ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3516

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-12-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-12-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισμό (Παρίσι 19.10.2005).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Διεθνής Σύμβαση κατά της φαρμακοδιέγεροης (ντόπινγκ) στον αθλητισμό, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Διάσκεψη της ΟΥΝΕΣΚΟ στο Παρίσι στις 19 Οκτωβρίου 2005, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Φ092.18/7617ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Η Γενική Συνδιάσκεψη της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών, εφεξής καλούμενης ΟΥΝΕΣΚΟ, που συνεδρίασε στο Παρίσι από τις 3 έως 21 Οκτωβρίου 2005, στη 33η συνοδό της, θεωρώντας ότι ο στόχος της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι να συμβάλει στην ειρήνη και την ασφάλεια με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνών μέσω της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού, Αναφερόμενη στα υπάρχοντα διεθνή όργανα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, Έχοντας υπόψη το ψήφισμα 58/5 που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 3 Νοεμβρίου 2003, σχετικά με τον αθλητισμό ως μέσο προώθησης της εκπαίδευσης, της υγείας, της ανάπτυξης και της ειρήνης, και ειδικότερα την παράγραφο 7, Συναισθανόμενη ότι ο αθλητισμός πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προστασία της υγείας, τα ήθη, την πολιτιστική και φυσική αγωγή και την προώθηση της διεθνούς κατανόησης και της ειρήνης, Σημειώνοντας την ανάγκη να ενθαρρυνθεί και να συντονιστεί η διεθνής συνεργασία για την εξάλειψη της φαρμακοδιέγερσης [εφεξής στην παρούσα: ’ντόπινγκ’] στον αθλητισμό, Ανησυχώντας για τη χρήση του ντόπινγκ από αθλητές στον αθλητισμό και τις συνέπειες αυτού για την υγεία τους, την αρχή του ευ αγωνίζεσθαι, την εξάλειψη της εξαπάτησης και το μέλλον του αθλητισμού, Έχοντας επίγνωση ότι το ντόπινγκ θέτει σε κίνδυνο τις ηθικές αρχές και τις εκπαιδευτικές αξίες που ενσωματώνονται στο Διεθνή Χάρτη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΟΥΝΕΣΚΟ και στον Ολυμπιακό Χάρτη, Υπενθυμίζοντας ότι η Σύμβαση κατά της Φαρμακοδιέγερσης και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής που υιοθετούνται στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι τα δημόσια διεθνή νομικά εργαλεία, που προέρχονται από τις εθνικές πολιτικές για την καταπολέμηση του ντόπινγκ και της διακυβερνητικής συνεργασίας, Υπενθυμίζοντας τις Συστάσεις σχετικά με το ντόπινγκ που υιοθετήθηκαν από τη δεύτερη, την τρίτη και τέταρτη Διεθνή Συνδιάσκεψη των Υπουργών και των Ανώτερων Αξιωματούχων υπεύθυνων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό που διοργανώθηκαν από την ΟΥΝΕΣΚΟ στη Μόσχα (1988), την Πούντα Ντελ Έστε (1999) και την Αθήνα (2004) και του Ψηφίσματος 32C/9 που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνδιάσκεψη της ΟΥΝΕΣΚΟ στην 32η Συνοδό της (2003), Λαμβάνοντος υπόψη, τον Παγκόσμιο Κώδικα κατά της Φαρμακοδιέγερσης που υιοθετήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά της Φαρμακοδιέγερσης στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη σχετικά με την Φαρμακοδιέγερση στον Αθλητισμό, Κοπεγχάγη, 5 Μαρτίου 2003 και τη Διακήρυξη της Κοπεγχάγης κατά της Φαρμακοδιέγερσης στον Αθλητισμό, Έχοντος επίγνωση επίσης της επίδρασης που οι κορυφαίοι αθλητές έχουν στη νεολαία, Έχοντας υπόψη τη συνεχή ανάγκη να πραγματοποιηθεί και να προωθηθεί έρευνα με στόχο την ανίχνευση του ντόπινγκ και την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που έχουν επιπτώσεις στη χρήση, ώστε οι στρατηγικές πρόληψης να είναι οι πιο αποτελεσματικές, Έχοντας υπόψη επίσης τη σπουδαιότητα της συνεχούς εκπαίδευσης των αθλητών, του προσωπικού υποστήριξης αθλητών και της γενικότερα της κοινωνίας στην πρόληψη του ντόπινγκ, Έχοντας επίγνωση της ανάγκης ενίσχυσης της ικανότητας των Συμβαλλομένων Κρατών να εφαρμόσουν προγράμματα αντί-ντόπινγκ, Έχοντας υπόψη ότι οι δημόσιες αρχές και οι αρμόδιες για τον αθλητισμό οργανώσεις έχουν συμπληρωματικές ευθύνες να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν το ντόπινγκ στον αθλητισμό, ειδικότερα να εξασφαλίσουν την κατάλληλη συμπεριφορά, βάσει της αρχής του ευ αγωνίζεσθαι, των αθλητικών εκδηλώσεων και για να προστατεύσουν την υγεία εκείνων που συμμετέχουν σε αυτές, Αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι αρχές και οργανώσεις πρέπει να εργαστούν μαζί για αυτούς τους σκοπούς διασφαλίζοντας τον υψηλότερο βαθμό ανεξαρτησίας και διαφάνειας σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα, Αποφασισμένη να λάβει περαιτέρω και ανυποχώρητη δράση συνεργασίας με στόχο την εξάλειψη του ντόπινγκ στον αθλητισμό, Αναγνωρίζοντας ότι η εξάλειψη του ντόπινγκ στον αθλητισμό είναι εξαρτώμενη εν μέρει από την προοδευτική εναρμόνιση των προτύπων και πρακτικών αντί-ντόπινγκ στον αθλητισμό και τη συνεργασία σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, Υιοθετεί την παρούσα Σύμβαση σήμερα 19η ημέρα του Οκτωβρίου 2005. Ι. Πεδίο αναφοράς Άρθρο Ι - Σκοπός της Σύμβασης Ο σκοπός της παρούσας Σύμβασης, στο πλαίσιο της στρατηγικής και του προγράμματος των δραστηριοτήτων της ΟΥΝΕΣΚΟ στον τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, είναι να προωθήσει την πρόληψη και καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό, με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου. Άρθρο 2 - ΟρισμοίΟι παρόντες ορισμοί πρέπει να κατανοούνται μέσα στο γενικό πλαίσιο του Παγκόσμιου Κώδικα κατά της φαρμάκοδιέγερσης. Εντούτοις, σε περίπτωση ανακολουθιών, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της Σύμβασης. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης: 1.«Διαπιστευμένα εργαστήρια για έλεγχο ντόπινγκ» νοούνται τα εργαστήρια που αποκτούν διαπίστευση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά της Φαρμακοδιέγερσης. 2.«Οργανισμός κατά της Φαρμακοδιέγερσης» νοείται ο φορέας που είναι αρμόδιος για την έγκριση κανόνων για την έναρξη, εφαρμογή ή εκτέλεση οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας ελέγχου ντόπινγκ. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, άλλοι οργανισμοί μεγάλων εκδηλώσεων που διενεργούν ελέγχους στις εκδηλώσεις τους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά της Φαρμακοδιέγερσης, οι διεθνείς ομοσπονδίες, και οι εθνικοί οργανισμοί κατά της Φαρμακοδιέγερσης. 3.«Παραβίαση κανόνα αντί-ντόπινγκ» στον αθλητισμό νοείται ένα ή περισσότερα από τα εξής: 1)η παρουσία μιας απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών του σε σωματικό δείγμα ενός αθλητή 2)χρήση ή απόπειρα χρήσης μιας απαγορευμένης ουσίας ή μιας απαγορευμένης μεθόδου 3)άρνηση ή αποτυχία χωρίς αναντίρρητη αιτιολόγηση, να υποβληθεί σε συλλογή δείγματος μετά από ανακοίνωση όπως ορίζεται στους εφαρμοστέους κανόνες αντί-ντόπινγκ ή με άλλο τρόπο αποφυγή συλλογής δείγματος 4)παραβίαση των εφαρμοστέων απαιτήσεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα αθλητή για εκτός αγώνων έλεγχο συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας του/της να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πού ακριβώς βρισκόταν και χαμένων ελέγχων που κηρύσσονται βασισμένοι σε λογικούς κανόνες 5)αλλοίωση ή απόπειρα αλλοίωσης, οποιουδήποτε μέρους του ελέγχου ντόπινγκ (στ.) κατοχή απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων 6)διακίνηση οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου 7)χορήγηση ή αποπειραθείσα χορήγηση μιας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου σε οποιοδήποτε αθλητή, ή ενίσχυση, ενθάρρυνση, βοήθεια, υποκίνηση, συγκάλυψη ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος συνυπαιτιότητας σε μια παραβίαση κανόνα αντί-ντόπινγκ ή οποιαδήποτε αποπειραθείσα παραβίαση. 4.«Αθλητής» νοείται, για τους σκοπούς του ελέγχου ντόπινγκ, όποιο πρόσωπο συμμετέχει στον αθλητισμό σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο, όπως καθορίζεται από κάθε εθνικό οργανισμό κατά της φαρμακοδιέγερσης και γίνεται αποδεκτό από τα Μέρη Κράτη και οποιοδήποτε πρόσθετο πρόσωπο που συμμετέχει σε ένα άθλημα ή μια εκδήλωση σε χαμηλότερο επίπεδο, που γίνεται αποδεκτό από τα Μέρη Κράτη. Για τους σκοπούς των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως «αθλητής» νοείται όποιο πρόσωπο συμμετέχει στον αθλητισμό υπό την εποπτεία ενός αθλητικού οργανισμού. 5.«Προσωπικό υποστήριξης αθλητών» νοείται οποιοσδήποτε προπονητής, εκπαιδευτής, μάνατζερ, εκπρόσωπος, προσωπικό ομάδας, επίσημος, ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό, που εργάζεται με τους αθλητές ή θεραπεύει αυτούς που συμμετέχουν ή που προετοιμάζονται για αθλητικούς αγώνες. 6.«Κώδικας» νοείται ο Παγκόσμιος Κώδικας κατά της Φαρμακοδιέγερσης που υιοθετήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά της Φαρμακοδιέγερσης στις 5 Μαρτίου 2003 στην Κοπεγχάγη, ο οποίος προσαρτάται ως Παράρτημα στην παρούσα Σύμβαση. 7.«Αθλητική συνάντηση» νοείται μία μεμονωμένη κούρσα, αγώνας, παιχνίδι ή ένας μεμονωμένος αθλητικός διαγωνισμός. 8.«Έλεγχος Ντόπινγκ» νοείται η διαδικασία που συμπεριλαμβάνει τον προγραμματισμό διανομής ελέγχων, τη συλλογή και τη διαχείριση δειγμάτων, την εργαστηριακή ανάλυση, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων, τις ακροάσεις και τις προσφυγές. 9.«Ντόπινγκ στον αθλητισμό» νοείται η εμφάνιση μιας παραβίασης κανόνα ελέγχου για Ντόπινγκ. 10.«Κατάλληλα εξουσιοδοτημένες ομάδες ελέγχου ντόπινγκ» νοούνται οι ομάδες ελέγχου ντόπινγκ, που λειτουργούν κάτω από την εποπτεία των διεθνών ή εθνικών οργανισμών αντιντόπινγκ. 11.«Εντός αγώνα» έλεγχος νοείται, για λόγους διαφοροποίησης μεταξύ του ελέγχου που γίνεται «εντός» και «εκτός αγώνα», εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες μιας διεθνούς ομοσπονδίας ή άλλου σχετικού οργανισμού αντί-ντοπινγκ, ένας έλεγχος, όπου ένας αθλητής επιλέγεται να ελεγχθεί σε σχέση με μία συγκεκριμένη συνάντηση. 12.«Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων» νοείται το πρότυπο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2 σε αυτήν την Σύμβαση. 13.«Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου» νοείται το πρότυπο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 3 σε αυτήν την Σύμβαση. 14.«Απροειδοποίητος» νοείται ο έλεγχος ντόπινγκ που γίνεται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση του αθλητή και κατά τον οποίο ο αθλητής συνοδεύεται διαρκώς από τη στιγμή της ανακοίνωσης μέχρι την παροχή δείγματος. 15.«Ολυμπιακό Κίνημα» νοούνται όλοι εκείνοι που συμφωνούν να καθοδηγούνται από τον Ολυμπιακό Χάρτη και που αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ιδίως οι διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες του προγράμματος των Ολυμπιακών Αγώνων, οι Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, οι οργανωτικές Επιτροπές των Ολυμπιακών Αγώνων, οι αθλητές, οι κριτές και οι διαιτιτές, οι γνώσεις και τα σωματεία, καθώς επίσης και όλοι οι οργανισμοί και φορείς που είναι αναγνωρισμένοι από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. 16.«Εκτός αγώνα» έλεγχος ντόπινγκ νοείται οποιοσδήποτε έλεγχος ντόπινγκ που δεν διενεργείται εντός αγώνα. 17.«Απαγορευμένος κατάλογος» νοείται ο κατάλογος που εμφανίζεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Σύμβασης και ορίζει τις απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μεθόδους. 18.«Απαγορευμένη μέθοδος» νοείται οποιαδήποτε μέθοδος που χαρακτηρίζεται ως τέτοια στον σχετικό Κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται στο Παράρτημα 1 αυτής της Σύμβασης. 19.«Απαγορευμένη ουσία» νοείται οποιαδήποτε ουσία που χαρακτηρίζεται ως τέτοια στον σχετικό Κατάλογο, ο οποίος εμφανίζεται στο Παράρτημα 1 αυτής της Σύμβασης. 20.«Αθλητικός οργανισμός» νοείται οποιοσδήποτε οργανισμός λειτουργεί ως ο επικεφαλής φορέας για μια εκδήλωση για ένα ή περισσότερα αθλήματα. 21.«Πρότυπα για τη Χορήγηση Εξαιρέσεων για Θεραπευτική Χρήση» νοούνται εκείνα τα πρότυπα που εμφανίζονται στο Παράρτημα 2 αυτής της Σύμβασης. 22.«Έλεγχος» νοείται το σύνολο της διαδικασίας ελέγχου ντόπινγκ που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό διανομής ελέγχων, τη συλλογή και τη διαχείριση των δειγμάτων καθώς και τη μεταφορά δειγμάτων στο εργαστήριο. 23.«Εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης» νοείται η εξαίρεση που χορηγείται σύμφωνα με τα Πρότυπα για τη Χορήγηση Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης. 24.«Χρήση» νοείται η εφαρμογή, κατάποση, έγχυση ή κατανάλωση με οποιονδήποτε τρόπο οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. 25.«Παγκόσμιος Οργανισμός κατά της Φαρμακοδιέγερσης (WΑDΑ)» νοείται το ίδρυμα με αυτή την επωνυμία, που ιδρύθηκε σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο στις 10 Νοεμβρίου 1999, Άρθρο 3 -Μέσα για την επίτευξη του σκοπού της ΣύμβασηςΠροκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της Σύμβασης, τα Μέρη Κράτη αναλαμβάνουν να: (α), υιοθετούν τα κατάλληλα μέτρα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που είναι σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα, (β), ενθαρρύνουν όλες τις μορφές διεθνούς συνεργασίας που στοχεύουν στην προστασία των αθλητών, της ηθικής στον αθλητισμό, και στην διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας (γ) χρηματοδοτούν τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των Μερών Κρατών και των οργανισμών που ηγούνται στην καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό, κυρίως με τον WΑDΑ. Άρθρο 4 -Σχέση της Σύμβασης με τον Κώδικα1.Προκειμένου να συντονιστεί η εφαρμογή της καταπολέμησης του ντόπινγκ στον αθλητισμό, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τα Μέρη Κράτη δεσμεύονται στις αρχές του Κώδικα, ως βάση για τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 5 αυτής της Σύμβασης. Τίποτε από όσα αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση δεν αποτρέπει τα Μέρη Κράτη από την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων, συμπληρωματικών του Κώδικα. 2.Ο Κώδικας και η πιο πρόσφατη έκδοση των Προσαρτημάτων 2 και 3 αναπαράγονται για λόγους ενημέρωσης, και δεν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Σύμβασης. Τα Προσαρτημένα ως τέτοια δεν δημιουργούν οποιεσδήποτε δεσμευτικές υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου για τα Μέρη Κράτη. 3.Τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 5 -Μέτρα για την επίτευξη των στόχων της ΣύμβασηςΠροκείμενου να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση, κάθε Μέρος Κράτος αναλαμβάνει να υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν νομοθεσία, κανονισμούς, πολιτικές, ή διοικητικές πρακτικές. Άρθρο 6 -Σχέση με άλλα διεθνή επίσημα έγγραφαΗ παρούσα Συνθήκη δεν διαφοροποιεί δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μερών Κρατών που απορρέουν από άλλες συμφωνίες που έχουν συναφθεί προηγουμένως και είναι σύμφωνες με το αντικείμενο και το σκοπό αυτής της Σύμβασης. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις στην απόλαυση από άλλα Μέρη Κράτη των δικαιωμάτων τους ή της εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους στο πλαίσιο αυτής της Σύμβασης. ΙΙ. Δραστηριότητες αντι-ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο Άρθρο 7 -Εσωτερικός συντονισμόςΤα Μέρη Κράτη θα διασφαλίζουν την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, κυρίως μέσω του εσωτερικού συντονισμού. Για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, τα Μέρη Κράτη μπορούν να στηρίζονται στους οργανισμούς αντι-ντόπινγκ καθώς επίσης και τις αθλητικές αρχές και τις οργανισμούς. Άρθρο 8 -Περιορισμός της διαθεσιμότητας και της χρήσηςαπαγορευμένων ουσιών και μεθόδων στον αθλητισμό1.Τα Μέρη Κράτη, όπου απαιτείται, θα υιοθετούν μέτρα για να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων προκειμένου να περιοριστεί η χρήση τους στον αθλητισμό από τους αθλητές, εκτός αν η χρήση βασίζεται σε εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης. Αυτά περιλαμβάνουν μέτρα κατά της διακίνησης στους αθλητές, και για αυτόν τον σκοπό, μέτρα για να ελεγχθεί η παραγωγή, η μετακίνηση, η εισαγωγή, η διανομή και η πώληση. 2.Τα Μέρη Κράτη θα υιοθετούν, ή θα ενθαρρύνουν, όπου απαιτείται, τους σχετικούς φορείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να υιοθετούν μέτρα για να αποτρέπουν και να περιορίζουν τη χρήση και την κατοχή απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων από τους αθλητές στον αθλητισμό εκτός αν η χρήση βασίζεται σε εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης. 3.Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση δεν εμποδίζουν τη διαθεσιμότητα για νόμιμους σκοπούς ουσιών και μεθόδων, που διαφορετικά απαγορεύονται ή ελέγχονται στον αθλητισμό. Άρθρο 9 -Μέτρα κατά του προσωπικού υποστήριξης αθλητώνΤα Μέρη Κράτη θα λαμβάνουν από μόνα τους, μέτρα ή θα ενθαρρύνουν τους αθλητικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς αντι-ντόπινγκ για να υιοθετούν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων ή ποινών, που στοχεύουν στο προσωπικό υποστήριξης αθλητών, που διαπράττει παραβίαση κανόνα αντι-ντόπινγκ ή άλλο αδίκημα που συνδέεται με το ντόπινγκ στον αθλητισμό. Άρθρο 10 -Συμπληρώματα διατροφήςΤα Μέρη Κράτη, όπου απαιτείται, θα ενθαρρύνουν τους παραγωγούς και τους διανομείς συμπληρωμάτων διατροφής να καθιερώνουν τις καλύτερες πρακτικές στην εμπορία και τη διανομή των συμπληρωμάτων διατροφής, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την αναλυτική σύνθεση και διασφάλιση της ποιότητας τους. Άρθρο 11 -Οικονομικά μέτραΤα Μέρη Κράτη, όπου απαιτείται, θα: α) παρέχουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο των αντίστοιχων προϋπολογισμών τους για να υποστηρίζουν εθνικό πρόγραμμα ελέγχου σε όλα τα αθλήματα ή για να βοηθούν τους αθλητικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς αντι-ντόπινγκ να χρηματοδοτούν ελέγχους ντόπινγκ είτε με άμεσες επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις, είτε με την αναγνώριση των δαπανών για τους ελέγχους, όταν καθορίζουν τις συνολικές επιχορηγήσεις ή τις επιδοτήσεις που διατίθενται στους εν λόγω οργανισμούς β) λαμβάνουν μέτρα για να παρακρατούν την σχετική με τον αθλητισμό οικονομική ενίσχυση από τους μεμονωμένους αθλητές ή το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που τελούν σε αναστολή μετά από παραβίαση κανόνα αντι-ντόπινγκ, κατά τη διάρκεια της περιόδου της αναστολής τους γ) παρακρατούν μέρος ή το σύνολο της οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης σχετικής με τον αθλητισμό υποστήριξης από οποιονδήποτε αθλητικό οργανισμό ή οργανισμό αντι-ντόπινγκ που δεν συμμορφώνεται με τον Κώδικα ή τους εφαρμοστέους κανόνες αντι-ντόπινγκ που υιοθετούνται , σύμφωνα με τον Κώδικα. Άρθρο 12 -Μέτρα για τη διευκόλυνση τον ελέγχου ντόπινγκΤα Μέρη Κράτη, όπου απαιτείται, θα: α) ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τους αθλητικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς αντι-ντόπινγκ που τελούν υπό τη δικαιοδοσία τους να πραγματοποιούν τους ελέγχους ντόπινγκ κατά τρόπο σύμφωνο με τον Κώδικα, συμπεριλαμβανομένου του απροειδοποίητου έλεγχου, εκτός και εντός αγώνα β) ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τη διαπραγμάτευση από τους αθλητικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς αντι-ντόπινγκ των συμφωνιών που επιτρέπουν στα μέλη τους να ελέγχονται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένες ομάδες ελέγχου ντόπινγκ από άλλες χώρες γ) αναλαμβάνουν να βοηθούν τους αθλητικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς αντιντόπινγκ που τελούν υπό τη δικαιοδοσία τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε διαπιστευμένο εργαστήριο για έλεγχο ντόπινγκ για τους σκοπούς ανάλυσης ελέγχου ντόπινγκ. ΙΙΙ. Διεθνής συνεργασία Άρθρο 13 —Συνεργασία μεταξύ οργανισμώναντι-ντόπινγκ και αθλητικών οργανισμώνΤα Μέρη Κράτη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών αντι-ντόπινγκ, των δημόσιων αρχών και των αθλητικών οργανισμών μέσα στη δικαιοδοσία τους και όσων εμπίπτουν στη δικαιοδοσία άλλων Μερών Κρατών, ούτως ώστε να επιτευχθούν, σε διεθνές επίπεδο, οι σκοποί της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 14-Υποστήριξη της αποστολής του ΠαγκόσμιουΟργανισμού κατά της ΦαρμακοδιεγέρσεωςΤα Μέρη Κράτη αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν τη σημαντική αποστολή του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιεγέρσεως στον διεθνή αγώνα για την καταπολέμηση του ντόπινγκ. Άρθρο 15 -Ισότιμη χρηματοδότηση του ΠαγκόσμιουΟργανισμού κατά της ΦαρμακοδιεγέρσεωςΤα Μέρη Κράτη υποστηρίζουν την αρχή της ισότιμης χρηματοδότησης του εγκεκριμένου ετήσιου βασικού προϋπολογισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιεγέρσεως από τις δημόσιες αρχές και το Ολυμπιακό Κίνημα. Άρθρο 16 —Διεθνής συνεργασία στον έλεγχο ντόπινγκΑναγνωρίζοντας ότι ο αγώνας κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό μπορεί να αποβεί αποτελεσματικός μόνο όταν οι αθλητές μπορούν να υποβάλλονται σε απροειδοποίητο έλεγχο και τα δείγματα μπορούν να μεταφέρονται εγκαίρως σε εργαστήρια για ανάλυση, τα Μέρη Κράτη, όπου απαιτείται, και σε συμφωνία με τους εθνικούς νόμους και διαδικασίες θα: (α) διευκολύνουν το έργο του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιεγέρσεως και των οργανισμών αντι-ντόπινγκ που λειτουργούν σύμφωνα με τον Κώδικα και υπόκεινται σε σχετικούς κανονισμούς των διοργανωτριών χωρών, να διεξάγουν ελέγχους εντός και εκτός αγώνα στους αθλητές τους, είτε επί του εδάφους τους είτε εκτός αυτού. (β) διευκολύνουν την έγκαιρη μετακίνηση των κατάλληλα εξουσιοδοτημένων ομάδων ελέγχου ντόπινγκ εκτός των συνόρων κατά την άσκηση δραστηριότητας ελέγχου ντόπινγκ. (γ) συνεργάζονται για την επίσπευση της έγκαιρης αποστολής ή μεταφοράς εκτός των συνόρων των δειγμάτων με τέτοιον τρόπο ώστε να διατηρείται η ασφάλεια και η ακεραιότητα τους. (δ) βοηθούν το διεθνή συντονισμό των ελέγχων ντόπινγκ από διάφορους οργανισμούς αντιντόπινγκ και θα συνεργάζονται για την επίτευξη του σκοπού αυτού με τον Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιεγέρσεως. (ε) προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των εργαστηρίων ελέγχου ντόπινγκ που τελούν υπό τη δικαιοδοσία τους με εκείνα που βρίσκονται στη δικαιοδοσία άλλων Μερών Κρατών. Συγκεκριμένα, τα Μέρη Κράτη με διαπιστευμένα εργαστήρια ελέγχου ντόπινγκ θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα εργαστήρια που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να βοηθούν άλλα Μέρη Κράτη παρέχοντας τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις τεχνικές μεθόδους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ίδρυση δικών τους εργαστηρίων, εφόσον επιθυμούν κάτι τέτοιο. (ζ) ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν αμοιβαίες συμφωνίες διεξαγωγής ελέγχου μεταξύ των αναγνωρισμένων οργανισμών αντι-ντόπινγκ, σύμφωνα με τον Κώδικα. (η) αναγνωρίζουν αμοιβαία τις διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ και τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών κυρώσεων που προκύπτουν από αυτές, από οποιονδήποτε οργανισμό αντι-ντόπινγκ, που βρίσκονται σε συμφωνία με τον Κώδικα. Άρθρο 17 -Εθελοντικό ΤαμείοΚαθιερώνεται βάσει της παρούσας το «Ταμείο για την Εξάλειψη του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό», εις το εξής αναφερόμενο ως «Εθελοντικό Ταμείο». Το Εθελοντικό Ταμείο θα αποτελείται από κεφάλαια ως καταπιστεύματα που θα καθοριστούν σύμφωνα με τους Οικονομικούς Κανονισμούς της UΝΕSCΟ. Όλες οι συνεισφορές από τα Μέρη Κράτη και λοιπούς φορείς θα είναι εθελοντικού χαρακτήρα. Οι πόροι του Εθελοντικού Ταμείου θα συνίστανται από: (α) συνεισφορές εκ των Κρατών Μερών (β) συνεισφορές, δωρεές ή κληροδοτήματα που δύνανται να πραγματοποιηθούν από: (i) άλλα Κράτη (ii) οργανώσεις και προγράμματα του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και από άλλους διεθνείς οργανισμούς ή (iii) δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή ιδιώτες (γ) οποιοδήποτε οφειλόμενο τόκο επί των πόρων του Εθελοντικού Ταμείου (δ) τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω εισπράξεων από εκδηλώσεις που οργανώνονται υπέρ του Εθελοντικού Ταμείου (ε) οποιουσδήποτε άλλους πόρους εγκεκριμένους από τους κανονισμούς του Εθελοντικού Ταμείου που θα καταρτίζονται από τη Συνδιάσκεψη των Μερών Κρατών. 3.Οι συνεισφορές στο Εθελοντικό Ταμείο που θα πραγματοποιούνται από τα Μέρη Κράτη δε θα εκλαμβάνονται ως υποκατάσταση της δέσμευσης τους να καταβάλλουν το μερίδιο τους στον ετήσιο προϋπολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης. Άρθρο 18 —Χρήση και διαχείριση τον Εθελοντικού ΤαμείουΟι πόροι του Εθελοντικού Ταμείου θα κατανέμονται από τη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που θα έχουν εγκριθεί από αυτό, κυρίως για την παροχή βοήθειας σε άλλα Μέρη Κράτη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προγράμματα αντι-ντόπινγκ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συνθήκης, λαμβάνοντας υπ’όψιν τους σκοπούς του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης, και θα έχουν τη δυνατότητα κάλυψης των λειτουργικών εξόδων της παρούσας Σύμβασης. Καμία πολιτική, οικονομική ή άλλης φύσεως αίρεση δε θα συνδέεται με συνεισφορές που θα πραγματοποιούνται στο Εθελοντικό Ταμείο. ΙV. Εκπαίδευση και κατάρτιση Άρθρο 19—Γενικές αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης1.Τα Μέρη Κράτη θα αναλάβουν, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, την υποστήριξη, τη δημιουργία και την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με το αντι-ντόπινγκ. Γενικά για την αθλητική κοινότητα, αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να αποσκοπούν στο να παρέχουν επικαιροποιημένη και ακριβή πληροφόρηση επί 1)της βλάβης που προκαλεί το ντόπινγκ στις ηθικές αξίες του αθλητισμού 2)των επιπτώσεων του ντόπινγκ στην υγεία 2.Για τους αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης αθλητών, ειδικά στην αρχική τους κατάρτιση, τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει επιπλέον των παραπάνω να αποσκοπούν στο να παρέχουν επικαιροποιημένη και ακριβή πληροφόρηση επί: 1)των διαδικασιών ελέγχου ντόπινγκ 2)των δικαιωμάτων και των ευθυνών των αθλητών σχετικά με το αντι-ντόπινγκ. συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με τον Κώδικα και τις πολιτικές αντι-ντόπινγκ των σχετιζόμενων αθλητικών και αντι-ντόπινγκ οργανισμών. Η πληροφόρηση αυτή θα περιλαμβάνει τις επιπτώσεις της διάπραξης παραβίασης των κανόνων αντι-ντόπινγκ. 3)του καταλόγου των απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων και των εξαιρέσεων θεραπευτικής χρήσης 4)συμπληρωμάτων διατροφής Άρθρο 20 -Επαγγελματικοί κώδικες συμπεριφοράςΤα Μέρη Κράτη θα ενθαρρύνουν τις σχετικές αρμόδιες επαγγελματικές ενώσεις και φορείς να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν κατάλληλους κώδικες συμπεριφοράς, ορθής πρακτικής και ηθικής σχετικά με το αντι-ντόπινγκ στον αθλητισμό, που βρίσκονται σε συμφωνία με τον Κώδικα. Άρθρο 21-Ανάμειξη αθλητών καιπροσωπικού υποστήριξης αθλητώνΤα Μέρη Κράτη θα προάγουν και, μέσα στο πλαίσιο δυνατοτήτων τους, θα υποστηρίζουν την ενεργό συμμετοχή των αθλητών και του προσωπικού υποστήριξης αθλητών σε όλες τις εκφάνσεις του έργου αντι-ντόπινγκ των αθλητικών και άλλων συναφών οργανισμών και θα ενθαρρύνουν τους αθλητικούς οργανισμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να ενεργούν παρομοίως. Άρθρο 22 -Αθλητικοί οργανισμοί και συνεχήςεκπαίδευση και κατάρτιση στο αντι-ντόπινγκΤα Μέρη Κράτη θα ενθαρρύνουν τους αθλητικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς αντι-ντόπινγκ να εφαρμόζουν συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους τους αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης αθλητών στα αντικείμενα που καθορίστηκαν στο Άρθρο 19. Άρθρο 23 -Συνεργασία στην εκπαίδευση και κατάρτισηΤα Μέρη Κράτη θα συνεργάζονται αμοιβαία και με τους σχετικούς οργανισμούς για να ανταλλάσσουν, όπου είναι απαραίτητο, πληροφόρηση, ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε αποτελεσματικά προγράμματα αντι-ντόπινγκ. V. Έρευνα Άρθρο 24-Προαγωγή της έρευνας αντι-ντόπινγκΤα Μέρη Κράτη αναλαμβάνουν, μέσα στο πλαίσιο δυνατοτήτων τους, να ενθαρρύνουν και να προάγουν την έρευνα αντι-ντόπινγκ σε συνεργασία με αθλητικούς και άλλους σχετικούς οργανισμούς σε: (α) πρόληψη, μεθόδους ανίχνευσης, συμπεριφορικές και κοινωνικές διαστάσεις, και συνέπειες του ντόπινγκ στην υγεία (β) τρόπους και μέσα επινόησης επιστημονικά-τεκμηριωμένων φυσιολογικών και ψυχολογικών προγραμμάτων κατάρτισης με σεβασμό της ακεραιότητας του ατόμου. (γ) τη χρήση όλων των εμφανιζόμενων ουσιών και μεθόδων που προέρχονται από επιστημονικές ανακαλύψεις. Άρθρο 25 -Φύση της έρευνας αντί- ντόπινγκΚατά την προαγωγή της έρευνας αντί-ντόπινγκ, όπως ορίζεται παραπάνω στο Άρθρο 24, τα Μέρη Κράτη θα διασφαλίζουν ότι η εν λόγω έρευνα θα: (α) εναρμονίζεται με τις διεθνώς αναγνωρισμένες ηθικές πρακτικές (β) αποφεύγει την χορήγηση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων σε αθλητές (γ) διεξάγεται μόνο με επαρκείς προφυλάξεις έτσι ώστε να αποτρέπεται η κακή χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας αντι-ντόπινγκ και η εφαρμογή τους για ντόπινγκ. Άρθρο 26 —Διάχυση των αποτελεσμάτωντης έρευνας κατά του ντόπινγκΜε την προϋπόθεση της εναρμόνισης με το εφαρμοστέο εθνικό και διεθνές δίκαιο, τα Μέρη Κράτη, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα ανταλλάσσουν τα αποτελέσματα της διαθέσιμης έρευνας αντι-ντόπινγκ με άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη και τον Παγκόσμιου Οργανισμκού κατά της Φαρμακοδιέγερσης. Άρθρο 27-Έρευνα της Αθλητικής ΕπιστήμηςΤα Μέρη Κράτη θα ενθαρρύνουν: (α) τα μέλη των επιστημονικών και ιατρικών κοινοτήτων να Ι διεξάγουν την έρευνα της αθλητικής επιστήμης σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα. (β) τους αθλητικούς οργανισμούς και το προσωπικό υποστήριξης αθλητών που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να εφαρμόζουν την έρευνα της αθλητικής επιστήμης που είναι σύμφωνη με τις αρχές του Κώδικα. VΙ. Παρακολούθηση της Σύμβασης Άρθρο 28 -Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών1.Με το παρόν καθιερώνεται η Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών. Η Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών αποτελεί το κυρίαρχο σώμα αυτής της Σύμβασης. 2.Η Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών θα συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση καταρχήν κάθε δύο χρόνια. Μπορεί να συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση αν αποφασιστεί ή κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον του ενός τρίτου των Κρατών Μερών. 3.Τα Μέρη Κράτη θα έχουν μία ψήφο το καθένα στη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών. 4.Η Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών θα υιοθετήσει το δικό της Εσωτερικό Κανονισμό. Άρθρο 29 -Συμβουλευτικός Οργανισμός καιπαρατηρητές της Συνδιάσκεψης των Κρατών ΜερώνΟ Παγκόσμιος Οργανισμός κατά της Φαρμακοδιεγέρσεως θα προσκαλείται ως συμβουλευτικός Οργανισμός στη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παρολυμπιακή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, και η Διακυβερνητική Επιτροπή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (CΙGΕΡS) θα προσκαλούνται ως παρατηρητές. Η Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών μπορεί να αποφασίζει την πρόσκληση άλλων σχετικών οργανισμών ως παρατηρητών. Άρθρο 30 —Λειτουργία της Συνδιάσκεψης των Κρατών Μερών1.Εκτός από εκείνες που έχουν αναφερθεί σε άλλες διατάξεις αυτής της Σύμβασης, οι λοιπές λειτουργίες της Συνδιάσκεψης των Κρατών Μερών έχουν ως εξής: 1)προωθεί τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης 2)συζητά τη σχέση με το Παγκόσμιο Οργανισμό κατά της Φαρμακοδιεγέρσεως και μελετά τους μηχανισμούς χρηματοδότησης του ετησίου βασικού προϋπολογισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιεγέρσεως.. Μη Μέρη Κράτη μπορούν να προσκαλούνται στην συζήτηση. 3)υιοθετεί σχέδιο για τη χρήση των αποθεμάτων του Εθελοντικού Ταμείου, σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 18. (δ) εξετάζει τις αναφορές που υποβάλλονται από τα Μέρη Κράτη σύμφωνα με το άρθρο 31 (ε) εξετάζει, σε συνεχή βάση, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την παρούσα Σύμβαση σχετικά με την ανάπτυξη των συστημάτων αντί-ντόπινγκ, σύμφωνα με το Άρθρο 31. Οποιοιδήποτε μηχανισμοί παρακολούθησης ή μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στο Άρθρο 31 θα χρηματοδοτούνται μέσω του Εθελοντικού Ταμείου που ορίστηκε στο Άρθρο 17. (στ) εξετάζει σχέδια τροποποιήσεων της παρούσας Σύμβασης προς υιοθέτηση. (ζ) εξετάζει για έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 34 της Σύμβασης, τροποποιήσεις του Απαγορευμένου Καταλόγου και των Προτύπων για τη Χορήγηση Εξαιρέσεων θεραπευτικής Χρήσης που υιοθετείται από τον Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιεγέρσεως. (η) ορίζει και εφαρμόζει συνεργασία μεταξύ των Μερών Κρατών και του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. (θ) ζητά αναφορά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό κατά της,. Φαρμακοδιεγέρσεως για την εφαρμογή του Κώδικα σε κάθε συνεδρίαση του για εξέταση. 2.Η Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών, κατά την επιτέλεση του έργου της, μπορεί να συνεργάζεται με άλλα διακυβερνητικά σώματα. Άρθρο 31-Εθνικές Αναφορέςστη Συνδιάσκεψη των Κρατών ΜερώνΤα Μέρη Κράτη θα προωθούν κάθε δύο χρόνια, στην Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών μέσω της Γραμματείας, σε μία από τις επίσημες γλώσσες της UΝΕSCΟ, όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα μέτρα που ελήφθησαν από αυτά για το σκοπό της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Σύμβασης. Άρθρο 32 -Η Γραμματεία της Συνδιάσκεψης των Κρατών Μερών1.Η Γραμματεία της Διάσκεψης των Κρατών Μερών θα παρέχεται από τον Γενικό Διευθυντή της UΝΕSCΟ. 2.Κατόπιν αιτήματος της Συνδιάσκεψης των Κρατών Μερών ο Γενικός Διευθυντής της UΝΕSCΟ θα χρησιμοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις υπηρεσίες του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν από τη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών. 3.Τα λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται με τη Συνθήκη θα χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό της UΝΕSCΟ σύμφωνα με τα υπάρχοντα αποθέματα και σε ανάλογο επίπεδο, από το Εθελοντικό Ταμείο που ορίστηκε στο Άρθρο 17 παραπάνω ή από ένα ανάλογο συνδυασμό όπως θα ορίζεται κάθε δύο χρόνια. Η χρηματοδότηση της Γραμματείας από τον τακτικό προϋπολογισμό θα πραγματοποιείται αυστηρά σε ελάχιστη βάση, καθώς είναι κατανοητό ότι η εθελοντική χρηματοδότηση θα παρέχεται και για την υποστήριξη της Σύμβασης. 4.Η Γραμματεία θα προετοιμάζει τα έγγραφα της Συνδιάσκεψης των Κρατών Μερών, καθώς και το σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συναντήσεων της , και θα διασφαλίζει την εφαρμογή των αποφάσεων της. Άρθρο 33 -Τροποποιήσεις της Σύμβασης1.Κάθε Μέρος Κράτος μπορεί, μέσω γραπτής επικοινωνίας απευθυνόμενης στο Γενικό Διευθυντή της UΝΕSCΟ, να προτείνει τροποποιήσεις της Σύμβασης. Ο Γενικός Διευθυντής θα προωθεί κάθε επικοινωνία σε όλα τα Μέρη Κράτη. Αν μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της προώθησης της επικοινωνίας, τουλάχιστον το μισό του συνολικού αριθμού των Μερών Κρατών δώσουν τη συγκατάθεση τους, ο Γενικός Διευθυντής θα παρουσιάσει τις προτάσεις στην επόμενη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών. 2.Τροποποιήσεις θα υιοθετούνται από τη Διάσκεψη των Κρατών Μερών με πλειοψηφία των δύο τρίτων των Μερών Κρατών που παρίστανται και ψηφίζουν. 3.Μόλις υιοθετηθούν, οι τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση θα υποβάλλονται προς κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση στα Μέρη Κράτη. 4.Αναφορικά με τα Μέρη Κράτη που έχουν κυρώσει, αποδεχθεί, εγκρίνει ή προσχωρήσει σε αυτές, οι τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης θα τίθενται σε ισχύ τρεις μήνες μετά τη κατάθεση των επισήμων εγγράφων που αναφέρονται στη παράγραφο 3 αυτού του Άρθρου από τα δύο τρίτα του συνόλου των Μερών Κρατών. Ακολούθως, για κάθε Μέρος Κράτος που πρόκειται να κυρώσει, αποδεχθεί, εγκρίνει ή προσχωρήσει σε μία τροποποίηση, η τροποποίηση αυτή θα τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά την ημερομηνία της κατάθεσης από το Μέρος Κράτος του επισήμου εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 5.Ένα Κράτος που προσχωρεί στην παρούσα Σύμβαση μετά την θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού του Άρθρου, σε περίπτωση αδυναμίας έκφρασης διαφορετικής πρόθεσης, θα θεωρηθεί: 1)Μέρος σε αυτή τη Σύμβαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε. 2)Μέρος στη μη-τροποποιημένη Σύμβαση σχετικά με οποιοδήποτε Μέρος Κράτος που δεν δεσμεύεται από τις τροποποιήσεις. Άρθρο 34 -Ειδική διαδικασία τροποποίησηςτων Παραρτημάτων της Σύμβασης1.Αν ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά της Φαρμακοδιέγερσης τροποποιήσει τον Απαγορευμένο Κατάλογο ή τα Πρότυπα για τη Χορήγηση Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης, μπορεί, μέσω γραπτής επικοινωνίας προς τον Γενικό Διευθυντή της UΝΕSCΟ, να τον/ την ενημερώσει για τις εν λόγω αλλαγές. Ο Γενικός Διευθυντής της UΝΕSCΟ θα κοινοποιήσει τις αλλαγές αυτές ως προτεινόμενες τροποποιήσεις στα σχετικά Παραρτήματα της Σύμβασης αυτής σε όλα τα Μέρη Κράτη άμεσα. Οι τροποποιήσεις των Παραρτημάτων θα πρέπει να εγκρίνονται από τη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών, είτε σε μια από τις συνεδρίες της, είτε μέσω γραπτής διαβούλευσης. 2.Τα Μέρη Κράτη έχουν 45 ημέρες από την κοινοποίηση από τον Γενικό Διευθυντή για να εκφράσουν την αντίρρηση τους στην προτεινόμενη τροποποίηση είτε γραπτώς, στην περίπτωση γραπτής διαβούλευσης, στον Γενικό Διευθυντή, είτε σε μια συνεδρίαση της Συνδιάσκεψης των Κρατών Μερών. 3.Οι τροποποιήσεις που εγκρίνονται από τη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών θα κοινοποιούνται στα Μέρη Κράτη από τον Γενικό Διευθυντή. Θα τίθενται σε ισχύ 45 ημέρες μετά την κοινοποίηση αυτή, εκτός από οποιοδήποτε Μέρος Κράτος, το οποίο έχει προηγουμένως ειδοποιήσει το Γενικό Διευθυντή ότι δεν αποδέχεται τις τροποποιήσεις. 4.Ένα Μέρος Κράτος, το οποίο έχει ειδοποιήσει το Γενικό Διευθυντή ότι δεν αποδέχεται μια εγκεκριμένη τροποποίηση, με βάση τις προηγούμενες παραγράφους, παραμένει δεσμευμένο από τα Παραρτήματα χωρίς τις τροποποιήσεις. VΙΙ. Τελικοί Όροι Άρθρο 35 -Ομοσπονδιακά ή μη συγκεντρωτικάσυνταγματικά συστήματαΟι ακόλουθες διατάξεις θα εφαρμόζονται στα Μέρη Κράτη τα οποία έχουν ομοσπονδιακό ή μη συγκεντρωτικό συνταγματικό σύστημα: (α) Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, η εφαρμογή των οποίων υπάγεται στη δικαιοδοσία ομοσπονδιακής ή κεντρικής νομοθετικής αρχής, οι υποχρεώσεις της ομοσπονδιακής ή κεντρικής κυβέρνησης θα είναι οι ίδιες με αυτές των Μερών Κρατών, τα οποία δεν είναι ομόσπονδα. (β) Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, η εφαρμογή των οποίων υπάγεται στη δικαιοδοσία των επί μέρους συστατικών πολιτειών, κομητειών, επαρχιών ή καντονιών, που δεν υποχρεούνται από το συνταγματικό σύστημα της ομοσπονδίας να λάβουν νομοθετικά μέτρα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω Πολιτειών, κομητειών, επαρχιών ή καντονιών για τις εν λόγω διατάξεις, με αντίστοιχες προτάσεις για την υιοθέτηση τους. Άρθρο 36 -Κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρησηΗ Σύμβαση αυτή υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση από τα Κράτη Μέλη της UΝΕSCΟ σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές διαδικασίες τους. Τα επίσημα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης θα πρέπει να παραδίδονται στον Γενικό Διευθυντή της UΝΕSCΟ. Άρθρο 37 -Θέση σε ισχύ1.Η Σύμβαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ κατά την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί της λήξης χρονικής περιόδου ενός μήνα μετά την κατάθεση του τριακοστού εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 2.Για κάθε κράτος το οποίο εκφράζει εκ των υστέρων την αποδοχή του να δεσμευτεί σε αυτή, η Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ κατά την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί από την λήξη της χρονικής περιόδου ενός μήνα μετά την κατάθεση του σχετικού εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. Άρθρο 38 —Εδαφικές προεκτάσεις της Σύμβασης1.Κάθε Κράτος μπορεί, όταν καταθέτει τα όργανα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να ορίσει το ή τα γεωγραφικά διαμερίσματα για των οποίων τις διεθνείς σχέσεις είναι υπεύθυνο και στα οποία η Σύμβαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ. 2.Κάθε Μέρος μπορεί, σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία, με δήλωση απευθυνόμενη προς την UΝΕSCΟ, να επεκτείνει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σε κάθε άλλη γεωγραφική περιοχή που καθορίζεται στη δήλωση του. Σε ό,τι αφορά την εν λόγω γεωγραφική περιοχή η Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ κατά την πρώτη μέρα μετά την λήξη χρονικής περιόδου ενός μήνα μετά την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής δήλωσης από το θεματοφύλακα. 3.Κάθε δήλωση η οποία γίνεται σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους μπορεί, σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή αναφέρεται σε αυτήν, να αποσυρθεί με μια ειδοποίηση προς την UΝΕSCΟ. Η απόσυρση θα τίθεται σε ισχύ κατά την πρώτη μέρα μετά τη λήξη χρονικής περιόδου ενός μήνα μετά την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω δήλωσης από το θεματοφύλακα. Άρθρο 39 -Καταγγελία-Οποιοδήποτε Μέρος Κράτος δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση. Η καταγγελία αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί με επίσημο έγγραφο και να κατατεθεί στο Γενικό Διευθυντή της UΝΕSCΟ. Η καταγγελία θα τεθεί σε ισχύ κατά την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη μιας χρονικής περιόδου 6 μηνών μετά την παραλαβή του εγγράφου της καταγγελίας. Δεν θα επηρεάσει με κανένα τρόπο τις οικονομικές υποχρεώσεις του ενδιαφερόμενου Μέρους Κράτους μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η απόσυρση. Άρθρο 40 -ΘεματοφύλακαςΟ Γενικός Διευθυντής της UΝΕSCΟ θα είναι ο Θεματοφύλακας της παρούσας Σύμβασης και των τροποποιήσεων αυτής. Ως Θεματοφύλακας, ο Γενικός, Διευθυντής της UΝΕSCΟ θα ενημερώνει τα Μέρη Κράτη της Σύμβασης αυτής όπως επίσης και τα λοιπά Μέρη Κράτη του Οργανισμού για τα παρακάτω: (α) την κατάθεση κάθε επισήμου εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης (β) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 37 (γ) κάθε αναφορά που συντάσσεται σε εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 31 (δ) κάθε τροποποίηση της Σύμβασης ή των Παραρτημάτων που υιοθετείται σύμφωνα με τα Άρθρα 33 και 34 και την ημερομηνία κατά την οποία η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ (ε) κάθε δήλωση ή ειδοποίηση που επιδίδεται υπό τις διατάξεις του Άρθρου 38 (στ) κάθε ειδοποίηση που επιδίδεται υπό τις διατάξεις του Άρθρου 39 και την ημερομηνία κατά την οποία η τίθεται σε ισχύ η καταγγελία». (ζ) κάθε άλλη ενέργεια, ειδοποίηση ή επικοινωνία σχετική με την παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 41 -ΕγγραφήΣύμφωνα με το Άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η παρούσα Σύμβαση θα καταχωρηθεί στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών κατόπιν αιτήματος του Γενικού Διευθυντή της UΝΕSCΟ. Άρθρο 42 -Αυθεντικά Κείμενα1.Η παρούσα Σύμβαση αυτή συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων της έχει συνταχθεί στην Αραβική, Κινεζική, Αγγλική, Γαλλική, Ρωσική και Ισπανική γλώσσα, με τα έξι κείμενα να θεωρούνται εξ ίσου αυθεντικά. 2.Τα Προσαρτήματα σύμβασης αυτής έχουν συνταχθεί στην Αραβική, Κινεζική, Αγγλική, Γαλλική, Ρωσική και Ισπανική γλώσσα. Άρθρο 43 -ΕπιφυλάξειςΔεν επιτρέπεται καμία επιφύλαξη η οποία είναι ασυμβίβαστη με το αντικείμενο και το σκοπό της παρούσας Σύμβασης. Παράρτημα 1- Απαγορευμένος Κατάλογος- Διεθνή Πρότυπα. Παράρτημα 2. Πρότυπα για τη Χορήγηση Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης. Προσάρτημα 1-Παγκόσμιος Κώδικας κατά της Φαρμακοδιέγερσης. Προσάρτημα 2- Διεθνή Πρότυπα Εργαστηρίων Προσάρτημα 3-Διεθνή Πρότυπα Δοκιμών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ 2005 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ Σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2005 Η χρήση κάθε φαρμάκου θα πρέπει να περιορίζεται σε ιατρικώς βεβαιωμένες ενδείξεις ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ) ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΟΙ. ΑΝΑΒΟΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Απαγορεύονται οι αναβολικοί παράγοντες. 1.Ανδρογόνα Αναβολικά Στεροειδή (ΑΑΣ) 1)Εξωγενή* ΑΑΣ, συμπεριλαμβανομένων των: 18α-ομο-17β-υδροξυοιστρ-4-εν-3όνη, μπολαστερόνη, μπολδενόνη, μπολδιόνη, καλουστερόνη, κλοστεμπόλη, δαναζόλη, δεϋδροχλωρομεθυλοτεστοστερόνη, δελταϊανδροστεν-3,17-διόνη, δελταΐ-ανδροστενδιόλη, δελταΐδιυδροτεστοστερόνη, δροστανολόνη, αιθυλοιστρενόλη, φθοριοξυμεστερόνη, φορμεμπαβόλη, φουραζαμπόλη, γεστρινόνη, 4-υδροξυτεστοστερόνη, 4-υδροξυ-19-νορτεστοστερόνη, μεστανολόνη, μεστερολόνη, μεθαινολόνη, μεθανδιενόνη, μεθανδριόλη, μεθυλοδιενολόνη, μεθυλοτριενολόνη, μεθυλοτεστοστερόνη, μιμπολερόνη, νανδρολόνη, 19-νορανδροστενδιόλη, 19-νορανδροστενδιόνη, νορμπολεθόνη, νορκλοστεμπόλη, νοραιθανδρολόνη, οξαμπολόνη, οξανδρολόνη, οξυμεστερόνη, οξυμεθολόνη, κινμπολόνη, στανοζολόλη, στενμπολόνη, τετραΰδρογεστρινόνη, τρενμπολόνη και άλλες ουσίες με παρόμοια χημική δομή ή παρόμοια/ες βιολογική/ές δράση/εις. 2)Ενδογενή** ΑΑΣ: Ανδροστενεδιόλη (ανδροστ-5-εν-3β,17β-διόλη), ανδροστενεδιόνη (ανδροστ-4-εν-3,17-διόνη), δεϋδροεπιανδροστερόνη, διυδροτεστοστερόνη, τεστοστερόνη και οι ακόλουθοι μεταβολίτες και ισομερή: 5α-ανδροσταν-3α,17α-διόλη, 5α-ανδροσταν-3α,17β-διόλη, 5α-ανδροσταν-3β,17α-διόλη, 5α-ανδροσταν-3β,17β-διόλη, ανδροστ-4-εν-3α,17α-διόλη, ανδροστ-4-εν-3α,17β-διόλη, ανδροστ-4-εν-3β, 17α-διόλη, ανδροστ-5-εν-3α,17α-διόλη, ανδροστ-5-εν-3α, 17β-διόλη, ανδροστ-5-εν-3β, 17α-διόλη, 4-ανδροστενδιόλη (ανδροστ-4-εν-3β, 17β-διόλη), 5-ανδροστενδιόνη (ανδροστ-5-εν-3, 1 7-διόνη), επι-διΰδροτεστοστερόνη, 3α-υδροξυ-5α-ανδροσταν-17-όνη, 3β-υδροξυ-5α-ανδροσταν-17-όνη, 19-νορανδροστερόνη, 19-νορετιοχολανολόνη. Όταν μία Απαγορευμένη Ουσία (από τις ανωτέρω αναφερόμενες) είναι δυνατόν να παράγεται ενδογενώς, ένα Δείγμα θα θεωρηθεί ότι περιέχει την εν λόγω Απαγορευμένη Ουσία, όταν η συγκέντρωση της Απαγορευμένης Ουσίας ή των μεταβολιτών της ή των δεικτών της και/ή οποιωνδήποτε άλλων σχετικών αναλογιών στο Δείγμα του Αθλητή αυτό, παρεκκλίνει από το εύρος των φυσιολογικών τιμών σε ανθρώπους ώστε να μην είναι σύμφωνη με φυσιολογική ενδογενή παραγωγή. Ένα Δείγμα δεν θα θεωρηθεί ότι περιέχει μιαν Απαγορευμένη Ουσία σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο Αθλητής μπορεί να αποδείξει ότι η συγκέντρωση της Απαγορευμένης Ουσίας ή των μεταβολιτών της ή των δεικτών της και ή οι σχετικές αναλογίες στο Δείγμα του Αθλητή οφείλεται σε παθολογική ή φυσιολογική κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, και σε οποιαδήποτε συγκέντρωση, το εργαστήριο θα αναφέρει ένα Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα εάν στηριζόμενο σε οποιαδήποτε αξιόπιστη αναλυτική μέθοδο, μπορεί να αποδείξει ότι η Απαγορευμένη Ουσία είναι εξωγενούς προέλευσης. Εάν το αποτέλεσμα του εργαστηρίου δεν καταλήγει σε βέβαιο συμπέρασμα, και δεν έχει βρεθεί συγκέντρωση όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο οικείος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ θα πρέπει να διεξάγει περαιτέρω έρευνα για πιθανή Χρήση μίας Απαγορευμένης Ουσίας εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, όπως για παράδειγμα σύγκριση με καμπύλες αναφοράς στεροειδών. Εάν το εργαστήριο αναφέρει λόγο τεστοστερόνης/επιτεστοστερόνης (Τ/Ε) στα ούρα μεγαλύτερο του 4 προς 1, είναι υποχρεωτική η περαιτέρω έρευνα, για να καθορισθεί εάν ο λόγος οφείλεται σε φυσιολογική ή παθολογική κατάσταση, εκτός εάν το εργαστήριο αποδείξει ότι η Απαγορευμένη Ουσία είναι εξωγενούς προέλευσης βασιζόμενο σε οποιαδήποτε αξιόπιστη αναλυτική μέθοδο. Σε περίπτωση έρευνας, αυτή θα περιέχει καταγραφή προηγούμενων ελέγχων και/η ακόλουθων ελέγχων. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων, ο Αθλητής θα πρέπει να ελεγχθεί, χωρίς προειδοποίηση, τουλάχιστον τρεις φορές σε διάστημα τριών μηνών. Άρνηση ή μη συμμόρφωση του Αθλητή να συνεργαστεί στις έρευνες θα έχει ως αποτέλεσμα να θεωρηθεί ότι το δείγμα του περιέχει Απαγορευμένη Ουσία. 2.Άλλοι Αναβολικοί Παράγοντες συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των: κλενβουτερόλη, ζερανόλη, ζιλπατερόλη,. Για τους σκοπούς αυτής της ενότητας: * «εξωγενής» αναφέρεται σε ουσία που δεν είναι δυνατόν να παραχθεί από το ανθρώπινο σώμα με φυσικό τρόπο. ** «ενδογενής» αναφέρεται σε ουσία που είναι δυνατόν να παραχθεί από το ανθρώπινο σώμα με φυσικό τρόπο. Ο2. ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Απαγορεύονται οι παρακάτω ουσίες, συμπεριλαμβανομένων άλλων ουσιών με παρόμοια χημική δομή ή παρόμοια/ες βιολογική/ές δράση/εις καθώς και οι αποδεσμευτικοί τους παράγοντες: 1.Ερυθροποιητίνη (ΕΡΟ) 2.Αυξητική Ορμόνη (hGΗ), Αυξητικοί Παράγοντες τύπου Ινσουλίνης (ΙGF-1), Μηχανο- Αυξητικοί Παράγοντες (ΜGFs) 3.Γοναδοτροπίνες (LΗ, ΗCG), 4.Ινσουλίνη5.Κορτικοτροπίνες Ένα δείγμα θα θεωρείται ότι περιέχει μία Απαγορευμένη Ουσία από τις ανωτέρω αναφερόμενες, όταν η συγκέντρωση της Απαγορευμένης Ουσίας ή των μεταβολιτών της και/ή σχετικές αναλογίες ή δείκτες στο δείγμα του αθλητή υπερβαίνει το εύρος των φυσιολογικών τιμών που μπορεί να εντοπιστεί σε ανθρώπους ώστε να μην είναι σύμφωνες με τη φυσιολογική ενδογενή παραγωγή, εκτός εάν ο αθλητής μπορεί να αποδείξει ότι η συγκέντρωση οφειλόταν σε μία φυσιολογική ή παθολογική κατάσταση. Η παρουσία άλλων ουσιών με παρόμοια χημική δομή ή ή παρόμοιο/α βιολογικό/α αποτέλεσμα/τα, διαγνωστικού/ων δείκτη/ων ή αποδεσμευτικών παραγόντων μιας ορμόνης από τις ανωτέρω αναφερόμενες ή οποιουδήποτε άλλου ευρήματος το/α οποίο/α υπο£ηλώνει/ουν ότι η ανιχνευθείσα ουσία είναι εξωγενούς προέλευσης, θα αναφέρεται ως Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα. Ο3. Β2-ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Απαγορεύονται όλοι οι β2-αγωνιστές, συμπεριλαμβανομένων των D- και L-ισομερών τους. Η χρήση τους απαιτεί Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (ΕΧΘΣ). Εξαιρούνται οι φορμοτερόλη, σαλβουταμόλη, σαλμετερόλη και τερβουταλίνη, οι οποίες όταν χορηγούνται δι’ εισπνοής για την πρόληψη και/ή τη θεραπεία του άσθματος και του επαγόμενου από άσκηση άσθματος/βργχόσπασμου που απαιτούν συνοπτική Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (σΕΧΘΣ). Παρά τη χορήγηση Εξαίρεσης Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς όταν το Εργαστήριο αναφέρει συγκέντρωση σαλβουταμόλης (ελεύθερο κλάσμα και κλάσμα συνδεδεμένο με γλυκουρονικό οξύ) μεγαλύτερη των 1000 ng/mL, αυτή θα θεωρείται ως αντικανονικό αναλυτικό εύρημα, εκτός αν ο αθλητής αποδείξει ότι το αντικανονικό αποτέλεσμα ήταν συνέπεια της θεραπευτικής χρήσης σαλβουταμόλης δι’ εισπνοής. Ο4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙ-ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Απαγορεύονται οι ακόλουθες κατηγορίες ουσιών με αντι-οιστρογονική δράση: 1.Αναστολείς της αρωματάσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: αναστραζόλη, λετροζόλη, αμινογλουτεθιμίδιο, εξεμεστάνη, φορμεστάνη, τεστολακτόνη. 2.Εκλεκτικοί Τροποποιητές Υποδοχέων Οιστρογόνων (SΕRΜs), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: ραλοξιφαίνη, ταμοξιφαίνη, τορεμιφαίνη. 3.Αλλες ουσίες με αντι-οιστρογονική δράση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: κλομιφαίνη, κυκλοφενύλιο, φουλβεστράντ. Ο5. ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ Απαγορεύονται τα διουρητικά και άλλοι παράγοντες απόκρυψης. Οι παράγοντες απόκρυψης περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Διουρητικά*, επιτεστοστερόνη, προβενεσίδη, αναστολείς α-ρεδουκτάσης (π.χ. φιναστερίδη, δουταστερίδη), διαστολείς πλάσματος (π.χ. αλβουμίνη, δεξτράνη, υδροξυαιθυλ-άμυλο). Τα διουρητικά περιλαμβάνουν τα: ακεταζολαμίδιο, αμιλορίδη, βουμετανίδη, κανρενόνη, χλωροβαλιδόνη, αιθακρινικό οξύ, φουροσεμίδη, ινδαπαμίδη, μετολαζόνη, σπιρονολακτόνη, θειαζίδνα (π.χ. βενδρο-φθβρομεθειαζίδιο, χλοίροθειαζίδιο, υδροχλωροθειαζίδιο), τριαμτερένιο και άλλες ουσίες με παρόμοια χημική δομή ή παρόμοια/ες βιολογική/ες δραση/εις. Η Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς δεν ισχύει, εάν τα ούρα του Αθλητή περιέχουν διουρητικό μαζί με μια Απαγορευμένη Ουσία σε συγκέντρωση έστω και χαμηλότερη από τα όρια απέκκρισης της. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΙ. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Απαγορεύονται τα ακόλουθα: 1)Το ντόπινγκ αίματος συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αυτόλογου, ομόλογου ή ετερόλογου αίματος ή προϊόντων ερυθροκυττάρων οποιασδήποτε άλλης προέλευσης, εκτός ιατρικής θεραπείας. 2)Τεχνητή αύξηση της πρόσληψης, μεταφοράς ή απόδοσης οξυγόνου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά σε υπερφθόριο-χημικές ενώσεις, εφαπροξιράλ (RSR13), και τροποποιημένα προϊόντα αιμοσφαιρίνης (π.χ. υποκατάστατα αίματος βασισμένα στην αιμοσφαιρίνη, προϊόντα μικροενκαψυλιωμένης αιμοσφαιρίνης). Μ2. ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ Απαγορεύονται τα ακόλουθα: Η Αλλοίωση ή η απόπειρα αλλοίωσης με σκοπό τη μεταβολή της ακεραιότητας και της εγκυρότητας των Δειγμάτων που συλλέγονται σε Ελέγχους Ντόπινγκ. Αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά ενδοφλέβιες εγχύσεις*, καθετηριασμό και υποκατάσταση ούρων. Οι ενδοφλέβιες εγχύσεις απαγορεύονται εκτός της ενδεδειγμένης ιατρικής θεραπείας οξέων περιστατικών. Μ3. ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΝΤΟΠΙΝΓΚ Απαγορεύεται η χρήση, για μη θεραπευτικούς σκοπούς, κυττάρων, γονιδίων, γενετικών στοιχείων ή η ρύθμιση της έκφρασης γονιδίων, τα οποία έχουν την ικανότητα να αυξήσουν την αθλητική απόδοση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ Επιπρόσθετα με κατηγορίες ΟΙ έως 05 και ΜΙ έως Μ3 όπως ορίζονται παραπάνω, οι ακόλουθες κατηγορίες απαγορεύονται στους εντός αγώνων ελέγχους: 06. ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ Απαγορεύονται τα παρακάτω διεγερτικά, συμπεριλαμβανομένων αμφότερων των οπτικών (D- και L-) ισομερών τους, όπως: Αδραφινίλη, αμφεπραμόνη, αμιφαιναζόλη, αμφεταμίνη, αμφεταμινίλη, βενζαμφεταμίνη, βρωμαντάνη, καρφεδόνη, καθίνη*, χλωβενζορέξ, κοκαΐνη, διμεθυλαμφεταμίνη, εφεδρίνη**, αιθυλμεθαμφεταμίνη, αιθυλεφρίνη, φαμπροφαζόνη, φαινκαμφαμίνη, φαινκαμίνη, φαινετυλλίνη, φαινφλουραμίνη, φαινπροπορέξ, φουρφαινορέξ, μεφαινορέξ, μεφαιντερμίνη, μεσοκάρμπ, μεθαμφεταμίνη, μεθυλαμφεταμίνη, μεθυλενοδιοξυαμφεταμίνη, μεθυλενοδιοξυμεθαμφεταμίνη, μεθυλεφεδρίνη**, μεθυλφαινιδάτη, μοδαφινΐλη, νικεταμίδιο, νορφαινφλουραμίνη, παραΰδροξυαμφεταμίνη, πεμολίνη, φαινδιμετραζίνη, φαινμετραζίνη, φαιντερμίνη, προλιντάνη, σελεγιλίνη, στρυχνίνη και άλλες ουσίες με παρόμοια χημική δομή ή παρόμοια/ες βιολογική/ές δράση/εις.**** * Η καθίνη απαγορεύεται, όταν η συγκέντρωση της στα ούρα είναι μεγαλύτερη από 5 μικρογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο. ** Η εφεδρίνη και η μεθυλεφεδρίνη απαγορεύονται, όταν η συγκέντρωση τους στα ούρα είναι μεγαλύτερη από 10 μικρογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο. *** Δεν θεωρούνται απαγορευμένες ουσίες οι ουσίες που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης για το 2005 (βουπροπιόνη, καφεΐνη, φαινυλεφρίνη, φαινυλο-προπανολαμίνη, πιπραδρόλη, ψευδοεφεδρίνη, συνεφρίνη). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν απαγορεύεται η αδρεναλίνη ως συστατικό ιδιοσκευασμάτων για τοπική αναισθησία ή για τοπική χορήγηση (π.χ. ρινική, (οφθαλμική). 07. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Απαγορεύονται τα ακόλουθα ναρκωτικά: Βουπρενορφίνη, δεξτρομοραμίδιο, διαμορφίνη (ηρωίνη), φεντανόλη και παράγωγα της, υδρομορφόνη, μεθαδόνη, μορφίνη, οξυκωδόνη, οξυμορφόνη, πενταζοκίνη, πεθιδίνη. 08. ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ Απαγορεύονται τα κανναβινοειδή (π.χ. χασίς, μαριχουάνα). 09. ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ Απαγορεύονται όλα τα γλυκοκορτικοστεροειδή, όταν χορηγούνται από το στόμα, το ορθό, ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκώς. Η χρήση τους προϋποθέτει έγκριση Εξαίρεσης Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς. Κάθε άλλη οδός χορήγησης προϋποθέτει συνοπτική Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς. Δεν απαγορεύονται δερματολογικά σκευάσματα. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ Σ1. ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ Η αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη) απαγορεύεται μόνον εντός αγώνων στα ακόλουθα αθλήματα. Η ανίχνευση θα γίνεται με ανάλυση του εκπνεό μενού αέρα και/ή αίματος. Το όριο συγκέντρωσης αλκοόλης, για κάθε Ομοσπονδία αναφέρεται σε παρένθεση. • Αεροναυτική (FΑΙ)(0,20 g/L) • Τοξοβολία (FΙΤΑ) (0,10 g/L) • Αυτοκίνητο (FΙΑ) (0,10 g/L) • Μπιλιάρδο (WCΒS) (0,20 g/L) • Βοules (CΜSΒ) (0,10 g/L) • Καράτε (WΚF) (0,10 g/L) • Μοντέρνο Πένταθλο (UΙΡΜ) (0,10 g/L) για αγωνίσματα που περιλαμβάνουν σκοποβολή • Μοτοσυκλετισμός (FΜ) (0,00 g/L) • Σκι(ΡΙ8) (0,10 g/L) Σ2. β - ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ Οι β-αναστολείς απαγορεύονται μόνον εντός αγώνων, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, στα παρακάτω αθλήματα. • Αεροναυτική (FΑΙ) • Τοξοβολία (FΙΤΑ) (απαγορεύεται επίσης εκτός αγώνων) • Αυτοκίνητο (FΙΑ) • Μπιλιάρδο (WCΒS) • Μπόμπ σλεϋ (FΙΒΤ) • Βοules (CΜSΒ) • Μπριτζ (FΜΒ) • Σκάκι (FΙDΕ) • Κέρλινγκ (WCF) Ρυθμική Γυμναστική (FΙG) • Μοτοσυκλετισμός (FΙΜ) • Μοντέρνο Πένταθλο (ΙUΡΜ) για αγωνίσματα σκοποβολής • Μπόουλινγκ (FΙQ) Ιστιοπλοΐα (ΙSΑF) για αγώνα πηδαλίων μόνο • Σκοποβολή (ΙSSF) (απαγορεύεται επίσης εκτός αγώνων) • Χιονοδρομία (FΙS) στα αγωνίσματα των χιονοδρομικών αλμάτων και της ελεύθερης κατάβασης με χιονοσανίδα. • Κολύμβηση (FΙΝΑ) σε καταδύσεις και συγχρονισμένη κολύμβηση. • Πάλη (Διεθνής Ομοσπονδία Πάλης - FΙLΑ). Οι β-αναστολείς περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε, τα παρακάτω: Ακεβουτόλη, αλπρενολόλη, ατενολολη, βηταξολολη βητοπρολόλη, βουνολόλη, καρτεολόλη, καρβεδιλόλη, κελιπρολόλη, εσμολόλη, λαβηταλόλη, λεβοβουνόλη, μετιπρανολόλη, μετοπρολόλη, ναδολόλη, οξπρενολόλη, πινδολόλη, προπρανολόλη, σοταλόλη, τιμολόλη. ΟΥΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οι «Ουσίες Ειδικής Αναφοράς» περιγράφονται παρακάτω: Εφεδρίνη, L-μεθυλαμφεταμίνη, μεθυλεφεδρίνη Κανναβινοειδή Όλοι οι εισπνεόμενοι β-2 Αγωνιστές εκτός της κλενβουτερόλης Προβενεσίδη Όλα τα Γλυκοκορτικοστεροειδή Όλοι οι β-Αναστολείς Αλκοόλη«Ο Κατάλογος Απαγορευμένων μπορεί να καθορίζει ουσίες ειδικής αναφοράς οι οποίες σχετίζονται ιδιαίτερα με μη ηθελημένες παραβιάσεις κανονισμών αντι-ντόπινγκ εξαιτίας της ευρείας διαθεσιμότητας τους σε φαρμακευτικά προϊόντα ή γιατί θεωρείται ότι είναι λιγότερο πιθανόν να χρησιμοποιούνται επιτυχώς ως παράγοντες ντόπινγκ». Μια παραβίαση κανονισμών αντι-ντόπινγκ με εμπλοκή αυτών των ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ποινή με την προϋπόθεση ότι «... ο Αθλητής μπορεί να αποδείξει ότι η Χρήση μιας τέτοιας ουσίας ειδικής αναφοράς δεν έγινε με σκοπό την αύξηση της αθλητικής απόδοσης...» παραρτημα ΙΙπροτυπα για χορηγηση εξαιρεσεων χρησησγια θεραπευτικούς ΣΚΟΠΟΥΣ Απόσπασμα από το «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ» του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά της Φαρμακοδιέγερσης (WΑDΑ), σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2005. 4.0 Κριτήρια Έγκρισης Εξαίρεσης Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς. Είναι δυνατή η έγκριση Εξαίρεσης Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (ΕΧΘΣ), η οποία επιτρέπει τη χρήση από Αθλητή Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου περιεχόμενης στον Κατάλογο Απαγορευμένων. Η αίτηση για ΕΧΘΣ εξετάζεται από Επιτροπή Εξαίρεσης Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (ΕΕΧΘΣ). Η ΕΕΧΘΣ ορίζεται από έναν Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ. Μια εξαίρεση εγκρίνεται μόνο σε αυστηρή συμφωνία με τα ακόλουθα κριτήρια: [Σχόλιο: Το Πρότυπο εφαρμόζεται σε όλους τους Αθλητές όπως καθορίζονται και υπόκεινται στον Κώδικα, δηλαδή αρτιμελείς Αθλητές και Αθλητές με αναπηρία. Το Πρότυπο αυτό θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου. Για παράδειγμα, μία εξαίρεση κατάλληλη για Αθλητή με αναπηρία πιθανόν να είναι ακατάλληλη για άλλους Αθλητές.] 4.1 Ο αθλητής να έχει υποβάλει την αίτηση για ΕΧΘΣ το αργότερο 21 ημέρες προ της συμμετοχής του σε Διοργάνωση. 4.2 Ο αθλητής να αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα υγείας εάν διακοπεί η χρήση Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου κατά τη διάρκεια θεραπείας οξείας ή χρόνιας παθολογικής κατάστασης. 4.3 Η χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου να μην προκαλέσει επιπρόσθετη βελτίωση της απόδοσης, συγκρινόμενη με αυτήν που αναμένεται από την επαναφορά σε υγιή κατάσταση μετά από ενδεδειγμένη θεραπεία παθολογικής κατάστασης. Η χρήση Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου για την αύξηση «χαμηλών φυσιολογικών» επιπέδων οποιασδήποτε ενδογενούς ορμόνης δεν θεωρείται αποδεκτή θεραπευτική παρέμβαση. 4.4 Δεν υπάρχει αποδεκτό εναλλακτικό θεραπευτικό σχήμα αντί της χρήσης της άλλως Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου. 4.5 Η ανάγκη χρήσης της άλλως Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου δεν προκύπτει ως συνέπεια, ολικώς ή μερικώς, προηγούμενης χρήσης για μη θεραπευτικούς σκοπούς οποιασδήποτε ουσίας από τον Κατάλογο Απαγορευμένων. 4.6 Η ΕΧΘΣ ανακαλείται από το σώμα το οποίο τη χορηγεί, εάν: 1)Ο αθλητής δεν συμμορφώνεται έγκαιρα με τις απαιτήσεις ή συνθήκες που επιβάλλονται από τον Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ ο οποίος χορηγεί την εξαίρεση. 2)Ο λόγος έγκρισης της ΕΧΘΣ δεν υφίσταται πλέον. 5)Ο Αθλητής ενημερωθεί ότι η ΕΧΘΣ ανακλήθηκε από τον Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ. [Σχόλιο: Κάθε ΕΧΘΣ θα έχει συγκεκριμένη διάρκεια καθοριζόμενη από την ΕΕΧΘΣ. Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες μια ΕΧΘΣ να έχει εκπνεύσει ή να έχει ανακληθεί και η απαγορευμένη ουσία που αφορά η ΕΧΘΣ να είναι ακόμη παρούσα στο Σώμα του Αθλητή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ που διεξάγει την αρχική εξέταση ενός αντικανονικού ευρήματος θα λάβει υπόψη εάν το εύρημα είναι σύμφωνο με την εκπνοή ή την απόσυρση της ΕΧΘΣ]. 4.7 Η αίτηση για ΕΧΘΣ δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ εκτός από περιπτώσεις όπου: 1)Ήταν αναγκαία επείγουσα θεραπευτική αντιμετώπιση ή θεραπευτική αντιμετώπιση οξείας παθολογικής κατάστασης ή 2)Δεν υπήρχε ο αναγκαίος χρόνος ή δυνατότητα για τον αιτούντα να υποβάλλει την αίτηση ή για την ΕΕΧΘΣ να την εξετάσει πριν τον έλεγχο, λόγω εξαιρετικών συνθηκών. {Σχόλιο: Επείγοντα ιατρικά περιστατικά ή οξείες παθολογικές καταστάσεις οι οποίες να απαιτούν χορήγηση μιας άλλως Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου πριν να μπορεί να γίνει αίτηση για ΕΧΘΣ δεν είναι συνήθεις. Ομοίως, περιπτώσεις οι οποίες να απαιτούν ταχεία εξέταση μιας αίτησης για ΕΧΘΣ λόγω επικείμενου αγώνα δεν είναι συχνές. Οργανισμοί Αντι-Ντόπινγκ οι οποίοι χορηγούν ΕΧΘΣ θα πρέπει να προβλέπουν εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες να επιτρέπουν την εξέταση τέτοιων καταστάσεων.] 5.0 Εμπιστευτικότητα των στοιχείων 5.1 Ο αιτών πρέπει να συγκατατεθεί γραπτώς στην κοινοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση προς τα μέλη της ΕΕΧΘΣ και, εάν απαιτείται, σε ανεξάρτητους ειδικούς ιατρούς/επιστήμονες, καθώς επίσης σε όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαχείριση, εξέταση και προσφυγή επί των ΕΧΘΣ. Σε περίπτωση ανάγκης της συνδρομής ανεξάρτητων ειδικών, οι λεπτομέρειες της αίτησης κοινοποιούνται χωρίς να γίνει γνωστό το όνομα του εμπλεκόμενου Αθλητή. Ο αιτών πρέπει επίσης να συγκατατεθεί γραπτώς στην κοινοποίηση των αποφάσεων της ΕΕΧΘΣ σε άλλους σχετικούς Οργανισμούς Αντι-Ντόπινγκ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα. Τα μέλη της ΕΕΧΘΣ και οι εμπλεκόμενοι διοικητικοί υπάλληλοι του Οργανισμού Αντι-Ντόπινγκ οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντα τους λαμβάνοντας υπόψη τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα της διαδικασίας και να υπογράφουν δήλωση εχεμύθειας. Ειδικά, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικές: 1)Όλες οι ιατρικές πληροφορίες και δεδομένα που παρέχονται από τον αθλητή και το(υς) θεράποντα(ες) ιατρό(ούς) του. 2)Όλες οι λεπτομέρειες της αίτησης συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των εμπλεκομένων ιατρών. Σε περίπτωση που ο αθλητής επιθυμεί να αναστείλει τη δυνατότητα της ΕΕΧΘΣ ή της ΕΕΧΘΣ του WΑΡ Α να αποκτά πληροφορίες περί της υγείας του αντ’αυτού/ης, πρέπει να ενημερώσει γραπτώς τον ιατρό του/της. Ως συνέπεια μιας τέτοιας απόφασης, ο αθλητής δεν θα λάβει ΕΧΘΣ ή ανανέωση υφισταμένης ΕΧΘΣ. 6.Ο Επιτροπές Εξαίρεσης Χρήσης για θεραπευτικούς Σκοπούς {ΕΕΧΘΣ) Οι ΕΕΧΘΣ συγκροτούνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες: 6.1 Οι ΕΕΧΘΣ αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις ιατρούς με εμπειρία στη φροντίδα και θεραπεία Αθλητών και βαθειά γνώση κλινικής, αθλητιατρικής ή ιατρικής της άσκησης. Με σκοπό να διασφαλίζεται ένα επίπεδο ανεξαρτησίας αποφάσεων, η πλειοψηφία των μελών της ΕΕΧΘΣ δεν θα πρέπει να έχουν κάποια επίσημη ιδιότητα εντός του Οργανισμού Αντί-Ντόπινγκ. Όλα τα μέλη της ΕΕΧΘΣ υπογράφουν δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων. Σε περίπτωση αιτήσεων Αθλητών με αναπηρία, τουλάχιστον ένα μέλος της ΕΕΧΘΣ πρέπει να έχει επιστημονική εμπειρία στη φροντίδα και θεραπεία Αθλητών με αναπηρίες. 6.2 Οι ΕΕΧΘΣ μπορούν να αναζητούν επιπλέον αναγκαία ιατρική ή επιστημονική συνδρομή κατά την εξέταση αιτήσεων για ΕΧΘΣ. 6.3 Η ΕΕΧΘΣ του WΑDΑ θα συγκροτείται σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν στο άρθρο. 6.1. Η ΕΕΧΘΣ του WΑΡ Α ιδρύεται με σκοπό την αναθεώρηση με δική της πρωτοβουλία αποφάσεων χορήγησης ΕΧΘΣ από Οργανισμούς Αντι-Ντόπινγκ. Όπως ορίζεται στο άρθρο 4.4. του Κώδικα, η ΕΕΧΘΣ του WΑDΑ μπορεί να αναθεωρήσει αποφάσεις Οργανισμών Αντι-Ντόπινγκ οι οποίοι αρνήθηκαν ΕΧΘΣ, μετά από αίτηση Αθλητών και έχει τη δυνατότητα να τις ανατρέψει. 7.0 Διαδικασία Αίτησης κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς. 7.1 Η ΕΧΘΣ εξετάζεται μόνο ύστερα από την υποβολή συμπληρωμένης αίτησης, η οποία περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έγγραφα (βλέπε Παράρτημα 1 - έντυπο ΕΧΘΣ). Η διαδικασία αίτησης υπόκειται στις αρχές του ιατρικού απορρήτου. 7.2 Οι Οργανισμοί Αντι-Ντόπινγκ μπορούν να τροποποιούν το έντυπο αίτησης ΕΧΘΣ όπως αυτό εμφανίζεται στο Παράρτημα 1 περιλαμβάνοντας επιπλέον απαιτήσεις πληροφοριών, δεν πρέπει όμως να αφαιρεθούν θέματα ή τμήματα. 7.3 Το έντυπο αίτησης ΕΧΘΣ μπορεί να μεταφραστεί σε άλλη(ες) γλώσσα(ες) από Οργανισμούς Αντι-Ντόπινγκ, όμως πρέπει να παραμένουν στο έντυπο αίτησης Αγγλικά ή Γαλλικά. 7.4 Ένας Αθλητής δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για ΕΧΘΣ σε περισσότερους του ενός Οργανισμούς Αντι-Ντόπινγκ. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει το άθλημα του Αθλητή και όπου υφίσταται το αγώνισμα και τη θέση/ρόλο του. 7.5 Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει όποιες προηγούμενες και/ή τρέχουσες αιτήσεις για άδεια χρήσης μιας άλλως Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου, το σώμα προς το οποίο υποβλήθηκαν και την απόφαση αυτού. 7.6. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό και τα αποτελέσματα όλων των σχετιζόμενων με την αίτηση εξετάσεων, εργαστηριακών και απεικονιστικών. 7.7 Όποιες επιπρόσθετες έρευνες, εξετάσεις ή απεικονιστικές μελέτες απαιτούμενες από την ΕΕΧΘΣ του Οργανισμού Αντι-Ντόπινγκ πραγματοποιούνται με έξοδα του αιτούντος ή της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας. 7.8 Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση ειδικευμένου ιατρού, η οποία να αποδεικνύει την ανάγκη χρήσης της άλλως Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου για τη θεραπεία του Αθλητή και να περιγράφει τους λόγους αδυναμίας εναλλακτικής χρήσης επιτρεπόμενης φαρμακευτικής αγωγής στην κατάσταση αυτή. 7.9 Η δόση, συχνότητα, οδός και διάρκεια χορήγησης της απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου πρέπει να καθορίζονται. 7.10 Η απόφαση της ΕΕΧΘΣ πρέπει να λαμβάνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή όλων των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων και να ανακοινώνεται γραπτώς στον αθλητή από τον οικείο Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ. Εάν χορηγηθεί ΕΧΘΣ σε Αθλητή που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Ελεγχομένων Αθλητών του Οργανισμού Αντι-Ντόπινγκ, ανακοινώνεται στον αθλητή και εγκαίρως κοινοποιείται στο WΑDΑ η απόφαση έγκρισης που περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διάρκεια της εξαίρεσης χρήσης και όποιες άλλες συνθήκες σχετικές με την ΕΧΘΣ. 7.11 α. Με την παραλαβή αίτησης Αθλητή για αναθεώρηση, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 4.4 του Κώδικα, η ΕΕΧΘΣ του WΑDΑ , μπορεί να ανατρέψει μιαν απόφαση Οργανισμού Αντι-Ντόπινγκ περί χορήγησης ΕΧΘΣ. Ο Αθλητής παρέχει στην ΕΕΧΘΣ του WΑDΑ όλες τις πληροφορίες για την ΕΧΘΣ όπως υποβλήθηκαν αρχικά προς τον Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ συνοδευόμενες από παράβολο αίτησης. Η αρχική απόφαση, παραμένει σε ισχύ μέχρι την έκδοση απόφασης από την ΕΕΧΘΣ του WΑDΑ. Η διαδικασία δεν θα πρέπει να διαρκέσει περισσότερες από 30 ημέρες από την παραλαβή των στοιχείων από το WΑDΑ. 1)Ο WΑDΑ μπορεί να επιχείρησα αναθεώρηση σε οποιαδήποτε στιγμή. Η ΕΕΧΘΣ του WΑDΑ θα πρέπει να ολοκληρώσει την αναθεώρηση εντός 30 ημερών. 7.12 Σε περίπτωση ανατροπής απόφασης περί χορήγησης ΕΧΘΣ κατά την αναθεώρηση, αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ και τα αποτελέσματα του Αθλητή κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής χορήγησης δεν ακυρώνονται. Η ανατροπή τίθεται σε ισχύ το αργότερο 14 ημέρες από την ανακοίνωση της απόφασης στον Αθλητή. 8.0 Συνοπτική διαδικασία Αίτησης κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για θεραπευτικούς Σκοπούς 8.1 Αναγνωρίζεται ότι ορισμένες ουσίες που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών, χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία παθολογικών καταστάσεων που απαντώνται συχνά στον πληθυσμό των Αθλητών. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι αναγκαία η πλήρης αίτηση που περιγράφεται στα τμήματα 4 και 7. Επομένως, τίθεται σε ισχύ μια συνοπτική διαδικασία ΕΧΘΣ. 8.2 Οι Απαγορευμένες Ουσίες ή Απαγορευμένες Μέθοδοι που μπορεί να επιτραπούν μέσω αυτής της συνοπτικής διαδικασίας περιορίζονται αυστηρά στις ακόλουθες: β-2 αγωνιστές (φορμοτερόλη, σαλβουταμόλη, σαλμετερόλη. τερβουταλίνη) λαμβανόμενους δι’ εισπνοής και γλυκοκορτικοστεροειδή χορηγούμενα από μη συστηματικές οδούς. 8.3 Ο Αθλητής για να κάνει χρήση μίας εκ των ανωτέρω ουσιών, θα πρέπει να υποβάλει στον Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ ιατρική γνωμάτευση η οποία να δικαιολογεί τη θεραπευτική ανάγκη. Τέτοια ιατρική γνωμάτευση, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 2 θα πρέπει να περιγράφει τη διάγνωση, το όνομα του σκευάσματος ,τη δοσολογία, την οδό χορήγησης και τη διάρκεια θεραπείας. Εξετάσεις που έγιναν για να θεμελιώσουν τη γνωμάτευση, εάν είναι εφαρμόσιμες, πρέπει να περιλαμβάνονται (χωρίς αποτελέσματα ή λεπτομέρειες). 8.4 Η συνοπτική διαδικασία περιλαμβάνει περιπτώσεις όπου: 2)η έγκριση για τη χρήση απαγορευμένης ουσίας μέσω της διαδικασίας ΕΧΘΣΑ τίθεται σε ισχύ από την παραλαβή συμπληρωμένης αίτησης από τον Οργανισμό Αντι-ντόπινγκ. Μη συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να επιστρέφονται στον αιτούντα. 1)κατά την παραλαβή της συμπληρωμένης αίτησης θα πρέπει ο Οργανισμός Αντιντόπινγκ να ενημερώνει άμεσα τον Αθλητή. Παράλληλα θα πρέπει να ενημερώνονται η ΔΟ του /της ή ΕΟ του/της και ο Οργανισμός Αντι-ντόπινγκ στον οποίο ανήκει. Ο Οργανισμός Αντι-ντόπινγκ θα πρέπει να ενημερώνει τον WΑDΑ μόνο στην περίπτωση που ο Αθλητής είναι Διεθνούς Επιπέδου. 4)μια αίτηση για ΕΧΘΣΑ δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ εκτός αν: - Ήταν αναγκαία επείγουσα θεραπευτική αντιμετώπιση ή θεραπευτική αντιμετώπιση οξείας παθολογικής κατάστασης ή - Δεν υπήρχε ο αναγκαίος χρόνος ή δυνατότητα για τον αιτούντα να υποβάλλει την αίτηση ή για την ΕΕΧΘΣ να την εξετάσει λόγω εξαιρετικών συνθηκών πριν από τον Έλεγχο Ντόπινγκ, 8.5 (α) Η ΕΕΧΘΣ ή η ΕΕΧΘΣ του WΑDΑ μπορεί να επιχειρήσει αναθεώρηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας ισχύουσας ΕΧΘΣΑ. 1)Αν ένας αθλητής αιτηθεί να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση μίας διαδοχικής άρνησης ΕΧΘΣΑ, η ΕΕΧΘΣ του WΑDΑ θα έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από τον αθλητή επιπρόσθετες ιατρικές πληροφορίες εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τα έξοδα τον οποίων θα καλύπτονται από τον Αθλητή. 8.6 Μία ΕΧΘΣΑ μπορεί να απορριφθεί από την ΕΕΧΘΣ ή την ΕΕΧΘΣ του WΑDΑ οποιαδήποτε στιγμή. Ο Αθλητής, η ΔΟ του/της και όλοι οι σχετικοί Οργανισμοί Αντί-ντόπινγκ θα ενημερώνονται άμεσα. 8.7 Η ακύρωση θα ισχύει αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης στον Αθλητή. Ο Αθλητής ωστόσο θα έχει τη δυνατότητα να κάνει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 7 για ΕΧΘΣ. 9.0 Γραφείο συλλογής και οργάνωσης των πληροφοριών Ελέγχου Ντόπινγκ. 9.1 Οι Οργανισμοί Αντί-Ντόπινγκ είναι υποχρεωμένοι να κοινοποιούν στον WΑDΑ όλες τις ΕΧΘΣ και τα σχετικά έγγραφα, που αναφέρονται στο άρθρο 7. 9.2 Σε ό,τι αφορά τις τις ΕΧΘΣΑ οι Οργανισμοί Αντί-Ντόπινγκ θα κοινοποιούν στον WΑDΑ τις ιατρικές αιτήσεις που υποβάλλονται από τους Αθλητές Διεθνούς Επίπεδου όπως αναφέρεται στο άρθρο 8.4. 9.3 Το Γραφείο συλλογής και οργάνωσης των πληροφοριών Ελέγχου Ντόπινγκ θα εγγυάται τον αυστηρό εμπιστευτικό χαρακτήρα των ιατρικών πληροφοριών. Εκδίδεται στο Παρίσι, σήμερα 18 Νοεμβρίου 2005, στην 33η σύνοδο της UΝΕSCΟ, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου της Γενικής Συνδιάσκεψης και του Γενικού Διευθυντή της UΝΕSCΟ και κατατίθεται στα αρχεία της UΝΕSCΟ. Το παραπάνω κείμενο είναι το επίσημο κείμενο της Συνθήκης το οποίο υιοθετήθηκε νόμιμα από τη Γενική Συνδιάσκεψη της UΝΕSCΟ κατά την 33η Σύνοδο αυτής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και έκλεισε τις εργασίες της στις 21 Οκτωβρίου 2005. Σε μαρτυρία των ανωτέρω, οι κάτωθι υπογράφουν την παρούσα Συνθήκη σήμερα 18 Νοεμβρίου 2005. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνδιάσκεψης (υπογραφή) Ο Γενικός Διευθυντής (υπογραφή) Γνήσιο αντίγραφο - Σφραγίδα: UΝΕSCΟ Παρίσι, 8.12.2005 Ο Νομικός Σύμβουλος, UΝΕSCΟ
Άρθρο 2
1.  
    Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, μπορούν να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση αναγκαία μέτρα, να ρυθμίζονται οι προβλεπόμενες από τη Σύμβαση διαδικασίες, μηχανισμοί και συστήματα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια η οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή της Σύμβασης. Άρθρο τρίτοΙσχύς Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 37 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.