ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2008/3732

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2008-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2008-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2008-12-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2009.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2009, τα έσοδα και τα έξοδα του οποίου ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως: α. ΕΣΟΔΑ Τακτικός προϋπολογισμός Ευρώ 99.366.000.000 -Τακτικά 61.867.000.000 -Από Ευρωπαϊκή Ένωση 405.000.000 -Πιστωτικά 35.639.000.000 -Ειδικά 1.455.000.000 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων 8.800.000.000 -Ίδια έσοδα 200.000.000 -Από Ευρωπαϊκή Ένωση 3.500.000.000 -Πιστωτικά 5.100.000.000 Σύνολο 108.166.000.000 β. ΕΞΟΔΑ Τακτικός προϋπολογισμός 99.366.000.000 -Τακτικά 95.371.000.000 -Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2.540.000.000 -Αντικριζόμενα από ειδικά έσοδα 1.455.000.000 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων 8.800.000.000 Σύνολο 108.166.000.000.
Άρθρο 2
1.  
    Τα έσοδα και τα έξοδα των παρακάτω ταμείων και υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2009 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και έχουν κατά ταμείο και υπηρεσία ως ακολούθως: ΈσοδαΈξοδα 1) Ταμείο Εθνικής Άμυνας Ευρώ 6.690.000 6.690.000 2) Ταμείο Εθνικού Στόλου 11.159.800 11.159.800 3) Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας 4.195.850 4.195.850 4) Εθνικά Κληροδοτήματα 56.973.004 56.973.004 5) Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων 531.528.000 531.528.000 6) Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) 50.838.830 50.838.830 7) Κεφάλαια Σποροπαραγωγής (Α’ Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) 6.983.949 6.983.949 8) Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (Β’ Παράρτημα Κ.Τ.ΓΚ.Δ.) 550.000 550.000 9) Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 4.068.169.761 4.068.169.761 10) Λογαριασμός Πετρελαιοειδών 37.700.000 11) Επιτροπή Ανταγωνισμού 21.516.333 21.516.333 Σύνολο 4.796.305.527 4.758.605.527 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Κολωνία, 23 Δεκεμβρίου 2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία