Κύρωση Διευθέτησης Συνεργασίας Εurοpean Research Grοuping Αrrangement Νο 1 (ΕRG Νο 1), μεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιτα­λίας, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, που αφορά σχέδια συνεργασίας στην έρευνα και τεχνολογία σε θέματα άμυνας.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Διευθέτηση Συνεργασίας Εurοpean Research Grοuping Αrrangement Νο1 (ΕRG Νο 1), μεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιτα­λίας, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, που αφορά σχέδια συνεργασίας στην έρευνα και τεχνολογία σε θέματα άμυνας, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στη Βόννη και στην Κοπεγχάγη στις 13 Ιουνίου 2006, στην Πράγα και στην Άγκυρα στις 14 Ιουλίου 2006, στο Ελσίνκι στις 26 Ιουνίου 2006, στο Παρίσι στις 21 Ιουλίου 2006, στη Βουδαπέστη στις 21 Ιουνίου 2006, στη Ρώμη στις 14 Ιουνίου 2006, στο Ντε Χαγκ στις 21 Αυγούστου 2006, στο Όσλο στις 8 Ιουνίου 2006, στη Λισσαβόνα στις 25 Ιουλίου 2006, στη Μαδρίτη την 1η Δεκεμβρίου 2006, στη Στοκχόλμη στις 22 Ιουνίου 2006, στο Λονδίνο στις 20 Ιουνίου 2006, στην Αθήνα στις 11 Οκτωβρίου 2006 και αναμένεται η υπογραφή των Υπουργών Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και της Δημοκρατίας της Ρουμανίας, το κείμενο της οποίας πρωτότυπο στη γαλλική και αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Νο. Φ092.22/6398 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ.1 (Παγιοποιημένη ΕRG Νο 1) ανάμεσα Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου Στον Υπουργό Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας Στον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας Στον Υπουργό Άμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας Στον Υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας Στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Στον Υπουργό Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας Στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Άμυνας. Στο Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Ιταλίας Στον Υπουργό Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Στον Υπουργό Άμυνας του Βασίλειου των Κάτω-Χωρών Στον Υπουργό Άμυνας του Βασίλειου της Νορβηγίας Στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πολωνίας που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στον Υπουργό Άμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας Στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ρουμανίας που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Άμυνας. Στον Υπουργό Άμυνας του Βασίλειου της Ισπανίας Στην Κυβέρνηση του Βασίλειου της Σουηδίας που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Άμυνας. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας Στον Υφυπουργό Άμυνας του Ενωμένου Βασίλειου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που αφορά: Σχέδια συνεργασίας στην έρευνα και στην τεχνολογία σε θέματα άμυνας. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΤίτλος ΕισαγωγήΆρθρο 1 - Ορισμοί και συντομογραφίες Άρθρο 2 - Σκοποί και Στόχοι Άρθρο 3 - Διαχείριση Άρθρο 4 - Οικονομικές διατάξεις Άρθρο 5 - Συμβατικές διατάξεις Άρθρο 6 - Ασφάλεια και επισκέψεις Άρθρο 7 - Αιτήσεις αποζημίωσης και Ευθύνη Άρθρο 8 - Παροχή και χρήση των πληροφοριών Άρθρο 9 - Πωλήσεις και διαβιβάσεις πληροφοριών στην ΕΟΕ-1 Άρθρο 10 - Τελωνιακοί Δασμοί, τέλη και παρόμοιες επιβαρύνσεις Άρθρο 11- Αποσπάσεις και ανταλλαγές προσωπικού Άρθρο 12 - Δάνεια και μεταβιβάσεις εξοπλισμών και υλικών Άρθρο 13 - Προσχώρηση νέων μελών Άρθρο 14 - Διάρκεια, τροποποιήσεις, ανακλήσεις και απόσυρση Άρθρο 15 - διευθέτηση των διαφορών Άρθρο 16 - ΥπογραφήΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, ο Υπουργός Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας, ο Υπουργός Άμυνας του Βασιλείου της Δανίας, ο Υπουργός Άμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο Υπουργός Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Άμυνας, το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Ιταλίας, ο Υπουργός Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, ο Υπουργός Άμυνας του Βασίλειου των Κάτω-Χωρών, ο Υπουργός Άμυνας του Βασίλειου της Νορβηγίας, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πολωνίας που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Ενθνικής Άμυνας, ο Υπουργός Άμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ρουμανίας που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Άμυνας, ο Υπουργός Άμυνας του Βασίλειου της Ισπανίας, η Κυβέρνηση του Βασίλειου της Σουηδίας που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Άμυνας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ο Υφυπουργός Άμυνας του Ενωμένου Βασίλειου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, που εφεξής θα αποκαλούνται οι «Μέλη της Ευρωπαϊκής Ομάδας Έρευνας (ΕΟΕ)», Αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για παγιοποιημένη διευ­θέτηση της ΕΟΕ που καταγράφεται στο πλαίσιο του παγιοποιημένου Μνημονίου κατανόησης ΕURΟΡΑ και ότι όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Κατανόησης εφαρμόζονται επίσης στην παρούσα διευθέτηση. Επιθυμώντας την δημιουργία ενός πλαισίου μέσα στο οποίο οι διμερείς και πολυμερείς εργασίες έρευνας και τεχνολογίας (Ε&Τ) σε θέματα άμυνας, μπορούν να καθοδηγηθούν σε συνεργασία, από δύο ή περισσότερα μέλη. Συμφώνησαν τις ακόλουθες διατάξεις: Άρθρο 1 -Ορισμοί και συντομογραφίεςΟι ακόλουθοι ορισμοί προστίθενται σε εκείνες που αναγράφονται στο Μνημόνιο Κατανόησης ΕURΟΡΑ, που εφαρμόζονται επίσης στην παρούσα διευθέτηση ΕΟΕ Συνεισφέρων Μέλος: Μέλος της ΕΟΕ που συνεισφέρει πόρους λόγω ΑΤ που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ Σκοποί άμυνας: Κάθε σκοπός των ενόπλων δυνά­μεων ενός συνεισφέροντος Μέλους που δρα οπουδήποτε στον κόσμο, μόνο ή σε συνεννόηση με άλλα ή για λογαριασμό άλλου Κράτους ή διεθνούς οργανισμούς, και ό,τι γίνεται από ή για το Συνεισφέρων Μέλος, σε ενίσχυση αυτών των σκοπών. Η έκφραση «Σκοποί άμυνας» δεν περιλαμβάνει την μεταβίβαση αντικειμένων - δια της πώλησης ή δι’ άλλο τρόπο διάθεσης - σε τρίτους ως προς το ΕΟΕ-1 ούτε τα Σχέδια Ε&Τ ή ανάπτυξη ή παρόμοια δραστηριότητα που καθοδηγούνται σε συνεργασία με Συμμετέχοντα που δεν είναι Συνεισφέρων Μέλος (βλ.αρθ.9). Εκδότης Συνεισφέρων Μέλος: Το Συνεισφέρων Μέλος που κοινοποιεί πληροφορίες για μία ειδική ΤΔ που συμφωνείται στο πλαίσιο της παρούσας διευθέτησης GRΕ. Τρίτος της ΕΟΕ: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κυβέρνηση άλλο από τα Συμβαλλόμενα Μέλη και οι Συμβαλλόμενοί τους. Τα κυβερνητικά πρακτορεία των συμβαλλόμενων Μελών δεν θεωρούνται σαν τρίτοι στην ΕΟΕ-1. Κυβερνητικές ανάγκες: Η χρήση για άλλους σκοπούς διαφορετικούς από τις ανάγκες άμυνας, από ή για κυβερνητική οργάνωση ενός Συμβαλλόμενου Μέλους. Η έκφραση «κυβερνητικές ανάγκες» δεν περιλαμβάνει την μεταβίβαση - δια της πώλησης ή άλλου τρόπου εκχώρησης - σε Τρίτους της ΕΟΕ-1 ούτε τα Σχέδια Ε&Τ, ή ανάπτυξη ή παρόμοια δραστηριότητα σε συνεργασία με Συμμετέχοντα που δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέλος (βλ- άρθρο 9). Συμβαλλόμενο Μέλος υποδοχής: Το συμβαλλόμενο μέλος που υποδέχεται προσωπικό στο πλαίσιο των αποσπασμάτων ή των ανταλλαγών λόγω της παρούσας διευθέτησης της ΕΟΕ. Συμβαλλόμενο Μέλος προέλευσης: Το Συμβαλλόμενο μέλος που παρέχει προσωπικό στο πλαίσιο των αποσπασμάτων ή των ανταλλαγών λόγω της παρούσας διευθέτησης της ΕΟΕ. Συμβαλλόμενο Μέλος παραλήπτη: Το Συμβαλλόμενο Μέλος που παραλαμβάνει Πληροφορίες λόγω της ειδικής ΤΔ που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας διευθέτησης της ΕΟΕ. Ομάδα διαχείρισης της ΤΔ (GGΑΤ): Η Ομάδα διαχείρισης που αποτελείται από τους υπεύθυνους Σχεδίου και ορίζονται από τα Συμβαλλόμενα Μέλη σε μία ΤΔ. Τεχνική Διευθέτηση (ΤΔ): Μία ειδική διευθέτηση που διευκρινίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται σε Ειδικό Σχέδιο Ε&Τ το οποίο καθοδηγείται στο πλαίσιο της παρούσας διευθέτησης της ΕΟΕ. Σχέδιο του τεχνολογικού παρουσιαστή (ΣΤΠ): Το Σχέδιο που ανατρέχει σε συνδυασμό τεχνολογιών που έχουν ως αντικείμενο την επικύρωση τεχνολογικής δυνατότητας ή μία προβλεπόμενη επιχειρησιακή ανάγκη. Τα προϊόντα ενός τέτοιου Σχεδίου περιλαμβάνουν π.χ. (αλλά όχι αποκλειστικά) εξοπλισμούς, υλικά και λογισμικά (συμπεριλαμβανόμενης της αρχιτεκτονικής συστήματος και τους κωδικούς πηγής). Άρθρο 2 - Εμβέλεια και στόχοι2.1. Η παρούσα διευθέτηση της ΕΟΕ επιτρέπει σε δύο ή σε περισσότερα Μέλη της ΕΟΕ να καθοδηγήσουν τα ειδικά Σχέδια Ε&Τ που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου ΙΙ του Μνημονίου Κατανόησης ΕURΟΡΑ 2.2. Όλες οι δραστηριότητες των Μελών της ΕΟΕ, λόγω της παρούσας διευθέτησης, εκτελούνται σύμφωνα με τους αντίστοιχους εθνικούς νόμους, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες. 2.3. Για όλα τα Σχέδια Ε&Τ που εκτελούνται σύμφωνα με την παρούσα Διευθέτηση, τα Μέλη της ΕΟΕ δεν αναζητούν την ακριβή επιστροφή βάσει ειδικού Σχεδίου, αλλά συνολική επιστροφή. 2.4. Τα Μέλη της ΕΟΕ χρησιμοποιούν την παρούσα διευθέτηση για την καθοδήγηση, σε συνεργασία, των διμερών ή πολυμερών δραστηριοτήτων Ε&Τ, σύμφωνα με τον κατάλογο που αναφέρεται στα εδάφια 2.5-α έως 2.5-γ) του Μνημονίου Κατανόησης ΕURΟΡΑ. Οι δραστηριότητες Ε&Τ σε συνεργασία, απαιτούν κανονικά την τελειοποίηση Τεχνικής Διευθέτησης από τα ενδιαφερόμενα Μέλη της ΕΟΕ. Ωστόσο δεν είναι απαραίτητο να συναφθεί τέτοια διευθέτηση για τις ανταλλαγές πληροφοριών ανάμεσα στα Μέλη της ΕΟΕ οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Ε&Τ. Άρθρο 3 - ΔιαχείρισηΓενικά 3.1. Τα Μέλη της ΕΟΕ είναι συλλογικά υπεύθυνα για την εφαρμογή της παρούσας διευθέτησης καθώς και της λύσης οποιουδήποτε προβλήματος που είναι δυνατόν να ανακύψει επί γενικών ζητημάτων. Εξετάζουν εξάλλου όλα τα ζητήματα όσον αφορά την συμμόρφωση με την παρούσα διευθέτηση της ΕΟΕ για όλες τις Ε&Τ που συνάπτονται στο πλαίσιο αυτής. Για όλα τα ζητήματα, κάθε Μέλος της ΕΟΕ διαθέτει μία ψήφο και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. 3.2. Δυο ή περισσότερα Μέλη της ΕΟΕ μπορούν να αποφασίσουν την εκτέλεση ενός Σχεδίου Ε&Τ σύμφωνα με την παρ.2.4 ως άνω χωρίς να λάβουν την έγκριση των άλλων μελών. Πρέπει ωστόσο να παρέχουν στα τελευταία, μία σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης δραστηριότητας. 3.3. Στο τέλος εκάστου Σχεδίου Ε&Τ που καθοδηγείται λόγω της παρούσας Διευθέτησης, ένα συνοπτικό σημείωμα των αποτελεσμάτων χορηγείται στα άλλα Μέλη της ΕΟΕ. Η ευθύνη του καθήκοντος αυτού ανήκει στον πρόεδρο της GGΑΤ. ΤΔ3.4. Οι ΤΔ περιλαμβάνουν, εφόσον απαιτείται, διατάξεις που καλύπτουν τις ακόλουθες απόψεις: α) στόχοι β) ημερολόγιο των εργασιών γ) κατάλογος των καθηκόντων δ) έξοδα των οικονομικών διαθέσεων ανάμεσα στα Συμβαλλόμενα Μέλη. ε) συμβατικές διατάξεις (ενδεχομένως) στ) διαχείριση του σχεδίου και κύριοι εμπλεκόμενοι κυβερνητικοί οργανισμοί ζ) βιομηχανική συμμετοχή (ενδεχομένως) η) τρόποι παρουσίασης της προόδου στα Συμβαλλόμενα Μέλη θ) λεπτομέρειες των δανείων εξοπλισμού ι) αποσπάσματα και ανταλλαγές προσωπικού κ) ειδικές διατάξεις της ΤΔ που αφορά π.χ. την κοινοποίηση και την χρήση των Πληροφοριών, την ασφάλεια, τις αιτήσεις αποζημίωσης και την ευθύνη, τα τελωνειακά δικαιώματα, τα τέλη και παρόμοιες οφειλές. 3.5.) Τα μέλη της ΕΟΕ διανέμουν «εγχειρίδιο σύνταξης των Τεχνικών Διευθετήσεων» που εγκρίνεται από κοινού και περιλαμβάνει λεπτομερέστερες οδηγίες σχετικά με τις ΤΔ. 3.6. Οι Τεχνικές Διευθετήσεις υπογράφονται από τους εκπροσώπους των Συμβαλλόμενων Μελών και ορίζονται αντίστοιχα. 3.7. Οι Τεχνικές Διευθετήσεις υπογράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Διευθέτησης της ΕΟΕ. Σε περίπτωση αντίφασης ανάμεσα σε ΤΔ και την παρούσα διευθέτηση της ΕΟΕ, η τελευταία υπερισχύει. 3.8. Τα Συμβαλλόμενα Μέλη ΤΔ, ορίζουν αναλυτικά τους όρους λειτουργίας και συστήνουν GGΑΤ για την ΤΔ αυτή. Άρθρο 4 - Οικονομικές διατάξεις4.1. Κάθε συμβαλλόμενο Μέλος της ΕΟΕ αναλαμβάνει τα έξοδα που συνδέονται με το μερίδιό του σε κάθε Σχέδιο Ε&Τ που περιγράφεται σε ΤΔ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που συνδέονται με τα συμβόλαιά του, τα οποία έχουν καταρτισθεί σε εθνικό επίπεδο ή στο όνομά του από ένα ή περισσότερα άλλα συμβαλλόμενα Μέλη ή από κάθε άλλο συμβαλλόμενο Πρακτορείο. Αυτό το μερίδιο των εξόδων καθορίζεται ανάλογα με την περίπτωση από τα Συμβαλλόμενα Μέλη, επί βάσει ισότητας ή ισοτιμίας, ή βάσει οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου που αποφασίζουν μεταξύ τους από κοινού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις που αναγράφονται στην παρ. 3.8-ζ του Μνημονίου Κατανόησης ΕURΟΡΑ. Ένα Μέλος της ΕΟΕ που δεν διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για να τηρήσει τις υποχρεώσεις του από την παρούσα διευθέτηση ή οποιαδήποτε ΤΔ, πρέπει να ενημερώσει τα άλλα μέλη της ΕΟΕ εντός ευλόγου διαστήματος. Τα ενδιαφερόμενα Μέλη πρέπει να συμβουλεύονται για να συνεχίσουν τις εργασίες σε τροποποιημένη ή περιορισμένη βάση. Η τιμή συναλλάγματος και οι οικονομικοί όροι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μεριδίων των εξόδων για κάθε ΤΔ καθορίζονται από τα Συμβαλλόμενα Μέλη και διευκρινίζονται στην αντίστοιχη ΤΔ. 4.3. Όταν ένα συμβαλλόμενο Μέλος πραγματοποιεί εργασίες για λογαριασμό άλλου ή άλλων μελών βάσει επιστροφής πραγματικών εξόδων, οι εφαρμοστέες διατάξεις ορίζονται στην σχετική ΤΔ της παρούσας διευθέτησης της ΕΟΕ. 4.4. Εάν ένα διεθνές συμβαλλόμενο πρακτορείο αναλαμβάνει συμβατικές υποχρεώσεις στο όνομα μιας ομάδας των συμβαλλόμενων μελών, τα σχετικά Μέλη πληρώνουν το μερίδιό τους από τις υποχρεώσεις αυτές ή θέτουν κεφάλαια στη διάθεση του συμβαλλόμενου οργανισμού ενός ποσού και σε ημερομηνίες που θα έχουν καθορίσει σε συνεργασία με τον οργανισμό. Εάν ένα συμβαλλόμενο μέλος αναλαμβάνει συμβατικές υποχρεώσεις στο όνομα άλλου ή άλλων μελών, τα ενδιαφερόμενα μέλη πληρώνουν το μερίδιό τους από τις υποχρεώσεις αυτές και θέτουν στη διάθεση ένα κεφάλαιο ενός ποσού σε ημερομηνίες που θα έχουν καθορίσει. 4.5. Για κάθε ΤΔ, η GGΑΤ πρέπει να καθορίσει τις κατάλληλες διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης που διέπουν την εκτέλεση των εργασιών. Εάν το απαιτούν οι εθνικοί κανόνες ή οι διαδικασίες ενός τουλάχιστον συμβαλλόμενο μέλους, οι διαδικασίες αυτές περιγράφονται λεπτομερώς σε έγγραφο κανόνων και διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης που ετοιμάζεται από την GGΑΤ και υποβάλλεται στην έγκριση των συμβαλλόμενων Μελών. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει εκτιμώμενο ημερολόγιο των οικονομικών εισφορών που κάθε συμβαλλόμενο Μέλος πρέπει να εισφέρει στο σχετικό Σχέδιο Ε&Τ. 4.6. Όταν υπάρχει μεταφορά κεφαλαίου ενός συμβαλλόμενου Μέλους σε ένα ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέλη για την εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο μιας ΤΔ, το Μέλος που λαμβάνει τα κεφάλαια αυτά πρέπει να προβεί σε εσωτερικό λογιστικό έλεγχο της διαχείρισης σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και διαδικασίες του. Οι εκθέσεις λογιστικού εσωτερικού ελέγχου πρέπει να τεθούν στη διάθεση των άλλων Συμβαλλόμενων Μελών εντός ευλόγου διαστήματος. Άρθρο 5 - Συμβατικές Διατάξεις5.1. Η υποβολή στον ανταγωνισμό είναι η προνομιούχα μέθοδος για την κατάρτιση συμβολαίων σε εφαρμογή της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ και με σεβασμό των εθνικών κανονισμών και διαδικασιών των ενδιαφερόμενων συμβαλλόμενων Μελών, εκτός εάν ένα Μέλος αποφασίσει ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να είναι δυσμενής για τα συμφέροντα της εθνικής της ασφάλειας. 5.2. Εάν ένα συμβαλλόμενο Μέλος εκτιμά ότι πρέπει να καταρτισθεί ένα ή περισσότερα συμβόλαια σε εθνικό επίπεδο για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από μία ΤΔ, τότε καταρτίζει το συμβόλαιο αυτό σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους του, τους κανονισμούς του και τις διαδικασίες του στο μέτρο κατά το οποίο οι πρακτικές του, του το επιτρέπουν, με τις παρεκκλίσεις και εκτροπές που εκτιμώνται αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας διευθέτησης της ΕΟΕ και της αντίστοιχης ΤΔ. 5.3. Όταν Συμβαλλόμενο Μέλος καταρτίζει συμβόλαιο σε εθνικό επίπεδο για να εκτελέσει καθήκον που αποτελεί μέρος του προγράμματος εργασίας του όπως περιγράφεται στο ΤΔ, είναι εντελώς υπεύθυνο των συμβολαίων που καταρτίσθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο και δεν θα μπορούσαν να επιφέρουν καμία ευθύνη για το άλλο συμβαλλόμενο Μέλος ή τα άλλα συμβαλλόμενα Μέλη, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση εκ μέρους αυτών. 5.4. Εάν τα συμβαλλόμενα Μέλη θεωρήσουν ότι ένα εξ αυτών πρέπει να καταρτίσει συμβόλαιο στο όνομα άλλου Μέλους, το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέλος καταρτίζει το συμβόλαιο αυτό σύμφωνα με τους εθνικούς του νόμους, κανονισμούς και διαδικασίες, και εφόσον το επιτρέπουν οι πρακτικές του, με τις απαραίτητες παρεκκλίσεις και αποκλίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας διευθέτησης της ΕΟΕ και αντίστοιχης ΤΔ. Οι συμβατικές διατάξεις περιγράφονται λεπτομερώς στην αντίστοιχη ΤΔ. Το συμβαλλόμενο Μέλος που καταρτίζει το Συμβόλαιο ορίζει διαχειριστή των συμβολαίων, που είναι το μόνο αρμόδιο άτομο για να δώσει οδηγίες συμβατικής φύσης στους συμβαλλόμενους. Η GGΑΤ είναι ωστόσο υπεύθυνη για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την κατάρτιση των συμβολαίων στο πλαίσιο της αντίστοιχης ΤΔ, και συνεργάζεται με τον διαχειριστή των συμβολαίων για ό,τι αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών καθώς και με τις συμβατικές διαδικασίες και διαπραγματεύσεις. Ο δια­χειριστής των συμβολαίων καταρτίζει συμβόλαιο μόνον με την έγκριση της GGΑΤ. Ενημερώνει την τελευταία για όλες τις οικονομικές συμφωνίες που συμφωνήθηκαν με τους συμβαλλόμενους. 5.5. Κάθε συμβαλλόμενο Μέλος συμπεριλαμβάνει στα συμβόλαιά του - και απαιτεί από τους υπεργολάβους να συμπεριλαμβάνουν στα συμβόλαια υπεργολαβίας τους - κατάλληλες διατάξεις που εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της παρούσας διευθέτησης της ΕΟΕ και αντίστοιχης ΤΔ. Τα συμβαλλόμενα Μέλη που καταρτίζουν συμβόλαια πληροφορούν τους εργολάβους ότι εάν δεσμεύονται από άδεια ή από συμφωνία που περιορίζουν την ελευθερία των συμβαλλόμενων Μελών, πρέπει να κοινοποιήσουν τις Πληροφορίες ή να επιτρέψουν της χρήση τους, και υποχρεώνονται να τους ενημερώσουν αμέσως. Κάθε συμβαλλόμενο Μέλος που καταρτίζει συμβόλαιο, πληροφορεί επίσης τους εργολάβους να μην συνάψουν άλλη συμφωνία που θα επέφερε τέτοιους περιορισμούς, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί του. 5.6. Στην περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο Μέλος που καταρτίζει συμβόλαιο δεν είναι σε θέση να εγγυάται κατάλληλες διατάξεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας διευθέτησης της ΕΟΕ και της ΤΔ όπως αναγράφεται στην παρ.5.5 ως άνω, πληροφορεί τα άλλα συμβαλλόμενα Μέλη για τους εν λόγω περιορισμούς. 5.7. Κάβε συμβαλλόμενο Μέλος που καταρτίζει συμβόλαιο πληροφορεί τα άλλα Μέλη το συντομότερο δυνατό για την αύξηση των εξόδων, για τις καθυστερήσεις του ημερολογίου ή για τα προβλήματα εκτέλεσης που σχετίζονται με το συμβόλαιο που έχει καταρτισθεί από το εν λόγω Μέλος. 5.8. Τα συμβαλλόμενα Μέλη μπορούν να αποφασίσουν από κοινού ότι συμβόλαια μπορούν να καταρτισθούν για λογαριασμό τους από διεθνής οργάνωση με την οποία έχουν κατάλληλο νομικό δεσμό. Οι εφαρμοστέες διατάξεις στις συμβατικές διευθετήσεις αυτές ορίζονται στην αντίστοιχη ΤΔ. 5.9. Όταν καταρτισθεί συμβόλαιο από διεθνή οργάνωση για λογαριασμό των συμβαλλόμενων Μελών, οι τελευταίοι καθορίζουν τον τρόπο ανάληψης των εξόδων που προκύπτουν από κάθε κατάσταση συμβατικής ευθύνης για την οποία η διεθνής οργάνωση δεν είναι υπεύθυνη. Τα έξοδα αυτά αναλαμβάνονται κανονικά ανάλογα με την συμμετοχή εκάστου συμβαλλόμενου Μέλους του Σχεδίου, πλην αντίθετης ένδειξης που μνημονεύεται στην αντίστοιχη ΤΔ. Άρθρο 6 - Ασφάλεια και επισκέψειςΓενικά 6.1. Όλες οι ταξινομημένες πληροφορίες που ανταλλάσσονται ή δημιουργούνται σε σχέση με την παρούσα διευθέτηση και κάθε ΤΔ που συμφωνείται στο πλαίσιο αυτής, χρησιμοποιούνται, διαβιβάζονται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και διαφυλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 του Μνημονίου Κατανόησης ΕURΟΡΑ. 6.2. Οι ταξινομημένες Πληροφορίες διαβιβάζονται μόνον δια των επισήμων οδών που εγκρίνονται από την ορισθείσα Εθνική Αρχή ασφάλειας/τις ορισθείσες Εθνικές Αρχές Ασφάλειας (ΑΝS/ΑSD) των Μελών της ΕΟΕ. Οι Πληροφορίες αυτές φέρουν μία ένδειξη με το επίπεδο ταξινόμησης και την χώρα προέλευσης. ΤΔ6.3. Τα συμβαλλόμενα Μέλη σε ΤΔ που έχουν υπογράψει και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μία κατάλληλη συμφωνία ή μία ρύθμιση ασφάλειας διαφορετική από τον Κανονισμό ασφάλειας RS 100 της UΕΟ, επιτρέπεται να το κάνουν. Η χρήση της συμφωνίας ή της ρύθμισης διευκρινίζεται στην αντίστοιχη ΤΔ. Ωστόσο, οι ακόλουθες διατάξεις συνεχίζουν να εφαρμόζονται σε κάθε Σχέδιο που καθοδηγείται στο πλαίσιο της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ. 6.4. Κάθε συμβαλλόμενο Μέλος λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα που έχει στη διάθεσή του, για να αποφευχθεί η μεταγενέστερη κοινοποίηση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν ή δημιουργήθηκαν σε εφαρμογή της παρούσας διευθέτησης της ΕΟΕ χωρίς την έγκρισή του ή των άλλων συμβαλλόμενων Μελών, πλην υπό των όρων που προβλέπονται στην παρ. 6.8 κατωτέρω. 6.5. Συνεπώς, κάθε συμβαλλόμενο Μέλος, απαιτεί: α) Το συμβαλλόμενο Μέλος-παραλήπτης να μην αποκαλύψει τις ταξινομημένες Πληροφορίες σε τρίτο της ΕΟΕ-1 χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της αρχής που βρίσκεται στην προέλευση αυτής. β) Το συμβαλλόμενο Μέλος-παραλήπτης να μην χρησιμοποιεί τις ταξινομημένες πληροφορίες για άλλους σκοπούς από εκείνους που προβλέπονται από την παρούσα διευθέτηση της ΟΕΟ ή ΤΔ που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο αυτής. γ) Το συμβαλλόμενο Μέλος-παραλήπτης να σέβεται τους περιορισμούς που προβλέπονται στην παρούσα διευθέτηση της ΟΕΟ ή της ΤΔ που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο αυτής, περί διανομής των Πληροφοριών και πρόσβασης σε αυτές. 6.6. Όταν ένα ταξινομημένο συμβόλαιο έχει καταρτισθεί με ένα Συμβαλλόμενο στο έδαφος ενός εκ των συμβαλλόμενων Μελών, το ΑΝS/τα ΑSD του εν λόγω συμβαλλόμενου Μέλους είναι επιφορτισμένο με τη διοίκηση, στο έδαφος του εν λόγω μέλους, των μέτρων ασφάλειας που απαιτούνται για την προστασία των ταξινομημένων Πληροφοριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό. Πριν κοινοποιηθούν ταξινομημένες πληροφορίες σε συμβαλλόμενο, σε εργολάβο ή υπεργολάβο, οι οποίες παρελήφθησαν στο πλαίσιο της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ ή ΤΔ, το ΑΝS/τα ΑSD: α) σιγουρεύονται ότι ο συμβαλλόμενος, ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος και τα καταστήματά τους διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των Πληροφοριών β) χορηγούν ενδεχομένως μία εξουσιοδότηση ασφάλειας στα καταστήματα γ) χορηγούν ενδεχομένως μια εξουσιοδότηση ασφάλειας στο σύνολο του προσωπικού που καλείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να έχει πρόσβαση στις ταξινομημένες Πληροφορίες δ) σιγουρεύονται ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις Πληροφορίες αυτές πληροφορούνται ότι πρέπει να προστατέψουν τις εν λόγω Πληροφορίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό που ισχύει για θέματα ασφάλειας καθώς και με τις διατάξεις της παρούσας διευθέτησης της ΕΟΕ και/ή κάθε ΤΔ που συμφωνείται στο πλαίσιο αυτής ε) πραγματοποιούν τακτικά επιθεωρήσεις ασφάλειας στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα για να σιγουρευτούν ότι οι ταξινομημένες πληροφορίες προστατεύονται κατάλληλα στ) σιγουρεύονται ότι η πρόσβαση στις ταξινομημένες Πληροφορίες περιορίζεται στα πρόσωπα που έχουν ανάγκη να τις μάθουν για τους σκοπούς της παρούσας διευθέτησης της ΕΟΕ και/ή κάθε ΤΔ που συμφωνείται στο πλαίσιο αυτής. 6.7. Ταξινομημένα συμβόλαια μπορούν να καταρτισθούν με συμβαλλόμενους εγκατεστημένους εκτός εδάφους των συμβαλλόμενων Μελών. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβαλλόμενοι, οι εργολάβοι ή υπεργολάβοι των οποίων το ΑΝS/ τα ΑSD των συμβαλλόμενων Μελών έχουν βεβαιώσει ότι είναι, από οικονομική και διοικητική άποψη, καθώς και για τους προσανατολισμούς τους ή την διαχείρισή τους, κάτω από τον έλεγχο των καταγόμενων ή ενοτήτων Τρίτου της ΕΟΕ-1, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε κύριο συμβόλαιο ή σε συμβόλαιο υπεργολαβίας που απαιτεί την πρόσβαση σε ταξινομημένες Πληροφορίες, παρά μόνον εάν υπάρχουν εκτελεστικά μέτρα τα οποία εγγυούνται ότι οι καταγόμενοι αυτοί ή οι ενότητες ενός Τρίτου στην ΕΟΕ-1 δεν θα έχουν πρόσβαση σε ταξινομημένες Πληροφορίες, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα Μέλη καθορίζουν από κοινού ότι πρέπει να εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση σε αυτές. 6.8. Για κάθε κατάστημα εντός του οποίου πρέπει να χρησιμοποιούνται ταξινομημένες Πληροφορίες, το συμβαλλόμενο Μέλος ή ο υπεύθυνος συμβαλλόμενος εγκρίνει τον ορισμό ενός ή περισσοτέρων προσώπων με αρκετά υψηλό βαθμό για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία στο εν λόγω κατάστημα, των ταξινομημένων πληροφοριών σχετικά με την παρούσα διευθέτηση της ΕΟΕ και/ή κάθε ΤΔ που συνάπτεται στο πλαίσιο αυτής. Οι υπεύθυνοι αυτοί θα έχουν ως καθήκον να περιορίσουν την πρόσβαση στις ταξινομημένες πληροφορίες που έχουν σχέση με την παρούσα διευθέτηση της ΕΟΕ και/ή κάθε ΤΔ που συνάπτεται στο πλαίσιο αυτής, στους κατόχους νόμιμης εξουσιοδότησης ασφάλειας, οι οποίοι πρέπει να λάβουν γνώση. Τα συμβαλλόμενα Μέλη βεβαιώνονται ότι τα πρόσωπα που πρέπει να έχουν πρόσβαση στις ταξινομημένες πληροφορίες για να συμμετέχουν σε δεδομένο Σχέδιο, είναι κάτοχοι των απαραιτήτων εξουσιοδοτήσεων ασφάλειας. 6.9. Όταν συμμετέχουν σε Σχέδιο Ε&Τ, τα συμβαλλόμενα Μέλη ζητούν από την GGΑΤ να καθορίσουν μία Οδηγία Ασφάλειας για το Σχέδιο-ΟΑΣ (ΙSΡ) καθώς και εγχειρίδιο ταξινόμησης για το Σχέδιο. Τα δυο αυτά έγγραφα περιγράφουν τις μεθόδους που πρέπει να παρακολουθούνται για την ταξινόμηση, την σήμανση, την χρήση, την διαβίβαση και την προστασία των Πληροφοριών. Τα συμβαλλόμενα Μέλη εξετάζουν και διαβιβάζουν τα έγγραφα στο κατάλληλο ΑΝS/στα κατάλληλα ΑSD για έγκριση. Άπαξ και εγκριθούν, τα έγγραφα εφαρμόζονται στο σύνολο του προσωπικού των συμβαλλόμενων Μελών και των συμβαλλόμενων που συμμετέχουν στο Σχέδιο και αποτελούν αντικείμενο περιοδικής επανεξέτασης και αναθεώρησης. Επισκέψεις6.10. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται τουλάχιστον σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 6 του Μνημονίου Κατανόησης ΕURΟΡΑ. Κάθε συμβαλλόμενο Μέλος εξουσιοδοτεί τα μέλη του προσωπικού του άλλου ή των άλλων Μελών ή των συμβαλλόμενων των άλλων Μελών να μεταβεί στα καταστήματα, στους οργανισμούς και στα εργαστήρια, καθώς και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του συμβαλλόμενου, εφόσον η επίσκεψη επιτρέπεται και τα μέλη του προσωπικού κατέχουν τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις ασφάλειας και δικαιολογούν την ανάγκη να λάβουν γνώση, όταν οι επισκέψεις προβλέπονται στις εγκαταστάσεις του συμβαλλόμενου, η εξουσιοδότηση του τελευταίου ζητείται εκ των προτέρων. 6.11. Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να συμμορφώνονται στον κανονισμό ασφάλειας του συμβαλλόμενου Μέλους υποδοχής. Σε περίπτωση επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του συμβαλλόμενου, πρέπει να συμμορφώνονται στους κανονισμούς ασφάλειας, προστασίας και στους υγειονομικούς κανονισμούς των εγκαταστάσεων αυτών. Όλες οι πληροφορίες που γίνονται γνωστές στους επισκέπτες ή που τίθενται στη διάθεσή τους, θεωρούνται ως έχοντας παρασχεθεί στο συμβαλλόμενο Μέλος στο οποίο ανήκει το προσωπικό σε επίσκεψη και υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας Διευθέτησης ΕΟΕ και/ή κάθε ΤΔ που συνάπτεται στο πλαίσιο αυτής. 6.12. Οι αιτήσεις επισκέψεως που υποβάλλονται από το προσωπικό ενός συμβαλλόμενου Μέλους στις εγκαταστάσεις άλλου συμβαλλόμενου Μέλους, συντονίζονται δια των επισήμων οδών και πρέπει να σέβονται τις διαδικασίες επίσκεψης που έχουν καθοριστεί από το συμβαλλόμενο Μέλος υποδοχής. Οι αιτήσεις επίσκεψης πρέπει να αναφέρουν το όνομα της αντίστοιχης ΤΔ και υποβάλλονται σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες διεθνούς επίσκεψης που περιγράφονται στον Κανονισμό Ασφάλειας της UΕΟ (RS100) ή σε κάθε άλλη διαδικασία επίσκεψης που αναφέρεται σε συμφωνία ή ρύθμιση ασφαλείας που χρησιμοποιείται από τα συμβαλλόμενα Μέλη σε ειδική ΤΔ. 6.13. Οι κατάλογοι του προσωπικού εκάστου συμβαλλόμενου Μέλους, που καλείται να μεταβεί τακτικά στις εγκαταστάσεις του άλλου ή των άλλων συμβαλλόμενων Μελών, υποβάλλονται δια των επισήμων οδών σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται για τις περιοδικές διεθνείς επισκέψεις. 6.14. Όλες οι ταξινομημένες Πληροφορίες που ανταλλάσσονται ή δημιουργούνται σε εφαρμογή της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ ή εκάστης ΤΔ που συμφωνείται στο πλαίσιο αυτής συνεχίζουν να προστατεύονται σε περίπτωση απόσυρσης ενός εκ των Μελών της ΕΟΕ από την παρούσα διευθέτηση ή απόσυρσης ενός συμβαλλόμενου Μέλους μιας ΤΔ ή μετά από ανάκληση ή λήξη της εν λόγω ρύθμισης ή μία από τις ΤΔ της. 6.15. Οι Πληροφορίες χωρίς ταξινόμηση που προκύπτουν από ΤΔ που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ και που πιθανώς θα δημοσιευθούν σε επιστημονικά ή τεχνικά περιοδικά υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση δημοσίευσης που χορηγείται από την GGΑΤ. Άρθρο 7 - Αιτήσεις αποζημίωσης και ευθύνη7.1. Όλες οι αιτήσεις αποζημίωσης και προσφυγής ευθύνης που προκύπτουν στο πλαίσιο ή λόγω της εκτέλεσης της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ ή κάθε ΤΔ που συμφωνείται στο πλαίσιο αυτής πρέπει να επεξεργάζονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που διευκρινίζονται στο Άρθρο 7 του Μνημονίου Κατανόησης ΕURΟΡΑ εκτός και εάν η αντίστοιχη ΤΔ διευκρινίζει τις τροποποιήσεις που επιτρέπονται από την παρ.7.2 του Μνημονίου Κατανόησης. Άρθρο 8 - Κοινοποίηση και χρήση των πληροφοριώνΓενικά 8.1. Δυο ή περισσότερα Μέλη της ΕΟΕ μπορούν να κοινοποιούν αμοιβαίως Πληροφορίες στο πλαίσιο της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ για να συντονίσουν τις αμοιβαίες ανάγκες τους σχετικά με Ε&Τ και να διατυπώσουν, να επεξεργάζονται και να διαπραγματεύονται Τεχνικές Διευθετήσεις (ΤΔ) δυνάμει της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω Μέλη πρέπει να τηρούν τους εθνικούς κανονισμούς ασφάλειας και κανονικής επικοινωνίας καθώς και κάθε προϋπάρχουσα υποχρέωση εμπιστευτικότητας. 8.2. Όταν κοινοποιούνται οι Πληροφορίες ανάμεσα σε δύο Μέλη της ΕΟΕ για οποιοδήποτε λόγο, το παρέχων την πληροφορία Μέλος έχει την ευθύνη της σήμανσης όλων των ταξινομημένων Πληροφοριών που παρέχει, και αναφέρεται στο Μνημόνιο Κατανόησης ΕURΟΡΑ και στην παρούσα διευθέτηση ΕΟΕ, και περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) η ταυτότητα του Μέλους εκδότη της ΕΟΕ και του κυρίου των Πληροφοριών β) η ταξινόμηση ασφάλειας των Πληροφοριών γ) εάν οι Πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληροφόρηση και την αξιολόγηση μόνο, για τις Ανάγκες της άμυνας ή για τις Ανάγκες της κυβέρνησης. δ) εάν το συμβαλλόμενο Μέλος παραλήπτη μπορεί να κοινοποιεί τις Πληροφορίες στους συμβαλλόμενούς του ή εάν μπορεί να τις κοινοποιεί στο προσωπικό των συμβαλλομένων που εργάζεται στην οργάνωσή του και σε μία από τις εγκαταστάσεις του. ε) εάν προϋπάρχουσες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας εφαρμόζονται στις Πληροφορίες. 8.3. Εάν ένα Μέλος της ΕΟΕ λαμβάνει εκ μέρους ενός ή περισσότερων Μελών Πληροφορίες που δεν φέρουν την προαναφερομένη σήμανση, πρέπει να έλθει σε επαφή με το Μέλος ή τα Μέλη της ΕΟΕ που κοινοποίησαν τις εν λόγω Πληροφορίες και εν τω μεταξύ, να τις επεξεργάζεται σαν να είχαν κοινοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ανταλλαγής πληροφοριών. Ανταλλαγή Πληροφοριών 8.4. Οι προηγούμενες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες μπορούν να ανταλλάσσονται στο πλαίσιο μιας ΤΔ σύμφωνα με την παρ. 2.5 α) του Μνημονίου Κατανόησης ΕURΟΡΑ. Καμία μεταβίβαση κυριότητας προηγουμένων ή παράλληλων με το Σχέδιο Πληροφοριών, δεν μπορεί να λάβει χώρα ανάμεσα στα συμβαλλόμενα Μέλη στο πλαίσιο μιας ΤΔ που συμφωνείται δυνάμει της διευθέτησης ΕΟΕ, εκτός εάν διαφορετικές ειδικές διατάξεις που λαμβάνουν υπόψη εφαρμόσιμα δικαιώματα κυριότητος περιλαμβάνονται στην εν λόγω ΤΔ. 8.5. Οι προηγούμενες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες ανταλλάσσονται μόνον εάν μπορούν να ανταλλάσσονται χωρίς να προκύψει κάποια υποχρέωση ως προς τους κατόχους των δικαιωμάτων κυριότητας και όταν η κοινοποίησή τους είναι συμβατή με τις εθνικές διαδικασίες και τους εθνικούς κανονισμούς κοινοποίησής του ή των συμβαλλόμενων Μελών εκδότες. 8.6. Το ή τα συμβαλλόμενα Μέλη - παραλήπτες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν προηγούμενες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο μιας ΤΔ παρά μόνον για σκοπούς της πληροφόρησης ή της αξιολόγησης και δεν πρέπει να τις χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους χορηγήθηκαν χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδειά του ή των συμβαλλόμενων Μελών - εκδοτών. Ωστόσο και με την επιφύλαξη του προϋπάρχοντος δικαιώματος πρόσβασης στις προηγούμενες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες, εάν τα συμβαλλόμενα Μέλη αποφασίζουν από κοινού εκ των προτέρων ότι οι προγενέστερες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες που ανταλλάσσονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς διαφορετικούς από την πληροφορία και την αξιολόγηση, οι διατάξεις που διέπουν την χρήση αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην σχετική ΤΔ περί ανταλλαγής πληροφοριών. 8.7. Εάν ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα Μέλη -παραλήπτες, ή εάν το συμβαλλόμενο Μέλος-εκδότης θεωρεί ότι έγινε κακή χρήση των προηγούμενων ή παράλληλων με το Σχέδιο Πληροφοριών, συμβουλεύονται για να διεξάγουν μία έρευνα και να καθορίσουν εάν το ή τα συμβαλλόμενα Μέλη-παραλήπτες πρέπει να αποζημιώνουν οικονομικά ή με άλλο τρόπο, τον κύριο των εν λόγω πληροφοριών που υπέστη ζημιά (τόσο αν αφορά το συμβαλλόμενο Μέλος-εκδότης όσο και αν αφορά τον συμβαλλόμενό του). Σχέδια Ε&Τ σε συνεργασία 8.8. Τα Σχέδια Ε&Τ μπορούν να δημιουργηθούν στο πλαίσιο συμφωνηθέντων ΤΔ δυνάμει της παρούσας διευ­θέτησης ΕΟΕ σύμφωνα με τους παρ. 2.5 β) έως 2.5 στ) του Μνημόνιο Κατανόησης ΕURΟΡΑ. Τα Σχέδια αυτά διέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις εκτός εάν διαφορετικές ειδικές διατάξεις περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη ΤΔ. Σχέδια εξ’ ολοκλήρου χρηματοδοτημένα από τα συμβαλλόμενα Μέλη Προγενέστερες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες. 8.9. Το συμβαλλόμενο Μέλος - εκδότης κοινοποιεί, με αίτησή τους στα συμβαλλόμενα Μέλη παραλήπτες, γρήγορα και δωρεάν, όλες τις προγενέστερες και παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες που δημιουργούνται ή που έχουν δημιουργηθεί από αυτόν/αυτούς ή που τους παρασχέθηκαν από τον ή τους συμβαλλόμενούς του και που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του Σχεδίου Ε&Τ και για την χρήση των αποτελεσμάτων του, με την επιφύλαξη να εκπληρωθούν οι κάτωθι όροι: α) Το συμβαλλόμενο Μέλος- εκδότης καθορίζει ότι οι προγενέστερες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες, είναι απαραίτητες για το Σχέδιο Ε&Τ β) Οι προγενέστερες ή παράλληλες με το Σχέδιο πληροφορίες μπορούν να διατίθενται χωρίς να προκύπτει καμία υποχρέωση ως προς τους κατόχους των δικαιωμάτων κυριότητας. γ) Η κοινοποίηση των προγενέστερων ή παράλληλων με το Σχέδιο Πληροφοριών είναι συμβατή με τις εθνικές διαδικασίες και τους εθνικούς κανονισμούς κοινοποίησης του συμβαλλόμενου Μέλους. 8.10. Πριν από την συμφωνία εκάστης ΤΔ, κάθε συμβαλλόμενο Μέλος μεριμνά να δείξει στα λοιπά συμβαλλόμενα Μέλη το σύνολο των προγενέστερων ή παράλληλων με το Σχέδιο Πληροφοριών, τις οποίες μπορεί να τους κοινοποιήσει και οι Πληροφορίες αυτές εντοπίζονται στην αντίστοιχη ΤΔ. Ωστόσο, οι πρόσθετες προγενέστερες και παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες μπορούν επίσης να παρέχονται ως ανταπόκριση στις ανάγκες ενός Σχεδίου Ε&Τ μετά την έναρξη αυτού, χωρίς να τροποποιηθεί η ΤΔ. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της GGΑΤ καθορίζουν και ενημερώνουν ένα κατάλογο των κοινοποιημένων Πληροφοριών. 8.11. Το ή τα συμβαλλόμενα Μέλη-παραλήπτες μπορούν, με την επιφύλαξη προϋπάρχοντος δικαιώματος σε θέματα Πληροφοριών, να χρησιμοποιούν - ή να παρέχουν την δωρεάν χρήση - των προηγούμενων ή παράλληλων με το Σχέδιο Πληροφοριών για την εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο της αντίστοιχης ΤΔ ή την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της ΤΔ για τις Ανάγκες της άμυνας, εκτός και εάν η χρήση των εν λόγω Πληροφοριών περιορίζεται ρητά από διατάξεις της εν λόγω ΤΔ. Εάν τα δικαιώματα κυριότητας του συμβαλλόμενου περιορίζουν κανονικά την χρήση των προαναφερομένων Πληροφοριών από το ή τα συμβαλλόμενα Μέλη-παραλήπτες, τα τελευταία (Μέλη) μπορεί να εξουσιοδοτηθούν να χρησιμοποιήσουν ή να προσφέρουν την χρήση των εν λόγω πληροφοριών υπό ευλόγων και ορθών συνθηκών που πρέπει να συμφωνούνται με τον συμβαλλόμενο που κατέχει τα δικαιώματα κυριότητος. Όταν ένα συμβαλλόμενο Μέλος-παραλήπτης επιθυμεί να εκμεταλλευθεί τα αποτελέσματα της ΤΔ για κυβερνητικές Ανάγκες, οι διατάξεις που διέπουν την πρόσβαση στις προγενέστερες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των δικαιωμάτων κυριότητας, ορίζονται στην αντίστοιχη ΤΔ. Πληροφορίες προερχόμενες από το Σχέδιο 8.12. Όλες οι πληροφορίες που προέρχονται από το Σχέδιο και δημιουργούνται από ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα Μέλη - εκδότες, κοινοποιούνται στα συμβαλλόμενα Μέλη - παραλήπτες, γρήγορα και δωρεάν 8.13. Το ή τα συμβαλλόμενα Μέλη- παραλήπτες που λαμβάνουν τις Πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από το Σχέδιο, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ή να προσφέρουν την χρήση τους για τις Ανάγκες τους για άμυνα. Μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ή να προσφέρουν την χρήση τους, για τις κυβερνητικές τους Ανάγκες σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην αντίστοιχη ΤΔ. 8.14. Όταν οι Πληροφορίες προερχόμενες από το Σχέδιο δημιουργούνται από κοινού από ή για το σύνολο των συμβαλλόμενων Μελών, τα τελευταία (Μέλη) έχουν το δικαίωμα να επωφελούνται άμεσα και δωρεάν από αυτές. Μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ή να τις προσφέρουν για χρήση, για τις αμυντικές τους Ανάγκες. Μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ή να προσφέρουν την χρήση τους, για τις κυβερνητικές τους ανάγκες σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην αντίστοιχη ΤΔ. Σχέδια τα οποία χρηματοδοτούνται από κοινού από τα συμβαλλόμενα Μέλη και τους συμβαλλόμενους. Προγενέστερες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες 8.15. Οι διατάξεις των παρ.8.9 έως 8.11 εφαρμόζονται σε όλες τις προγενέστερες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες που ανήκουν στα συμβαλλόμενα Μέλη ή επί των οποίων έχουν ήδη λάβει αρκετά δικαιώματα χρήσης για να συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτές. Κοινοποίηση που αποτελεί το αντικείμενο των δικαιωμάτων κυριότητας. 8.16. Όταν αρκετά δικαιώματα χρήσης δεν έχουν ληφθεί ακόμα, ένα Συμβαλλόμενο Μέλος-εκδότης απαιτεί από τους συμβαλλόμενούς του, να θέσουν δωρεάν τις προγενέστερες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες, στη διάθεση των συμβαλλόμενων Μελών-παραληπτών, ή των συμβαλλόμενών τους, εάν οι εν λόγω Πληροφορίες είναι απαραίτητες για να τους επιτραπεί να εκτελέσουν το τμήμα των εργασιών που τους ανέρχεται στο πλαίσιο μιας ΤΔ. Η διαδικασία αυτή πρέπει να στηρίζεται σε κατάλληλες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Τα συμβαλλόμενα Μέλη και οι αντίστοιχοι συμβαλλόμενοί τους είναι υποχρεωμένοι να διευκρινίσουν, στα αντίστοιχα συμβόλαια, τις προγενέστερες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες που οι συμβαλλόμενοι των συμβαλλόμενων Μελών-παραλήπτες χρειάζονται. Χρήση που αποτελεί το αντικείμενο των δικαιωμάτων κυριότητας 8.17. Το ή τα συμβαλλόμενα Μέλη - παραλήπτες έχουν το δικαίωμα, με την επιφύλαξη κάθε προϋπάρχοντος δικαιώματος σε θέματα Πληροφοριών, να χρησιμοποιήσουν - ή να προσφέρουν την χρήση σε συμβαλλόμενο άλλο από τον συμβαλλόμενο του συμβαλλόμενου Μέλους- εκδότη - τις προγενέστερες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες, για να γίνει χρήση των Πληροφοριών που προέρχονται από το Σχέδιο και δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο μιας ΤΔ στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για σκοπούς πληροφόρησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εν λόγω ΤΔ: δωρεάν β) για την κοινοποίηση των αναγκαίων πληροφοριών, για συμβουλευτικούς σκοπούς: δωρεάν γ) για άλλες Ανάγκες άμυνας: σύμφωνα με εύλογους και δίκαιους όρους δ) για κυβερνητικές Ανάγκες: σύμφωνα με εύλογους και ορθούς όρους. 8.18. Σε όλες τις περιπτώσεις, το ή τα συμβαλλόμενα Μέλη-παραλήπτες πρέπει να πληροφορήσουν τον συμβαλλόμενο του συμβαλλόμενου Μέλους-εκδότης με προειδοποίηση 30 ημερών, για την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν τις προγενέστερες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες που λήφθηκαν σύμφωνα με τα εδάφια α) έως δ) κατωτέρω, και να μελετήσουν κάθε παρατήρηση που διατυπώνεται από τον συμβαλλόμενο σχετικά με την προτιθέμενη χρήση. Τα συμβαλλόμενα Μέλη-παραλήπτες παρέχουν στον συμβαλλόμενο, εάν είναι σε θέση να το κάνουν, την δυνατότητα να υποβάλλουν μία προσφορά για τις εργασίες που αποτελούν μέρος της προτιθέμενης χρήσης. Εάν το ή τα συμβαλλόμενα Μέλη-παραλήπτες, έχουν την πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τις Πληροφορίες για αμυντικές Ανάγκες και έχουν κάνει εύλογη και δίκαια προσφορά στον συμβαλλόμενο, η πραγματική χρήση μπορεί να ξεκινήσει 3 μήνες από την λήξη της προειδοποίησης στον συμβαλλόμενο, ακόμα και εάν η διαπραγμάτευση των ευλόγων και δικαίων συνθηκών συνεχίζεται. 8.19. Εάν το ή τα συμβαλλόμενα Μέλη- παραλήπτες έχουν την πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για κυβερνητικές Ανάγκες, οι όροι πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προηγούμενης συμφωνίας με τον ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο πριν από κάθε πραγματική χρήση των εν λόγω Πληροφοριών. 8.20. Σε όλες τις περιπτώσεις ωστόσο, εάν ο συμβαλλόμενος του συμβαλλόμενου Μέλους-εκδότης το απαιτεί, το ή τα συμβαλλόμενα Μέλη-παραλήπτες απαιτούν από τον προτιθέμενο δικαιούχο των Πληροφοριών, να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας πριν κοινοποιηθούν οι Πληροφορίες. Πληροφορίες προερχόμενες από το Σχέδιο Κοινοποίηση8.21. Το συμβαλλόμενο Μέλος-εκδότης απαιτεί από τον ή τους συμβαλλόμενούς του, να θέσουν δωρεάν σε διάθεση των συμβαλλόμενων Μελών-παραλήπτες, όλες τις Πληροφορίες που προέρχονται από το Σχέδιο και που δημιουργήθηκαν από τον ή τους συμβαλλόμενους στο πλαίσιο μιας ΤΔ. Χρήση8.22. Το ή τα συμβαλλόμενα Μέλη-παραλήπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή να προσφέρουν την χρήση των Πληροφοριών που προέρχονται από το Σχέδιο και δημιουργούνται από συμβαλλόμενο στο πλαίσιο μιας ΤΔ στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για σκοπούς πληροφόρησης και αξιολόγησης: δωρεάν β) για τον σχηματισμό προσφορών: δωρεάν γ) για άλλες Ανάγκες άμυνας: δωρεάν εκτός αντίθετης ένδειξης που διευκρινίζεται στην αντίστοιχη ΤΔ δ) για κυβερνητικές Ανάγκες: σύμφωνα με εύλογους και δίκαιους όρους 8.23. Σε όλες τις περιπτώσεις, το ή τα συμβαλλόμενα Μέλη-παραλήπτες πρέπει να πληροφορήσουν τον συμβαλλόμενο του συμβαλλόμενου Μέλους-εκδότης, με ειδοποίηση 30 ημερών, για την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που προέρχονται από το Σχέδιο και λήφθηκαν σύμφωνα με τα εδάφια α) έως δ) ως άνω. 8.24. Εάν το ή τα συμβαλλόμενα Μέλη-παραλήπτες έχουν την πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τις Πληροφορίες που προέρχονται από το Σχέδιο για κυβερνητικές Ανάγκες, οι όροι πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προηγούμενης συμφωνίας με τον ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο, πριν από κάθε πραγματική χρήση των εν λόγω Πληροφοριών. 8.25. Σε κάθε περίπτωση, και εάν ο συμβαλλόμενος του συμβαλλόμενου Μέλους-εκδότης το απαιτεί, το ή τα συμβαλλόμενα Μέλη-παραλήπτες απαιτούν από τον προτιθέμενο δικαιούχο των Πληροφοριών που προέρχονται από το Σχέδιο, να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας πριν κοινοποιηθούν οι εν λόγω Πληροφορίες. Σχέδια του Τεχνολογικού παρουσιαστή 8.26. Οι αναλυτικές διατάξεις που σχετίζονται με τα Σχέδια του τεχνολογικού παρουσιαστή (ΣΤΟ) περιέχονται στην αντίστοιχη ΤΔ. 8.27 Πλην αντίθετης ένδειξης που διευκρινίζεται στην αντίστοιχη ΤΔ, η κοινοποίηση προγενέστερων ή παράλληλων με το Σχέδιο πληροφοριών που προέρχονται από το Σχέδιο στο πλαίσιο μιας ΤΔ, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.8.9 έως 8.25 ως άνω. 8.28. Πλην αντίθετης ένδειξης που διευκρινίζεται στην αντίστοιχη ΤΔ, κάθε δάνειο εξοπλισμών ή υλικών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 (Δάνεια και μεταβιβάσεις εξοπλισμών και υλικών) της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ. 8.29. Όταν η εκτέλεση ενός ΣΤΟ καταλήγει μεταξύ άλλων στην παραγωγή εξοπλισμών ή υλικών (συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων λογισμικών) η αντίστοιχη ΤΔ πρέπει να περιλαμβάνει ακριβείς ενδείξεις σχετικά με την κυριότητα, την κατοχή, την συντήρηση και τα δικαιώματα χρήσης που ασκούν τα συμβαλλόμενα Μέλη και οι συμβαλλόμενοί τους ως προς αυτούς. Κάθε τροποποίηση στις ενδείξεις αυτές πρέπει να επιφέρει την τροποποίηση της εν λόγω ΤΔ ή την κατάρτιση νέας συμφωνίας ανάμεσα στα συμβαλλόμενα Μέλη, ανάλογα την περίπτωση. Εφευρέσεις και Διπλώματα 8.30. Κάθε συμβαλλόμενο Μέλος συμπεριλαμβάνει σε όλα τα συμβόλαια μία διάταξη που διέπει το γίγνεσθαι των δικαιωμάτων που σχετίζονται με τις εφευρέσεις οι οποίες προκύπτουν από Σχέδια Ε&Τ και με τα διπλώματα που προστατεύουν τις εφευρέσεις αυτές, σύμφωνα με τους όρους της οποίας: α) το συμβαλλόμενο Μέλος κατέχει την κυριότητα όλων των εφευρέσεων που γίνονται στο πλαίσιο των συμβολαίων αυτών καθώς και το δικαίωμα να υποβάλλει αιτήσεις πτυχίων για τις ίδιες εφευρέσεις, χωρίς να βαρύνει τον συμβαλλόμενο, ή β) ο συμβαλλόμενος κατέχει την κυριότητα (έχοντας την δυνατότητα να την διατηρήσει) των εφευρέσεων που γίνονται στο πλαίσιο των συμβολαίων αυτών, καθώς και το δικαίωμα να υποβάλλει αιτήσεις πτυχίων για τις ίδιες εφευρέσεις, εκχωρώντας στα συμβαλλόμενα Μέλη, δωρεάν και μη αποκλειστικές άδειες όλων των πτυχίων που προστατεύουν τις εφευρέσεις αυτές με σκοπό να εκμεταλλεύεται ή να προσφέρει την εκμετάλλευση των εφευρέσεων που έτυχαν πτυχίου, για αμυντικές Ανάγκες σ’ ολόκληρο τον κόσμο. 8.31. Οι διατάξεις των παρ. 8.32 έως 8.38 εφαρμόζονται στα δικαιώματα πτυχίου που αφορούν όλες τις εφευρέσεις που γίνονται από το πολιτικό ή στρατιωτικό προσωπικό του συμβαλλόμενου Μέλους κατά την εκτέλεση της εργασίας του λόγω Σχεδίου Ε&Τ, συμπεριλαμβανόμενου του προσωπικού των κυβερνητικών καταστημάτων, καθώς και τις εφευρέσεις που προκύπτουν από συμβόλαια τα οποία έχουν καταρτισθεί από συμβαλλόμενο Μέλος των οποίων το τελευταίο (Μέλος) κατέχει την κυριότητα ή εξουσιοδοτείται να την αποκτήσει. Εκτός από το πλαίσιο ενός Σχεδίου Ε&Τ, οι διατάξεις των παρ.8.39 έως 8.42 εφαρμόζονται. 8.32. Όταν ένας συμβαλλόμενο Μέλος κατέχει ή μπορεί να αποκτήσει το δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση πτυχίου για μία εφεύρεση, συμβουλεύεται το ή τα άλλα συμβαλλόμενα Μέλη σχετικά με τους όρους υποβολής της αίτησης για πτυχίο. Εάν ένα συμβαλλόμενο Μέλος, μετά την υποβολή της αίτησης για πτυχίο στην χώρα ενός εκ των λοιπών συμβαλλόμενων Μελών, αποφασίζει να διακόψει την διαδικασία της αίτησης πτυχίου, πληροφορεί το ή τα λοιπά συμβαλλόμενα Μέλη σχετικά με την απόφασή του και εξουσιοδοτεί το ή τα άλλα συμβαλλόμενα Μέλη να συνεχίσουν τα διαβήματά του. 8.33. Όταν μία εφεύρεση γίνεται από κοινού, από ή για λογαριασμό περισσοτέρων συμβαλλόμενων Μελών σε Σχέδιο Ε&Τ, τα συμβαλλόμενα Μέλη μπορούν να αποφασίσουν από κοινού ότι ένας εξ αυτών πρέπει να κατέχει όλα τα σχετικά δικαιώματα πτυχίου. Στην περίπτωση αυτή, το ή τα άλλα συμβαλλόμενα Μέλη αναλαμβάνουν με τα έξοδά τους, τα αναγκαία μέτρα για την εκχώρηση των δικαιωμάτων τους επί της εφεύρεσης στο συμβαλλόμενο Μέλος που έκανε τις διατυπώσεις για την αίτηση του πτυχίου. Οι αποφάσεις σχετικές με την υποβολή και την παρακολούθηση των αιτήσεων πτυχίου, με την διατήρηση και την εφαρμογή των δικαιωμάτων του πτυχίου, την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αυτών και την κατανομή των συνδυασμένων εξόδων, υιοθετούνται με κοινή συναίνεση των συμβαλλόμενων Μελών. 8.34. Κάθε συμβαλλόμενο μέλος παρέχει στα άλλα συμβαλλόμενα Μέλη αντίτυπα των αιτήσεων του πτυχίου που έχουν υποβληθεί και των πτυχίων που έχουν αποκτηθεί. 8.35. Πλην αντίθετης έγγραφης απόφασης υιοθετημένης από κοινού από το σύνολο των συμβαλλόμενων Μελών, έκαστος εξ’ αυτών παρέχει στα άλλα συμβαλλόμενα Μέλη μία μη αποκλειστική, αμετάκλητη και δωρεάν άδεια των πτυχίων τους για τις εφευρέσεις που γίνονται στο πλαίσιο των Σχεδίων Ε&Τ, με σκοπό την εκμετάλλευση των εν λόγω εφευρέσεων με πτυχίο για τις αμυντικές Ανάγκες σ’ ολόκληρο τον κόσμο. 8.36. Κάθε συμβαλλόμενο Μέλος πληροφορεί τον ή τα άλλα συμβαλλόμενα Μέλη για όλες τις αγωγές παραποίησεως πτυχίου που υποβλήθηκαν στο έδαφός του κατά τη διάρκεια των εργασιών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο των Σχεδίων Ε&Τ. Στο μέτρο του δυνατού, τα άλλα συμβαλλόμενα Μέλη παρέχουν τις Πληροφορίες τις οποίες διαθέτουν και που μπορούν να βοηθήσουν και να δικαιολογήσουν την μήνυση. Κάθε συμβαλλόμενο Μέλος είναι υποχρεωμένο να ασχοληθεί με όλες τις αγωγές παραποιήσεως πτυχίου που υποβάλλονται στο έδαφός του και συμβουλεύεται το ή τα άλλα συμβαλλόμενα Μέλη κατά την διαδικασία και πριν οποιαδήποτε ρύθμιση των εν λόγω αγωγών. Τα συμβαλλόμενα Μέλη παρέχουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές διαδικασίες εκάστου, την εξουσιοδότησή τους και την έγκρισή τους, για την χρήση και την κατασκευή, κατά την εκτέλεση, οποιασδήποτε εφεύρεσης προστατευμένης από πτυχίο που χορηγείται από τις αντίστοιχες χώρες τους. 8.37. Με εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρ.8.33 ως άνω, καμία εκχώρηση κυριότητας των Πληροφοριών δεν πρέπει να μεσολαβήσει ανάμεσα στα συμβαλλόμενα Μέλη, μέσα στο πλαίσιο της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ. Αποσπάσεις ή ανταλλαγές προσωπικού 8.38. Όταν οργανώνεται μία απόσπαση ή μια ανταλλαγή στο πλαίσιο μιας ΤΔ σχετικά με Σχέδιο Ε&Τ, οι παρ.8.9 έως 8.37 εφαρμόζονται στο σύνολο των Πληροφοριών, εφευρέσεων και πτυχίων που προκύπτουν από την εργασία του αποσπασμένου, στο Σχέδιο Ε&Τ, προσώπου, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μόνο από αυτό ή μαζί με άλλα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, οι Πληροφορίες, οι εφευρέσεις και τα πτυχία που το πρόσωπο δημιούργησε μόνο του, θεωρούνται ως Πληροφορίες που απορρέουν από το Σχέδιο το οποίο ανήκει στο συμβαλλόμενο Μέλος υποδοχής. 8.39. Όταν μία απόσπαση ή ανταλλαγή προσωπικού οργανώνεται εκτός του πλαισίου ενός ειδικού Σχεδίου Ε&Τ ή όταν το αποσπασμένο πρόσωπο εκτελεί εργασία εκτός ειδικού Σχεδίου Ε&Τ, οι ακόλουθες διατάξεις έχουν εφαρμογή. 8.40. Οι Πληροφορίες που δημιουργούνται από το προσωπικό κατά τη διάρκεια μιας απόσπασης ή ανταλλαγής, και όλα τα δικαιώματα τα οποία συνδέονται με αυτό, ανήκουν στο συμβαλλόμενο Μέλος υποδοχής που μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Πληροφορίες για κάθε νόμιμη χρήση. 8.41. Το συμβαλλόμενο μέλος υποδοχής κοινοποιεί άμεσα και δωρεάν στο αρχικό συμβαλλόμενο Μέλος, το σύνολο των Πληροφοριών που δημιουργείται από το προσωπικό που έγινε αντικείμενο απόσπασης ή ανταλλαγής. Το αρχικό συμβαλλόμενο Μέλος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή να παράσχει δωρεάν την χρήση των Πληροφοριών αυτών για τις αμυντικές του Ανάγκες εκτός εάν τα δύο συμβαλλόμενα Μέλη αποφασίσουν διαφορετικά από κοινού. 8.42. Το δικαίωμα κατάθεσης πτυχίων σε ολόκληρο τον κόσμο για να προστατεύονται οι εφευρέσεις του προσωπικού της ανταλλαγής κατά τη διάρκεια απόσπασης ή ανταλλαγής, ανήκει στο συμβαλλόμενο Μέλος υποδοχής σύμφωνα με τη εθνική του νομοθεσία και κανονισμό. Το συμβαλλόμενο Μέλος υποδοχής παρέχει στο αρχικό συμβαλλόμενο Μέλος, μία μη αποκλειστική, αμετάκλητη και δωρεάν άδεια των πτυχίων της για τις εφευρέσεις που γίνονται από το προσωπικό σε απόσπαση ή σε ανταλλαγή με σκοπό την εκμετάλλευση των εν λόγω εφευρέσεων που έτυχαν πτυχίου, για τις αμυντικές Ανάγκες σε ολόκληρο τον κόσμο. Άρθρο 9 - Πωλήσεις και μεταβιβάσεις σε τρίτους της ΕΟΕ-1Ανταλλαγή πληροφοριών 9.1. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται για τις ανταλλαγές Πληροφοριών που πραγματοποιούνται δυνάμει της παρ.2.5 του Μνημόνιο Κατανόησης ΕURΟΡΑ, εκτός και εάν διαφορετικές ειδικές διατάξεις περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη ΤΔ. 9.2. Ένα συμβαλλόμενο Μέλος δεν μπορεί να πωλήσει, να εκχωρήσει την κυριότητα, να παραδώσει ή να κοινοποιήσει με άλλο τρόπο, Πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο ΤΔ, σε κάποιο τρίτο της ΕΟΕ-1, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του συμβαλλόμενου Συμμετέχοντα - εκδότη ή του συμβαλλόμενού του, εάν εκείνο κατέχει τις εν λόγω πληροφορίες. Το Συμβαλλόμενο Μέλος - εκδότης, ή εάν συντρέχει περίπτωση, ο συμβαλλόμενός του, είναι μόνος εξουσιοδοτημένος να επιτρέψει τέτοιες μεταφορές και ενδεχομένως, να διευκρινίσει την μέθοδο και τους όρους εφαρμογής. Σχέδια σε συνεργασία 9.3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται στα Σχέδια Ε&Τ που καθορίζονται δυνάμει της παρ.2.5 εδ.β) έως στ) του Μνημόνιο Κατανόησης ΕURΟΡΑ, εκτός και εάν ειδικές διαφορετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη ΤΔ, 9.4. Κάθε συμβαλλόμενο Μέλος διατηρεί το δικαίωμα να πωλήσει, να εκχωρήσει την κυριότητα, να κοινοποιήσει ή να παραδώσει Πληροφορίες προερχόμενες από το Σχέδιο: α) τις οποίες το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο Μέλος ή ο συμβαλλόμενός του δημιούργησαν μόνοι κατά την εκτέλεση του μέρους των καθηκόντων που ανήκουν στο εν λόγω μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις της αντίστοιχης ΤΔ, όταν το συμβαλλόμενο Μέλος έλαβε αρκετά δικαιώματα στα σχετικά συμβόλαια. β) οι οποίες δεν περιλαμβάνουν καμία προγενέστερη ή παράλληλη με το Σχέδιο Πληροφορία που ανήκει στο άλλο συμβαλλόμενο Μέλος ή στους συμβαλλόμενούς του. 9.5. Στην περίπτωση κατά την οποία το ζήτημα προκύπτει, και δηλαδή εάν προγενέστερες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες που ένα Συμβαλλόμενο Μέλος προτίθεται να πωλήσει, να εκχωρήσει, να κοινοποιήσει ή να παραδώσει σε τρίτο του ΕΟΕ-1, εντάσσονται στο πλαίσιο των Πληροφοριών της παρ.9.4.α ως άνω, εφιστάται άμεσα στην προσοχή του άλλου ή των άλλων συμβαλλόμενων Μελών. Τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέλη ρυθμίζουν το ζήτημα πριν από κάθε πώληση ή άλλης μορφής εκχώρησης των προγενέστερων ή παράλληλων με το Σχέδιο Πληροφοριών, δεν έχουν δημιουργηθεί από ένα και μόνο συμβαλλόμενο Μέλος, εκτός και εάν μπορεί να αποδείξει το αντίθετο. 9.6. Μέσα στο όριο του επιτρεπτού κατά την παρ. 9.4. ως άνω, τα συμβαλλόμενα Μέλη που συμμετέχουν σε Σχέδιο Ε&Τ δεν μπορούν να πωλήσουν, να εκχωρήσουν την κυριότητα, να κοινοποιήσουν ή να παραδώσουν προγενέστερες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες σε τρίτο της ΕΟΕ-1 χωρίς την έγγραφη άδεια του άλλου συμβαλλόμενου Μέλους. Εξάλλου, τα συμβαλλόμενα Μέλη δεν μπορούν να επιτρέψουν καμία πώληση, κοινοποίηση ή διαβίβαση, ούτε από τον κύριο των Πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια του άλλου ή των άλλων συμβαλλόμενων Μελών. Η έγκριση αυτή μπορεί να δοθεί μόνον εφόσον η κυβέρνηση του προτιθέμενου δικαιούχου δεσμεύεται εγγράφως ως προς το συμβαλλόμενο Μέλος: α) να μην προβεί σε μεταγενέστερη εκχώρηση και να μην δώσει την συγκατάθεσή του για μεταγενέστερη εκχώρηση, του εξοπλισμού ή των παρεχόμενων Πληροφοριών, και β) να μην χρησιμοποιήσει ή να μην επιτρέψει την χρήση του εξοπλισμού ή των παρεχόμενων Πληροφοριών, παρά μόνον για τους στόχους που διευκρινίζονται από τα συμβαλλόμενα Μέλη. 9.7. Ένα Συμβαλλόμενο Μέλος δεν μπορεί να πωλήσει, να εκχωρήσει την κυριότητα, να κοινοποιήσει ή να παραδώσει σε τρίτο της ΕΟΕ-1, εξοπλισμούς, προγενέστερες ή παράλληλες με το Σχέδιο Πληροφορίες που παρασχέθηκαν από άλλο συμβαλλόμενο Μέλος ή από τον ή τους συμβαλλόμενούς του, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του συμβαλλόμενου Μέλους που παρείχε τους εξοπλισμούς αυτούς ή τις Πληροφορίες αυτές. Το αρχικό συμβαλλόμενο Μέλος ή ο συμβαλλόμενος/οι συμβαλλόμενοί του, είναι οι μόνοι που εξουσιοδοτούνται σε τέτοιες διαβιβάσεις και ενδεχομένως, πρέπει να διευκρινίσουν την μέθοδο και τους όρους εφαρμογής. 9.8. Η άδεια για πώληση ή μεταβίβαση των Πληροφο­ριών που προέρχονται από το Σχέδιο σε τρίτο της ΕΟΕ-1, δεν μπορεί να μη γίνει αποδεκτή, εκτός για λόγους που αφορούν στην εξωτερική πολιτική, στην εθνική ασφάλεια ή στους εθνικούς νόμους. Ένα συμβαλλόμενο Μέλος δεν μπορεί να αντιταθεί σε πώληση ή σε μεταβίβαση προς Τρίτο της ΕΟΕ-1 εάν ο ίδιος είναι πρόθυμος να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις Πληροφορίες αυτές στον ίδιο τρίτο της ΕΟΕ-1. Άρθρο 10 - Τελωνειακά δικαιώματα, τέλη και παρόμοιες οφειλές.10.1. Πλην αντίθετης ένδειξης που διευκρινίζεται σε ΤΔ δημιουργημένη στο πλαίσιο της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ, οι διατάξεις του άρθρου 10 του Μνημόνιο Κατανόησης ΕURΟΡΑ εφαρμόζονται στην παρούσα διευθέτηση της ΕΟΕ και σε κάθε ΤΔ που συμφωνείται στο πλαίσιο αυτής. Άρθρο 11 - Αποσπάσεις και ανταλλαγές προσωπικού11.1. Όλες οι αποσπάσεις και ανταλλαγές προσωπικού, που γίνονται στο πλαίσιο μίας ΤΔ και συμφωνείται δυνάμει της παρούσας διευθέτησης της ΕΟΕ, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 11.2. Οι αποσπάσεις και οι ανταλλαγές περιορίζονται στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό των συμβαλλόμενων Μελών. 11.3. Το προσωπικό που αποτελεί αντικείμενο μιας απόσπασης ή ανταλλαγής δεν εξασφαλίζει καμία αποστολή σύνδεσης αλλά εκτελεί ορισμένες εργασίες και καθήκοντα από κοινού με τα συμβαλλόμενα Μέλη. 11.4. Το συμβαλλόμενο Μέλος υποδοχής αναλαμβάνει: α) Τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής που συνδέονται με την εκτέλεση εκάστου καθήκοντος που ζητείται από το συμβαλλόμενο Μέλος υποδοχής β) Τα έξοδα τα οποία προκύπτουν από μία αλλαγή του τόπου εργασίας η οποία διατάσσεται από το συμβαλλόμενο Μέλος υποδοχής 11.5. Το αρχικό συμβαλλόμενο Μέλος αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα έξοδα και τις δαπάνες του προσωπικού που αποτελεί αντικείμενο μιας απόσπασης και ειδικά: α) Το σύνολο των μισθών, των κοινωνικών βαρών και των αποζημιώσεων β) Τα έξοδα μεταφοράς στον προορισμό και από την προέλευση της χώρας του συμβαλλόμενου Μέλους υποδοχής, πλην εκείνων που μνημονεύονται στο εδάφιο 11.4.α) γ) Όλα τα έξοδα που συνδέονται με προσωρινή αποστολή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς όταν η αποστολή εκτελείται με αίτηση του αρχικού συμβαλλόμενου Μέλους δ) Η αποζημίωση της απώλειας ή των ζημιών που προκαλούνται στα αγαθά του προσωπικού σε απόσπαση ή σε ανταλλαγή, ή προσώπων που τον βαρύνουν ε) Η μετακόμιση των προσώπων που τον βαρύνουν και των κινητών αγαθών του προσωπικού σε απόσπαση ή σε ανταλλαγή. στ) Όλα τα έξοδα τα οποία συνδέονται με την επιστροφή του προσωπικού σε απόσπαση ή ανταλλαγή, στο τέλος της διάθεσής τους, καθώς και των προσώπων που τον βαρύνουν. ζ) την προετοιμασία και την μεταφορά των σωρών καθώς και τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση Θανάτου ενός μέλους του προσωπικού σε απόσπαση ή ανταλλαγή ή των προσώπων σε βάρους του. 11.6. Το συμβαλλόμενο Μέλος υποδοχής δεν τιμολογεί την χρήση των εγκαταστάσεων και των εξοπλισμών που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανέθεσε στο προσωπικό σε απόσπαση ή σε ανταλλαγή. 11.7. Το προσωπικό που αποτελεί αντικείμενο απόσπασης ή ανταλλαγής υποχρεούνται ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνεται στους νόμους, στους κανονισμούς και στις διαδικασίες ασφάλειας που ορίζονται από την κυβέρνηση του συμβαλλόμενου Μέλους υποδοχής και όλες οι ταξινομημένες Πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση του προσωπικού αυτού υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις και εγγυήσεις προστασίας που μνημονεύονται στο Άρθρο 6 (ασφάλεια και επισκέψεις) της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ καθώς και σε κάθε εγχειρίδιο ασφάλειας και ταξινόμησης που εφαρμόζεται στις δραστηριότητες για τις οποίες το προσωπικό σε απόσπαση, έχει προσληφθεί. 11.8. Το συμβαλλόμενο Μέλος υποδοχής πληροφορεί εκ των προτέρων το αρχικό συμβαλλόμενο Μέλος περί των ιατρικών και οδοντιατρικών φροντίδων που μπορεί να παρασχεθούν στο προσωπικό απόσπασης ή ανταλλαγής και/ή στα πρόσωπα που τον βαρύνουν. 11.9. Σύμφωνα με την νομοθεσία και τον κανονισμό που εφαρμόζεται στο έδαφός του, το συμβαλλόμενο Μέλος υποδοχής προσφέρει στα μέτρα των δυνατοτήτων του, εγκαταστάσεις για την φιλοξενία και την σίτιση, στο προσωπικό σε απόσπαση ή σε ανταλλαγή καθώς και στα πρόσωπα που τον βαρύνουν. Το προσωπικό σε απόσπαση ή σε ανταλλαγή πρέπει να πληρώσει τα ίδια έξοδα στέγασης και σίτισης με το προσωπικό του συμβαλλόμενου Μέλους υποδοχής. Στους τόπους όπου το συμβαλλόμενο Μέλος υποδοχής δεν προσφέρει καμία εγκατάσταση για το δικό του προσωπικό, το αρχικό συμβαλλόμενο Μέλος πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για το προσωπικό σε απόσπαση και σε ανταλλαγή. 11.10. Οι περιορισμοί, οι προϋποθέσεις και τα γενικά προνόμια που εφαρμόζονται στο προσωπικό της απόσπασης ή της ανταλλαγής (π.χ. τα δικαιώματα για άδειες), καθορίζονται εκ των προτέρων από κοινού από τα Μέλη της ΕΟΕ. Το συμβαλλόμενο Μέλος υποδοχής υποχρεούται να πληροφορήσει το προσωπικό της απόσπασης ή της ανταλλαγής, σχετικά με τους κανονισμούς, τις οδηγίες, τα ήθη και έθιμα στα οποία πρέπει να συμμορφώνεται στο πλαίσιο της ανταλλαγής. 11.11. Το συμβαλλόμενο Μέλος υποδοχής πρέπει να μεριμνήσει ώστε το προσωπικό της απόσπασης ή της ανταλλαγής να έχει πληροφορηθεί πλήρως σχετικά με την νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν σχετικά με την προστασία των ιδιωτικών Πληροφοριών (πτυχία, δικαιώματα αναπαραγωγής, τεχνογνωσία, μυστικά κατασκευής) και των ταξινομημένων Πληροφοριών στις οποίες θα μπορούσε να έχει πρόσβαση κατά τη διάρκεια της απόσπασης, της ανταλλαγής ή μετά. 11.12. Το προσωπικό που αποτελεί το αντικείμενο της απόσπασης ή της ανταλλαγής καθώς και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, πρέπει να συνάψουν μία ασφάλεια αυτοκινήτου σύμφωνα με την νομοθεσία και τον κανονισμό που ορίζεται από την κυβέρνηση ή την πολιτική ηγεσία του συμβαλλόμενου Κράτους Μέλους υποδοχής, στο έδαφος στο οποίο ευρίσκονται. Άρθρο 12 - Δάνεια και παραχωρήσεις εξοπλισμών και υλικών12.1. Κάθε δάνειο εξοπλισμών ή υλικών πρέπει να περιγράφεται σε ΤΔ που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ. Κάθε συμβαλλόμενο Μέλος, μπορεί σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό του και χωρίς έξοδα για το άλλο ή τα άλλα συμβαλλόμενα Μέλη, να δανείσει εξοπλισμούς και υλικά που χρειάζονται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πλαίσιο της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ. 12.2. Οι εξοπλισμοί και τα υλικά που δανείζονται, χρησιμοποιούνται από το συμβαλλόμενο Μέλος δικαιούχο, μόνον για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του. Οι εξοπλισμοί και τα υλικά παραμένουν κυριότητα του συμβαλλόμενου Μέλους-προμηθευτή. Εξάλλου, το συμβαλλόμενο Μέλος-δικαιούχος μεριμνά να παραμένουν οι εξοπλισμοί και τα υλικά σε κατάσταση λειτουργίας, να συντηρούνται και να επισκευάζονται, και τα επιστρέφει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όπως τα παρέλαβε, λαμβάνοντας υπόψη την κανονική φθορά, εκτός και εάν το συμβαλλόμενο Μέλος- προμηθευτής έχει παραδεχτεί ότι η καταστροφή ή η κατανάλωση των εξοπλισμών ή των υλικών ήταν απαραίτητα για τις ανάγκες της δραστηριότητας. Η καταστροφή αυτή ή η κατανάλωση δεν οδηγούν σε καμία επιστροφή χρημάτων στο συμβαλλόμενο Μέλος - προμηθευτή. Ωστόσο, το συμβαλλόμενο Μέλος-δικαιούχος πρέπει να αναλαμβάνει τα έξοδα για κάθε ζημιά (διαφορετική από την συνηθισμένη φθορά) ή απώλεια των εξοπλισμών ή των υλικών. Τα έξοδα αυτά δεν πρέπει να είναι ανώτερα από τα έξοδα αντικατάστασης εκτός ενός ποσού καθορισμένου από τα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα Μέλη και που ανταποκρίνονται σε συνηθισμένη φθορά. 12.3. Τα συμβαλλόμενα Μέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να είναι σι εξοπλισμοί τους και τα υλικά τους σε κατάσταση να προσφέρουν χρήση και να λειτουργούν για την προβλεπόμενη χρήση. Ωστόσο το συμβαλλόμενο Μέλος-προμηθευτής δεν δίνει καμία ασφάλεια ή εγγύηση για την καταλληλότητα των εξοπλισμών ή των υλικών για ειδική χρήση ή ειδικό σκοπό και δεν δεσμεύεται για να τροποποιήσει, να βελτιώσει ή να προσαρμόσει όλο ή μέρος του εξοπλισμού ή των υλικών. 12.4. Το συμβαλλόμενο Μέλος-προμηθευτής παραχωρεί τους εξοπλισμούς και τα υλικά για τη διάρκεια του δανείου που αναφέρεται. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να θέσει ένα τέλος στο δάνειο. 12.5. Το συμβαλλόμενο Μέλος-προμηθευτής διαθέτει τους εξοπλισμούς και τα υλικά στο συμβαλλόμενο Μέλος- δικαιούχο στον τόπο που ορίζεται από κοινού. Η ευθύνη των εξοπλισμών και των υλικών παραχωρείται από το συμβαλλόμενο Μέλος-προμηθευτή στο συμβαλλόμενο Μέλος-δικαιούχο, κατά την παραλαβή. Κάθε μεταγενέστερη μεταφορά τίθεται υπό την ευθύνη του συμβαλλόμενου Μέλους-δικαιούχου. Η ευθύνη της πληρωμής των εξόδων που προκύπτει από τη διαδικασία αυτή ορίζεται λεπτομερώς στην αντίστοιχη ΤΔ. 12.6. Το συμβαλλόμενο Μέλος-προμηθευτής κοινοποιεί στο συμβαλλόμενο Μέλος-δικαιούχο, όλες τις αναγκαίες Πληροφορίες που επιτρέπουν την χρήση των εξοπλισμών ή των υλικών. 12.7. Το συμβαλλόμενο Μέλος-δικαιούχος εξετάζει και απογράφει τον εξοπλισμό και τα υλικά κατά την παραλαβή. Προβαίνει επίσης στην ίδια διαδικασία πριν την επιστροφή τους (εκτός και εάν ο εξοπλισμός και τα υλικά καταστράφηκαν ή καταναλώθηκαν). 12.8. Το συμβαλλόμενο Μέλος-δικαιούχος αναφέρει εγγράφως την κατανάλωση ή την καταστροφή των εξοπλισμών ή των υλικών. Εάν η προβλεπόμενη κατανάλωση ή καταστροφή δεν έγινε στην λήξη ή στην καταγγελία του δανείου, το συμβαλλόμενο Μέλος-δικαιούχος πρέπει -πλην αντίθετης απόφασης του συμβαλλόμενου Μέλους- προμηθευτή, να επιστρέψει τον εξοπλισμό ή τα υλικά στο συμβαλλόμενο Μέλος-προμηθευτή στον τόπο που ορίζεται από κοινού. 12.9. Ο εξοπλισμός και τα υλικά που αποκτήθηκαν από κοινού με σκοπό την χρήση τους στο πλαίσιο ΤΔ που έχει συμφωνηθεί δυνάμει της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ, παραχωρούνται σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινού από τα συμβαλλόμενα Μέλη. 12.10. Το δάνειο ή η παραχώρηση εξοπλισμού ή υλικών για την στήριξη ενός Σχεδίου τεχνολογικής παρουσίασης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.12.1 έως 12.9 ως άνω, πλην αντίθετης ένδειξης που μνημονεύεται στην αντίστοιχη ΤΔ. Η κυριότητα και η χρήση εξοπλισμών ή υλικών (συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων λογισμικών) που αποτελούν μέρος τεχνολογικής παρουσίασης υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 (κοινοποίηση και χρήση των πληροφοριών) και του άρθρου 9 (πωλήσεις και παραχωρήσεις σε τρίτους του ΕΟΕ-1) της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ. Άρθρο 13 - προσχώρηση νέων μελών13.1. Κάθε συμμετέχοντας στο Μνημόνιο Κατανόησης ΕURΟΡΑ μπορεί να γίνει ο υπογράφων της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ με την επιφύλαξη της ομόφωνης συμφωνίας των άλλων Μελών ΕGΕ. Ένα νέο Μέλος γίνεται δεκτό στο ΕΟΕ μετά την υπογραφή αυτού και των άλλων Μελών ΕΟΕ, μιας τροποποίησης της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ. Άρθρο 14 - Έναρξη ισχύος, διάρκεια τροποποίησης,ανάκληση και απόσυρσηΈναρξη ισχύος και διάρκεια 14.1. Το παρόν έγγραφο αποτελεί την σύνθεση του συνόλου των προηγούμενων εκδοχών της Διευθέτησης ΕΟΕ και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων και έχει έναρξη ισχύος κατά την ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής. Ωστόσο, κατά την υπογραφή, ένα Μέλος ΕΟΕ μπορεί να δηλώσει ότι όσο το αφορά, η παρούσα διευθέτηση ΕΟΕ θα έχει έναρξη ισχύος μετά την γνωστοποίηση της κοινοβουλευτικής έγκρισης / της εκτέλεσης των απαραιτήτων εθνικών νομικών διαδικασιών. Η παρούσα διευθέτηση ΕΟΕ παραμένει σε ισχύ μέχρι την ανάκληση με ομόφωνη έγκριση των Μελών της ΕΟΕ ή σε περίπτωση ανάκλησης του Μνημόνιο Κατανόησης ΕURΟΡΑ ανάλογα με το εάν η μία περίπτωση προηγείται της άλλης. Παρόμοιες διατάξεις εφαρμόζονται σε κάθε ΤΔ που δημιουργείται στο πλαίσιο της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ, πλην αντίθετης ένδειξης που διευκρινίζεται στην ΤΔ. 14.2. Τα Μέλη της ΕΟΕ επανεξετάζουν το καθεστώς της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ σε τακτά διαστήματα και αποφασίζουν σε κάθε εξέταση την συνέχισή της ή την ανάκλησή της. Τροποποιήσεις14.3. Η παρούσα διευθέτηση ΕΟΕ μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή με έγγραφη αμοιβαία συμφωνία των Μελών της ΕΟΕ. Κάθε συμφωνηθείσα ΤΔ στο πλαίσιο της παρούσας διευθέτησης μπορεί επίσης να τροποποιηθεί με αμοιβαία έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μελών Ανάκληση14.4. Η παρούσα διευθέτηση ΕΟΕ μπορεί να ανακληθεί με αμοιβαία έγγραφη συμφωνία των Μελών της ΕΟΕ και στην περίπτωση αυτή, όλες οι ΤΔ που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο αυτής, παύουν επίσης να υπάρχουν. Κάθε ΤΔ που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ μπορεί επίσης να ανακληθεί με αμοιβαία έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων Μελών. Στην περίπτωση αυτή, κάθε συμβαλλόμενο Μέλος ανακαλεί τα δικά του εθνικά συμβόλαια ή άλλες ρυθμίσεις, σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 (Συμβατικές διατάξεις) της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ. Η ανάκληση της ΤΔ θα είναι αποτελεσματική όταν η ευθύνη και τα έξοδα της ανάκλησης των κοινών συμβολαίων, των συμβολαίων που έχουν καταρτιστεί από το ένα συμβαλλόμενο Μέλος για λογαριασμό άλλου Μέλους, ή των συμβολαίων που έχουν καταρτιστεί από ένα συμβαλλόμενο Μέλος για λογαριασμό των συμβαλλόμενων Μελών της ΕΟΕ, θα έχουν καθοριστεί με κοινή συμφωνία από τα ενδιαφερόμενα συμβαλλόμενα Μέλη. Απόσυρση14.5. Εάν ένα από τα Μέλη της ΕΟΕ αποφασίζει να αποσυρθεί από την παρούσα διευθέτηση ΕΟΕ, γνωστοποιεί την πρόθεσή του εγγράφως στα άλλα Μέλη της ΕΟΕ τουλάχιστον έξι μήνες πριν και τους συμβουλεύεται για να καθορίσει τις πιο ευνοϊκές διατάξεις που λαμβάνονται για τη συνέχεια, την μεταφορά και την αποπεράτωση όλων των τρεχούμενων εργασιών. Για να μπορέσει να γίνει η απόσυρση με ικανοποιητικές συνθήκες, το Μέλος της ΕΟΕ που αποσύρεται πρέπει να θέσει στη διάθεση των άλλων Μελών της ΕΟΕ, μέχρι την πραγματική ημερομηνία της απόσυρσης, το σύνολο των προγενέστερων ή παράλληλων με το Σχέδιο Πληροφοριών που έχουν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των Σχεδίων Ε&Τ στα οποία συμμετείχαν. 14.6. Εάν ένα από τα συμβαλλόμενα Μέλη επιθυμεί να αποσυρθεί από μία ή περισσότερες ΤΔ που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ αλλά όχι από την διευθέτηση ΕΟΕ, πρέπει να πληροφορήσει το άλλο ή τα άλλα συμβαλλόμενα Μέλη εγγράφως 3 μήνες πριν. Οι αρχές που μνημονεύονται στους παρ. 14.4 και 14.5 έχουν εφαρμογή. Εάν το Μέλος που αποσύρεται κατάρτισε συμβόλαιο για λογαριασμό άλλου ή άλλων συμβαλλόμενων Μελών σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην παρ.5.4 του Άρθρου 5 της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ, τα συμβαλλόμενα Μέλη συμβουλεύονται για να καθορίσουν εάν το συμβόλαιο πρέπει να συνεχιστεί επί των ίδιων βάσεων και να ορίσουν το επίπεδο υποστήριξης που το μέλος που αποσύρεται πρέπει (ενδεχομένως) να παρέχει στο συμβόλαιο. 14.7. Από την πραγματική ημερομηνία της απόσυρσής του από ΤΔ, ένα συμβαλλόμενο Μέλος δεν εξουσιοδοτείται πια να λαμβάνει νέες Πληροφορίες αλλά συνεχίζει να επωφελείται από τα πλεονεκτήματα που έλαβε μέχρι την ημερομηνία αυτή. 14.8. Οι διατάξεις της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ που αναφέρεται στα Άρθρα 6 (Ασφάλεια και επισκέψεις), 7 (Αιτήσεις αποζημίωσης και ευθύνη) 8 (κοινοποίηση και χρήση των πληροφοριών), 9 (πώληση και διαβίβαση σε τρίτους της ΕΟΕ-1) και 15 (κανονισμός των διαφορών), καθώς και όλες οι ευθύνες που μπορεί να προκύψουν από τους παρ, 14.5 ή 14.6 ως άνω, παραμένουν σε ισχύ παρά την ανάκληση ή την λήξη της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ ή κάθε ΤΔ που συμφωνείται στο πλαίσιο αυτής ή της απόσυρσης ενός ή περισσοτέρων εκ των Συμμετεχόντων της εν λόγω διευθέτησης ή κάθε ΤΔ που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο αυτής. Άρθρο 15 - Κανονισμός των διαφορών15.1. Κάθε διαφορά σχετική με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας διευθέτησης ΕΟΕ ρυθμίζεται με την διαβούλευση ανάμεσα στα Μέλη της ΕΟΕ και δεν μπορεί να εισήχθη ενώπιον εθνικού ή διεθνούς δικαστηρίου ούτε ενώπιον τρίτου. Άρθρο 16 - υπογραφή16.1. Οι προηγούμενες διατάξεις αντανακλούν τις συμφωνίες στις οποίες κατέληξαν τα Μέλη και υπογράφονται εις διπλούν (γαλλικά και αγγλικά), και κάθε κείμενο είναι εξίσου αυθεντικό. 14.2. Για διοικητικούς λόγους, τα πρωτότυπα κείμενα φυλάσσονται από τον Βρετανό υπουργό Άμυνας που ενεργεί ως θεματοφύλακας της παγιοποιημένης εκδοχής της παρούσας Διευθέτησης. Ένα ακριβές αντίγραφο εκάστου των κειμένων αυτών αποστέλλεται σε όλα τα Μέλη της ΟΕΟ.
Article 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της διευθέτησης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 παράγραφος 14.1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Title Ref.Number Date
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label