ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/3629

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-12-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2008.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2008, τα έσοδα και τα έξοδα του οποίου ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:
Άρθρο 2
1.  
    Τα έσοδα και τα έξοδα των παρακάτω ταμείων και υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2008 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και έχουν κατά ταμείο και υπηρεσία ως ακολούθως: Έσοδα Έξοδα 1) Ταμείο Εθνικής Άμυνας Ευρώ 9.170.000 9.170.000 2) Ταμείο Εθνικού Στόλου 9750 000 9.750.000 3) Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας 5.953.650 5.953.650 4) Εθνικά Κληροδοτήματα 51.820.255 51 820.255 5) Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων 511.528.000 511.528.000 6) Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) 50.595.590 50.595 590 7) Κεφάλαια Σποροπαραγωγής (Α΄ Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) 9.976.295 9.976.295 8) Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (Β΄ Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) 396 190 396.190 9) Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 4 140.596 000 4.140.596 000 10) Λογαριασμός Πετρελαιοειδών 37.700.000 11) Επιτροπή Ανταγωνισμού 15.612.977 15.612.977 Σύνολο 4.843.098.957 4.805.398.957 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία