ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/3523

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-12-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-12-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-12-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2007.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2007, τα έσοδα και τα έξοδα του οποίου ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως: α. ΕΣΟΔΑ Τακτικός προϋπολογισμός Ευρώ 80.742.000.000 - Εσωτερικού ’ 48.774.000.000 - Από Ευρωπαϊκή Ένωση ’ 396.000.000 - Πιστωτικά ’ 30.552.000.000 - Ειδικά ’ 1.020.000.000 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων ’ 8.750.000.000 - Ίδια έσοδα ’ 140.000.000 - Από Ευρωπαϊκή Ένωση ’ 3.750.000.000 - Πιστωτικά ’ 4.860.000.000 Σύνολο ’ 89.492.000.000 β. ΕΞΟΔΑ Τακτικός προϋπολογισμός ’ 80.742.000.000 - Τακτικά ’ 77.385.000.000 - Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ’ 2.337.000.000 - Αντικριζόμενα από ειδικά έσοδα ’ 1.020.000.000 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων ’ 8.750.000.000 - Δαπάνες επενδύσεων ενταγμένες στο πρόγραμμα. . ’ 8.750.000.000 Σύνολο ’ 89.492.000.000.
Άρθρο 2
1.  
    Τα έσοδα και τα έξοδα των παρακάτω ταμείων και υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2007 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και έχουν κατά ταμείο και υπηρεσία ως ακολούθως: Έσοδα Έξοδα 1) Ταμείο Εθνικής Άμυνας Ευρώ 15.560.000 15.560.000 2) Ταμείο Εθνικού Στόλου « 7.400.000 7.400.000 3) Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας « 4.515.950 4.515.950 4) Εθνικά Κληροδοτήματα « 45.672.667 45.672.667 5) Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων « 546.528.000 546.528.000 6) Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) « 50.611.000 50.611.000 7) Κεφάλαια Σποροπαραγωγής (Α’ Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) « 10.679.000 10.679.000 8) Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων(Β’ Παράρ¬τημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) « 270.000 270.000 9) Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωρ¬γικών Προϊόντων « 4.105.287.927 4.105.287.927 10) Λογαριασμός Πετρελαιοειδών « 37.700.000 11) Επιτροπή Ανταγωνισμού « 13.381.119 13.381.119 Σύνολο « 4.837.605.663 4.799.905.663 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία