ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3486

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-09-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-09-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-09-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980, καθώς και στο Πρώτο και Δεύτερο Πρωτόκολλο όσον αφορά την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980, καθώς και στο Πρώτο και Δεύτερο Πρωτόκολλο όσον αφορά την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 14 Απριλίου 2005, το κείμενο της οποίας στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ,ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΟΙΞΕΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 5, παράγραφος 2, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα νέα κράτη μέλη, όταν κατέστησαν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύτηκαν να προσχωρήσουν στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980, καθώς και στο Πρώτο και Δεύτερο Πρωτόκολλο όσον αφορά την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από τη Σύμβαση περί προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 10 Απριλίου 1984, από τη Σύμβαση περί προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας που υπεγράφη στο Funchal στις 18 Μαΐου 1992, και από τη Σύμβαση περί προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 29 Νοεμβρίου 1996, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Η Τσεχική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Εσθονίας, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Λετονίας, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, η Δημοκρατία της Ουγγαρίας, η Δημοκρατία της Μάλτας, η Δημοκρατία της Πολωνίας, η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία προσχωρούν: (α) Στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980, στο εξής αναφερόμενη ως «Σύμβαση του 1980», όπως προκύπτει μετά την ενσωμάτωση των προσαρμογών και των τροποποιήσεων που επήλθαν από: - Τη Σύμβαση που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 10 Απριλίου 1984, στο εξής αναφερόμενη ως «Σύμβαση του 1984», περί προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, - τη Σύμβαση που υπεγράφη στο Funchal σης 18 Μαΐου 1992, στο εξής αναφερόμενη ως «Σύμβαση του 1992», περί προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, - τη Σύμβαση που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 29 Νοεμβρίου 1996, στο εξής αναφερόμενη ως «Σύμβαση του 1996», περί προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές? (β) στο Πρώτο Πρωτόκολλο, που υπεγράφη στις 19 Δεκεμβρίου 1988, στο εξής αναφερόμενο ως «Πρώτο Πρωτόκολλο του 1988», όσον αφορά την ερμηνεία της Σύμβασης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως προκύπτει μετά την ενσωμάτωση των προσαρμογών και των τροποποιήσεων που επήλθαν από τη Σύμβαση του 1992 και τη Σύμβαση του 1996? (γ) στο Λεύτερο Πρωτόκολλο, που υπεγράφη στις 19 Δεκεμβρίου 1988, στο εξής αναφερόμενο ως «Δεύτερο Πρωτόκολλο του 1988», που αναθέτει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ορισμένες αρμοδιότητες όσον αφορά την ερμηνεία της Σύμβασης για το εφαρμοστέο στις συμβατικές ενοχές δίκαιο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 1988 Άρθρο 2 Στο άρθρο 2, στοιχείο α), παρεμβάλλονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Μεταξύ πρώτου και δευτέρου εδαφίου: - στην Τσεχική Δημοκρατία: Νejνyssi sοud C? eske republiky Νejνyssi spraνni sοud? (β) μεταξύ τρίτου και τετάρτου εδαφίου: - στην Εσθονία: Riigikοhus?(γ) μεταξύ όγδοου και εννάτου εδαφίου: - στην Κύπρο: Ανώτατο Δικαστήριο? - στη Λετονία: Αugstakas Τiesas Senats? στη Λιθουανία: Lietuνοs Αuksc? iausiasis Τeismas Lietuνοs νyriausiasis administracinis teismas? (δ) μεταξύ εννάτου και δεκάτου εδαφίου: - στην Ουγγαρία: Legfelsοbb Βirοsag? - στη Μάλτα: Qοrti ta’ Ι-Αppell? (ε) μεταξύ ενδεκάτου και δωδεκάτου εδαφίου: - στην Πολωνία: Sa?d Νajwyzszy Νaczelny Sa? d Αdministracyjny? (στ)μεταξύ δωδεκάτου και δεκάτου τρίτου εδαφίου: - στη Σλοβενία: Ustaνnο sοdisc? e Republike Slονenije Vrhονnο sοdisc? e Republike Slονenije? - στη Σλοβακία: Νajνyssi sud Slονenskej republiky. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 31.Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο της Σύμβασης του 1980, της Σύμβασης του 1984, του Πρώτου Πρωτοκόλλου του 1988, του Δευτέρου Πρωτοκόλλου του 1988, της Σύμβασης του 1992 και της Σύμβασης του 1996 στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, στις κυβερνήσεις της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. 2.Το κείμενο της Σύμβασης του 1980, της Σύμβασης του 1984, του Πρώτου Πρωτοκόλλου του 1988, του Δευτέρου Πρωτοκόλλου του 1988, της Σύμβασης του 1992 και της Σύμβασης του 1996 στην εσθονική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ουγγρική, πολωνική, σλοβακική, σλοβένικη και τσεχική γλώσσα, είναι εξ ίσου αυθεντικό με τα άλλα κείμενα της Σύμβασης του 1980, της Σύμβασης του 1984, του Πρώτου Πρωτοκόλλου του 1988, του Δευτέρου Πρωτοκόλλου του 1988, της Σύμβασης του 1992 και της Σύμβασης του 1996. Άρθρο 4 Η παρούσα Σύμβαση κυρώνεται από τα υπογράφοντα κράτη. Τα έγγραφα επικύρωσης κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 51.Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει μεταξύ των κρατών τα οποία την έχουν κυρώσει την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του δευτέρου εγγράφου επικύρωσης. 2.Στη συνέχεια, για κάθε υπογράφον κράτος που θα την επικυρώσει μεταγενέστερα, η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου του επικύρωσης. Άρθρο 6 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινοποιεί στα υπογράφοντα κράτη: (α) Την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης, (β) τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης για τα συμβαλλόμενα κράτη. Άρθρο 7 Η παρούσα Σύμβαση συντάσσεται σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, και τα είκοσι ένα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η παρούσα Σύμβαση κατατίθεται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο στη κυβέρνηση κάθε υπογράφοντος κράτους.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία