ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3585

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-07-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλειακαι άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΔΡΥΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Άρθρο 1
1.  
  Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική Αγροφυλακή», με τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την επικράτεια εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών ή αρχών. Η Υπηρεσία αυτή έχει ως αποστολή:.
 1. την αστυνόμευση για την εφαρμογή των μέτρων και των κανόνων που αφορούν την ασφάλεια, στην προστασία και στην αποκατάσταση του αγροτικού περιβάλλοντος, στα αρδευτικά ύδατα, στη διασφάλιση της προέλευσης και ποιότητας των αγροτικών προϊόντων που προορίζονται για χρήση και κατανάλωση και στη διασφάλιση της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης?
 2. την πρόληψη και καταστολή αγροτικών, περιβαλλοντικών και άλλων αδικημάτων που διαπράττονται σε αγροτικές εκτάσεις και αγροτικά κτήματα
2.  
  Η Ελληνική Αγροφυλακή συμμετέχει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας, σε συνεργασία με τις ΄Ενοπλες Δυνάμεις
Άρθρο 2 "Στον παρόντα νόμο οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:"
1.  
  Αγροτικό περιβάλλον: όλα τα στοιχεία του βιοτικού και αβιοτικού χώρου που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία σε λίμνες και ποταμούς
2.  
  Αγροτική έκταση: α) κάθε έκταση, πλην της δασικής, κειμένη εκτός σχεδίου πόλεως των δήμων και κοινοτήτων ή εκτός των ορίων των οριοθετημένων οικισμών, κατά τις κείμενες διατάξεις, β) οι εντός σχεδίου πόλεως και εντός των ορίων των οριοθετημένων οικισμών, κατά τις κείμενες διατάξεις, εκτάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται προς εξυπηρέτηση αγροτικών σκοπών και γ) οι περιοχές προστασίας της φύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄), οι αρχαιολογικοί χώροι και οι ζώνες προστασίας τους.
3.  
  Αγροτικά κτήματα: κάθε ακίνητο ή κινητό το οποίο ευρίσκεται στην αγροτική έκταση, χρησιμοποιείται για αγροτική ή κτηνοτροφική εργασία ή εκμετάλλευση, ή σχετίζεται με τέτοιες εργασίες. Αγροτικά ακίνητα. Είναι ιδίως:.
 1. Οι εδαφικές εκτάσεις, εξαιρουμένων των δασικών και οι φυτεμένες, καλλιεργημένες, χέρσες ή βοσκήσιμες
 2. Οι παντός είδους περιφράξεις, τάφροι, χαντάκια και καθετί που χρησιμοποιείται προς προστασία ή οροσήμανση των εκτάσεων αυτών
 3. Οι αγροτικοί δρόμοι και οι γέφυρές τους
 4. Τα κάθε είδους προϊόντα των ζώων, μελισσών και πτηνών των εδαφίων β΄ και γ΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και τα αλιευτικά προϊόντα
 5. Οι μύλοι, οι στάβλοι, οι ορνιθώνες και οι περιστερώνες
 6. Ως αγροτικά κτήματα θεωρούνται ακόμη οι κήποι, οι ανθώνες, τα δέντρα ή άλλα φυτουργήματα.
 7. Τα κτίσματα που προορίζονται για οίκηση ή αποθήκευση.
 8. Αγροτικά κινητά.
 9. Είναι ιδίως:.
4.  
  Αγροζημίες: νοούνται τα αγροτικά αδικήματα
5.  
  Εξουσιαστές: οι κύριοι, οι νομείς ή οι κάτοχοι και οι ισόβιοι ή προσωρινοί επικαρπωτές αγροτικών κτημάτων
Άρθρο 3
1.  
  Η Ελληνική Αγροφυλακή είναι αρμόδια για:
 1. την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που αφορούν στο αγροτικό περιβάλλον, στα αγροτικά κτήματα, στα αρδευτικά ύδατα και στην περιουσία του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των οργανισμών κοινής ωφέλειας που βρίσκονται στο αγροτικό περιβάλλον?.
 2. την εκτίμηση αγροζημιών και την υπόδειξη στους αντιδικούντες για συμβιβαστική επίλυση των αστικών διαφορών τους που αφορούν τα αγροτικά κτήματα?
 3. την έκδοση αγρονομικών διατάξεων και τη δίωξη των παραβατών αυτών
2.  
  Η Ελληνική Αγροφυλακή ασκεί στις αγροτικές εκτάσεις και αρμοδιότητες αστυνόμευσης, για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν:
 1. στην πρόληψη των πυρκαγιών και στη λήψη των κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αποτροπή τους?
 2. στην προστασία από τη μόλυνση και ρύπανση του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, στη διάθεση επικίνδυνων και μη αποβλήτων, καθώς και στη βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων?
 3. στην υλοτόμηση, στην εκχέρσωση και στην κατάτμηση των αγροτικών εκτάσεων, στη βόσκηση, στις περιφράξεις και την αυθαίρετη δόμηση στα αγροτικά κτήματα και στην άσκηση δραστηριοτήτων εντός αγροτικών εκτάσεων?
 4. στην προστασία των φυσικών αγωγών υδάτων από καταλήψεις, επικαλύψεις και εναποθέσεις απορριμμάτων, και του εδάφους από παράνομη αμμοληψία, διάβρωση, πλημμύρες και κατολισθήσεις, στην πρόληψη και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων σε περιπτώσεις πλημμύρας ή ξηρασίας και στα μέτρα βελτίωσης των υδάτινων οικοσυστημάτων?
 5. στη διατήρηση των ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας, στη λαθροθηρία και την παράνομη αλιεία σε ποτάμια και λίμνες?
 6. στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και την αναβάθμιση της δενδρώδους καλλιέργειας?
 7. στην πρόληψη των φυτικών ή ζωικών ασθενειών, τη σφαγή ζώων εντός των καθορισμένων χώρων, τη σήμανση και καταγραφή των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς και την προστασία των ζώων?
 8. στην κυκλοφορία των πάσης φύσεως αγροτικών μηχανημάτων και οχημάτων
3.  
  Η Ελληνική Αγροφυλακή παρέχει συνδρομή στις αστυνομικές και άλλες Αρχές ή Υπηρεσίες, στους Ο.Τ.Α. και στους φορείς διαχείρισης του άρθρου 15 του ν. 2742/ 1999 (ΦΕΚ 207/Α΄), κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους για θέματα που αφορούν ιδίως:.
 1. στην προστασία των αρχαιολογικών, εκκλησιαστικών και μοναστηριακών θησαυρών?
 2. στη δίωξη της καλλιέργειας και συγκομιδής φυτών από τα οποία παράγονται ναρκωτικές ουσίες και γενικά στη δίωξη της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών?
 3. στη δίωξη της λαθρομετανάστευσης?
 4. στην τήρηση των διατάξεων σχετικά με το κτηματολόγιο, το ελαιουργικό, αμπελουργικό και κτηνοτροφικό μητρώο?
 5. στην τήρηση των κανονισμών των ζωνών και των σχεδίων διαχείρισης των προγραμμάτων δράσης για τις προστατευόμενες περιοχές?
 6. στην αποτροπή της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας?
 7. στην τήρηση των κωδίκων των ορθών γεωργικών πρακτικών, στην ενημέρωση των αγροτών και στην ενθάρρυνσή τους στην υιοθέτηση ορθότερων πρακτικών?
 8. στην έκδοση βεβαιώσεων ποσοτικών στοιχείων και χαρακτηριστικών φυτικού και ζωικού κεφαλαίου?
 9. στον έλεγχο της τήρησης των προβλεπόμενων από το νόμο όρων και προϋποθέσεων για την απόκτηση της ιδιότητας του νέου αγρότη?
 10. στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού, του οικοτουρισμού και γενικότερα της υπαίθρου
4.  
  Επιπλέον, η Ελληνική Αγροφυλακή παρέχει συνδρομή σε άλλες αρχές και υπηρεσίες και εκτός αγροτικών εκτάσεων για τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 όταν προσκαλείται προς τούτο από αυτές
5.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται το είδος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της παρεχόμενης κατά την προηγούμενη παράγραφο συνδρομής και κάθε άλλο σχετικό θέμα
6.  
  Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν θίγονται συναφείς αρμοδιότητες άλλων αρχών, υπηρεσιών ή φορέων
Άρθρο 4
1.  
  Η Ελληνική Αγροφυλακή αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και λειτουργεί με τους δικούς της οργανικούς νόμους. Για την εκτέλεση της αποστολής της εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό. Το αγρονομικό προσωπικό εφοδιάζεται με ειδικό δελτίο ταυτότητας και έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και κανόνες πειθαρχίας.
2.  
  Όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής και το προσωπικό της τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
3.  
  Το αγρονομικό προσωπικό θεωρείται ότι ευρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του. Επίσης εκπαιδεύεται στη χρήση όπλων και ειδικών μέσων και μηχανημάτων και φέρει για την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισμό, εφόδια και μέσα. Ο οπλισμός, τα εφόδια και τα μέσα αυτά, καθώς και ο τύπος και τα στοιχεία που περιλαμβάνει το ειδικό δελτίο ταυτότητας του αγρονομικού προσωπικού και το έμβλημα της Ελληνικής Αγροφυλακής, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
4.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, το προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής, πέρα από τις σχολές, τα κέντρα εκπαίδευσης και τα σκοπευτήρια των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μπορεί να εκπαιδεύεται και στις σχολές, στα κέντρα εκπαίδευσης και στα σκοπευτήρια του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των Ενόπλων Δυνάμεων
5.  
  Για την οπλοφορία, τη χρήση πυροβόλων όπλων από το αγρονομικό προσωπικό και την εκπαίδευσή του σε αυτά και για κάθε συναφές θέμα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 3169/2003 (ΦΕΚ 189/Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον εφοδιασμό, στην κατανομή και στο είδος του οπλισμού που χρεώνεται στις Υπηρεσίες και στο προσωπικό ανάλογα με την υπηρεσιακή του θέση, στον τρόπο ανάρτησης και μεταφοράς αυτού, στην επιθεώρηση και εναποθήκευση του οπλισμού, στην ανάλωση των πυρομαχικών, στη φύλαξη και συντήρηση του οπλισμού, στα μέτρα ασφαλείας και στα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, στις υποχρεώσεις του προσωπικού και των Υπηρεσιών για τον οπλισμό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η σύνθεση της ειδικής υγειονομικής επιτροπής, ο τρόπος και η διαδικασία της εξέτασης για τον έλεγχο της καταλληλότητας του αγρονομικού προσωπικού να φέρει πυροβόλα όπλα, ο τρόπος διασφάλισης του απορρήτου των αποτελεσμάτων της, ο χρόνος, ο τρόπος και η Υπηρεσία πραγματοποίησης της πρόσθετης εκπαίδευσης, τα κριτήρια που απαιτούνται για την πιστοποίηση της ικανότητας του αγρονομικού προσωπικού στο χειρισμό συγκεκριμένων όπλων, η διαδικασία και οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας των σκοπευτηρίων, η υπαγωγή, η διοίκηση, η στελέχωση και οι όροι ασφαλείας τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
6.  
  Καθιερώνεται ως προστάτης της Ελληνικής Αγροφυλακής ο Άγιος Ευστάθιος ο Μεγαλομάρτυς και η 20ή Σεπτεμβρίου, κάθε έτους, κατά την οποία εορτάζεται η μνήμη Του, ως ημέρα επίσημης εορτής της Ελληνικής Αγροφυλακής και ως ημέρα αργίας για το προσωπικό της
Άρθρο 5
1.  
  Η Ελληνική Αγροφυλακή συγκροτείται από κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες
2.  
  Οι κεντρικές υπηρεσίες, των οποίων η τοπική αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια, είναι οι εξής:
 1. Το Αρχηγείο
 2. Η Αγρονομική Ακαδημία, η οποία είναι αυτοτελής υπηρεσία, λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στο Αρχηγείο
3.  
  Οι περιφερειακές υπηρεσίες είναι οι Διευθύνσεις Αγροφυλακής Περιφερειών και οι υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές. Οι Διευθύνσεις Αγροφυλακής Περιφερειών υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο.
4.  
  Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, την έδρα και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής, αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται υφιστάμενες υπηρεσίες, συνιστώνται νέες και καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτών και των οργάνων της Ελληνικής Αγροφυλακής
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται θέματα τοπικής αρμοδιότητας, εσωτερικής διάρθρωσης, λειτουργίας, αλληλογραφίας, υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων των υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη δύναμη του αγρονομικού προσωπικού, την άσκηση των αγρονομικών καθηκόντων και τη συντήρηση του υλικού των υπηρεσιών της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Άρθρο 6
1.  
  Συνιστάται, με έδρα την πρωτεύουσα του Κράτους, Αρχηγείο της Ελληνικής Αγροφυλακής, ως ανώτατη επιτελική υπηρεσία, που προΐσταται όλων των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, και μέσω της οποίας ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση όλων των υπηρεσιών
2.  
  Το Αρχηγείο μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής της Ελληνικής Αγροφυλακής, στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για το σκοπό αυτόν, το Αρχηγείο προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών της και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο 7
1.  
  Το Αρχηγείο διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
 1. Τη Διεύθυνση Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος, Αγροτικών Φυσικών Πόρων και Αγροτικής Ασφάλειας και
 2. Τη Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομοτεχνικών Μέσων
2.  
  Η Διεύθυνση Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος, Αγροτικών Φυσικών Πόρων και Αγροτικής Ασφάλειας είναι αρμόδια για τα θέματα προστασίας του αγροτικού περιβάλλοντος, διατήρησης των φυσικών πόρων, εξασφάλισης οικολογικής ισορροπίας και γενικής αστυνόμευσης και ασφάλειας των αγροτικών εκτάσεων της χώρας. Για το σκοπό αυτόν προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:.
 1. Το Τμήμα προστασίας αγροτικού περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και ποιότητας αγροτικών προϊόντων
 2. Το Τμήμα ασφάλειας γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και
 3. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομοτεχνικών Μέσων είναι αρμόδια για τα θέματα πρόσληψης, εκπαίδευσης, πειθαρχίας και γενικά υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας και στέγασης των υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας, άσκησης των δημοσίων σχέσεων, προϋπολογισμού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τα οικονομικά και ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού. Για το σκοπό αυτόν προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:.
 1. το Τμήμα Διοικητικού και
 2. το Τμήμα Οικονομικών και Υλικοτεχνικών
Άρθρο 8
1.  
  Στο Αρχηγείο συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων και Επιτελικού Σχεδιασμού, το οποίο συγκροτείται από:
 1. τον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής, ως πρόεδρο και
 2. τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αγροφυλακής
2.  
  Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου αναπληρώνονται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους
3.  
  Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων και Επιτελικού Σχεδιασμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Σχεδιάζει την οργανωτική δομή της Ελληνικής Αγροφυλακής, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται μακροπρόθεσμα στις εκάστοτε απαιτήσεις της αποστολής της
 2. Αναλύει την πορεία της εγκληματικότητας και σχεδιά­ζει μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της, σε σχέση με το αγροτικό περιβάλλον
 3. Καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ελληνικής Αγροφυλακής
 4. Παρακολουθεί και αναλύει τα γεγονότα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις στον τομέα της αγροτικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και σχεδιάζει την τακτική αντιμετώπισής τους
 5. Παρέχει κατευθύνσεις για τη διαχείριση κρίσεων και, ειδικότερα, για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες προς αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών γεγονότων
 6. Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα και μεριμνά για την αντιμετώπισή τους
 7. Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών του προσωπικού και εισηγείται μέτρα για τη βελτίωσή τους
 8. Σχεδιάζει τα συστήματα διοίκησης και εκπαίδευσης του προσωπικού και
 9. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Ελληνικής Αγροφυλακής
4.  
  Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη
5.  
  Στο Συμβούλιο μπορεί να προσκαλούνται υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες
6.  
  Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί αγρονομικός υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικού του Αρχηγείου, με βαθμό τουλάχιστον Αγρονόμου, που ορίζεται από τον Αρχηγό
7.  
  Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται στο οικείο βιβλίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνον οι αποφάσεις του Συμβουλίου, προκειμένου να εκτελεσθούν. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γραμματέα του Συμβουλίου. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχει το Τμήμα Διοικητικού του Αρχηγείου.
Άρθρο 9 "Περιφερειακές Υπηρεσίες"
1.  
  Στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας συνιστάται μία Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας, που έχει ως αποστολή την άσκηση, μέσα στα όρια της τοπικής δικαιοδοσίας της, των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το άρθρο 3. Σε κάθε νομό συνιστάται τουλάχιστον ένα Αγρονομικό Τμήμα.
Άρθρο 10
1.  
  Στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Αγροφυλακής Περιφέρειας συνιστάται Αγρονομικό Συμβούλιο
2.  
  Το Αγρονομικό Συμβούλιο αποτελείται από τον οικείο Διευθυντή ή Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο της αντίστοιχης Τοπικής ΄Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων που ορίζει από τα μέλη της με τον αναπληρωτή του, το Διοικητικό της Συμβούλιο, έναν ανώτερο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή και τον Διοικητή του οικείου Αγρονομικού Τμήματος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης. Στο Αγρονομικό Συμβούλιο μπορεί, αν κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρός του, να καλούνται και ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες, δημόσιοι υπάλληλοι ή ιδιώτες για να εκφέρουν τη γνώμη τους. Σε περίπτωση που το νομαρχιακό συμβούλιο ή η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων δεν ορίσουν εκπρόσωπο μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται σε αυτούς από τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης, το Αγρονομικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα χωρίς τα μέλη αυτά.
3.  
  Το Αγρονομικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στην οποία ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. αποφασίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε κάθε περιφέρεια για ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά αρμοδιότητας της Ελληνικής Αγροφυλακής,
 2. εισηγείται προς το Αρχηγείο τη λήψη μέτρων για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής στο νομό,
 3. εκδίδει τις αναγκαίες αγρονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται σε κάθε νομό ή για ορισμένο τμήμα αυτού
Άρθρο 11
1.  
  Με αγρονομικές διατάξεις ρυθμίζονται θέματα, σχετικά με:
 1. την πρόληψη αγροτικών αδικημάτων,
 2. την αστυνόμευση των αρδευτικών υδάτων,
 3. την οριοθέτηση των γεωργικών ζωνών βοσκήσεως και παραμονής ζώων,
 4. τη λήψη μέτρων ασφάλειας και την πρόληψη ατυχημάτων σε αγροτικά ακίνητα
2.  
  Οι αγρονομικές διατάξεις, που εκδίδονται από το Αγρονομικό Συμβούλιο, εγκρίνονται από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν διαφωνεί ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, η αγρονομική διάταξη υποβάλλεται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, ο οποίος αποφασίζει οριστικά.
3.  
  Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής μπορεί να εκδίδει αγρονομικές διατάξεις, για τα θέματα της παραγράφου 1, που ισχύουν για όλη την επικράτεια ή τμήμα της και εγκρίνονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης

ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΒΑΘΜΟΙ - ΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 12
1.  
  Το προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:
 1. το αγρονομικό προσωπικό και
 2. το πολιτικό προσωπικό
2.  
  Το αγρονομικό προσωπικό διακρίνεται σε προσωπικό γενικών καθηκόντων και σε προσωπικό ειδικών καθηκόντων
3.  
  Η κατανομή και ανακατανομή των οργανικών θέσεων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής, στις επί μέρους υπηρεσίες, γίνεται με απόφαση του Αρχηγού
Άρθρο 13
1.  
  Συνιστώνται θέσεις αγρονομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων, κατά βαθμούς, ως εξής: - Αρχηγός 1 - Αγρονομικοί Διευθυντές 18 - Αγρονομικοί Υποδιευθυντές 60 - Αγρονόμοι 140 - Αρχιφύλακες 400 - Αγροφύλακες 3.400.
2.  
  Συνιστώνται θέσεις αγρονομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων, κατά κατηγορία, ως εξής:
 1. Ιατροί:
 2. Αγρονόμοι μέχρι Αγρονομικοί Διευθυντές:
 3. 4
 4. Οδοντίατροι:
 5. Αγρονόμοι μέχρι Αγρονομικοί Διευθυντές:
 6. 2
 7. Ψυχολόγοι:
 8. Αγρονόμοι μέχρι Αγρονομικοί Διευθυντές:
 9. 4
3.  
  Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται οι οργανικές θέσεις του αγρονομικού προσωπικού ή να συνιστώνται νέες κατηγορίες, ειδικότητες και θέσεις
4.  
  Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται ο χρόνος εργασίας του αγρονομικού προσωπικού, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του και κάθε άλλο σχετικό με αυτά θέμα
Άρθρο 14 "Ιεραρχική κλίμακα"
1.  
  Η Ελληνική Αγροφυλακή έχει ίδια ιεραρχία, και η κλίμακα των βαθμών του αγρονομικού προσωπικού της έχει ως εξής: Αρχηγός, Αγρονομικός Διευθυντής, Αγρονομικός Υποδιευθυντής, Αγρονόμος, Αρχιφύλακας και Αγροφύλακας
Άρθρο 15
1.  
  Συνιστώνται στην Ελληνική Αγροφυλακή οι ακόλουθες, κατά κατηγορία και κλάδο, οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού:
 1. Κλάδοι κατηγορίας ΠΕ
  • Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Ειδικότητες:
  • Στατιστικής (1) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (1) Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. (1).
  • Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων (1)
  • Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων (1)
  • Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής (2)
  • Κλάδος ΠΕ Τοπογράφων (5)
  • Κλάδος ΠΕ Περιβαλλοντολόγων (14)
  • Κλάδος ΠΕ Βιολόγων (1)
  • Κλάδος ΠΕ Γεωπόνων (1)
  • Κλάδος ΠΕ Χημικών (1)
 2. Κλάδοι κατηγορίας ΤΕ
  • Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής (3)
  • Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών (1)
 3. Κλάδοι κατηγορίας ΔΕ
  • Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (15)
  • Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (5)
  • Κλάδος ΔΕ Τεχνικών (6)
  • Κλάδος ΔΕ Οδηγών (10)
  • Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών (2)
 4. Κατηγορία ΥΕ.
 5. Ειδικότητες:
 6. αα.
 7. Προσωπικού καθαριότητας Μόνιμο (20) Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 5ωρης απασχόλησης (60).
  • Εργατών (5)
2.  
  Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται οι οργανικές θέσεις όλων των κατηγοριών πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής ή να συνιστώνται νέες κατηγορίες και θέσεις
3.  
  Ως προσόντα για διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό των πιο πάνω κλάδων ορίζονται τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως ισχύει. Οι ανωτέρω θέσεις κατατάσσονται σε ενιαίους βαθμούς από τον Δ΄ έως τον Α΄ για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και από τον Ε΄ έως τον Β΄ για την κατηγορία ΥΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α΄).
4.  
  Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζονται για όλα τα θέματα του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής, εκτός από εκείνα που ρυθμίζονται διαφορετικά από τον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που προβλέπεται να εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότησή του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ
Άρθρο 16
1.  
  Ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση της Ελληνικής Αγροφυλακής και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός επιλέγεται με απόλυτη διακριτική ευχέρεια και χωρίς σύγκριση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) και απολύεται από αυτό, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ορίζεται ένας εκ των Αγρονομικών Διευθυντών ως άμεσος βοηθός του Αρχηγού, ο οποίος και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Ο ως άνω Αγρονομικός Διευθυντής, κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων του, θεωρείται αρχαιότερος των λοιπών ομοιοβάθμων του.
3.  
  Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στους Διευθυντές των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών, επιπέδου Διευθύνσεως, ορισμένες αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει στα πιο πάνω όργανα το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή του».
4.  
  Η διοίκηση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής ασκείται από το αγρονομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων που κατέχει βαθμό τουλάχιστον Αγρονόμου
Άρθρο 17
1.  
  Ως προϊστάμενοι των Διευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αγροφυλακής τοποθετούνται Αγρονομικοί Διευθυντές. Το βαθμό του Αγρονομικού Διευθυντή φέρει και ο Διευθυντής της Αγρονομικής Ακαδημίας.
2.  
  Ως διευθυντές των Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Διευθύνσεως τοποθετούνται Αγρονομικοί Διευθυντές ή Αγρονομικοί Υποδιευθυντές
3.  
  Ως τμηματάρχες των Τμημάτων των Διευθύνσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών τοποθετούνται Αγρονομικοί Υποδιευθυντές ή Αγρονόμοι
4.  
  Ως διοικητές των Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος τοποθετούνται Αγρονομικοί Υποδιευθυντές ή Αγρονόμοι
Άρθρο 18
1.  
  Το όριο ηλικίας, με τη συμπλήρωση του οποίου, το αγρονομικό προσωπικό απολύεται αυτοδικαίως από την Ελληνική Αγροφυλακή ορίζεται, κατά βαθμούς, ως εξής: Αρχηγός 62ο έτος Αγρονομικός Διευθυντής και κατώτεροί του μέχρι Αγροφύλακα 60ό έτος
2.  
  Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται πάντοτε η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης
3.  
  Όπου απαιτείται προσδιορισμός της ηλικίας του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής ή των υποψηφίων για κατάταξη σε αυτήν, ο προσδιορισμός γίνεται με βάση τη χρονολογία γέννησης
4.  
  Η ηλικία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 8 του άρθρου 6 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 19
1.  
  Ως Δόκιμοι Αγροφύλακες κατατάσσονται Έλληνες πολίτες, κάτοχοι τίτλου σπουδών οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος και δεν υπερβαίνουν το 38ο έτος. Οι υποψήφιοι προς πρόσληψη απαιτείται να κατοικούν την τελευταία πενταετία ή να κατοικούσαν, από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους, στο νομό των υπηρεσιών Αγροφυλακής όπου επιθυμούν να προσληφθούν και, κατά προτίμηση, σε περιοχές που περιλαμβάνονται στην τοπική αρμοδιότητα των υπηρεσιών αυτών, γεγονός που αξιολογείται. Η επιλογή τους γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια). Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο γενικός βαθμός απολυτηρίου Λυκείου, η γνώση ξένων γλωσσών, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας. Η κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί προσόν που αξιολογείται, σε περίπτωση δε που είναι σχετικός με τη χλωρίδα, την πανίδα, την οικολογία και το περιβάλλον, προσδίδεται σε αυτόν μεγαλύτερη βαρύτητα. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων, ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, και το υπόλοιπο ποσοστό από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε άλλο απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κατηγορίας. Για τη διαπίστωση του επιπέδου γνώσεων οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών επί ερωτήσεων στις θεματικές ενότητες: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση του Κράτους και Γνώσεις Γενικής Παιδείας. Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της εν γένει προσωπικότητας των υποψηφίων και της δυνατότητας να ανταποκριθούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής, που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με βαθμό τουλάχιστον νομικού συμβούλου, που ορίζεται προς τούτο από τον Πρόεδρο αυτού και από δύο Αγρονομικούς Διευθυντές. Η ίδια επιτροπή έχει και την ευθύνη της διενέργειας της διαδικασίας πρόσληψης. Η διαδικασία επιλογής, ο αριθμός των μορίων κατά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, ο τρόπος διαπίστωσής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης.
2.  
  Με απόφαση του Αρχηγού αποπέμπεται από τη Σχολή ο Δόκιμος Αγροφύλακας αν, κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στη Σχολή Αγροφυλάκων, απολέσει ένα από τα προς κατάταξη προσόντα ή υποπέσει σε πειθαρχικό αδίκημα που επισύρει την ποινή της απόλυσης, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό
3.  
  Μετά τη συμπλήρωση δύο (2) χρόνων δοκιμαστικής υπηρεσίας, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος φοίτησής τους στη Σχολή, οι Αγροφύλακες κρίνονται για την παραμονή τους ή μη στην Ελληνική Αγροφυλακή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο Κανονισμό που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 παράγραφος 2
4.  
  Οι υποψήφιοι αγρονομικοί υπάλληλοι γενικών και ειδικών καθηκόντων, πλην των αγροφυλάκων, πρέπει να είναι ΄Ελληνες πολίτες, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος και να μην υπερβαίνουν το 35ο
5.  
  Οι Αρχιφύλακες προέρχονται από Αγροφύλακες, ύστερα από προαγωγικές εξετάσεις για κάλυψη οργανικών θέσεων. Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία των εξετάσεων, τα εξεταζόμενα μαθήματα και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την προαγωγή των Αγροφυλάκων σε Αρχιφύλακες.
6.  
  Ως Αγρονόμοι γενικών καθηκόντων προσλαμβάνονται σε ποσοστό 50% των κατατασσομένων κάθε φορά ιδιώτες, κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, Τμήματος Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης και Κοινωνιολογίας, οι οποίοι εισάγονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αγρονομικής Ακαδημίας, ύστερα από επιλογή με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια). Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση ξένων γλωσσών και η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων. Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της εν γένει προσωπικότητας των υποψηφίων και της δυνατότητας να ανταποκριθούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής, που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με βαθμό τουλάχιστον νομικού συμβούλου, που ορίζεται προς τούτο από τον Πρόεδρο αυτού και από δύο Αγρονομικούς Διευθυντές της Ελληνικής Αγροφυλακής. Η ίδια επιτροπή έχει επίσης ως έργο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης. Η διαδικασία επιλογής, ο αριθμός των μορίων κατά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, ο τρόπος διαπίστωσής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης. Ποσοστό 50% των κατατασσομένων κάθε φορά Αγρονόμων προέρχεται από Αγροφύλακες πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και Αρχιφύλακες, ύστερα από εξετάσεις. Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, τα εξεταζόμενα μαθήματα και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης.
7.  
  Ως αγρονομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων προσλαμβάνεται, με το βαθμό του Αγρονόμου, ιδιώτες, πτυχιούχοι πανεπιστημιακών σχολών. Για την πρόσληψή τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 6 που αφορούν την πρόσληψη ιδιωτών ως Αγρονόμων γενικών καθηκόντων.
8.  
  Οι υποψήφιοι Δόκιμοι Αγροφύλακες και Αγρονόμοι, γενικών και ειδικών καθηκόντων, πρέπει να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού στο Δημόσιο. Επιπλέον, οι άνδρες υποψήφιοι απαιτείται να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι για λόγους υγείας. Ο τρόπος διαπίστωσης των ανωτέρω προσόντων, οι δοκιμασίες στα αθλήματα, η διαδικασία υγειονομικής και ψυχοτεχνικής εξέτασης των υποψηφίων, τα ειδικότερα προσόντα και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης. Οι Αγροφύλακες και Αρχιφύλακες υποψήφιοι για Αγρονόμοι υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.
9.  
  Ο αριθμός των κατατασσόμενων Αγροφυλάκων και Αγρονόμων κατά κατηγορία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής, με βάση τα κενά που υπάρχουν στους αντίστοιχους βαθμούς. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά πριν από την προκήρυξη της διαδικασίας πρόσληψης. Αύξηση του αριθμού των εισακτέων δεν επιτρέπεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διεξάγεται κλήρωση για την επιλογή.
Άρθρο 20
1.  
  Από τον αριθμό των δοκίμων αγροφυλάκων, που εισάγονται στην οικεία σχολή, ποσοστό μέχρι 12%, συνολικά, καλύπτεται από τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στη διαδικασία προσλήψεως:
 1. Γονείς και τέκνα πολυτέκνων και οικογενειών με τρία τέκνα
 2. Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου
 3. Τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης
 4. Τέκνα και εν χηρεία σύζυγοι μελών αγρονομικού προσωπικού που πέθαναν ή κατέστησαν ανάπηρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, καθώς και του υπαγόμενου στο ν.δ. 3030/1954 προσωπικού, όπως η υπηρεσιακή τους κατάσταση ρυθμίσθηκε με τις διατάξεις των νόμων 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄), 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄), 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α΄) και 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α΄).
 5. Τέκνα θυμάτων τρομοκρατικών πράξεων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των διατάξεων του ν. 1897/1990 και του ν. 1977/1991, όπως αυτοί ισχύουν.
2.  
  Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Αν το ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.
Άρθρο 21
1.  
  Οι καταστάσεις του αγρονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής είναι η ενεργός υπηρεσία, η υπηρεσία γραφείου, η μακρά αναρρωτική άδεια, η διαθεσιμότητα, η αργία και η μόνιμη διαθεσιμότητα
2.  
  Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ρυθμίζονται θέματα ιεραρχίας, τακτικών και έκτακτων κρίσεων, προαγωγών, εξόδου από την υπηρεσία, ειδών καταστάσεων του αγρονομικού προσωπικού, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα μονιμοποίησης αυτού
Άρθρο 22 "Μετακινήσεις - Άδειες"
1.  
  Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις μετακινήσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις, μεταθέσεις και άδειες του αγρονομικού προσωπικού
Άρθρο 23
1.  
  Στο αγρονομικό προσωπικό επιβάλλονται οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, οι οποίες καταχωρίζονται στα ατομικά τους έγγραφα:
 1. Επίπληξη
 2. Πρόστιμο μέχρι τρεις βασικούς μηνιαίους μισθούς
 3. Αργία με πρόσκαιρη παύση, διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών έως τεσσάρων (4) μηνών
 4. Αργία με απόλυση, διάρκειας δύο (2) έως έξι (6) μηνών
 5. Απόταξη
2.  
  Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ρυθμίζονται θέματα πειθαρχικών αδικημάτων και ποινών, πειθαρχικής δικαιοδοσίας και διαδικασίας για το αγρονομικό προσωπικό και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 24 "Στολή"
1.  
  Το αγρονομικό προσωπικό φέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων του στολή, της οποίας ο τύπος καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης
Άρθρο 25 "Υποχρεωτική Υπηρεσία"
1.  
  Οι αποφοιτούντες από τις Σχολές της Ελληνικής Αγροφυλακής υποχρεούνται να υπηρετήσουν σε αυτή, οι μεν Αγροφύλακες και οι Αρχιφύλακες για 5 έτη, οι δε Αγρονόμοι για 10 έτη από την πρόσληψή τους, χωρίς δικαίωμα παραίτησης. Όποιος από το προσωπικό αυτό εξέλθει της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας, υποχρεούται στην καταβολή υπέρ του Δημοσίου αποζημίωσης ίσης προς το γινόμενο του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τον αριθμό των υπολειπόμενων μηνών υποχρέωσης παραμονής στην Υπηρεσία. Η είσπραξη της αποζημίωσης ενεργείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
Άρθρο 26
1.  
  Οι αποδοχές του αγρονομικού προσωπικού, εκτός του Αρχηγού, καθορίζονται ως εξής:
 1. Το αγρονομικό προσωπικό εξελίσσεται μισθολογικά σε δεκαοκτώ μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), με εισαγωγικό το 18ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1ο.
 2. Για την απονομή του αμέσως επόμενου, μετά το εισαγωγικό Μ.Κ., απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στο εισαγωγικό Μ.Κ., ενώ, για την απονομή όλων των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων, υπηρεσία δύο ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.
 3. Η μισθολογική εξέλιξη από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο συντελείται από την ημερομηνία συμπλήρωσης του προαναφερόμενου χρόνου υπηρεσίας.
 4. Ο βασικός μισθός του Μ.Κ. 18 Αγροφύλακα ορίζεται σε εξακόσια είκοσι (620) ευρώ.
 5. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. του βαθμού αυτού διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ανωτέρω εισαγωγικού βασικού μισθού με το συντελεστή 0,013.
 6. Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
 7. Οι βασικοί μισθοί όλων των άλλων Μ.Κ. των βαθμών του Αγρονομικού Διευθυντή, του Αγρονομικού Υποδιευθυντή, του Αγρονόμου και του Αρχιφύλακα προσδιορίζονται με βάση το βασικό μισθό του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Αγροφύλακα, πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
 8. α Αγρονομικός Διευθυντής και Αγρονομικός Υποδιευθυντής 1,43 β Αγρονόμος 1,38 γ Αρχιφύλακας 1,05.
2.  
  Πέρα από το μηνιαίο βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου, παρέχονται στο ανωτέρω προσωπικό κατά μήνα και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις:
 1. Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παρ.
 2. Α1 του άρθρου 30 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄).
 3. Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού υπολογίζεται η αναφερόμενη στο άρθρο 15 του ν. 3205/2003.
 4. Το ποσό του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
 5. Επίδομα θέσης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:
 6. α/α Βαθμός ΕπίδομαΘέσηςΕυθύνης Α Αγρονομικός Διευθυντής 130 Β Αγρονομικός Υποδιευθυντής 100 Γ Αγρονόμος 50 Δ Αρχιφύλακας 25 Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στην περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντά του για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέραν των δύο (2) μηνών συνολικά κατ’ έτος.
 7. Σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων ανώτερου βαθμού, χορηγείται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται για το βαθμό αυτόν.
 8. Επίδομα ετοιμότητας, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης ως εξής:
 9. α/α Βαθμός ΕπίδομαΕτοιμότητας α Αγρονομικός Διευθυντής και Αγρονομικός Υποδιευθυντής 220 β Αγρονόμος 190 γ Αρχιφύλακας 180 δ Αγροφύλακας 170
 10. Επίδομα περιπολίας υπαίθρου, οριζόμενο στα 180 ευρώ για όλους τους βαθμούς
 11. Οικογενειακή παροχή και επιδόματα εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 31 του ν. 3205/2003.
 12. Τρίμηνες αποδοχές και αποδοχές εκπαιδευτικής αδείας, χορηγούμενες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 3205/2003.
3.  
  Τα επιδόματα των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλονται, εφόσον οι δικαιούχοι αυτών προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή τους. Σε περίπτωση απομάκρυνσης του προσωπικού λόγω μετακίνησης, απόσπασης, μετάθεσης, μετάταξης και διάθεσης από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή τους, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή των εν λόγω επιδομάτων με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.
4.  
  Οι κάθε είδους αποδοχές, επιδόματα ή προσαυξήσεις του βαθμού του Αρχηγού της Αγροφυλακής ορίζονται σύμφωνα με τις αποδοχές Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείων και Περιφερειών, όπως καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3205/2003 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενη εκάστοτε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.
5.  
  Το αγρονομικό προσωπικό δικαιούται οδοιπορικά έξοδα και λοιπά έξοδα μετακίνησης, όταν μετατίθεται ή όταν εκτελεί υπηρεσία εκτός έδρας, των οποίων το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης
6.  
  Οι δόκιμοι αγροφύλακες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους λαμβάνουν αποδοχές ίσες με το 35% του βασικού μισθού του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του αγροφύλακα
Άρθρο 27
1.  
  Η ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής παρέχεται από το υγειονομικό αγρονομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων ή από τους υγειονομικούς αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή από ιατρούς του Δημοσίου Τομέα (Ε.Σ.Υ., Ι.Κ.Α. και λοιπών) ή ιδιώτες ιατρούς, συμβεβλημένους με τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.).
2.  
  Η κατάσταση της υγείας του αγρονομικού προσωπικού κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές της Ελληνικής Αγροφυλακής. Σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν συσταθεί ή όπου δεν λειτουργούν, η εξέταση θα γίνεται από Υγειονομικές Επιτροπές του Στρατού Ξηράς.
3.  
  Για τη φαρμακευτική περίθαλψη του εν ενεργεία ή εν συντάξει προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους εφαρμόζεται η παράγραφος Α 5 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Νέος Κανονισμός Παροχών του Ο.Π.Α.Δ.» (ΦΕΚ 213/Β΄). Το αγρονομικό προσωπικό νοσηλεύεται στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι θέσεις νοσηλείας, καθώς και τα λοιπά θέματα νοσηλείας του αγρονομικού προσωπικού στα νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ.
4.  
  Όταν, κατόπιν γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, κρίνεται ότι η θεραπεία αγρονομικού προσωπικού εν ενεργεία ή εν συντάξει επιβάλλεται να γίνει στην αλλοδαπή, εφαρμόζεται το άρθρο 8 της αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Νέος Κανονισμός Παροχών του Ο.Π.Α.Δ.» (ΦΕΚ 213/Β΄).
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία παροχής υγειονομικής περίθαλψης, οι υγειονομικές επιτροπές και οι αρμοδιότητές τους, τα θέματα χορήγησης αναρρωτικών αδειών ή απαλλαγής από την υπηρεσία για λόγους ασθενείας, οι υποχρεώσεις του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
6.  
  Οι εν γένει δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Δ., ο οποίος επιχορηγείται προς τούτο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α΄).
Άρθρο 28 "Υλικές και ηθικές αμοιβές"
1.  
  Στο αγρονομικό προσωπικό είναι δυνατή η χορήγηση ηθικής ή υλικής αμοιβής για εξαίρετη δραστηριότητα ή προσπάθεια. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ηθικών και υλικών αμοιβών και αποζημιώσεων.
Άρθρο 29 "Ασφάλιση"
1.  
  Το προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής ασφαλίζεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α΄) και 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α΄), όπως ισχύουν, ως εξής: α. Στο Δημόσιο, ως φορέα κυρίας ασφάλισης και ασφάλισης ασθένειας. β. Στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) και στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), ως φορείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Άρθρο 30
1.  
  Το αγρονομικό προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής υποχρεούται να υποβάλλει έγγραφη δήλωση της περιουσιακής κατάστασης του ιδίου, του/της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία και ελέγχεται η δήλωση. Για το περιεχόμενο της δήλωσης, τις ποινικές κυρώσεις, την ποινική διαδικασία και τον καταλογισμό σε βάρος των ελεγχομένων και τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2, 4, 5 και 6 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α΄).
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται η διαδικασία, ο τύπος και ο τρόπος υποβολής της δήλωσης, η διαδικασία ελέγχου και κάθε σχετικό θέμα
Άρθρο 31 "Εγκλήματα αγρονομικού προσωπικού"
1.  
  Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας περιλαμβάνεται και η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε όλη την επικράτεια των εγκλημάτων που διαπράττει ή συμμετέχει σε αυτά το αγρονομικό προσωπικό όλων των βαθμών και προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89/Α΄). Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 και των άρθρων 5, 7 και 9 του ν. 2713/1999 εφαρμόζονται αναλόγως και για το αγρονομικό προσωπικό.
Άρθρο 32
1.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 10 του άρθρου 30 Α του ν.1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α΄), όπως ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και για το εν ενεργεία αγρονομικό προσωπικό, με τις αποκλίσεις της επόμενης παραγράφου.
2.  
  Το εν ενεργεία αγρονομικό προσωπικό επιτρέπεται να συστήσει:
 1. μία ένωση Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων και μία ένωση Αγρονομικών Υπαλλήλων για το λοιπό προσωπικό, ως πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις, σε κάθε διοικητική περιφέρεια.
 2. Ως μέλη της ένωσης των Αγρονομικών Υπαλλήλων εγγράφονται μόνον όσοι έχουν βαθμό τουλάχιστον Αγρονόμου και άνω και ως μέλη της ένωσης Αρχιφυλάκων και Αγροφυλάκων οι έχοντες αντίστοιχο βαθμό.
 3. Μέλη των οργανώσεων αυτών μπορούν να είναι μόνον όσοι υπηρετούν στα όρια της διοικητικής περιφέρειας?.
 4. μία ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων και μία ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων Αγρονομικών Υπαλλήλων, ως δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις?
 5. μία τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (συνομοσπονδία), την οποία απαρτίζουν οι δύο παραπάνω ομοσπονδίες και στην οποία εκπροσωπούνται με αριθμό αντιπροσώπων που καθορίζεται στο καταστατικό της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 33
1.  
  Συνιστάται Αγρονομική Ακαδημία, στην οποία εκπαιδεύεται, μετεκπαιδεύεται και επιμορφώνεται το αγρονομικό προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής
2.  
  Η Αγρονομική Ακαδημία διαρθρώνεται στις ακόλουθες σχολές:
 1. Σχολή Αγροφυλάκων
 2. Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
3.  
  Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης μπορεί να ιδρύονται νέα, να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται τμήματα σχολών εκπαίδευσης του αγρονομικού προσωπικού, να καθορίζονται θέματα σχετικά με την έδρα της Αγρονομικής Ακαδημίας και των τμημάτων σχολών, την οργάνωση και τη λειτουργία τους, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, η διαδικασία, τα αρμόδια όργανα επιλογής και απόλυσης αυτού, η διάρκεια της εκπαίδευσης, η διδακτέα ύλη, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόλυσής τους, οι εξετάσεις και οι λοιποί τρόποι ελέγχου της επίδοσης, ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής στην Ελληνική Αγροφυλακή των εκπαιδευομένων και μετεκπαιδευομένων, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εκπαίδευση όλων των κατηγοριών και βαθμών αγρονομικού προσωπικού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται η αποζημίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Άρθρο 34
1.  
  Οι ανήκοντες στο αγρονομικό προσωπικό δύνανται να εκπαιδεύονται ή μετεκπαιδεύονται και εκτός της Αγρονομικής Ακαδημίας είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, με δαπάνες του Δημοσίου. Στους έχοντες πτυχίο πανεπιστημιακού ιδρύματος, εφόσον έχουν πενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία και δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την αποστολή της Υπηρεσίας, μέχρι δύο χρόνια, για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
2.  
  Τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής, η διάρκεια της ειδικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης ή της εκπαιδευτικής άδειας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αγρονομικού προσωπικού και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -ΣΤΕΓΑΣΗ
Άρθρο 35
1.  
  Η Ελληνική Αγροφυλακή έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, όπου εγγράφονται οι πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των Υπηρεσιών της και του προσωπικού της. Ειδικότερα, εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες για:.
 1. αγορά, μίσθωση, επισκευή και συντήρηση οπλισμού, μεταφορικών και άλλων μέσων, μηχανών, οργάνων, εργαλείων, ανταλλακτικών, εφοδίων και υλικών?
 2. συντήρηση και επισκευή των οικημάτων του Δημοσίου, στα οποία στεγάζονται Αγρονομικές Υπηρεσίες και καταβολή μισθωμάτων για τα οικήματα που δεν ανήκουν στο Δημόσιο?
 3. λειτουργία των σχολών και των παραρτημάτων τους για την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση του προσωπικού.
 4. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και η προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας και συγγραμμάτων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, η προμήθεια ιματισμού, λινοστολής και ειδών καθαριότητας των δοκίμων και η αποζημίωση των εκπαιδευομένων, των μετεκπαιδευομένων, των διδασκόντων και αυτών που μετέχουν σε εξεταστικές επιτροπές γραπτών ή προφορικών δοκιμασιών ή εξετάσεων?.
 5. εκπαίδευση ή επιμόρφωση του προσωπικού στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή, εκτός της Αγρονομικής Ακαδημίας.
 6. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες εκπαίδευσης των μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, που προορίζονται για την Ελληνική Αγροφυλακή?.
 7. αποδοχές του προσωπικού γενικά?
 8. πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην αλλοδαπή ή εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή?
 9. τελετές, δεξιώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, αθλοθέτηση επάθλων ή βραβείων και πραγματοποίηση εκδηλώσεων που αφορούν σε δημόσιες σχέσεις?
 10. προμήθεια χάρτου για την εκτύπωση βιβλίων ή εντύπων κάθε μορφής, κανονισμών, κωδικοποιήσεων της νομοθεσίας, εγκυκλίων διαταγών, της έκθεσης πεπραγμένων?
 11. λειτουργία των κάθε μορφής συνεργείων και τυπογραφείου?
 12. προμήθεια συγγραμμάτων και βιβλίων για τις βιβλιοθήκες των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής?
 13. προμήθεια ειδών εξάρτυσης, αδιάβροχων και άλλων υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της αποστολής της Ελληνικής Αγροφυλακής?
 14. προμήθεια υφάσματος στολών, ραφή υφασμάτων και προμήθεια λοιπών ειδών ιματισμού, κλινοστρωμνής και υπόδησης?
 15. θέρμανση και προμήθεια ειδών καθαριότητας και γραφικής ύλης.
 16. Για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών, είναι δυνατόν να παρέχεται μηνιαίο κατ’ αποκοπή βοήθημα στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για το σκοπό αυτόν, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης?.
 17. φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση υλικού?
 18. οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζημιώσεις?
 19. αμοιβές που προκηρύσσονται για τη σύλληψη ή αποκάλυψη δραστών αξιοποίνων πράξεων?
 20. υγειονομική (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή) περίθαλψη του προσωπικού?
 21. έξοδα κηδείας προσωπικού?
 22. αμοιβές που καταβάλλονται σε αγρονομικό προσωπικό, αστυνομικούς, στρατιωτικούς, δημοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες για τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, εγχειριδίων και βοηθημάτων για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, εγγράφονται στον προϋπολογισμό της προηγούμενης παραγράφου οι δαπάνες, πέρα από εκείνες που διαλαμβάνονται σε αυτήν, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής
3.  
  Στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων προβλέπονται οι πιστώσεις για την ανέγερση κτιρίων και τον εξοπλισμό Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής, στο πλαίσιο των εγκρινόμενων ετήσιων πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού
4.  
  Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μπορεί με δαπάνες του Δημοσίου να εγκαταστήσει δικό του δίκτυο ασύρματης ή ενσύρματης επικοινωνίας για τις ανάγκες της Αγροφυλακής, σε όλη τη χώρα ή τμήμα της, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
5.  
 1. Στον προϋπολογισμό της παραγράφου 1 εγγράφονται πιστώσεις για έξοδα κίνησης προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται και μεταφέρονται στους προϋπολογισμούς των οργανισμών αστικών συγκοινωνιών και των Κ.Τ.Ε.Λ. αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, για την ελεύθερη κυκλοφορία του αγρονομικού προσωπικού με τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός της περιοχής της Υπηρεσίας τους, για τις οποίες δεν δικαιολογείται από τις ισχύουσες διατάξεις το αντίτιμο εισιτηρίων σε βάρος του Δημοσίου.
 2. Το ύψος των παραπάνω πιστώσεων και η κατανομή τους στους επί μέρους φορείς συγκοινωνιών και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της παραπάνω διάταξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης
6.  
  Στον ίδιο προϋπολογισμό εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων του αγρονομικού προσωπικού, στα οποία υποβάλλεται για την υπεράσπισή του ενώπιον των Δικαστηρίων, για ενέργειές του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Στον ίδιο προϋπολογισμό εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων του αγρονομικού προσωπικού ή των οικογενειών τους, στα οποία υποβάλλονται όταν παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων ως πολιτικώς ενάγοντες, από έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού ή εξαιτίας αυτών. Σε περίπτωση που επιδικάζεται υπέρ του πολιτικώς ενάγοντος αποζημίωση, το χορηγηθέν από το Δημόσιο ποσό επιστρέφεται κατά το μέρος που καλύπτεται από την αποζημίωση. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης των παραπάνω εξόδων, καθώς και ο τρόπος επιστροφής των χορηγηθέντων εξόδων στο Δημόσιο, καθορίζονται με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
7.  
  Η οικονομική διαχείριση της Ελληνικής Αγροφυλακής ασκείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της, και οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί «Δημοσίου Λογιστικού»
8.  
  Οι εξαιρούμενες από τις διατάξεις της περίπτωσης ΙΙ (γ), (δ) και (ε) της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄) προμήθειες έχουν εφαρμογή και για τις προμήθειες της Ελληνικής Αγροφυλακής.
9.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης μπορεί να ιδρύονται λέσχες για το προσωπικό σε οικήματα όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής. Η οργάνωση, η λειτουργία και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με την απόφαση ίδρυσής τους. Οι δαπάνες προμήθειας των ειδών εξοπλισμού των λεσχών βαρύνουν το Δημόσιο. Οι λέσχες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη υλικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών αναγκών του προσωπικού.
10.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, ρυθμίζονται ειδικά θέματα διαχείρισης υλικού, χρημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
11.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μπορεί να συσταθεί λογαριασμός αλληλοβοήθειας του αγρονομικού προσωπικού, με πόρους προερχόμενους αποκλειστικά από εισφορές του, δωρεές ή κληρονομίες
Άρθρο 36
1.  
  Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής στεγάζονται σε κτίρια του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού που παραχωρούνται ή σε ιδιωτικά κτίρια που μισθώνονται με δαπάνες του Δημοσίου. Οι δαπάνες για τη μίσθωση ιδιωτικών κτιρίων και χώρων εγκατάστασης των Υπηρεσιών αυτών βαρύνουν τις σχετικές πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα «Ελληνική Αγροφυλακή».
2.  
  Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοσίου όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής, γίνονται με μέριμνα των τεχνικών υπηρεσιών των κατά τόπους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ύστερα από πρόταση των στεγαζόμενων Υπηρεσιών. Ακίνητα του Δημοσίου μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση δωρεάν από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 973/1979 (ΦΕΚ 226/Α΄), για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής.

ΜΕΡΟΣ
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
Άρθρο 37
1.  
  Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των άρθρων 374, 375 παρ. 1 και 2 του Ποινικού Κώδικα, ο υπαίτιος κλοπής ή υπεξαίρεσης ξένου (ολικώς ή εν μέρει) ή κοινόχρηστου αγροτικού κινητού κτήματος, η αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ, τιμωρείται με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο.
2.  
  Η διάταξη του άρθρου 379 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζεται και για τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 38
1.  
  Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του άρθρου 382 παράγραφοι 2 και 4 του Ποινικού Κώδικα, ο υπαίτιος φθοράς ξένου (ολικώς ή εν μέρει) ή κοινόχρηστου αγροτικού κτήματος αξίας μέχρι 300 ευρώ ή αν η ζημία που προξενήθηκε από τη φθορά δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ, τιμωρείται με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο υπαίτιος διατάραξης, με οποιονδήποτε τρόπο, της κανονικής ροής αρδευτικών υδάτων, αν η ζημία που προξενήθηκε δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ.
2.  
  Η διάταξη του άρθρου 384 Π.Κ. εφαρμόζεται αναλόγως και επί των αδικημάτων της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 39
1.  
  ΄Οποιος με πρόθεση προκαλεί αγροτική φθορά, κατά την έννοια της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, με ζώα, πτηνά ή μέλισσες, η οποία έχει αντικείμενο πράγμα αξίας μέχρι 300 ευρώ ή αν η ζημία που προξενήθηκε δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ, τιμωρείται με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο.
2.  
  Εάν η κατά την προηγούμενη παράγραφο πράξη τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται πρόστιμο ή κράτηση
3.  
  Η διάταξη του άρθρου 384 Π.Κ. εφαρμόζεται και για το κατά την παράγραφο 1 αδίκημα, εκτός αν ο δράστης επανειλημμένως είχε τελέσει το αδίκημα αυτό από πρόθεση ή αμέλεια.
Άρθρο 40 "Ειδική ευθύνη εξουσιαστού"
1.  
  Ο εξουσιαστής ζώων, πτηνών ή μελισσών που αναθέτει την επιτήρηση ή φύλαξη αυτών σε άλλον, εάν με αυτά τελέσθηκε αγροτικό αδίκημα τιμωρείται: α. με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο εφόσον τελούσε εν γνώσει ή μπορούσε να αποτρέψει την τέλεση του αδικήματος αυτού, β. με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου ελαττωμένη κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα, εφόσον βαρύνεται με αμέλεια ως προς την εποπτεία των προσώπων στα οποία ανατέθηκε η επιτήρηση ή φύλαξη των ζώων ή πτηνών ή μελισσών ή ως προς την επιλογή τους ή εφόσον ανέθεσε την επιτήρηση ή φύλαξη σε άτομο ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών ή σωματικώς ή διανοητικώς ακατάλληλο για την επιτήρηση ή φύλαξη των ζώων αυτών.
Άρθρο 41
1.  
  Όποιος διαταράσσει, με οποιονδήποτε τρόπο, την κανονική ροή των αρδευτικών υδάτων, τιμωρείται με πρόστιμο ή κράτηση, εάν από τη διατάραξη δεν προξενήθηκε ζημία σε αγροτικό κτήμα
2.  
  Όποιος, κάνοντας χρήση αρδευτικού ύδατος, αφήνει αυτό να ρέει σε οδούς ή άλλους κατοικημένους ή μη χώρους, τιμωρείται με πρόστιμο
Άρθρο 42
1.  
  Όποιος αφαιρεί, καθιστά αγνώριστα, μετατοπίζει ή ψευδώς τοποθετεί ορόσημα ή έτερα σημεία που χρησιμεύουν στον καθορισμό ορίων αγροτικών, περιλαμβανομένων και των κοινοχρήστων, ακινήτων ή στον καθορισμό του ύψους και της διαίρεσης των αρδευτικών υδάτων, τιμωρείται με κράτηση μέχρι δύο (2) μηνών ή με πρόστιμο
2.  
  Όποιος σε αγροτική έκταση, εξαιρέσει των περιφραγμένων χώρων ή χώρων στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος με εμφανή σημεία: α) αφήνει ασκεπή, απερίφρακτα ή ανασφάλιστα φρέατα, υπόγεια, λάκκους, κρημνούς ή άλλες τεχνητές ή φυσικές εκβαθύνσεις κατά τρόπον ώστε να μπορεί να προκύψει κίνδυνος σε ανθρώπους ή ζώα, β) τοποθετεί χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής παγίδες ή ανάλογες εγκαταστάσεις από τις οποίες μπορεί να προκύψει κίνδυνος σε ανθρώπους ή ζώα, τιμωρείται με πρόστιμο ή κράτηση μέχρι δύο (2) μηνών
Άρθρο 43 "Αγρονομικές παραβάσεις"
1.  
  Όποιος παραβαίνει τις ισχύουσες αγρονομικές διατάξεις τιμωρείται με πρόστιμο
Άρθρο 44
1.  
  Όπου στον παρόντα νόμο δεν ορίζεται η διάρκεια της κράτησης ή το ύψος του προστίμου, οι ποινές αυτές νοούνται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 55 και 57 του Ποινικού Κώδικα
2.  
  Οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που αφορούν στα πταίσματα εφαρμόζονται και για τα αγροτικά αδικήματα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΩΞΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 45 "Αυτεπάγγελτη δίωξη"
1.  
  Η ποινική δίωξη των αγροτικών αδικημάτων ασκείται πάντοτε αυτεπαγγέλτως από τον δημόσιο κατήγορο
Άρθρο 46 "Δημόσιος κατήγορος"
1.  
  Καθήκοντα δημόσιου κατήγορου στα αγροτικά αδικήματα ασκεί το αγρονομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αγροφυλακής, με βαθμό τουλάχιστον Αγρονόμου, και όπου δεν υπάρχει αυτό, οι πολιτικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της Υπηρεσίας αυτής, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του οικείου Αγρονομικού Διευθυντή
Άρθρο 47 "Ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι"
1.  
  Το αγρονομικό προσωπικό εκτελεί καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, κατά το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 48 "Ενέργειες επί πταισματικών παραβάσεων"
1.  
  Προκειμένου για πταισματικές παραβάσεις που βεβαιώνονται από τους υφισταμένους του, ο διοικητής του Αγρονομικού Τμήματος μπορεί, μετά από προηγούμενη ακρόαση του δράστη, που πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης, να κάνει δεκτές τις αντιρρήσεις του. Στην περίπτωση αυτή, εντός τριάντα (30) ημερών θέτει την υπόθεση στο αρχείο, υποβάλλει αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας στον προϊστάμενό του Αγρονομικό Διευθυντή και αναφέρει τους λόγους για την πράξη του αυτή. Ο Αγρονομικός Διευθυντής έχει δικαίωμα, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή σε αυτόν της σχετικής αλληλογραφίας, να διατάξει τον διοικητή του Αγρονομικού Τμήματος να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες για τη δίωξη της παράβασης.
Άρθρο 49 "Αρμόδιο δικαστήριο"
1.  
  Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των αγροτικών αδικημάτων είναι το Πταισματοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα αγροτικά κτήματα στα οποία αφορά το αδίκημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
Άρθρο 50
1.  
  Όσοι καταδικάζονται ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι για την ίδια πράξη είναι εις ολόκληρον υπόχρεοι για την καταβολή της αποζημίωσης
2.  
  Ειδικά για φθορές από ζώα, μέλισσες ή πτηνά, ευθύνεται, πάντοτε, αστικώς και αλληλεγγύως με τον υπαίτιο και ο εξουσιαστής ή εκείνος που έχει την εκμετάλλευση αυτών, και αν ακόμη δεν υπέχει ποινική ευθύνη, κατά το άρθρο 39
3.  
  Η αξίωση ασκείται με αίτηση, η οποία υποβάλλεται είτε εγγράφως, κατά την προδικασία στο οικείο Αγρονομικό Τμήμα, είτε προφορικώς, επ’ ακροατηρίω, πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά
4.  
  Η αίτηση απευθύνεται κατά του ποινικώς υπευθύνου ή μόνο κατά του αστικώς υπευθύνου, εφόσον συμπλήρωσε το 18ο έτος, και εκδικάζεται και αν ακόμη δεν παρασταθεί στο ακροατήριο εκείνος που την υπέβαλε
5.  
  Επί φθορών από ζώα, πτηνά ή μέλισσες το κλητήριο θέσπισμα μνημονεύει και τον ως άνω αστικώς υπεύθυνο. Αντίγραφο του κλητηρίου θεσπίσματος επιδίδεται, όπως και στον κατηγορούμενο, στον αστικώς υπεύθυνο με κλήση να εμφανιστεί στο ακροατήριο.
6.  
  Το δικαστήριο αποφαίνεται για την αίτηση αποζημίωσης αμέσως μετά την καταδίκη του κατηγορουμένου, με την ίδια απόφαση. Η αίτηση αποζημίωσης στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να παραπεμφθεί στα πολιτικά δικαστήρια.
7.  
  Το δικαστήριο υποχρεούται, αν δεν υπάρχει αντίθετη δήλωση του παθόντος, να εξακριβώσει το ποσό της ζημίας και να επιδικάσει τούτο, με την ίδια απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, ο παθών, αν θεωρεί εαυτόν εν μέρει μόνο αποζημιωθέντα, δικαιούται να καταφύγει στο αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο για το υπόλοιπο της αξιώσεώς του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Άρθρο 51
1.  
  Οι περί ενδίκων μέσων διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εφαρμόζονται και για τις αποφάσεις που αφορούν σε αγροτικά αδικήματα
2.  
  Η κατηγορούσα αρχή επιμελείται την εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων που καθίστανται αμετάκλητες με προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής
3.  
  Η επιβληθείσα ποινή κράτησης εκτίεται σε κρατητήριο της αγρονομικής υπηρεσίας

ΜΕΡΟΣ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 52
1.  
  Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 1 του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τις πυρκαγιές, θεομηνίες και άλλες καταστροφές.
2.  
  Στο άρθρο 1 του ν. 2800/2000 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
 1. Την κατοχύρωση της αγροτικής ασφάλειας και την προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος.
3.  
  Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2800/ 2000 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Η Ελληνική Αγροφυλακή
Άρθρο 53
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσλαμβάνονται οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό του έτους 1993 για την πρόσληψη Αγροφυλάκων, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 4925/13.7.1992 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται σε πίνακα που κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 10571/31.8.1993 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Παράρτημα, αριθμός φύλλου 25/8.9.1993. Η πρόσληψη ενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στη Διεύθυνση Αγροφυλακής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου που αφορούν στα προσόντα και τη διαδικασία πρόσληψης, πλην της σωματικής και ψυχικής υγείας και της ποινικής κατάστασης, η οποία, κατά τις κείμενες διατάξεις, αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο. Αν ορισμένοι επιτυχόντες δεν υποβάλουν αίτηση προσλήψεως, στη θέση τους καλούνται, αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, ισάριθμοι επιτυχόντες του ίδιου νομού, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Η πρόσληψη αυτών ενεργείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, εντός είκοσι (20) ημερών από την πρόσκληση. Η ως άνω διαδικασία κλήσης επιτυχόντων επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων που είχαν προκηρυχθεί κατά νομό. Οι προσλαμβανόμενοι εντάσσονται σε θέσεις Αγροφυλάκων της Ελληνικής Αγροφυλακής. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 18 όριο ηλικίας δεν έχει εφαρμογή για τους προσλαμβανόμενους σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, στην περίπτωση που αυτοί δεν έχουν συμπληρώσει 35ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία στο Δημόσιο. Αυτοί εξέρχονται από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν 35 έτη και, σε κάθε περίπτωση, με τη συμπλήρωση του 67ου έτους. Οι προσλαμβανόμενοι Αγροφύλακες τοποθετούνται, με απόφαση του οικείου Αγρονομικού Διευθυντή Περιφέρειας, σε υπηρεσίες των νομών όπου ήταν επιτυχόντες. Οι Αγροφύλακες της παρούσας παραγράφου εκπαιδεύονται σε θέματα αρμοδιότητας της Ελληνικής Αγροφυλακής, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας ή σε άλλο πρόσφορο τόπο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Ο χρόνος, τα επί μέρους αντικείμενα της εκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Όσοι προσλαμβάνονται με βάση τον παραπάνω διαγωνισμό δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή απαίτηση σε βάρος του Δημοσίου για το χρόνο που μεσολάβησε από την έκδοση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέχρι την πρόσληψή τους.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προσλαμβάνονται οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς του έτους 1993 για πρόσληψη Αρχιφυλάκων και Αγρονόμων, που προκηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 4925/13.7.1992 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους καταρτισθέντες πίνακες επιτυχόντων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
3.  
  Το προσωπικό της Διεύθυνσης Αγροφυλακής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μεταφέρεται στην Ελληνική Αγροφυλακή, εφόσον, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υποβάλει έγγραφη δήλωση στην Υπηρεσία του ότι επιθυμεί τη μεταφορά. Όσοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν τη μεταφορά τους στη νέα υπηρεσία, καθώς και όσοι, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν υποβάλουν σχετική δήλωση, μετατάσσονται, αυτοδικαίως, σε αντίστοιχες θέσεις πολιτικού προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά την προτίμησή τους. Η μεταφορά ή μετάταξη αυτή του προσωπικού ενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
4.  
  Μπορούν να μεταταγούν στην Ελληνική Αγροφυλακή, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αγροφυλακής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι που έχουν μεταταγεί σε υπηρεσίες αγροφυλακής των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων από τη Διεύθυνση Αγροφυλακής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α΄) και του άρθρου 77 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α΄). Όσοι δεν υποβάλουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, αίτηση μετάταξης, μετακινούνται σε άλλη Υπηρεσία της ίδιας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5.  
  Το προσωπικό των παραγράφων 3 και 4 που μεταφέρεται ή μετατάσσεται αντιστοίχως στην Ελληνική Αγροφυλακή, καταλαμβάνει, ανάλογα με την κατηγορία και το χρόνο της συνολικής δημόσιας πραγματικής υπηρεσίας του, οργανική θέση αγρονομικού προσωπικού, με το βαθμό:
 1. της κατηγορίας ΠΕ:
 2. από 27 έτη και άνω, Αγρονομικού Διευθυντή από 25 έτη και άνω, Αγρονομικού Υποδιευθυντή από 25 έτη και κάτω Αγρονόμου,
 3. της κατηγορίας ΤΕ με το βαθμό του Αγρονόμου από είκοσι τρία (23) έτη υπηρεσίας και άνω και το βαθμό του Αρχιφύλακα για τους έχοντες μικρότερο αυτού χρόνο υπηρεσίας,
 4. της κατηγορίας ΔΕ με το βαθμό του Αγρονόμου από είκοσι εννέα (29) έτη υπηρεσίας και άνω, το βαθμό του Αρχιφύλακα από είκοσι πέντε (25) έτη υπηρεσίας και άνω και το βαθμό του Αγροφύλακα για τους έχοντες μικρότερο αυτού χρόνο υπηρεσίας.
 5. Κατ’ εξαίρεση, όσοι υπηρετούν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ως προϊστάμενοι Αγρονομείων καταλαμβάνουν θέση Αρχιφύλακα εφόσον έχουν χρόνο υπηρεσίας μικρότερο των είκοσι (20) ετών και θέση Αγρονόμου, εφόσον ο χρόνος υπηρεσίας τους υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη,.
 6. της κατηγορίας ΥΕ Αγροφύλακες, με το βαθμό του Αγροφύλακα, ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας.
 7. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, το προσωπικό των παραγράφων 3 και 4 καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται για το σκοπό αυτόν.
 8. Οι θέσεις αυτές καταργούνται με την προαγωγή ή την έξοδο του προσωπικού αυτού από την Υπηρεσία, καθώς επίσης και με την κένωση αντίστοιχων οργανικών θέσεων τις οποίες αυτοδικαίως καταλαμβάνει.
6.  
  Εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορούν να μεταταγούν, μετά από αίτησή τους, σε οργανικές θέσεις αγρονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής, που δεν καλύφθηκαν κατά τις παραγράφους 3 και 4, οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που προέρχονται από την Αγροφυλακή, οι λοιποί μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι των ως άνω Σωμάτων, καθώς και οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν ως αποσπασμένοι σε υπηρεσίες Αγροφυλακής των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή εκτελούν, με απόφαση του οικείου νομάρχη, καθήκοντα γραμματέα, Αγρονόμου ή Διοικητή Αγροφυλακής, σε υπηρεσίες Αγροφυλακής νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, τουλάχιστον επί ένα (1) έτος, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Το προσωπικό μετατάσσεται σε θέσεις βαθμών, ανάλογα με την κατηγορία και το χρόνο υπηρεσίας τους, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, μετά από σύμφωνη γνώμη Συμβουλίου, το οποίο συγκροτείται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και απαρτίζεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αγροφυλακής ως πρόεδρο και τον Διευθυντή Διοικητικού και Οικονομοτεχνικών Μέσων, καθώς και έναν ανώτατο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ως μέλη. Το Συμβούλιο αυτό ελέγχει την προϋπηρεσία του προσωπικού σε καθήκοντα Αγροφυλακής, τους τίτλους σπουδών και ξένων γλωσσών, τα πειθαρχικά παραπτώματα και γενικά την ικανότητά του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα αυτά. Η μετάταξη ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν για τις μετατάξεις στο Δημόσιο.
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της παραγράφου 6, μπορεί να διορίζονται, με διετή θητεία, ως Αγρονομικοί Διευθυντές, μετά από αίτησή τους, συνταξιούχοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι αποστρατεύθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με βαθμό αστυνομικού διευθυντή ή αντιστοίχου και άνω, είναι εγγεγραμμένοι στα στελέχη της εφεδρείας και δεν έχουν υπερβεί το 58ο έτος της ηλικίας τους. Η ως άνω θητεία μπορεί να ανανεώνεται για δύο (2) ακόμη έτη. Κριτήριο για το διορισμό αποτελούν ο χρόνος και το είδος της προϋπηρεσίας του αιτούντος, η ηλικία του και οι τίτλοι σπουδών ή ξένων γλωσσών ή άλλων ειδικών εκπαιδεύσεων. Για τους Αγρονομικούς Διευθυντές της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυτοδίκαιης εξόδου λόγω 35ετούς δημόσιας υπηρεσίας. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι αποδοχές, τα επιδόματα και οι τυχόν προσαυξήσεις των Αγρονομικών Διευθυντών της κατηγορίας αυτής.
8.  
  Αν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που ελάμβανε πριν από τη μεταφορά ή μετάταξή του το προσωπικό των παραγράφων 3, 4 και 6, το οποίο μεταφέρεται ή μετατάσσεται στην Ελληνική Αγροφυλακή, η τυχόν προκύπτουσα διαφορά διατηρείται ως προσωπική, μειουμένη από οποιαδήποτε μελλοντική χορήγηση νέου επιδόματος ή οικονομικής παροχής
9.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, μπορεί να επαναφέρονται στην ενεργό υπηρεσία, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ που υπηρετούσαν στη Διεύθυνση Αγροφυλακής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 110 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄), εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος, κατά το χρόνο επαναφοράς τους στην ενεργό υπηρεσία. Οι επαναφερόμενοι στην ενεργό υπηρεσία εντάσσονται στην Ελληνική Αγροφυλακή με το βαθμό του Αγρονομικού Διευθυντή, χωρίς να έχουν περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη, και απολύονται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του 67ου έτους.
10.  
  Η Διεύθυνση Αγροφυλακής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εξακολουθεί να είναι αρμόδια για τα θέματα και του προσωπικού που, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μεταφέρεται, μετατάσσεται ή αποσπάται στην Ελληνική Αγροφυλακή. Η Υπηρεσία αυτή καταργείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μετά την έναρξη λειτουργίας των νέων Υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τα αντίστοιχα θέματα.
11.  
  Για το προσωπικό που μεταφέρεται ή μετατάσσεται, κατά τα ανωτέρω, τηρείται ενιαία επετηρίδα, κατά βαθμό. Η τυχόν υφιστάμενη μεταξύ του προσωπικού της ίδιας κατηγορίας αρχαιότητα διατηρείται. Για το προσωπικό της παραγράφου 7 διατηρείται η αρχαιότητα που υπήρχε μεταξύ τους, κατά την ενεργό υπηρεσία. Όπου δεν υφίσταται τέτοια αρχαιότητα, αυτή προσδιορίζεται με βάση τη χρονολογία πρόσληψης στο Δημόσιο και, σε περίπτωση ταυτόχρονης πρόσληψης, η αρχαιότητα προσδιορίζεται με κλήρωση ενώπιον του Συμβουλίου της παραγράφου 6, στην οποία καλούνται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι. Το προσωπικό της συνιστώμενης με τον παρόντα νόμο Υπηρεσίας εξέρχεται από την υπηρεσία, αυτοδικαίως, με τη συμπλήρωση 35ετούς πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εφόσον έχει συμπληρώσει το 60ό έτος, και σε κάθε περίπτωση, με τη συμπλήρωση του 67ου έτους.
12.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού, ρυθμίζεται η εκτέλεση των καταδικαστικών για αγροτικά αδικήματα αποφάσεων. Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες.
13.  
  Τα εφόδια, ο οπλισμός και τα πάσης φύσεως υλικά και μέσα που διαθέτουν οι Υπηρεσίες της πρώην Αγροφυλακής παραδίδονται στην Ελληνική Αγροφυλακή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία παράδοσης.
14.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης μεταφέρονται οι προβλεπόμενες από τους εκτελούμενους, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προϋπολογισμούς των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, καθώς και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, πιστώσεις για το προσωπικό, τις προμήθειες και λοιπές δαπάνες για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής, στον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα «Ελληνική Αγροφυλακή»
15.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής επιλέγεται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α., μεταξύ των απόστρατων ανώτατων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
16.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το Συμβούλιο της παραγράφου 6 κρίνει τους αγρονομικούς υποδιευθυντές και προάγει αυτούς στο βαθμό του Αγρονομικού Διευθυντή προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. Το Συμβούλιο κρίνει με βάση το χρόνο υπηρεσίας του κρινομένου στο Δημόσιο, τους τίτλους σπουδών του, την πειθαρχικότητα και την επαγγελματική κατάρτιση αυτού. Για την αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης λαμβάνονται υπόψη ιδίως, η γνώση του αντικειμένου των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αγροφυλακής, ξένες γλώσσες, διοικητική ικανότητα, ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης. Οι παραλειπόμενοι κατά τις ανωτέρω προαγωγές αγρονομικοί υποδιευθυντές παραμένουν διατηρητέοι.
17.  
  Όπου στην ισχύουσα, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, νομοθεσία απαντούν οι όροι «Διεύθυνση Αγροφυλακής», «Διοίκηση Αγροφυλακής» ή «Διεύθυνση Αγροφυλακής Νομού», «Διοικητής Αγροφυλακής» ή «Διευθυντής Αγροφυλακής Νομού», «Αγρονομείο» και «Αγρονόμος», νοούνται, αντίστοιχα, η Ελληνική Αγροφυλακή, η Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας, ο Αγρονομικός Διευθυντής, το Αγρονομικό Τμήμα και ο Διοικητής Αγρονομικού Τμήματος
18.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, καθορίζεται ο χρόνος ανάληψης των αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες που συνιστώνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
19.  
  Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του παρόντος νόμου από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αγροφυλακής, εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους οι Υπηρεσίες Αγροφυλακής των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Οι υπηρεσίες αυτές καταργούνται με την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.
20.  
  Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 21, 22 και 23 του παρόντος, για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του αγρονομικού προσωπικού, μετακινήσεων, αδειών και πειθαρχικού δικαίου εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους (ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26/Α΄).
21.  
  Για τον εφοδιασμό του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής με στολές, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, χορηγείται σε αυτό εφάπαξ ειδική αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων προμήθειας υφάσματος και ραφής, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης
Άρθρο 54 "Δημοσίευση κανονιστικών αποφάσεων"
1.  
  Όπου στο κείμενο του παρόντος νόμου προβλέπεται η έκδοση κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων, αυτές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 55
1.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α΄), όπως η πα-ράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2018/1992 (ΦΕΚ 33/Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει εξέλθει της Υπηρεσίας, εφόσον η υπεράσπιση ή η άσκηση πολιτικής αγωγής αφορά πράξεις που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων της ενεργού υπηρεσίας του.
2.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 127/1969 (ΦΕΚ 29/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Ο τύπος των δελτίων ταυτότητας, καθώς και τα θέματα που αφορούν την αντικατάστασή τους.
3.  
  Στο άρθρο 4 του ν.δ. 127/1969 (ΦΕΚ 29/Α΄) προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: 3 Ο χρόνος ισχύος των δελτίων ταυτότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ο χρόνος αυτός δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι δύο (2) έτη. 4 Δελτία ταυτότητας των οποίων η ισχύς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχει λήξει αντικαθίστανται σταδιακά μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, ανάλογα με το χρόνο έκδοσής τους Μέχρι την αντικατάστασή τους τα ως άνω δελτία ταυτότητας θεωρούνται ως ισχυρά Ο ακριβής χρόνος της σταδιακής αντικατάστασης των ανωτέρω δελτίων ταυτότητας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
4.  
  Στο τέλος της παραγράφου Α2 του άρθρου 18 του π.δ. της 28ης Ιουλίου 1931 (ΦΕΚ 239/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α΄), προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: 1 η άδεια οπλοφορίας που χορηγείται στο εν αποστρατεία αστυνομικό προσωπικό για την ατομική του ασφάλεια, εξαιτίας κινδύνων που προέρχονται από την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά το χρόνο που ήταν στην ενεργό υπηρεσία
5.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παράγραφος 3 του ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α΄), προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
 1. Ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης.
 2. Για το ποσοστό ανικανότητας αποφαίνεται η Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή.
6.  
  Η συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, για τις ανάγκες της εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης που παρέχονται στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, μπορεί να ανατίθεται σε προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή σε ιδιώτες, με διενέργεια διαγωνισμού ή με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζεται η διαδικασία για την ανάθεση της συγγραφής και την παραλαβή των εκπαιδευτικών βιβλίων και βοηθημάτων, τα αρμόδια προς τούτο όργανα, οι προϋποθέσεις μεταβίβασης των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων του συγγραφέα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 56
1.  
  Η θητεία των οργάνων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που αναδείχθηκαν από τις εκλογές της 30ής Νοεμβρίου 2003 παρατείνεται μέχρι την εγκατάσταση των νέων οργάνων του, που θα αναδειχθούν από τις επικείμενες εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν το αργότερο μέχρι 31.12.2007. Όλες οι πράξεις των προαναφερόμενων οργάνων, οι οποίες ενεργούνται εντός της ως άνω παράτασης, λογίζονται ως γενόμενες εντός της θητείας τους.
Άρθρο 57 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ­σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-07-05 Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλειακαι άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/148
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/4925 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/4925 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/10571 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/10571 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/2/7029/0094 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/2_7029_0094 2005
ΝΟΜΟΣ 1979/973 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/973 1979
ΝΟΜΟΣ 1982/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1264 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Περί απονοµής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύµατα τροµοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικο. νοµίας και άλλων διατάξεων. 1990/1897 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1977 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1977 1991
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2713 1999
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.[...]" 1999/2768 1999
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2873 2000
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις. 2003/3169 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. 2003/3213 2003
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. 2006/3454 2006
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3030 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3030 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/127 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/127 1969
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις 2008/3667 2008
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις. 2008/3670 2008
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 2010/3833 2010
Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. 2010/3865 2010
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αγροφυλακής. 2007/138 2007
Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αγρονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής. 2007/180 2007
Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής. 2008/43 2008
Άδειες προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής. 2008/75 2008
Οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων ΕλληνικήςΑγροφυλακής. 2009/100 2009
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αγρονομικού προσωπικού. 2009/125 2009
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψηςαγροφυλάκων. 2009/132 2009
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψηςαγρονόμων. 2009/133 2009
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και εξετάσεις για την προαγωγή Αγροφυλάκων στο βαθμό του Αρχιφύλακα και για την κατάταξη Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων ως Αγρονόμων. 2009/165 2009