ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3449

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-03-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-03-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-03-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα αντιμετώπισης εκτάκτων ανθρωπιστικών αναγκών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα αντιμετώπισης εκτάκτων ανθρωπιστικών αναγκών, που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 16 Σεπτεμβρίου 2002, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Έχοντας υπ’ όψη το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 46/182 της 19ης Δεκεμβρίου 1991 το οποίο καλεί για βελτιώσεις στον τομέα της παροχής διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας σε έκτακτη ανάγκη? Έχοντας υπ’ όψη το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 47/168 της 22ας Δεκεμβρίου 1992 το οποίο καλεί τις πιθανές δωρήτριες χώρες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα που θα επιτρέπουν στα Ηνωμένα Έθνη να έχουν άμεση πρόσβαση, όταν χρειαστεί, στις δυνατότητές τους αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε έκτακτη ανάγκη? Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 50/57 της 12ης Δεκεμβρίου 1995 για την περαιτέρω αύξηση των μέσων για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις με σκοπό τον μετριασμό των εκτάκτων αναγκών και των κρίσεων? Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 54/30 της 22ας Νοεμβρίου 1999 για την απόφαση που ελήφθη από τις Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας να συστήσουν μια Κοινή Ελληνοτουρκική Μονάδα Επιφυλακής για την Αντιμετώπιση Καταστροφών (στην συνέχεια θα αναφέρεται ως “JΗΕΤ-SDRU”) της οποίας τα μέλη θα προέρχονται από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και φορείς και των δύο χωρών με σκοπό την ενίσχυση και διεύρυνση των υφισταμένων συμφωνιών για έκτακτες ανάγκες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών? Υπενθυμίζοντας τις συστάσεις της Υπουργικής Διάσκεψης του ΟCΗΑ για την Περιφερειακή Συνεργασία και Συντονισμό στη Διαχείριση Κρίσεων για την Ευρώπη και ΝΙS, “Φόρουμ του Φράιμπουργκ”, 15-16 Ιουνίου 2000? Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου της 8ης Νοεμβρίου 2001 με το οποίο η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Τουρκίας συνέστησαν την JΗΕΤ-SDRU, καθώς και τους συνημμένους Όρους Αναφοράς? Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 56/99 της 14ης Δεκεμβρίου 2001 για την πρόοδο που επετεύχθη από τις Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων της Γραμματείας, αναφορικά με την σύσταση Κοινής Ελληνοτουρκικής Μονάδας Επιφυλακής για την Αντιμετώπιση Καταστροφών η οποία θα λειτουργήσει στο κοντινό μέλλον? Αποσκοπώντας στην ανάπτυξη αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας μεταξύ των Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (στην συνέχεια θα αναφέρεται ως “ΟCΗΑ”) και της JΗΕΤ-SDRU στον τομέα της παροχής διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις ξαφνικής εμφάνισης φυσικών καταστροφών με σκοπό την επίτευξη των στόχων των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τον συντονισμό και την κινητοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης? Σημειώνοντας το σχεδιασμένο υψηλό επίπεδο ετοιμότητας της JΗΕΤ-SDRU, καθώς και την ανάγκη διεύρυνσης της συμμετοχής σε διεθνείς ανθρωπιστικές επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης που διεξάγονται, μεταξύ άλλων, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών? Τώρα, επομένως, τα Ηνωμένα Έθνη, εκπροσωπούμενα από το ΟCΗΑ, και οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας, που στην συνέχεια θα αναφέρονται από κοινού ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη, συμφωνούν τα εξής: Άρθρο 1ΟρισμοίΟι ορισμοί που περιέχονται στις “Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την Χρήση Στρατιωτικών Πόρων και Πόρων Πολιτικής Άμυνας για την Αντιμετώπιση Καταστροφών” των Ηνωμένων Εθνών και αναπτύχθηκαν στη Διεθνή Διάσκεψη για την Χρήση Στρατιωτικών Πόρων και Πόρων Πολιτικής Άμυνας για την Αντιμετώπιση Καταστροφών η οποία έλαβε χώρα στις 20-21 Ιανουαρίου 1994 στο Όσλο, Νορβηγία, θα ισχύουν για τους σκοπούς του παρόντος Μνημονίου. Άρθρο 2Πεδία και Κύριες Κατευθύνσεις της Συνεργασίας1.Με αίτηση του ΟCΗΑ, κατόπιν έκκλησης από πληγείσα χώρα στα Ηνωμένα Έθνη, η JΗΕΤ-SDRU, με την επιφύλαξη της αμοιβαίας συμφωνίας των δύο Συμβαλλομένων χωρών στο παρόν Μνημόνιο Κατανοήσεως, θα μπορεί να αναπτυχθεί στην αιτούσα χώρα για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών αναγκών είτε με την εξουσιοδότηση των Ηνωμένων Εθνών ή ως τμήμα διεθνούς ανταπόκρισης ή ανεξάρτητα. 2.Σύμφωνα με την ανάγκη οργάνωσης της αντιμετώπισης ανθρωπιστικών αναγκών και βελτίωσης του επιπέδου ετοιμότητας για περιπτώσεις καταστροφών, το ΟCΗΑ και οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας θα συνεργαστούν στις ακόλουθες κύριες κατευθύνσεις: - Οργάνωση και διεξαγωγή, με την επιφύλαξη των κατά περίπτωση συμφωνιών, στις βάσεις εκπαίδευσης της JΗΕΤ-SDRU, προγραμμάτων εκπαίδευσης εμπειρογνωμόνων και ειδικών που θα συμμετέχουν στις διεθνείς επιχειρήσεις αντιμετώπισης ανθρωπιστικών αναγκών οι οποίες θα διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για την Αξιολόγηση και τον Συντονισμό σε περιπτώσεις Καταστροφών (UΝDΑG), των εμπειρογνωμόνων της Διεθνούς Συμβουλευτικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (ΙΝSΑRΑG) και των εμπειρογνωμόνων του Προγράμματος Στρατιωτικών Πόρων και Πόρων Πολιτικής Άμυνας (ΜCDΑ) - Συμμετοχή, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική των Ηνωμένων Εθνών, των εμπειρογνωμόνων της JΗΕΤ-SDRU οι οποίοι αποφοίτησαν από τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών, σε αποστολές της UΝDΑG -Κοινή ανάπτυξη και διεξαγωγή, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, εντός της επικράτειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας ή αλλού, διεθνών ασκήσεων διοίκησης και τακτικών ασκήσεων επί εδάφους, με στόχο την αύξηση της ετοιμότητας της JΗΕΤ-SDRU για τις διεθνείς επιχειρήσεις αντιμετώπισης ανθρωπιστικών αναγκών. Οργάνωση διεθνών σεμιναρίων και φόρα για την ετοιμότητα σε διεθνείς επιχειρήσεις αντιμετώπισης ανθρωπιστικών αναγκών και την διεξαγωγή τους. - Κατάρτιση ειδικών και εμπειρογνωμόνων της JΗΕΤ-SDRU σε εκπαιδευτικά προγράμματα της UΝDΑC και της UΝCΜCοοrd που θα οργανώσει το ΟCΗΑ επί θεμάτων ετοιμότητας σε διεθνείς επιχειρήσεις αντιμετώπισης ανθρωπιστικών αναγκών και διεξαγωγής τους. Άρθρο 3Ανταλλαγή Πληροφοριών1.Το ΟCΗΑ και η διοίκηση της JΗΕΤ-SDRU θα παρέχουν μεταξύ τους άμεσα, ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορίες που θα έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με έκτακτες ανάγκες με σκοπό την προετοιμασία και την διεξαγωγή διεθνών επιχειρήσεων αντιμετώπισης ανθρωπιστικών αναγκών επί τη βάσει συντονισμού. 2.Η JΗΕΤ-SDRU θα παρέχει τακτικώς ενημερωμένα στοιχεία στην τράπεζα δεδομένων του ΟCΗΑ σχετικά με τα δικά της μέσα τα οποία μπορούν να τεθούν στην διάθεση των Ηνωμένων Εθνών για διεθνείς επιχειρήσεις αντιμετώπισης ανθρωπιστικών αναγκών, και θα έχει πρόσβαση στην τράπεζα δεδομένων του ΟCΗΑ η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δυνάμεις και τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην διάθεση οργανώσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών άλλων χωρών, καθώς και διεθνών μη κυβερνητικών και διακρατικών οργανισμών που συμμετέχουν στα δίκτυα ΜCDΑ και ΙΝSΑRΑG. 3.Όταν καταστεί απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν τα μέσα της JΗΕΤ-SDRU στις διεθνείς επιχειρήσεις αντιμετώπισης ανθρωπιστικών αναγκών των Ηνωμένων Εθνών, το ΟCΗΑ θα αποστείλει την σχετική αίτηση στην JΗΕΤ-SDRU, όπου θα διευκρινίζονται τα εξής: - το είδος της έκτακτης ανάγκης και το είδος της επιχείρησης. - ο τόπος και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την διεξαγωγή της επιχείρησης? - το είδος και το μέγεθος των δυνάμεων και των εγκαταστάσεων που ζητείται να παράσχει η JΗΕΤ-SDRU? - οι τεχνικές προδιαγραφές του απαιτούμενου εξοπλισμού? 4.Η JΗΕΤ-SDRU, με την επιφύλαξη της αμοιβαίας συμφωνίας των δύο Συμβαλλομένων χωρών στο παρόν Μνημόνιο Κατανοήσεως, θα ενημερώνει άμεσα το ΟCΗΑ σχετικά με την διαθεσιμότητα, τον βαθμό και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης ανθρωπιστικών αναγκών. 5.Ο βαθμός και οι προϋποθέσεις συμμετοχής της JΗΕΤ-SDRU σε κάθε ξεχωριστή επιχείρηση αντιμετώπισης ανθρωπιστικών αναγκών κατόπιν αίτησης του ΟCΗΑ θα καθορίζονται στην αλληλογραφία μεταξύ του ΟCΗΑ, των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας και, μέσω διπλωματικών διαύλων, της Κυβέρνησης της παραλήπτριας χώρας. Θα ζητηθεί από την Κυβέρνηση της παραλήπτριας χώρας να αναγνωρίσει στην απάντησή της, μεταξύ άλλων, το καθεστώς που ορίζεται στο Άρθρο 5 του παρόντος Μνημονίου Κατανοήσεως για το προσωπικό της JΗΕΤ-SDRU. 6.Το ΟCΗΑ και η JΗΕΤ-SDRU θα ανταλλάσσουν τακτικώς πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων αντιμετώπισης ανθρωπιστικών αναγκών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου. Άρθρο 4Οικονομικές ΔιαδικασίεςΗ απασχόληση της JΗΕΤ-SDRU στις διεθνείς επιχειρήσεις αντιμετώπισης ανθρωπιστικών αναγκών που διεξάγονται κατόπιν αίτησης και υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, η συνεργασία στα πλαίσια του παρόντος Μνημονίου Κατανοήσεως, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της συνεργασίας που περιγράφεται στο Άρθρο 2, καθώς και το κόστος και τα έξοδα που θα προκύψουν από τέτοιες δραστηριότητες, δεν θα έχουν καμμία οικονομική συνέπεια στον προϋπολογισμό του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 5Όροι Απασχόλησης και Καθεστώς του ΠροσωπικούΤα μέλη του προσωπικού της JΗΕΤ-SDRU που απασχολούνται σε διεθνείς επιχειρήσεις αντιμετώπισης ανθρωπιστικών αναγκών κατόπιν αίτησης του ΟCΗΑ και ενεργούν με εξουσιοδότηση των Ηνωμένων Εθνών και τηρούν τους κανόνες και τις αρχές τους, θα θεωρούνται από τα Ηνωμένα Έθνη ως εμπειρογνώμονες σε αποστολή για αυτά και θα δικαιούνται τα προνόμια και τις ασυλίες που διευκρινίζονται στην Παράγραφο 22, Άρθρο 6 της Σύμβασης για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Ηνωμένων Εθνών την οποία υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση στις 13 Φεβρουαρίου 1946. Άρθρο 6Αξιολόγηση των ΔραστηριοτήτωνΜε το πέρας κάθε κοινής επιχείρησης, το ΟCΗΑ και οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας θα πραγματοποιούν από κοινού την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του απασχοληθέντος προσωπικού της JΗΕΤ-SDRU. Άρθρο 7Εκτελεστικές Επιτροπές1.Ο Τομέας Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕSΒ) του ΟCΗΑ θα ενεργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του ΟCΗΑ και της JΗΕΤ-SDRU για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που ορίζονται στο παρόν Μνημόνιο Κατανοήσεως. 2.Οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας ορίζουν την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας ως τα σημεία επαφής τους για την συνεργασία στα πλαίσια του παρόντος Μνημονίου Κατανοήσεως. Άρθρο 8Εφαρμογή του ΜνημονίουΤα Ηνωμένα Έθνη και οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας διά του παρόντος συμφωνούν ότι είναι δυνατόν να συνάψουν συμπληρωματικές συμφωνίες για την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Κατανοήσεως, εάν αυτό κριθεί επιθυμητό. Άρθρο 9Ευθύνη1.Τα Ηνωμένα Έθνη δεν θα θεωρούνται υπεύθυνα για τυχόν απώλεια ή ζημία σε περιουσία ή για θάνατο, ασθένεια ή τραυματισμό που θα υποστούν μέλη της JΗΕΤ-SDRU κατά την εκτέλεση υπηρεσιών βάσει του παρόντος Μνημονίου Κατανοήσεως. 2.Οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας θα μεριμνούν έτσι ώστε τα μέλη των εθνικών τους αποστολών να έχουν επαρκή ιατροφαρμακευτική κάλυψη, καθώς και να προστατεύονται και να αποζημιώνονται ικανοποιητικώς σε περίπτωση που προκύψει ασθένεια, τραυματισμός, αναπηρία ή θάνατος κατά την εκτέλεση υπηρεσιών βάσει του παρόντος Μνημονίου Κατανοήσεως. 3.Οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας θα διαπραγματεύονται με τα Ηνωμένα Έθνη και τους υπαλλήλους τους και θα τα εξασφαλίζουν έναντι οποιασδήποτε αξίωσης που θα προκύψει σε σχέση με απώλεια ή ζημία σε περιουσία ή ασθένεια, τραυματισμό, κάθε μορφή αναπηρίας, ή θάνατο, ή όποια αξίωση θα εγερθεί κατά των Ηνωμένων Εθνών από μέλη των αντίστοιχων αποστολών τους στην JΗΕΤ-SDRU, καθώς και έναντι οποιασδήποτε αξίωσης που θα εγερθεί κατά των Ηνωμένων Εθνών από τρίτους και θα απορρέει από πράξεις ή παραλείψεις της JΗΕΤ-SDRU ή των μελών των αντίστοιχων αποστολών τους στην JΗΕΤ-SDRU ή θα σχετίζεται με αυτές. Άρθρο 10Επίλυση ΔιαφορώνΚάθε διαφορά, αντιπαράθεση ή αξίωση που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση ή σχετίζεται με αυτήν, και δεν έχει διευθετηθεί με διαπραγματεύσεις ή άλλο αμοιβαίως αποδεκτό τρόπο διευθέτησης, θα υποβάλλεται, με αίτηση οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους, σε διαιτησία με έναν διαιτητή διορισμένο κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των Συμβαλλομένων Μερών. Εάν εντός εξήντα (60) ημερών από την αίτηση για διαιτησία δεν έχει διοριστεί διαιτητής, οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος θα μπορεί να ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα του Μονίμου Διαιτητικού Δικαστηρίου στην Χάγη να διορίσει διαιτητή. Η διαιτητική διαδικασία θα καθορισθεί από τον διαιτητή. Τα έξοδα της διαιτησίας τα οποία θα επιδικάσει ο διαιτητής, θα βαρύνουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Η διαιτητική απόφαση θα περιέχει τους λόγους στους οποίους βασίσθηκε, και θα την αποδέχονται τα Συμβαλλόμενα Μέρη ως οριστική και δεσμευτική κρίση αναφορικά με τις διαφορές. Άρθρο 11Τελικοί Όροι1.Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία οι Κυβερνήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας θα έχουν ενημερωθεί μεταξύ τους και θα έχουν ενημερώσει τα Ηνωμένα Έθνη για την ολοκλήρωση των εσωτερικών τους διαδικασιών που απαιτούνται για να τεθεί σε ισχύ το παρόν Μνημόνιο. 2.Το παρόν Μνημόνιο Κατανοήσεως θα διατηρήσει την ισχύ του για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και θα μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συναίνεση των Ηνωμένων Εθνών και των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας. 3.Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος θα μπορεί να καταγγείλει το παρόν Μνημόνιο Κατανοήσεως με γραπτή ειδοποίηση προς τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη, και το παρόν Μνημόνιο Κατανοήσεως θα παύσει να ισχύει ενενήντα (90) ημέρες από την παραλαβή τέτοιας ειδοποίησης. 4.Κάθε εφαρμοστέα διάταξη του παρόντος Μνημονίου Κατανοήσεως θα εξακολουθήσει να ισχύει μετά την καταγγελία ή λήξη ισχύος του παρόντος Μνημονίου Κατανοήσεως στον βαθμό που είναι αυτό αναγκαίο για να επιτραπεί η δέουσα ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και η διευθέτηση των λογαριασμών μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών. 5.Οι όροι του παρόντος Μνημονίου Κατανοήσεως είναι δυνατόν να τροποποιηθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή με αμοιβαία συναίνεση των Ηνωμένων Εθνών και των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Αυτές οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 11 και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Μνημονίου Κατανοήσεως. Υπεγράφη στην Νέα Υόρκη την 16η Σεπτεμβρίου 2002 σε τρία πρωτότυπα αντίγραφα στην αγγλική γλώσσα. Για τα Ηνωμένα Έθνη Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων Κένζο Οσίμα Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Αρμόδιος για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Υπογραφή)Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Γεώργιος Α. Παπανδρέου Υπουργός Εξωτερικών (Υπογραφή)Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας Καθηγητής Δρ. Σουκρού Σινά Γκιουρέλ Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών (Υπογραφή)
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία