GENERAL DATA

TYPE

Law

REF.NUMBER

2006/3439

 DATES

PUBLISHED

2006-02-14

IN-FORCE

2006-02-14

SIGNATURE

2005-10-31

 SIGNERS

 MINISTRIES

 LABELS

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Enacted Version
 Export XML
 Export PDF
 Export RDF
 Export JSON

Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α )».

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε η από 31 Οκτωβρίου 2005 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν. 3310/2005» (ΦΕΚ 270 Α ), που έχει ως εξής: «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Παράταση της αν [...]"
1.  
    Τη διάταξη του άρθρου 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος
2.  
    Τις διατάξεις του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30 Α ).
3.  
    Τη διάταξη του άρθρου 21 του ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ 138 Α ).
4.  
    Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου
5.  
    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε: Η αναστολή της ισχύος του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α ), όπως ρυθμίστηκε με τη διάταξη του άρθρου 21 του ν.3345/ 2005 (ΦΕΚ 138 Α ), παρατείνεται έως την 15.11.2005, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 11 και της παρ. 29 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Title Ref.Number Date
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 2005/3310 2005
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label