ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3566

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-05-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόμου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο ένατο του ν. 3451/2006 (ΦΕΚ 69 Α΄/3.4.2006). ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αποστολή Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 2 Υπουργός, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί Εξωτερικών Άρθρο 3 Γενικοί Γραμματείς - Γενικές Γραμματείες - Ειδική Γραμματεία Άρθρο 4 Διάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 6 Συνεργασία Υπουργείου Εξωτερικών με άλλα Υπουργεία και Κρατικές Υπηρεσίες Άρθρο 7 Σύνδεσμοι Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες Άρθρο 8 Απαγόρευση μετατάξεων Άρθρο 9 Εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων Άρθρο 10 Εφαρμογή του Υπαλληλικού ΚώδικαΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Τμήμα 1: Κεντρική Υπηρεσία Άρθρο 11 Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Άρθρο 12 Γενική Επιθεώρηση Άρθρο 13 Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Άρθρο 14 Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων Άρθρο 15 Διπλωματική Ακαδημία Άρθρο 16 Ειδική Νομική Υπηρεσία Άρθρο 17 Υπηρεσία Ενημέρωσης και ΔημόσιαςΔιπλωματίας Άρθρο 18 Γραφείο Τύπου Υπουργού Εξωτερικών Άρθρο 19 Υπηρεσία Διπλωματικού και ΙστορικούΑρχείου Άρθρο 20 Τεχνική Υπηρεσία Άρθρο 21 Υπηρεσία Διεθνούς ΑναπτυξιακήςΣυνεργασίας Άρθρο 22 Μεταφραστική Υπηρεσία Άρθρο 23 Κέντρο Εξυπηρέτησης και ΠληροφόρησηςΑποδήμων Ελλήνων Άρθρο 24 Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάπτυξης τηςΙστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 25 Γραφείο Προώθησης ΕλληνικώνΥποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς Άρθρο 26 Μονάδα Εργασιακού Αθλητισμού Άρθρο 27 Ιατρείο Άρθρο 28 Περιφερειακές Υπηρεσίες Άρθρο 29 Διοίκηση του Αγίου ΌρουςΤμήμα 2: Συλλογικά Όργανα Άρθρο 30 Συμβούλια και Επιτροπές της ΚεντρικήςΥπηρεσίας Άρθρο 31 Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων Άρθρο 32 Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Άρθρο 33 Ανώτατο Πειθαρχικό ΥπηρεσιακόΣυμβούλιο Άρθρο 34 Υπηρεσιακό Συμβούλιο Άρθρο 35 Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Άρθρο 36 Τεχνικό Συμβούλιο Άρθρο 37 Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιώνκαι Πληροφορικής Άρθρο 38 Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας Άρθρο 39 Επιτροπή Ειδικών Δαπανών Άρθρο 40 Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές καιΟμάδες Εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα 1: Διπλωματικές αρχές Άρθρο 41 Σύσταση και κατάργηση διπλωματικώναρχών Άρθρο 42 Καθήκοντα πρεσβευτικών αρχών Άρθρο 43 Καθήκοντα μονίμων αντιπροσωπειών Άρθρο 44 Καθήκοντα διπλωματικών αντιπροσωπειών Άρθρο 45 Καθήκοντα Γραφείων Συνδέσμου Άρθρο 46 Γραφεία ελληνικών συμφερόντων Άρθρο 47 Διαπίστευση και ανάκληση προϊσταμένωνδιπλωματικών αρχών Άρθρο 48 Αναπλήρωση προϊσταμένων διπλωματικώναρχών Άρθρο 49 Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας τωνδιπλωματικών αρχών Τμήμα 2: Προξενικές αρχές Άρθρο 50 Σύσταση, διαβάθμιση και κατάργησηπροξενικών αρχών Άρθρο 51 Εποπτεία προξενικών αρχών Άρθρο 52 Καθήκοντα έμμισθων προξενικών αρχών Άρθρο 53 Προξενικά γραφεία Πρεσβειών Άρθρο 54 Προξενικά διπλώματα Άρθρο 55 Διεύθυνση εμμίσθων προξενικών αρχώνκαι αναπλήρωση προϊσταμένων Άρθρο 56 Ειδικές ρυθμίσεις Άρθρο 57 Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας τωνπροξενικών αρχών Άρθρο 58 Διορισμός, αναπλήρωση και καθεστώςπροϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών Άρθρο 59 Προσωπικό και δαπάνες άμισθων προξε-νικών αρχών Άρθρο 60 Καθήκοντα άμισθων προξενικών αρχώνΤμήμα 3: Γραφεία Ο.Ε.Υ. Άρθρο 61 Γραφεία οικονομικών και εμπορικώνυποθέσεων Τμήμα 4: Ιδρύματα Άρθρο 62 Εποπτευόμενα από το ΥπουργείοΕξωτερικών Ιδρύματα Άρθρο 63 Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών καιΜεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας Άρθρο 64 Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου ΠόντουΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Τμήμα 1: Γενικές διατάξεις Άρθρο 65 Κλάδοι προσωπικού Άρθρο 66 Γενικά προσόντα διορισμού Άρθρο 67 Ορκωμοσία Άρθρο 68 Διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια Άρθρο 69 Κανονικές άδειες Άρθρο 70 Αναρρωτικές άδειες και άδειες κύησης Άρθρο 71 Νοσηλεία Άρθρο 72 Εκπαιδευτικές άδειεςΤμήμα 2: Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης Άρθρο 73 Μητρώα υπαλλήλων, ατομικοί φάκελοι,φύλλα αξιολόγησης και εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας Άρθρο 74 Αποσπάσεις Άρθρο 75 Κλήση στην Κεντρική Υπηρεσία Άρθρο 76 Ανάκληση υπαλλήλων Άρθρο 77 Ειδικές αποστολές Άρθρο 78 Προσωρινή απαλλαγή από καθήκοντα Άρθρο 79 Στέρηση προσωπικής ελευθερίας Άρθρο 80 Παθόντες κατά την υπηρεσίαΤμήμα 3: Πειθαρχικά θέματα Άρθρο 81 Γενικές διατάξεις Άρθρο 82 Αργία Άρθρο 83 Πειθαρχική εξουσία Άρθρο 84 Κλήση σε απολογία Άρθρο 85 Επιβολή πειθαρχικής ποινής Άρθρο 86 Εκτέλεση πειθαρχικών ποινών Άρθρο 87 Μη ανάκληση ή τροποποίηση πειθαρχικώνποινών Άρθρο 88 ΠαραγραφήΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα 1: Διπλωματικός Κλάδος Άρθρο 89 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 90 Θέσεις και καθήκοντα, κατά βαθμό Άρθρο 91 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 92 Δοκιμαστική υπηρεσία και μονιμοποίησηΑκολούθων Πρεσβείας Άρθρο 93 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 94 Προαγωγές Άρθρο 95 Μεταθέσεις Άρθρο 96 Διπλωματικοί υπάλληλοι στη διάθεση τουΥπουργού Άρθρο 97 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 98 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούςυπηρεσίας Άρθρο 99 Απονομή βαθμών επί τιμή σε αποχωρούντες διπλωματικούς υπαλλήλους Άρθρο 100 Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτωνΤμήμα 2: Προσωπικό Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Άρθρο 101 Καθεστώς προσωπικού Ειδικής ΝομικήςΥπηρεσίας Τμήμα 3: Κλάδος Εμπειρογνωμόνων Άρθρο 102 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 103 Καθήκοντα Άρθρο 104 Διαδικασία και ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 105 Τυπικά προσόντα και διαδικασίαπροαγωγής Άρθρο 106 Προαγωγές Άρθρο 107 Μεταθέσεις Άρθρο 108 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 109 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούςυπηρεσίας Τμήμα 4: Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών ΥποθέσεωνΆρθρο 110 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 111 Υπηρεσιακό καθεστώς Άρθρο 112 Θέσεις και καθήκοντα, κατά βαθμό Άρθρο 113 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 114 Προαγωγές Άρθρο 115 Μεταθέσεις Άρθρο 116 Αποχώρηση, λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 117 Αποχώρηση, λόγω συμπλήρωσης35ετούς υπηρεσίας Τμήμα 5: Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού Άρθρο 118 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 119 Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό Άρθρο 120 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 121 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 122 Προαγωγές Άρθρο 123 Μεταθέσεις Άρθρο 124 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 125 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούςυπηρεσίας Τμήμα 6: Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων Άρθρο 126 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 127 Θέσεις και καθήκοντα Άρθρο 128 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 129 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 130 Προαγωγές Άρθρο 131 Μεταθέσεις Άρθρο 132 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 133 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούςυπηρεσίας Τμήμα 7: Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής Άρθρο 134 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 135 Θέσεις και καθήκοντα, κατά βαθμό Άρθρο 136 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 137 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 138 Προαγωγές Άρθρο 139 Μεταθέσεις Άρθρο 140 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 141 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούςυπηρεσίας Τμήμα 8: Κλάδος Επιμελητών Άρθρο 142 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 143 Θέσεις και καθήκοντα Άρθρο 144 Προσόντα διορισμού Άρθρο 145 Τυπικά προσόντα προαγωγής Άρθρο 146 Προαγωγές Άρθρο 147 Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας Άρθρο 148 Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούςυπηρεσίας Τμήμα 9: Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Άρθρο 149 Προσωπικό με σύμβαση εργασίαςιδιωτικού δικαίου Άρθρο 150 Ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτεςΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τμήμα 1: Προϋπολογισμός Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 151 Εγγραφή πιστώσεων Άρθρο 152 Μεταβίβαση αρμοδιότητας Υπουργού Άρθρο 153 Πληρεξουσιότητα για είσπραξηχρηματικών ενταλμάτων Άρθρο 154 Πληρωμές σε ξένο νόμισμαΤμήμα 2: Μισθοδοσία υπαλλήλων Άρθρο 155 Αποδοχές προσωπικού Άρθρο 156 Επίδομα ειδικών γλωσσώνΤμήμα 3: Δαπάνες μετακίνησης και εγκατάστασης Άρθρο 157 Έξοδα μετακίνησης Άρθρο 158 Εισαγωγή οικοσκευής και αυτοκινήτου Άρθρο 159 Οίκηση προϊσταμένων και προσωπικούαρχών εξωτερικού Άρθρο 160 Δαπάνες για ειδικές αποστολές καικλήσεις για λόγους υπηρεσίας Τμήμα 4: Λοιπές δαπάνες Άρθρο 161 Λειτουργικές δαπάνες Άρθρο 162 Ειδικές δαπάνες Άρθρο 163 Δαπάνες εθνικών αναγκών και διεθνώνυποχρεώσεων Άρθρο 164 Δαπάνες απορρήτων αναγκών Άρθρο 165 Πάγια προκαταβολή Άρθρο 166 Δαπάνες με συμψηφισμό προξενικώνεισπράξεων Άρθρο 167 Υπηρεσιακά αυτοκίνητα Άρθρο 168 Προμήθειες και ανάθεση εργασιώνΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 169 Κωδικοποίηση Άρθρο 170 Ένταξη συμβασιούχων σε κλάδους τουΥπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 171 Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καιεπί μέρους διατάξεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών1.Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, η οποία περιλαμβάνει: 1)τα θέματα που αφορούν στις διεθνείς σχέσεις, τη διεθνή συνεργασία και τη διεθνή πολιτική της χώρας, 2)τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας, 3)την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό, 4)την ενίσχυση της διεθνούς νομιμότητας. 2.Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής περιλαμβάνει παρακολούθηση, αξιολόγηση, σχεδιασμό και εφαρμογή. Άρθρο 2Υπουργός, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί Εξωτερικών1.Ο Υπουργός Εξωτερικών προΐσταται του Υπουργείου Εξωτερικών και διευθύνει τις Υπηρεσίες αυτού. 2.Οι διατάξεις του εκάστοτε νόμου περί Υπουργικού Συμβουλίου ισχύουν για τους Αναπληρωτές Υπουργούς και τους Υφυπουργούς. 3.Οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί Εξωτερικών ασκούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις. 4.Ο Υπουργός Εξωτερικών, οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί μπορούν να μεταβιβάζουν αρμοδιότητές τους σε άλλα όργανα του Υπουργείου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 3Γενικοί Γραμματείς - Γενικές ΓραμματείεςΕιδική Γραμματεία1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπονται οι κάτωθι θέσεις: 1)θέση Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, ο οποίος είναι επί κεφαλής της υπηρεσιακής ιεραρχίας του Υπουργείου. Στη θέση αυτή τοποθετείται, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει το βαθμό του Πρέσβεως, 2)θέση Αναπληρωτή Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα. Στη θέση αυτή τοποθετείται, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει το βαθμό του Πρέσβεως. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα και του Αναπληρωτή Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα. 3.Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας συγκαλεί, υπό την προεδρία του, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τον Αναπληρωτή του, τους Γενικούς Διευθυντές και όσους εκ των Διευθυντών του Υπουργείου κρίνει σκόπιμο, για συντονισμό των ενεργειών της διπλωματικής υπηρεσίας. 4.Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Στη θέση του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τοποθετείται, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει το βαθμό του Πρέσβεως, ή μετακλητός Γενικός Γραμματέας, με βαθμό 1ο (πρώτο) των ειδικών θέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Η Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποστηρίζεται στο έργο της από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. 5.Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 7 του π.δ.159/2002 (ΦΕΚ 140 Α΄). Σε αυτήν προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει το βαθμό του Πρέσβεως, ή μετακλητός Γενικός Γραμματέας, με βαθμό 1ο (πρώτο) των ειδικών θέσεων, οριζόμενος με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και υφίστανται οι παρακάτω θέσεις προσωπικού: Μία θέση ειδικού συμβούλου, μία θέση ειδικού συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε θέσεις επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και τρεις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας υποστηρίζεται στο έργο της από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. 6.Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών θέση Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στη θέση αυτή τοποθετείται, με κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών, μετακλητός Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας με βαθμό 2ο (δεύτερο) της κατηγορίας των ειδικών θέσεων, υπαγόμενος στον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Για το μισθολογικό καθεστώς του, τη σύνθεση του γραφείου του, τα απαραίτητα προσόντα διορισμού, την υποχρέωση δηλώσεως πόθεν έσχες και το ασυμβίβαστο ισχύουν τα προβλεπόμενα για τους ειδικούς γραμματείς. 7.Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, με δικό της οργανισμό λειτουργίας, ο οποίος θεσπίζεται με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται και οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων της. Στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού προβλέπονται μία θέση Γενικού Διευθυντή και μία θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, οι οποίοι είναι μετακλητοί υπάλληλοι και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Οι υπάλληλοι αυτοί πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και να διαθέτουν εμπειρία σχετική προς το αντικείμενο. Οι θέσεις των υπαλλήλων αυτών αντιστοιχούν βαθμολογικά και μισθολογικά με θέσεις Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ και Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω είναι υπάλληλοι ή λειτουργοί του δημόσιου τομέα, ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση του Γενικού Διευθυντή ή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Προβλέπονται, επίσης, δύο θέσεις ειδικών συμβούλων και δύο θέσεις ειδικών συνεργατών, που προσλαμβάνονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία λύεται, αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση, με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του Υπουργού. Οι ειδικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί συνεργάτες πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό των δημοσίων διοικητικών πολιτικών υπαλλήλων, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας, καθώς επίσης να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής και να διαθέτουν εμπειρία στο θεματικό αντικείμενο των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Για τις αποδοχές τους εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις που ρυθμίζουν τις αποδοχές των ειδικών συμβούλων και συνεργατών της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 8.Στο Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπεται Ειδική Γραμματεία αξιοποίησης διεθνών προγραμμάτων. Σ’ αυτήν προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας με βαθμό 2ο (δεύτερο) της κατηγορίας ειδικών θέσεων, οριζόμενος με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Ειδικού Γραμματέα καθώς επίσης και η στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας με υπαλλήλους όλων των κλάδων και κατηγοριών από τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να αποσπώνται στην ανωτέρω Ειδική Γραμματεία, προς υποβοήθηση του έργου της, υπάλληλοι άλλων Υπουργείων ή υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απόσπαση ισχύει για δύο έτη, με δυνατότητα ανανεώσεως για ένα επιπλέον έτος. Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η Υπηρεσία που επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπώμενου υπαλλήλου. Άρθρο 4Διάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών1.Το Υπουργείο Εξωτερικών περιλαμβάνει την Κεντρική Υπηρεσία, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και την Εξωτερική Υπηρεσία, η οποία αποτελείται από τις διπλωματικές και τις προξενικές αρχές. 2.Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει και εποπτεύει τα κέντρα και ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτούνται από αυτό. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες. 3.Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να εκδίδονται κανονισμοί ασφαλείας, υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τήρησης αρχείων και ασφαλείας δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Άρθρο 5Αρμοδιότητες του Υπουργείου ΕξωτερικώνΑ. Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών ανήκουν ιδίως: 1.Η προστασία των δικαιωμάτων και η τήρηση των υποχρεώσεων του ελληνικού κράτους, καθώς και η υποστήριξη και προώθηση των εθνικών συμφερόντων στα ξένα κράτη, στους διεθνείς οργανισμούς, στα διεθνή όργανα και στις συνδιασκέψεις. 2.Η παρακολούθηση των διμερών και διεθνών πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και άλλων θεμάτων, καθώς και ζητημάτων διεθνούς ασφάλειας, η ενημέρωση της Κυβέρνησης και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων επ’ αυτών. 3.Η ενημέρωση των ξένων κρατών, των διεθνών οργανισμών και της διεθνούς κοινής γνώμης, καθώς και η παροχή πληροφοριών επί των ελληνικών θεμάτων. 4.Η συμμετοχή στη διεθνή συνεργασία, η διαπραγμάτευση και η μέριμνα για τη σύναψη, παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων, καθώς και ο χειρισμός διεθνών διαδικασιών συνδιαλλαγής, διαιτησίας και δικαστικού διακανονισμού. 5.Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στα ξένα κράτη, τους διεθνείς οργανισμούς και άλλα διεθνή όργανα και συνδιασκέψεις. 6.Η εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η επεξεργασία της πολιτικής για τη θεσμική εξέλιξη της Ένωσης και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και φορείς. 7.Ο συντονισμός των Υπουργείων και φορέων στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής και της εν γένει εξωτερικής πολιτικής της χώρας. 8.Η διπλωματική υποστήριξη των οργάνων του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ., των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς επίσης και των πολιτικών κομμάτων και των βουλευτών, κατά την πραγματοποίηση των διεθνών επαφών τους. 9.Η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Ελλήνων στο εξωτερικό, θέματα αναφερόμενα στον απόδημο ελληνισμό, στη μετανάστευση και την παλιννόστηση, ως και η εξυπηρέτηση των ομογενών και αποδήμων μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Αποδήμων Ελλήνων. 10.Η προώθηση και προστασία των οικονομικών, εμπορικών, ναυτιλιακών, τουριστικών και λοιπών ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό. 11.Η διπλωματική και προξενική συνδρομή Ελλήνων πολιτών, αναγνωρισμένων κοινωνικών ομάδων και ιδιωτικών οργανώσεων, κατά τις διεθνείς δραστηριότητές τους, εφόσον αυτές δεν είναι αντίθετες με τα εθνικά συμφέροντα. 12.Η ανάπτυξη των διεθνών πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων της Ελλάδας. 13.Η διεθνής προβολή της Ελλάδας, του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού. 14.Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την ανθρωπιστική δράση σε διεθνές επίπεδο. 15.Θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή διεθνών συνθηκών για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού της χώρας, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία. 16.Η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σωματείων στο εξωτερικό, όπως ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών. 17.Η παρακολούθηση των κοινοτικών, εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών υποθέσεων των Ελλήνων στο εξωτερικό. 18.Η διατήρηση και σύσφιγξη των δεσμών της Ελλάδας με τους ανά τον κόσμο ομογενείς. 19.Τα θέματα που αφορούν σε εθνικά και άλλα κληροδοτήματα, δωρεές και εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών στο εξωτερικό. 20.Τα θέματα που αφορούν στην προσωπική εν γένει κατάσταση των Ελλήνων στο εξωτερικό, καθώς επίσης και αυτά που έχουν σχέση με την ελληνική ιθαγένεια και τα διαβατήριά τους. Ομοίως, η επιμέλεια των κληρονομιών Ελλήνων που απεβίωσαν στο εξωτερικό. 21.Θέματα συναφή προς τη δικαστική αρωγή, την επίδοση δικογράφων, την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και ανακριτικών παραγγελιών στο εξωτερικό, καθώς και την έκδοση εγκληματιών. 22.Η διπλωματική αλληλογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας. 23.Η Εθιμοτυπία και η Εθιμοταξία, θέματα απονομής διασήμων ελληνικών Ταγμάτων Αριστείας και άδειας αποδοχής ξένων διασήμων. 24.Η έκδοση διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων. 25.Οι σχέσεις του Κράτους προς τον Οικουμενικό Θρόνο, τα άλλα Πατριαρχεία, τις Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, καθώς και θέματα που αφορούν στα άλλα χριστιανικά δόγματα, θρησκεύματα και διεθνείς εκκλησιαστικές οργανώσεις στο εξωτερικό. 26.Η πολιτική διοίκηση του Αγίου Όρους. 27.Η επίσημη μετάφραση κειμένων διεθνών συμβάσεων, συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων, εγγράφων ελληνικών και ξένων δημοσίων υπηρεσιών, η μετάφραση και η επικύρωση εγγράφων των ελληνικών αρχών που προορίζονται για τις ελληνικές και ξένες αρχές στο εξωτερικό, η επικύρωση της υπογραφής των εντεταλμένων οργάνων των διπλωματικών και προξενικών αρχών στην Ελλάδα επί εγγράφων τους που προορίζονται για τις ελληνικές υπηρεσίες. 28.Θέματα που ανάγονται στα καθήκοντα των διπλωματικών και προξενικών αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία άρθρα του παρόντος νόμου. 29.Η ενημέρωση των μελών της Βουλής των Ελλήνων. Β. Κάθε άλλο θέμα, συναφές προς τη γενικότερη αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών, καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Άρθρο 6Συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με άλλα Υπουργεία και Κρατικές Υπηρεσίες1.Για την εξασφάλιση της ενιαίας έκφρασης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας: 1)Τα Υπουργεία, οι κρατικές υπηρεσίες και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ενημερώνουν το Υπουργείο Εξωτερικών για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς τους, που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική της χώρας και τις διεθνείς ή διμερείς σχέσεις της. 2)Το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει τις ενέργειες όλων των Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, που αναφέρονται στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις. 3)Το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει το έργο των διυπουργικών και Κυβερνητικών Επιτροπών, οι οποίες επιδιώκουν το συντονισμό των Υπουργείων σε θέματα, τα οποία αφορούν στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας, παρέχοντας σε αυτές κάθε αναγκαία διοικητική, γραμματειακή και επιστημονική συνδρομή. 2.1)Στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυνατή η τοποθέτηση, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής και με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, υπαλλήλων, οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε άλλα υπουργεία, κρατικές υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Οι τοποθετούμενοι υπάλληλοι ανακοινώνονται στις αρχές του κράτους διαπίστευσης από την οικεία διπλωματική ή προξενική αρχή, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα διεθνώς ισχύοντα. Για τοποθετήσεις, που θα πραγματοποιηθούν μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου απαιτείται συνάφεια προς το αντικείμενο, η δε χρονική τους διάρκεια δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία έτη. 2)Υπάλληλοι άλλων Υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπάγονται στο ν.2812/2000 (ΦΕΚ 67 Α΄), καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται να αποσπώνται σε υπηρεσία του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που βρίσκεται στο εξωτερικό, στην ίδια πόλη με την αρχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος είτε στην ίδια την αρχή είτε σε άλλη αρχή, και για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου. Η απόσπαση ενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής είτε η απόσπαση γίνεται στην αρχή αυτή είτε σε άλλη ελληνική υπηρεσία της περιοχής αρμοδιότητας της εν λόγω αρχής. Για την απόσπαση υπαλλήλων που υπάγονται στο ν. 2812/2000 (ΦΕΚ 67 Α΄), απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δικαστικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν, αποκλειστικά, τις αποδοχές εσωτερικού, οι οποίες καταβάλλονται από το Υπουργείο ή τον Ο.Τ.Α. στον οποίο αυτοί ανήκουν και δεν δικαιούνται επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής. Στην περίπτωση που ο αιτών την απόσπαση είναι προϊστάμενος τμήματος, αυτός πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του. Εφόσον ο αιτών την απόσπαση κατέχει βαθμό προϊσταμένου Διεύθυνσης, η απόσπασή του δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη. Οι αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι έτη στη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου. 3)Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται κατά την περίοδο της δοκιμαστικής υπηρεσίας των υπαλλήλων. 3.Οι επί κεφαλής των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας προΐστανται, υπηρεσιακώς, των υπαλλήλων άλλων Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών που υπηρετούν στην περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους και ασκούν υπηρεσιακό και πειθαρχικό έλεγχο επ’ αυτών. Επίσης, προΐστανται των γραφείων και υπηρεσιών που λειτουργούν στο πλαίσιο των αρχών αυτών και ασκούν διοικητική εποπτεία και συντονισμό επί άλλων υπηρεσιών ή γραφείων που λειτουργούν, εκτός πλαισίου τους, στην περιφέρεια αρμοδιότητάς τους. 4.Για τον καθορισμό του προβαδίσματος στο εξωτερικό, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών προτάσσονται των ισόβαθμων υπαλλήλων των άλλων Υπουργείων που υπηρετούν στις αρχές εξωτερικού. Ο Επιτετραμμένος και ο αναπληρωτής του Πρέσβεως έχουν πάντοτε το προβάδισμα. Άρθρο 7Σύνδεσμοι σε άλλα Υπουργεία και ΥπηρεσίεςΜε κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου μπορούν να αποσπώνται, για ορισμένο χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 74, με καθήκοντα συνδέσμου σε άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες, με σκοπό τη συστηματική, συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής. Άρθρο 8Απαγόρευση μετατάξεων1.Απαγορεύεται η μετάταξη στο Υπουργείο Εξωτερικών οποιουδήποτε υπαλλήλου που υπηρετεί στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμου που προβλέπουν μετατάξεις των ανωτέρω υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται για μετατάξεις σε κλάδους υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. 2.Απαγορεύεται, επίσης, η μετάταξη υπαλλήλου οποιουδήποτε κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλο κλάδο του ιδίου Υπουργείου. Άρθρο 9Εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιονδιεθνών δικαιοδοτικών οργάνων1.Στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών ανήκει η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον παντός διεθνούς δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλου διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. 2.Ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, διοριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, παρίστανται μέλη της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.) και μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τις διέπουσες το τελευταίο αυτό διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να παρίστανται μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και δικηγόροι, σε υποθέσεις δε που απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση και αλλοδαποί δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι με αντίστοιχη ειδίκευση. Προκειμένου περί μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, η δυνατότητα αυτή υφίσταται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄). 3.Με την απόφαση διορισμού των μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και δικηγόρων ή νομικών συμβούλων της παρ. 2 προσδιορίζεται ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής τους. 4.Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου, μεταξύ των οποίων και ο τρόπος παροχής πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον παντός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου, καταργούνται με τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄) διατηρούνται σε ισχύ. Άρθρο 10Εφαρμογή του Υπαλληλικού ΚώδικαΓια θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται, αναλόγως, οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Τμήμα 1: Κεντρική Υπηρεσία Άρθρο 11Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας1.Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Υπηρεσίες, Περιφερειακές Υπηρεσίες και αυτοτελή Γραφεία. 2.Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, διάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των θέσεων στις επί μέρους οργανικές μονάδες καθορίζονται με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται ο επιτελικός προσανατολισμός, ο συντονισμός και η συνοχή της δράσης των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Εξωτερικών με τα λοιπά όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου που προβλέπονται, αυτοτελώς, στον παρόντα νόμο. Άρθρο 12Γενική Επιθεώρηση1.Η Γενική Επιθεώρηση υποστηρίζει και ελέγχει την άρτια, αποτελεσματική, απρόσκοπτη και συντονισμένη λειτουργία των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας. 2.Η Γενική Επιθεώρηση υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, αποτελεί τη μόνιμη και τακτική ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και είναι αρμόδια για τον έλεγχο, επιθεώρηση και εποπτεία των Πρεσβειών, Μόνιμων Αντιπροσωπειών και Γρα­φείων Συνδέσμων, καθώς και των έμμισθων και άμισθων Προξενικών Αρχών. Στη Γενική Επιθεώρηση προΐσταται ο Γενικός Επιθεω­ρητής, ο οποίος έπεται, στην ιεραρχία, των Γενικών Γραμματέων. Ο Γενικός Επιθεωρητής ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και αναφέρεται σε αυτόν, επιλέγεται δε από υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως. Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να ορισθεί και Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων, που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με πρεσβευτικό βαθμό. 3.Ο Γενικός Επιθεωρητής επικουρείται στο έργο του από επιθεωρητές, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου. Οι επιθεωρητές διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Οι επιθεωρητές εξαιρούνται από τη σύνθεση Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εφόσον το κρινόμενο θέμα αφορά υπάλληλο που υπηρετούσε, κατά το διάστημα της επιθεώρησης, στην αρχή που είχαν επιθεωρήσει. 4.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διορίζονται, με διετή θητεία, ως τακτικοί επιθεωρητές, μέχρι δέκα υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄, από αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, κατ’ αποκλειστική ή παράλληλη άσκηση των εν λόγω καθηκόντων. Τακτικοί επιθεωρητές μπορούν να διορίζονται, επιπλέον, μέχρι και πέντε (5) Πρέσβεις επί τιμή. Για τις άμισθες προξενικές αρχές μπορεί να ορίζονται ως επιθεωρητές και υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό, τουλάχιστον, Συμβούλου Πρεσβείας Β΄. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται ως έκτακτοι επιθεωρητές, υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄. Έκτακτες επιθεωρήσεις μπορούν να διενεργούνται και από έναν εκ των ανωτέρω πέντε Πρέσβεων επί τιμή. Οι έκτακτοι επιθεωρητές επιθεωρούν συγκεκριμένη αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, όταν αυτό τους ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών. 6.Η Γενική Επιθεώρηση είναι αρμόδια για την τακτική και έκτακτη επιθεώρηση όλων των αρχών, εμμίσθων και αμίσθων. Η τακτική επιθεώρηση ενεργείται σύμφωνα με προγραμματισμό που καθορίζεται κατ’ έτος. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών εγκρίνεται ο ετήσιος προγραμματισμός της τακτικής επιθεώρησης που υποβάλλεται από τον Γενικό Επιθεωρητή. Η έκτακτη επιθεώρηση ενεργείται έπειτα από σχετική έγγραφη παραγγελία του Υπουργού Εξωτερικών. 7.Κατά τις τακτικές επιθεωρήσεις των αρχών εξωτερικού διενεργούνται οι εξής έλεγχοι: 1)λογιστικός και οικονομικός 2)οργανωτικός και λειτουργικός 3)αξιοπρεπούς εμφάνισης της αρχής 4)κτηριολογικής υποδομής 5)μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Κατά την επιθεώρηση, ελέγχεται και η συμμόρφωση με υποδείξεις, οι οποίες είχαν γίνει σε προηγούμενες επιθεωρήσεις. 8.Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, διενεργείται και αξιολόγηση των υπαλλήλων που διευθύνουν την επιθεωρούμενη αρχή. 9.Ο επιθεωρητής συντάσσει έκθεση επιθεώρησης, την οποία υποβάλλει στον Γενικό Επιθεωρητή. Ο Γενικός Επιθεωρητής, με βάση την έκθεση επιθεώρησης, υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Εξωτερικών η οποία, μαζί με την έκθεση επιθεώρησης, κοινοποιείται και στην επιθεωρηθείσα αρχή. Ο Γενικός Επιθεωρητής, με βάση τις εκθέσεις επιθεώρησης, εισηγείται, ετησίως, στον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τις δυσλειτουργίες και τα εν γένει προβλήματα που παρατηρούνται στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας και εισηγείται λύσεις για την αρτιότερη οργάνωση και στελέχωσή τους. 10.Οι εισηγήσεις του Γενικού Επιθεωρητή έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις ενέργειες της Διοίκησης ως προς την κρίση των υπαλλήλων, καθώς και ως προς την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. 11.Η Γενική Επιθεώρηση υποστηρίζεται στο έργο της από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται και υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, με ειδικές γνώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, για την υποστήριξη του έργου της επιθεώρησης. 12.Η Γενική Επιθεώρηση λειτουργεί ως σύνδεσμος του Υπουργείου Εξωτερικών με τις εισαγγελικές και διωκτικές αρχές της Χώρας, καθώς και με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με σκοπό, σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, την άμεση καταστολή πάσης, κατά παράβαση καθήκοντος, διαπιστούμενης εμπλοκής υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε παράνομες δραστηριότητες. 13.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Γενικής Επιθεώρησης. Άρθρο 13Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού1.Το Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Τη μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων. 2)Την έρευνα, τεκμηρίωση και επιστημονική υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τη συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με υπηρεσίες σχεδιασμού Υπουργείων Εξωτερικών άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις. 3)Τη διοργάνωση, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών, συνεδρίων και διασκέψεων, καθώς και την πρόσκληση σε αυτά και τη φιλοξενία διεθνών προσωπικοτήτων ή αναλυτών αναγνωρισμένου κύρους, στους οποίους καταβάλλεται αποζημίωση που καθορίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. 4)Την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων για θέματα αρμοδιότητάς του και επαφών με διεθνείς προσωπικότητες, με σκοπό την προβολή των ελληνικών θέσεων. 2.Το Κέντρο μπορεί να συνεργάζεται, για συγκεκριμένα θέματα, με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή με φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία, ιδίως μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίων, ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και άλλους ερευνητές. Το Κέντρο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική και γενική διάταξη. Προκειμένου περί μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄). 3.Προϊστάμενος του Επιστημονικού Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ ή Πρέσβυς εκ προσωπικοτήτων. 4.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία του Επιστημονικού Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού. 5.Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, που έχουν ορισθεί κατά το άρθρο 27 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), διατηρούν τη θέση τους, μέχρι τη λήξη τριετούς θητείας τους, για τη γνωμοδότηση σε ερωτήματα νομικής φύσεως μείζονος σημασίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Επιστημονικού Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού. Άρθρο 14Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων1.Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων που λειτουργεί στο ΥΠΕΞ τελεί υπό την εποπτεία του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών και έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση, από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ, εκτάκτων καταστάσεων ανθρωπιστικής και προξενικής φύσεως, με διεθνείς πτυχές. Προς τούτο, συντονίζει τη Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων με τις, κατά περίπτωση, συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΕΞ και υπηρεσίες άλλων Υπουργείων. Η Μονάδα είναι επιφορτισμένη με την εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, το οποίο και διατηρεί διαρκώς ενημερωμένο. Επιπλέον, διοργανώνει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ασκήσεις εξοικείωσης του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ορίζεται εκ των προτέρων, στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεργάζεται με το «Situatiοn Centre» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις αντίστοιχες μονάδες άλλων Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εκπροσωπεί το Υπουργείο Εξωτερικών σε συμβουλευτικά διυπουργικά όργανα και επιτροπές, για θέματα συναφή με την αρμοδιότητα της Μονάδας. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Μονάδας, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο 15Διπλωματική Ακαδημία1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Διπλωματική Ακαδημία (Δ.Α.), ως αυτοτελής οργανική μονάδα, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Η Δ.Α. διευθύνεται από υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται ως Διευθυντής Σπουδών της Διπλωματικής Ακαδημίας, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α΄. 2.Σκοπός της Δ.Α. είναι: 1)η εκπαίδευση, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, των υποψήφιων Ακολούθων Πρεσβείας, η ενημέρωσή τους στα θέματα της διπλωματικής υπηρεσίας και συμπλήρωση των γνώσεών τους, ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίζουν τα εθνικά προβλήματα και να εκπροσωπούν τη χώρα αποτελεσματικά στο εξωτερικό, 2)η επιμόρφωση των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου και των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, 3)η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε Έλληνες και αλλοδαπούς για θέματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, 4)η κατάρτιση σχεδίων συμφωνιών για την οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ή ειδικών κύκλων σπουδών, καθώς και την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ισότιμων της αλλοδαπής, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και αναγνωρισμένων ερευνητικών φορέων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, 5)η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών για υπαλλήλους άλλων Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών. Η Δ.Α., στο πλαίσιο των σκοπών της, χορηγεί σχετικές βεβαιώσεις εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, καθώς και πιστοποιητικά παρακολούθησης. 3.Στη Δ.Α. λειτουργούν τρία τμήματα: 1)εκπαίδευσης υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας, 2)επιμόρφωσης διπλωματικών υπαλλήλων, υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Εμπειρογνωμόνων, 3)επιμόρφωσης υπαλλήλων των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών. Στα ανωτέρω τμήματα προΐστανται ισάριθμοι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ και άνω, οριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 4.Στη Διπλωματική Ακαδημία συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επταμελές Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) συγκροτείται από: 1)τον Διευθυντή της Δ.Α., ως πρόεδρό του, 2)έναν Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τις αρμοδιότητες της Δ.Α., με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 1-6 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄), 3)έναν διπλωματικό υπάλληλο με πρεσβευτικό βαθμό, 4)τον Διευθυντή Σπουδών της Δ.Α., 5)έναν εκπρόσωπο από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, 6)έναν οικονομολόγο, 7)έναν έγκριτο δημοσιογράφο. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Ε.Σ. μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Καθήκοντα εισηγητή του Ε.Σ. εκτελεί ο Διευθυντής Σπουδών της Δ.Α. και καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών δύνανται τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου να αυξάνονται μέχρι του αριθμού των εννέα, ώστε το Συμβούλιο να περιλάβει πρόσωπα και πέραν από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, όταν πρόκειται να γνωμοδοτήσει για θέμα, που δεν εμπίπτει στις κατωτέρω περιπτώσεις. 5.Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για: 1)την έκδοση των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο διαταγμάτων, 2)το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευόμενων διπλωματικών υπαλλήλων, 3)την κατάρτιση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, 4)τους διδάσκοντες της Δ.Α., 5)τον κανονισμό λειτουργίας της. Για τα ανωτέρω ζητήματα εισηγείται στον Υπουργό Εξωτερικών ο Διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας του. 6.Διαγωνισμός εισαγωγής υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη διπλωματική υπηρεσία διενεργείται, με μέριμνα της Διευθύνσεως Προσωπικού, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Ακολούθων Πρεσβείας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται εκτός των γενικών προσόντων του άρθρου 66 και τα ακόλουθα ειδικά προσόντα: 1)πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, 2)άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας. 7.Με διατάγματα εκδιδόμενα με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται: 1)η διαδικασία και ο τρόπος εισαγωγής και αποφοίτησης από τη Δ.Α., η διάρκεια φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών, οι υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων, καθώς και οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των υποχρεώσεών τους, 2)τα του τρόπου βαθμολογίας και καθορισμού της σειράς επιτυχίας των εκπαιδευομένων κατά την αποφοίτησή τους, 3)ο τρόπος και η διαδικασία επιμόρφωσης των υπηρετούντων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, 4)κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την οργάνωση και λειτουργία της Δ.Α. 8.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καταρτίζεται ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της Δ.Α. 9.Ο χρόνος φοίτησης στη Διπλωματική Ακαδημία υπολογίζεται ως συντάξιμος. Ως τέτοιος υπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, το οποίο είχε συσταθεί με το ν. 962/1979 (ΦΕΚ 202 Α΄) και επανασυσταθεί με το άρθρο 90 παρ. 2 του ν. 1892/ 1990 (ΦΕΚ 101 Α΄). Στους σπουδαστές της Διπλωματικής Ακαδημίας εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και λογίζονται από την εισαγωγή τους ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με όλα τα σχετικά καθήκοντα, περιορισμούς και δικαιώματα, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη υγείας από τον ΟΠΑΔ, με την καταβολή των σχετικών εισφορών. Με εντολή του Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας, δύναται να ανατεθούν στους σπουδαστές, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, καθήκοντα εντός των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Για τους σπουδαστές της Διπλωματικής Ακαδημίας δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης ούτε άλλης μορφής φύλλο ποιότητας. 10.Οι σπουδαστές της Δ.Α. λαμβάνουν κατά το διάστημα της εκπαίδευσής τους αποδοχές ίσες με το σύνολο των αποδοχών του Ακολούθου Πρεσβείας, εκτός από το επίδομα ξενίας και παράστασης. Οι ανωτέρω αποδοχές καταβάλλονται και μετά την αποφοίτησή τους και έως το διορισμό τους ως Ακολούθων Πρεσβείας. 11.Όσοι σπουδαστές έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μέλους διδακτικού προσωπικού Πανεπιστημίων ή εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι., τελούν, αυτοδικαίως, σε απόσπαση από την έναρξη του χρόνου φοίτησής τους στη Δ.Α. και συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης του φορέα στον οποίο ανήκουν. Άρθρο 16Ειδική Νομική Υπηρεσία1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Ειδική Νομική Υπηρεσία (Ε.Ν.Υ.). 2.Σκοπός της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι η νομική στήριξη της δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζονται στον παρόντα νόμο σε ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, η παροχή γνωμοδοτήσεων, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στο εξωτερικό επί νομικών και δικαστικών θεμάτων, καθώς και η διεκπεραίωση συμβατικών ζητημάτων. 3.Η Ειδική Νομική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής: 1)Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 2)Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου 3)Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων. 4.Τα θέματα που αφορούν στο επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ρυθμίζονται στο άρθρο 101. 5.Καθήκοντα διοικητικού προσωπικού εκτελούν οι υπάλληλοι των αντίστοιχων κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρθρο 17Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών, η οποία έχει ως σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφόρησης για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και την προβολή των θέσεων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 2.Η Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας συνεργάζεται, κυρίως, με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, καθώς και με κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία. Μελετά, εισηγείται και λαμβάνει τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα για τον έλεγχο και την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Εξωτερικών. 3.Η Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας είναι αρμόδια για: 1)τη σύνταξη δελτίων τύπου για την Κεντρική Υπηρεσία και περιοδικών εκθέσεων, τόσο για την Κεντρική Υπηρεσία, όσο και για τις διαπιστευμένες στη χώρα ξένες πρεσβείες, 2)τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών, από δημοσιεύματα του εξωτερικού τύπου και κάθε μέσου δημοσιότητας, τα οποία αναφέρονται στην Ελλάδα και τις διεθνείς εξελίξεις, την εκτίμηση και προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και την έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων παραγόντων και φορέων, 3)την παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, καθώς και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης της χώρας και του εξωτερικού, που αναφέρονται σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, 4)τη σύνταξη των, κάθε είδους, ανακοινώσεων και απαντήσεων του Υπουργείου και τη γνωστοποίησή τους προς τους ενδιαφερομένους, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, 5)την καλλιέργεια και ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων, με ενέργειες και δράσεις για την προώθηση και προβολή των θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. 4.Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας είναι ο εκάστοτε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Στη θέση αυτή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διπλωματικός υπάλληλος, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Β΄. Σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώνει τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τους διπλωματικούς συντάκτες και τους ανταποκριτές ξένου τύπου για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. 5.Στην Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας συνιστώνται δύο θέσεις μεταφραστών αγγλικής γλώσσας και μία θέση μεταφραστού γαλλικής γλώσσας, στις οποίες προσλαμβάνονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μία επιπλέον τριετία, οι επιτυχόντες σε διαγωνισμό, ο οποίος διενεργείται με μέριμνα της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευσή της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νομιμότητας. 6.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ανωτέρω Υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Άρθρο 18Γραφείο Τύπου Υπουργού Εξωτερικών1.Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο Τύπου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την εν γένει πολιτική δραστηριότητα του Υπουργού Εξωτερικών, την παρακολούθηση και συλλογή ειδήσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εσωτερικού και εξωτερικού και την ενημέρωση του Υπουργού. 2.Για τη στελέχωση του ανωτέρω Γραφείου συνιστώνται δύο θέσεις δημοσιογράφων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στις οποίες προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι είτε μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχοντες διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Στη σύμβαση τίθεται υποχρεωτικά ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Υπουργού, που τον προσέλαβε. 3.Στις ανωτέρω θέσεις μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Επικρατείας, να αποσπώνται δημοσιογράφοι των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Άρθρο 19Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (Υ.Δ.Ι.Α.), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και έχει ως σκοπό την ταξινόμηση, τη συντήρηση, τη φύλαξη, την αξιοποίηση, την ανάδειξη και την προβολή των αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Γραφείων των Υπουργών, την έκδοση μελετών, τον αποχαρακτηρισμό αρχείων, καθώς και την προαγωγή της έρευνας. Στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου υπάγονται τα κατά τόπους υφιστάμενα αρχεία των Αρχών του Υπουργείου στο εξωτερικό, η οργάνωση και η επιμέλεια των οποίων ρυθμίζεται με οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας. 2.Ως αρχεία, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται οποιαδήποτε τεκμήρια καταγραφής πληροφοριών περιέρχονται στις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες, Γραφεία και αρχές εξωτερικού του Υπουργείου Εξωτερικών ή παράγονται ή εξάγονται από αυτές, οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν. 3.Η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου διαρθρώνεται ως εξής: 1)Τμήμα ταξινόμησης, συντήρησης και αποχαρακτηρισμού εγγράφων 2)Τμήμα εκδόσεων 3)Τμήμα εξυπηρέτησης της υπηρεσιακής έρευνας και παρακολούθησης της ακαδημαϊκής έρευνας 4)Τμήμα βιβλιοθήκης, οπτικοακουστικού αρχείου και μουσειακού υλικού. Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών, εγκρίνονται ο Κανονισμός λειτουργίας του αναγνωστηρίου της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, της βιβλιοθήκης, του Μουσείου Υπουργείου Εξωτερικών και του οπτικοακουστικού αρχείου. 4.Οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου μπορεί να αναπτύσσονται σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ιδίως με Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, δημόσια ή ιδιωτικά. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα του προηγούμενου εδαφίου. Η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων, που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι κάτοχοι ιδιωτικών αρχείων, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 περιπτώσεις β΄ και δ΄ του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄), τα οποία περιέχουν έγγραφα ή αντίγραφα εγγράφων που, τυχόν, προέρχονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενημερώνουν την Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου για την απόκτηση των εγγράφων αυτών και συνεργάζονται με αυτήν, όσον αφορά τη χρήση τους. Ο αποχαρακτηρισμός, η διάθεση στην έρευνα ή η έκδοση των εγγράφων αυτών επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου. 5.Στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου διατίθενται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και επαρκές προσωπικό, προερχόμενο από τους κλάδους των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, για τη μηχανοργάνωση των αρχείων της και την εν γένει λειτουργία της. Λαμβάνεται, επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφάλεια των χώρων της Υπηρεσίας με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου εξοπλισμού και προσωπικού. 6.Στην Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών πτυχιούχος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, τοποθετούμενος με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Στην Υπηρεσία αυτή υφίστανται και οι παρακάτω θέσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι.: - δύο θέσεις βιβλιοθηκονόμων, - δύο θέσεις αρχειονόμων και - δύο θέσεις συντηρητών χάρτου. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι κατηγορίες (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) των ανωτέρω θέσεων. Οι ως άνω υπάλληλοι προσλαμβάνονται ως μόνιμοι, μη μεταθετοί, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων. Οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, οι μεν κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. στο βαθμό ΣΤ΄, οι δε κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου, στο βαθμό Ε΄, για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από τη συμπλήρωσή της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση. Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Οι εν λόγω υπάλληλοι εξελίσσονται, βαθμολογικά και μισθολογικά, σε αντιστοιχία με τους υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού. 7.Τα αρχεία, μετά την πάροδο τριακονταετίας από την έκδοσή τους, θεωρούνται ιστορικά αρχεία, αποχαρακτηρίζονται και διατίθενται στην έρευνα, υπό τον όρον ότι έχει ολοκληρωθεί η ταξινόμηση και μηχανοργάνωσή τους, δεν φέρουν φθορές σε βαθμό που να απαιτείται η συντήρησή τους και δεν βρίσκονται σε υπηρεσιακή χρήση. Τα υπόλοιπα θεωρούνται υπηρεσιακά αρχεία και παραμένουν δεσμευμένα. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης στους ερευνητές αδειών πρόσβασης στα ιστορικά αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών. Ως προς τα υπηρεσιακά αρχεία, επιτρέπεται ο, κατ’ εξαίρεση, αποχαρακτηρισμός τους, εφόσον συντρέχουν λόγοι υπηρεσιακού ή υπέρτερου εθνικού συμφέροντος. Ο αποχαρακτηρισμός ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εξαιρούνται του αποχαρακτηρισμού με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη της Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού, εκείνα τα ιστορικά αρχεία, η δημοσιοποίηση των οποίων θα μπορούσε να επιφέρει βλάβη στα εθνικά συμφέροντα ή στα δικαιώματα προσωπικότητας ή στη μνήμη τεθνεώτων. 8.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών, είναι δυνατόν να καθορίζονται τέλη για τη χρήση του οπτικοακουστικού υλικού του τμήματος βιβλιοθήκης, οπτικοακουστικού αρχείου και μουσειακού υλικού και τη χορήγηση αντιγράφων των διαθέσιμων στην έρευνα εγγράφων των ιστορικών αρχείων, καθώς και αντίτιμο για τη διάθεση των εκδόσεων της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται, ακόμα, το ύψος των τελών και αντιτίμων, οι απαλλαγές για λόγους δημοσίου συμφέροντος και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες. 9.Με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο 20Τεχνική Υπηρεσία1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Τεχνική Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν: 1)η ευθύνη μελέτης και σύνταξης ετήσιων προγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, σε κτηριακές εγκαταστάσεις, υλικά, μηχανήματα και επίπλωση, 2)η σύνταξη τεχνικών μελετών κατασκευών ή επισκευών και τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικού και μηχανημάτων, 3)η ευθύνη επίβλεψης της εκτέλεσης των εγκριθέντων ως άνω ετήσιων προγραμμάτων, 4)η μέριμνα για την ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση των κτηρίων και εγκαταστάσεων, τόσο της Κεντρικής όσο και της Εξωτερικής Υπηρεσίας. 2.Στην Τεχνική Υπηρεσία υφίστανται οι ακόλουθες θέσεις: 1)Θέσεις τακτικού προσωπικού - Ένας (1) μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος 2)Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕ - Ένας (1) ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος - Τρεις (3) αρχιτέκτονες μηχανικοί 3)Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΠΕ - Τρεις (3) πολιτικοί μηχανικοί - Ένας (1) τοπογράφος μηχανικός Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Τ.Ε.Ι. - Ένας (1) τεχνολόγος μηχανικός δομικών έργων - Ένας (1) ηλεκτρολόγος - Ένας (1) ηλεκτρονικός - Ένας (1) συντηρητής έργων τέχνης 4)Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Εργοδηγοί Μέσων Τεχνικών Σχολών - Ένας (1) εργοδηγός δομικών έργων - Ένας (1) μηχανολόγος - Ένας (1) σχεδιαστής - Ένας (1) διακοσμητής 5)Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Τεχνίτες με σχετική εμπειρία - Τρεις (3) ηλεκτρολόγοι - Δύο (2) υδραυλικοί ηλεκτροσυγκολλητές - Ένας (1) ξυλουργός - Ένας (1) ελαιοχρωματιστής - Δύο (2) ψυκτικοί μηχανικοί. Το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων. Στις ανωτέρω θέσεις, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η απόσπαση υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού. Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται ο φορέας που επιβαρύνεται με τη δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπωμένων. Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας ορίζεται, με διετή θητεία, από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, από τους υπηρετούντες σε αυτή υπαλλήλους της περιπτώσεως α΄της παρούσας παραγράφου. 3.Για την εκπλήρωση των σκοπών της Τεχνικής Υπηρεσίας, συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36. 4.Η ανάθεση των μελετών, των επιβλέψεων, των έργων και των προμηθειών για τις αρχές του εξωτερικού εξαιρείται των κειμένων διατάξεων και πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Όταν η δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 5.Καθήκοντα διοικητικού προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία εκτελούν υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, καθήκοντα δε βοηθητικού προσωπικού εκτελούν υπάλληλοι του Κλάδου Επιμελητών. 6.Το προσωπικό που υπηρετεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και κατέχει οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εντάσσεται, αυτοδικαίως, στις οργανικές θέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2, κατά αντίστοιχη ειδικότητα. Για την ένταξη αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη. 7.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας. Άρθρο 21Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.), «Ηellenic Ιnternatiοnal Deνelοpment Cοοperatiοn Department» και το διακριτικό τίτλο «Ηellenic Αid». 2.Η Υ.Δ.Α.Σ. είναι αρμόδια για τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς την κατάστρωση της στρατηγικής, την ανάληψη πρωτοβουλιών για δράσεις προς εκτέλεση, τη λήψη αποφάσεων και τον, εν γένει, συντονισμό της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας. Η Υ.Δ.Α.Σ. λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138 Α΄) και του παρόντος. 3.Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μπορούν να συνιστώνται, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, και, στη συνέχεια, να καταργούνται Γραφεία της Υ.Δ.Α.Σ. σε χώρες όπου αυτή δραστηριοποιείται στον τομέα της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συνεργασίας με δράσεις και προγράμματα οποιασδήποτε μορφής βοήθειας, αναδιάρθρωσης, αποκατάστασης και ανάπτυξης. Η σύσταση αυτή πραγματοποιείται, εφόσον έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση, προς τούτο, των αρμόδιων αρχών του κράτους υποδοχής. Με όμοιο διάταγμα, καθορίζεται και η σύνθεση του προσωπικού και τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Γραφείων της Υ.Δ.Α.Σ. στο εξωτερικό. Τα εν λόγω Γραφεία, σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, παρακολουθούν, συντονίζουν και εποπτεύουν την πορεία εξέλιξης των δράσεων και προγραμμάτων των εμπλεκομένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), με στόχο τη στήριξη των τελευταίων και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των ανθρωπιστικών δράσεων. 4.Κάθε Γραφείο της Υ.Δ.Α.Σ. στο εξωτερικό υπάγεται στην πλησιέστερη πρεσβευτική ή έμμισθη προξενική αρχή που λειτουργεί στο ίδιο κράτος, και ελλείψει τούτων, στην πρεσβευτική αρχή που έχει παράλληλη διαπίστευση στο εν λόγω κράτος. Το διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο επί των υπηρετούντων στα Γραφεία της Υ.Δ.Α.Σ. στο εξωτερικό ασκεί ο προϊστάμενος της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, κατά τις κείμενες διατάξεις. Στα ανωτέρω Γραφεία μπορούν να τοποθετούνται υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και Διοικητικών Γραμματέων. Άρθρο 22Μεταφραστική Υπηρεσία1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Μεταφραστική Υπηρεσία, αποτελούμενη από Γραφεία στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης. 2.Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η έγκυρη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων και άλλων κειμένων, η επικύρωση αυτών, καθώς και των εγγράφων που εκδίδονται στην Ελλάδα από τις ξένες διπλωματικές και προξενικές αρχές, η επικύρωση των υπογραφών των Ελλήνων υπηκόων επί παντός κειμένου, πλην των πληρεξουσίων, εφόσον αυτοί υπογράφουν ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου των γραφείων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας. Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της σφραγίδας ΑΡΟSΤΙLLΕ, στην περίπτωση που προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης στη Σύμβαση της Χάγης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188 Α΄), σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση θα γίνεται μόνο από την οικεία ελληνική προξενική αρχή. Δημόσια έγγραφα θεωρούνται τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω Σύμβαση της Χάγης. 3.Η Μεταφραστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί ως μεταφραστές ιδιώτες από πίνακα που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τους επιτυχόντες σε ειδική γραπτή δοκιμασία ελέγχου της επάρκειας της δηλούμενης, εκ μέρους του υποψηφίου, ξένης γλώσσας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται, επίσης, κάθε θέμα που αφορά στον τρόπο διεξαγωγής της δοκιμασίας, την εξεταστέα ύλη, τον ορισμό της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 4.Τα μεταφραστικά δικαιώματα καταβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες στην Υπηρεσία, η οποία τα κατανέμει στους μεταφραστές, ανάλογα με την εργασία που παρέχουν. Οι μεταφραστές, στην περίπτωση μεταφράσεων εγγράφων δημόσιων υπηρεσιών, αμείβονται από τα ενδιαφερόμενα Υπουργεία ή Υπηρεσίες, με βάση πίνακα μεταφραστικών τελών που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών. 5.Παρακρατείται ποσοστό 10% από τα εισπραττόμενα μεταφραστικά τέλη, το οποίο χρησιμεύει, μεταξύ άλλων, και για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε τροποποίηση του ύψους της ως άνω κράτησης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Το ποσό της ανωτέρω κράτησης κατατίθεται, ανά επταήμερο, σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και τον οποίο διαχειρίζεται ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, ο Διευθυντής της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 6.Προϊστάμενος της Μεταφραστικής Υπηρεσίας ορίζεται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού. 7.Στη Μεταφραστική Υπηρεσία υφίστανται, προς κάλυψη των αναγκών της, δεκατέσσερις (14) οργανικές θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΕ Διοικητικού, που καταλαμβάνονται από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄) και 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄). Υφίσταται, επίσης, και μία (1) θέση, που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄). Για την κάλυψη εκτάκτων, απρόβλεπτων ή πρόσκαιρων αναγκών, μπορούν να προσλαμβάνονται στη Μεταφραστική Υπηρεσία μέχρι οκτώ (8) συμβασιούχοι υπάλληλοι, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία καθορίζονται η διάρκεια της συμβάσεως και οι λοιπές λεπτομέρειες της πρόσληψής τους, σύμφωνα με τις κείμενες περί προσλήψεως του προσωπικού αυτού διατάξεις. 8.Για τους υπηρετούντες μόνιμους μεταφραστές της Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν, ως προς τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη, τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 68, 97 και 102 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α΄). Οι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπηρετούντες σε προσωποπαγείς θέσεις δύο (2) μόνιμοι μεταφραστές/διερμηνείς στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, εξακολουθούν να παραμένουν ως έχουν, μέχρι την καθ’οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την Υπηρεσία. 9.Στην Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων (Υ.Π.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, με έδρα την Ξάνθη, εξακολουθεί να υφίσταται μία (1) θέση μεταφραστή / διερμηνέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 10.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Μεταφραστικής Υπηρεσίας. 11.Καθήκοντα διοικητικού προσωπικού εκτελούν υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών των αντίστοιχων κλάδων. Άρθρο 23Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Αποδήμων Ελλήνων1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Αποδήμων (Κ.Ε.Π.Α.), αποστολή του οποίου είναι αφ’ ενός η εξυπηρέτηση των ομογενών και των αποδήμων που διαμένουν προσωρινά στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, για αιτήματά τους που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών από ελληνικές αρχές, ελληνικές προξενικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, μέσω των κατά τόπους αρμόδιων ελληνικών προξενικών αρχών, και αφ’ετέρου η εξυπηρέτηση των ομογενών, αποδήμων και Ελλήνων πολιτών που διαμένουν προσωρινά στην αλλοδαπή, για αιτήματά τους που απευθύνονται προς ελληνικές αρχές. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί, συγχρόνως, ως κέντρο συλλογής και διεκπεραίωσης αιτημάτων που υποβάλλονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο κατηγορίες πολιτών και απευθύνονται στις ελληνικές προξενικές αρχές. 2.Του Κ.Ε.Π.Α. προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, τοποθετούμενος με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 3.Το Κ.Ε.Π.Α. στελεχώνεται από υπαλλήλους προερχόμενους από τους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών και με συμβασιούχους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για το σκοπό αυτόν, συνιστώνται είκοσι τέσσερις (24) οργανικές θέσεις υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι ειδικότητες και τα προσόντα των υπαλλήλων που θα προσλαμβάνονται. Οι ως άνω συμβασιούχοι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν, εκτός από την ελληνική, απαραιτήτως και την αγγλική γλώσσα. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών συνεκτιμάται. Επίσης, απαιτείται η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων. Για την ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, οι εν λόγω υπάλληλοι λαμβάνουν μέρος, μέσα στο πρώτο τρίμηνο από την υπογραφή της σύμβασης, σε κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων που οργανώνει ειδικά για το σκοπό αυτόν το τμήμα επιμόρφωσης υπαλλήλων των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών της Διπλωματικής Ακαδημίας, διάρκειας πέντε εβδομάδων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται τα της συγκρότησης επιτροπής, η οποία θα λειτουργεί ειδικά στο πλαίσιο της Διπλωματικής Ακαδημίας, για να βεβαιώνει περί της επιτυχούς συμμετοχής των εν λόγω υπαλλήλων στα ως άνω σεμινάρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η μη λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς περαιώσεως των ως άνω σεμιναρίων επιφέρει καταγγελία της σύμβασης του υπαλλήλου. Οι ως άνω υπάλληλοι υπηρετούν αποκλειστικά στο Κ.Ε.Π.Α., αποκλειόμενης της δυνατότητας μετάθεσης ή απόσπασής τους σε περιφερειακές υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παρέχοντες υπηρεσίες στο Κ.Ε.Π.Α. με σύμβαση μίσθωσης έργου διατηρούν το συμβατικό καθεστώς τους μέχρι τη λήξη του. 4.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Ε.Π.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής και είσπραξης τελών για τις προξενικές πράξεις, οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω του Κ.Ε.Π.Α., εφόσον εισπράττονται γι’ αυτές τέλη με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την Προξενική Διατίμηση, καθώς και, κατά περίπτωση, για τη διεκπεραίωση αιτημάτων Ελλήνων πολιτών που αφορούν σε υπηρεσίες αρχών της αλλοδαπής, εφόσον για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες εισπράττονται τέλη από τις αρχές της αλλοδαπής. Άρθρο 24Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδαςτου Υπουργείου Εξωτερικών1.Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. 2.Η Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας είναι αρμόδια για τη συνεχή παρακολούθηση, ενημέρωση και εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, η Υπηρεσία συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, καθώς και με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών. Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη, με τη στήριξη των αρμόδιων Διευθύνσεων, για την επιλογή και σύνταξη των κειμένων, τα οποία εισάγονται στην ιστοσελίδα. 3.Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών ορίζεται ο εκάστοτε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας. 4.Στην Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστώνται μία (1) θέση μεταφραστού αγγλικής γλώσσας και μία (1) θέση μεταφραστού γαλλικής γλώσσας, στις οποίες προσλαμβάνονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μία επιπλέον τριετία, οι επιτυχόντες σε διαγωνισμό, ο οποίος διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Προσωπικού. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευσή της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νομιμότητας. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού αυτού και ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Άρθρο 25Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς, το οποίο υπάγεται στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών. 2.Το Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς είναι αρμόδιο για: 1)Τη στατιστική καταγραφή, κατ’ αριθμό και θέση, των Ελλήνων υπαλλήλων σε όλους τους διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς, έτσι ώστε η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών να έχει πλήρη εικόνα της ελληνικής παρουσίας σε σχέση προς τις θέσεις, που αναλογούν στην Ελλάδα. 2)Την έγκαιρη ενημέρωση για μελλοντικές προκηρύξεις υποψηφιοτήτων και την παρακολούθηση των προκηρύξεων των υποψηφιοτήτων σε όργανα όλων των διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών. 3)Την υποβοήθηση της προσπάθειας εισδοχής Ελλήνων υπαλλήλων σε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς, με τη δημοσιοποίηση ανακοινώσεων και τη συνδρομή στην έγκαιρη αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων, τηρουμένων των διατάξεων, που προβλέπουν τα Καταστατικά των Διεθνών και Υπερεθνικών Οργανισμών. 4)Τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, την εισήγηση και το συντονισμό, με τη συνδρομή όλων των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών (Κεντρικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας), των ενεργειών για την επιλογή για κάθε κατηγορία, με κριτήριο τα προσόντα και τις ικανότητες των ενδιαφερομένων, των υποψηφιοτήτων εκείνων, οι οποίες θα τύχουν της ελληνικής υποστήριξης. Ως υποψηφιότητες νοούνται και οι ατομικές. 5)Τη συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την υπόδειξη κατάλληλων προσώπων για τις ως άνω υποψηφιότητες και την υποστήριξή τους σε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς και οργανώσεις. 3.Προϊστάμενος του Γραφείου Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς ορίζεται, από τον Υπουργό Εξωτερικών, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό, τουλάχιστον, Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄. 4.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Άρθρο 26Μονάδα Εργασιακού Αθλητισμού1.Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται Μονάδα Εργασιακού Αθλητισμού (Γυμναστήριο) για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. 2.Για τη λειτουργία της Μονάδας Εργασιακού Αθλητισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, συνιστάται μία (1) οργανική θέση γυμναστού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο ως άνω υπάλληλος προσλαμβάνεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζεται ο Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Εργασιακού Αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Άρθρο 27Ιατρείο1.Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται Ιατρείο, στο οποίο ανατίθεται η προστασία και προαγωγή της υγείας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. 2.Για τη λειτουργία του Ιατρείου του Υπουργείου Εξωτερικών, υφίσταται μία θέση ελεγκτή ιατρού επί θητεία, βάσει του άρθρου 60 του ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α΄). Επίσης, υφίσταται μία (1) οργανική θέση Ιατρού-Παθολόγου με ειδίκευση στη Δημόσια Υγεία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 64 του π.δ. 230/1998. Οι ως άνω υπάλληλοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων. 3.Για την κάλυψη έκτακτων, απρόβλεπτων ή πρόσκαιρων αναγκών, μπορεί να προσληφθεί, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ένας (1) επιπλέον ιατρός, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες περί προσλήψεως του προσωπικού αυτού διατάξεις. 4.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του Ιατρείου, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Άρθρο 28Περιφερειακές Υπηρεσίες1.Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, μπορούν να συσταθούν Περιφερειακές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών με κατά τόπους Γραφεία. Με όμοιο διάταγμα ορίζονται η έδρα, οι αρμοδιότητες και οι θέσεις, κατά κλάδο και βαθμό, των Υπηρεσιών αυτών και των Γραφείων τους. 2.Οι Υπηρεσίες αυτές λειτουργούν ως σύμβουλοι αποκεντρωμένων διοικητικών μονάδων, στο πλαίσιο της αποστολής και των γενικών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρθρο 29Διοίκηση του Αγίου Όρους1.Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται το προσωπικό της Διοίκησης του Αγίου Όρους, κατά κλάδο, βαθμό και ειδικότητα. Το προσωπικό αυτό υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών και απαρτίζεται από: 1)τον Διοικητή του Αγίου Όρους, 2)τον Αναπληρωτή Διοικητή, 3)το λοιπό προσωπικό της Διοίκησης, μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Έδρα της Διοίκησης του Αγίου Όρους είναι οι Καρυές. 2.Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, διορίζονται: 1)ως Διοικητής του Αγίου Όρους, με βαθμό και αποδοχές Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους με διοικητική πείρα και γνώση των θεμάτων του Αγίου Όρους, 2)ως Αναπληρωτής Διοικητής, μετακλητός υπάλληλος με βαθμό Β΄, πτυχιούχος Πανεπιστημίου, με γνώση θεμάτων του Αγίου Όρους. Τμήμα 2: Συλλογικά Όργανα Άρθρο 30Συμβούλια και Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας1.Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργούν τα εξής Συμβούλια και Επιτροπές: 1)Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων 2)Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 3)Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 4)Υπηρεσιακό Συμβούλιο 5)Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 6)Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Διπλωματικής Ακαδημίας 7)Τεχνικό Συμβούλιο 8)Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής 9)Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας 10)Επιτροπή Ειδικών Δαπανών. 2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται αμοιβή των συμμετεχόντων στα ανωτέρω Συμβούλια και Επιτροπές. Άρθρο 31Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων1.Το Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων απαρτίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, τους Αναπληρωτές Υπουργούς Εξωτερικών, τους Υφυπουργούς Εξωτερικών και τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εξωτερικών. Μπορούν επίσης να κληθούν, κατά περίπτωση, από τον Πρόεδρο, για να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο, ο Αναπληρωτής Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας, οι Γενικοί Διευθυντές, ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας, καθώς και Διευθυντές και στελέχη άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών. Ως γραμματέας μετέχει υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, οριζόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Απόντος του Υπουργού, στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ή ένας εκ των Υφυπουργών Εξωτερικών. 2.Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, όποτε κρίνεται τούτο αναγκαίο. 3.Στο Συμβούλιο εισάγονται από τον Πρόεδρο ή τα μέλη του Συμβουλίου γενικότερα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, για την παρακολούθηση και τον καθορισμό της πολιτικής. 4.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου Πολιτικών Υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Άρθρο 32Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο1.Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.) αποτελείται από πέντε (5) μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία ως εξής: 1)ένας (1) Πρέσβυς επί τιμή, ως Πρόεδρος, 2)ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, 3)ο ΣΤ΄ Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, 4)δύο (2) υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβυ ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄. 2.Μέλος του Α.Υ.Σ., χωρίς ψήφο, είναι και ένας εκπρόσωπος: - της συνδικαλιστικής οργάνωσης των διπλωματικών υπαλλήλων, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, - της συνδικαλιστικής οργάνωσης του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ., όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Κλάδου του Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ., - της συνδικαλιστικής οργάνωσης των Εμπειρογνωμόνων, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, - της συνδικαλιστικής οργάνωσης των υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Ο εκπρόσωπος κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Συλλόγου και ορίζεται μέλος του Α.Υ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 3.Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄, αναπληρούμενος από άλλον ομοιόβαθμό του διπλωματικό υπάλληλο, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, με διετή θητεία. Στην περίπτωση εξέτασης θεμάτων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας καθήκοντα εισηγητή εκτελεί ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος. Στην περίπτωση διορισμού Ειδικού Νομικού Συμβούλου, στο Συμβούλιο εισηγείται Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου. 4.Εάν ο κρινόμενος διπλωματικός υπάλληλος είναι ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότερος στην επετηρίδα παριστάμενων τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του Α.Υ.Σ., τότε αυτό συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά, πλην των κατωτέρων ή νεοτέρων του κρινομένου, παριστάμενα μέλη του, εφόσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών (3). Η ανωτέρω ρύθμιση περί εξαιρέσεως δεν ισχύει για το μέλος του Συμβουλίου ΣΤ΄ Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών. 5.Για τη συγκρότηση του Α.Υ.Σ. εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄). 6.Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητάς του, μετά από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών. Η ημερήσια διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από τον Πρόεδρο. 7.Το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο: 1)Γνωμοδοτεί για τα θέματα προαγωγής των διπλωματικών υπαλλήλων στο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄, των υπαλλήλων του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. στους βαθμούς του Νομικού Συμβούλου Α΄ και Β΄, των Εμπειρογνωμόνων στους βαθμούς των Εμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών-Συμβούλων Α΄ και Β΄ και των υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στους βαθμούς του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄και Β΄. 2)Αποφασίζει για την οριστική παύση διπλωματικού υπαλλήλου, υπαλλήλου του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α΄ και Β΄, υπαλλήλου του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή-Συμβούλου Α΄ και Β΄ και του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄, ο οποίος κρίνεται ανίκανος για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η απόφαση του Α.Υ.Σ. αιτιολογείται πλήρως και είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό, ο οποίος οφείλει να προκαλέσει την έκδοση του σχετικού διατάγματος εντός δύο μηνών από της εκδόσεώς της. 3)Γνωμοδοτεί για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως, Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, των υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή-Συμβούλου Α΄ και Β΄ και των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄, καθώς και για κάθε συναφές ερώτημα που του απευθύνει ο Υπουργός Εξωτερικών. 4)Γνωμοδοτεί για τον ορισμό του Ειδικού Νομικού Συμβούλου που προΐσταται της Ε.Ν.Υ. και αποφασίζει για τον ορισμό προϊσταμένων των τμημάτων της Ε.Ν.Υ.. 5)Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στο προσωπικό των ανωτέρω περιπτώσεων και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό. 8.Το Α.Υ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του με δικαίωμα ψήφου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες. 9.Η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας καταχωρείται στο οικείο πρακτικό του Α.Υ.Σ.. 10.Το Συμβούλιο, όταν πρόκειται να αποφασίσει για την απόλυση για λόγους υγείας, οφείλει να καλέσει τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιόν του. Ο παραπεμπόμενος δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου. 11.Οι αποφάσεις του Α.Υ.Σ. αιτιολογούνται πλήρως και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό. Όταν προβλέπεται η έκδοση διατάγματος, ο Υπουργός οφείλει να προκαλέσει την έκδοσή του εντός δύο μηνών από την απόφαση του Α.Υ.Σ.. 12.Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 13.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Άρθρο 33Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο1.Το Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Α.Π.Υ.Σ.) αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με δικαίωμα ψήφου, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, ως εξής: 1)ένας (1) Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρος, 2)ένας (1) Σύμβουλος της Επικρατείας, 3)ο ΣΤ΄ Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, 4)ένας (1) υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄, 5)ένας (1) υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, που υποδεικνύεται από τη συνδικαλιστική οργάνωση του Διπλωματικού Κλάδου. 2.Όταν το Α.Π.Υ.Σ. επιλαμβάνεται πειθαρχικής υπόθεσης υπαλλήλου του Κλάδου του Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. ή του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ή του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, ως μέλος του ορίζεται υπάλληλος του οικείου κλάδου με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α΄ ή Β΄, Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων Α΄ ή Β΄ και Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α΄ ή Β΄, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης. 3.Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄, αναπληρούμενος από άλλον ομοιόβαθμό του διπλωματικό υπάλληλο, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, με διετή θητεία. Στην περίπτωση εξέτασης θεμάτων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας καθήκοντα εισηγητή εκτελεί ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος. Στην περίπτωση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου, στο Συμβούλιο εισηγείται Πρέσβυς ή Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ ή Β΄. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου. 4.Με την απόφαση της παραγράφου 1 ορίζονται, επίσης, πέντε (5) Πρέσβεις επί τιμή, με διετή θητεία, οι οποίοι καλούνται, κατά τη σειρά του διορισμού τους, προς αναπλήρωση εκείνου του μέλους του Α.Π.Υ.Σ. που είναι κατώτερο σε βαθμό ή νεότερο στην επετηρίδα του κρινόμενου διπλωματικού υπαλλήλου, διατηρουμένης πάντοτε της συνθέσεως του Α.Π.Υ.Σ. κατά τα δύο τρίτα από μονίμους δημοσίους υπαλλήλους. Εάν, λόγω του βαθμού του κρινομένου διπλωματικού υπαλλήλου, δεν είναι δυνατή η ανωτέρω αναπλήρωση και η τήρηση της υποχρεώσεως της συνθέσεως του Α.Π.Υ.Σ. κατά τα δύο τρίτα από μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, τότε αυτό συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά, πλην των κατωτέρων ή νεοτέρων του κρινομένου, μέλη του, εφόσον ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών (3). Η ανωτέρω ρύθμιση περί αναπληρώσεως δεν ισχύει για τα μέλη του Συμβουλίου ΣΤ΄ Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών και εκείνο, που υποδεικνύεται από τη συνδικαλιστική οργάνωση του Διπλωματικού Κλάδου. 5.Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητάς του, μετά από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών. Η ημερήσια διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από τον Πρόεδρο. 6.Το Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο: 1)Αποφασίζει για τις εφέσεις διπλωματικών υπαλλήλων με βαθμό Πρέσβεως, Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, υπαλλήλων του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α΄ και Β΄, υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄ και υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α΄ και Β΄ κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών προϊσταμένων, πλην του Υπουργού, με τις οποίες τους επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές. 2)Επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφαση, τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο στους διπλωματικούς υπαλλήλους με βαθμό Πρέσβεως και Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, στους υπαλλήλους του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α΄ και Β΄, στους υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄ και στους υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α΄ και Β΄. 3)Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται σε πειθαρχικό ζήτημα του προσωπικού των ανωτέρω περιπτώσεων και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό. 7.Το Α.Π.Υ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες. 8.Η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας καταχωρείται στο οικείο πρακτικό του Α.Π.Υ.Σ.. 9.Το Συμβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιόν του και να αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται στην απολογία του ή να προσκομίσει νέα, προς υπεράσπισή του, στοιχεία. Ο παραπεμπόμενος στο Συμβούλιο δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου. 10.Οι αποφάσεις του Α.Π.Υ.Σ. αιτιολογούνται πλήρως και είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό. 11.Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 12.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Άρθρο 34Υπηρεσιακό Συμβούλιο1.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, ως εξής: - ένας (1) υπάλληλος του Διπλωματικού κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄, ως Πρόεδρος, - ένας (1) Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, - δύο (2) υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄, που να είναι νεότεροι στην επετηρίδα του Προέδρου και - ένας (1) υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου κλάδου, που υποδεικνύεται στον Υπουργό από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως μέλη. Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού, αναπληρούμενος, σε περίπτωση κωλύματος, από Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄ ή Β΄, οριζόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού. 2.Για τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄). 3.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος ορίζει και τα θέματα προς συζήτηση. 4.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο: 1)Γνωμοδοτεί για θέματα τοποθέτησης και μετάθεσης όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου, πλην των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως, Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄ και των υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή -Συμβούλου Α΄ και Β΄. 2)Γνωμοδοτεί για θέματα προαγωγής υπαλλήλων όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών και, συγκεκριμένα, για υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου μέχρι και της προαγωγής από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄, για υπαλλήλους του Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. για την προαγωγή από το βαθμό του Εισηγητή στο βαθμό του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου, για υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μέχρι και της προαγωγής από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και για υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων για την προαγωγή από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα - Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα - Συμβούλου Α΄. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για προαγωγές υπαλλήλων, συνέρχεται εντός τριών μηνών από τη συμπλήρωση των τυπικών προς προαγωγή προσόντων των υπαλλήλων, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις προς κάλυψη. 3)Αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 78, για την προσωρινή απαλλαγή υπαλλήλου από τα καθήκοντά του. 4)Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα, που αναφέρεται στο προσωπικό και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό. 5.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες. 6.Το Συμβούλιο, όταν πρόκειται να αποφασίσει για την απόλυση για λόγους υγείας, οφείλει να καλέσει τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιόν του. Ο παραπεμπόμενος δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου. 7.Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 8.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Άρθρο 35Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο1.Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία, ως εξής: - δύο (2) Σύμβουλοι της Επικρατείας, εκ των οποίων ο αρχαιότερος ως Πρόεδρος, - δύο (2) υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως ή Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄ και - ένας (1) υπάλληλος, εκπρόσωπος του αντίστοιχου κλάδου, που υποδεικνύεται στον Υπουργό από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως μέλη. Στο Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού, αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος από Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄ ή Β΄ οριζόμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού. 2.Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος ορίζει και τα θέματα προς συζήτηση. 3.Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων, απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες. 4.Το Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο: 1)Επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφαση, τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο σε όλους τους υπαλλήλους, εκτός από αυτούς που είναι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό Πρέσβεως και Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ και Β΄, υπάλληλοι του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α΄ και Β΄, υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄ και υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών -Συμβούλων Α΄ και Β΄. 2)Αποφασίζει για τις εφέσεις υπαλλήλων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών προϊσταμένων, με τις οποίες τους επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές. 3)Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο ζήτημα, το οποίο αναφέρεται σε πειθαρχικό θέμα υπαλλήλων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά του και παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό. 4)Επιλαμβάνεται κάθε άλλου θέματος που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5.Το Συμβούλιο οφείλει να καλεί τον κρινόμενο υπάλληλο να εμφανισθεί, αυτοπροσώπως, ενώπιόν του και να αναπτύξει και προφορικά τα στοιχεία που εκτίθενται στην απολογία του ή να προσκομίσει νέα προς υπεράσπισή του στοιχεία. Ο παραπεμπόμενος στο Συμβούλιο δικαιούται να λάβει, εγκαίρως, γνώση των στοιχείων του οικείου φακέλου και να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά ή δια δικηγόρου. 6.Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που βεβαιώνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 7.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Άρθρο 36Τεχνικό Συμβούλιο1.Για την εκπλήρωση των σκοπών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών λειτουργεί πενταμελές Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη, που ορίζονται, με διετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών: 1)τον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο, σε περίπτωση κωλύματος, από τον Διευθυντή Προσωπικού, 2)τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, αναπληρούμενο σε περίπτωση κωλύματος, από τον αρχαιότερο Πάρεδρο του Γραφείου Ν.Σ.Κ. στο Υπουργείο Εξωτερικών, 3)έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., με διετή θητεία, 4)έναν (1) διπλωματούχο μηχανικό, υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον αρμόδιο Υπουργό με διετή θητεία, 5)έναν (1) διπλωματούχο μηχανικό, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον αρμόδιο Υπουργό, με διετή θητεία. Καθήκοντα εισηγητή, χωρίς ψήφο, εκτελεί είτε ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας είτε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4. 2.Στο Τεχνικό Συμβούλιο μετέχει ως Γραμματέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Υπουργείου, οριζόμενος από τον Πρόεδρο. Αυτός τηρεί, με ίδια ευθύνη, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρούνται, κατ’ αύξοντα αριθμό, οι εισηγήσεις, ως και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται, κατά συνεδρία, οι γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου. 3.Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή ιδιώτη, για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα θέματα που συζητούνται σε αυτό. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος ορίζει και τα προς συζήτηση θέματα. 4.Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα που: Α. εισηγείται ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας και ανάγονται: 1)στη συντήρηση κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, 2)στην αγορά κατάλληλων ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα ή την εγκατάσταση των διπλωματικών και προξενικών αρχών ως και για την κατοικία των προϊσταμένων των αρχών αυτών, 3)στην ανέγερση και ανακαίνιση κτηρίων προς εξυπηρέτηση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο β΄ σκοπών, 4)στην επίπλωση - εξοπλισμό και διακόσμηση των ως άνω κτηρίων και οικημάτων, Β. εισηγείται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών και ανάγονται σε προμήθειες, Γ. προβλέπονται από το ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 123 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα, Δ. παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας ή ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης. 5.Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη του, στα οποία περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 6.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Τεχνικού Συμβουλίου. Άρθρο 37Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής1.Για την εκπλήρωση των σκοπών της Διευθύνσεως Μηχανοργάνωσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής, συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής, το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη, που ορίζονται με διετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών: 1)τον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο, σε περίπτωση κωλύματος, από τον Διευθυντή Προσωπικού, 2)τον Διευθυντή της Διευθύνσεως Μηχανοργάνωσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής, αναπληρούμενο, σε περίπτωση κωλύματος, από έναν τμηματάρχη της Διευθύνσεως, ως εισηγητή με ψήφο, 3)έναν (1) Καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σε βαθμίδα, τουλάχιστον, Επίκουρου Καθηγητή σε συναφές με το έργο του Συμβουλίου αντικείμενο, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, με διετή θητεία, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 1 - 6 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄), 4)έναν (1) υπάλληλο του Κλάδου Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης – Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον αρμόδιο Υπουργό, με διετή θητεία, 5)έναν (1) υπάλληλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο αυτής, με διετή θητεία, 6)τον Συντονιστή Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Εξωτερικών, με τον αναπληρωτή του, 7)έναν (1) εκπρόσωπο του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, με διετή θητεία. 2.Στο Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής μετέχει ως γραμματέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Υπουργείου, οριζόμενος από τον Πρόεδρο. Αυτός τηρεί, με ιδία ευθύνη, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατ’ αύξοντα αριθμό, οι εισηγήσεις, ως και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά συνεδρία, οι γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου. 3.Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή ιδιώτη, για παροχή πληροφοριών, σχετικά με τα θέματα που συζητούνται σε αυτό. Το Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής συνέρχεται, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρό του, που ορίζει και τα προς συζήτηση θέματα. 4.Το Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής γνωμοδοτεί για θέματα που: Α. εισηγείται ο προϊστάμενος της Διευθύνσεως Μηχανοργάνωσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής και ανάγονται: 1)στην ανάπτυξη υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και των κτηρίων όπου στεγάζονται οι αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, 2)στην αγορά και προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογών επικοινωνιών και πληροφορικής των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα και των διπλωματικών και προξενικών αρχών, 3)στη μελέτη και ανάπτυξη νέων συστημάτων επικοινωνιών και πληροφορικής για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών και των υπηρεσιών του, 4)στη διαλειτουργικότητα και διαδραστικότητα των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στη διασύνδεση και ολοκλήρωσή τους με τα αντίστοιχα συστήματα των διεθνών οργανισμών, καθώς και με εκείνα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και λοιπών εγχώριων οργανισμών και φορέων, 5)στην ασφάλεια των πληροφορικών και επικοινωνιακών συστημάτων και εν γένει των κρίσιμων υποδομών που τα υποστηρίζουν, καθώς και τις ακολουθητέες πολιτικές προς την κατεύθυνση αυτή, Β. παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας ή ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης. 5.Το Συμβούλιο Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) μέλη του, στα οποία περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 6.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Συμβουλίου Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής. Άρθρο 38Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας1.Το Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας είναι επταμελές και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη, τα οποία, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με διετή θητεία: - τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, - δύο (2) Έλληνες πολίτες, οι οποίοι κατέχουν το βαθμό του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος της Τιμής ή του Τάγματος του Φοίνικος, - τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, - ένα (1) μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, που ορίζεται από τον Πρόεδρό της, - έναν (1) ανώτατο αξιωματικό που υπηρετεί στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εκ περιτροπής από καθέναν από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και - έναν (1) ανώτατο ή ανώτερο υπάλληλο που υπηρετεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο οποίος προτείνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχει, ως εισηγητής, χωρίς ψήφο και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών και, εάν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας, που ορίζεται από τον προϊστάμενό της. 2.Το Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας γνωμοδοτεί επί προτάσεων για την απονομή τιμητικών διακρίσεων και ειδικότερα: 1)γνωμοδοτεί επί προτάσεων του Υπουργού Εξωτερικών για την ένταξη Ελλήνων πολιτών σε Τάγμα Αριστείας και την απονομή των οικείων διασήμων έως και το βαθμό του Ανωτέρου Ταξιάρχη εκάστου τάγματος. Πρόταση για αναβάθμιση της διακρίσεως εισάγεται μόνο μετά την πάροδο τριετίας από την τελευταία απονομή, εκτός εάν ο προτεινόμενος παρουσίασε στο μεταξύ εξαιρετική προσφορά που δικαιολογεί την προαγωγή του, 2)αποφασίζει την έκπτωση και στέρηση του δικαιώματος να φέρει μέλος Τάγματος Αριστείας τα απονεμηθέντα διάσημα στις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 106/1975 (ΦΕΚ 171 Α΄). 3)εποπτεύει την τήρηση των μητρώων των Ταγμάτων Αριστείας και τα επιθεωρεί, μία φορά κατ’ έτος. 3.Το Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, συγκαλούμενο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται απαραίτητα και το μέλος που εκτελεί καθήκοντα Προέδρου. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται η πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Άρθρο 39Επιτροπή Ειδικών Δαπανών1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί τριμελής Επιτροπή Ειδικών Δαπανών, αποτελούμενη: 1)από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, τον οποίο αναπληρώνει, σε περίπτωση κωλύματος, ο Γενικός Διευθυντής Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης, 2)από δύο (2) υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό, που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών. 2.Στην Επιτροπή μετέχει ως γραμματέας, χωρίς ψήφο, υπάλληλος του Υπουργείου, που ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτός τηρεί, με δική του ευθύνη και απόλυτη εχεμύθεια, βιβλίο πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατ’ αύξοντα αριθμό, οι προτάσεις δαπανών, καθώς και βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά συνεδρίαση, οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής, το περιεχόμενο των οποίων απαγορεύεται να ανακοινώνεται. 3.Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Η γνώμη της μειοψηφίας καταχωρίζεται, υποχρεωτικώς, στα πρακτικά. 4.Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί τους προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου, για την παροχή από αυτούς των αναγκαίων διευκρινίσεων ή να ζητεί κάθε άλλο στοιχείο για την προτεινόμενη δαπάνη. 5.Η Επιτροπή γνωμοδοτεί, με αιτιολογημένο πρακτικό, για προτάσεις που διαβιβάζονται σε αυτήν από τον Υπουργό Εξωτερικών. Με τη γνωμοδότηση η Επιτροπή πρέπει να αποφαίνεται τόσο για το αν οι προτεινόμενες προς διάθεση δαπάνες από τις πιστώσεις απόρρητων εθνικών αναγκών πληρούν τους όρους του άρθρου 164, όσο και για το ύψος αυτών. Απόσπασμα του πρακτικού, που αναγράφει τον αριθμό της γνωμοδότησης, τη χρονολογία της συνεδρίασης, το όνομα του δικαιούχου, το ύψος της δαπάνης και το χαρακτηρισμό της δαπάνης ως απορρήτου, διαβιβάζεται προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, η οποία προκαλεί σχετική απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που αποτελεί το μόνο δικαιολογητικό της δαπάνης. 6.Ο έλεγχος της πραγματοποίησης της δαπάνης για απόρρητη εθνική ανάγκη ενεργείται από την υπηρεσία που την προκάλεσε. 7.Όλα τα παραστατικά έγγραφα της δαπάνης και κάθε άλλο στοιχείο που κατέχει η Επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου, και αναφέρεται στην αναγνώριση και εκτέλεση της δαπάνης, καταστρέφονται από τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων ένα χρόνο, το αργότερο, μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων. 8.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών, τα της αναπλήρωσης των μελών της, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Άρθρο 40Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας1.Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να συγκροτεί, με απόφασή του, νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, με σκοπό τη σύνταξη σχεδίων νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων. 2.Στις επιτροπές αυτές μπορούν να μετέχουν και δικαστικοί λειτουργοί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές και ομάδες εργασίας από δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους και ιδιώτες, οι οποίοι μπορούν, λόγω των ειδικών γνώσεων, της επιστημονικής τους κατάρτισης και πείρας, να συμβάλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία, καθώς και η αμοιβή των μελών των ανωτέρω επιτροπών και ομάδων εργασίας ορίζονται, κατά περίπτωση, με την ίδια απόφαση. Σε περίπτωση που ορίζονται πρόσωπα με την ιδιότητά τους ως υπαλλήλων άλλου Υπουργείου ή φορέα του δημόσιου τομέα, απαιτείται για τη συμμετοχή τους προηγούμενη έγκριση του προϊσταμένου ή εποπτεύοντος Υπουργού. 4.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να συγκροτούνται μη αμειβόμενες ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας με σκοπό τη διερεύνηση, μελέτη και αξιολόγηση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5. Σε αυτές μπορεί να μετέχουν στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και ιδιώτες, οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στα θέματα που εξετάζονται. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να ρυθμίζονται, όταν κρίνεται αναγκαίο, οι ειδικότερες λεπτομέρειες για το αντικείμενο, τη χρονική διάρκεια και την εν γένει λειτουργία των εν λόγω επιτροπών και ομάδων εργασίας. Σε περίπτωση που ορίζονται πρόσωπα με την ιδιότητά τους ως υπαλλήλων άλλου Υπουργείου ή φορέα του δημόσιου τομέα, απαιτείται για τη συμμετοχή τους προηγούμενη έγκριση του προϊσταμένου ή εποπτεύοντος Υπουργού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα 1: Διπλωματικές αρχές Άρθρο 41Σύσταση και κατάργηση διπλωματικών αρχών1.Οι Πρεσβείες, οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς, οι Διπλωματικές Αντιπροσωπείες και τα Γραφεία Συνδέσμου χαρακτηρίζονται «Διπλωματικές Αρχές», συνιστώνται δε και καταργούνται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν εισηγήσεως του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα. Με το ίδιο διάταγμα αυξάνονται και οι οργανικές θέσεις των κλάδων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, ανάλογα με την προβλεπόμενη σύνθεση των διπλωματικών αρχών που συνιστώνται. 2.Η μεταβολή της έδρας της διπλωματικής αρχής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 3.Η ίδρυση Πρεσβείας, χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων, γίνεται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Στην Πρεσβεία αυτή διαπιστεύεται Πρέσβυς, ο οποίος υπηρετεί σε άλλη επικράτεια, με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Εφόσον στη χώρα, στην οποία συνιστάται τέτοια Πρεσβεία, υφίσταται έμμισθη προξενική αρχή, μπορεί να ανατεθεί στον προϊστάμενό της η άσκηση καθηκόντων Επιτετραμμένου. 4.Η σύνθεση των διπλωματικών αρχών καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοιο διάταγμα είναι δυνατή η μεταφορά των θέσεων αυτών σε άλλες αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 5.Οι υφιστάμενες ή συνιστώμενες αντιπροσωπείες σε μακροχρόνιας διάρκειας διεθνείς διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις λειτουργούν όπως και οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες σε διεθνείς οργανισμούς, μέχρι πέρατος των εργασιών των διασκέψεων ή των διαπραγματεύσεων. Άρθρο 42Καθήκοντα πρεσβευτικών αρχών1.Οι πρεσβευτικές αρχές, με προϊστάμενο Πρέσβυ, ο οποίος διαπιστεύεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκπροσωπούν την Ελλάδα στα κράτη διαπίστευσής τους, ασκούν δε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του άρθρου 5, ιδίως τα εξής καθήκοντα, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα: 1)Μεριμνούν για την ανάπτυξη των σχέσεων της Ελλάδας με τα άλλα κράτη στον πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό, τουριστικό, πολιτιστικό και άλλους τομείς. 2)Προβαίνουν σε κάθε είδους συνεννόηση και διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κυβέρνησης. 3)Παρακολουθούν και ενημερώνουν την Κυβέρνηση για την εσωτερική κατάσταση και τις εξωτερικές σχέσεις του κράτους διαπίστευσης. 4)Ενημερώνουν τις κυβερνήσεις των ξένων κρατών και τους φορείς διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και αναλαμβάνουν όλες τις ενδεικνυόμενες πρωτοβουλίες για την προβολή και στήριξη θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος. 5)Εφαρμόζουν τη χαραχθείσα εξωτερική πολιτική της χώρας και διατυπώνουν απόψεις και εισηγήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους. 6)Ασκούν έλεγχο και εποπτεία των έμμισθων και άμισθων προξενικών αρχών, που λειτουργούν στα κράτη διαπίστευσής τους. Παράλληλα, ασκούν και προξενικά καθήκοντα σε όσες αρχές έχουν συσταθεί προξενικά γραφεία στο πλαίσιο της οικείας Πρεσβείας. 2.Συντονίζουν τη λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της περιφέρειας της αρμοδιότητάς τους και ασκούν την οικονομική διπλωματία, μέσω των εν λόγω Γραφείων, τα οποία έχουν τις εξής αρμοδιότητες: 1)Παρακολουθούν και αναλύουν τη γενική οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές εξελίξεις των κρατών της περιφέρειας αρμοδιότητάς τους. 2)Μελετούν την παραγωγή, το εξωτερικό εμπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές των χωρών της αρμοδιότητάς τους, σε σχέση με την παραγωγή και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας. 3)Ερευνούν συνεχώς και μεθοδικά την αγορά των χωρών της αρμοδιότητάς τους, ώστε να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητες προωθήσεως ελληνικών προϊόντων. Για το σκοπό αυτόν μελετώνται οι συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη αγορά, οι συνήθειες, προτιμήσεις και απαιτήσεις της κατανάλωσης, καθώς και οι προβλεπόμενες ή διαγραφόμενες τάσεις της αγοράς σε συσχετισμό με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων έναντι των ομοειδών προϊόντων άλλων χωρών. 4)Παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων στην Ελλάδα και εισηγούνται τα αναγκαία προς τούτο μέτρα. 5)Καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την προώθηση των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό. 6)Συμβάλλουν στη συγκρότηση συλλογικών φορέων και ομάδων στήριξης των ελληνικών οικονομικών συμφερόντων και την προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, ειδικότερα σε ζητήματα σύστασης και λειτουργίας μεικτών επιχειρήσεων στην αλλοδαπή, μεταφοράς τεχνολογίας, υπεργολαβιών, συμπαραγωγής προϊόντων, αντισταθμιστικού εμπορίου και τουριστικής πολιτικής. 7)Παρακολουθούν και μελετούν τις τάσεις και εξελίξεις του διμερούς εμπορίου με τις χώρες αρμοδιότητάς τους. 8)Ενημερώνουν για μέτρα οικονομικού, εμπορικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα που μελετώνται ή λαμβάνονται από τις χώρες της αρμοδιότητάς τους και αφορούν στο εξωτερικό εμπόριο, στη σύναψη διεθνών οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών, στις εμπορικές συμβάσεις και στην τελωνειακή νομοθεσία. 9)Μεριμνούν για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών με στόxο τη συνεχή και προοδευτική αύξηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων. 10)Προβαίνουν στις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της αρμοδιότητάς τους, υποβάλλουν σχετικές προτάσεις και συμμετέχουν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις χώρες αυτές. 11)Διοργανώνουν συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες με σκοπό την προβολή των δυνατοτήτων και προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξη σύγχρονων μορφών επενδύσεων, μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικής συνεργασίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων στις χώρες της αρμοδιότητάς τους. 12)Παρακολουθούν, καταγράφουν και ενημερώνουν για ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα τεχνικής, οικονομικής συνεργασίας, ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς και για διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών και δημόσιων έργων. 13)Παρέχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία στους ελληνικούς εμπορικούς οίκους για εισαγωγικούς και εξαγωγικούς οίκους της περιφέρειάς τους, καθώς και κάθε δυνατή συνδρομή για την τοποθέτηση των προϊόντων τους. 14)Μεσολαβούν για την επίλυση εμπορικών διαφορών μέσω διαιτησίας και επιδιαιτησίας ή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. 15)Διοργανώνουν εμπορικές και επιχειρηματικές αποστολές από και προς τη χώρα αρμοδιότητάς τους. 16)Προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιωτών και υποβοηθούν στις πράξεις και συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. 17)Μελετούν και εισηγούνται για την οργάνωση εκθέσεων ελληνικών προϊόντων, για την εγκατάσταση μόνιμων ή προσωρινών εκθετηρίων στις χώρες της αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την προβολή και διαφήμιση των εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων με τα πιο πρόσφορα μέσα. 18)Μελετούν, παρακολουθούν και εισηγούνται για θέματα αγροτικής πολιτικής και συνεργασίας, βιομηχανικής πολιτικής και συνεργασίας, πολιτικής επικοινωνιών και συνεργασίας στον τομέα των επικοινωνιών, πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας και συνεργασίας στους εν λόγω τομείς, τουριστικής πολιτικής και συνεργασίας, πολιτικής και συνεργασίας σε θέματα χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών, καθώς και επί άλλων συναφών πολιτικών και συνεργασιών. 19)Υποβοηθούν και υποστηρίζουν εν γένει την εκτέλεση του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ν. 2996/2002, ΦΕΚ 62 Α΄). 20)Όταν τούς ζητείται, υποστηρίζουν την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.), που έχει συσταθεί με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138 Α΄) κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων της και υποβάλλουν μελέτες και εισηγήσεις για νέες δράσεις επί θεμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπου δεν έχουν συσταθεί Γραφεία Υ.Δ.Α.Σ., σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 20. Άρθρο 43Καθήκοντα μονίμων αντιπροσωπειών1.Οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες εκπροσωπούν την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους διεθνείς οργανισμούς και άλλα διεθνή όργανα και συνδιασκέψεις και έχουν ως κύρια αποστολή την υποστήριξη και προαγωγή των ελληνικών συμφερόντων στους οργανισμούς αυτούς. 2.Προς το σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο των γενικών αρμοδιοτήτων του άρθρου 5, διεξάγουν κάθε είδους συνεννοήσεις και διαπραγματεύσεις, παρακολουθούν τα θέματα του διεθνούς οργανισμού, τον ενημερώνουν για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, εφαρμόζουν τη χαραχθείσα εξωτερική πολιτική και διατυπώνουν απόψεις και εισηγήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους. Άρθρο 44Καθήκοντα διπλωματικών αντιπροσωπειών1.Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες ορίζονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο. 2.Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες λειτουργούν, κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις πρεσβευτικές αρχές ή για τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες. Άρθρο 45Καθήκοντα Γραφείων ΣυνδέσμουΤα Γραφεία Συνδέσμου έχουν όλες τις αρμοδιότητες των πρεσβευτικών αρχών, στις χώρες διαπίστευσής τους. Άρθρο 46Γραφεία ελληνικών συμφερόντων1.Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, επιτρέπεται η δημιουργία γραφείων ελληνικών συμφερόντων σε διπλωματικές ή προξενικές αρχές άλλων κρατών σε τρίτη χώρα, όπου δεν λειτουργεί ελληνική διπλωματική ή προξενική αρχή, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Ελλάδος. Με όμοιο διάταγμα καθορίζεται η οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των γραφείων αυτών. Στα γραφεία αυτά τοποθετούνται ή αποστέλλονται με ειδική αποστολή υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται, επίσης, η σύσταση αντίστοιχων γραφείων τρίτων κρατών σε ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Άρθρο 47Διαπίστευση και ανάκληση προϊσταμένων διπλωματικών αρχών1.Οι Πρέσβεις διαπιστεύονται στους Αρχηγούς ξένων κρατών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα διεθνή νόμιμα, με διαπιστευτήρια τα οποία ο ίδιος εκδίδει και ανακαλούνται από τον ίδιο με τα ανακλητήρια αυτών. 2.Ο προϊστάμενος Πρεσβείας, εφόσον φέρει το βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ ή Β΄, μπορεί να διαπιστεύεται ως Πρέσβυς. Λαμβάνει τις παροχές του βαθμού του και της θέσης στην οποία διορίζεται, χωρίς όμως να μεταβάλλεται, εκ τούτου, ο βαθμός και η αρχαιότητά του στην υπαλληλική ιεραρχία. 3.Ο διορισμός Επιτετραμμένου σε χηρεύουσα θέση Πρέσβεως, ως και διπλωματικού αντιπροσώπου γίνεται με επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών προς τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας στην οποία τοποθετείται. 4.Ο διορισμός και η ανάκληση Αντιπροσώπων σε διεθνείς οργανισμούς ενεργούνται σύμφωνα με τα κρατούντα στους οργανισμούς αυτούς. Άρθρο 48Αναπλήρωση προϊσταμένων διπλωματικών αρχών1.Τον προϊστάμενο Πρεσβείας, Μόνιμης Αντιπροσωπείας, Διπλωματικής Αντιπροσωπείας και Γραφείου Συνδέσμου, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει, προσωρινά, ως Επιτετραμμένος, ο αμέσως επόμενος, κατά βαθμό ή αρχαιότητα, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου και, ελλείψει αυτού, ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότητα υπάλληλος του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που υπηρετεί στην αρχή αυτή και του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί στην ξένη διπλωματική επετηρίδα. Η σχετική αναγγελία γίνεται με ρηματική διακοίνωση της αρχής προς το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διαπιστεύσεως. 2.Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναθέσει την προσωρινή διεύθυνση Πρεσβείας, Μόνιμης Αντιπροσωπείας, Διπλωματικής Αντιπροσωπείας ή Γραφείου Συνδέσμου σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, ο οποίος δεν ανήκει στην αρχή αυτή. 3.Σε περίπτωση, που δεν υπηρετεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου ή του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, ούτε αποστέλλεται, για το σκοπό αυτόν, άλλος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας της Πρεσβείας, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας ή του Γραφείου Συνδέσμου αναλαμβάνει, προσωρινά, ο ανώτερος κατά βαθμό, μεταξύ δε ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και εάν ελλείπει, του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος αναγγέλλεται, με ρηματική διακοίνωση, ως ο διεκπεραιώνων τις υποθέσεις της αρχής (Charg? des Αf-faires). 4.Η ανακοίνωση του προσωπικού κάθε διπλωματικής αρχής στις αρχές της χώρας διαπιστεύσεως γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρχής, κατόπιν συμφώνου γνώμης της Κεντρικής Υπηρεσίας, και, σε κάθε περίπτωση, ανά τμήμα της αρχής αυτής. Άρθρο 49Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των διπλωματικών αρχών1.Σε κάθε αλλαγή προϊσταμένου διπλωματικής αρχής, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας, καθώς και καταγραφής και απογραφής του υλικού της. Το πρωτότυπο των πρωτοκόλλων κατατίθεται στο αρχείο της διπλωματικής αρχής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών. 2.Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταμένου διπλωματικής αρχής, συντάσσεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση, έκθεση απογραφής, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται ρητά η γενόμενη πρόσκληση προς τους ευρισκόμενους στην έδρα της διπλωματικής αρχής νομίμους κληρονόμους του αποβιώσαντος, όπως παραστούν κατά την απογραφή. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της διπλωματικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε ένα μέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών. 3.Σε περίπτωση παύσεως, θέσεως σε αργία, αρνήσεως ή αδυναμίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο του προϊσταμένου διπλωματικής αρχής να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση, αφού προηγουμένως κληθεί από την Επιτροπή ο εν λόγω προϊστάμενος να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της διπλωματικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε ένα μέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών. 4.Ο τύπος και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων της παραγράφου 1 και των εκθέσεων απογραφής των παραγράφων 2 και 3 καθορίζονται από τη Γενική Επιθεώρηση. Τμήμα 2: Προξενικές αρχές Άρθρο 50Σύσταση, διαβάθμιση, κατάργηση προξενικών αρχών1.Προξενικές αρχές συνιστώνται σε πόλεις του εξωτερικού, στις οποίες υφίστανται σημαντικές ελληνικές παροικίες ή όπου εμπορικά, ναυτιλιακά, τουριστικά ή άλλα συμφέροντα του κράτους επιβάλλουν τη σύστασή τους. 2.Οι προξενικές αρχές διαβαθμίζονται σε Γενικά Προξενεία και Προξενεία. 3.Οι προξενικές αρχές διακρίνονται σε έμμισθες, που διευθύνονται από υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου και σε άμισθες που διευθύνονται από επίτιμους υπαλλήλους. 4.Οι έμμισθες προξενικές αρχές συνιστώνται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά γνώμη της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει Πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά γνώμη της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει Πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού οι αρχές αυτές αναβαθμίζονται, υποβαθμίζονται, μεταφέρονται στην ίδια ή άλλες χώρες και καταργούνται. 5.Η σύνθεση των έμμισθων προξενικών αρχών καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοιο διάταγμα είναι δυνατή η μεταφορά των θέσεων αυτών σε άλλες αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 6.Οι άμισθες προξενικές αρχές συνιστώνται, μεταβάλλονται και καταργούνται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν γνώμης της οικείας Πρεσβείας ή, ελλείψει Πρεσβείας, της Διεύθυνσης Προσωπικού. 7.Αποκλείεται η σύσταση άμισθης προξενικής αρχής ανώτερης διαβάθμισης από την έμμισθη που λειτουργεί στο ίδιο κράτος. 8.Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να μεταβληθεί η περιφέρεια αρμοδιότητας έμμισθης ή άμισθης προξενικής αρχής ή η έδρα της στην ίδια χώρα. Άρθρο 51Εποπτεία προξενικών αρχών1.Οι έμμισθες ή άμισθες προξενικές αρχές υπάγονται, υπηρεσιακώς, στην Πρεσβεία που λειτουργεί στο ίδιο κράτος, η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο τους και δίδει κατευθύνσεις και οδηγίες, για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους. 2.Η εποπτεία των εμμίσθων προξενικών αρχών, ελλείψει Πρεσβείας στο ίδιο κράτος, ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών στην τυχόν υπάρχουσα ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή στο ίδιο κράτος ή σε Πρεσβεία, η οποία εδρεύει σε γειτονικό κράτος. 3.Η εποπτεία αμίσθων προξενικών αρχών, ελλείψει Πρεσβείας στο ίδιο κράτος, ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών στην τυχόν υπάρχουσα ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή στο ίδιο κράτος ή σε Πρεσβεία, η οποία εδρεύει σε γειτονικό κράτος. 4.Οι προξενικές αρχές ζητούν από την Πρεσβεία, στην οποία υπάγονται, οδηγίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Για υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του κράτους ή η λύση των οποίων εξαρτάται από ενέργειες της οικείας Πρεσβείας προς τις εγχώριες αρχές, οι προξενικές αρχές υποχρεούνται να εκτελούν τις εντολές αυτής, εφόσον δε έχουν διαφορετική γνώμη, μπορούν να αναφέρονται, εκ των υστέρων, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άρθρο 52Καθήκοντα έμμισθων προξενικών αρχών1.Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το άρθρο 5, οι έμμισθες προξενικές αρχές ασκούν, στην περιφέρειά τους, και τα εξής ειδικότερα καθήκοντα, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα: 1)πληροφορούν την Κυβέρνηση και προβαίνουν σε σχετικές παρατηρήσεις και εισηγήσεις για κάθε θέμα που έχει σχέση με τα συμφέροντα της χώρας, ενημερώνοντας την οικεία πρεσβευτική αρχή, 2)παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στους Έλληνες πολίτες και ομογενείς, προστατεύουν τα δικαιώματα και συμφέροντά τους, ενισχύουν τις δραστηριότητές τους στους τομείς εκκλησιαστικού, κοινοτικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και τους εξυπηρετούν μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Αποδήμων Ελλήνων του Υπουργείου Εξωτερικών, 3)ασκούν, κατά περίπτωση, καθήκοντα διπλωματικών αρχών, 4)ασκούν καθήκοντα οικονομικής και εμπορικής φύσεως, όπως αυτά αναφέρονται ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 42, 5)ασκούν καθήκοντα διοικητικής φύσεως, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η τήρηση μητρώου μονίμων κατοίκων, η μέριμνα για την έκδοση ελληνικών ταξιδιωτικών εγγράφων και η χορήγηση θεώρησης εισόδου επί αλλοδαπών διαβατηρίων, η επικύρωση εγγράφων, η μέριμνα κληρονομικών υποθέσεων, η διεκπεραίωση στρατολογικών θεμάτων, η αποδοχή παρακαταθηκών, η διενέργεια μεταφράσεων, η χορήγηση πιστοποιητικών και η επίδοση δικογράφων, 6)ασκούν καθήκοντα ληξιάρχου και συμβολαιογράφου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, και τελούν πολιτικούς γάμους, 7)ασκούν καθήκοντα δικαστικής φύσεως, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού δικονομικού δικαίου, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η προανάκριση, η εξέταση μαρτύρων σε αστικές δίκες ή όπου αλλού χρειάζεται, ο εξώδικος συμβιβασμός διαφορών, η διενέργεια διαιτησιών, η εκτέλεση δικαστικών παραγγελιών, η διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, η παραλαβή και δημοσίευση διαθηκών, η έκδοση και εκτέλεση προξενικών δικογράφων, καθώς και καθήκοντα αφορώντα θέματα επιτροπείας, κηδεμονίας και δικαστικής συμπαράστασης, 8)μπορούν, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις μόνο, να εκδίδουν πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την εξ αδιαθέτου κληρονομική ιδιότητα κληρονόμων αποθανόντος Έλληνα πολίτη εγκατεστημένου, μονίμως, από πενταετίας τουλάχιστον, στην προξενική περιφέρειά τους, επί τη βάσει ένορκης κατάθεσης τριών εγκρίτων Ελλήνων πολιτών εγκατεστημένων στην ίδια περιφέρεια. Σε αδυναμία πρόσβασης των τελευταίων στις προξενικές αρχές λόγω μεγάλων αποστάσεων, μπορούν να στηρίζονται, για την έκδοση των ως άνω πιστοποιητικών, σε ένορκες καταθέσεις των εν λόγω εγκρίτων Ελλήνων πολιτών ενώπιον αλλοδαπών συμβολαιογράφων, οι οποίες αποστέλλονται με αλληλογραφία στις προξενικές αρχές, 9)ασκούν τις αρμοδιότητες των λιμενικών αρχών σε παράκτιες προξενικές αρχές, όπου δεν υπάρχει προξενικός λιμενάρχης, και εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία του κράτους υποδοχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. 2.Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και της εξυπηρέτησης των πολιτών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τις προξενικές αρχές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α΄) και στο π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α΄). Με όμοιο διάταγμα μπορεί να προβλεφθούν οι λεπτομέρειες της πιστοποίησης των ηλεκτρονικών υπογραφών. Άρθρο 53Προξενικά γραφεία Πρεσβειών1.Εάν στην έδρα Πρεσβείας ή Γραφείου Συνδέσμου δεν υφίσταται έμμισθη προξενική αρχή, συνιστάται σε αυτή προξενικό γραφείο με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και με το οποίο ορίζεται η περιφέρεια της αρμοδιότητας αυτού. 2.Η διεύθυνση του προξενικού γραφείου Πρεσβείας ή Γραφείου Συνδέσμου ανατίθεται από τον Πρέσβυ σε έναν από τους υπηρετούντες στην Πρεσβεία ή το Γραφείο Συνδέσμου υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου ή σε έναν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και ελλείψει τούτων σε έναν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων. 3.Τα προξενικά γραφεία υπέχουν όλες τις ευθύνες και ασκούν όλα τα καθήκοντα των προξενικών αρχών. 4.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊσταμένου του προξενικού γραφείου, ο Πρέσβυς μπορεί είτε να αναθέσει προσωρινώς την άσκηση των προξενικών καθηκόντων σε άλλον υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί στην Πρεσβεία ή το Γραφείο Συνδέσμου, είτε να την αναλάβει ο ίδιος. Άρθρο 54Προξενικά διπλώματα1.Για την τοποθέτηση προϊσταμένου προξενικής αρχής, εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, προξενικό δίπλωμα, με το οποίο αναγγέλλεται ο διορισμός, προκειμένου ο διορισθείς να αναγνωρισθεί από την ξένη κυβέρνηση και να εκδοθεί επ’ ονόματί του το απαιτούμενο εκτελεστήριο. 2.Προξενικό δίπλωμα μπορεί να εκδοθεί και για τους προσωρινώς διευθύνοντες έμμισθη προξενική αρχή. 3.Η αναγνώριση των προϊσταμένων των ξένων προξενικών αρχών στην Ελλάδα γίνεται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος χορηγεί και το σχετικό εκτελεστήριο έγγραφο. Άρθρο 55Διεύθυνση έμμισθων προξενικών αρχών και αναπλήρωση προϊσταμένων1.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τοποθετείται ως προϊστάμενος του μεν έμμισθου Γενικού Προξενείου υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ ή Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄, του δε έμμισθου Προξενείου υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ ή Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ ή Β΄. 2.Εάν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναθέσει, προσωρινώς και κατ’ απόσπαση, τη διεύθυνση έμμισθης προξενικής αρχής σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, κατά ένα βαθμό κατώτερο από τον προβλεπόμενο για τον προϊστάμενο της αρχής. 3.Τον προϊστάμενο έμμισθης προξενικής αρχής, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο υπηρετών σε αυτήν ανώτερος, κατά βαθμό ή αρχαιότητα, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου. 4.Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναθέσει την προσωρινή διεύθυνση έμμισθης προξενικής αρχής σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου άλλης αρχής, ο οποίος πρέπει να φέρει βαθμό ανώτερο του τακτικού αναπληρωτή της προηγούμενης παραγράφου. 5.Εάν ελλείπουν οι αναπληρωτές των παραγράφων 3 και 4, τον προϊστάμενο αναπληρώνει ο υπηρετών στην προξενική αρχή προηγούμενος κατ’ αρχαιότητα υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και εάν ελλείπει υπάλληλος του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων. Άρθρο 56Ειδικές ρυθμίσεις1.Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού των προξενικών αρχών και, ελλείψει αυτών, οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων εκτελούν καθήκοντα δικαστικού γραμματέα, χωρίς να δικαιούνται πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για την απασχόληση αυτή. Εάν δεν υπάρχει υπάλληλος των ανωτέρω κλάδων, ο προϊστάμενος της προξενικής αρχής μπορεί να αναθέσει καθήκοντα δικαστικού γραμματέα σε όποιον Έλληνα πολίτη κρίνει κατάλληλο, ο οποίος δίνει προηγουμένως τον εξής όρκο: «Ορκίζομαι να εκτελώ πιστά και τίμια και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου ως δικαστικός γραμματέας». Εάν αυτός δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε καμιά θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, ο όρκος δίνεται σαν διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου ότι θα εκτελώ πιστά και τίμια και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου ως δικαστικός γραμματέας». Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των προαναφερομένων, ο προϊστάμενος της προξενικής αρχής μπορεί να ορίζει δύο μάρτυρες και, σε περίπτωση αδυναμίας ανευρέσεως μαρτύρων, συντάσσει μόνος τη σχετική έκθεση ή πράξη, με ειδική μνεία της αδυναμίας αυτής. 2.Τα έγγραφα που εκδίδονται και οι άλλες πράξεις, που συντάσσονται από προξενικές αρχές, είναι εκτελεστά και έχουν την ισχύ που τους αποδίδει η ελληνική νομοθεσία. Είναι επίσης εκτελεστά στην αλλοδαπή, εφόσον η τοπική νομοθεσία ή οι διεθνείς συνθήκες το προβλέπουν. 3.Όταν οι εκδιδόμενες πράξεις είναι αδύνατο να περιβληθούν τους τύπους που ορίζουν οι ελληνικοί νόμοι, πρέπει να γίνεται σε αυτές ρητή μνεία περί τούτου. Εάν ο Επίτιμος Πρόξενος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του αγνοούν την ελληνική γλώσσα, οι καταρτιζόμενες από αυτούς πράξεις πρέπει να συντάσσονται στη γνωστή σε αυτούς γλώσσα και να γίνεται ειδική μνεία περί τούτου. Σε περίπτωση που συμπράττουν στην κατάρτιση πράξεως και άλλα πρόσωπα που αγνοούν τη γλώσσα του προϊσταμένου της προξενικής αρχής ή του νόμιμου αναπληρωτή του, προσλαμβάνεται διερμηνέας, ο οποίος, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, ορκίζεται ότι θα εκτελέσει αυτά πιστά και ευσυνείδητα. Άρθρο 57Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των προξενικών αρχών1.Σε κάθε αλλαγή του προϊσταμένου έμμισθης ή άμισθης προξενικής αρχής και προξενικού γραφείου Πρεσβείας, καθώς και σε περίπτωση άδειας ή απομάκρυνσης αυτού από την έδρα του πέραν του διμήνου, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπογράφεται από τον παραδίδοντα και τον παραλαμβάνοντα. Όσον αφορά στη διαχείριση του ενσήμου και των αξιών, πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής συντάσσεται σε κάθε περίπτωση απουσίας. Το πρωτότυπο του πρωτοκόλλου κατατίθεται στο αρχείο της προξενικής αρχής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην οικεία Πρεσβεία, στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών. 2.Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταμένου έμμισθης ή άμισθης προξενικής αρχής, συντάσσεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση, έκθεση απογραφής, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται, ρητά, η γενόμενη πρόσκληση προς τους ευρισκόμενους στην έδρα της προξενικής αρχής νόμιμους κληρονόμους του αποβιώσαντος, όπως παραστούν κατά την απογραφή. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της προξενικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει καθένα μέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην οικεία Πρεσβεία, στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών. 3.Σε περίπτωση παύσεως, θέσεως σε αργία, αρνήσεως ή αδυναμίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο του προϊσταμένου διπλωματικής αρχής να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία ορίζεται από τη Γενική Επιθεώρηση, αφού προηγουμένως κληθεί από την επιτροπή ο εν λόγω προϊστάμενος να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο της προξενικής αρχής. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε μέλος της επιτροπής απογραφής και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην οικεία Πρεσβεία, στη Γενική Επιθεώρηση, στη Διεύθυνση Προσωπικού και στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών. 4.Ο τύπος και το περιεχόμενο των πρωτοκόλλων της παραγράφου 1 και των εκθέσεων απογραφής των παραγράφων 2 και 3 καθορίζονται από τη Γενική Επιθεώρηση. Άρθρο 58Διορισμός, αναπλήρωση και καθεστώς Προϊσταμένωνάμισθων προξενικών αρχών1.Στις θέσεις του Επίτιμου Γενικού Προξένου και του Επίτιμου Προξένου διορίζονται: 1)έγκριτοι πολίτες, κατά προτίμηση ελληνικής ιθαγένειας ή ελληνικού γένους ή, ελλείψει αυτών, και αλλοδαποί, οι οποίοι διαμένουν μονίμως, τουλάχιστον επί μία πενταετία, στον τόπο όπου συνιστάται ή εδρεύει η οικεία προξενική αρχή, είναι κάτοχοι της τοπικής γλώσσας και της αγγλικής ή γαλλικής και μπορούν να ανταποκρίνονται στα οικονομικά βάρη άμισθης προξενικής αρχής, 2)ευδοκίμως προϋπηρετήσαντες υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλοι διακεκριμένοι Έλληνες, κάτοχοι της τοπικής γλώσσας και της αγγλικής ή γαλλικής, οι οποίοι διαμένουν στον τόπο όπου συνιστάται ή εδρεύει η οικεία προξενική αρχή, έστω και για χρόνο βραχύτερο της πενταετίας. 2.Ο διορισμός και η απόλυση των Επίτιμων Γενικών Προξένων και των Επίτιμων Προξένων ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εισήγηση της οικείας Πρεσβείας, ή, ελλείψει αυτής, της ανώτερης ή ισόβαθμης έμμισθης προξενικής αρχής, στην εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή και κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3.Οι προϊστάμενοι των άμισθων προξενικών αρχών, με το διορισμό τους δίνουν, εάν μεν έχουν ελληνική ιθαγένεια, τον όρκο της παραγράφου 1 του άρθρου 67, σε αντίθετη δε περίπτωση, τον εξής: «Ορκίζομαι να εκτελώ με πίστη και τιμιότητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου και να συντελώ με όλες μου τις δυνάμεις σε ό,τι δύναται να προάγει τα οικονομικά, εμπορικά, ναυτιλιακά, τουριστικά και τα εν γένει συμφέροντα της Ελλάδας». Εάν ο οριζόμενος ως προϊστάμενος της άμισθης προξενικής αρχής δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε καμιά θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, ο όρκος δίνεται σαν διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου ότι θα εκτελώ με πίστη και τιμιότητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου και θα συντελώ με όλες μου τις δυνάμεις σε ό,τι δύναται να προάγει τα οικονομικά, εμπορικά, ναυτιλιακά, τουριστικά και τα εν γένει συμφέροντά της». Ο όρκος ή η διαβεβαίωση δίδονται ενώπιον του προϊσταμένου της οικείας Πρεσβείας ή ενώπιον του προϊσταμένου της έμμισθης προξενικής αρχής, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή ή ενώπιον προσώπου, το οποίο ορίζεται, ειδικώς για το σκοπό αυτόν, από τον Υπουργό Εξωτερικών, ή, κατόπιν αδείας του Υπουργού Εξωτερικών, από μόνο το διορισθέντα, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση χρονολογούμενη και υπογραφόμενη από αυτόν. 4.Ως όριο ηλικίας προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών για την αποχώρηση από την υπηρεσία ορίζεται το 70ό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών η υπηρεσία τους μπορεί να παρατείνεται εάν το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες. 5.Οι επίτιμοι προξενικοί υπάλληλοι έπονται των ισοβάθμων τους εμμίσθων. 6.Τον προϊστάμενο άμισθης προξενικής αρχής, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο υποπρόξενος της προξενικής αρχής και ελλείψει τούτου ο γραμματέας. 7.Στους προϊσταμένους των άμισθων προξενικών αρχών, με αίτησή τους, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας ενός μηνός από την αρμόδια Πρεσβεία ή σε όσα κράτη δεν υπάρχει Πρεσβεία, από την έμμισθη προξενική αρχή στην οποία υπάγονται, για μακρότερο δε χρόνο, από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών. 8.Η προϊσταμένη πρεσβευτική ή προξενική αρχή οφείλει να ειδοποιήσει την Κεντρική Υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας. 9.Ο προϊστάμενος της άμισθης προξενικής αρχής χορηγεί άδεια απουσίας μέχρις ενός μηνός στους υπαλλήλους της και ειδοποιεί σχετικώς την Κεντρική Υπηρεσία και την Πρεσβεία ή την ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή, στην οποία υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή. Για μακρότερο χρόνο, την άδεια χορηγεί ο προϊστάμενος της εποπτεύουσας αρχής, ο οποίος ειδοποιεί, σχετικώς, την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρθρο 59Προσωπικό και δαπάνες άμισθων προξενικών αρχών1.Οι επίτιμοι γραμματείς σε άμισθες προξενικές αρχές διορίζονται και παύονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχής, και έγκριση της οικείας Πρεσβείας ή της έμμισθης προξενικής αρχής, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή. Οι διοριζόμενοι είναι Έλληνες ως προς την ιθαγένεια ή το γένος ή, ελλείψει Ελλήνων, αλλοδαποί οι οποίοι διαμένουν τουλάχιστον επί μία διετία στον τόπο της προξενικής αρχής. 2.Στους γραμματείς μπορεί να απονεμηθεί με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά τη συμπλήρωση εξαετούς ευδόκιμης υπηρεσίας, ο τίτλος του υποπροξένου επί τιμή, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχής και έγκριση της προϊσταμένης Πρεσβείας. 3.Οι προϊστάμενοι άμισθων προξενικών αρχών μπορούν με πράξη τους και μετά από προηγούμενη έγκριση του Διευθυντή Προσωπικού να προσλαμβάνουν, χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου, και να απολύουν γραμματείς ή επιμελητές. 4.Οι διοριζόμενοι επίτιμοι γραμματείς και οι προσλαμβανόμενοι από τις άμισθες προξενικές αρχές υπάλληλοι δίνουν όρκο ενώπιον των προϊσταμένων αυτών, κατά τον τύπο που ορίζεται για ημεδαπούς και αλλοδαπούς στο άρθρο 67. 5.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αποσπά σε άμισθη προξενική αρχή υπαλλήλους από τον Κλάδο ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού ή από τον Κλάδο Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αποσπώμενος μπορεί να φέρει τον τίτλο του υποπροξένου, λαμβάνει δε, καθ’ όλο το διάστημα της απόσπασής του, τις εν γένει αποδοχές του ισόβαθμου του υπαλλήλου, ο οποίος υπηρετεί σε διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η εν λόγω άμισθη προξενική αρχή. 6.Η υπηρεσία σε άμισθη προξενική αρχή θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, ως δημόσια και συνυπολογίζεται, σε περίπτωση διορισμού σε έμμισθη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών, πλην του Διπλωματικού Κλάδου και των Κλάδων ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και Διοικητικών Γραμματέων. 7.Οι επίτιμοι προξενικοί υπάλληλοι δεν αποκτούν από την υπηρεσία τους προσόντα ή δικαιώματα, τα οποία προβλέπονται από τον παρόντα νόμο υπέρ των μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. 8.Οι δαπάνες των άμισθων προξενικών αρχών βαρύνουν τους προϊσταμένους τους, πλην των δαπανών οι οποίες πραγματοποιούνται σε βάρος του Δημοσίου και των ειδικών δαπανών, οι οποίες διατάσσονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος. 9.Οι προϊστάμενοι των άμισθων προξενικών αρχών παρακρατούν ποσοστό 60% επί των συνολικών τους εισπράξεων από ένσημα και μόνο για τις δαπάνες λειτουργίας των αρχών τους. Το παρακρατούμενο αυτό ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισόποσο των 22.500 ευρώ ετησίως. Εξαιρούνται από την παρακράτηση αυτή οι φόροι και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλη αξία. 10.Το ποσό, που προκύπτει υπέρ του Δημοσίου από τις εισπράξεις των άμισθων προξενικών αρχών κάθε έτους, αποδίδεται μέσω της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία πρέπει να περιέρχεται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους. Άρθρο 60Καθήκοντα άμισθων προξενικών αρχώνΟι άμισθες προξενικές αρχές ασκούν τα ίδια με τις έμμισθες προξενικές αρχές καθήκοντα, πλην εκείνων που αφορούν στη χορήγηση θεώρησης εισόδου επί αλλοδαπών διαβατηρίων. Τμήμα 3: Γραφεία Ο.Ε.Υ. Άρθρο 61Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων1.Στην έδρα Πρεσβείας, Γραφείου Συνδέσμου, Γενικού Προξενείου ή Προξενείου, ή σε άλλη πόλη της χώρας αρμοδιότητας διπλωματικής αρχής δύναται να συνιστώνται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών και με γνώμη των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) και να καθορίζεται η περιφέρεια της αρμοδιότητας αυτών. Τα Γραφεία αυτά αποτελούν τμήματα των αρχών, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν. Η γνώμη των επιμελητηρίων παρέχεται εντός δεκαπέντε ημερών αφότου ζητηθεί, άλλως η απόφαση εκδίδεται χωρίς αυτήν. Με όμοια απόφαση, η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου Ο.Ε.Υ. μπορεί να επεκτείνεται και σε περιοχή αρμοδιότητας άλλης Πρεσβείας, από αυτή στην οποία ανήκει, εφόσον εκεί δεν λειτουργεί αντίστοιχο Γραφείο, κατόπιν εισηγήσεων των εμπλεκομένων διπλωματικών αρχών. Στην περίπτωση αυτή, ο προϊστάμενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. εποπτεύεται και αξιολογείται εκτός από τον προϊστάμενο της πρεσβευτικής αρχής στην οποία ανήκει και από τον προϊστάμενο της άλλης πρεσβευτικής αρχής. 2.Στα Γραφεία Ο.Ε.Υ. τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων Ο.Ε.Υ., ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού, Διοικητικών Γραμματέων, καθώς επίσης και υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, που θα διορισθούν μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου. Η διεύθυνση του Γραφείου Ο.Ε.Υ. ανατίθεται από τον προϊστάμενο της αρχής στον ανώτερο ιεραρχικά υπάλληλο του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Οι προϊστάμενοι των διπλωματικών και προξενικών αρχών συνεργάζονται με τους προϊσταμένους των Γραφείων Ο.Ε.Υ., συντονίζουν τη δραστηριότητά τους και ενημερώνονται συνεχώς για τις ενέργειές τους. Σε κάθε περίπτωση, οι προϊστάμενοι των Γραφείων Ο.Ε.Υ. συμβουλεύονται τους προϊσταμένους των οικείων διπλωματικών και προξενικών αρχών για θέματα της αρμοδιότητας αυτών και ακολουθούν τις οδηγίες τους. Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Ο.Ε.Υ.: 1)επικοινωνούν απευθείας με αρχές, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη χώρα όπου υπηρετούν, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την πρακτική της χώρας υποδοχής, 2)επικοινωνούν απευθείας με ελληνικές επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς, 3)επικοινωνούν απευθείας με τα όργανα και τις υπηρεσίες των διεθνών οργανισμών που λειτουργούν στη χώρα όπου υπηρετούν, 4)αναλαμβάνουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, πάντοτε κατόπιν συνεννόησης με τον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, και επικοινωνούν για θέματα αρμοδιότητάς τους ή για να εκθέσουν τις απόψεις τους για τα θέματα αυτά με τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον προϊστάμενο της διπλωματικής ή προξενικής αρχής, επικοινωνούν, απευθείας, με κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία, αρχή ή συλλογικό φορέα. Σε κάθε περίπτωση, κοινοποιούν υποχρεωτικά όλα τα σχετικά έγγραφα στον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής και τον ενημερώνουν για τις ενέργειές τους. Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. ζητούν από τη διπλωματική ή προξενική αρχή, στην οποία ανήκουν, οδηγίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Προκειμένου για υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του Κράτους και ο χειρισμός των οποίων εξαρτάται από ενέργειες της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, υποχρεούνται να εκτελούν, σε κάθε περίπτωση, τις εντολές αυτής. 3.Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. ασκούν όλα τα συναφή με το αντικείμενό τους καθήκοντα, όπως αυτά αναφέρονται ειδικότερα στα υπό στοιχεία α΄ έως και κ΄ εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 42. 4.Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες όπως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και σε καταλόγους επιχειρήσεων, στις ελληνικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, εξειδικεύονται περαιτέρω οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ορίζεται ο τύπος της καταρτιζόμενης συμβάσεως και ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα σχετικά για τις υπηρεσίες αυτές ανταποδοτικά τέλη. Επί των ανωτέρω ποσών, όπως και των τυχόν πάσης φύσεως επιστροφών φόρων, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις περί προξενικών εισπράξεων. Στις χώρες όπου υφίστανται συναλλαγματικοί περιορισμοί τα εν λόγω δημόσια έσοδα διατίθενται για κάλυψη των αναγκών της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί το Γραφείο Ο.Ε.Υ., και των άλλων διπλωματικών ή προξενικών αρχών που εδρεύουν στην ίδια χώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. 5.Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Ο.Ε.Υ. υποβάλλουν ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις στον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, τις οποίες κοινοποιούν στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. 6.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊσταμένου του Γραφείου Ο.Ε.Υ., αυτός αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο υπηρετούντα στο Γραφείο υπάλληλο του κλάδου Ο.Ε.Υ.. Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου Ο.Ε.Υ., η άσκηση των καθηκόντων του μπορεί να ανατεθεί από τον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, προσωρινά, σε άλλον υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί στην αρχή αυτή, είτε να αναληφθεί από τον ίδιο. 7.Σε Γραφεία Ο.Ε.Υ., στα οποία υπηρετούν περισσότεροι από δύο υπάλληλοι, για την ανάληψη καθηκόντων προϊσταμένου από υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου, που έχει διορισθεί μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, απαιτείται τριετής, τουλάχιστον, προϋπηρεσία σε γραφείο Ο.Ε.Υ.. Σε Γραφεία Ο.Ε.Υ., στα οποία προΐσταται υπάλληλος με αντιστοιχία πρεσβευτικού βαθμού, για την ανάληψη καθηκόντων προϊσταμένου από διπλωματικό υπάλληλο, που έχει διορισθεί μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, απαιτείται πενταετής, τουλάχιστον, προϋπηρεσία σε δύο άλλα γραφεία Ο.Ε.Υ.. 8.Σε περίπτωση, που συντρέχει υποψηφιότητα για τοποθέτηση σε Γραφείο Ο.Ε.Υ. διπλωματικών υπαλλήλων, που διορίζονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπαλλήλων του κλάδου Ο.Ε.Υ., προτιμώνται οι δεύτεροι, εκτός εάν, για υπηρεσιακούς λόγους, ειδικά αιτιολογημένους, αποφασίζεται το αντίθετο. Τμήμα 4: Ιδρύματα Άρθρο 62Εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εξωτερικών ιδρύματα1.Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη σε ιδρύματα, ο σκοπός και η εν γένει λειτουργία των οποίων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 5 και στα οποία το Υπουργείο Εξωτερικών ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που διέπει τα ιδρύματα αυτά. 2.Το Υπουργείο Εξωτερικών μεριμνά για την ετήσια κρατική επιχορήγηση των εποπτευόμενων από αυτό ιδρυμάτων, ανάλογα με το πραγματοποιούμενο έργο τους, εντός του πλαισίου των πιστώσεων του προϋπολογισμού του. 3.Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να συνάπτει με τα ιδρύματα της παραγράφου 1 προγραμματικές συμβάσεις έργου για θέματα σχετικά με τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών. Στις εν λόγω προγραμματικές συμβάσεις πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια το συγκεκριμένο έργο, η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσής του και οι πόροι χρηματοδότησης. 4.Εφόσον ειδικός νόμος δεν ορίζει άλλως, ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εξωτερικών ιδρυμάτων διενεργείται από το Γενικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12. Άρθρο 63Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας1.Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις του προσωπικού στο «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» που εδρεύει στη Βενετία είναι οι εξής: 1)μία (1) θέση Διευθυντή του Ινστιτούτου, 2)μία (1) θέση γραμματέα του Ινστιτούτου, 3)μία (1) θέση βιβλιοθηκονόμου, 4)μία (1) θέση διαχειριστή-λογιστή, 5)μία (1) θέση υπαλλήλου διοικητικής υποστήριξης, 6)τέσσερις (4) θέσεις βοηθητικού προσωπικού Εξωτερικής Υπηρεσίας. Οι ανωτέρω υπό στοιχεία β΄ έως και ε΄ θέσεις αποτελούν θέσεις μονίμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα προσόντα του Διευθυντή ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις περί του Ινστιτούτου. Η θέση του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με τη θέση μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, το δε διοριζόμενο στη θέση αυτή, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εκλογή και πρόταση της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος Δ.Ε.Π. τελεί, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του στο Ινστιτούτο, σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ως μέλους Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄). Η θητεία του Διευθυντή είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Διευθυντής παραμένει στη θέση αυτή με πλήρη απασχόληση και μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ινστιτούτου. Τα σχετικά με τη θέση του γραμματέα του Ινστιτούτου καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Στη θέση του βιβλιοθηκονόμου τοποθετείται υπάλληλος με βιβλιοθηκονομική ή αρχειακή πείρα και στη θέση του διαχειριστή - λογιστή, υπάλληλος με πείρα στα λογιστικά. 2.Ο Διευθυντής λαμβάνει από το Ινστιτούτο αποδοχές ημεδαπής και επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αντίστοιχα με αυτά του Συμβούλου Πρεσβείας στην Πρεσβεία της Ρώμης. Η μισθοδοσία του Διευθυντή καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου. 3.Το προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών λαμβάνει σε ευρώ τις αποδοχές ημεδαπής, με όλες τις προσαυξήσεις και επιδόματα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, κατά τις ισχύουσες, εκάστοτε, διατάξεις για τους υπηρετούντες υπαλλήλους σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 4.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη συγκρότηση της Εποπτικής Επιτροπής και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, που έχουν συσταθεί με το β.δ. 720/1966 (ΦΕΚ 174 Α΄). 5.Οι κείμενες διατάξεις των ν. 1766/1951 (ΦΕΚ 114 Α΄), ν.δ. 4093/1960 (ΦΕΚ 126 Α΄) και β.δ. 720/1966 (ΦΕΚ 174 Α΄) περί του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών διατηρούνται σε ισχύ, καθ’ ο μέρος δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 64Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου1.Το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου, με συντετμημένο τίτλο «ΔΙΚΕΜΕΠ» και αντίστοιχη επωνυμία «Ιnternatiοnal Centre fοr Βlack Sea Studies–ΙCΒSS», είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, διεθνούς χαρακτήρα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εξωτερικών και λειτουργεί, σύμφωνα με το ν. 3462/2006 (ΦΕΚ 111 Α΄) και τις διατάξεις των π.δ. 137/2000 (ΦΕΚ 119 Α΄) και π.δ. 362/1998 (ΦΕΚ 242 Α΄). 2.Με διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας του κέντρου και καταρτίζεται ο οργανισμός του. Το ΔΙΚΕΜΕΠ δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα ούτε στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α΄) και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, απαλλασσόμενο από κάθε δημόσιο και δημοτικό φόρο, εκτός του Φ.Π.Α.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Τμήμα 1: Γενικές διατάξεις Άρθρο 65Κλάδοι προσωπικού1.Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών κατατάσσονται στους εξής κλάδους: 1)Διπλωματικός Κλάδος 2)Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού 3)Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής 4)Κλάδος Επιμελητών 5)Κλάδος Εμπειρογνωμόνων 6)Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων 7)Κλάδος Επιστημονικού Προσωπικού της Ε.Ν.Υ. 8)Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. 2.Στο Υπουργείο Εξωτερικών υπηρετούν και άλλοι υπάλληλοι, μη υπαγόμενοι στους ανωτέρω κλάδους, οι οποίοι στελεχώνουν αυτοτελείς υπηρεσίες, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Άρθρο 66Γενικά προσόντα διορισμού1.Για το διορισμό υπαλλήλου στο Υπουργείο Εξωτερικών απαιτούνται τα εξής γενικά προσόντα: 1)Να έχει την ελληνική ιθαγένεια. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διορισθούν πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από την πολιτογράφησή τους. Όσοι προσλαμβάνονται από τους προϊσταμένους των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μπορεί να είναι και αλλοδαποί. 2)Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 35ο, εκτός αν άλλως ορίζεται με τις διατάξεις του παρόντος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου και κατώτατου ορίου ηλικίας διορισμού, ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ουδέποτε λαμβάνεται υπόψη. 3)Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχει καταδικασθεί για λιποταξία. 4)Να μην έχει στερηθεί, λόγω καταδίκης, των πολιτικών του δικαιωμάτων. 5)Να μην έχει καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης, να μην υφίσταται εναντίον του εκκρεμής δίκη για κακούργημα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα. Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, για τα οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει το ανωτέρω κώλυμα. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό. 6)Να μην τελεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση. 7)Να μην έχει απολυθεί οριστικά για πειθαρχικό λόγο από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας. 8)Να έχει την υγεία και αρτιμέλεια που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπό διορισμό υπάλληλος δεν πρέπει να πάσχει από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος. 2.Οι προσλήψεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών διέπονται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών. Κανείς δεν μπορεί να αποκλεισθεί από τις σχετικές εξετάσεις, εφόσον εκπληρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής του σε αυτές. Διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού, οι οποίες θεσπίζουν ποσοστώσεις υπέρ ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεν εφαρμόζονται στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, καθώς και του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών. 3.Οι προϋποθέσεις διορισμού των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού ή, προκειμένου για υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, και κατά το χρόνο εισαγωγής στη Διπλωματική Ακαδημία. Ειδικά, το ανώτατο όριο ηλικίας δεν πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής. Άρθρο 67Ορκωμοσία1.Οι διοριζόμενοι υπάλληλοι δίνουν, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, τον προβλεπόμενο για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους όρκο, που έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου». Εάν ο διοριζόμενος δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία, η οποία δεν επιτρέπει τον όρκο, τότε ο όρκος δίδεται σαν διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου». 2.Ο όρκος αυτός δίδεται ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Υπουργού Εξωτερικών, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, ενώπιον του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, από τους υπαλλήλους όλων των κλάδων. 3.Το προσωπικό των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που προσλαμβάνεται με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, ορκίζεται ενώπιον των προϊσταμένων των αρχών αυτών. 4.Οι προϊστάμενοι των άμισθων προξενικών αρχών ορκίζονται ενώπιον του προϊσταμένου της διπλωματικής ή προξενικής αρχής στην οποία υπάγονται. 5.Οι αλλοδαποί υπάλληλοι δίνουν τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να εκτελώ πιστά και ευσυνείδητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου». Εάν ο προσλαμβανόμενος αλλοδαπός δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε θρησκεία ή πιστεύει σε θρησκεία, η οποία δεν επιτρέπει τον όρκο, τότε ο όρκος δίδεται σαν διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να εκτελώ πιστά και ευσυνείδητα και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου». Άρθρο 68Διπλωματικά και ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια1.Τα διπλωματικά και τα ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια χορηγούνται μόνο σε Έλληνες υπηκόους και το κόστος έκδοσής τους βαρύνει το φορέα, ο οποίος ζητεί την έκδοσή του ή το φορέα στον οποίο υπηρετεί ο αιτούμενος την έκδοση. Το κόστος αυτό ορίζεται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται η μορφή και ο τύπος των διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που αυτά περιλαμβάνουν. 2.Τα διπλωματικά διαβατήρια χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών στα κάτωθι πρόσωπα: 1)στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 2)στον Πρωθυπουργό, 3)στον Πρόεδρο της Βουλής, 4)στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 5)στα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, 6)στους διατελέσαντες Προέδρους της Δημοκρατίας, 7)στους διατελέσαντες Πρωθυπουργούς, 8)στους εν ενεργεία ανώτατους λειτουργούς της Προεδρίας της Δημοκρατίας, εφόσον συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 9)στους διατελέσαντες Υπουργούς και Υφυπουργούς των Εξωτερικών, 10)στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, 11)στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 12)στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 13)στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 14)στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εξωτερικών, 15)στους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και στους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών, 16)στο Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, στους Παρέδρους και στους Δικαστικούς Αντιπροσώπους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον Ειδικό Νομικό Σύμβουλο και στους υπαλλήλους της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στους Επίτιμους Ειδικούς Νομικούς Συμβούλους, 17)στους Έλληνες, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους Βουλευτές της Ελληνικής Βουλής, στους επιφορτισμένους από τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τη δικαστική εξουσία με επίσημη αντιπροσωπευτική αποστολή σε ξένη κυβέρνηση ή σε διπλωματική διάσκεψη ή σε συνδιάσκεψη ή σε συνέδριο ή σε επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των ειδικευμένων οργανισμών του ή σε διεθνές δικαστήριο ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες περιφερειακές οργανώσεις ή, γενικότερα, με την εντολή εκτέλεσης υπηρεσίας στο εξωτερικό και στους Ακόλουθους Άμυνας αξιωματικούς Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, 18)στους επί τιμή Πρέσβεις, στους επί τιμή Πληρεξούσιους Υπουργούς και στους έχοντες διατελέσει Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων, 19)στον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και τους Αρχηγούς των Επιτελείων των τριών Όπλων, 20)στους δημοσίους υπαλλήλους, προϊσταμένους υπηρεσιών άλλων Υπουργείων, που υπηρετούν σε γραφεία διπλωματικών και προξενικών αρχών, 21)σε κατέχοντες ανώτατες θέσεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή στους ειδικευμένους οργανισμούς ή σε άλλο διεθνή διακυβερνητικό οργανισμό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 22)σε άλλα πρόσωπα, ανήκοντα στο προσωπικό των Πρεσβειών, προερχόμενα από άλλα Υπουργεία ή δημόσιες υπηρεσίες, τα οποία κατά την απόλυτη κρίση του Υπουργείου Εξωτερικών, ανακοινώνονται προς την ξένη κυβέρνηση ως διπλωματικοί υπάλληλοι, 23)σε διπλωματικούς ταχυδρόμους, όταν ταξιδεύουν σε χώρες ειδικών συνθηκών διαβίωσης, εφόσον, κατά την κρίση του Υπουργού Εξωτερικών, αυτοί πρέπει να εφοδιαστούν με διπλωματικό διαβατήριο, 24)στους τοποθετούμενους σε γραφεία διπλωματικών και προξενικών αρχών Συμβούλους και Ακολούθους Τύπου, 25)στις ανωτέρω α΄- κβ΄ και κδ΄ κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται διπλωματικών διαβατηρίων περιλαμβάνονται οι σύζυγοι, οι χήρες και τα ανήλικα τέκνα των εν λόγω προσώπων, 26)σε εξαιρετικές περιστάσεις, μπορούν να χορηγούνται διπλωματικά διαβατήρια και σε υπαλλήλους των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών που δεν αναφέρονται στο εδάφιο ιε΄ της παραγράφου 2. 3.Ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια, ατομικά ή ομαδικά, εκδίδονται και χορηγούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών στα κάτωθι πρόσωπα: 1)στα εν ενεργεία μέλη της Βουλής των Ελλήνων, 2)στους Γενικούς Γραμματείς των άλλων Υπουργείων, 3)στα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, 4)σε έμμισθους και άμισθους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που δεν δικαιούνται διπλωματικού διαβατηρίου είτε αυτοί υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία είτε στο εξωτερικό, 5)σε κατέχοντες ανώτερες θέσεις στον Ο.Η.Ε. ή στους ειδικευμένους οργανισμούς ή σε άλλο διεθνή διακυβερνητικό οργανισμό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 6)στους διπλωματικούς ταχυδρόμους, στους οποίους δεν χορηγείται διπλωματικό διαβατήριο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτωση κγ΄, 7)στους υπαλλήλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας όλων των Υπουργείων, για όσο χρόνο υπηρετούν στο εξωτερικό, 8)σε συζύγους και ανήλικα τέκνα των αναφερόμενων στα υπό στοιχεία δ΄ και ζ΄ κατηγοριών προσώπων, στους συζύγους δε και στα ανήλικα τέκνα των αναφερόμενων στο υπό στοιχείο α΄ προσώπων μόνο όταν ταξιδεύουν με τα πρόσωπα αυτά ή προς συνάντησή τους. 4.1)Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση, την ισχύ και τη θεώρηση των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο διαβατηρίων. 2)Για τη χορήγηση διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων στους δεσμευμένους στρατολογικώς, απαιτείται έγγραφο του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων ή του οικείου Στρατολογικού Γραφείου, που επιτρέπει την αποδημία. Το Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να απαιτεί την προσκόμιση και άλλων πιστοποιητικών που κρίνονται αναγκαία κατά περίπτωση. 3)Για τη χορήγηση των διαβατηρίων του παρόντος άρθρου σε ανήλικα τέκνα, απαιτείται η συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια. 5.Τα διπλωματικά και ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια αφαιρούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εάν οι κάτοχοί τους τέλεσαν πράξεις που απάδουν στον τίτλο, στην ιδιότητα ή στην αποστολή τους. Η ως άνω αφαίρεση συνεπάγεται και την αφαίρεση των διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων από τις συζύγους και τα ανήλικα τέκνα του υπαλλήλου. Άρθρο 69Κανονικές άδειες1.Για τις κανονικές άδειες των υπαγόμενων στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εξωτερικών υπαλλήλων ισχύουν οι ρυθμίσεις περί κανονικής αδείας του Υπαλληλικού Κώδικα. 2.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια ενός μηνός κατ’ έτος, άνευ αποδοχών. 3.Ο τυχών κανονικής αδείας υποχρεούται να τη χρησιμοποιήσει εντός της χρονικής περιόδου για την οποία αυτή έχει χορηγηθεί, διαφορετικά η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται, εκτός εάν, με την έγκριση της προϊστάμενης αρχής, αναβληθεί η έναρξη της άδειας. Η κανονική άδεια χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρχής εξωτερικού ή τον Διευθυντή της Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως τη Διεύθυνση Προσωπικού για τη διάρκειά της, καθώς και για οποιαδήποτε μεταβολή ως προς αυτή. 4.Εάν για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, ο υπάλληλος δεν μπορέσει να κάνει χρήση της εγκριθείσας άδειας εντός του έτους για το οποίο εγκρίθηκε, η άδεια μεταφέρεται και χρησιμοποιείται εντός του επόμενου έτους. Στην περίπτωση αυτή η συνολική διάρκεια της άδειας δεν μπορεί να υπερβεί το δίμηνο. 5.Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της χορηγηθείσας άδειας και ανεξαρτήτως των πειθαρχικών κυρώσεων, ο λαβών την άδεια στερείται των αντίστοιχων αποδοχών για τις ημέρες της υπέρβασης. 6.Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό, καταβάλλεται κατ’ έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157, το αντίτιμο του εισιτηρίου μετ’ επιστροφής για τους ίδιους, τη σύζυγο και τα τέκνα τους, προκειμένου να διανύσουν την άδειά τους στην Ελλάδα. 7.Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στις κατά το άρθρο 95 παρ. 4 αρχές δυσμενών συνθηκών διαβίωσης, χορηγείται ετησίως δίμηνη κανονική άδεια, με πλήρεις αποδοχές της θέσης τους. Σε αυτούς, τη σύζυγο και τα τέκνα τους καταβάλλεται το αντίτιμο εισιτηρίου μετ’ επιστροφής για την έλευσή τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157. 8.Στους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε απομεμακρυσμένες χώρες, χορηγείται πρόσθετος χρόνος άδειας. Οι χώρες αυτές, καθώς και η διάρκεια του πρόσθετου χρόνου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 9.Οι όροι της άδειας του προσωπικού, που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθορίζονται με τη συναπτόμενη σύμβαση, λαμβανομένης υπόψη και της επιχώριας εργατικής νομοθεσίας. Άρθρο 70Αναρρωτικές άδειες και άδειες κύησης και λοχείας1.Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών χορηγείται, μετά από αίτησή τους ή αυτεπαγγέλτως, αναρρωτική άδεια από τον Υπουργό ως ακολούθως: 1)Στους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία με την υποβολή πιστοποιητικού από ιατρό, που ορίζεται από τον Υπουργό, εφόσον ο υπάλληλος απουσιάσει άνω των πέντε ημερών. 2)Στους υπηρετούντες στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας με την υποβολή πιστοποιητικού από ιατρό, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρχής, εφόσον ο υπάλληλος απουσιάσει άνω των πέντε ημερών. Σε περίπτωση συχνά επαναλαμβανόμενων απουσιών, λόγω αναρρωτικής άδειας, διάρκειας άνω του διμήνου μέσα στο ίδιο έτος, που δημιουργούν πρόβλημα στη λειτουργία της αρχής, ο προϊστάμενος μπορεί να εισηγηθεί την ανάκληση του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία. 3)Στους προϊσταμένους αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, με την υποβολή πιστοποιητικού δύο ιατρών στην αλλοδαπή. 2.Η χορήγηση αναρρωτικής άδειας μέχρι δύο μηνών δεν συνεπάγεται περικοπή αποδοχών. Ο τυχών αναρρωτικής αδείας, πέραν του διμήνου, δεν δύναται να λάβει κανονική άδεια με αποδοχές, παρά μόνο μετά τη συμπλήρωση έτους από τη ληφθείσα άδεια κατά το προηγούμενο έτος. 3.Η χορηγηθείσα δίμηνη, συνολικά, αναρρωτική άδεια μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο ακόμη μήνες, εάν η ανάγκη της παράτασης της άδειας βεβαιωθεί με νεότερη αιτιολογημένη ιατρική έκθεση και με γνωμάτευση υπέρ της παράτασης αυτής: 1)για μεν τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία από έναν Αναπληρωτή ή Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2)για δε τους υπηρετούντες στην Εξωτερική Υπηρεσία από έναν ακόμη ιατρό. 4.Η χορηγούμενη δίμηνη παράταση αναρρωτικής άδειας της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται χωρίς περικοπή των αποδοχών, καθώς και του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής για τους υπηρετούντες σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας. 5.1)Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος της τετράμηνης, συνολικώς, αναρρωτικής άδειας και ο υπάλληλος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Υπουργός Εξωτερικών προκαλεί αιτιολογημένη γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής για την ικανότητα του υπαλλήλου προς περαιτέρω εκτέλεση των καθηκόντων του. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρεις Αναπληρωτές ή Επίκουρους Καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι ορίζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το νόσημα, από τον Υπουργό. Στην επιτροπή μετέχει ως εισηγητής, χωρίς ψήφο, ο Διευθυντής Προσωπικού. Υπάλληλοι αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που αδυνατούν, λόγω σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας τους, να εμφανισθούν ενώπιον της πιο πάνω επιτροπής, υποβάλλουν σχετικές γνωματεύσεις δύο τουλάχιστον ιατρών, από τους οποίους ο ένας ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρχής. Η επιτροπή αποφαίνεται με βάση τις γνωματεύσεις αυτές και άλλα πιστοποιητικά ή στοιχεία που κρίνει αναγκαία για τη διαπίστωση της κατάστασης της υγείας του υπαλλήλου. 2)Η επιτροπή αποφαίνεται οριστικώς για την ανάγκη παράτασης της αναρρωτικής άδειας έως ακόμη τέσσερις μήνες. Σε περίπτωση παρατάσεως, κατά τη διάταξη αυτή, της αναρρωτικής άδειας υπαλλήλου που υπηρετεί στην Εξωτερική Υπηρεσία, ο Υπουργός Εξωτερικών, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αποφασίζει για τη διατήρηση ή μη του υπαλλήλου στη θέση του στην αλλοδαπή. 3)Σε περίπτωση νοσημάτων, δυσιάτων σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, ο παρεχόμενος, κατά τα ανωτέρω, χρόνος αναρρωτικής άδειας διπλασιάζεται. 6.Ο Υπουργός μπορεί να παραπέμπει και αυτεπαγγέλτως στην ως άνω επιτροπή, με το ερώτημα της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους, υπαλλήλους, εφόσον θεωρεί ότι δεν μπορούν να τα εκτελούν λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας. 7.1)Σε περίπτωση που η ασθένεια δεν μπορεί να ιαθεί, η τριμελής επιτροπή της παραγράφου 5 εδάφιο α΄ αποφαίνεται για την πλήρη ανικανότητα του πάσχοντος υπαλλήλου προς εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. 2)Ο κρινόμενος ως πλήρως ανίκανος υπάλληλος απαλλάσσεται της υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. 8.Σε περίπτωση που υπάλληλος, τοποθετημένος στην Εξωτερική Υπηρεσία και του οποίου έχει ήδη προσδιορισθεί το δεκαήμερο της μεταθέσεώς του σε άλλη αρχή του εξωτερικού ή στην Κεντρική Υπηρεσία, ασθενήσει και λάβει αναρρωτική άδεια, που υπερβαίνει τη διάρκεια του ανωτέρω δεκαημέρου, ως ημερομηνία παραδόσεως υπηρεσίας θεωρείται, αυτομάτως, η τελευταία ημέρα του δεκαημέρου, εφόσον αυτή δεν τροποποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής παύει να καταβάλλεται αυτομάτως με την παρέλευση του δεκαημέρου και, εφόσον πρόκειται για υπάλληλο που μετατίθεται σε άλλη αρχή εξωτερικού, μέχρις ότου ο υπάλληλος αναλάβει υπηρεσία στη νέα αρχή. 9.Οι κυοφορούσες υπάλληλοι απέχουν υποχρεωτικά της υπηρεσίας, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, από τον έβδομο μήνα της κύησης, και θεωρείται ότι τελούν σε άδεια μητρότητας. Η άδεια αυτή παρατείνεται επί τρεις μήνες μετά τον τοκετό εφόσον το τεχθέν ζει, ή, διαφορετικά, επί τριάντα ημέρες. Οι τυγχάνουσες της ανωτέρω αδείας λαμβάνουν πλήρεις τις αποδοχές του βαθμού τους, εφόσον υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, της θέσης τους δε, εφόσον υπηρετούν στην Εξωτερική Υπηρεσία. Άρθρο 71Νοσηλεία1.Οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις για την ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζονται και προκειμένου περί των εμμίσθων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών. 2.Τα νοσήλια των υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στην Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, καταβάλλονται σύμφωνα με τις οικείες γενικές διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση των προβλεπομένων στον εγκριθέντα, με την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7029/0094/8-17.2.2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 213 Β΄), Κανονισμό Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε χώρες της Ε.Ε., οι οποίες δεν δέχονται το κοινοτικό έντυπο Ε112, καταβάλλονται τα νοσήλια, ανεξαρτήτως του φορέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που επιλέγουν, όπως ισχύει και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε κράτη μη μέλη της Ε.Ε.. Οι διατάξεις περί νοσηλείας στο εξωτερικό εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι τελούν σε αποστολή, σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών. 3.Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης εισαγωγής σε νοσοκομείο υπαλλήλου που υπηρετεί στην Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή μελών της οικογένειάς του, καταβάλλονται οι δαπάνες εισαγωγής από τις προξενικές εισπράξεις. Σε περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, οι δαπάνες καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή και σε περίπτωση που δεν υπάρχει πάγια προκαταβολή ή αυτή δεν επαρκεί ζητείται η αποστολή εμβάσματος από άλλη αρχή του εξωτερικού. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ο.Π.Α.Δ. από τον οικείο Γενικό Πρόξενο, Πρόξενο, Διευθύνοντα Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας ή Διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής και τα καταβληθέντα ποσά αποστέλλονται σε αυτόν επ’ ονόματί του, προκειμένου να επαναφερθούν στις προξενικές εισπράξεις ή στην πάγια προκαταβολή για την απαλλαγή του ως υπολόγου. 4.Σε υπαλλήλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που υπηρετούν σε χώρες όπου δεν υπάρχει αξιόπιστη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παρέχεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η δυνατότητα νοσηλείας τους στην Ελλάδα ή σε τρίτη χώρα, όμορη ή πλησίον της χώρας όπου υπηρετούν, στην οποία υπάρχει ικανοποιητική νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επίσης, στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε χώρες όπου αποδεδειγμένα δεν υφίσταται η δυνατότητα προμήθειας φαρμάκων στην ίδια χώρα, παρέχεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών, η δυνατότητα προμήθειάς τους από την Ελλάδα ή από χώρα εκτός εκείνης όπου υπηρετούν. Η κάλυψη της αντίστοιχης δαπάνης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2. Άρθρο 72Εκπαιδευτικές άδειες1.Στους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν επιδείξει εξαιρετική επίδοση, έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους, μπορεί, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια συνολικής διάρκειας μέχρι δύο ετών για μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης ή για συμμετοχή σε σεμινάρια επί ειδικών θεμάτων σε αντικείμενα τα οποία ενδιαφέρουν το Υπουργείο, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2.Μπορεί, επίσης, να χορηγείται εκπαιδευτική άδεια ενός έτους για εντατική εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε υπαλλήλους του διπλωματικού Κλάδου έως και το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3.Οι τυχόντες εκπαιδευτικής άδειας για σπουδές στο εξωτερικό λαμβάνουν κατά τη διάρκεια αυτής, επιπλέον των εξόδων μεταβάσεως και επανόδου, τις αποδοχές εσωτερικού αυξημένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση των αποδοχών μειώνεται, κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται, μετά τη λήξη της άδειας, να παραμείνουν στην υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για χρόνο τριπλάσιο από το διανυθέντα για την εκπαιδευτική άδεια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής υποχρεούνται εντός τριών μηνών να επιστρέψουν στο Δημόσιο τις επιπλέον αποδοχές που έλαβαν κατά το χρόνο της άδειας, καθώς και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής με το νόμιμο τόκο από τη λήψη τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Την ίδια υποχρέωση και συνέπειες έχουν όσοι, μετά το διορισμό τους, μετεκπαιδεύτηκαν με δαπάνες του Δημοσίου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν καταβλήθηκαν οι δαπάνες αυτές. Αν ο τυχών εκπαιδευτικής αδείας παραβιάσει την υποχρέωση του αυτή, υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 4.Ο Υπουργός Εξωτερικών ασκεί την απαιτούμενη εποπτεία κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας και, αναλόγως της επιδόσεως του μετεκπαιδευομένου, δύναται να διακόψει την ήδη χορηγηθείσα άδεια, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο μετεκπαιδευόμενος υπάλληλος υποβάλλει ανά τετράμηνο, προς το Διπλωματικό Γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών, έκθεση προόδου. Τμήμα 2: Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης Άρθρο 73Προσωπικό μητρώο, ατομικός φάκελος, μητρώο εκπαίδευσης, φύλλα αξιολόγησης και εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας των υπαλλήλων1.Στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών τηρείται το μητρώο κάθε υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αποτελείται από: α. το προσωπικό μητρώο, β. τον ατομικό φάκελο και γ. το μητρώο εκπαίδευσης του υπαλλήλου. 2.Το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου τηρείται μετά το διορισμό του και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 3.Ο ατομικός φάκελος περιλαμβάνει, με την ευθύνη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού και του νόμιμου αναπληρωτή του, από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου τα ακόλουθα: 1)φύλλα αξιολόγησης, εκθέσεις δραστηριότητας και προσφυγές κατ’ αυτών, 2)αντίγραφα των πράξεων μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης, 3)αντίγραφα των πράξεων επιβολής των πειθαρχικών ποινών, με την ένδειξη ότι έχουν ή δεν έχουν παραγραφεί, καθώς και των κλήσεων σε απολογία, εφόσον έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Όλα τα στοιχεία αριθμούνται και καταχωρούνται στον πίνακα περιεχομένων των οικείων φακέλων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, οι ατομικοί φάκελοι μπορεί να περιλαμβάνουν, εκτός των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω υπό α΄, β΄ και γ΄, και άλλα στοιχεία τα οποία αφορούν μόνο στην υπηρεσιακή δραστηριότητα των υπαλλήλων. Κάθε υπάλληλος έχει δικαίωμα γνώσης των στοιχείων του ατομικού του φακέλου, τα οποία είναι απόρρητα έναντι τρίτων. 4.Το μητρώο εκπαίδευσης περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στην επιστημονική κατάρτιση του υπαλλήλου και τηρείται με την ευθύνη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού και του νόμιμου αναπληρωτή του. Το μητρώο εκπαίδευσης συνεκτιμάται, επικουρικά, από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κατά την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του υπαλλήλου σε σχέση με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Ειδικότερα, το μητρώο εκπαίδευσης περιλαμβάνει: 1)αντίγραφα των τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης, ανεξαρτήτως της συνάφειάς τους με τα αντικείμενα του Υπουργείου Εξωτερικών, 2)βεβαιώσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και έχουν σχέση με τα αντικείμενα του Υπουργείου Εξωτερικών, 3)αιτήσεις του υπαλλήλου για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Υπουργείου Εξωτερικών που σχετίζονται με τα αντικείμενα του κλάδου του και τις εν γένει ανάγκες της υπηρεσίας, 4)κάθε άλλο στοιχείο που ζητεί ο υπάλληλος να περιληφθεί στο μητρώο εκπαίδευσής του, όπως δημοσιεύσεις, εργασίες, συμμετοχή σε σεμινάρια ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα και άλλα, ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μητρώο εκπαίδευσης αριθμούνται και καταχωρίζονται στον πίνακα περιεχομένων του. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ορίζεται ο τρόπος τήρησης και ενημέρωσης του προσωπικού μητρώου, του ατομικού φακέλου και του μητρώου εκπαίδευσης του υπαλλήλου. 6.Οι προϊστάμενοι των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και οι Διευθυντές των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών υποχρεούνται να συντάσσουν, κάθε έτος, για τους υπηρετούντες στην υπηρεσία τους υπαλλήλους, όλων των Υπουργείων και Κρατικών Υπηρεσιών, φύλλα αξιολόγησης, τα οποία πρέπει να περιέχουν, μεταξύ άλλων, σαφείς και τεκμηριωμένες κρίσεις για το ήθος, την κατάρτιση, την ικανότητα και την απόδοση κάθε υπαλλήλου, σε συνάρτηση με τα συγκεκριμένα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Οι Γενικοί Διευθυντές συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας των Διευθυντών των υπ’ αυτών Διευθύνσεων. Ειδικά, όσον αφορά στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, τα φύλλα αξιολόγησης των προϊσταμένων τους συντάσσονται, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, από τον οικείο Πρέσβυ και, στην περίπτωση Γραφείου που λειτουργεί σε προξενική αρχή, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας προξενικής αρχής. Τα φύλλα αξιολόγησης των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων συντάσσονται από τον προϊστάμενο της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής, με εισήγηση του προϊσταμένου του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, η οποία επισυνάπτεται στο φύλλο αξιολόγησης. Σε περίπτωση απόκλισης του φύλλου αξιολόγησης από την εισήγηση του επί κεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, η απόκλιση θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας των Γενικών Διευθυντών, καθώς και των προϊσταμένων των επί μέρους υπηρεσιών, που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό. Οι προϊστάμενοι των πρεσβευτικών αρχών υποχρεούνται να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης της δραστηριότητας των προϊσταμένων των έμμισθων προξενικών αρχών της χώρας διαπίστευσής τους. 7.Η παράλειψη σύνταξης φύλλων αξιολόγησης και εκθέσεων αξιολόγησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 8.Ο προϊστάμενος καλεί τον αξιολογούμενο, προκειμένου να του επισημάνει ενδεχόμενες αδυναμίες και να του υποδείξει τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του. 9.Ελάχιστος χρόνος πραγματικής κοινής υπηρεσίας αξιολογούντος και αξιολογουμένου, μετά τον οποίο επιβάλλεται η σύνταξη φύλλου αξιολόγησης ή εκθέσεως αξιολόγησης της δραστηριότητας, είναι οι έξι μήνες. Το τελευταίο φύλλο αξιολόγησης ή η τελευταία έκθεση αξιολόγησης της δραστηριότητας συντάσσεται, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέσα σε ένα τρίμηνο από τη μετακίνηση του προϊσταμένου ή του αξιολογουμένου. 10.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται ο τύπος, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη σύνταξη των φύλλων αξιολόγησης και των εκθέσεων αξιολόγησης δραστηριότητας. 11.Τα φύλλα αξιολόγησης και οι εκθέσεις αξιολόγησης δραστηριότητας κοινοποιούνται από τη Διεύθυνση Προσωπικού, εντός δύο μηνών από τη σύνταξή τους, στους ενδιαφερόμενους. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν δικαίωμα προσφυγής κατ’ αυτών στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών, εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση, προς απάλειψη μόνον πραγματικών περιστατικών, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο εξετάζει την προσφυγή εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Κατά την εξέταση της προσφυγής, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί να καλεί σε ακρόαση, αυτοπροσώπως, μόνον τον κριθέντα υπάλληλο. Εάν οι λόγοι της προσφυγής κριθούν βάσιμοι, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει σε διόρθωση του φύλλου αξιολόγησης ή της έκθεσης αξιολόγησης της δραστηριότητας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με την προσφυγή. Άρθρο 74Αποσπάσεις1.Όταν υφίσταται ειδική υπηρεσιακή ανάγκη σε προσωπικό, επιτρέπεται η, μέχρι ένα τρίμηνο, απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου σε διπλωματικές και προξενικές αρχές, καθώς και Περιφερειακές Υπηρεσίες, η οποία ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η απόσπαση μπορεί να παραταθεί, για εξαιρετικούς λόγους, πέραν του τριμήνου και μέχρι ενός εξαμήνου συνολικά, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ο χρόνος της ως άνω αποσπάσεως, εφόσον αυτή υπερβαίνει τους τρεις μήνες, δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται δεύτερη απόσπαση του ίδιου υπαλλήλου πριν από την παρέλευση ενός έτους από τη λήξη της προηγούμενης. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, επιτρέπεται η απόσπαση στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε, αντίστοιχη προς το βαθμό τους, θέση της Εξωτερικής Υπηρεσίας, υπαλλήλων οι οποίοι για λόγους εκτάκτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας δεν δύνανται να μεταβούν ή να παραμείνουν ή να επανέλθουν στις θέσεις τους στην Εξωτερική Υπηρεσία. Οι ανωτέρω εξακολουθούν να λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους στο εξωτερικό. 3.Υπάλληλοι αποσπώμενοι σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας λαμβάνουν τις αποδοχές και το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή που λαμβάνουν οι ομοιόβαθμοί τους, οι οποίοι υπηρετούν στη χώρα αυτή. Στους αποσπώμενους από αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας σε άλλη αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας καταβάλλεται, επιπλέον, λόγω πρόσθετων εξόδων στέγασης, ποσοστό 15% επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του βαθμού τους στη χώρα απόσπασής τους. 4.Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στο Γραφείο Πρωθυπουργού, καθώς και η διάθεση υπαλλήλων στη Βουλή των Ελλήνων, κατά τις κείμενες διατάξεις. Επιτρέπεται, επίσης, η απόσπαση έως τριάντα (30), συνολικώς, υπαλλήλων όλων των κλάδων, εκ των οποίων έως πέντε (5) από το Διπλωματικό Κλάδο, σε πολιτικά κόμματα, τα οποία εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων, σε γραφεία Βουλευτών του Κοινοβουλίου και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χωρίς τους περιορισμούς της παραγράφου 1. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών επιτρέπεται η απόσπαση μέχρι τέσσερα έτη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι τρία έτη σε διεθνείς οργανισμούς ή διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η απόσπαση μέχρι τρία έτη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι δύο επιπλέον έτη. Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις αποδοχές και το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή των ομοιόβαθμών τους, οι οποίοι υπηρετούν στις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές της χώρας στην οποία λειτουργούν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί ή λαμβάνουν χώρα διασκέψεις ή διπλωματικές διαπραγματεύσεις, εκτός εάν αμείβονται από αυτούς. Εάν δεν υφίσταται διπλωματική ή προξενική αρχή στις παραπάνω χώρες, το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες με απόσπαση πέραν της τετραετίας ή τριετίας, κατά περίπτωση, υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένουν στη θέση τους, μέχρι ορισμού αντικαταστάτη τους ή το αργότερο για ένα ακόμη έτος. 6.Επιτρέπεται η απόσπαση από και προς την Κεντρική Υπηρεσία υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό, λόγω της ανάληψης της προεδρίας εκ μέρους της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παραγράφου 1. Οι κατά τα ως άνω αποσπώμενοι για τις ανάγκες της προεδρίας από τις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία συνεχίζουν να λαμβάνουν κανονικώς τις αποδοχές τους της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Οι αποσπασθέντες, κατά τα ανωτέρω, στην Κεντρική Υπηρεσία επιστρέφουν μετά τη λήξη της απόσπασής τους στις θέσεις τους και δεν μπορούν να μετατεθούν πριν παρέλθει εξάμηνο. Ο χρόνος της ως άνω απόσπασης υπαλλήλου, που υπηρετεί σε αρχή ειδικών συνθηκών, δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην αρχή αυτή. 7.Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται, σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 8.Για τις αποσπάσεις υπαλλήλων άλλων Υπουργείων ή φορέων, οι οποίες πραγματοποιούνται προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1104/1980 (ΦΕΚ 298 Α΄) και ν. 1640/1986 (ΦΕΚ 122 Α΄), προς το Γενικό Προξενείο Λονδίνου, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α΄), καθώς και για τις αποσπάσεις υπαλλήλων προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ), σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1764/1988 (ΦΕΚ 56 Α΄), εξακολουθούν να ισχύουν όσα ορίζονται στους νόμους αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, οι αποσπάσεις αυτές δύνανται να πραγματοποιούνται, εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη, και πάντως, μόνον εφόσον έχει εξασφαλισθεί η κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης για την καταβολή μισθού και επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής από το Υπουργείο, από το οποίο προέρχεται ο αποσπώμενος ή από το φορέα, από τον οποίο αυτός προέρχεται. 9.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η, κατ’ εξαίρεση και μέχρι διετίας, απόσπαση υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών ως διπλωματικών συμβούλων σε άλλα Υπουργεία, σε ανεξάρτητες Γενικές Γραμματείες, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα. 10.Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού μπορούν να αποσπώνται στο Γενικό Προξενείο της Βοστώνης και στο Προξενείο του Χιούστον ένας (1) υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και ένας (1) υπάλληλος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αποκλειστική απασχόληση την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής νοσηλίων. Για τις αποσπάσεις αυτές εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α΄). Άρθρο 75Κλήση στην Κεντρική Υπηρεσία1.Οι προϊστάμενοι και οι υπ’ αυτούς υπάλληλοι των διπλωματικών και προξενικών αρχών είναι δυνατόν, σε περίπτωση ανάγκης, να καλούνται στην Κεντρική Υπηρεσία, για υπηρεσιακούς λόγους, για χρονική περίοδο μέχρι ενός μηνός. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χρονική αυτή περίοδος μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη μήνα. 2.Στους καλούμενους στην Κεντρική Υπηρεσία για εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται πλήρεις οι αποδοχές της θέσης τους, καθώς και η οριζόμενη στο άρθρο 160 ημερήσια αποζημίωση. Άρθρο 76Ανάκληση υπαλλήλωνΣε περίπτωση που το κράτος διαπίστευσης αρνείται να δεχθεί τη διαπίστευση ή την ανακοίνωση υπαλλήλου ή να προβεί σε αναγνώριση ή την αποσύρει ή την ανακαλέσει, καθώς και εάν ο υπάλληλος υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, που εκθέτει τη χώρα ή την αρχή στην οποία υπηρετεί, επιτρέπεται η άμεση ανάκλησή του, κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στα άρθρα 95, 107, 115, 123, 131 και 139. Στην περίπτωση αυτή, το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε τριάντα ημέρες από την έκδοση της διαταγής ανάκλησης του υπαλλήλου και γνωμοδοτεί για τη μετάθεση ή μη του εν λόγω υπαλλήλου. Στον μετακινούμενο κατά τα ανωτέρω χορηγούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 157 έξοδα μετακίνησης. Άρθρο 77Ειδικές αποστολέςΟι ειδικές αποστολές, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, για υπηρεσιακούς λόγους, αποφασίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος εγκρίνει και τις σχετικές δαπάνες. Ο αριθμός των ειδικών αποστολών ορίζεται σε είκοσι, συνολικώς, ανά έτος, για υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου. Άρθρο 78Προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων1.Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυνατόν να απαλλάσσονται, προσωρινά, των καθηκόντων τους, κατ’ ανώτατο όριο επί ένα έτος, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από αίτησή τους, για απολύτως δικαιολογημένες ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2.Οι υπάλληλοι είναι δυνατόν να ζητήσουν την ανάκληση της προσωρινής απαλλαγής και πριν την παρέλευση του έτους. Οι διατελούντες σε προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων διατηρούν τη σειρά αρχαιότητάς τους και τα προς προαγωγή δικαιώματά τους. Με το πέρας του χρόνου της προσωρινής απαλλαγής καθηκόντων, οι υπάλληλοι επανέρχονται, αυτοδικαίως, στις οργανικές θέσεις τους. 3.Οι απαλλασσόμενοι, προσωρινά, των καθηκόντων τους λαμβάνουν το ήμισυ του συνόλου των πάσης φύσης αποδοχών, προσαυξήσεων του βαθμού τους και επιδομάτων, εκτός εκείνων, τα οποία συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων. Άρθρο 79Στέρηση προσωπικής ελευθερίας υπαλλήλου στο εξωτερικόΥπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος, συνεπεία πολεμικών γεγονότων, ανώμαλης κατάστασης ή τρομοκρατικών ενεργειών, στερείται την ελευθερία του ή παρακωλύεται να ασκήσει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τα καθήκοντά του στο εξωτερικό, διατηρείται στην ενεργό υπηρεσία, προάγεται κανονικά και λαμβάνει πλήρεις τις αποδοχές της θέσης του για όλο το χρόνο, κατά τον οποίο στερείται της προσωπικής του ελευθερίας ή παρακωλύεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην άσκηση των καθηκόντων του. Άρθρο 80Παθόντες κατά την υπηρεσία1.Σε περίπτωση που υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών υποστούν, ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, αναπηρία ολική ή μερική ή προσβληθούν από χρόνια νόσο, που καθιστά τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους δυσχερή ή και αδύνατη, παραμένουν στην υπηρεσία, εκτός οργανικών θέσεων, μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ανώτατου χρόνου για τη συνταξιοδότησή τους, προαγόμενοι τιμητικά σε όλους τους βαθμούς του κλάδου στον οποίο ανήκουν. Σε περίπτωση θανάτου το Δημόσιο αναλαμβάνει τα έξοδα κηδείας του θανόντος υπαλλήλου. 2.Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των καθηκόντων υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, υποστούν αναπηρία ολική ή μερική ή προσβληθούν από χρόνια νόσο μέλη της οικογένειάς του, το Δημόσιο αναλαμβάνει όλα τα έξοδα νοσηλείας μέχρι την πλήρη αποθεραπεία. Σε περίπτωση θανάτου το Δημόσιο αναλαμβάνει τα έξοδα κηδείας. Τμήμα 3: Πειθαρχικά θέματα Άρθρο 81Γενικές διατάξεις1.Για όλα τα θέματα που αφορούν στην πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, τα πειθαρχικά παραπτώματα και την παραγραφή τους, τις πειθαρχικές ποινές, τη διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων οργάνων και τα ενδικοφανή και ένδικα μέσα κατά των πειθαρχικών αποφάσεων εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον παρόντα νόμο. 2.Ειδικώς για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, πλην των αναφερομένων στον Υπαλληλικό Κώδικα, πειθαρχικά παραπτώματα είναι και τα εξής: 1)αδικαιολόγητη άρνηση μετάβασης στη θέση τοποθέτησης, 2)κατάχρηση εξουσίας, 3)απιστία περί τη διαχείριση δημοσίων εσόδων και κρατικής περιουσίας, 4)έλλειψη του προς τους ανωτέρους προσήκοντος σεβασμού, 5)δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις για θέματα που αφορούν στη λειτουργία της υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση της προϊσταμένης αρχής, 6)συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την αξιοπρεπή εκπροσώπηση της χώρας, 7)παράλειψη σύνταξης φύλλων αξιολόγησης και εκθέσεων αξιολόγησης δραστηριότητας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 του παρόντος νόμου, 8)άσκηση έργου ή δραστηριότητας ασυμβιβάστων προς την ιδιότητα ή τα καθήκοντα του υπαλλήλου. 3.Η οριστική παύση από την υπηρεσία των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών επιβάλλεται με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν αποφάσεως του Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για τους σε πρεσβευτικό βαθμό υπαλλήλους και με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών κατόπιν αποφάσεως του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για τους λοιπούς υπαλλήλους. Η ποινή της οριστικής παύσης επιβάλλεται και στις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις, επιπλέον αυτών που προβλέπονται, περιοριστικώς, στον Υπαλληλικό Κώδικα: 1)αδικαιολόγητη άρνηση μετάβασης στη θέση τοποθέτησης, 2)ποινική καταδίκη για αξιόποινη πράξη, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 66 παρ. 1 εδάφιο ε΄ ή στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, συνεπεία καταδίκης, 3)επιβολή πειθαρχικής ποινής προσωρινής παύσης άνω των τριών μηνών, δύο φορές τουλάχιστον. 4.Προκειμένου περί υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, η διάπραξη του αδικήματος του άρθρου 252 του Ποινικού Κώδικα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. 5.Σε περιπτώσεις ανάκρισης, κατά τα προβλεπόμενα στον Υπαλληλικό Κώδικα επί μονομελούς δικαιοδοσίας, την ένορκη διοικητική εξέταση ή την ανάκριση μπορεί να διατάξει ο επιληφθείς, πειθαρχικώς, προϊστάμενος ή άλλος οριζόμενος από αυτόν υπάλληλος ή Σύμβουλος της Επικρατείας, οριζόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρθρο 82Αργία1.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών τίθεται, αυτοδικαίως, σε αργία: 1)ο στερηθείς της προσωπικής του ελευθερίας, συνεπεία εντάλματος προσωρινής κράτησης ή βουλεύματος ή δικαστικής απόφασης, έστω και αν απελύθη με εγγύηση ή ανεστάλη η εκτέλεση της ποινής του ή επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι αντί προσωρινής κράτησης. 2)ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε οριστική παύση με απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου, από την κοινοποίηση αυτής μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας ή μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί τυχόν προσφυγής που ασκήθηκε. 2.Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία: 1)εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο τέθηκε σε αργία, με έκδοση τελεσίδικης απαλλακτικής ποινικής ή πειθαρχικής απόφασης, 2)εάν μεταρρυθμισθεί η απόφαση περί επιβολής της οριστικής παύσης. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή προκειμένου περί υπαλλήλου με πρεσβευτικό βαθμό, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και προηγούμενη ακρόαση του υπαλλήλου, μπορεί να τεθεί σε αργία υπάλληλος, εφόσον υφίσταται εναντίον του εκκρεμής ποινική ή πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα δυνάμενο να επιφέρει την έκπτωση ή την οριστική του παύση. 4.Οι αποδοχές του εν αργία υπαλλήλου παρακρατούνται κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση τελεσίδικης απαλλακτικής απόφασης, καθώς και μετά το πέρας πειθαρχικής διαδικασίας που δεν κατέληξε σε επιβολή πειθαρχικής ποινής, οι παρακρατηθείσες αποδοχές αποδίδονται, αυτοδικαίως, στον υπάλληλο. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος της αργίας προσμετράται στο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε περίπτωση. 5.Ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεν δικαιούται αποδοχές αργίας. Άρθρο 83Πειθαρχική εξουσία1.Ο Υπουργός επιβάλλει σε όλους τους, υπό τη δικαιοδοσία του, υπαλλήλους, απευθείας, τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι του ημίσεως των συνολικών αποδοχών ενός μηνός. 2.Οι Γενικοί Διευθυντές, οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και οι προϊστάμενοι των διπλωματικών και προξενικών αρχών επιβάλλουν στους υπ’ αυτούς υπηρετούντες και ιεραρχικώς υφισταμένους τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι του τετάρτου των μηνιαίων τους αποδοχών της ημεδαπής. Τις αυτές ποινές επιβάλλουν οι προϊστάμενοι των πρεσβευτικών αρχών στους προϊσταμένους των έμμισθων και άμισθων προξενικών αρχών. 3.Οι προϊστάμενοι τμημάτων επιβάλλουν στους υπ’ αυτούς υπηρετούντες και ιεραρχικώς υφισταμένους την ποινή της έγγραφης επίπληξης. 4.Οι λοιπές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συμβουλίου. Άρθρο 84Κλήση σε απολογία1.Πριν από κάθε επιβολή πειθαρχικής ποινής, ο υπάλληλος καλείται, εγγράφως, σε απολογία, την οποία οφείλει να υποβάλει εντός πέντε ημερών από τη λήψη της κλήσης. 2.Η προθεσμία για υποβολή έγγραφης απολογίας παρατείνεται από τον καλούντα για εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον παρίσταται ανάγκη συλλογής στοιχείων από τον καλούμενο για προπαρασκευή της απολογίας ή λόγω απόστασης. 3.Η κλήση σε απολογία επιδίδεται ή αποστέλλεται στον υπάλληλο με απόδειξη. 4.Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής της απολογίας, πειθαρχική ποινή μπορεί να επιβληθεί και χωρίς την απολογία. 5.Η εκπροθέσμως υποβληθείσα απολογία λαμβάνεται υπόψη εάν περιέλθει στον καλέσαντα πριν την επιβολή της ποινής. Άρθρο 85Επιβολή πειθαρχικής ποινής1.Εάν μετά τη λήψη της απολογίας κριθεί από τον καλούντα, κατά το προηγούμενο άρθρο, ότι συντρέχει περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος, επιβάλλει αυτός, κατά την κρίση του, πειθαρχική ποινή εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του. 2.Εάν το παράπτωμα επισύρει ποινή ανώτερη της δικαιοδοσίας του επιληφθέντος πειθαρχικώς Προϊσταμένου, οφείλει αυτός να παραπέμψει την υπόθεση στον ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάμενο, ο δε Υπουργός στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο. Άρθρο 86Εκτέλεση πειθαρχικών ποινών1.Το επιβληθέν πρόστιμο καταβάλλεται από τον τιμωρηθέντα, υπέρ του Δημοσίου, στην οικεία Δ.Ο.Υ., διαφορετικά παρακρατείται μηνιαίως από τις αποδοχές του υπαλλήλου και αποδίδεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, ως δημόσιο έσοδο. 2.Ο τιμωρηθείς με προσωρινή παύση υπάλληλος στερείται, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή, του μισθού και κάθε άλλης απολαβής από την υπηρεσία. Ο χρόνος της προσωρινής παύσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Όσο διαρκεί η προσωρινή παύση, ο τιμωρηθείς δεν προτείνεται για προαγωγή, ακόμα και εάν έχει πλήρη τα προς τούτο τυπικά προσόντα. Κατά της απόφασης του Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά περίπτωση, η οποία επιβάλλει προσωρινή ή οριστική παύση, επιτρέπεται στον τιμωρηθέντα εντός εξήντα ημερών από την κοινοποίησή της, η άσκηση προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο. Άρθρο 87Μη ανάκληση ή τροποποίηση πειθαρχικών ποινώνΠειθαρχικές ποινές, οι οποίες επιβάλλονται αρμοδίως, δεν μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν από αυτούς που τις επιβάλλουν. Άρθρο 88Παραγραφή1.Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά τρία έτη από την ημέρα κατά την οποία διαπράχθηκαν, εκτός αν πρόκειται για τα αδικήματα, για τα οποία προβλέπεται η ποινή της οριστικής παύσης, τα οποία παραγράφονται μετά πενταετία. 2.Οι κατά του υπαλλήλου απευθυνόμενες πράξεις προς δίωξη του παραπτώματος διακόπτουν την παραγραφή, ο χρόνος όμως αυτής δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, συνολικώς, μέχρι την έκδοση της καταγνωστικής απόφασης, για δε τα αδικήματα, για τα οποία προβλέπεται η ποινή της οριστικής παύσης, την επταετία. 3.Πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα, δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκημα. Για τα παραπτώματα αυτά οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα 1: Διπλωματικός Κλάδος Άρθρο 89Βαθμοί και θέσεις1.Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου είναι οι εξής, από τους οποίους οι τρεις πρώτοι ονομάζονται πρεσβευτικοί: 1)Πρέσβυς2)Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ 3)Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ 4)Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ 5)Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ 6)Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ 7)Γραμματέας Πρεσβείας Β΄ 8)Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ 9)Ακόλουθος Πρεσβείας 2.Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου είναι οκτακόσιες ενενήντα οκτώ (898) και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής: 1)Πρέσβυς, θέσεις 20, 2)Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ και 3)Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄, θέσεις 165, 4)Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ και 5)Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄, θέσεις 240, 6)Γραμματέας Πρεσβείας Α΄, 7)Γραμματέας Πρεσβείας Β΄ και 8)Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄, θέσεις 385, 9)Ακόλουθος Πρεσβείας, θέσεις 88. Οι θέσεις των Γραμματέων Πρεσβείας Α΄, Β΄ και Γ΄, των Συμβούλων Πρεσβείας Α΄ και Β΄, καθώς και των Πληρεξουσίων Υπουργών Α΄ και Β΄ είναι ενιαίες. 3.Ο συνολικός αριθμός και η κατά βαθμό κατανομή των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με διάταγμα, που εκδίδεται, με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανομή των θέσεων, κατά την ιεραρχία. 4.Η ιδιότητα του διπλωματικού υπαλλήλου είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Άρθρο 90Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό1.Στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα και στις αρχές του εξωτερικού προΐστανται υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο. 2.Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, τοποθετούνται σε θέσεις αντίστοιχες του βαθμού τους, ως ακολούθως: Πρέσβυς: προϊστάμενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄: προϊστάμενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας ή Πρεσβευτής-Σύμβουλος στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες Ε.Ε. και Ο.Η.Ε.. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄: προϊστάμενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας ή Πρεσβευτής-Σύμβουλος σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Γενικός Πρόξενος. Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄: Σύμβουλος σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Πρεσβευτής-Σύμβουλος σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία, εφόσον έχει συμπληρώσει εξαετή υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό ή Γενικός Πρόξενος. Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄: Σύμβουλος σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Γενικός Πρόξενος ή Πρόξενος σε Γενικό Προξενείο ή επί κεφαλής Προξενείου. Γραμματέας Πρεσβείας Α΄: Α΄ Γραμματέας σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Πρόξενος σε Γενικό Προξενείο ή επί κεφαλής Προξενείου ή επί κεφαλής προξενικού γραφείου Πρεσβείας. Γραμματέας Πρεσβείας Β΄: Β΄ Γραμματέας σε Πρεσβεία ή Αντιπροσωπεία ή Πρόξενος σε Γενικό Προξενείο ή επί κεφαλής Προξενείου ή επί κεφαλής προξενικού γραφείου Πρεσβείας. Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄: Γ΄ Γραμματέας Πρεσβείας σε Πρεσβεία ή Υποπρόξενος σε προξενική αρχή ή επί κεφαλής προξενικού γραφείου Πρεσβείας. Άρθρο 91Ειδικά προσόντα διορισμούΓια το διορισμό σε θέση Ακολούθου Πρεσβείας απαιτείται, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 66, επιτυχής αποφοίτηση από τη Διπλωματική Ακαδημία. Άρθρο 92Δοκιμαστική υπηρεσία και μονιμοποίησηΑκολούθων Πρεσβείας1.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, όσοι αποφοιτούν επιτυχώς από τη Διπλωματική Ακαδημία διορίζονται σε θέσεις Ακολούθων Πρεσβείας, κατά τη σειρά της τελικής κατάταξής τους. 2.Οι διοριζόμενοι, κατά την παράγραφο 1, Ακόλουθοι Πρεσβείας διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησής τους στη Διπλωματική Ακαδημία. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής υπηρεσίας και εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα έτος πραγματικής υπηρεσίας μετά το διορισμό τους, κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση. Για το σκοπό αυτόν λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις των προϊσταμένων των Διευθύνσεων στις οποίες υπηρέτησαν οι κρινόμενοι και τα λοιπά στοιχεία του μητρώου τους. 3.Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Άρθρο 93Τυπικά προσόντα προαγωγής1.Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου απαιτείται: 1)από το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄, τριετής υπηρεσία στο βαθμό αυτό, στον οποίο συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στη Διπλωματική Ακαδημία, 2)από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 3)από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β΄ στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 4)από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 5)από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 6)από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 7)από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 8)από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ στο βαθμό του Πρέσβεως, συνολική οκταετής υπηρεσία στους βαθμούς του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ και του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄, από την οποία τρία έτη, τουλάχιστον, στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄. 2.1)Η προαγωγή από το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας στο βαθμό του Γραμματέως Πρεσβείας Γ΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2)Η προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ έως το βαθμό του Γραμματέως Πρεσβείας Α΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3)Η προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 4)Η προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 5)Η προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου για να προαχθούν στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄, πρέπει να έχουν υπηρετήσει, τουλάχιστον μία φορά, σε αρχή ειδικών συνθηκών, όπως οι αρχές αυτές ορίζονται βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 95, ή σε χώρα ειδικών συνθηκών, όπως οι χώρες αυτές ορίζοντο με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και τέσσερα τουλάχιστον έτη σε διπλωματική αρχή, τρία έτη σε προξενική αρχή ή προξενικό γραφείο, δύο έτη σε Διεύθυνση, η οποία ασχολείται με θέματα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και δύο έτη σε Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Η υποχρέωση διετούς υπηρεσίας σε Διεύθυνση, η οποία ασχολείται με θέματα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και σε Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ισχύει για τους υπαλλήλους που εισέρχονται στο Διπλωματικό Κλάδο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 6)Η προαγωγή από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ ενεργείται με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. 7)Η προαγωγή από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ στο βαθμό του Πρέσβεως ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Άρθρο 94Προαγωγές1.Οι προαγωγές από το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄, από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β΄, από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β΄ στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄, καθώς και από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄, ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. 2.Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 3.Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ και από το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ ενεργούνται, κατ’ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθόσον αφορά τους επιλεγέντες. Προκρίνονται δε, κατ’ αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του, από την ημερομηνία διορισμού του. 4.Οι προαγωγές από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ και από το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ στο βαθμό του Πρέσβεως ενεργούνται κατ’ απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαιτείται μόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου προς προαγωγή που παραλείπεται. 5.Αν ο υπάλληλος που κρίνεται για προαγωγή μέχρι και το βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ότι στερείται των προσόντων για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, τρεις φορές συνεχώς και αφού την τρίτη φορά κληθεί προς ακρόαση, παραμένει στο βαθμό που κατέχει μέχρι συμπληρώσεως του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψεως της κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία. 6.Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, οι θέσεις των οποίων είναι ενιαίες. Άρθρο 95Μεταθέσεις1.Οι διπλωματικοί υπάλληλοι μετατίθενται σε θέσεις αντίστοιχες προς το βαθμό τους. 2.Οι μεταθέσεις των διπλωματικών υπαλλήλων ενεργούνται μέχρι το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθμό υπαλλήλους, η μετάθεση ενεργείται με διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εξωτερικών και ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3.Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας παραμένουν στην ίδια αρχή για δύο τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από τέσσερα. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 4.Η παραμονή του διπλωματικού υπαλλήλου στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, συντάσσεται πίνακας αρχών ειδικών συνθηκών, υποκατηγορία των οποίων είναι οι αρχές δυσμενών συνθηκών. Ο εν λόγω πίνακας ενημερώνεται, υποχρεωτικώς, ανά διετία. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 5.1)Οι διπλωματικοί υπάλληλοι μετατίθενται, υποχρεωτικώς, στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχόμενα σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ή έχουν συμπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του χρονικού ορίου των δύο ετών, για εξαιρετικούς λόγους και μόνον εφόσον ο διπλωματικός υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεώς του, σε αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθμό και τους υπαλλήλους λοιπών κλάδων, με αντίστοιχο βαθμό. 2)Κατά τις μεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι υπάλληλοι να μετατίθενται εναλλακτικώς μεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των λοιπών αρχών. 6.1)Οι μεταθέσεις των διπλωματικών υπαλλήλων πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Οι μεταθέσεις στο νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων. 2)Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των διπλωματικών υπαλλήλων μέχρι το βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄, η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 7.Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διατύπωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του: 1)την αίτηση του υπαλλήλου, 2)τις υπηρεσιακές ανάγκες, 3)την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία, 4)την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης, 5)τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου. 8.Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, πλην των εχόντων πρεσβευτικό βαθμό, δεν μετατίθενται σε πόλη, στην οποία έχουν ήδη υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από τη μετάθεσή τους από αυτή. 9.Οι περιορισμοί των προηγούμενων παραγράφων δεν ισχύουν για τους έχοντες πρεσβευτικό βαθμό διπλωματικούς υπαλλήλους που υπηρετούν ως προϊστάμενοι διπλωματικών αρχών. 10.Διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί διπλωματικών υπαλλήλων. Άρθρο 96Διπλωματικοί υπάλληλοι στη διάθεση του Υπουργού1.Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, με πρεσβευτικό βαθμό, είναι δυνατόν να τίθενται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες, το πολύ, μετά την πάροδο του οποίου τοποθετούνται σε θέση της Κεντρικής ή της Εξωτερικής Υπηρεσίας. 2.Η θέση υπαλλήλου στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών και η ανάκληση αυτής ενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. 3.Σε υπαλλήλους, που τελούν στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα σε διεθνείς οργανισμούς, σε συνέδρια, σε επιτροπές ή σε άλλες υπηρεσίες εντός ή εκτός των ορίων του κράτους. Κατά το χρονικό διάστημα της διάθεσής τους στον Υπουργό Εξωτερικών, οι υπάλληλοι αυτοί διατηρούν τη σειρά αρχαιότητας και τα προς προαγωγή δικαιώματά τους, λαμβάνουν δε τις αποδοχές του βαθμού τους, καθώς επίσης και, σε περίπτωση υπηρεσίας στο εξωτερικό, επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής ή ημερήσια αποζημίωση. Άρθρο 97Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας1.1)Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου αποχωρούν από την υπηρεσία, όταν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. 2)Ως ημέρα που συμπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους. 2.Η ηλικία αποδεικνύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 66. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία. 3.Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο αυτό. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, η μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. Άρθρο 98Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ούς υπηρεσίας1.Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. 2.Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε για το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού, ή την καθ’οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου και αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. 3.Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί, λόγω ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία, υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό, επί τρία έτη το πολύ μετά τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του 65ου έτους της ηλικίας τους. Άρθρο 99Απονομή βαθμών επί τιμή σε αποχωρούντεςδιπλωματικούς υπαλλήλους Με διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, Πρέσβεις ή Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α΄ ή Β΄, που αποχωρούν από την υπηρεσία, μετά από τριακονταετή υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών, μπορεί να διατηρούν, επί τιμή, το βαθμό, με τον οποίο αποχωρούν. Σε αυτούς μπορεί να απονέμεται λόγω εξαιρετικών υπηρεσιών και ο αμέσως ανώτερος βαθμός επί τιμή. Άρθρο 100Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων1.Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να διορίζονται έως πέντε Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων. 2.Στις θέσεις της παραγράφου 1 διορίζονται αναγνωρισμένης αξίας προσωπικότητες της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής της χώρας. 3.Οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων εξαιρούνται της μονιμότητας και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις της επετηρίδας του Διπλωματικού Κλάδου. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών του βαθμού του εν ενεργεία Πρέσβεως. 4.Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, απαλλάσσονται οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων από τα καθήκοντά τους. Τμήμα 2: Προσωπικό Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Άρθρο 101Καθεστώς προσωπικού της ΕιδικήςΝομικής Υπηρεσίας 1.Το επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας κατατάσσεται στους ακόλουθους βαθμούς: 1)Νομικός Σύμβουλος Α΄ 2)Νομικός Σύμβουλος Β΄ 3)Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος 4)Εισηγητής.2.Οι οργανικές θέσεις του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι εξήντα εννέα (69) και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής: 1)Νομικός Σύμβουλος Α΄ και Νομικός Σύμβουλος Β΄: 22 2)Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος: 23 3)Εισηγητής: 24 Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται και να ανακατανέμεται, κατά βαθμό, με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. 3.Τις θέσεις του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.) του άρθρου 16 καταλαμβάνουν πτυχιούχοι Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αντίστοιχου και ισοτίμου της αλλοδαπής, κατόπιν ειδικού διαγωνισμού, που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος βαθμολόγησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια του ειδικού διαγωνισμού. 4.Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου ή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου και να γνωρίζουν την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. Όριο ηλικίας, για την εισαγωγή στην Ειδική Νομική Υπηρεσία, ορίζεται το 35ο έτος. Οι επιτυγχάνοντες στον κατά την προηγούμενη παράγραφο διαγωνισμό διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με το βαθμό του Εισηγητή. 5.Στην Ειδική Νομική Υπηρεσία προΐσταται ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος. Στη θέση αυτή τοποθετείται, με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται: 1)καθηγητής ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου του δημοσίου διεθνούς δικαίου ή του ευρωπαϊκού δικαίου με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ή 2)υπάλληλος από το επιστημονικό προσωπικό της Ε.Ν.Υ. με το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α΄, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ή με εικοσαετή ευδόκιμη υπηρεσία στην παλαιά Ε.Ν.Υ. ή στην παλαιά Ειδική Νομική Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Στην περίπτωση κατά την οποία στην Ειδική Νομική Υπηρεσία προΐσταται καθηγητής Πανεπιστημίου, η θητεία του μπορεί μία φορά να ανανεωθεί, κατά δε τη διάρκειά της αναστέλλεται η άσκηση των εκπαιδευτικών και διοικητικών καθηκόντων του στο οικείο Πανεπιστήμιο. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται σε κάθε τμήμα ως προϊστάμενος με πενταετή θητεία, υπάλληλος από το επιστημονικό προσωπικό με βαθμό Νομικού Συμβούλου Α΄ και, σε περίπτωση που στο αντίστοιχο τμήμα δεν υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος Α΄, με το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β΄. Στο Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων μπορεί να ορισθεί προϊστάμενος και υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ ή Β΄. Στο Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων προβλέπεται, επίσης, και μία θέση ειδικού βιβλιοθηκονόμου, για την υπηρεσιακή κατάσταση του οποίου ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις αντίστοιχες θέσεις της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου. 6.Η προαγωγή του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας στον αμέσως ανώτερο βαθμό ενεργείται από το βαθμό του Εισηγητή στο βαθμό του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και από το βαθμό του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β΄ και από το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α΄ με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 7.Για την προαγωγή από το βαθμό του Εισηγητή στο βαθμό του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου απαιτείται επταετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. Για την προαγωγή από το βαθμό του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β΄ απαιτείται επταετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. Για την προαγωγή από το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α΄ απαιτείται τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. Οι κατέχοντες ήδη το βαθμό του Νομικού Συμβούλου, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), οι οποίοι κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος έχουν συμπληρώσει ευδόκιμο τριετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν, προάγονται στο βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α΄ με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 8.Οι προαγωγές, σε όλους τους βαθμούς, ενεργούνται, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, κατ’ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση, καθ’ όσον αφορά τους επιλεγέντες, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, απόλυτα, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Σε κάθε περίπτωση προαγωγής, συνεκτιμάται η συμμετοχή και απόδοση των υπαλλήλων του επιστημονικού προσωπικού σε επιμορφωτικούς κύκλους, καθώς και οι επιστημονικοί τους τίτλοι και έργα. 9.Τα ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης και οι πειθαρχικές υποθέσεις, των Εισηγητών ή Αναπληρωτών Νομικών Συμβούλων, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συμβουλίου, αντίστοιχα, και των Νομικών Συμβούλων Α΄ και Β΄ στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Ανώτατου Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών, αντίστοιχα. 10.Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας. 11.Οι υπάλληλοι, που ανήκουν στο επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας αποχωρούν από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους. Ως ημέρα που συμπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους. Οι ανωτέρω υπάλληλοι αποχωρούν, επίσης, από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Η ηλικία αποδεικνύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 66. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία. Εάν υπάλληλος του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ. κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή του στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι όμως πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε για το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού, ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου και αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Οι ανήκοντες στο επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, με τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο αυτό ή την τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. 12.Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του Επίτιμου Νομικού Συμβούλου σε όσους έχουν διατελέσει Ειδικοί Νομικοί Σύμβουλοι ή αποχωρούν με το βαθμό του Νομικού Συμβούλου Α΄ της Ε.Ν.Υ.. Οι Επίτιμοι Νομικοί Σύμβουλοι εξακολουθούν να λαμβάνουν την προβλεπόμενη από το π.δ. 423/1994 (ΦΕΚ 241 Α΄) ειδική αποζημίωση, εφόσον διατηρούνται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών, για την παροχή νομικών υπηρεσιών. 13.Η ιδιότητα του μέλους του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 14.Οι υπάλληλοι του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ., που εντάχθηκαν στην Ειδική Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις παραγράφους 14, 15 και 16 του άρθρου 87 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄) και είχαν την ιδιότητα του δικηγόρου, καθώς και όσοι έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου κατά την είσοδό τους στην υπηρεσία, κατόπιν του ειδικού διαγωνισμού, ο οποίος προβλέπεται στην παράγραφο 1, διατηρούν, εφόσον το επιθυμούν, την ιδιότητα του δικηγόρου και τελούν σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος. Όσοι από αυτούς είχαν την ιδιότητα του δικηγόρου, κατά την είσοδό τους στην υπηρεσία, την οποία και απώλεσαν λόγω του ασυμβίβαστου του άρθρου 53 παρ. 5 του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α΄), ανακτούν, αυτοδικαίως, την ιδιότητα αυτή και λογίζονται ότι τελούν σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος, από την ημερομηνία επανάκτησης της ιδιότητας αυτής. Τμήμα 3: Κλάδος Εμπειρογνωμόνων Άρθρο 102Βαθμοί και θέσεις1.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων κατατάσσονται στους ακόλουθους βαθμούς: 1)Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής - Σύμβουλος Α΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ του Διπλωματικού Κλάδου. 2)Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής - Σύμβουλος Β΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄ του Διπλωματικού Κλάδου. 3)Εμπειρογνώμονας - Σύμβουλος Α΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ του Διπλωματικού Κλάδου. 4)Εμπειρογνώμονας - Σύμβουλος Β΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ του Διπλωματικού Κλάδου. 2.Οι οργανικές θέσεις του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων είναι εκατόν δεκαεπτά (117) και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής: 1)Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής - Σύμβουλος Α΄ και 2)Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής - Σύμβουλος Β΄ θέσεις 35 3)Εμπειρογνώμονας - Σύμβουλος Α΄ και 4)Εμπειρογνώμονας - Σύμβουλος Β΄ θέσεις 82 Οι θέσεις των βαθμών Εμπειρογνωμόνων - Συμβούλων Β΄ και Α΄, καθώς και οι θέσεις των βαθμών Εμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών-Συμβούλων Β΄ και Α΄ είναι ενιαίες. 3.Ο συνολικός αριθμός και η κατά βαθμό κατανομή των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται, με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανομή των θέσεων, κατά την ιεραρχία. Άρθρο 103Καθήκοντα1.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας. ΄Εργο τους είναι να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα των τομέων ειδίκευσής τους, να προβαίνουν σε αναλύσεις, να υποβάλλουν προτάσεις και να προωθούν τις υποθέσεις, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί. Οι εν λόγω υπάλληλοι μπορούν να ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας. 2.Η ιδιότητα του υπαλλήλου του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων είναι ασυμβίβαστη με τη διατήρηση θέσης διδακτικού προσωπικού σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Άρθρο 104Διαδικασία και ειδικά προσόντα διορισμού1.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν ειδικής διαδικασίας επιλογής, που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ένταξη ή μετάταξη υπαλλήλων από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης δεν επιτρέπεται. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, πανελλαδικής κυκλοφορίας, τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας επιλογής. Με την ίδια προκήρυξη ορίζεται η διαδικασία πρόσληψης των υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων και καθορίζονται οι ειδικότητες των Εμπειρογνωμόνων που θα προσληφθούν. Η πρόσληψη διενεργείται με βάση τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων και τη συνάφειά τους προς την προκηρυσσόμενη ειδικότητα. Με όμοια απόφαση συγκροτείται επιτροπή επιλογής, η οποία αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων. Στην απόφαση ορίζονται και τα ειδικότερα θέματα για τη λειτουργία της επιτροπής επιλογής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επιλογή των υποψηφίων. 2.Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων Εμπειρογνωμόνων πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα προσόντα του άρθρου 66, και: α) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, με τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσής τους, ή κατοχή διδακτορικού διπλώματος με τριετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσης και β) άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας και επαρκή γνώση της γαλλικής ή άλλης γλώσσας που απαιτείται από την ειδίκευση. Υποψήφιοι για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων μπορούν να είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το τριακοστό δεύτερο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό, κατά το έτος προκήρυξης της διαδικασίας πρόσληψης. Άρθρο 105Τυπικά προσόντα και διαδικασία προαγωγής1.Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων απαιτείται: 1)από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α΄, τετραετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 2)από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Β΄, εξαετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 3)από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. 2.1)Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις, από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2)Η προαγωγή από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Β΄ ενεργείται, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών. 3)Η προαγωγή από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α΄ ενεργείται με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών. 3.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων μπορούν να τίθενται στη διάθεση του Υπουργού Εξωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96. Άρθρο 106Προαγωγές1.Οι προαγωγές από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α΄, καθώς και από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Β΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α΄, ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 2.Οι προαγωγές, από το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α΄ στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Β΄ ενεργούνται κατ’ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθ’ όσον αφορά τους επιλεγέντες, προκρίνονται δε, κατ’ αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 3.Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του, από την ημερομηνία διορισμού του. 4.Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας. Άρθρο 107|Μεταθέσεις1.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων δύνανται να μετατίθενται σε θέσεις αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, η σύνθεση των οποίων προβλέπει οργανική θέση Εμπειρογνώμονα. 2.Οι μεταθέσεις των Εμπειρογνωμόνων ενεργούνται μέχρι το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α΄ με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για τους έχοντες βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α΄και Β΄ υπαλλήλους, η μετάθεση ενεργείται με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραμένουν στην ίδια αρχή για δύο τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από τέσσερα. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 4.Η παραμονή υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 95, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 5.1)Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων μετατίθενται, υποχρεωτικώς, στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχόμενα σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του χρονικού ορίου των δύο ετών, για εξαιρετικούς λόγους και μόνον εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεώς του, σε αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους έχοντες βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α΄ και Β΄. 2)Κατά τις μεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι υπάλληλοι να μετατίθενται εναλλακτικώς μεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των λοιπών αρχών. 6.1)Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων. 2)Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων μέχρι το βαθμό του Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α΄, η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 7.Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του: 1)την αίτηση του υπαλλήλου, 2)τις υπηρεσιακές ανάγκες, 3)την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία, 4)την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης, 5)τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου. 8.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων δεν επιτρέπεται να μετατεθούν σε πόλη, στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρησή τους από αυτή. 9.Οι περιορισμοί των προηγούμενων παραγράφων δεν ισχύουν για τους Εμπειρογνώμονες που έχουν το βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή – Συμβούλου Α΄ και Β΄. 10.Διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων. Άρθρο 108Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας1.1)Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων αποχωρούν από την υπηρεσία, όταν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. 2)Ως ημέρα, που συμπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους. 2.Η ηλικία αποδεικνύεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 66. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία. 3.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο αυτό. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. Άρθρο 109Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας1.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του κλάδου αυτού, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι, όμως, πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθησαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. 2.Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού, ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Τμήμα 4: Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Άρθρο 110Βαθμοί και θέσεις1.Οι βαθμοί του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι οι εξής: 1)Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ του Διπλωματικού Κλάδου. 2)Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ του Διπλωματικού Κλάδου. 3)Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ του Διπλωματικού Κλάδου. 4)Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ του Διπλωματικού Κλάδου. 5)Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ του Διπλωματικού Κλάδου. 6)Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β΄ του Διπλωματικού Κλάδου. 7)Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ του Διπλωματικού Κλάδου. 8)Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που αντιστοιχεί βαθμολογικά και μισθολογικά στο βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας του Διπλωματικού Κλάδου. Η κατά τα ανωτέρω μισθολογική αντιστοιχία ισχύει επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 2503/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄). 2.Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι εκατόν ογδόντα εννέα (189) και κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής: 1)Γενικοί Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και 2)Γενικοί Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ θέσεις 15. 3)Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και 4)Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ θέσεις 70. 5)Γραμματείς Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και 6)Γραμματείς Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ και 7)Γραμματείς Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄ και 8)Ακόλουθοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων θέσεις 104. Οι θέσεις των Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄, οι θέσεις των Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄, καθώς και των Γραμματέων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, Β΄, Γ΄ και των Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι ενιαίες. 3.Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατό να μεταβάλλεται κατά βαθμό με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Άρθρο 111Υπηρεσιακό καθεστώς1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου απαγορεύεται ο διορισμός ή ένταξη στον Κλάδο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων άλλων υπαλλήλων. Εξαιρούνται όσοι φοιτούν στο Τμήμα Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 2.Οι θέσεις του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που κενούνται οριστικά μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατέχουν θέσεις του κλάδου αυτού, καθώς και των υπαλλήλων που θα διορισθούν σε θέσεις του εν λόγω κλάδου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αλλά φοιτούσαν ήδη, κατά το χρόνο αυτόν, στο Τμήμα Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις του εισαγωγικού βαθμού του διπλωματικού κλάδου. Άρθρο 112Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό1.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωματικές και προξενικές αρχές. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, εντάσσονται στο προσωπικό της διπλωματικής ή προξενικής αρχής και τοποθετούνται σε θέσεις αντίστοιχες του βαθμού τους, ως ακολούθως: 1)Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄: σε Πρεσβεία ή Μόνιμη Αντιπροσωπεία ή γραφείο συνδέσμου όπου υφίστανται οργανικές θέσεις του κλάδου αυτού και σε θέση προϊσταμένου Γραφείου Ο.Ε.Υ., εφόσον λειτουργεί τέτοιο γραφείο, στην αρχή όπου τοποθετούνται. 2)Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄: σε Πρεσβεία ή Μόνιμη Αντιπροσωπεία ή Γραφείο Συνδέσμου, όπου υφίσταται οργανική θέση του κλάδου αυτού. 3)Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, Β΄ και Γ΄: σε Πρεσβεία ή Μόνιμη Αντιπροσωπεία ή Γραφείο Συνδέσμου ή Γενικό Προξενείο ή Προξενείο, όπου υφίσταται οργανική θέση του κλάδου. 2.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό έχουν τη διπλωματική ιδιότητα και όλα τα προνόμια και ευεργετήματα που παρέχονται στα μέλη του διπλωματικού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τους ελληνικούς νόμους, και ανακοινώνονται στη διπλωματική επετηρίδα της χώρας, όπου υπηρετούν, με το διπλωματικό βαθμό προς τον οποίο εξομοιούνται, προστιθεμένης της φράσης «Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων». 3.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Ο.Ε.Υ. όταν υπηρετούν στο εσωτερικό τοποθετούνται ιδίως στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας και τις υπαγόμενες σε αυτήν Υπηρεσίες, Διευθύνσεις και Περιφερειακές Υπηρεσίες και μπορούν να ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στις Διευθύνσεις Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Άρθρο 113Τυπικά προσόντα προαγωγής1.Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων απαιτείται: 1)από το βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄, διετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 2)από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄ στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 3)από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 4)από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 5)από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 6)από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 7)από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών Υποθέσεων Α΄, τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. 2.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δεν μπορούν να προαχθούν στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ εάν δεν έχουν υπηρετήσει, τουλάχιστον μία φορά, σε αρχή ειδικών συνθηκών, όπως οι αρχές αυτές ορίζονται βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του παρόντος νόμου, ή σε χώρα ειδικών συνθηκών, όπως οι χώρες αυτές ορίζοντο με βάση τις διατάξεις που ίσχυσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του. 3.1)Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις από το βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έως και στο βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2)Η προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3)Η προαγωγή στις ενιαίες θέσεις μεταξύ των βαθμών των Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ και Α΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 4)Η προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών. 5)Η προαγωγή από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ενεργείται με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών. Άρθρο 114Προαγωγές1.Οι προαγωγές από το βαθμό του Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έως και το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. 2.Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 3.Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ και από το βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ ενεργούνται κατ’ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Προκρίνονται κατ’ αξιολογική σειρά οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον έχουν ευδόκιμη υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του, από την ημερομηνία διορισμού του. 4.Οι προαγωγές από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ενεργούνται κατ’ απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαιτείται μόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου που παραλείπεται. 5.Το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που εκρίθη την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπληρώσεως του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψεως κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία. 6.Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, οι θέσεις των οποίων είναι ενιαίες. Άρθρο 115Μεταθέσεις1.Οι υπάλληλοι τού Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μετατίθενται σε θέσεις αντίστοιχες προς το βαθμό τους. 2.Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για τους υπαλλήλους που έχουν βαθμό Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έως και Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, η μετάθεση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για τους υπαλλήλους που έχουν βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ ή Β΄, η μετάθεση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραμένουν στην ίδια αρχή για τρία τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από πέντε. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 4.Η παραμονή των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του παρόντος νόμου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 5.1)Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μετατίθενται υποχρεωτικώς στην Κεντρική Υπηρεσία, όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει οκταετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του χρονικού ορίου των δύο ετών, για εξαιρετικούς λόγους και μόνον εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεώς του, σε αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους έχοντες βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄. 2)Κατά τις μεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι υπάλληλοι να μετατίθενται εναλλακτικώς μεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των λοιπών αρχών. 6.1)Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων. 2)Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων μέχρι του βαθμού του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 7.Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του: 1)την αίτηση του υπαλλήλου, 2)τις υπηρεσιακές ανάγκες, 3)την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία, 4)την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης, 5)τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου. 8.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δεν επιτρέπεται να μετατεθούν σε πόλη, στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρησή τους από αυτή. 9.Οι περιορισμοί των προηγούμενων παραγράφων δεν ισχύουν για τους έχοντες βαθμό Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ και Β΄ υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. 10.Διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Άρθρο 116Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας1.1)Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αποχωρούν από την υπηρεσία, όταν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. 2)Ως ημέρα, που συμπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους. 2.Η ηλικία αποδεικνύεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 66. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία. 3.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο αυτό. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. Άρθρο 117Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσηςτριακονταπενταετούς υπηρεσίας1.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι, όμως, πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. 2.Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Τμήμα 5: Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού Άρθρο 118Βαθμοί και θέσεις1.Ο Κλάδος Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄) μετονομάζεται σε Κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαιδεύσεως (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως (ΤΕ) Διοικητικού. 2.Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού είναι οι εξής: 1)Βαθμός Α΄ 2)Βαθμός Β΄ 3)Βαθμός Γ΄ 4)Βαθμός Δ΄ 5)Βαθμός Ε΄ 6)Βαθμός ΣΤ΄. 3.Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού είναι οκτακόσιες ενενήντα επτά (897) και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής: 1)Βαθμός Α΄ θέσεις 80 60 ΠΕ + 20 ΤΕ 2)Βαθμός Β΄ θέσεις 120 90 ΠΕ + 30 ΤΕ 3)Βαθμός Γ΄ και 4)Βαθμός Δ΄ και 5)Βαθμός Ε΄ και 6)Βαθμός ΣΤ΄ θέσεις 697 558 ΠΕ +139 ΤΕ. Οι θέσεις των βαθμών ΣΤ΄, Ε΄, Δ΄ και Γ΄ είναι ενιαίες. 4.Ο συνολικός αριθμός και η κατά βαθμό κατανομή των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται, με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανομή των θέσεων κατά την ιεραρχία. Άρθρο 119Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό1.Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωματικές και προξενικές αρχές. 2.Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού ασκούν, μετά από ανάθεση, μορφωτικά καθήκοντα, καθώς και όλα τα καθήκοντα διοικητικής, προξενικής και γραμματειακής φύσης που ανάγονται στη λειτουργία της αρχής όπου υπηρετούν, όπως, μεταξύ άλλων, χρήση και επεξεργασία κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, αρχειοθέτηση, καθώς, επίσης, και τα κάθε είδους καθήκοντα που σχετίζονται με τη λειτουργία της αρχής και την εξυπηρέτηση του κοινού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους. Με απόφαση του προϊσταμένου είναι δυνατόν να τους ανατίθενται καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης της αρχής στην οποία υπηρετούν, κατά τις διατάξεις του νόμου περί δημοσίου λογιστικού. Στις πρεσβευτικές αρχές όπου λειτουργούν προξενικά γραφεία, είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της αρχής, να ανατίθενται σε υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού καθήκοντα επί κεφαλής του προξενικού γραφείου. Στην περίπτωση αυτή, ο προϊστάμενος της αρχής αναθέτει τα καθήκοντα αυτά στον αρχαιότερο σε βαθμό υπάλληλο του κλάδου, εκτός εάν κρίνει διαφορετικά, με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία. 3.Στους ανωτέρω υπαλλήλους ανατίθενται καθήκοντα ανάλογα με το βαθμό τους. Άρθρο 120Ειδικά προσόντα διορισμού1.Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 66, και τα εξής ειδικά προσόντα: 1)Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 2)Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας συνεκτιμάται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του εισαγωγικού διαγωνισμού. 3)Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, επεξεργασίας κειμένου και αρχειοθέτησης. Η πρόσληψη γίνεται κατόπιν διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται με μέριμνα της ΣΤ1 Διευθύνσεως Προσωπικού, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευσή της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νομιμότητας. 2.Οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εφόσον μεν είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι., στο βαθμό ΣΤ΄, εφόσον δε είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου, στο βαθμό Ε΄, για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από τη συμπλήρωσή της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση. 3.Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Άρθρο 121Τυπικά προσόντα προαγωγής1.Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού απαιτείται: 1)από το βαθμό ΣΤ΄ στο βαθμό Ε΄, πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 2)από το βαθμό Ε΄ στο βαθμό Δ΄, τετραετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 3)από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄, πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 4)από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄, τετραετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 5)από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄, πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. 2.Η προαγωγή από το βαθμό ΣΤ΄ έως το βαθμό Γ΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η προαγωγή από το βαθμό Γ΄ έως το βαθμό Α΄ ενεργείται, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, με την ίδια διαδικασία. Άρθρο 122Προαγωγές1.Οι προαγωγές από το βαθμό ΣΤ΄ έως και το βαθμό Γ΄ ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. 2.Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 3.Οι προαγωγές από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ ενεργούνται κατ’ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθ’ όσον αφορά τους επιλεγέντες. Προκρίνονται δε, κατ’ αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του, από την ημερομηνία διορισμού του. 4.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό Γ΄, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές, και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που κρίθηκε την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπληρώσεως του χρόνου που απαιτείται για στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψεως της κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία. 5.Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, οι θέσεις των οποίων είναι ενιαίες. Άρθρο 123Μεταθέσεις1.Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού ενεργούνται, για όλους τους βαθμούς, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2.Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραμένουν στην ίδια αρχή για τρία τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από έξι. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3.Η παραμονή των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 95, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 4.1)Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού μετατίθενται, υποχρεωτικώς, στην Κεντρική Υπηρεσία όταν έχουν υπηρετήσει συνεχόμενα σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει δωδεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του χρονικού ορίου των δύο ετών, για εξαιρετικούς λόγους και μόνον εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεώς του, σε αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του. 2)Κατά τις μεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι υπάλληλοι να μετατίθενται εναλλακτικώς μεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των λοιπών αρχών. 5.Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων. 6.Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού, η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως, μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους, τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 7.Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του: 1)την αίτηση του υπαλλήλου, 2)τις υπηρεσιακές ανάγκες, 3)την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία, 4)την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης, 5)τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου. 8.Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού δεν μπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ’ εξαίρεση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού μπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 9.Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού δεν επιτρέπεται να μετατεθούν σε πόλη, στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρησή τους από αυτή. 10.Διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού. Άρθρο 124Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας1.1)Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού αποχωρούν από την υπηρεσία, όταν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. 2)Ως ημέρα που συμπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους. 2.Η ηλικία αποδεικνύεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 66. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία. 3.Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο αυτό. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. Άρθρο 125Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας1.Οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού, που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι, όμως, πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. 2.Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Τμήμα 6: Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων Άρθρο 126Βαθμοί και θέσεις1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων. 2.Οι υπάλληλοι που υπηρετούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στον Κλάδο Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών εντάσσονται, αυτοδικαίως, με τους βαθμούς τους οποίους κατέχουν, στον κλάδο Διοικητικών Γραμματέων. Για την ένταξη αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών. 3.Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων είναι οι εξής: 1)Διοικητικός Γραμματέας Α΄ 2)Διοικητικός Γραμματέας Β΄ 3)Διοικητικός Γραμματέας Γ΄ 4)Διοικητικός Γραμματέας Δ΄ 5)Διοικητικός Γραμματέας Ε΄ 6)Διοικητικός Γραμματέας ΣΤ΄. 4.Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων είναι επτακόσιες ενενήντα επτά (797). Οι θέσεις αυτές είναι ενιαίες. 5.Ο συνολικός αριθμός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Άρθρο 127Θέσεις και καθήκοντα1.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωματικές και προξενικές αρχές. 2.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων ασκούν καθήκοντα γραφέων, δακτυλογράφων, χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή, τηλεφωνητών και αρχειοφυλάκων, καθώς επίσης και τα πάσης φύσεως καθήκοντα που σχετίζονται με τη λειτουργία της αρχής και την εξυπηρέτηση του κοινού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους. Με απόφαση του προϊσταμένου είναι δυνατόν να τους ανατίθενται καθήκοντα υπολόγου της οικονομικής διαχείρισης της αρχής, στην οποία υπηρετούν, κατά τις διατάξεις του νόμου περί δημοσίου λογιστικού. Άρθρο 128Ειδικά προσόντα διορισμού1.Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο Διοικητικών Γραμματέων πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 66, και τα εξής ειδικά προσόντα: 1)Απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 2)Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας συνεκτιμάται στον υπολογισμό του τελικού βαθμού του εισαγωγικού διαγωνισμού. 3)Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, επεξεργασίας κειμένου και αρχειοθέτησης. Η πρόσληψη γίνεται κατόπιν διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται, με μέριμνα της Διευθύνσεως Προσωπικού, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευσή της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νομιμότητας. 2.Οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου, για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από τη συμπλήρωσή της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση. 3.Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Άρθρο 129Τυπικά προσόντα προαγωγής1.Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων απαιτείται: 1)από το βαθμό του Διοικητικού Γραμματέα ΣΤ΄ στο βαθμό του Διοικητικού Γραμματέα Ε΄, τετραετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 2)από το βαθμό του Διοικητικού Γραμματέα Ε΄ στο βαθμό του Διοικητικού Γραμματέα Δ΄, πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 3)από το βαθμό του Διοικητικού Γραμματέα Δ΄ στο βαθμό του Διοικητικού Γραμματέα Γ΄, πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 4)από το βαθμό του Διοικητικού Γραμματέα Γ΄ στο βαθμό του Διοικητικού Γραμματέα Β΄, πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 5)από το βαθμό του Διοικητικού Γραμματέα Β΄ στο βαθμό του Διοικητικού Γραμματέα Α΄, πενταετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. 2.Η προαγωγή στον εκάστοτε αμέσως ανώτερο βαθμό ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Άρθρο 130Προαγωγές1.Οι προαγωγές των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε όλους τους βαθμούς ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. 2.Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του, από την ημερομηνία διορισμού του. Άρθρο 131Μεταθέσεις1.Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων ενεργούνται, για όλους τους βαθμούς, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραμένουν στην ίδια αρχή για τρία τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από έξι. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3.Η παραμονή των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 95, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 4.1)Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων μετατίθενται, υποχρεωτικώς, στην Κεντρική Υπηρεσία όταν έχουν υπηρετήσει συνεχώς σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει δωδεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του χρονικού ορίου των δύο ετών, για εξαιρετικούς λόγους και μόνον εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεώς του, σε αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του. 2)Κατά τις μεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι υπάλληλοι να μετατίθενται εναλλακτικώς μεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των λοιπών αρχών. 5.Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων. 6.Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως, μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους, τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 7.Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του: 1)την αίτηση του υπαλλήλου, 2)τις υπηρεσιακές ανάγκες, 3)την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία, 4)την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης, 5)τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου. 8.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων δεν μπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ’ εξαίρεση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων μπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 9.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων δεν επιτρέπεται να μετατεθούν σε πόλη, στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρησή τους από αυτή. 10.Διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων. Άρθρο 132Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας1.1)Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων αποχωρούν από την υπηρεσία, όταν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. 2)Ως ημέρα, που συμπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους. 2.Η ηλικία αποδεικνύεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 66. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία. 3.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο αυτό. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. Άρθρο 133Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας1.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι, όμως, πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. 2.Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Τμήμα 7: Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής Άρθρο 134Βαθμοί και θέσεις1.Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής είναι οι εξής: 1)Βαθμός Α΄ 2)Βαθμός Β΄ 3)Βαθμός Γ΄ 4)Βαθμός Δ΄ 5)Βαθμός Ε΄ 6)Βαθμός ΣΤ΄. 2.Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής είναι διακόσιες πενήντα επτά (257) και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής: 1)Βαθμός Α΄ θέσεις 24 2)Βαθμός Β΄ θέσεις 33 3)Βαθμός Γ΄ και 4)Βαθμός Δ΄ και 5)Βαθμός Ε΄ και 6)Βαθμός ΣΤ΄ θέσεις 200. Οι θέσεις των βαθμών ΣΤ΄, Ε΄, Δ΄ και Γ΄ είναι ενιαίες. 3.Ο συνολικός αριθμός και η κατά βαθμό κατανομή των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται, με διάταγμα, που εκδίδεται, με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τρόπο που να τηρείται, πάντοτε, ισόρροπη κατανομή των θέσεων, κατά την ιεραρχία. Άρθρο 135Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό1.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών στο εσωτερικό, καθώς και στις διπλωματικές και προξενικές αρχές. 2.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής ασκούν όλα τα καθήκοντα, τα οποία έχουν σχέση με την εξασφάλιση της ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στους τομείς επικοινωνιών, κρυπτογράφησης και πληροφορικής, τη μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση, καθώς και την υποστήριξη του ηλεκτρονικού και λογισμικού εξοπλισμού σε όλες τις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών στο εσωτερικό και των διπλωματικών και προξενικών αρχών στο εξωτερικό. 3.Στους ανωτέρω ανατίθενται, όταν υπηρετούν στην Εξωτερική Υπηρεσία, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 2, και άλλα καθήκοντα, όπως οικονομικής διαχείρισης, γραμματειακής υποστήριξης, αρχειοθέτησης, διεκπεραίωσης εγγράφων κ.ά., κατά την κρίση του προϊσταμένου της αρχής. Άρθρο 136Ειδικά προσόντα διορισμού1.Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο Επικοινωνιών και Πληροφορικής πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 66, και τα εξής ειδικά προσόντα: 1)Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. τμήματος ηλεκτρονικής ή ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων ή τμήματος πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 2)Πολύ καλή γνώση επεξεργασίας κειμένου σε ηλε-κτρονικό υπολογιστή, προγραμματισμού και υποστήριξης ηλεκτρονικού και λογισμικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 3)Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και, προαιρετικά, οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας. Η πρόσληψη διενεργείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν ειδικού διαγωνισμού. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού. 2.Οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εφόσον μεν είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι., στο βαθμό ΣΤ΄, εφόσον δε είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου, στο βαθμό Ε΄, για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από τη συμπλήρωσή της, κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση. 3.Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Άρθρο 137Τυπικά προσόντα προαγωγής1.Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, σε όλους του βαθμούς, απαιτείται πενταετής υπηρεσία στον κάθε βαθμό. 2.Η προαγωγή από το βαθμό ΣΤ΄ έως το βαθμό Γ΄ ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η προαγωγή από το βαθμό Γ΄ έως το βαθμό Α΄ ενεργείται, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, με την ίδια διαδικασία. Άρθρο 138Προαγωγές1.Οι προαγωγές από το βαθμό ΣΤ΄ έως και το βαθμό Γ΄ ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. 2.Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 3.Οι προαγωγές από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ ενεργούνται κατ’ εκλογή, με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα και με ειδική αιτιολόγηση καθ’ όσον αφορά τους επιλεγέντες. Προκρίνονται δε, κατ’ αξιολογική σειρά, οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του, από την ημερομηνία διορισμού του. 4.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό Γ΄, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται παντελώς των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που κρίθηκε την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπληρώσεως του χρόνου που απαιτείται για στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψεως της κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία. 5.Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, οι θέσεις των οποίων είναι ενιαίες. Άρθρο 139Μεταθέσεις1.Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής ενεργούνται, για όλους τους βαθμούς, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 2.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, που υπηρετούν σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, παραμένουν στην ίδια αρχή για τρία τουλάχιστον έτη και όχι περισσότερα από έξι. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου και ανώτατου αυτού ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3.Η παραμονή των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής στην ίδια θέση σε αρχή ειδικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 95, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της διετίας και μεγαλύτερη της τριετίας. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του κατώτατου μόνον ορίου, κατά περίπτωση και για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 4.1)Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής μετατίθενται, υποχρεωτικώς, στην Κεντρική Υπηρεσία όταν έχουν υπηρετήσει συνεχόμενα σε δύο θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή, πάντως, έχουν συμπληρώσει δωδεκαετή συνεχή υπηρεσία στην αλλοδαπή. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής παραμένουν στην Κεντρική Υπηρεσία για δύο τουλάχιστον έτη. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η μη τήρηση του χρονικού ορίου των δύο ετών, για εξαιρετικούς λόγους και μόνον εφόσον ο υπάλληλος τοποθετείται, κατόπιν αιτήσεώς του, σε αρχή δυσμενών συνθηκών, για την οποία δεν υπάρχουν αιτήσεις άλλων υπαλλήλων του κλάδου του. 2)Κατά τις μεταθέσεις στην Εξωτερική Υπηρεσία λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι υπάλληλοι να μετατίθενται εναλλακτικώς μεταξύ αρχών ειδικών συνθηκών και των λοιπών αρχών. 5.Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων. 6.Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί, εγγράφως, μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους, τις θέσεις της Εξωτερικής και της Κεντρικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 7.Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του: 1)την αίτηση του υπαλλήλου, 2)τις υπηρεσιακές ανάγκες, 3)την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις αρχών ειδικών συνθηκών και σε θέσεις άλλων αρχών, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία, 4)την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης, 5)τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου. 8.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής δεν μπορούν να υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας πλέον της δεκαετίας. Κατ’ εξαίρεση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής μπορούν να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 9.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής δεν επιτρέπεται να μετατεθούν σε πόλη, στην οποία έχουν υπηρετήσει, αν δεν έχει παρέλθει οκταετία από την αναχώρησή τους από αυτή. 10.Διατάξεις άλλων νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα μεταθέσεων δημοσίων υπαλλήλων δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής. Άρθρο 140Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας1.1)Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής αποχωρούν από την υπηρεσία, όταν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. 2)Ως ημέρα, που συμπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους. 2.Η ηλικία αποδεικνύεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 66. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία. 3.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο αυτό. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. Άρθρο 141Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας1.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους, αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι, όμως, πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. 2.Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Τμήμα 8: Κλάδος Επιμελητών Άρθρο 142Βαθμοί και θέσεις1.Ο Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄) μετονομάζεται σε Κλάδο Επιμελητών. 2.Οι βαθμοί των υπαλλήλων του Κλάδου Επιμελητών είναι οι εξής: 1)Αρχιταξινόμος2)Ταξινόμος 3)Επιμελητής.3.Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του Κλάδου Επιμελητών είναι τριακόσιες είκοσι (320). Οι θέσεις είναι ενιαίες. 4.Ο συνολικός αριθμός των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Άρθρο 143Θέσεις και καθήκοντα1.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επιμελητών υπηρετούν, αποκλειστικά, στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Αρχές, αποκλειομένης της δυνατότητας μετάθεσης ή απόσπασής τους στο εξωτερικό, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 2.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών αρχής της Εξωτερικής Υπηρεσίας, είναι δυνατόν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 74, να αποσπώνται σε αυτήν υπάλληλοι του Κλάδου Επιμελητών, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι ως άνω αποσπάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τη διετία κάθε φορά και, συνολικώς, την οκταετία στο συνολικό διάστημα της υπηρεσίας των υπαλλήλων του κλάδου αυτού, πραγματοποιούνται για την άσκηση καθηκόντων των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 149 παρ. 1. 3.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επιμελητών ασκούν όλα τα καθήκοντα που ανάγονται στη φύση του κλάδου τους και ιδίως: 1)εξυπηρετούν τα Γραφεία και Διευθύνσεις εντός και εκτός Υπουργείου, μεριμνούν για την ορθή λειτουργία των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και εκτελούν κάθε είδους εξωτερική εργασία συναφή προς την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, 2)είναι αρμόδιοι για τη φύλαξη των κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Αρχών και ελέγχουν την είσοδο και έξοδο ατόμων, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους, 3)είναι αρμόδιοι για την κίνηση των αυτοκινήτων του Υπουργείου Εξωτερικών και για κάθε εργασία σχετιζόμενη με την άρτια λειτουργία τους, 4)μεριμνούν για τη μεταφορά αντικειμένων εντός και εκτός του Υπουργείου Εξωτερικών, 5)επιμελούνται της καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρθρο 144Προσόντα διορισμού1.Οι υποψήφιοι για τον Κλάδο Επιμελητών πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 66, απολυτήριο Γυμνασίου. Η πρόσληψη γίνεται βάσει των γενικών περί προσλήψεως υπαλλήλων του Δημοσίου διατάξεων. 2.Οι προσλαμβανόμενοι με την ανωτέρω διαδικασία διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, στο βαθμό του Επιμελητή για διετή δοκιμαστική υπηρεσία, μετά το πέρας της οποίας και εντός σαράντα πέντε ημερών από τη συμπλήρωσή της κρίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση. 3.Οι θετικώς κρινόμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μονιμοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο άγεται προς αρνητική κρίση, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε ακρόαση, πριν αποφασίσει οριστικά. Ο κρινόμενος ως μη μονιμοποιητέος απολύεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Άρθρο 145Τυπικά προσόντα προαγωγής1.Για την προαγωγή των υπαλλήλων του Κλάδου Επιμελητών απαιτείται: 1)από το βαθμό του Επιμελητή στο βαθμό του Ταξινόμου, εννεαετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, 2)από το βαθμό του Ταξινόμου στο βαθμό του Αρχιταξινόμου, εξαετής πραγματική υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό. 2.Η προαγωγή στον εκάστοτε ανώτερο βαθμό ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Άρθρο 146Προαγωγές1.Οι προαγωγές από το βαθμό του Επιμελητή έως και το βαθμό του Αρχιταξινόμου ενεργούνται, μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του, από την ημερομηνία διορισμού του. 2.Ως προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν, σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται, πλήρως, στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 3.Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό του Ταξινόμου, να κρίνει ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές, και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που κρίθηκε την τελευταία φορά ως στάσιμος, μέχρι συμπληρώσεως του χρόνου που απαιτείται για στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψεως κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία. Άρθρο 147Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας1.1)Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επιμελητών αποχωρούν από την υπηρεσία, όταν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. 2)Ως ημέρα, που συμπληρώνεται το ανωτέρω όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους. 2.Η ηλικία αποδεικνύεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 66. Διόρθωση ηλικίας μεταγενέστερη του διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία. 3.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επιμελητών, οι οποίοι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν το όριο αυτό. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδικαίως κάθε μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι δε αποδοχές, οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. Άρθρο 148Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας1.Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επιμελητών, που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του Κλάδου Επιμελητών, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακοπενταετίας, όχι, όμως, πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα κατά την οποία συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή υπηρεσία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται. 2.Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία, η οποία παρασχέθηκε στο Δημόσιο ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον, προκειμένου για υπηρεσία με σχέση ιδιωτικού δικαίου, αυτή ελήφθη υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά το διορισμό, την ένταξη, μονιμοποίηση, απόκτηση βαθμού ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, επιπλέον δε αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Τμήμα 9: Προσωπικό με σύμβασηεργασίας ιδιωτικού δικαίου Άρθρο 149Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου1.Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών υφίστανται, σύμφωνα με το άρθρο 64 του π.δ. 230/1998 (ΦΕΚ 177 Α΄) οι παρακάτω θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου: 12 θέσεις ιδιαιτέρων γραμματέων, 2 θέσεις οικονόμων, 15 θέσεις προσωπικού καθαριότητας, 5 θέσεις συντηρητών, 2 θέσεις μεταφορέων, 5 θέσεις οδηγών, 2 θέσεις μαγείρων, 5 θέσεις σερβιτόρων και 2 θέσεις κηπουρών. 2.Στις αρχές του εξωτερικού υφίστανται θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχουν συσταθεί με το π.δ. 194/1998 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως ισχύει. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να συσταθούν θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις οποίες περιλαμβάνονται θέσεις ιδιαιτέρων γραμματέων, διερμηνέων και μεταφραστών, οδηγών, κλητήρων, φυλάκων-θυρωρών, τηλεφωνητών, προσωπικού ασφαλείας, κηπουρών, συντηρητών και οικιακού προσωπικού εν γένει. Για τις ανάγκες των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, μπορεί να συσταθούν και θέσεις πτυχιούχων επιστημονικών συνεργατών και εξειδικευμένων στελεχών. Για τις θέσεις της παραγράφου αυτής προσλαμβάνονται, επιτοπίως, μόνιμοι κάτοικοι της χώρας όπου εδρεύει η συγκεκριμένη αρχή, εφόσον γνωρίζουν την τοπική γλώσσα. Για την πρόσληψη απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της εν λόγω αρχής. Με την κοινή αυτή απόφαση καθορίζεται και το ύψος της αντιμισθίας των ανωτέρω υπαλλήλων, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρχής, και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες αγοράς εργασίας. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαρκείας δύο ετών, η οποία καταρτίζεται από τον προϊστάμενο της αρχής και η οποία δύναται να ανανεώνεται, κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων. Οι προσλαμβανόμενοι ως επιστημονικοί συνεργάτες και εξειδικευμένα στελέχη των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων πρέπει: 1)να είναι Έλληνες πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι της χώρας, ή πολίτες της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, 2)να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και να έχουν επαγγελματική εμπειρία, συναφή με το αντικείμενο που περιγράφεται στη σύμβαση πρόσληψης, 3)να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας όπου εδρεύει η αρχή, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, και εφόσον δεν γνωρίζουν ελληνικά, τουλάχιστον αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. Η γνώση μίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική αποτελεί πρόσθετο προσόν. Προκειμένου περί πολιτών της χώρας όπου εδρεύει η αρχή, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν ως μητρική τη γλώσσα της χώρας αυτής, τυχόν δε γνώση της ελληνικής γλώσσας συνιστά πρόσθετο προσόν. 3.Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφόσον έχουν την ελληνική ιθαγένεια, μπορούν, με αίτησή τους, να υπαχθούν στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθούν σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η σχετική δυνατότητα. Οι αλλοδαποί διέπονται από την επιτόπια ασφαλιστική νομοθεσία. Το ποσοστό του ασφαλίστρου που αναλογεί στον εργοδότη βαρύνει, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο. 4.Για τη ρύθμιση θεμάτων ασφάλισης, συνταξιοδότησης, αποζημίωσης, καθώς και των λοιπών εργατικών ζητημάτων, για μεν τους αλλοδαπούς εφαρμόζεται το αλλοδαπό δίκαιο, για δε τους Έλληνες υπηκόους το δίκαιο το οποίο καθορίζεται από τη σύμβαση. Άρθρο 150Ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες1.Για την υποστήριξη του έργου των επί μέρους Διευθύνσεων σε ζητήματα με ειδικό επιστημονικό ενδιαφέρον και ορισμένη χρονική διάρκεια ή για την κάλυψη αναγκών που αφορούν στις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις της χώρας, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, να προσλαμβάνονται μέχρι δεκαπέντε (15) Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 2.Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου: 1)περιγράφονται οι συγκεκριμένες ειδικές ανάγκες, που επιβάλλουν την πρόσληψη, ο τρόπος πρόσληψης του κάθε Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη, καθώς και τα ακριβή καθήκοντά τους, 2)ορίζεται η χρονική διάρκεια απασχόλησής τους. 3.Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται τα τυπικά προσόντα των κατά την παράγραφο 1 Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης. 4.Οι αποδοχές των Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών ορίζονται ίσες με τις αποδοχές του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄). 5.Με εξαίρεση τις διατάξεις για τη συγκρότηση των Πολιτικών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, καθώς και των Γραφείων των Γενικών Γραμματέων, δεν επιτρέπεται στο Υπουργείο Εξωτερικών η πρόσληψη, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών, πέραν αυτών που προβλέπει η παράγραφος 1. 6.Οι ήδη υπηρετούντες στην Εξωτερική Υπηρεσία με σύμβαση Μορφωτικοί Ακόλουθοι και Σύμβουλοι διατη-ρούν το υφιστάμενο συμβατικό καθεστώς τους, μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο νόμιμη λήξη του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τμήμα 1: Προϋπολογισμός Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 151Εγγραφή πιστώσεωνΣτον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών εγγράφονται, ετησίως, πιστώσεις για την αντιμετώπιση των δαπανών του, όπως αυτές ορίζονται στα επόμενα άρθρα. Άρθρο 152Μεταβίβαση αρμοδιότητας Υπουργού1.Αρμοδιότητες του Υπουργού Εξωτερικών, που έχουν σχέση με τη διάθεση πιστώσεων, ανάληψη υποχρεώσεων και την έγκριση δαπανών, μπορεί να μεταβιβάζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, στους Αναπληρωτές Υπουργούς Εξωτερικών και τους Υφυπουργούς Εξωτερικών. Αρμοδιότητες σε σχέση με τα παραπάνω θέματα μπορούν, επίσης, να μεταβιβάζονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, στους Γενικούς Γραμματείς, στον Αναπληρωτή Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα, στον Γενικό Διευθυντή αρμόδιο για τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες ή στους νόμιμους αναπληρωτές τους. 2.Ο Γενικός Διευθυντής, στον οποίο υπάγονται οι οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες, είναι αρμόδιος για την αναγνώριση όλων των εξόδων του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατόπιν της ανάληψης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σχετικής υποχρέωσης σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και για την εκκαθάριση των προβλεπόμενων, από τις κείμενες διατάξεις, ειδικών δαπανών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή, στον οποίο υπάγονται οι οικονομικές και τεχνικές Υπηρεσίες, μπορούν να μεταβιβάζονται στους υπ’ αυτόν Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και τους προϊσταμένους των τμημάτων. Άρθρο 153Πληρεξουσιότητα για είσπραξηχρηματικών ενταλμάτων1.Για την είσπραξη των επ’ ονόματι των υπαλλήλων των διπλωματικών και προξενικών αρχών εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων για τις αποδοχές τους ή άλλες απαιτήσεις, μπορεί κάθε δικαιούχος να διορίζει ως πληρεξούσιό του υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο πρόσωπο της επιλογής του με απλή εξουσιοδότηση, η οποία προσκομίζεται στην οικεία Δ.Ο.Υ.. 2.Η πληρεξουσιότητα αυτή περιλαμβάνει την είσπραξη των επ’ ονόματι του υπαλλήλου της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και κάθε άλλη συναφή εντολή. Άρθρο 154Πληρωμές στο εξωτερικόΟι πληρωμές στο εξωτερικό ενεργούνται σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, σε ένα ή περισσότερα από τα εκάστοτε σταθερότερα νομίσματα ή σε συνδυασμό αυτών. Άρθρο 155Αποδοχές προσωπικού1.Ως αποδοχές των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών νοούνται ο βασικός μισθός και όλα τα, κατά τις κείμενες διατάξεις, χορηγούμενα επιδόματα και προσαυξήσεις. 2.Οι διπλωματικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελούν κλάδο με ειδικές αποδοχές, λόγω των ειδικών προσόντων τα οποία απαιτούνται κατά την εισαγωγή τους στην υπηρεσία, των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων και ευθυνών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και των ιδιαίτερων συνθηκών υπό τις οποίες εκτελούν τα καθήκοντά τους. Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας και ο Αναπληρωτής Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας λαμβάνουν, κατ’ επιλογή τους, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στη θέση αυτή, είτε τις αποδοχές μετακλητού Γενικού Γραμματέα είτε αυτές του βαθμού τους. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται με σχετική δήλωση, που κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση, μέσα σε ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων τους. 3.Το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, που υπηρετεί στην αλλοδαπή, λαμβάνει, κατ’ επιλογήν του, σε ευρώ ή στο καθορισθέν νόμισμα καταβολής επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, τις εκάστοτε αποδοχές ημεδαπής ή και επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή στο μισθολογικό κλιμάκιο το οποίο κατέχει. 4.Προς αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής στην αλλοδαπή και των ειδικών συνθηκών διαβίωσης σε κάθε χώρα, παρέχεται σε ευρώ ή συνάλλαγμα, πέραν των αποδοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, αναλόγως του κλάδου και του βαθμού. Το επίδομα αυτό προσαυξάνεται αναλόγως των ποσοστών, που ορίζονται εκάστοτε με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 κοινή υπουργική απόφαση, για τα οικογενειακά βάρη και τη στέγαση. 5.Το ανωτέρω επίδομα καθορίζεται, για τους με πρεσβευτικό βαθμό υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, λαμβανομένων υπόψη των πινάκων των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κόστος ζωής στις πρωτεύουσες όλου του κόσμου. Για τους λοιπούς υπαλλήλους, καθορίζεται, με όμοια απόφαση, σε ποσοστό επί αυτού το οποίο έχει καθορισθεί για τους υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό. Η ως άνω υπουργική απόφαση επιτρέπεται να έχει αναδρομική ισχύ. 6.Το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή αναπροσαρμόζεται, σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής είτε της ισοτιμίας του συναλλάγματος προς το τοπικό νόμισμα ή το ευρώ είτε της αγοραστικής αξίας τούτων, με βάση επίσημα στοιχεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη επιτροπής, αποτελούμενης από τον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης ως Πρόεδρο, έναν Διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων και τον Διευθυντή στον οποίο υπάγεται η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, καθορίζεται το ποσοστό της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο αναπροσαρμογής του επιδόματος. Στην επιτροπή συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εάν αυτός δεν ορισθεί εντός δεκαπέντε ημερών από την περιέλευση της σχετικής πρόσκλησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η επιτροπή συγκροτείται νομίμως και χωρίς αυτόν. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και συνέρχεται, υποχρεωτικώς κάθε χρόνο για την εξέταση υποβαλλόμενων από τις πρεσβείες αιτήσεων αναπροσαρμογής του επιδόματος για τη χώρα αρμοδιότητάς τους. 7.Υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου και του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, στους οποίους με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ανατίθενται στην αλλοδαπή καθήκοντα θέσης ανώτερης του βαθμού τους, λαμβάνουν, από την τοποθέτησή τους, ως επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στην αμέσως ανώτερη επιδοματική βαθμίδα από αυτή στην οποία ανήκουν. Υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού ή του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα επί κεφαλής προξενικών γραφείων, λαμβάνουν από την τοποθέτησή τους στη θέση αυτή, ως επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στην αμέσως ανώτερη επιδοματική βαθμίδα από αυτή στην οποία ανήκουν και σε κάθε περίπτωση όχι ανώτερο του 80% του επιδόματος που αναλογεί στον Πρέσβυ. 8.Υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι αναπληρώνουν τον προϊστάμενο αρχής της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή τον επί κεφαλής προξενικού γραφείου πέραν των δέκα ημερών, λαμβάνουν ως επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το ποσό που αντιστοιχεί στην αμέσως ανώτερη επιδοματική βαθμίδα από αυτή στην οποία ανήκουν. Ειδικώς, σε υπάλληλο επιφορτισμένο με τις υποθέσεις πρεσβευτικής αρχής, καταβάλλεται αποζημίωση, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που δεν μπορεί να υπερβεί τη διαφορά μεταξύ της ανώτερης και της επιδοματικής βαθμίδας στην οποία ανήκει. 9.Η πληρωμή σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής αρχίζει από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων, η οποία αποδεικνύεται με έγγραφη γνωστοποίηση της οικείας αρχής προς την Κεντρική Υπηρεσία, και παύει μετά από δέκα ημέρες από την παράδοση υπηρεσίας από τον υπάλληλο σε περίπτωση μετάθεσης ή αποχώρησης από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου, η πληρωμή παύει τη δέκατη ημέρα από το χρόνο του θανάτου και σε περίπτωση παραίτησης, από την ημέρα της παράδοσης. Σε περιπτώσεις θέσεως σε αργία και προσωρινής ή οριστικής παύσεως η πληρωμή του επιδόματος παύει από την ημερομηνία της κοινοποιήσεως στον υπάλληλο της σχετικής πράξεως. 10.Σε περίπτωση συνυπηρέτησης στην ίδια πόλη στο εξωτερικό υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών όλων των κλάδων, οι οποίοι είναι σύζυγοι, τους καταβάλλονται πλήρεις οι αποδοχές που προβλέπονται για το βαθμό τους, εκτός από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 4 προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών και στέγασης, οι οποίες καταβάλλονται μόνο στον ιεραρχικώς ανώτερο. 11.Για τους μόνιμους και επί συμβάσει υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας, που αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), επιτρέπεται η απογευματινή, νυκτερινή και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες εργασία, πέραν του κανονικού ωραρίου. 12.Σε περίπτωση προαγωγής υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου και του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που υπηρετεί σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας στην οποία δεν υπάρχει κενή οργανική θέση του ανωτέρου βαθμού, ο υπάλληλος για όσο χρόνο παραμένει στην αρχή αυτή λαμβάνει τις αποδοχές του βαθμού στον οποίο προήχθη, έως ότου μετατεθεί. Άρθρο 156Επίδομα ειδικών γλωσσών1.Σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που γνωρίζουν ξένες γλώσσες ειδικού ενδιαφέροντος, χορηγείται ειδικό μηνιαίο επίδομα, κατόπιν δοκιμασίας, με την οποία αποδεικνύεται η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται το ύψος του επιδόματος. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται οι ξένες γλώσσες, η γνώση των οποίων παρέχει το δικαίωμα για τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος, ο τρόπος και το περιεχόμενο της δοκιμασίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Τμήμα 3: Δαπάνες μετακίνησης και εγκατάστασης Άρθρο 157Έξοδα μετακίνησης1.Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που μετακινούνται λόγω μετάθεσης ή τοποθέτησης σε διπλωματικές και προξενικές αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας ή διεθνείς οργανισμούς και διασκέψεις από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα ή από μία πόλη χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης χώρας, δικαιούνται: 1)τα οδοιπορικά έξοδα των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους, 2)τις δαπάνες μεταφοράς της οικοσκευής τους, 3)τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης. 2.1)Ως οδοιπορικά έξοδα νοούνται το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου πρώτης θέσης για τους υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό και τουριστικής θέσης για τους λοιπούς υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και πρόσθετο επί του αντιτίμου αυτού ποσοστό, το οποίο ορίζεται στο 1/3 αυτού. Ειδικότερα, για τις μετακινήσεις από το Κέντρο προς την Αμερικανική Ήπειρο, την Ωκεανία, την Άπω Ανατολή, τη Νοτιότερη Αφρική και αντιστρόφως, το ποσοστό επί του αντιτίμου ορίζεται στο 1/4. 2)Το ανωτέρω ποσοστό χορηγείται στον μετακινούμενο υπάλληλο και στα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον αυτά δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων. 3)Μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου, τα οποία δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων είναι ο/η σύζυγος και τα παιδιά, μέχρι και του 20ού έτους της ηλικίας τους ή του 25ου, εφόσον φοιτούν σε ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα παιδιά που είναι σωματικά ή πνευματικά ανίκανα για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος. 4)Οι μετακινούμενοι με μεταφορικό μέσο που ανήκει στους ίδιους ή σε φιλικό τους πρόσωπο, σε όλο το μήκος της διαδρομής ή σε τμήμα αυτής, δικαιούνται, αφού υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, να λάβουν το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου τουριστικής θέσης της αντίστοιχης διαδρομής με το ποσοστό που δικαιούνται αυτοί και τα μέλη της οικογένειάς τους, που μετακινούνται μαζί τους. 5)Σε περίπτωση που μέλη της οικογένειας μετακινούμενου υπαλλήλου δεν συνταξιδέψουν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει επίσης το Δημόσιο, μόνον εφόσον αυτά μετακινηθούν πριν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως υπηρεσίας από τον υπάλληλο. 6)Τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται και για την επιστροφή στην Ελλάδα των υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και παραιτούνται, συνταξιοδοτούνται ή απολύονται, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους. Ομοίως, καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα των μελών της οικογένειας του θανόντος στο εξωτερικό υπαλλήλου, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας του. 7)Σε περίπτωση που μέλος της οικογένειας υπαλλήλου, που υπηρετεί στο εξωτερικό, επανέλθει, δικαιολογημένα, στο Κέντρο εν όψει της μετάθεσης του υπαλλήλου και πριν την υλοποίησή της, ο υπάλληλος μπορεί να ζητήσει την πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων του μέλους αυτού. 8)Οι κατά το άρθρο 69 παρ. 6 μετακινούμενοι υπάλληλοι και τα μετακινούμενα για το λόγο αυτόν μέλη της οικογένειάς τους δικαιούνται αεροπορικού εισιτηρίου τουριστικής θέσης χωρίς κανένα ποσοστό. 3.1)Οι δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής καθορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄). Επιπλέον, χορηγούνται ασφάλιστρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εξάλλου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εγκρίνεται δαπάνη αποθήκευσης της οικοσκευής, για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών. Ειδικά για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, η επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 23 του ν. 2685/1999 συγκαλείται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ ή Β΄, ως Πρόεδρο, έναν υπάλληλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και έναν υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών. Καθήκοντα Γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού ή του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα μέλη της επιτροπής, ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο. 2)Σε περίπτωση μετάθεσης υπαλλήλου από αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας σε άλλη αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η μεταφορά τμήματος της οικοσκευής στην Αθήνα και τμήματος αυτής στον τόπο όπου μετατίθεται ο υπάλληλος. 3)Σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου που υπηρετεί στην Εξωτερική Υπηρεσία, είναι δυνατή η έγκριση μεταφοράς της οικοσκευής του στην Ελλάδα. 4.1)Στους υπαλλήλους που τοποθετούνται ή μετατίθενται στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και στους απευθείας διοριζόμενους Πρέσβεις, χορηγείται αποζημίωση, που καταβάλλεται για έξοδα πρώτης εγκατάστασης, ανερχόμενη στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών εσωτερικού και του μηνιαίου επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, με πλήρεις τις προσαυξήσεις, τις προβλεπόμενες από το νόμο. Εφόσον πρόκειται για Επιτετραμμένο ή διευθύνοντα προξενική αρχή υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου ή του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ή του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού ή του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, προστίθεται και η διαφορά του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, λόγω ανάθεσης καθηκόντων ανώτερου βαθμού. Ομοίως, χορηγείται αποζημίωση, που καταβάλλεται για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στα μέλη της οικογένειας του θανόντος στο εξωτερικό υπαλλήλου, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας του. 2)Προκειμένου περί συζύγων, που και οι δύο είναι υπάλληλοι και τοποθετούνται ή μετατίθενται στην ίδια αρχή ή πόλη, τα έξοδα που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ καταβάλλονται σε εκείνον που έχει μεγαλύτερο ύψος αποδοχών. 5.Στους υπαλλήλους που τοποθετούνται ή αποσπώνται σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του εσωτερικού χορηγούνται οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, σύμφωνα με τις γενικές κείμενες διατάξεις. Στους υπαλλήλους που τοποθετούνται ή αποσπώνται σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του εσωτερικού χορηγείται αποζημίωση, σύμφωνα με τις κείμενες γενικές διατάξεις. 6.Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που αποσπώνται σε διπλωματικές και προξενικές αρχές ή διεθνείς οργανισμούς από το εσωτερικό και αντίστροφα ή από μια πόλη χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης χώρας, δικαιούνται τα οδοιπορικά έξοδα των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2. Εφόσον οι ανωτέρω αποσπώνται για χρονικό διάστημα πέραν του έτους, λαμβάνουν και τις δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3. 7.Τα χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται για τις ανωτέρω αναφερόμενες δαπάνες, εξοφλούνται ατελώς, απαλλάσσονται δε κάθε φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Άρθρο 158Εισαγωγή οικοσκευής και αυτοκινήτου1.Για τα είδη της οικοσκευής και το επιβατικό αυτοκίνητο που φέρουν οι υπηρετούντες στο εξωτερικό υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα, προσωρινά ή οριστικά ή με μετάθεση, παρέχονται οι δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται για καθεμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις από τις εκάστοτε ισχύουσες για τα πρόσωπα αυτά τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις. 2.Οι ως άνω αναφερόμενες διατάξεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ο υπάλληλος αποβιώσει, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο εξωτερικό, για τα είδη της οικοσκευής και το επιβατικό αυτοκίνητό του, τα οποία περιέρχονται εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα. Άρθρο 159Οίκηση των προϊσταμένων αρχών εξωτερικού1.Τα έξοδα οίκησης των προϊσταμένων των διπλωματικών και των έμμισθων προξενικών αρχών, καθώς και των Πρεσβευτών - Συμβούλων βαρύνουν το Δημόσιο. Για τους τελευταίους, απαιτείται η γνώμη του προϊσταμένου της αρχής ως προς το ύψος του μισθώματος. 2.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λόγω ειδικών οικιστικών συνθηκών, μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της αρχής ως προς τη σκοπιμότητα και το ύψος του μισθώματος, να μισθώνεται με δαπάνες του Δημοσίου κατοικία για στέγαση καθενός από τους λοιπούς υπαλλήλους αρχής Εξωτερικής Υπηρεσίας. Το μίσθωμα καταβάλλεται από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου. Στην περίπτωση αυτή μειούται κατά το ένα τρίτο το καταβαλλόμενο στους υπαλλήλους επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής. Η ίδια αυτή μείωση ισχύει και για τους λοιπούς υπαλλήλους όταν αυτοί κατοικούν σε οικήματα ιδιοκτησίας του Δημοσίου. 3.Όταν, κατά τα έθιμα, τα συναλλακτικά ήθη ή τις τοπικές συνθήκες της χώρας όπου καλείται να υπηρετήσει υπάλληλος, για τη μίσθωση κατοικίας απαιτείται προκαταβολή μεγαλύτερη του μισθώματος τριών μηνών, η υπηρεσία αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των απαιτούμενων μισθωμάτων έως δύο ετών και παρακρατεί, από τις αποδοχές του υπαλλήλου, ποσό ίσο με το μηνιαίο μίσθωμα μέχρι πλήρους εξοφλήσεως. Η καταβολή γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) επ’ ονόματι του υπαλλήλου, ο οποίος και απαλλάσσεται με την υποβολή της απόδειξης καταβολής του μισθώματος και αντιγράφου μισθωτηρίου συμβολαίου. Άρθρο 160Ειδικές αποστολές και κλήσειςγια υπηρεσιακούς λόγους1.Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που μεταβαίνουν με ειδική αποστολή στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή μετακινούνται από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, λαμβάνουν, εκτός του συνόλου των αποδοχών της θέσης στην οποία υπηρετούν, και τις εν γένει δαπάνες που προβλέπονται από τις κείμενες γενικές διατάξεις. 2.Στις δαπάνες ειδικών αποστολών περιλαμβάνονται και αυτές των διπλωματικών ταχυδρόμων. 3.Οι κάθε είδους δαπάνες της ελληνικής αντιπροσωπείας στις εκάστοτε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Ο.Η.Ε. καθορίζονται και εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. 4.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες ειδικές περιπτώσεις. 5.Οι υπάλληλοι, που καλούνται για υπηρεσιακούς λόγους από το εξωτερικό στο Κέντρο, σύμφωνα με το άρθρο 75, λαμβάνουν και την οριζόμενη από τις κείμενες γενικές διατάξεις ημερήσια αποζημίωση. 6.Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής των μετακαλουμένων κατά την προηγούμενη παράγραφο υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο Κέντρο δεν περικόπτεται για όσο χρόνο παραμείνουν στο Κέντρο. 7.Οι Πρέσβεις επί τιμή, οι οποίοι συμμετέχουν στις ανωτέρω αποστολές, εξομοιούνται, όσον αφορά στα έξοδα μετακινήσεως και στις λοιπές απολαβές, με τους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό. Τμήμα 4: Λοιπές δαπάνες Άρθρο 161Λειτουργικές δαπάνες1.Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών εγγράφεται ετησίως πίστωση για δαπάνες λειτουργίας εν γένει της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών στο εσωτερικό, των διπλωματικών και προξενικών αρχών και κάθε άλλης υπηρεσίας υπαγόμενης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται κυρίως: 1)Οι δαπάνες αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ανέγερσης και επισκευής ακινήτων, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και καλύπτονται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. 2)Οι δαπάνες αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ανέγερσης και επισκευής ακινήτων, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών αρχών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Αρχών στο εσωτερικό της χώρας και καλύπτονται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. 3)Οι δαπάνες ασφάλισης, καταβολής παντός είδους φόρων και τελών, επισκευών και συντήρησης των κτηρίων του Υπουργείου Εξωτερικών, εφοδιασμού αυτών με έπιπλα και σκεύη, καθώς και επισκευής και συντήρησης τούτων. 4)Τα μισθώματα, τα έξοδα συντήρησης και εφοδιασμού με έπιπλα και σκεύη, καθώς και οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης των μισθωμένων κτηρίων που προορίζονται είτε για στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου και των αρχών εξωτερικού, είτε για κατοικία των προϊσταμένων των διπλωματικών και προξενικών αρχών, όταν τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα κτήρια, στα οποία είναι εγκατεστημένα τα γραφεία των εν λόγω αρχών, δεν είναι κατάλληλα για οίκηση. 5)Τα έξοδα μίσθωσης κατοικιών των Πρεσβευτών - Συμβούλων, καθώς και τα έξοδα επισκευής και συντήρησης αυτών. 6)Οι αποδοχές ή αντιμισθίες του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που διορίζεται από τον προϊστάμενο της οικείας αρχής. Οι αποζημιώσεις, οι οποίες προβλέπονται από την επιτόπιο νομοθεσία, σε περίπτωση απόλυσης αλλοδαπών, οι ασφαλιστικές εισφορές γενικώς, οι προβλεπόμενες από την επιτόπιο νομοθεσία σε βάρος του εργοδότη, καθώς και κάθε άλλη οικονομική υποχρέωση προβλεπόμενη από την επιτόπιο νομοθεσία σε βάρος του εργοδότη. 7)Οι δαπάνες τηλεπικοινωνιών, οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών διαβιβάσεων, επικοινωνιών και κρυπτογράφησης. Τα τηλεγραφικά, τηλεφωνικά, τηλεομοιοτυπικά και λοιπά τέλη τηλεπικοινωνιών. 8)Τα γενικά έξοδα γραμματείας και κίνησης των διπλωματικών και προξενικών αρχών, στα οποία περιλαμβάνονται η γραφική ύλη, τα ταχυδρομικά τέλη, οι δαπάνες αποστολής διπλωματικών φακέλων, τα έξοδα λειτουργίας Η/Υ, φωτοτυπικών και υπολογιστικών μηχανών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, καθώς επίσης και οι απρόβλεπτες μικροδαπάνες, οι σχετικές με τη διεξαγωγή της υπηρεσίας. 9)Οι δαπάνες κατασκευής των σημαιών, θυρεών, εθνικών εμβλημάτων και σφραγίδων, στολών των κλητήρων, οδηγών και θυρωρών, καθώς και του προσωπικού των κατοικιών των προϊσταμένων αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας. 10)Οι δαπάνες αγοράς βιβλίων, συνδρομών, εφημερίδων και περιοδικών, στολών των κλητήρων, οδηγών, θυρωρών και των με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικών της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι απρόβλεπτες μικροδαπάνες και τα έκτακτα ημερομίσθια, οι δαπάνες χάρτου και ειδών γραφικής, τυπογραφικής και λιθογραφικής ύλης, ως και οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας γενικώς, θέρμανσης, ύδρευσης και καθαρισμού των κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών. 11)Οι δαπάνες αγοράς και ασφάλισης αυτοκινήτων του Δημοσίου, καθώς και τα καύσιμα και λιπαντικά κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, η δαπάνη συντήρησής τους, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την ευπρεπή εμφάνιση και λειτουργία τους. 12)Η μίσθωση αγοραίου οχήματος, σε περίπτωση αδυναμίας χρησιμοποίησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου. 13)Η δαπάνη που αφορά κατάθεση στεφάνων, αποστολή ανθέων σε εθνικές εορτές, άλλες επίσημες περιστάσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. 14)Οι αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων. 15)Οι δαπάνες θέρμανσης, ηλεκτρικής ενέργειας γενικώς, αεριόφωτος, ύδρευσης και καθαρισμού των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι διπλωματικές και προξενικές αρχές, καθώς και των κατοικιών των προϊσταμένων και των Πρεσβευτών - Συμβούλων, οι οποίοι δικαιούνται, κατά τον παρόντα νόμο, δωρεάν οίκηση σε βάρος του Δημοσίου. 16)Οι δαπάνες μίσθωσης κατάλληλου καταλύματος σε θέρετρα, όπου οι επιτόπιες συνθήκες το επιβάλλουν, λόγω μετακίνησης της Κυβέρνησης της χώρας, στην οποία έχει διαπιστευθεί ο αρχηγός της αποστολής. 17)Οι δαπάνες αγοράς ή μίσθωσης τηλεπικοινωνιακών μηχανημάτων και υλικού, καθώς και κάθε άλλου μηχανήματος γραφείου. 18)Κάθε άλλη δαπάνη που εγκρίνεται ειδικώς από τον Υπουργό και η οποία έχει σχέση με τη λειτουργία των υπηρεσιών ή τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών. 2.Οι μισθώσεις ακινήτων στην αλλοδαπή εξαιρούνται των διαδικασιών των προβλεπομένων από τις γενικές διατάξεις. Οι μισθώσεις συνάπτονται μετά από προηγούμενη εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία μπορούν να καθορίζονται οι βασικοί όροι της μίσθωσης. 3.Όλες οι ανωτέρω δαπάνες εγκρίνονται εκ των προτέρων από τον Υπουργό Εξωτερικών, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, όπου η έγκριση μπορεί να δοθεί εκ των υστέρων. Οι δαπάνες θέρμανσης, ηλεκτρικής ενέργειας, αεριόφωτος και ύδρευσης, καυσίμων, λιπαντικών κίνησης και ευπρεπούς εμφάνισης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, καθώς και οι δαπάνες που προβλέπονται στα εδάφια ζ΄ και ιβ΄ της παραγράφου 1 μπορούν να εγκρίνονται και εκ των υστέρων. 4.Οι δαπάνες φύλαξης των γραφείων των αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας και των κατά τόπους πρεσβευτικών και προξενικών κατοικιών βαρύνουν το Δημόσιο, εφόσον με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της οικείας αρχής, κριθεί ότι επιτόπιες συνθήκες ή λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν την ανάγκη φύλαξης από επιτόπιο προσωπικό ασφαλείας. 5.Οι κάθε είδους δαπάνες των αντιπροσωπειών, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 44, αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται όπως και αυτές των Μόνιμων Αντιπροσωπειών. Άρθρο 162Ειδικές δαπάνεςΕκτός των δαπανών του προηγούμενου άρθρου, βαρύνουν το Δημόσιο και οι παρακάτω: α. Δαπάνες οι οποίες γίνονται για εκτέλεση δικαστικών πράξεων και δικαστικών, εν γένει, παραγγελιών στην αλλοδαπή. β. Δαπάνες διατροφής στην αλλοδαπή και επιστροφής στην Ελλάδα εγκαταλελειμμένων ναυτικών, ναυαγών και πασχόντων από ψυχική νόσο, καθώς και των συνοδών των τελευταίων τούτων, όταν παρίσταται ανάγκη. γ. Δαπάνες για τον επαναπατρισμό απόρων ή αδυνατούντων να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες επιστροφής τους Ελλήνων πολιτών, ευρισκόμενων στην αλλοδαπή, οι οποίες επιστρέφονται στο Δημόσιο από τον επαναπατριζόμενο, εφόσον αυτός έχει την προς τούτο δυνατότητα, οπότε η είσπραξη των εν λόγω δαπανών ενεργείται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. δ. Δαπάνες για τη σύλληψη και διατροφή υποδίκων και λιποτακτών στην αλλοδαπή και για την αποστολή αυτών, κληρωτών και ανεστίων στην Ελλάδα. Οι δαπάνες επαναπατρισμού όλων των ανωτέρω προσώπων καταβάλλονται από την ελληνική προξενική αρχή, μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, προτιμωμένου του οικονομικότερου και καταλληλότερου μέσου. Εφόσον υπάρχουν ελληνικά πλοία κατευθυνόμενα στην Ελλάδα, οι πλοίαρχοι υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και αποβιβάζουν τα πρόσωπα αυτά, δωρεάν, στην Ελλάδα. ε. Δαπάνες ταρίχευσης, μεταφοράς της σορού και κηδείας των αποβιούντων στην αλλοδαπή κατά την υπηρεσία υπαλλήλων και μελών της οικογένειάς τους, καθώς και οι δαπάνες κατάθεσης στεφάνων. στ. Δαπάνες εμβασμάτων των προξενικών και λοιπών υπολόγων. ζ. Κάθε άλλη δαπάνη, που εγκρίνεται, ειδικώς, από τον Υπουργό Εξωτερικών και έχει σχέση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας ως κράτους έναντι των Ελλήνων πολιτών στην αλλοδαπή και των ομογενών. η. Κάθε είδους δαπάνη, η οποία γίνεται στην αλλοδαπή χάριν προστασίας, περίθαλψης και επαναπατρισμού Ελλήνων υπηκόων, λόγω πολιτικών, πολεμικών ή άλλων γεγονότων ως και θεομηνιών. Η δαπάνη αυτή εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. θ. Κάθε είδους ειδικές λειτουργικές δαπάνες των προξενικών γραφείων πρεσβευτικών αρχών και των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων πρεσβευτικών ή προξενικών αρχών κατά την κρίση του Υπουργού Εξωτερικών. ι. Τα δίδακτρα φοίτησης, κατά ποσοστό 75%, των τέκνων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία φοιτούν σε ξενόγλωσσα ή σε ελληνικά σχολεία που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστημα σπουδών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον ο παρών νόμος προβλέπει τη δυνατότητα μετάθεσης των εν λόγω υπαλλήλων σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2398/1996 (ΦΕΚ 89 Α΄). Άρθρο 163Δαπάνες εθνικών αναγκών και διεθνών υποχρεώσεων1.Εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προς κάλυψη δαπανών εθνικών αναγκών, διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, καθώς και εθιμοτυπικών δαπανών. Οι δαπάνες αυτές είναι: 1)Οι συνδρομές, εισφορές, επιχορηγήσεις και άλλες υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις, επιτροπές και ινστιτούτα, καθώς και σε ελληνικές οργανώσεις, σχετιζόμενες με τέτοιους διεθνείς οργανισμούς ή τελούσες υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών. 2)Οι δαπάνες για την ανάπτυξη μορφωτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών, καθώς και οι δαπάνες καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων προς προβολή της Ελλάδας στην αλλοδαπή. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται υποτροφίες αλλοδαπών στην Ελλάδα. 3)Δαπάνες αρωγής του Κράτους προς τις ελληνικές κοινότητες, ναούς, ενορίες, ιδρύματα, σχολεία, συλλόγους και άλλους ομογενειακούς φορείς του εξωτερικού. 4)Δαπάνες βοήθειας προς ξένες χώρες λόγω θεομηνιών ή πολεμικών, πολιτικών και άλλων γεγονότων. 5)Οι δαπάνες παράστασης του Κράτους και ξενίας στο εσωτερικό και την αλλοδαπή, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. 6)Οι δαπάνες δεξιώσεων κατά τις εθνικές εορτές στην αλλοδαπή. 7)Δαπάνες δεξιώσεων, γευμάτων και κάθε είδους φιλοφρονήσεων χάριν ξένων διπλωματικών αποστολών, επισήμων ή άλλων παραγόντων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. 8)Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων και λειτουργίας των ειδικών αποστολών στο εξωτερικό. 9)Οι δαπάνες προμήθειας των διασήμων των Ταγμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας. 10)Κάθε άλλη μη απόρρητη δαπάνη, αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική του Κράτους, τις διεθνείς αυτού σχέσεις και την παράσταση των εκπροσώπων αυτού. 11)Κάθε δαπάνη για την κάλυψη των απαιτούμενων για την υπεράσπιση των ελληνικών συμφερόντων δαπανών έναντι των ασκούμενων κατά της Ελλάδας ατομικών προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 25 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 (ΦΕΚ 256 Α΄). 2.Προς κάλυψη των δαπανών της περίπτωσης στ΄ της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και με απόδοση λογαριασμού, στον προϊστάμενο κάθε αρχής, ειδικό κονδύλιο αναλόγως της χώρας διαπίστευσης. Το ύψος του ανωτέρω κονδυλίου καθορίζεται, κατ’ έτος, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, την οποία απαρτίζουν ένας Γενικός Διευθυντής και δύο Διευθυντές Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Προς κάλυψη των δαπανών των περιπτώσεων ε΄, ζ΄ και η΄ της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και με απόδοση λογαριασμού, σε όλους τους υπηρετούντες στο εξωτερικό διπλωματικούς υπαλλήλους, ετησίως, κονδύλιο δημοσίων σχέσεων, αναλόγως του βαθμού τους και της χώρας διαπίστευσης, για να προβαίνουν στις δαπάνες δημοσίων σχέσεων που είναι απαραίτητες για την εκπροσώπηση της χώρας. Το ύψος του κονδυλίου αυτού καθορίζεται, κατ’ έτος, με τη διαδικασία που αναγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 3.Οι ανωτέρω δαπάνες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, εκτός αυτών του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1, οι οποίες εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. 4.Απαγορεύεται η διάθεση από την πίστωση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο οποιουδήποτε ποσού για σκοπούς άλλους από τον προορισμό της, ιδίως δε η παροχή επιμισθίων, αμοιβών ή αποζημιώσεων, και οιασδήποτε προσωπικής παροχής προς υπαλλήλους όργανα του Κράτους ή πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιδιότητας, στα οποία ανατίθεται υπηρεσία γραφείου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους υπηρετούντες στο εξωτερικό κληρικούς και εκπαιδευτικούς λειτουργούς, καθώς και για τα χρησιμοποιούμενα από αυτούς προς υποβοήθηση του έργου τους πρόσωπα, εφόσον δεν κατέχουν οποιαδήποτε δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Οι λαμβάνοντες και οι εγκρίνοντες τη διάθεση αυτών των παροχών καθίστανται προσωπικώς και αλληλεγγύως υπόχρεοι στην επιστροφή των, παρά την ανωτέρω απαγόρευση, πληρωθέντων από το Δημόσιο, διατηρουμένης, πάντως, της ευθύνης του Υπουργού Εξωτερικών ως κυρίου διατάκτου. 5.Όλες οι ανωτέρω δαπάνες διατίθενται στο εσωτερικό και στην αλλοδαπή με απόδοση λογαριασμού και υποβολή σχετικών παραστατικών, μη αποκλειομένης και της προπληρωμής. 6.Οι πληρωμές του παρόντος άρθρου, στο μεν εσωτερικό, υπόκεινται σε όλες τις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις, καθώς και στο κατά την εξόφληση τέλος χαρτοσήμου, στο δε εξωτερικό απαλλάσσονται κάθε υπέρ του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου κράτησης ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης. Άρθρο 164Δαπάνες απορρήτων αναγκών1.Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών εγγράφεται ειδική πίστωση απορρήτων εθνικών αναγκών. Ως τέτοιες ανάγκες θεωρούνται αυτές που αποβλέπουν σε εξυπηρέτηση, αμέσως ή εμμέσως, της εξωτερικής πολιτικής του Κράτους και δεν μπορούν να γίνουν γνωστές χωρίς ζημία των συμφερόντων της χώρας. Για τις δαπάνες αυτές δεν αποδίδεται λογαριασμός. 2.Απαγορεύεται η διάθεση από την παραπάνω πίστωση οποιουδήποτε ποσού για άλλους σκοπούς, ιδίως για την παροχή επιμισθίων, αμοιβών ή αποζημιώσεων και για κάθε προσωπική παροχή προς υπαλλήλους ή όργανα του Κράτους. Οι κατά παράβαση των ορισμών του παρόντος εγκρίνοντες ή λαμβάνοντες τέτοιες παροχές καθίστανται εις ολόκληρον υπόχρεοι έναντι του Δημοσίου σε απόδοση των παρά την απαγόρευση πληρωθέντων. 3.Η πίστωση των απορρήτων εθνικών αναγκών διατίθεται για δαπάνες τόσο στο εσωτερικό όσο και στην αλλοδαπή. 4.Η διάθεση οποιουδήποτε ποσού από την πίστωση αυτή διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και μετά από γνώμη της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών του άρθρου 39. 5.Οι πληρωμές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και από το τέλος χαρτοσήμου κατά την εξόφληση. Άρθρο 165Πάγια προκαταβολή1.Για την αντιμετώπιση των επείγουσας φύσης τακτικών δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών και των διπλωματικών αρχών συνιστάται σε αυτές πάγια προκαταβολή, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί δημοσίου λογιστικού. Το αυτό ισχύει και για τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. 2.Από την πάγια προκαταβολή δύναται να προκαταβάλλονται, εν όλω ή εν μέρει, τακτικές δαπάνες των ως άνω αρχών, οι οποίες καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και κάθε άλλη τακτική δαπάνη, η οποία διατάσσεται, ειδικώς, από τον Υπουργό Εξωτερικών. 3.Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής της Κεντρικής Υπηρεσίας ανατίθεται σε υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού, που φέρει τουλάχιστον το βαθμό Γ΄, ή, ελλείψει αυτού, σε υπάλληλο με βαθμό Διοικητικού Γραμματέα Γ΄ του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, των δε διπλωματικών αρχών στους προϊσταμένους αυτών. Οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα, με δική τους ευθύνη, να αναθέτουν τη διαχείριση σε έναν από τους υπηρετούντες σε αυτές υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου ή του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ή του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού ή του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων. 4.Η κίνηση της πάγιας προκαταβολής διενεργείται με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών ή των εξουσιοδοτημένων για την έγκριση δαπανών οργάνων. 5.Οι διαχειριστές υπέχουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις των δημοσίων υπολόγων κατά τις διατάξεις του νόμου περί δημοσίου λογιστικού. Άρθρο 166Δαπάνες με συμψηφισμό προξενικών εισπράξεωνΟι προξενικές αρχές μπορούν να προκαταβάλλουν, εν όλω ή εν μέρει, με συμψηφισμό των προξενικών εισπράξεων και μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, τακτικές δαπάνες από τις προβλεπόμενες στα οικεία άρθρα του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, η οποία διατάσσεται ειδικώς από τον Υπουργό Εξωτερικών. Άρθρο 167Υπηρεσιακά αυτοκίνητα1.Δικαιούνται χρήσης αυτοκινήτου, με οδηγό και με δαπάνες του Δημοσίου, στη μεν Κεντρική Υπηρεσία οι Γενικοί Γραμματείς και ο Αναπληρωτής Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας, στη δε Εξωτερική Υπηρεσία, οι προϊστάμενοι των διπλωματικών αρχών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να ορίζονται Γενικά Προξενεία, οι προϊστάμενοι των οποίων δικαιούνται χρήσης υπηρεσιακού αυτοκινήτου. 2.Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας αρχής, επιτρέπεται, μετά από πενταετή τουλάχιστον χρήση, η εκποίηση αυτοκινήτου ή η απόκτηση με αγορά ή ανταλλαγή νέου με παράδοση στον πωλητή ή τρίτο με οποιαδήποτε έννομη σχέση του παλαιού αυτοκινήτου και συμψηφισμό της αξίας του στο τίμημα της αγοράς. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών επιτρέπεται ο ανωτέρω συμψηφισμός και μετά από τριετή χρήση. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η ανταλλαγή του παλαιού αυτοκινήτου με νέο, χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου, μετά από διετή χρήση. Επιτρέπεται, επίσης, η απόκτηση νέου αυτοκινήτου ή η αντικατάσταση παλαιού με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή ο συνυπολογισμός της αξίας του παλαιού αυτοκινήτου. Πριν από την εκποίηση συντάσσεται πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρεται ο τύπος του αυτοκινήτου, οι αριθμοί κυκλοφορίας, πλαισίου και κινητήρα, το έτος κτήσης, η αρχική και η ενεστώσα αξία του και ο αριθμός καταχώρησης αυτού στο Βιβλίο Υλικού. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών, η δε εκποίηση διενεργείται κατά τον προσφορότερο και συμφερότερο τρόπο. Το τίμημα από την εν λόγω εκποίηση, σε περίπτωση μη συμψηφισμού του με την αξία του νέου αυτοκινήτου, κατατίθεται, μετά την έκδοση σχετικού γραμματίου είσπραξης, σε χωριστό λογαριασμό τραπέζης και αποδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, με έκδοση επιταγής. Άρθρο 168Προμήθειες και ανάθεση εργασιών1.Οι προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ενεργούνται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για το Δημόσιο, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων. 2.Προμήθειες που γίνονται στην Ελλάδα για λογαριασμό των αρχών του εξωτερικού και μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ ενεργούνται, μετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με απευθείας ανάθεση. Προμήθειες πέραν του ανωτέρω ποσού και μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ ενεργούνται με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. Για προμήθειες πέραν του ανωτέρω ποσού εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 3.1)Στο εξωτερικό, οι προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες ενεργούνται μετά από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών, με απευθείας προμήθεια των ειδών ή ανάθεση της εργασίας ή της υπηρεσίας, από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές. 2)Οι κατά τα ανωτέρω προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες, εκτελούμενες στο εξωτερικό, απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου και τρίτων. 4.1)Προς απόκτηση κατάλληλων οικημάτων για την εγκατάσταση των διπλωματικών και προξενικών αρχών, καθώς και για κατοικία των προϊσταμένων ή των λοιπών υπαλλήλων των αρχών αυτών, εφόσον δεν υπάρχουν ιδιόκτητα κτήρια ή τα υπάρχοντα ιδιόκτητα κτήρια είναι ακατάλληλα, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών μπορούν, με κοινή τους απόφαση, είτε να συνάπτουν τοκοχρεωλυτικά δάνεια, για λογαριασμό του Κράτους, με ελληνικές ή ξένες τράπεζες ή και άλλο πιστωτικό ίδρυμα, παρέχοντας, εάν είναι ανάγκη, εμπράγματες ασφάλειες ή άλλες εγγυήσεις, είτε να ε-γκρίνουν, εάν τούτο κρίνεται συμφερότερο, την αγορά ή οικοδόμηση κτηρίων για τον παραπάνω σκοπό, με άμεση καταβολή από το Δημόσιο Ταμείο της σχετικής δαπάνης, ολικώς ή μερικώς. Σε περίπτωση μερικής καταβολής, μπορεί να συναφθεί δάνειο, με τους ανωτέρω όρους, για την κάλυψη του υπόλοιπου μέρους της δαπάνης. Επιτρέπεται, επίσης, η σύναψη, με όμοια απόφαση, σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου με ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. 2)Οι διατάξεις της περιπτώσεως α΄ εφαρμόζονται και για τις αναγκαίες επισκευές, διαρρυθμίσεις, ανακαινίσεις ή επεκτάσεις των κτηρίων αυτών, καθώς και για την επίπλωσή τους. Οι εργασίες αυτές αποφασίζονται από τον προϊστάμενο των οικείων ως άνω αρχών, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εξωτερικών. 5.1)Σε κάθε διπλωματική και έμμισθη προξενική αρχή τηρείται, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, Βιβλίο Υλικού. 2)Η τήρηση του βιβλίου αυτού, καθώς και η συντήρηση του εν γένει υλικού, ανατίθεται στον προϊστάμενο, υπεύθυνο για τυχόν πλημμελή εγγραφή ή αδικαιολόγητη φθορά παντός αντικειμένου, καθώς και για κάθε απώλεια, είτε διευθύνει κάποια αρχή, είτε, προσωρινά, εκλήθη στη διεύθυνσή της. Κατά πάσα οριστική ή προσωρινή παραλαβή της υπηρεσίας, το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να τηρείται, απαραιτήτως, ενήμερο για κάθε, κατά την παράδοση, εμφανιζόμενη ασυμφωνία μεταξύ των εγγράφων και του υπάρχοντος εν γένει υλικού, του παραλαμβάνοντος υπέχοντος την αποκλειστική ευθύνη για κάθε τέτοια παράλειψη. 3)Η κινητή περιουσία του Δημοσίου, πλην των αυτοκινήτων, που υπάρχει στις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκποιείται, όταν υπόκειται σε φθορά ή πλεονάζει, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ως προς τα αυτοκίνητα, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. Η εκποίηση γίνεται κατά τον τρόπο που κρίνει προσφορότερο και συμφερότερο ο προϊστάμενος της αρχής, το δε τίμημα, μετά την έκδοση σχετικού γραμματίου είσπραξης, κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό τραπέζης, με πίστωση του προβλεπόμενου ειδικού κωδικού αριθμού. 4)Της εκποίησης προηγείται πρωτόκολλο εκτίμησης των αντικειμένων, συντασσόμενο από τον προϊστάμενο και υποβαλλόμενο στο Υπουργείο Εξωτερικών προς έ-γκριση, όπου περιγράφεται, λεπτομερώς, το είδος του εκποιητέου επίπλου ή αντικειμένου, η κατώτατη τιμή στην οποία τούτο μπορεί να εκποιηθεί και η συνολική αξία. Ο προϊστάμενος μπορεί να ζητεί πληροφορίες από ειδήμονες, οι οποίοι προσλαμβάνονται ως εκτιμητές. 5)Η καταστροφή ή απόρριψη των άχρηστων εν γένει και μη εκποιήσιμων ειδών, από τα αναγραφόμενα στο Βιβλίο Υλικού, επιτρέπεται μετά από έγκριση της Κεντρικής Υπηρεσίας. 6)Της καταστροφής ή απόρριψης προηγείται η σύνταξη από τον προϊστάμενο πρωτοκόλλου, στο οποίο περιγράφεται, λεπτομερώς, το έπιπλο ή το αντικείμενο και βεβαιώνεται ότι ουδεμία μπορεί να έχει αγοραία αξία. Ο προϊστάμενος μπορεί και εν προκειμένω να ζητήσει τη γνώμη ειδικών. 7)Μετά την έγκριση του ανωτέρω πρωτοκόλλου, ο προϊστάμενος οφείλει να αναφέρει στο Υπουργείο Εξωτερικών τη σχετική ενέργεια, καθώς και τη διαγραφή από το Βιβλίο Υλικού, προκειμένου η Κεντρική Υπηρεσία να μεριμνήσει για την αντίστοιχη διαγραφή και να συντάξει και να αποστείλει πρωτόκολλο εκποίησης, καταστροφής ή απόρριψης των αντικειμένων. 6.Στους ιδιώτες μεταφραστές - διερμηνείς που συνοδεύουν σε υπηρεσιακά ταξίδια τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τους Αναπληρωτές Υπουργούς και τους Υφυπουργούς Εξωτερικών καταβάλλονται τα ποσά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και πρόσθετη εφάπαξ αποζημίωση σε ευρώ, που ορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. 7.Το επί της οδού Ακαδημίας 1 και Βασ. Σοφίας στην Αθήνα κτήριο, στο οποίο στεγάζεται το Υπουργείο Εξωτερικών και το οποίο κατασκευάστηκε το έτος 1972 από το τέως Υπουργείο Δημοσίων Έργων, βάσει μελέτης νομίμως εγκεκριμένης από την τέως Περιφερειακή Διοίκηση Αττικής και Νήσων, θεωρείται νομίμως υφιστάμενο από την κατασκευή του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 169ΚωδικοποίησηΜε διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, επιτρέπεται εκάστοτε η κωδικοποίηση του κειμένου του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτρέπεται η αναδιάταξη της ύλης, η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η σύμπτυξη και η διαίρεσή τους και η δημιουργία νέων, καθώς και η φραστική ή λεκτική μεταβολή τους προς το σκοπό της νομοτεχνικής εναρμόνισης. Άρθρο 170Ένταξη συμβασιούχων σε κλάδουςτου Υπουργείου Εξωτερικών1.Υπάλληλοι που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία, πριν από την έναρξη της ισχύος του Ψηφίσματος της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής του Ελλήνων (ΦΕΚ 84 Α΄/17.4.2001), έχει συναφθεί ή μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, μπορούν να ενταχθούν στους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 65 του παρόντος νόμου, σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις. Για την ένταξη αυτή απαιτείται: 1)αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, 2)τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του παρόντος νόμου γενικά προσόντα διορισμού, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας, καθώς και τα ειδικά προσόντα του κλάδου στον οποίο εντάσσονται. 2.Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου 34 του παρόντος νόμου. Κριτήρια για την ένταξη αποτελούν ιδίως οι ανάγκες της υπηρεσίας, η εν γένει ικανότητα του υπαλλήλου, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του και η επάρκειά του για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προσδιορίζει, με βάση τα ασκούμενα από τον υπάλληλο καθήκοντα και τα προσόντα του, τον κλάδο στον οποίο εντάσσεται. Οι εντασσόμενοι στον κλάδο ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού, εάν είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου κατατάσσονται στο βαθμό Ε΄ και εάν είναι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. στο βαθμό ΣΤ΄. Οι εντασσόμενοι στον κλάδο Διοικητικών Γραμματέων κατατάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό. Οι ανωτέρω εντασσόμενοι υπάλληλοι τοποθετούνται στην επετηρίδα μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους του οικείου κλάδου. 3.Οι υπάλληλοι που δεν θα ενταχθούν κατά τα ανωτέρω εξακολουθούν να διέπονται από το αρχικό συμβατικό τους καθεστώς. 4.Οι εντασσόμενοι υπάλληλοι μετατίθενται σύμφωνα με τις σχετικές με τον κλάδο στον οποίο εντάσσονται διατάξεις του παρόντος νόμου. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται η διαδικασία και οι ειδικότερες λεπτομέρειες της εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Άρθρο 171Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμουκαι επί μέρους διατάξεων1.Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων: 1)ο ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄) και οι διατάξεις νόμων που τροποποίησαν, συμπλήρωσαν ή κατήργησαν διατάξεις του, 2)κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. 3.Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο αυτόν διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν τα διατάγματα και οι κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 2594/1998 και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. 4.Μέχρι την έκδοση του διατάγματος περί συνθέσεως του προσωπικού των διπλωματικών και των προξενικών αρχών, οι ήδη υπηρετούντες, με οποιονδήποτε τρόπο, σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων παραμένουν στις θέσεις τους. 5.Τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια, καθώς και το Τεχνικό Συμβούλιο, που προβλέπονται από τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι τη συγκρότηση των αντίστοιχων συμβουλίων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, οπότε και καταργούνται.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-06-05 Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/117
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 2010/3844 2010
Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων. 2010/3894 2010
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις. 2013/4148 2013
Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4208 2013
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Έν[...]" 2014/4244 2014
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. 2016/4369 2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. 2016/4440 2016
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις. 2017/4505 2017
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (ΕΕL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις. 2018/4566 2018
Κατάργηση Γενικού Προξενείου - σύσταση Προξενικού Γραφείου. 2007/125 2007
Σύσταση - κατάργηση προξενικών αρχών και προξενικών γραφείων. 2007/139 2007
Αναβάθμιση, υποβάθμιση και σύνθεση προσωπικού έμμισθων προξενικών αρχών. 2007/147 2007
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβείατης Ελλάδος στη Ντόχα. 2007/181 2007
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβείατης Ελλάδος στη Μανίλα. 2007/182 2007
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ανόι. 2007/183 2007
Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας με έδρα τη Γένοβα της Ιταλίας. 2007/184 2007
Σύσταση Άμισθων Προξενικών Αρχών στην Ιταλία και τη Ναμίμπια. 2008/104 2008
Σύσταση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδας με έδρα το Λάγκος της Νιγηρίας. 2008/12 2008
Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού 2008/120 2008
Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για πρόσληψη υπαλλήλων κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Υπουργείο Εξωτερικών. 2008/122 2008
Αναβάθμιση Προξενείου Βανκούβερ σε Γενικό Προξενείο. 2008/131 2008
Σύσταση Άμισθων Προξενικών Αρχών στη Βραζιλία και στην Ισπανία. 2008/30 2008
Αναβάθμιση Άμισθου Προξενείου Σιγκαπούρης 2008/40 2008
Σύσταση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία Σόφιας 2008/41 2008
Σύσταση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία Χάγης 2008/42 2008
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, κατάργηση Γενικού Προξενείου Βουκουρεστίου και σύσταση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία Βουκουρεστίου. 2008/81 2008
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 2008/82 2008
Μεταβολή του συνολικού αριθμού και της κατά βαθμό κατανομής των οργανικών θέσεων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών. 2008/85 2008
Ανακατανομή των περιφερειών αρμοδιότητας των προξενικών αρχών της Ελλάδας στη Συρία. 2009/117 2009
Καθορισμός του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στο Επιστημονικό Προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρε­σίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 2009/119 2009
Σύσταση Άμισθου Προξενείου στη Γιαουντέ και μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότητας Άμισθου Προξενείου στην Ντουάλα. 2009/134 2009
Σύσταση Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 2009/15 2009
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. 2009/40 2009
Ανακατανομή περιφερειών αρμοδιότητας των προξενικών αρχών της Ελλάδας στη Βουλγαρία. 2009/75 2009
Αναβάθμιση Αμίσθου Προξενείου Βαρκελώνης σεΆμισθο Γενικό Προξενείο. 2010/110 2010
Σύσταση άμισθων προξενικών αρχών της Ελλάδας στην Ουκρανία. 2010/6 2010
Μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότηταςΓενικού Προξενείου Οδησσού. 2011/100 2011
Διατήρηση σε ισχύ ειδικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων του Διπλωματικού Κλάδου, του Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων και του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων το[...]" 2011/134 2011
Τροποποίηση π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) κατάργηση Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στη Δυτικοευρωπαϊ­κή Ένωση. 2011/56 2011
Τροποποίηση π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) μεταφορά και κατάργηση θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας, κατάργηση έμμισθων προξενικών αρχών και σύσταση προξενικών γραφείων. 2011/57 2011
Τροποποίηση π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) μεταφορά και κατάργηση θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας, κατάργηση και ανακατανομή περιφέρειας αρμοδιότητας έμμισθων προξενικών αρχών. 2011/58 2011
Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στη Ρουμανία. 2011/94 2011
Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στην πόλη Νεάπολη της Ιταλίας. 2012/106 2012
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. 2012/129 2012
Κατάργηση Άμισθου Προξενείου στην πόλη Χερβούργο της Γαλλίας και Σούβα των νήσων Φίτζι και μεταβολή της περιφέρειας αρμοδιότητας Άμισθου Προξενείου στην πόλη Νάντη της Γαλλίας. 2013/124 2013
Κατάργηση Άμισθου Προξενείου στην πόλη Άνγκρα ντου Ηροΐσμο και μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότητας Άμισθου Προξενείου στην πόλη Πόντα Ντελγάδα. 2013/129 2013
Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στην πόλη Μινσκ της Λευκορωσίας. 2013/130 2013
Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στην πόλη Λιέγη του Βελγίου. 2013/131 2013
Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στην πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας - Μεταβολή περιφέρειας Άμισθου Προξενείου Κλουζ - Ναπόκα Ρουμανίας. 2013/132 2013
Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στην πόλη Ροστόφ επί του Ντον της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 2013/160 2013
Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα. 2014/16 2014
Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στην πόλη Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας. 2014/40 2014
Τροποποίηση Π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177). 2015/55 2015
Μεταφορά θέσεως Πρεσβευτή Συμβούλου από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΟΥΝΕΣΚΟ (U.Ν.Ε.S.C.Ο.) στο Παρίσι στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο. 2015/56 2015
Μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότητας Γενικού Προξενείου Αργυροκάστρου. 2015/61 2015
Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στην πόλη Χαρτούμ του Σουδάν. 2015/79 2015
Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στην πόλη Ουέλλιγκτων της Νέας Ζηλανδίας. 2015/85 2015
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. 2016/2 2016
Τροποποίηση Π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177). 2016/29 2016
Τροποποίηση Π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177). 2016/38 2016
Τροποποίηση Π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) - Σύσταση μίας (1) προσωποπαγούς θέσεως ιδιαιτέρας γραμματέως με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Βιέννη. 2016/39 2016
Τροποποίηση Π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) - Μεταφορά μίας (1) οργανικής θέσης Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ από την Πρεσβεία Κοπεγχάγης στην Πρεσβεία Παρισίων. 2016/43 2016
Μεταβολή περιφερειών αρμοδιότητας Γενικών Προξενείων Σαγκάης, Γκουανγκζού και Προξενικού Γραφείου Πρεσβείας Πεκίνου. 2016/58 2016
Τροποποίηση π.δ. 230/1998 Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (Α 177). 2017/129 2017
Σύσταση Άμισθης Προξενικής Αρχής της Ελλάδας στη Μασσαλία της Γαλλίας. 2017/135 2017
Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 2017/147 2017
Σύσταση Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σιγκαπούρη. 2017/18 2017
Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών». 2017/23 2017
Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στο Μιλάνο της Ιταλίας. 2017/37 2017
Σύσταση προξενικού γραφείου στην Πρεσβεία Σιγκαπούρης. 2017/41 2017
Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στη Βενετία της Ιταλίας. 2017/50 2017
Τροποποίηση π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 177). 2017/53 2017
Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στο Κόσιτσε της Σλοβακίας. 2017/56 2017
Τροποποίηση π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) - Μεταφορά οκτώ (8) θέσεων προσωπικού αρχών-εξωτερικής υπηρεσίας. 2017/89 2017
Σύσταση Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ) Σιγκαπούρης με μεταφορά θέσεων προσωπικού Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας. 2017/90 2017
Σύσταση Άμισθης Προξενικής Αρχής της Ελλάδας στη Γιαγκόντινα Σερβίας. 2018/14 2018
Σύσταση προξενικού γραφείου στην Πρεσβεία Ραμπάτ και κατάργηση του, υπαγόμενου στην Πρεσβεία Ραμπάτ, προξενικού γραφείου με έδρα την Καζαμπλάνκα. 2018/30 2018
Σύσταση θέσεων προσωπικού στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Πεκίνο. 2018/34 2018
Τροποποίηση προεδρικού διατάγματος 194/1998 (Α’ 144) - Μεταφορά τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού ΣΟΧ Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας. 2018/36 2018
Κατάργηση Άμισθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Σιγκαπούρη. 2018/60 2018