ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3744

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-02-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-02-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, μετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο, στις 12 Ιουνίου 2006, μετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφεξής «τα κράτη μέλη», και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής «η Κοινότητα», αφενός, και Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, εφεξής «η Αλβανία», αφετέρου,ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τους στενούς δεσμούς μεταξύ των μερών και τις κοινές τους αξίες, καθώς και την επιθυμία τους να ενισχύσουν τους δεσμούς αυτούς και να καθιερώσουν στενές και μόνιμες σχέσεις βασιζόμενες στην αμοιβαιότητα και το αμοιβαίο συμφέρον, γεγονός που θα επιτρέψει στην Αλβανία να ενισχύσει και να επεκτείνει τις σχέσεις με την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, τις οποίες έχει ήδη εγκαθιδρύσει με την Κοινότητα μέσω της Συμφωνίας για το Εμπόριο και την Εμπορική και Οικονομική Συνεργασία του 1992? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημασία της παρούσας συμφωνίας στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, για την εγκαθίδρυση και την εδραίωση σταθερής ευρωπαϊκής τάξης βασιζόμενης στη συνεργασία, της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το υπόβαθρο, καθώς και στο πλαίσιο του συμφώνου σταθερότητας? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση των μερών να συμβάλουν με κάθε τρόπο στην πολιτική, οικονομική και θεσμική σταθεροποίηση στην Αλβανία καθώς και στην περιοχή, μέσω της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών και του εκδημοκρατισμού, της δημιουργίας θεσμών και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, της ολοκλήρωσης του περιφερειακού εμπορίου και της βελτιωμένης οικονομικής συνεργασίας, καθώς και μέσω της συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και ειδικότερα στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, και της ενίσχυσης της εθνικής και περιφερειακής ασφάλειας? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση των μερών να ενισχύσουν τις πολιτικές και οικονομικές ελευθερίες που αποτελούν το ίδιο το θεμέλιο της παρούσας συμφωνίας, καθώς και τη δέσμευση τους να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εθνοτικών μειονοτήτων, και τις δημοκρατικές αρχές μέσω ενός πολυκομματικού συστήματος με ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση των μερών για πλήρη εφαρμογή όλων των αρχών και των διατάξεων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΑΣΕ, κυρίως εκείνων της τελικής πράξης του Ελσίνκι, των τελικών κειμένων των Διασκέψεων της Μαδρίτης και της Βιέννης, του Χάρτη των Παρισίων για μία Νέα Ευρώπη, καθώς και του συμφώνου σταθερότητας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, έτσι ώστε να συμβάλουν στην περιφερειακή σταθερότητα και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση των μερών να εφαρμόσουν τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς και την ετοιμότητα της Κοινότητας να συμβάλει στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Αλβανία? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση των μερών για ελεύθερο εμπόριο, τηρουμένων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΠΟΕ? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την επιθυμία των μερών να αναπτύξουν περαιτέρω τον τακτικό πολιτικό διάλογο επί διμερών και διεθνών θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών θεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης? ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη δέσμευση των μερών να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα και να ενισχύσουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας βάσει της διακήρυξης που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη στις 20 Οκτωβρίου 2001? ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει νέο κλίμα στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους και, κυρίως, στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων, καθοριστικών παραγόντων για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό? ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δέσμευση της Αλβανίας να εναρμονίσει, στους σχετικούς τομείς, τη νομοθεσία της με εκείνη της Κοινότητας και να την εφαρμόσει αποτελεσματικά? ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυμία της Κοινότητας να παράσχει αποφασιστική στήριξη για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης και να χρησιμοποιήσει προς τον σκοπό αυτό όλα τα διαθέσιμα μέσα συνεργασίας και τεχνικής, χρηματοδοτικής και οικονομικής βοήθειας επί μίας συνολικής ενδεικτικής πολυετούς βάσης? ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο του Τρίτου μέρους, τίτλος ΙV της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεσμεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως χωριστά συμβαλλόμενα μέρη και όχι ως μέρη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έως ότου το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία (κατά περίπτωση) κοινοποιήσουν στην Αλβανία ότι δεσμεύονται ως μέρη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το ίδιο ισχύει για τη Δανία, σύμφωνα με το προσαρτημένο στις εν λόγω συνθήκες πρωτόκολλο σχετικά με τη θέση της Δανίας? ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη σύνοδο κορυφής του Ζάγκρεμπ, όπου έγινε έκκληση για μεγαλύτερη εδραίωση των σχέσεων μεταξύ των χωρών της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για καλύτερη περιφερειακή συνεργασία? ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι κατά τη σύνοδο κορυφής της Θεσσαλονίκης ενισχύθηκε η διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης ως πλαίσιο για την πολιτική που διέπει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και υπογραμμίστηκε η προοπτική της ενσωμάτωσης τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα με την πρόοδο της μεταρρύθμισης σε κάθε μία από αυτές και τις επιδόσεις τους? ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το μνημόνιο συμφωνίας για τη διευκόλυνση και ελευθέρωση του εμπορίου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 2001, με το οποίο η Αλβανία, μαζί με άλλες χώρες της περιοχής, δεσμεύτηκε να διαπραγματευθεί ένα δίκτυο διμερών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών ώστε να βελτιωθούν η ικανότητα της περιοχής να προσελκύσει επενδύσεις και οι προοπτικές ένταξης της στην παγκόσμια οικονομία? ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την Αλβανία στο γενικό πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο της Ευρώπης και την ιδιότητα της Αλβανίας ως δυνητικής υποψήφιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εκπλήρωση των κριτηρίων που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο 1993, με την επιφύλαξη της επιτυχούς εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 11.Εγκαθιδρύεται σύνδεση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αλβανίας, αφετέρου. 2.Οι στόχοι της σύνδεσης αυτής είναι: - να στηριχθούν οι προσπάθειες της Αλβανίας για ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου? - να στηριχθούν τόσο η πολιτική, οικονομική και θεσμική σταθερότητα στην Αλβανία όσο και η σταθερότητα της περιοχής? - να δημιουργηθεί κατάλληλο πλαίσιο διεξαγωγής πολιτικού διαλόγου που θα επιτρέψει την ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων μεταξύ των μερών? - να στηριχθούν οι προσπάθειες της Αλβανίας να αναπτύξει την οικονομική και διεθνή συνεργασία της, μεταξύ άλλων, μέσω της εναρμόνισης της νομοθεσίας της με εκείνη της Κοινότητας? - να στηριχθούν οι προσπάθειες της Αλβανίας να ολοκληρώσει τη μετάβαση της σε μία λειτουργούσα οικονομία της αγοράς, να προωθηθούν οι αρμονικές οικονομικές σχέσεις και να αναπτυχθεί σταδιακά μία ζώνη ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας? - να προωθηθεί η περιφερειακή συνεργασία σε όλους τους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 2 Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως διακηρύσσονται στην παγκόσμια διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ορίζονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι και στο Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, η τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου και του κράτους δικαίου, καθώς και των αρχών της οικονομίας της αγοράς, όπως περιέχονται στο κείμενο της ΔΑΣΕ της Βόννης για την οικονομική συνεργασία, αποτελούν τη βάση της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής των μερών και συνιστούν θεμελιώδη στοιχεία της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 3 Η διεθνής και περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και η ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας αποτελούν το επίκεντρο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Ιουνίου 1999. Η σύναψη και η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας εντάσσονται στο πλαίσιο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 1997 και βασίζονται στις ιδιαίτερες επιδόσεις της Αλβανίας. Άρθρο 4 Η Αλβανία δεσμεύεται να συνεχίσει και να ενθαρρύνει τη συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας με τις άλλες χώρες της περιοχής και παράλληλα το κατάλληλο επίπεδο αμοιβαίων παραχωρήσεων όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών καθώς και την ανάπτυξη σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως εκείνων που έχουν σχέση με την επαναπατρισμό των προσφύγων και την καταπολέμηση του εγκλήματος, της διαφθοράς, της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της παράνομης μετανάστευσης και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Η δέσμευση αυτή αποτελεί κύριο παράγοντα για την ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των μερών και συμβάλλει συνεπώς στην περιφερειακή σταθερότητα. Άρθρο 5 Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων στον τομέα αυτό. Άρθρο 6 Η σύνδεση πραγματοποιείται προοδευτικά και υλοποιείται πλήρως εντός μέγιστης μεταβατικής περιόδου δέκα ετών, η οποία υποδιαιρείται σε δύο διαδοχικά στάδια. Τα δύο στάδια δεν ισχύουν για τον τίτλο ΙV, για τον οποίο προβλέπεται ειδικό χρονοδιάγραμμα στον εν λόγω τίτλο. Σκοπός της υποδιαίρεσης αυτής σε διαδοχικά στάδια είναι να δοθεί η δυνατότητα διεξοδικής ενδιάμεσης εξέτασης της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Όσον αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών και την επιβολή της νομοθεσίας, στόχος είναι να επικεντρωθούν οι προσπάθειες της Αλβανίας κατά το πρώτο στάδιο στα θεμελιώδη στοιχεία του κεκτημένου, με ειδικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, όπως περιγράφεται στον τίτλο VΙ. Το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης που συγκροτείται βάσει του άρθρου 116 εξετάζει τακτικά την εφαρμογή της συμφωνίας και την ολοκλήρωση εκ μέρους της Αλβανίας των νομικών, διοικητικών, θεσμικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων βάσει του προοιμίου και σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία. Το πρώτο στάδιο αρχίζει από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. Κατά το πέμπτο έτος από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης θα αξιολογήσει την πρόοδο που σημείωσε η Αλβανία και θα αποφασίσει κατά πόσο η πρόοδος αυτή επαρκεί για τη μετάβαση στο δεύτερο στάδιο με στόχο την υλοποίηση της πλήρους σύνδεσης. Θα αποφασίσει επίσης για τυχόν ειδικές διατάξεις που κρίνονται αναγκαίες για τη διαχείριση του δεύτερου σταδίου. Άρθρο 7 Η παρούσα συμφωνία θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατή και η υλοποίηση της συνεπής με τις σχετικές διατάξεις του ΠΟΕ, ιδίως με το άρθρο ΧΧΙV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GΑΤΤ) του 1994 και το άρθρο V της Γενικής Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (GΑΤS). ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 81.Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, αναπτύσσεται περαιτέρω ο πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών. Ο εν λόγω διάλογος συνοδεύει και εδραιώνει την προσέγγιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αλβανίας και συμβάλλει στην καθιέρωση στενών δεσμών αλληλεγγύης και νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ των μερών. 2.Ο πολιτικός διάλογος θα προωθήσει ιδίως: - την πλήρη ενσωμάτωση της Αλβανίας στην κοινότητα των δημοκρατικών εθνών και τη σταδιακή προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση? - αυξημένη σύγκλιση των θέσεων των μερών για διεθνή θέματα, ακόμη και μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών όταν χρειάζεται και, ιδίως, για θέματα που θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις στα μέρη? - την περιφερειακή συνεργασία και την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας? - κοινές απόψεις για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στους τομείς που καλύπτει η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3.Τα μέρη θεωρούν ότι η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων διανομής τους, τόσο σε κρατικούς όσο και σε μη κρατικούς φορείς, αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας. Συνεπώς, τα μέρη συμφωνούν να συνεργασθούν και να συμβάλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων διανομής τους, μεριμνώντας για την πλήρη τήρηση και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών συνθηκών και συμφωνιών για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση αυτών των όπλων, καθώς και άλλων διεθνών υποχρεώσεων τους στον συγκεκριμένο τομέα. Τα μέρη συμφωνούν ότι η διάταξη αυτή συνιστά θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας και εντάσσεται στον πολιτικό διάλογο που θα συνοδεύει και θα παγιώνει τα στοιχεία αυτά. Τα μέρη επιπλέον συμφωνούν να συνεργάζονται και να συμβάλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων διανομής τους: - μεριμνώντας για την υπογραφή, την κύρωση ή την προσχώρηση, κατά περίπτωση, και την πλήρη εφαρμογή όλων των άλλων συναφών διεθνών πράξεων? - δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό σύστημα εθνικών ελέγχων εξαγωγής, το οποίο θα καλύπτει τόσο την εξαγωγή όσο και τη διαμετακόμιση προϊόντων που συνδέονται με τα όπλα μαζικής καταστροφής, το οποίο θα περιλαμβάνει και έλεγχο της τελικής χρησιμοποίησης των τεχνολογιών διπλής χρήσης με σκοπό την παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφής, και θα προβλέπει αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους εξαγωγής. Ο πολιτικός διάλογος για το θέμα αυτό δύναται να διεξάγεται σε περιφερειακή βάση. Άρθρο 91.Ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης το οποίο έχει τη γενική αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν επιθυμούν να του υποβάλουν τα μέρη. 2.Κατόπιν αιτήσεως των μερών, ο πολιτικός διάλογος δύναται επίσης να λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές: - συνεδριάσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο, ανώτερων αξιωματούχων που εκπροσωπούν την Αλβανία, αφενός, και την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή, αφετέρου? - πλήρης αξιοποίηση όλων των διπλωματικών διαύλων μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων τών κατάλληλων επαφών σε τρίτες χώρες και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΟΣΑ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών φόρα? - κάθε άλλο μέσο που θα μπορούσε να συμβάλει επωφελώς στην παγίωση, την ανάπτυξη και την επίσπευση του διαλόγου αυτού. Άρθρο 10 Ο πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης που συγκροτείται βάσει του άρθρου 122. Άρθρο 11 Ο πολιτικός διάλογος δύναται να διενεργείται σε πολυμερές επίπεδο καθώς και ως περιφερειακός διάλογος, που περιλαμβάνει και άλλες χώρες της περιοχής. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 12 Σύμφωνα με τη δέσμευση της για διεθνή και περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και για την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας, η Αλβανία θα προωθήσει δραστήρια την περιφερειακή συνεργασία. Τα προγράμματα βοήθειας της Κοινότητας δύνανται να στηρίζουν έργα περιφερειακής ή διασυνοριακής διάστασης, μέσω των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας. Όταν η Αλβανία προτίθεται να ενισχύσει τη συνεργασία της με μια από τις χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 13, 14 και 15, ενημερώνει και συμβουλεύεται την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στον τίτλο Χ. Η Αλβανία θα επανεξετάσει τις ισχύουσες διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει με όλες τις χώρες, ή θα συνάψει νέες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτές συμβιβάζονται με τις αρχές του μνημονίου συμφωνίας για τη διευκόλυνση και ελευθέρωση του εμπορίου, το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 2001. Άρθρο 13 Συνεργασία με άλλες χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης Μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, η Αλβανία θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις χώρες που έχουν ήδη υπογράψει συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης, με στόχο τη σύναψη διμερών συμβάσεων περιφερειακής συνεργασίας, σκοπός των οποίων θα είναι η ενίσχυση του πεδίου εφαρμογής της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων χωρών. Τα κύρια στοιχεία των εν λόγω συμβάσεων θα είναι τα εξής: - ο πολιτικός διάλογος? - η εγκαθίδρυση ζωνών ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ των μερών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΠΟΕ? - αμοιβαίες παραχωρήσεις σχετικά με την κυκλοφορία των εργαζομένων, την εγκατάσταση, την παροχή υπηρεσιών, τις τρέχουσες πληρωμές και την κυκλοφορία κεφαλαίων καθώς και με άλλες πολιτικές που έχουν σχέση με την κυκλοφορία προσώπων, σε επίπεδο ισοδύναμο με αυτό της παρούσας συμφωνίας? - διατάξεις για συνεργασία σε άλλους τομείς, ανεξάρτητα από το αν αυτοί καλύπτονται ή όχι από την παρούσα συμφωνία, και ιδίως στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Οι εν λόγω συμβάσεις θα περιέχουν τις κατάλληλες διατάξεις για τη δημιουργία των αναγκαίων θεσμικών μηχανισμών. Οι συμβάσεις αυτές θα συναφθούν εντός δύο ετών από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. Η ετοιμότητα της Αλβανίας να συνάψει τέτοιες συμβάσεις θα αποτελέσει προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Αλβανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αλβανία θα αρχίσει παρόμοιες διαπραγματεύσεις με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, μόλις οι εν λόγω χώρες υπογράψουν συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Άρθρο 14 Συνεργασία με άλλες χώρες που συμμετέχουνστη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης Η Αλβανία θα επιδιώξει την περιφερειακή συνεργασία.με τις άλλες χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, σε ορισμένους ή σε όλους τους τομείς συνεργασίας που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, και ιδίως στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Η εν λόγω συνεργασία πρέπει να είναι συμβατή με τις αρχές και τους στόχους της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 15 Συνεργασία με χώρες υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1.Η Αλβανία δύναται να προωθήσει τη συνεργασία της και να συνάψει σύμβαση περιφερειακής συνεργασίας με οποιαδήποτε χώρα υποψήφια για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οποιονδήποτε τομέα συνεργασίας που καλύπτεται από την παρούσα συμφωνία. Η εν λόγω σύμβαση πρέπει να αποσκοπεί στη σταδιακή ευθυγράμμιση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Αλβανίας και της εν λόγω χώρας με τον αντίστοιχο τομέα σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της και της συγκεκριμένης χώρας. 2.Η Αλβανία θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Τουρκία με σκοπό τη σύναψη, σε αμοιβαία επωφελή βάση, συμφωνίας για την εγκαθίδρυση ζώνης ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των δύο μερών, σύμφωνα με το άρθρο ΧΧΙV της GΑΤΤ, καθώς και την ελευθέρωση της εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών μεταξύ των χωρών αυτών σε επίπεδο ισοδύναμο με αυτό της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο V της συμφωνίας GΑΤS. Οι διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό, με σκοπό τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 161.Η Κοινότητα και η Αλβανία εγκαθιδρύουν προοδευτικά ζώνη ελευθέρων συναλλαγών εντός μέγιστης μεταβατικής περιόδου δέκα ετών από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας καθώς και με τις διατάξεις της συμφωνίας GΑΤΤ 1994 και της συμφωνίας του ΠΟΕ. Κατά την εν λόγω διαδικασία λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές απαιτήσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. 2.Για την κατάταξη των εμπορευμάτων κατά τις συναλλαγές μεταξύ των δύο μερών, εφαρμόζεται η συνδυασμένη ονοματολογία των εμπορευμάτων. 3.Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός στον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι διαδοχικές μειώσεις που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία, είναι αυτός που εφαρμοζόταν erga οmnes την προηγουμένη της υπογραφής της παρούσας συμφωνίας. 4.Οι μειωμένοι δασμοί που θα εφαρμόζονται από την Αλβανία σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία θα στρογγυλεύονται σε ολόκληρους αριθμούς με τη χρήση κοινής αριθμητικής. Ως εκ τούτου, όλοι οι αριθμοί με δεκαδικό ψηφίο μικρότερο ή ίσο του 50 (περιλαμβανομένου) στρογγυλεύονται προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο και όλοι οι αριθμοί με δεκαδικό ψηφίο μεγαλύτερο του 50 στρογγυλεύονται προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο. 5.Εάν, μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, δασμολογικές μειώσεις εφαρμόζονται erga οmnes, και ιδίως μειώσεις που προκύπτουν από τις δασμολογικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, οι μειωμένοι αυτοί δασμοί αντικαθιστούν το βασικό δασμό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 από την ημερομηνία εφαρμογής των εν λόγω μειώσεων. 6.Η Κοινότητα και η Αλβανία ανακοινώνουν αμοιβαία τους αντίστοιχους βασικούς δασμούς που εφαρμόζουν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 171.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Αλβανίας που απαριθμούνται στα κεφάλαια 25 έως 97 της συνδυασμένης ονοματολογίας, με εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. § Ι, (ii) της συμφωνίας για τη γεωργία (GΑΤΤ 1994). 2.Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μερών όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συνθήκης. Άρθρο 181.Οι δασμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Αλβανίας καταργούνται από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Κοινότητα και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος καταργούνται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Αλβανίας. Άρθρο 191.Οι δασμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές στην Αλβανία προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, άλλων από αυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, καταργούνται από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. 2.Οι δασμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές στην Αλβανία προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μειώνονται σταδιακά, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: - την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, ο εισαγωγικός δασμός μειώνεται στο 80% του βασικού δασμού? - την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, ο εισαγωγικός δασμός μειώνεται στο 60% του βασικού δασμού? - την 1η Ιανουαρίου του δεύτερου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, ο εισαγωγικός δασμός μειώνεται στο 40% του βασικού δασμού? - την 1η Ιανουαρίου του τρίτου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, ο εισαγωγικός δασμός μειώνεται στο 20% του βασικού δασμού? - την 1η Ιανουαρίου του τέταρτου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, ο εισαγωγικός δασμός μειώνεται στο 10% του βασικού δασμού? - την 1η Ιανουαρίου του πέμπτου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες εισαγωγικοί δασμοί. 3.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Αλβανία προϊόντων κοινοτικής καταγωγής και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος καταργούνται από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 20 Η Κοινότητα και η Αλβανία καταργούν, από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, κατά τις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές, κάθε επιβάρυνση ισοδυνάμου αποτελέσματος με εισαγωγικούς δασμούς. Άρθρο 211.Η Κοινότητα και η Αλβανία καταργούν, από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, τους εξαγωγικούς δασμούς και κάθε επιβάρυνση ισοδυνάμου αποτελέσματος. 2.Η Κοινότητα και η Αλβανία καταργούν μεταξύ τους, από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, τους ποσοτικούς περιορισμούς κατά τις εξαγωγές και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος. Άρθρο 22 Η Αλβανία δηλώνει πρόθυμη να μειώσει τους δασμούς που επιβάλλει κατά τις εμπορικές συναλλαγές με την Κοινότητα ταχύτερα απ’ ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 19, εάν το επιτρέψει η γενική οικονομική της κατάσταση και η κατάσταση του σχετικού οικονομικού τομέα. Το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης αναλύει την κατάσταση σχετικά με το θέμα αυτό και προβαίνει σε ανάλογες συστάσεις. Άρθρο 23 Το πρωτόκολλο 1 θεσπίζει τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα των κεφαλαίων 72 και 73 της συνδυασμένης ονοματολογίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Άρθρο 24 Ορισμός1.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στις συναλλαγές προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας καταγωγής Κοινότητας ή Αλβανίας. 2.Ο όρος «προϊόντα της γεωργίας και της αλιείας» περιλαμβάνει τα προϊόντα που απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της συνδυασμένης ονοματολογίας και τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, §Ι, (ii) της συμφωνίας για τη γεωργία (GΑΤΤ, 1994). 3.Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας που καλύπτονται από το κεφάλαιο 3, τις κλάσεις 1604 και 1605 και τις διακρίσεις 0511 91, 2301 20 00 και 1902 20 10. Άρθρο 25 Το πρωτόκολλο 2 θεσπίζει τις εμπορικές ρυθμίσεις για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται σ’ αυτό. Άρθρο 261.Από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα καταργεί όλους τους ποσοτικούς περιορισμούς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά την εισαγωγή προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας καταγωγής Αλβανίας. 2.Από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Αλβανία καταργεί όλους τους ποσοτικούς περιορισμούς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά την εισαγωγή προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας καταγωγής Κοινότητας. Άρθρο 27 Προϊόντα της γεωργίας 1.Από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα καταργεί τους δασμούς και τις επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων καταγωγής Αλβανίας, εκτός εκείνων που υπάγονται στις κλάσεις 0102, 0201,0202,1701, 1702 και 2204 της συνδυασμένης ονοματολογίας. Όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από τα κεφάλαια 7 και 8 της συνδυασμένης ονοματολογίας, για τα οποία το κοινό δασμολόγιο προβλέπει την εφαρμογή κατ’αξία δασμών και ενός ειδικού δασμού, η κατάργηση ισχόα μόνο για τον κατ’ αξία δασμό. 2.Από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα εφαρμόζει δασμολογική ατέλεια κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων των διακρίσεων 1701 και 1702 της συνδυασμένης ονοματολογίας, καταγωγής Αλβανίας, εντός του ορίου της ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης των 1000 τόνων. 3.Από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Αλβανία: 1)καταργεί τους δασμούς που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή ορισμένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ (α)? 2)μειώνει προοδευτικά τους δασμούς που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή ορισμένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ (β), σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται για κάθε προϊόν στο εν λόγω παράρτημα? 3)καταργεί τους δασμούς που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή ορισμένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ (γ), εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που καθορίζονται για τα εν λόγω προϊόντα. 4.Το πρωτόκολλο 3 θεσπίζει τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στον οίνο και στα οινοπνευματώδη προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό. Άρθρο 28 Ψάρια και προϊόντα της αλιείας 1.Από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα καταργεί όλους τους δασμούς στα ψάρια και τα προϊόντα της αλιείας, εκτός όσων απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, καταγωγής Αλβανίας. Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ υπόκεινται στις διατάξεις που καθορίζονται σ’ αυτό. 2.Από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Αλβανία δεν επιβάλλει δασμούς, ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος προς δασμούς, στα ψάρια και στα προϊόντα αλιείας καταγωγής Κοινότητας. Άρθρο 29 Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας μεταξύ των μερών, την ιδιαίτερη ευαισθησία των εν λόγω προϊόντων, τους κανόνες των κοινών πολιτικών γεωργίας και αλιείας της Κοινότητας, τους κανόνες των πολιτικών γεωργίας και αλιείας της Αλβανίας, τον ρόλο της γεωργίας και της αλιείας στην οικονομία της Αλβανίας και τις συνέπειες των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ, η Κοινότητα και η Αλβανία εξετάζουν στο πλαίσιο του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης, το αργότερο εντός έξι ετών από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, για κάθε προϊόν χωριστά και σε τακτική και κατάλληλη αμοιβαία βάση, τις δυνατότητες χορήγησης αμοιβαίων περαιτέρω παραχωρήσεων με σκοπό τη μεγαλύτερη ελευθέρωση των συναλλαγών προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας. Άρθρο 30 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θίγουν κατά κανένα τρόπο την εφαρμογή, σε μονομερή βάση, ευνοϊκότερων μέτρων εκ μέρους ενός από τα μέρη. Άρθρο 31 Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως των άρθρων 38 και 43, και δεδομένης της ιδιαίτερης ευαισθησίας των αγορών προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας, εάν οι εισαγωγές προϊόντων καταγωγής ενός από τα δύο μέρη, που αποτελούν αντικείμενο των παραχωρήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 25, 27 και 28, προκαλούν σημαντική διαταραχή στις αγορές ή στους εσωτερικούς κανονιστικούς μηχανισμούς του άλλου μέρους, τα δύο μέρη προβαίνουν αμέσως σε διαβουλεύσεις για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης. Εν αναμονή αυτής της λύσης, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 32 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στις συναλλαγές όλων των προϊόντων μεταξύ των μερών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο ή στα πρωτόκολλα 1, 2 και 3. Άρθρο 33 Ρήτρα ακινητοποίησης (Standstill) 1.Από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, δεν εισάγονται νέοι εισαγωγικοί ή εξαγωγικοί δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, ούτε αυξάνονται οι δασμοί ή οι επιβαρύνσεις που ήδη επιβάλλονται στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας. 2.Από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, δεν εισάγονται νέοι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών ή των εξαγωγών, ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, ούτε εντείνονται οι περιορισμοί ή τα μέτρα που ήδη επιβάλλονται στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας. 3.Με την επιφύλαξη των παραχωρήσεων που χορηγούνται βάσει του άρθρου 26, οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν περιορίζουν κατά κανένα τρόπο την εφαρμογή των αντιστοίχων γεωργικών πολιτικών της Αλβανίας και της Κοινότητας ή τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών, εφόσον δεν θίγεται το καθεστώς εισαγωγών που ορίζεται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Άρθρο 34 Απαγόρευση φορολογικών διακρίσεων 1.Τα μέρη δεν επιβάλλουν κανένα μέτρο ή πρακτική εσωτερικής φορολογίας που συνεπάγεται, άμεσα ή έμμεση, διακριτική μεταχείριση μεταξύ προϊόντων ενός από τα μέρη και ομοειδών προϊόντων καταγωγής του άλλου μέρους, και καταργούν κάθε τέτοιο μέτρο ή πρακτική, αν υπάρχει. 2.Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός από τα μέρη δεν επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενο επιστροφής εσωτερικών έμμεσων φόρων πέραν του ποσού των έμμεσων φόρων που έχουν επιβληθεί σ’ αυτά. Άρθρο 35 Οι διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των εισαγωγικών δασμών ισχύουν επίσης για τους δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρα. Άρθρο 36 Τελωνειακές ενώσεις, ζώνες ελευθέρων συναλλαγών, διασυνοριακές ρυθμίσεις 1.Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή την εγκαθίδρυση τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή καθεστώτων διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι εμπορικές ρυθμίσεις που προβλέπει η παρούσα συμφωνία. 2.Κατά τη μεταβατική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 19, η παρούσα συμφωνία δεν θίγει την εφαρμογή των ειδικών προτιμησιακών ρυθμίσεων που διέπουν την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, οι οποίες είτε περιέχονται σε διασυνοριακές συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και της Αλβανίας είτε απορρέουν από τις διμερείς συμφωνίες που ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ και έχουν συναφθεί από την Αλβανία για την προώθηση του περιφερειακού εμπορίου. 3.Στο πλαίσιο του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης διενεργούνται μεταξύ των μερών διαβουλεύσεις σχετικά με τις συμφωνίες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 και, όπου απαιτείται, σχετικά με άλλα σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τις αντίστοιχες εμπορικές πολιτικές τους έναντι τρίτων χωρών. Σε περίπτωση, ιδίως, που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Κοινότητα, τέτοιες διαβουλεύσεις διενεργούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και της Αλβανίας που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 37 Ντάμπινγκ και επιδοτήσεις 1.Καμία από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει οποιοδήποτε εκ των μερών να λάβει μέτρα εμπορικής άμυνας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και με το άρθρο 38. 2.Εάν ένα από τα μέρη διαπιστώσει ότι εφαρμόζονται ντάμπινγκ ή/και αντισταθμίσιμη επιδότηση κατά τις εμπορικές συναλλαγές με το άλλο μέρος, το μέρος αυτό δύναται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά της πρακτικής αυτής βάσει της συμφωνίας του ΠΟΕ περί εφαρμογής του άρθρου VΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GΑΤΤ) του 1994 και της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα καθώς και σύμφωνα με τη σχετική εσωτερική του νομοθεσία. Άρθρο 38 Γενική ρήτρα διασφάλισης 1.Οι διατάξεις του άρθρου ΧΙΧ της συμφωνίας GΑΤΤ 1994 και της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης εφαρμόζονται μεταξύ των μερών. 2.Όταν προϊόν ενός μέρους εισάγεται στο έδαφος του άλλου μέρους σε αυξημένες ποσότητες και υπό προϋποθέσεις που προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν: - σοβαρή ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος του εισάγοντος μέρους? ή - σοβαρές διαταραχές σε οποιοδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας ή δυσχέρειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής του εισάγοντος μέρους, το εισάγον μέρος δύναται να λάβει τα δέοντα μέτρα, υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 3.Τα διμερή μέτρα διασφάλισης που ισχύουν για τις εισαγωγές από το άλλο μέρος δεν πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο που είναι αναγκαίο για την αποκατάσταση των δυσχερειών που προέκυψαν και, συνήθως, πρέπει να συνίστανται στην αναστολή της περαιτέρω μείωσης των δασμολογικών συντελεστών που προβλέπει η παρούσα συμφωνία για το συγκεκριμένο προϊόν, ή στην αύξηση του δασμολογικού συντελεστή για το εν λόγω προϊόν εντός μέγιστου ορίου που αντιστοιχεί στον συντελεστή του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) που εφαρμόζεται για το ίδιο προϊόν. Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιέχουν σαφείς διατάξεις που σταδιακά θα οδηγούν στην κατάργηση τους στο τέλος της καθορισθείσας περιόδου, το αργότερο, και δεν θα μπορούν να ισχύουν για διάστημα ανώτερο του ενός έτους. Σε ιδιαίτερα έκτακτες συνθήκες, ωστόσο, τα μέτρα αυτά δύνανται να ισχύουν για ανώτατο διάστημα τριών ετών. Κανένα διμερές μέτρο διασφάλισης δεν δύναται να εφαρμόζεται στις εισαγωγές προϊόντος το οποίο υπόκειται ήδη σε τέτοια μέτρα για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από τη λήξη του μέτρου. 4.Στις περιπτώσεις που διευκρινίζονται στο παρόν άρθρο και πριν ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτό, ή, στις περιπτώσεις όπου έχει εφαρμογή η παράγραφος 5 στοιχείο (β), το ταχύτερο δυνατό, η Κοινότητα ή η Αλβανία, κατά περίπτωση, παρέχουν στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης κάθε πληροφορία που είναι δυνατόν να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης αποδεκτής από αμφότερα τα μέρη. 5.Για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 1)Οι δυσχέρειες που προκύπτουν από την κατάσταση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο παραπέμπονται προς εξέταση στο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης το οποίο δύναται να λαμβάνει κάθε απόφαση που απαιτείται για τον τερματισμό των δυσχερειών αυτών. Σε περίπτωση που το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης ή το συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής δεν λάβουν απόφαση που να θέτει τέρμα στις εν λόγω δυσχέρειες, ή εφόσον δεν επιτευχθεί άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την παραπομπή του θέματος στο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης, το συμβαλλόμενο μέρος εισαγωγής δύναται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα μέτρα διασφάλισης που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία του καθεστώτος που εγκαθιδρύεται με την παρούσα συμφωνία. Τα μέτρα διασφάλισης που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο ΧΙΧ της συμφωνίας GΑΤΤ και της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις διασφαλίσεις, πρέπει να διατηρούν το επίπεδοπεριθώριο της προτίμησης που έχει χορηγηθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας. 2)Σε έκτακτες και κρίσιμες περιστάσεις που απαιτούν άμεση δράση και αποκλείουν την εκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, ανάλογα με την περίπτωση, το ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να εφαρμόσει αμέσως, στις καταστάσεις που προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο, τα προσωρινά μέτρα που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ενημερώνει αμέσως σχετικά το άλλο μέρος. Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως στο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτού του οργάνου, με σκοπό ιδίως την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος κατάργησης τους αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. 6.Στην περίπτωση που η Κοινότητα ή η Αλβανία επιβάλλει, όσον αφορά τις εισαγωγές προϊόντων που μπορούν να προκαλέσουν τις δυσχέρειες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, την τήρηση διοικητικής διαδικασίας με στόχο την ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις των εμπορικών ροών, ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος. Άρθρο 39 Ρήτρα ανεπάρκειας 1.Σε περίπτωση που η τήρηση των διατάξεων του παρόντος τίτλου οδηγεί σε: 1)σοβαρή ανεπάρκεια, ή απειλή ανεπάρκειας ειδών διατροφής ή άλλων προϊόντων ουσιώδους σημασίας για το εξάγον μέρος? ή 2)επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα συγκεκριμένου προϊόντος για το οποίο το συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής διατηρεί ποσοτικούς περιορισμούς κατά την εξαγωγή, εξαγωγικούς δασμούς ή μέτρα ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, και εφόσον η κατάσταση που αναφέρεται ανωτέρω προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές δυσχέρειες στο μέρος εξαγωγής, τότε, το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος δύναται να λάβει τα δέοντα μέτρα, υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 2.Επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία του καθεστώτος που προβλέπει η παρούσα συμφωνία. Τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόζονται με τρόπο ώστε να αποτελούν μέσο αυθαίρετων ή αδικαιολόγητων διακρίσεων σε περιπτώσεις που ισχύουν οι ίδιες περιστάσεις, ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου, και καταργούνται όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρηση τους. 3.Προτού ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή, στις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου 4, το συντομότερο δυνατό, η Κοινότητα ή η Αλβανία, κατά περίπτωση, κοινοποιούν στο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης κάθε πληροφορία που δύναται να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης αμοιβαίως αποδεκτής από τα μέρη. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν για τα μέσα που είναι αναγκαία για τον τερματισμό των δυσχερειών. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός τριάντα ημερών από την παραπομπή της υπόθεσης στο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης, το εξάγον μέρος δύναται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, να λάβει μέτρα σχετικά με την εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος. 4.Σε έκτακτες και κρίσιμες περιστάσεις που απαιτούν άμεση δράση και αποκλείουν την εκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, ανάλογα με την περίπτωση, η Κοινότητα ή η Αλβανία, κατά περίπτωση, δύναται να εφαρμόσει αμέσως τα προληπτικά μέτρα που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος σχετικά. 5.Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτού του οργάνου, με σκοπό, ειδικότερα, την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για την κατάργηση τους, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Άρθρο 40 Κρατικά μονοπώλια Η Αλβανία προσαρμόζει προοδευτικά τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε, στο τέλος του τέταρτου έτους από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, να μην υφίστανται πλέον διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και της Αλβανίας ως προς τους όρους εφοδιασμού και διάθεσης των προϊόντων. Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Άρθρο 41 Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, το πρωτόκολλο 4 καθορίζει τους κανόνες καταγωγής για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 42 Επιτρεπόμενοι περιορισμοί Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει απαγορεύσεις ή περιορισμούς κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων, που δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ούτε κανόνες σχετικά με τον χρυσό και τον άργυρο. Ωστόσο, οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί δεν πρέπει να συνιστούν μέσο επιβολής αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκαλυμμένων περιορισμών στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μερών. Άρθρο 431.Τα μέρη συμφωνούν ότι η διοικητική συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή και τον έλεγχο της προτιμησιακής μεταχείρισης που παραχωρείται στο πλαίσιο του παρόντος τίτλου και υπογραμμίζουν τη δέσμευση τους να καταπολεμήσουν την ύπαρξη παρατυπιών και απάτης σε τελωνειακά και συναφή θέματα. 2.Όταν ένα μέρος διαπιστώσει, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, αδυναμία εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας ή/και παρατυπίες ή απάτη σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο, το ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να αναστείλει προσωρινά τη σχετική προτιμησιακή μεταχείριση του(των) εκάστοτε προϊόντος(-ων), σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 3.Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως αδυναμία εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας νοείται, μεταξύ άλλων: 1)επανειλημμένη αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων για επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής του(των) εκάστοτε προΐόντος(-ων)? 2)επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην διεξαγωγή ή/και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εκ των υστέρων ελέγχου του πιστοποιητικού καταγωγής? 3)επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έγκριση της διενέργειας αποστολών διοικητικής συνεργασίας με σκοπό να επαληθευτεί η γνησιότητα των εγγράφων ή η ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την παραχώρηση της συγκεκριμένης προτιμησιακής μεταχείρισης. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, όταν παρατηρείται ραγδαία αύξηση, χωρίς ικανοποιητική εξήγηση, εισαγωγών εμπορευμάτων, η οποία υπερβαίνει το σύνηθες επίπεδο παραγωγικής και εξαγωγικής ικανότητας του άλλου μέρους, και η οποία συνδυάζεται με αντικειμενικές πληροφορίες για ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης. 4.Η εφαρμογή προσωρινής αναστολής υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Το μέρος που προέβη στη διαπίστωση, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, αδυναμίας εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας ή/και παρατυπιών ή απάτης, ανακοινώνει πάραυτα στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης τις διαπιστώσεις του καθώς και τις αντικειμενικές πληροφορίες και αρχίζει διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, βάσει όλων των σχετικών πληροφοριών και των αντικειμενικών διαπιστώσεων, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο μέρη. 2)Όταν τα μέρη διεξάγουν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και αποτυγχάνουν να συμφωνήσουν επί μίας αποδεκτής λύσης εντός τριών μηνών από την ανακοίνωση, το ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να αναστείλει προσωρινά τη σχετική προτιμησιακή μεταχείριση του(των) συγκεκριμένου(-ων) προϊόντος(-ων). Η προσωρινή αναστολή ανακοινώνεται αμέσως στην επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης. 3)Οι προσωρινές αναστολές βάσει του παρόντος άρθρου περιορίζονται στο επίπεδο που είναι αναγκαίο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του ενδιαφερόμενου μέρους. Δεν μπορούν να ισχύουν για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι προσωρινές αναστολές ανακοινώνονται αμέσως μετά την έγκριση τους στην επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης. Αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης με σκοπό, ιδίως, την κατάργηση τους μόλις δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι εφαρμογής τους. 5.Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση στην επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο (α), το ενδιαφερόμενο μέρος δημοσιεύει ανακοίνωση για τους εισαγωγείς στην επίσημη εφημερίδα του κράτους. Στην ανακοίνωση αυτή πρέπει να αναφέρεται ότι για το συγκεκριμένο προϊόν έχει διαπιστωθεί, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, αδυναμία εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας ή/και ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης. Άρθρο 44 Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές διαπράξουν σφάλμα κατά τη διαχείριση του προτιμησιακού συστήματος εξαγωγών, και ειδικότερα κατά την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου της παρούσας συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «προϊόντα καταγωγής» και των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας, και εφόσον το σφάλμα αυτό έχει επιπτώσεις στους εισαγωγικούς δασμούς, το συμβαλλόμενο μέρος που υφίσταται τις επιπτώσεις αυτές δύναται να ζητήσει από το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης να εξετάσει τις δυνατότητες θέσπισης όλων των κατάλληλων μέτρων με σκοπό τη διόρθωση της κατάστασης. Άρθρο 45 Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους. ΤΙΤΛΟΣ V ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 461.Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος: - η μεταχείριση που παρέχεται στους εργαζομένους υπηκόους Αλβανίας που απασχολούνται νόμιμα στο έδαφος κράτους μέλους δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις βάσει της εθνικότητας, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, την αμοιβή ή την απόλυση, σε σύγκριση με τη μεταχείριση των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους? - οι νομίμως διαμένοντες σύζυγοι και τα τέκνα εργαζομένων που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους, με εξαίρεση τους εποχικούς εργαζόμενους και τους εργαζόμενους που απασχολούνται βάσει διμερών συμφωνιών κατά την έννοια του άρθρου 47, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις εν λόγω συμφωνίες, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους κατά την περίοδο της εγκεκριμένης διαμονής απασχόλησης των εν λόγω εργαζομένων. 2.Η Αλβανία, με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που ισχύουν σ’ αυτή, παρέχει τη μεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε εργαζομένους υπηκόους κράτους μέλους που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος της καθώς και στον/στη σύζυγο τους και στα τέκνα τους που διαμένουν νομίμως στο εν λόγω έδαφος. Άρθρο 471.Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας των κρατών μελών, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας τους και τηρουμένων των κανόνων που ισχύουν στα κράτη μέλη όσον αφορά την κυκλοφορία των εργαζομένων: - πρέπει να διατηρηθούν, και ει δυνατό να βελτιωθούν, οι ισχύουσες διευκολύνσεις πρόσβασης Αλβανών εργαζομένων στην απασχόληση, τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών - τα άλλα κράτη μέλη εξετάζουν τη δυνατότητα σύναψης παρόμοιων συμφωνιών. 2.Το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης εξετάζει την καθιέρωση και άλλων βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των διευκολύνσεων πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη μέλη και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας των κρατών μελών και της Κοινότητας. Άρθρο 481.Θεσπίζονται κανόνες για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων αλβανικής υπηκοότητας που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους, και για τα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν νομίμως σ’ αυτό. Για το σκοπό αυτό, με απόφαση του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης, η οποία δεν θίγει δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες στις περιπτώσεις που οι συμφωνίες αυτές παρέχουν ευνοϊκότερο καθεστώς, εγκρίνονται οι ακόλουθες διατάξεις: - όλες οι περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαμονής που συμπληρώνουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στα διάφορα κράτη μέλη προστίθενται για λόγους συνταξιοδότησης και παροχής επιδομάτων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και για την ιατρική περίθαλψη που προβλέπεται για τους εν λόγω εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους? - οι συντάξεις ή τα επιδόματα γήρατος, θανάτου, εργατικού ατυχήματος ή ασθενείας, ή ανικανότητας που προκύπτει εξ αυτών, εξαιρουμένων των μη ανταποδοτικών παροχών, δύνανται να μεταφέρονται ελεύθερα με τους συντελεστές που ισχύουν δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που τα οφείλουν? - οι εν λόγω εργαζόμενοι λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα για τα μέλη της οικογενείας τους όπως ορίζεται ανωτέρω. 2.Η Αλβανία παρέχει στους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος της, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν νομίμως στο έδαφος της, μεταχείριση όμοια με αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1, δεύτερη και τρίτη περίπτωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άρθρο 49 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας: α) «κοινοτική εταιρεία» ή «αλβανική εταιρεία», αντίστοιχα, νοείται εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Αλβανίας αντίστοιχα και διατηρεί την έδρα της ή την κεντρική της διοίκηση ή τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Αλβανίας, αντίστοιχα. Ωστόσο, εφόσον η εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Αλβανίας, αντίστοιχα, διατηρεί μόνο την έδρα της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Αλβανίας, αντίστοιχα, θεωρείται ως κοινοτική ή αλβανική εταιρεία, αντίστοιχα, εάν οι δραστηριότητες της χαρακτηρίζονται από πραγματικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία ενός εκ των κρατών μελών ή της Αλβανίας αντίστοιχα? β) «θυγατρική» εταιρεία νοείται εταιρεία επί της οποίας η πρώτη εταιρεία ασκεί ουσιαστικό έλεγχο? γ) «υποκατάστημα» εταιρείας νοείται ο φορέας άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, με χαρακτήρα μονιμότητας, όπως η επέκταση μητρικής επιχείρησης, που διαθέτει το διευθυντικό προσωπικό και τον υλικό εξοπλισμό που απαιτούνται για τη διαπραγμάτευση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τρίτους οι οποίοι, αν και γνωρίζουν ότι, εάν χρειασθεί, υφίσταται νομικός δεσμός με τη μητρική επιχείρηση της οποίας η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν είναι υποχρεωμένοι να διαπραγματεύονται άμεσα με τη μητρική αυτή επιχείρηση αλλά μπορούν να συναλλάσσονται στον τόπο του φορέα άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ο οποίος συνιστά την επέκταση? δ) «εγκατάσταση» νοείται: (i) όσον αφορά τους υπηκόους, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες ως αυτοαπασχολούμενοι και να δημιουργούν επιχειρήσεις, ιδίως εταιρείες, επί των οποίων ασκούν ουσιαστικό έλεγχο. Η αυτοαπασχόληση και οι επιχειρήσεις υπηκόων δεν περιλαμβάνουν την αναζήτηση ή την ανάληψη απασχόλησης στην αγορά εργασίας του άλλου μέρους, ούτε παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας του άλλου μέρους. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται σε όσους δεν είναι αποκλειστικά αυτοαπασχολούμενοι? (ii) όσον αφορά τις κοινοτικές ή τις αλβανικές εταιρείες, το δικαίωμα ανάληψης οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω της σύστασης θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων στην Αλβανία ή στην Κοινότητα αντίστοιχα? ε) «λειτουργία» νοείται η άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων? στ) «οικονομικές δραστηριότητες» νοούνται ιδίως οι δραστηριότητες βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα, οι δραστηριότητες ελεύθερων επαγγελμάτων και οι βιοτεχνικές δραστηριότητες? ζ) «υπήκοος της Κοινότητας» και «υπήκοος της Αλβανίας» νοείται το φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος, αντίστοιχα, ενός από τα κράτη μέλη ή της Αλβανίας? η) όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, περιλαμβανομένων και των πολλαπλών μεταφορών με τμήμα θαλάσσιας μεταφοράς, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΙΙΙ καλύπτουν επίσης τους υπηκόους των κρατών μελών ή της Αλβανίας που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας ή της Αλβανίας, αντίστοιχα, και τις ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες εκτός της Κοινότητας ή της Αλβανίας και ελέγχονται από υπηκόους κράτους μέλους ή της Αλβανίας, αντίστοιχα, εφόσον τα σκάφη τους είναι νηολογημένα σε αυτό το κράτος μέλος ή στην Αλβανία, αντίστοιχα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας? θ) «χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» νοούνται οι δραστηριότητες που ορίζονται στο παράρτημα ΙV. Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δύναται να επεκτείνει ή να τροποποιεί το πεδίο που καλύπτει το εν λόγω παράρτημα. Άρθρο 501.Η Αλβανία διευκολύνει την ανάληψη στο έδαφος της δραστηριοτήτων από κοινοτικές εταιρείες και υπηκόους. Για το σκοπό αυτό, παρέχει από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας: (i) όσον αφορά την εγκατάσταση κοινοτικών εταφειών, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στις δικές της εταιρείες ή σε εταιρείες άλλης τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι καλύτερη, και, (ii) όσον αφορά τη λειτουργία θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων κοινοτικών εταιρειών στην Αλβανία, αφότου εγκατασταθούν, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στις δικές της εταιρείες και υποκαταστήματα εταιρειών ή σε θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα εταιρειών άλλης τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι καλύτερη. 2.Τα μέρη δεν θεσπίζουν νέους κανονισμούς ή μέτρα που εισάγουν διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την εγκατάσταση κοινοτικών ή αλβανικών εταφειών στο έδαφος τους ή σε σχέση με τη λειτουργία τους, αφότου εγκατασταθούν, σε σύγκριση με τη μεταχείριση των δικών τους εταιρειών. 3.Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, παρέχουν: (i) όσον αφορά την εγκατάσταση αλβανικών εταιρειών, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχουν τα κράτη μέλη στις δικές τους εταιρείες ή σε εταιρείες τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι καλύτερη? (ii) όσον αφορά τη λειτουργία θυγατρικών και υποκαταστημάτων αλβανικών εταιρειών, εγκατεστημένων στο έδαφος τους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγούν τα κράτη μέλη στις δικές τους εταιρείες και υποκαταστήματα ή σε θυγατρικές και υποκαταστήματα εταιρειών άλλης τρίτης χώρας, εγκατεστημένων στο έδαφος τους, ανάλογα με το ποιά είναι καλύτερη. 4.Πέντε έτη μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καθορίζει τον τρόπο επέκτασης των προαναφερθεισών διατάξεων στην εγκατάσταση υπηκόων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων μερών με σκοπό την ανάληψη οικονομικών δραστηριοτήτων ως αυτοαπασχολούμενοι. 5.Παρά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου: 1)Οι θυγατρικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα κοινοτικών εταφειών έχουν, από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και να ενοικιάζουν ακίνητη περιουσία στην Αλβανία? 2)Οι θυγατρικές και τα υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών έχουν επίσης το δικαίωμα να αποκτούν και να απολαμβάνουν δικαιώματα ιδιοκτησίας επί ακίνητης περιουσίας όπως και οι αλβανικές εταιρείες και, όσον αφορά δημόσια αγαθά/αγαθά γενικού συμφέροντος, δικαιώματα ίδια με αυτά των αλβανικών εταιρειών, εφόσον τα δικαιώματα αυτά είναι αναγκαία για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν εγκατασταθεί, εξαιρουμένων των φυσικών πόρων, της γεωργικής γης, των δασών και της δασικής γης. Εφτά έτη μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καθορίζει τον τρόπο επέκτασης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο στους εξαιρούμενους τομείς. Άρθρο 511.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 50, και με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙV, κάθε μέρος δύναται να ρυθμίζει τα θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας εταιρειών και υπηκόων στο έδαφος του, στο βαθμό που οι ρυθμίσεις αυτές δεν εισάγουν διακρίσεις έναντι εταιρειών και υπηκόων του άλλου μέρους σε σύγκριση με τις δικές του εταιρείες και υπηκόους. 2.Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, παρά τυχόν άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη δεν εμποδίζονται να λαμβάνουν μέτρα για προληπτικούς λόγους, μεταξύ άλλων για την προστασία επενδυτών, καταθετών, κατόχων ασφαλιστικών συμβολαίων ή ατόμων έναντι των οποίων υφίσταται οφειλή από καταπίστευση εκ μέρους παρόχου χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας, ή για να κατοχυρωθεί η ακεραιότητα και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσον αποφυγής από το συμβαλλόμενο μέρος των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία. 3.Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει κατ’ουδένα τρόπο ένα μέρος να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικές με επιχειρηματικές υποθέσεις και λογαριασμούς μεμονωμένων πελατών ή πληροφορίες εμπιστευτικού ή περιουσιακού χαρακτήρα που έχουν στην κατοχή τους δημόσιοι φορείς. Άρθρο 521.Με την επιφύλαξη της πολυμερούς συμφωνίας για την εγκαθίδρυση κοινού ευρωπαϊκού αεροπορικού χώρου (ΕCΑΑ), οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών καθώς και στις υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών (καμποτάζ). 2.Το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης δύναται να προβαίνει σε συστάσεις για τη βελτίωση της εγκατάστασης και της λειτουργίας στους τομείς που καλύπτει η παράγραφος 1. Άρθρο 531.Οι διατάξεις των άρθρων 50 και 51 δεν αποκλείουν την εφαρμογή, από ένα συμβαλλόμενο μέρος, ειδικών κανόνων σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία, στο έδαφός του, υποκαταστημάτων εταιρειών του άλλου μέρους, που δεν έχουν συσταθεί στο έδαφος του πρώτου μέρους, εφόσον οι ειδικοί αυτοί κανόνες δικαιολογούνται από νομικές ή τεχνικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των εν λόγω υποκαταστημάτων σε σύγκριση με τα υποκαταστήματα των εταιρειών που έχουν συσταθεί στο έδαφος του ή, όσον αφορά χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για λόγους προληπτικής εποπτείας. 2.Η διαφορετική μεταχείριση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος ως αποτέλεσμα των εν λόγω νομικών και τεχνικών διαφορών ή, όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για λόγους προληπτικής εποπτείας. Άρθρο 54 Για να διευκολυνθούν οι υπήκοοι της Κοινότητας και της Αλβανίας να αναλάβουν και να ασκήσουν κανονικές επαγγελματικές δραστηριότητες στην Αλβανία και στην Κοινότητα, αντίστοιχα, το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης εξετάζει τα μέσα που απαιτούνται για την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα. Άρθρο 551.Μία κοινοτική εταιρεία ή μία αλβανική εταιρεία, εγκατεστημένη στο έδαφος της Αλβανίας ή της Κοινότητας, αντίστοιχα, έχει το δικαίωμα να απασχολεί η ίδια ή μέσω των θυγατρικών εταιρειών ή των υποκαταστημάτων της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, στο έδαφος της Αλβανίας και της Κοινότητας, αντίστοιχα, υπαλλήλους υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας και της Αλβανίας, αντίστοιχα, υπό τον όρο ότι οι υπάλληλοι αυτοί αποτελούν βασικό προσωπικό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, και απασχολούνται αποκλειστικά από εταιρείες, θυγατρικές εταιρείες ή υποκαταστήματα. Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνο την περίοδο της συγκεκριμένης απασχόλησης. 2.Το βασικό προσωπικό των προαναφερθεισών εταιρειών που στο εξής αποκαλούνται «οργανισμοί», αποτελείται από «αποσπασμένους ενδοϋπηρεσιακά» υπαλλήλους σύμφωνα με το στοιχείο (γ) στις ακόλουθες κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός είναι νομικό πρόσωπο και ότι τα άτομα αυτά απασχολούνται από τον εν λόγω οργανισμό ή υπήρξαν εταίροι του (υπό μορφή άλλη από πλειοψηφούντες μέτοχοι), τουλάχιστον κατά το έτος που προηγείται της απόσπασης: 1)υπάλληλοι που κατέχουν ανώτερη θέση σε οργανισμό, οι οποίοι κατά κύριο λόγο διευθύνουν τον οργανισμό, εποπτεύονται ή κατευθύνονται κυρίως από το διοικητικό συμβούλιο ή τους μετόχους της επιχείρησης ή τους ομολόγους τους, και οι οποίοι, μεταξύ άλλων: - διευθύνουν την εγκατάσταση ή τμήμα ή υπηρεσία της εγκατάστασης? - επιβλέπουν και ελέγχουν την εργασία άλλων υπαλλήλων με εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές αρμοδιότητες? - έχουν την εξουσία να προσλαμβάνουν και να απολύουν προσωπικό ή να προτείνουν προσλήψεις, απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό? 2)Πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό και διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ουσιαστικής σημασίας για την παρεχόμενη υπηρεσία, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διοίκηση της εγκατάστασης. Από την αξιολόγηση των γνώσεων αυτών είναι δυνατό να προκύπτουν, πέρα από τις γνώσεις που απαιτούνται ειδικά για την εγκατάσταση, προσόντα υψηλού επιπέδου σχετικά με τύπο εργασίας ή εμπορίου που απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές / γνώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας μέλους αναγνωρισμένου επαγγέλματος?? 3)Ως «υπάλληλος αποσπασμένος ενδοϋπηρεσιακά» νοείται φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε οργανισμό στο έδαφος ενός μέρους και έχει αποσπαστεί προσωρινά στο πλαίσιο της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων στο έδαφος του άλλου μέρους? ο εν λόγω οργανισμός πρέπει να έχει την κύρια έδρα του στο έδαφος ενός μέρους, και η απόσπαση πρέπει να γίνεται σε εγκατάσταση (υποκατάστημα, θυγατρική εταιρεία) του οργανισμού αυτού, η οποία όντως ασκεί παρόμοιες οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος του άλλου μέρους. 3.Η είσοδος και η προσωρινή παραμονή στο έδαφος της Κοινότητας ή της Αλβανίας υπηκόων της Αλβανίας και της Κοινότητας, αντίστοιχα, επιτρέπεται εφόσον οι εν λόγω αντιπρόσωποι εταιρειών είναι ανώτεροι υπάλληλοι, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο (α), και είναι υπεύθυνοι για τη σύσταση κοινοτικής θυγατρικής εταιρείας ή υποκαταστήματος αλβανικής εταιρείας ή αλβανικής θυγατρικής εταιρείας ή υποκαταστήματος κοινοτικής εταιρείας, σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στην Αλβανία, αντίστοιχα, όταν: - οι εν λόγω αντιπρόσωποι δεν συμμετέχουν άμεσα στην πραγματοποίηση πωλήσεων ή στην παροχή υπηρεσιών, και - η εταιρεία διατηρεί τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων της εκτός της Κοινότητας ή της Αλβανίας, αντίστοιχα, και δεν διαθέτει άλλον αντιπρόσωπο, γραφείο, υποκατάστημα ή θυγατρική εταιρεία στο εν λόγω κράτος μέλος της Κοινότητας ή στην Αλβανία, αντίστοιχα. Άρθρο 56 Κατά τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Αλβανία δύναται να θεσπίσει, σε μεταβατική βάση, μέτρα που παρεκκλίνουν των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά την εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών και υπηκόων σχετικά με ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους οι οποίοι: - διέρχονται αναδιάρθρωση ή αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, ιδίως όταν αυτές δημιουργούν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στην Αλβανία, ή - αντιμετωπίζουν την απώλεια ή τη δραστική μείωση του συνολικού τμήματος της αγοράς που κατέχουν αλβανικές εταιρείες ή υπήκοοι σε συγκεκριμένο τομέα ή βιομηχανικό κλάδο στην Αλβανία, ή - είναι νεοσύστατες βιομηχανίες στην Αλβανία. Αυτά τα μέτρα: (i) παύουν να ισχύουν το αργότερο εφτά έτη από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας? (ii) είναι εύλογα και αναγκαία για την εξυγίανση της κατάστασης, και (iii) δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες των κοινοτικών εταιρειών ή υπηκόων που είναι ήδη εγκατεστημένοι στην Αλβανία τη στιγμή θέσπισης ενός συγκεκριμένου μέτρου, σε σύγκριση με τις αλβανικές εταιρείες ή τους υπηκόους της Αλβανίας. Κατά την εκπόνηση και την εφαρμογή αυτών των μέτρων, η Αλβανία παρέχει, στο μέτρο του δυνατού, προτιμησιακή μεταχείριση στις εταιρείες και τους υπηκόους της Κοινότητας, και σε καμία περίπτωση μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται σε εταιρείες ή υπηκόους οιασδήποτε τρίτης χώρας. Πριν από την έγκριση αυτών των μέτρων, η Αλβανία προβαίνει σε διαβουλεύσεις με το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης και δεν τα θέτει σε ισχύ προτού παρέλθει ένας μήνας από την ανακοίνωση στο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης των συγκεκριμένων μέτρων που πρόκειται να εισαγάγει η Αλβανία, εκτός εάν η απειλή ανεπανόρθωτης ζημίας επιβάλλει τη λήψη επειγόντων μέτρων, οπότε η Αλβανία διενεργεί διαβουλεύσεις με το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης μετά την έγκρισή τους. Κατά τη λήξη του πέμπτου έτους από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Αλβανία δύναται να θεσπίσει ή να διατηρήσει τέτοια μέτρα μόνον εφόσον λάβει σχετική έγκριση από το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης και υπό τις προϋποθέσεις που αυτό καθορίζει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 571.Τα μέρη δεσμεύονται, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτρέψουν προοδευτικά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους εταιρειών ή υπηκόων της Κοινότητας ή της Αλβανίας, εγκατεστημένων στο έδαφος μέρους άλλου από αυτό του αποδέκτη των υπηρεσιών. 2.Παράλληλα με τη διαδικασία ελευθέρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα μέρη επιτρέπουν την προσωρινή κυκλοφορία φυσικών προσώπων που παρέχουν την υπηρεσία ή που απασχολούνται από τον πάροχο της υπηρεσίας, ως βασικό προσωπικό, όπως ορίζεται στο άρθρο 55, παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων τα οποία είναι αντιπρόσωποι εταιρείας ή υπηκόου της Κοινότητας ή της Αλβανίας και τα οποία ζητούν προσωρινή είσοδο με σκοπό τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την πώληση υπηρεσιών ή τη σύναψη συμφωνιών για την πώληση υπηρεσιών υπέρ του παρόχου της υπηρεσίας, εφόσον αυτοί οι αντιπρόσωποι δεν θα εμπλακούν οι ίδιοι σε απευθείας πωλήσεις στο κοινό ή στην παροχή υπηρεσιών. 3.Πέντε έτη μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προοδευτική εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1. Λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από τα μέρη όσον αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών τους. Άρθρο 581.Τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα ούτε αναλαμβάνουν δράσεις που καθιστούν σημαντικά πιο περιοριστικές τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών εκ μέρους υπηκόων ή εταιρειών της Κοινότητας και της Αλβανίας, που έχουν εγκατασταθεί σε συμβαλλόμενο μέρος άλλο από εκείνο του προσώπου για το οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες, σε σύγκριση με την κατάσταση που ίσχυε την παραμονή της ημέρας θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. 2.Σε περίπτωση που ένα μέρος θεωρεί ότι τα μέτρα που λαμβάνει το άλλο μέρος μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας οδηγούν σε κατάσταση αισθητά πιο περιοριστική όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, σε σύγκριση με την κατάσταση που ίσχυε την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας, το εν λόγω μέρος δύναται να ζητήσει από, το άλλο μέρος τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων. Άρθρο 59 Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών μεταφορών μεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας, ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 1.Όσον αφορά τις χερσαίες μεταφορές, το πρωτόκολλο 5 καθορίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ των μερών ώστε να διασφαλίζεται, ιδίως, η άνευ περιορισμών οδική διαμετακόμιση μέσω της Αλβανίας και της Κοινότητας στο σύνολό της, η πραγματική εφαρμογή της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης και σταδιακή εναρμόνιση της αλβανικής νομοθεσίας περί μεταφορών με τη νομοθεσία της Κοινότητας. 2.Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, τα μέρη δεσμεύονται να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή της άνευ περιορισμών πρόσβασης στην αγορά και την κυκλοφορία, επί εμπορικής βάσης, και να τηρούν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στον τομέα της προστασίας, της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών προτύπων. Τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωση τους σε ένα ελεύθερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ως ουσιαστικό στοιχείο των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. 3.Κατά την εφαρμογή των αρχών της παραγράφου 2: 1)τα μέρη δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες? 2)τα μέρη καταργούν, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα, καθώς και τα διοικητικά, τεχνικά και άλλα εμπόδια που θα μπορούσαν να εισάγουν περιορισμούς ή διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. 3)κάθε μέρος παρέχει, μεταξύ άλλων, στα πλοία που εκμεταλλεύονται υπήκοοι ή εταιρείες του άλλου μέρους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχει στα δικά του πλοία όσον αφορά την πρόσβαση σε λιμένες ανοικτούς στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, τη χρησιμοποίηση των υποδομών και των βοηθητικών ναυτιλιακών υπηρεσιών των εν λόγω λιμένων καθώς και τα σχετικά τέλη και επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές διευκολύνσεις και τον καθορισμό αγκυροβολίων και εγκαταστάσεων φορτοεκφόρτωσης. 4.Για να εξασφαλιστούν η συντονισμένη ανάπτυξη και η προοδευτική ελευθέρωση των μεταφορών μεταξύ των μερών ανάλογα με τις αμοιβαίες εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά των αεροπορικών μεταφορών καθορίζονται με ειδικές συμφωνίες τις οποίες διαπραγματεύονται τα μέρη μεταξύ τους. 5.Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 4, τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα ούτε προβαίνουν σε ενέργειες που εισάγουν περαιτέρω περιορισμούς ή μεγαλύτερες διακρίσεις σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. 6.Η Αλβανία προσαρμόζει τη νομοθεσία της, καθώς και τους διοικητικούς, τεχνικούς και άλλους κανόνες, προς την κοινοτική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά στον τομέα των αεροπορικών, θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών, στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι σκοποί της ελευθέρωσης και της αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές των μερών και διευκολύνεται η κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων. 7.Παράλληλα με την κοινή πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος κεφαλαίου, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εξετάζει τρόπους για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών με σκοπό να βελτιωθεί η ελευθερία παροχής υπηρεσιών στον τομέα των αεροπορικών και των χερσαίων μεταφορών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Άρθρο 60 Τα μέρη δεσμεύονται να επιτρέπουν, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VΙΙΙ του καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όλες τις πληρωμές και μεταβιβάσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας. Άρθρο 611.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του χρηματοοικονομικού λογαριασμού και του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη εξασφαλίζουν την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων που σχετίζονται με άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες οι οποίες συστήνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής και επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου V, και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό των επενδύσεων αυτών και οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν από αυτές. 2.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του χρηματοοικονομικού λογαριασμού και του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη εξασφαλίζουν την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων που αφορούν πιστώσεις για εμπορικές συναλλαγές ή για την παροχή υπηρεσιών στις οποίες συμμετέχει κάτοικος ενός από τα μέρη, και χρηματοοικονομικά δάνεια και πιστώσεις, με περίοδο λήξης μεγαλύτερη του έτους. Από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Αλβανία επιτρέπει, εφαρμόζοντας πλήρως και αποτελεσματικά το νομικό της πλαίσιο και τις διαδικασίες, την απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Αλβανία από υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τους περιορισμούς που προβλέπει ο Πίνακας Συγκεκριμένων Υποχρεώσεων στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες (GΑΤS). Εντός επτά ετών από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Αλβανία προσαρμόζει προοδευτικά τη νομοθεσία της σχετικά με την απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Αλβανία από υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να εξασφαλίσει μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται στους υπηκόους της Αλβανίας. Πέντε έτη μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εξετάζει τους τρόπους προοδευτικής κατάργησης αυτών των περιορισμών. Τα μέρη εξασφαλίζουν επίσης, από το πέμπτο έτος μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων που αφορούν επενδύσεις χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικά δάνεια και πιστώσεις με περίοδο λήξης μικρότερη του έτους. 3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα μέρη δεν εισάγουν νέους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων και στις τρέχουσες πληρωμές μεταξύ κατοίκων της Κοινότητας και της Αλβανίας και δεν καθιστούν περισσότερο περιοριστικές τις ισχύουσες ρυθμίσεις. 4.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 60 και του παρόντος άρθρου, όταν, σε έκτακτες περιπτώσεις, οι κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας προκαλούν, ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία της συναλλαγματικής ή της νομισματικής πολιτικής της Κοινότητας ή της Αλβανίας, η Κοινότητα και η Αλβανία, αντίστοιχα, μπορούν να λαμβάνουν μέτρα διασφάλισης όσον αφορά τις κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, εφόσον τα μέτρα αυτά είναι απολύτως αναγκαία. 5.Κανένα σημείο των παραπάνω διατάξεων δεν θεωρείται ότι περιορίζει το δικαίωμα των οικονομικών παραγόντων των μερών να επωφελούνται από ευνοϊκότερη μεταχείριση που ενδεχομένως προβλέπουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες στις οποίες συμμετέχουν τα μέρη της παρούσας συμφωνίας. 6.Τα μέρη πραγματοποιούν μεταξύ τους διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κίνηση κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας προκειμένου να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 621.Κατά τα τρία πρώτα έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη λαμβάνουν μέτρα για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την περαιτέρω προοδευτική εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων σχετικά με την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων. 2.Ως το τέλος του τρίτου έτους μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης καθορίζει τις λεπτομέρειες για την πλήρη εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 631.Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών που δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται με την, έστω και περιστασιακά, άσκηση δημόσιας εξουσίας στο έδαφος κάθε μέρους. Άρθρο 64 Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει τα μέρη να εφαρμόζουν τους νόμους και τους κανονισμούς τους όσον αφορά την είσοδο και τη διαμονή, την απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι, με την εφαρμογή τους, δεν εξουδετερώνουν ή δεν περιορίζουν τα οφέλη που απορρέουν για οποιοδήποτε μέρος από συγκεκριμένη διάταξη της παρούσας συμφωνίας. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 63. Άρθρο 65 Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου καλύπτουν επίσης τις εταιρείες οι οποίες ελέγχονται και ανήκουν από κοινού αποκλειστικά σε εταιρείες ή υπηκόους της Αλβανίας και σε εταιρείες ή υπηκόους της Κοινότητας. Άρθρο 661.Η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν εφαρμόζεται στα φορολογικά πλεονεκτήματα που παραχωρούν ή πρόκειται να παραχωρήσουν τα μέρη βάσει συμφωνιών που αποσκοπούν στην αποφυγή της διπλής φορολόγησης, ή άλλων φορολογικών ρυθμίσεων. 2.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν ερμηνεύεται με τρόπο που να εμποδίζει τη λήψη ή την εφαρμογή από τα μέρη ενός μέτρου που αποσκοπεί στην αποτροπή της φοροαποφυγής ή της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις συμφωνιών που αποβλέπουν στην αποφυγή της διπλής φορολόγησης, άλλων φορολογικών ρυθμίσεων ή της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας. 3.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν ερμηνεύεται με τρόπο που να εμποδίζει τα κράτη μέλη ή την Αλβανία, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της φορολογικής τους νομοθεσίας, να διαχωρίζουν τους φορολογούμενους που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. Άρθρο 671.Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να αποφεύγουν την επιβολή περιοριστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικά με εισαγωγές, για σκοπούς που συνδέονται με το ισοζύγιο πληρωμών. Σε περίπτωση που ένα μέρος λάβει τέτοια μέτρα, υποβάλλει στο άλλο μέρος, το συντομότερο δυνατόν, χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή τους. 2.Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή η Αλβανία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών, ή υπάρχει άμεσος κίνδυνος να συναντήσουν τέτοιες δυσχέρειες, η Κοινότητα ή η Αλβανία, κατά περίπτωση, έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η συμφωνία του ΠΟΕ, να εγκρίνει περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικά με εισαγωγές, τα οποία είναι περιορισμένης διάρκειας και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το επίπεδο που είναι απολύτως αναγκαίο για τη διόρθωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών. Η Κοινότητα ή η Αλβανία, κατά περίπτωση, ενημερώνουν αμέσως το άλλο μέρος. 3.Κανένα περιοριστικό μέτρο δεν ισχύει για τις μεταβιβάσεις που συνδέονται με επενδύσεις, και ιδίως για τον επαναπατρισμό ποσών που έχουν επενδυθεί ή επανεπενδυθεί, ή για οποιουδήποτε είδους έσοδα που προκύπτουν από αυτές. Άρθρο 68 Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου προσαρμόζονται σταδιακά, κυρίως υπό το πρίσμα των απαιτήσεων που ορίζει το άρθρο V της Γενικής Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (GΑΤS). Άρθρο 69 Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζουν τα μέρη να εφαρμόζουν οποιοδήποτε μέτρο κρίνουν αναγκαίο ώστε να αποτρέψουν την καταστρατήγηση, μέσω των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, των μέτρων που διέπουν την πρόσβαση τρίτων χωρών στις αγορές τους. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΒΟΛΗΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 701.Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της προσέγγισης της ισχύουσας νομοθεσίας της Αλβανίας με την κοινοτική νομοθεσία και της αποτελεσματικής εφαρμογής της. Η Αλβανία καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η ισχύουσα και η μελλοντική νομοθεσία της καθίσταται βαθμιαία συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο. Η Αλβανία εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή και επιβολή της ισχύουσας και της μελλοντικής νομοθεσίας. 2.Η προσέγγιση αυτή αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, και επεκτείνεται προοδευτικά σε όλα τα στοιχεία του κοινοτικού κεκτημένου που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία, μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 6. 3.Κατά το πρώτο στάδιο που καθορίζεται στο άρθρο 6, η προσέγγιση θα εστιαστεί στα θεμελιώδη στοιχεία του κεκτημένου περί εσωτερικής αγοράς, καθώς και σε άλλους σημαντικούς τομείς, όπως, ο ανταγωνισμός, τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, οι δημόσιες συμβάσεις, τα πρότυπα και η πιστοποίηση, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι χερσαίες και οι θαλάσσιες μεταφορές - με ιδιαίτερη έμφαση στα πρότυπα ασφάλειας και στα περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και στα κοινωνικά θέματα -, το εταιρικό δίκαιο, η λογιστική, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία των δεδομένων, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών. Κατά το δεύτερο στάδιο, η Αλβανία θα εστιάσει τις προσπάθειεές της στα υπόλοιπα μέρη του κεκτημένου. Η προσέγγιση θα διεξαχθεί βάσει προγράμματος που θα συμφωνηθεί μεταξύ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Αλβανίας. 4.Η Αλβανία καθορίζει επίσης, σε συνεννόηση με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τους τρόπους παρακολούθησης της εφαρμογής της προσέγγισης των νομοθεσιών και τις ενέργειες που θα αναληφθούν για την επιβολή της νομοθεσίας. Άρθρο 71 Ανταγωνισμός και άλλες οικονομικές διατάξεις 1.Δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας: (i) όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, (ii) η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης τους στο έδαφος της Κοινότητας ή της Αλβανίας, ως συνόλου ή σε σημαντικό τμήμα αυτού, (iii) οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό μέσω της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων προϊόντων. 2.Οι πρακτικές που αντίκεινται στο παρόν άρθρο αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που ισχύουν στην Κοινότητα, ιδίως των άρθρων 81, 82, 86 και 87 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και από τις ερμηνευτικές πράξεις που έχουν εκδώσει τα κοινοτικά όργανα. 3.Τα μέρη διασφαλίζουν ότι οι εξουσίες που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή της παραγράφου 1 σημεία (i) και (ii), όσον αφορά τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρηθεί ειδικά δικαιώματα, ανατίθενται σε ανεξάρτητο λειτουργικά δημόσιο φορέα. 4.Η Αλβανία δημιουργεί ανεξάρτητη λειτουργικά αρχή στην οποία ανατίθενται οι εξουσίες που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή της παραγράφου 1 σημείο (iii), εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. Η εν λόγω αρχή διαθέτει, μεταξύ άλλων, την εξουσία να εγκρίνει προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και μεμονωμένες ενισχύσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2, καθώς και την εξουσία να διατάσσει την επιστροφή κρατικής ενίσχυσης που δεν χορηγήθηκε νόμιμα. 5.Κάθε μέρος εξασφαλίζει διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, μεταξύ άλλων με την υποβολή ετήσιας τακτικής έκθεσης ή ισοδύναμης αναφοράς στο άλλο μέρος, σύμφωνα με τη μέθοδο και με τη μορφή της κοινοτικής έρευνας για τις κρατικές ενισχύσεις. Μετά από αίτηση ενός από τα μέρη, το άλλο μέρος παρέχει πληροφορίες σχετικά με ειδικές μεμονωμένες περιπτώσεις χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. 6.Η Αλβανία προβαίνει σε διεξοδική απογραφή των προγραμμάτων ενισχύσεων που εγκρίθηκαν πριν από τη σύσταση της αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 4 και ευθυγραμμίζει τα εν λόγω προγράμματα ενισχύσεων με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εντός περιόδου όχι μεγαλύτερης των τεσσάρων ετών από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. 7.Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 σημείο (iii), τα μέρη αναγνωρίζουν ότι, κατά τα πρώτα δέκα έτη μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγεί η Αλβανία αξιολογούνται με το σκεπτικό ότι η Αλβανία θεωρείται περιοχή όμοια με τις περιοχές της Κοινότητας που περιγράφονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εντός πέντε ετών από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Αλβανία υποβάλλει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα στοιχεία της για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εναρμονισμένα σε επίπεδο ΝUΤS ΙΙ. Η αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αξιολογούν στη συνέχεια από κοινού την επιλεξιμότητα των περιοχών της Αλβανίας καθώς και τις μέγιστες ενισχύσεις που χορηγούνται σ’αυτές, ώστε να καταρτιστεί ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων βάσει των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών της Κοινότητας. 8.Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙV: - δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 σημείο (iii), - κάθε πρακτική αντίθετη προς την παράγραφο 1 σημείο (i) αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζει η Κοινότητα βάσει των άρθρων 36 και 37 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των ειδικών κοινοτικών πράξεων που έχουν εκδοθεί σχετικά. 9.Εάν ένα από τα μέρη θεωρεί ότι μια συγκεκριμένη πρακτική δεν συμβιβάζεται με τους όρους της παραγράφου 1, δύναται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης ή μετά από τριάντα εργάσιμες ημέρες από την παραπομπή του θέματος σε διαβούλευση. Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν προδικάζει ή επηρεάζει καθ’οιονδήποτε τρόπο τη λήψη, από οποιοδήποτε μέρος, μέτρων αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα της συμφωνίας GΑΤΤ 1994 και της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα ή σύμφωνα με τη σχετική εσωτερική νομοθεσία. Άρθρο 72 Δημόσιες επιχειρήσεις Ως το τέλος του τρίτου έτους από την ημέρα θέσης ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Αλβανία θέτει σε εφαρμογή έναντι των δημόσιων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν παραχωρηθεί ειδικά και αποκλειστικά δικαιώματα τις αρχές που θεσπίζει η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 86 αυτής. Στα ειδικά δικαιώματα των δημοσίων επιχειρήσεων κατά τη μεταβατική περίοδο δεν περιλαμβάνεται η δυνατότητα επιβολής ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος στις εισαγωγές από την Κοινότητα στην Αλβανία. Άρθρο 73 Πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία 1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος V, τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στην εξασφάλιση κατάλληλης και αποτελεσματικής προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Η Αλβανία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εγγυηθεί, το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας όμοιο με αυτό που ισχύει στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών μέτρων επιβολής των δικαιωμάτων αυτών. 3.Η Αλβανία δεσμεύεται να προσχωρήσει, εντός τεσσάρων ετών από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, στις πολυμερείς συμβάσεις για τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο παράρτημα V παράγραφος 1. Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δύναται να αποφασίζει να υποχρεώνει την Αλβανία να προσχωρήσει σε συγκεκριμένες πολυμερείς συμβάσεις στον τομέα αυτό. 4.Στην περίπτωση που προκύψουν προβλήματα στον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, τα οποία επηρεάζουν τις συνθήκες του εμπορίου, παραπέμπονται επειγόντως στο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης, κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη, με στόχο την επίτευξη αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων. Άρθρο 74 Δημόσιες συμβάσεις 1.Τα μέρη θέτουν ως ευκταίο στόχο το άνοιγμα των διαδικασιών ανάθεσης κρατικών συμβάσεων με βάση τις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της αμοιβαιότητας, ιδίως στο πλαίσιο του ΠΟΕ. 2.Στις εταιρείες της Αλβανίας, ανεξάρτητα από το αν είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα ή όχι, παρέχεται πρόσβαση σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Κοινότητα σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχεται στις εταιρείες της Κοινότητας, από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν επίσης εφαρμογή στις συμβάσεις στον τομέα των οργανισμών κοινής ωφέλειας, αφότου η κυβέρνηση της Αλβανίας θεσπίσει νομοθεσία για την ενσωμάτωση των κοινοτικών κανόνων στον συγκεκριμένο τομέα. Η Κοινότητα εξετάζει περιοδικά εάν η Αλβανία έχει πράγματι υιοθετήσει την εν λόγω νομοθεσία. 3.Στις κοινοτικές εταιρείες που δεν είναι εγκατεστημένες στην Αλβανία παρέχεται πρόσβαση σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Αλβανία σύμφωνα με την αλβανική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, και με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχεται στις αλβανικές εταιρείες, το αργότερο τέσσερα έτη από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. 4.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης εξετάζει περιοδικά τη δυνατότητα της Αλβανίας να θεσπίσει την πρόσβαση σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Αλβανία για όλες τις κοινοτικές εταιρείες. Οι κοινοτικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Αλβανία σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου V έχουν, από τη την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις αλβανικές εταιρείες. 5.Όσον αφορά την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την παροχή υπηρεσιών μεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας, καθώς και την απασχόληση και την κυκλοφορία των εργαζομένων που συνδέεται με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 46 έως 69. Άρθρο 75 Τυποποίηση, μετρολογία, διαπίστευση και εκτίμηση της συμμόρφωσης 1.Η Αλβανία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιτύχει σταδιακά τη συμμόρφωση με τους τεχνικούς κανόνες της Κοινότητας και τις ευρωπαϊκές διαδικασίες τυποποίησης, μετρολογίας, διαπίστευσης και εκτίμησης της συμμόρφωσης. 2.Για το σκοπό αυτό, τα μέρη επιδιώκουν σε αρχικό στάδιο: - να προωθήσουν τη χρήση των κοινοτικών τεχνικών κανονισμών, των ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης - να παρέχουν βοήθεια για την προώθηση της ανάπτυξης υποδομής για την ποιότητα: τυποποίηση, μετρολογία, διαπίστευση και εκτίμηση της συμμόρφωσης, - να προωθήσουν τη συμμετοχή της Αλβανίας στις εργασίες οργανισμών τυποποίησης, εκτίμησης της συμμόρφωσης, μετρολογίας και παρόμοιων λειτουργιών και ειδικότερα των CΕΝ, CΕΝΕLΕC, ΕΤSΙ, ΕΑ, WΕLΜΕC, ΕURΟΜΕΤ κ.λπ.). - εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να συνάψουν ευρωπαϊκά πρωτόκολλα εκτίμησης της συμμόρφωσης, μόλις εναρμονιστούν επαρκώς το αλβανικό νομοθετικό πλαίσιο και οι διαδικασίες με τα αντίστοιχα της Κοινότητας και υπάρχει διαθέσιμη η απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη. Άρθρο 76 Προστασία των καταναλωτών Τα μέρη συνεργάζονται για να εναρμονίσουν τα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών στην Αλβανία με τα αντίστοιχα κοινοτικά. Η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς και η προστασία αυτή θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη διοικητικής υποδομής κατάλληλης για την επιτήρηση της αγοράς και την επιβολή της νομοθεσίας στο συγκεκριμένο τομέα. Για το σκοπό αυτό και προς εξυπηρέτηση των κοινών συμφερόντων τους, τα μέρη ενθαρρύνουν και εξασφαλίζουν: - ενεργό πολιτική προστασίας καταναλωτών, σε συμφωνία με την κοινοτική νομοθεσία, - εναρμόνιση της αλβανικής νομοθεσίας για τη προστασία των καταναλωτών με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, - αποτελεσματική νομική προστασία των καταναλωτών ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των καταναλωτικών αγαθών και να διατηρούνται ικανοποιητικά πρότυπα ασφαλείας, - παρακολούθηση των κανόνων από αρμόδιες αρχές και εξασφάλιση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές. Άρθρο 77 Συνθήκες απασχόλησης και ισότητα ευκαιριών Η Αλβανία εναρμονίζει προοδευτικά τη νομοθεσία της με την αντίστοιχη κοινοτική στους τομείς των συνθηκών απασχόλησης, και ιδίως στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, καθώς και στον τομέα της ισότητας των ευκαιριών. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 78 Ενίσχυση των θεσμών και του κράτους δικαίου Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, τα μέρη δίδουν ιδιαίτερη σημασία στην εδραίωση του κράτους δικαίου και στην ενίσχυση των θεσμών σε όλα τα επίπεδα, τόσο στον τομέα της διοίκησης γενικά όσο και στον τομέα της επιβολής του νόμου και ειδικότερα της απονομής δικαιοσύνης. Η συνεργασία αποβλέπει κυρίως στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, στη βελτίωση της λειτουργίας της αστυνομίας και άλλων οργάνων επιβολής του νόμου, στην παροχή κατάλληλης κατάρτισης και στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Άρθρο 79 Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Η Αλβανία εναρμονίζει τη νομοθεσία της περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την κοινοτική νομοθεσία καθώς και με τις λοιπές ευρωπαϊκές και διεθνείς νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την ιδιωτική ζωή, από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. Η Αλβανία θα δημιουργήσει ανεξάρτητους εποπτικούς φορείς με επαρκείς χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τη διασφάλιση της επιβολής της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα μέρη συνεργάζονται για την επίτευξη αυτού του στόχου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Άρθρο 80 Θεωρήσεις διαβατηρίων, διαχείριση των συνόρων, άσυλο και μετανάστευση Τα μέρη συνεργάζονται στους τομείς των θεωρήσεων, των συνοριακών ελέγχων, του ασύλου και της μετανάστευσης και δημιουργούν ένα πλαίσιο συνεργασίας, μεταξύ άλλων, σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπόψη και εκμεταλλεύονται πλήρως άλλες αναληφθείσες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, ανάλογα με την περίπτωση. Η συνεργασία στους αναφερόμενους στο πρώτο εδάφιο τομείς βασίζεται σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και σε στενή συνεργασία μεταξύ των μερών και πρέπει να περιλαμβάνει τεχνική και διοικητική βοήθεια για: - την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη νομοθεσία και τις πρακτικές? - την εκπόνηση νομοθεσίας? - την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των θεσμών? - την κατάρτιση προσωπικού? - την ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων και τον εντοπισμό πλαστών εγγράφων? - τη διαχείριση των συνόρων. Η συνεργασία εστιάζεται ιδίως: - όσον αφορά την παροχή ασύλου, στην εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας ώστε να καλύπτονται οι αρχές της σύμβασης της Γενεύης του 1951 και του πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι τηρείται η αρχή της μη επαναπροώθησης καθώς και άλλα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων - όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, στους κανόνες εισδοχής και στα δικαιώματα και στο καθεστώς των ατόμων που γίνονται δεκτά. Στον τομέα της μετανάστευσης, τα μέρη συμφωνούν για την δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων άλλων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην επικράτειά τους και για την προώθηση πολιτικής με σκοπό την κοινωνική ένταξή τους, η οποία θα στοχεύει στην εξίσωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των ατόμων αυτών με τα αντίστοιχα των δικών τους πολιτών. Άρθρο 81 Πρόληψη και έλεγχος της παράνομης μετανάστευσης και επανεισδοχή 1.Τα μέρη συνεργάζονται προκειμένου να εμποδίσουν και να ελέγξουν την παράνομη μετανάστευση. Για τον σκοπό αυτό, τα μέρη συμφωνούν, εφόσον ζητηθεί και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, ότι η Αλβανία και τα κράτη μέλη: - δέχονται εκ νέου τους υπηκόους τους που βρίσκονται παράνομα στην επικράτεια του άλλου μέρους? - δέχονται εκ νέου υπηκόους τρίτων χωρών και απάτριδες που βρίσκονται παράνομα στην επικράτεια του άλλου μέρους και που εισήλθαν στην επικράτεια της Αλβανίας μέσω κράτους μέλους ή από αυτό, ή που εισήλθαν στην επικράτεια κράτους μέλους μέσω Αλβανίας ή από αυτήν. 2.Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Αλβανία παρέχουν στους υπηκόους τους τα κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας και επεκτείνουν σ’ αυτούς τις διοικητικές διευκολύνσεις που απαιτούνται για τέτοιους σκοπούς. 3.Οι ειδικές διαδικασίες για την επανεισδοχή υπηκόων καθώς και υπηκόων τρίτων χωρών και απατρίδων ορίζονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αλβανίας για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν χωρίς άδεια, η οποία υπεγράφη στις 14 Απριλίου 2005. 4.Η Αλβανία συμφωνεί να συνάψει συμφωνίες επανεισδοχής με τις χώρες της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δεσμεύεται να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ευέλικτη και ταχεία εφαρμογή όλων των συμφωνιών επανεισδοχής που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 5.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καθορίζει άλλες κοινές προσπάθειες που θα μπορούσαν να αναληφθούν για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων διακίνησης ανθρώπων και λαθρομετανάστευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ,ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Άρθρο 82 Ξέπλυμα χρημάτων και χρηματοδότησητης τρομοκρατίας 1.Τα μέρη συνεργάζονται στενά ώστε να εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων για τη νομιμοποίηση προσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες εν γένει, και ιδίως αυτές που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, καθώς και για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών. 2.Η συνεργασία στον τομέα αυτό δύναται να περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια σχεδιασμένη ώστε να προωθηθεί η εφαρμογή κανονισμών και η αποτελεσματική λειτουργία των κατάλληλων προτύπων και μηχανισμών καταπολέμησης του ξεπλύματος χρημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ισοδύναμων με τους κανονισμούς που έχουν εγκρίνει η Κοινότητα και άλλα διεθνή φόρα στον τομέα αυτό, ειδικότερα η Ειδική Ομάδα Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες (FΑΤF). Άρθρο 83 Συνεργασία σε θέματα παράνομων ναρκωτικών 1.Στο πλαίσιο των αντίστοιχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, τα μέρη συνεργάζονται για τη διασφάλιση μιας ισόρροπης και ολοκληρωμένης προσέγγισης του θέματος των ναρκωτικών. Οι πολιτικές και οι δράσεις κατά των ναρκωτικών αποσκοπούν στη μείωση της προμήθειας, της παράνομης διακίνησης και της ζήτησης παράνομων ναρκωτικών καθώς και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των προδρόμων ουσιών. 2.Τα μέρη καθορίζουν από κοινού τις μεθόδους συνεργασίας που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι δράσεις τους βασίζονται σε από κοινού συμφωνηθείσες αρχές ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική αντιναρκωτικού αγώνα της ΕΕ. Άρθρο 84 Αντιτρομοκρατική δράση Σε συμφωνία με τις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες έχουν προσχωρήσει, και με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους, τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή τρομοκρατικών ενεργειών και της χρηματοδότησης αυτών, ειδικότερα των ενεργειών που συνεπάγονται διασυνοριακές δραστηριότητες: - στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής της απόφασης 1373 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές πράξεις και άλλων σχετικών αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, διεθνών συμβάσεων και πράξεων? - με την ανταλλαγή πληροφοριών για τις τρομοκρατικές ομάδες και τα δίκτυα υποστήριξής τους, σύμφωνα με το διεθνές και το εθνικό δίκαιο? - με την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά τα μέσα και τις μεθόδους καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τους τεχνικούς τομείς και την εκπαίδευση, και με την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά την πρόληψη της τρομοκρατίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 85 Πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένουεγκλήματος και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων Τα μέρη συνεργάζονται για την καταπολέμηση και την πρόληψη εγκληματικών και παράνομων δραστηριοτήτων, οργανωμένων ή άλλων, όπως: - το λαθρεμπόριο και η παράνομη διακίνηση ανθρώπων? - οι παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, ιδίως η παραχάραξη νομισμάτων, οι παράνομες συναλλαγές προϊόντων όπως τα βιομηχανικά απόβλητα και τα ραδιενεργά υλικά, καθώς και οι συναλλαγές που αφορούν παράνομα προϊόντα ή προϊόντα απομίμησης ή παραποίησης? - η διαφθορά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, που σχετίζεται ειδικότερα με αδιαφανείς διοικητικές πρακτικές? - η φορολογική απάτη? - η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών? - το λαθρεμπόριο? - το λαθρεμπόριο όπλων? - η παραχάραξη εγγράφων? - το λαθρεμπόριο αυτοκινήτων? - το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Προωθείται η περιφερειακή συνεργασία και η συμμόρφωση με τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 86 Γενικές διατάξεις για τις πολιτικές συνεργασίες 1.Η Κοινότητα και η Αλβανία εγκαθιδρύουν στενή συνεργασία που αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης και του αναπτυξιακού δυναμικού της Αλβανίας. Με τη συνεργασία αυτή ενισχύονται όσο το δυνατό περισσότερο οι υπάρχοντες οικονομικοί δεσμοί προς όφελος και των δύο μερών. 2.Θα εκπονηθούν πολιτικές και άλλα μέτρα για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Αλβανίας. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι η περιβαλλοντική διάσταση εντάσσεται πλήρως εξ αρχής στις εν λόγω πολιτικές και ότι συνδέεται με τις απαιτήσεις αρμονικής κοινωνικής ανάπτυξης. 3.Οι πολιτικές συνεργασίας εντάσσονται σε ένα περιφερειακό πλαίσιο συνεργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στα μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ της Αλβανίας και των γειτονικών χωρών της, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, συμβάλλοντας έτσι στην περιφερειακή σταθερότητα. Το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης δύναται να καθορίζει προτεραιότητες μεταξύ και εντός των πολιτικών συνεργασίας που περιγράφονται στη συνέχεια. Άρθρο 87 Οικονομική και εμπορική πολιτική 1.Η Κοινότητα και η Αλβανία διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης συνεργαζόμενες για τη βελτίωση της κατανόησης των θεμελιωδών αρχών των αντίστοιχων οικονομιών τους και της χάραξης και εφαρμογής οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο οικονομιών της αγοράς. 2.Κατόπιν αιτήματος των αλβανικών αρχών, η Κοινότητα δύναται να παράσχει βοήθεια στην Αλβανία για την εγκαθίδρυση λειτουργούσας οικονομίας αγοράς και για τη σταδιακή εναρμόνιση των πολιτικών της με τις πολιτικές της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης που είναι προσανατολισμένες στη σταθερότητα. 3.Η συνεργασία αποβλέπει επίσης στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στον επιχειρηματικό τομέα μέσω ενός σταθερού και μη μεροληπτικού εμπορικού νομικού πλαισίου. 4.Στην εν λόγω συνεργασία συμπεριλαμβάνεται η ανεπίσημη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αρχές και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Άρθρο 88 Στατιστική συνεργασία Η συνεργασία μεταξύ των μερών εστιάζεται πρωτίστως σε τομείς προτεραιότητας που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των στατιστικών. Η συνεργασία αυτή στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη αποτελεσματικού και βιώσιμου στατιστικού συστήματος, ικανού να παρέχει συγκρίσιμα, αξιόπιστα, αντικειμενικά και ακριβή δεδομένα που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της διαδικασίας μετάβασης και μεταρρύθμισης στην Αλβανία. Πρέπει επίσης να παρέχει τη δυνατότητα στο Ινστιτούτο Στατιστικής της Αλβανίας να αντιμετωπίζει καλύτερα τις ανάγκες των εγχωρίων και διεθνών πελατών του (τόσο της δημόσιας διοίκησης όσο και του ιδιωτικού τομέα). Το στατιστικό σύστημα πρέπει να τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές της στατιστικής που έχουν εκδώσει τα Ηνωμένα Έθνη, τον ευρωπαϊκό κώδικα ορθής πρακτικής για τις στατιστικές και τους ορισμούς της ευρωπαϊκής στατιστικής νομοθεσίας και να ευθυγραμμίζεται με το κοινοτικό κεκτημένο. Άρθρο 89 Τραπεζικές, ασφαλιστικέςκαι άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Η συνεργασία μεταξύ των μερών επικεντρώνεται σε τομείς προτεραιότητας που συνδέονται με το κοινοτικό κεκτημένο στους τομείς των τραπεζικών, ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό τη δημιουργία και την ανάπτυξη κατάλληλου πλαισίου για την ενθάρρυνση των τομέων των τραπεζικών, ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Αλβανία. Άρθρο 90 Συνεργασία στον τομέα του εσωτερικούκαι εξωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου Η συνεργασία μεταξύ των μερών επικεντρώνεται σε τομείς προτεραιότητας που συνδέονται με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του εσωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου (ΕΔΕ/ΡΙFC) και του εξωτερικού ελέγχου. Τα μέρη συνεργάζονται, ειδικότερα, με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων ΕΔΕ και εξωτερικού ελέγχου στην Αλβανία, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και μεθόδους, καθώς και με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Άρθρο 91 Προώθηση και προστασία των επενδύσεων Η συνεργασία μεταξύ των μερών, εντός του πεδίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, όσον αφορά την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, στοχεύει στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τις ιδιωτικές επενδύσεις, τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες, που είναι απολύτως απαραίτητες για την οικονομική και βιομηχανική αναζωογόνηση στην Αλβανία. Άρθρο 92 Βιομηχανική συνεργασία 1.Η συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση του εκσυγχρονισμού και της αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας και των επιμέρους τομέων της Αλβανίας, καθώς και της βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ οικονομικών φορέων, με στόχο την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα υπό όρους που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος. 2.Οι πρωτοβουλίες της βιομηχανικής συνεργασίας αντανακλούν τις προτεραιότητες που καθορίζουν και τα δύο μέρη. Λαμβάνουν υπόψη περιφερειακές πτυχές της βιομηχανικής ανάπτυξης, προωθώντας τις διεθνικές εταιρικές σχέσεις, όπου κρίνεται σκόπιμο. Οι πρωτοβουλίες επιδιώκουν ιδίως τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για τις επιχειρήσεις ώστε να βελτιωθεί η διοίκηση και η τεχνογνωσία, να προωθηθούν οι αγορές και να βελτιωθούν η διαφάνεια των αγορών και το επιχειρηματικό περιβάλλον. 3.Η συνεργασία θα λαμβάνει δεόντως υπόψη το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής. Άρθρο 93 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Η συνεργασία μεταξύ των μερών αποβλέπει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του ιδιωτικού τομέα και λαμβάνει δεόντως υπόψη τους τομείς προτεραιότητας που έχουν σχέση με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των ΜΜΕ, καθώς και τις αρχές που περιέχει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις μικρές επιχειρήσεις. Άρθρο 94 Τουρισμός1.Η συνεργασία μεταξύ των μερών στον τομέα του τουρισμού αποβλέπει κυρίως στην ενίσχυση της ροής πληροφοριών για τον τουρισμό (μέσω διεθνών δικτύων, τραπεζών δεδομένων κ.λπ.) και στη μεταφορά τεχνογνωσίας (μέσω κατάρτισης, ανταλλαγών, σεμιναρίων). Η συνεργασία λαμβάνει δεόντως υπόψη το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό. 2.Η συνεργασία δύναται να εντάσσεται σε ένα περιφερειακό πλαίσιο συνεργασίας. Άρθρο 95 Γεωργία και βιομηχανίαμεταποίησης γεωργικών προϊόντων Η συνεργασία μεταξύ των μερών επικεντρώνεται σε τομείς προτεραιότητας που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της γεωργίας. Η συνεργασία αποβλέπει κυρίως στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση της γεωργίας και του αγροτοβιομηχανικού τομέα της Αλβανίας, καθώς και στη στήριξη της σταδιακής εναρμόνισης της αλβανικής νομοθεσίας και πρακτικών με τους κοινοτικούς κανόνες και πρότυπα. Άρθρο 96 ΑλιείαΤα μέρη θα διερευνήσουν τη δυνατότητα προσδιορισμού αμοιβαίως επωφελών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της αλιείας. Η συνεργασία θα λάβει δεόντως υπόψη τους τομείς προτεραιότητας που σχετίζονται με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης διεθνών υποχρεώσεων σχετικά με τους κανόνες της διεθνούς και περιφερειακής οργάνωσης αλιείας για τη διαχείριση και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων. Άρθρο 97 Τελωνεία1.Τα μέρη εγκαθιδρύουν συνεργασία στον τομέα αυτό ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων που θεσπίζονται στον τομέα του εμπορίου και να εναρμονιστεί το τελωνειακό σύστημα της Αλβανίας με το κοινοτικό, γεγονός που θα προετοιμάσει το έδαφος για τα μέτρα ελευθέρωσης που προβλέπονται στη συμφωνία και για τη σταδιακή εναρμόνιση της αλβανικής τελωνειακής νομοθεσίας με το κεκτημένο. 2.Η συνεργασία λαμβάνει δεόντως υπόψη τους τομείς προτεραιότητας που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των τελωνείων. 3.Το Πρωτόκολλο 6 ορίζει τους κανόνες για την αμοιβαία διοικητική βοήθεια μεταξύ των μερών στον τελωνειακό τομέα. Άρθρο 98 Φορολογία1.Τα μέρη εγκαθιδρύουν συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, η οποία περιλαμβάνει μέτρα με στόχο την περαιτέρω μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και την αναδιάρθρωση της φορολογικής διοίκησης ώστε να διασφαλιστούν η αποτελεσματική είσπραξη των φόρων και η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. 2.Η συνεργασία λαμβάνει δεόντως υπόψη τους τομείς προτεραιότητας που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο στους τομείς της φορολογίας και της καταπολέμησης του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού. Σχετικά με αυτό το θέμα, τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία που έχει η βελτίωση της διαφάνειας και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αλβανίας με σκοπό να διευκολυνθεί η επιβολή μέτρων για την αποτροπή της φοροαποφυγής ή της φοροδιαφυγής. Επιπλέον, τα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, με σκοπό την εξουδετέρωση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι φορολόγησης των επιχειρήσεων των δύο μερών. Άρθρο 99 Κοινωνική συνεργασία 1.Τα μέρη συνεργάζονται για να διευκολύνουν τη μεταρρύθμιση της αλβανικής πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης οικονομικής μεταρρύθμισης και ολοκλήρωσης. Η συνεργασία αποβλέπει επίσης στην προσαρμογή του αλβανικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας στις νέες οικονομικές και κοινωνικές απαιτήσεις, και προϋποθέτει την προσαρμογή της αλβανικής νομοθεσίας όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, με σημείο αναφοράς το ισχύον επίπεδο προστασίας στην Κοινότητα. 2.Η συνεργασία λαμβάνει δεόντως υπόψη τους τομείς προτεραιότητας που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό. Άρθρο 100 Εκπαίδευση και κατάρτιση 1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την ανύψωση του επιπέδου της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Αλβανία, καθώς και της πολιτικής για τους νέους και της απασχόλησης των νέων. Ως προτεραιότητα για τα ανώτερα εκπαιδευτικά συστήματα τίθεται η επίτευξη των στόχων της διακήρυξης της Μπολόνια. 2.Τα μέρη συνεργάζονται επίσης με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι η πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Αλβανία θα είναι ελεύθερη, χωρίς διακρίσεις που σχετίζονται με το φύλο, τη φυλή, την εθνότητα ή τη θρησκεία. 3.Τα σχετικά κοινοτικά προγράμματα και μέσα θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των δομών και των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Αλβανία. 4.Η συνεργασία λαμβάνει δεόντως υπόψη τους τομείς προτεραιότητας που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό. Άρθρο 101 Πολιτιστική συνεργασία Τα μέρη δεσμεύονται να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία. Η συνεργασία αυτή εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, την αύξηση της αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης μεταξύ ατόμων, κοινοτήτων και λαών. Τα μέρη αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να συνεργάζονται για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, ιδίως στο πλαίσιο της σύμβασης της UΝΕSCΟ για την προστασία και την προώθηση της ποικιλομορφίας των πολιτιστικών εκφάνσεων. Άρθρο 102 Συνεργασία στον οπτικοακουστικό τομέα 1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να προωθήσουν τη βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων στην Ευρώπη και να ενθαρρύνουν τη συμπαραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων. 2.Η συνεργασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προγράμματα και μέσα για την εκπαίδευση δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών του τομέα των μέσων ενημέρωσης, καθώς και τεχνική βοήθεια τόσο προς τα δημόσια όσο και προς τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε να ενισχυθούν η ανεξαρτησία τους, ο επαγγελματισμός τους και οι συνδέσεις τους με τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. 3.Η Αλβανία ευθυγραμμίζει τις πολιτικές της για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με το περιεχόμενο των διασυνοριακών ραδιοφωνικών εκπομπών προς τις αντίστοιχες πολιτικές της Κοινότητας και εναρμονίζει τη νομοθεσία της με το κοινοτικό κεκτημένο. Η Αλβανία αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που αφορούν την απόκτηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για προγράμματα και εκπομπές μέσω δορυφόρων, επίγειων συχνοτήτων και καλωδιακών δικτύων. Άρθρο 103 Κοινωνία της πληροφορίας 1.Η συνεργασία εστιάζεται κυρίως σε τομείς προτεραιότητας που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας. Θα στηρίζει κυρίως την Αλβανία στη σταδιακή ευθυγράμμιση των πολιτικών και της νομοθεσίας της στον τομέα αυτό με τις κοινοτικές. 2.Τα μέρη συνεργάζονται επίσης με σκοπό να αναπτύξουν περαιτέρω την κοινωνία της πληροφορίας στην Αλβανία. Κύριοι στόχοι είναι να προετοιμαστεί η κοινωνία στο σύνολό της για την ψηφιακή εποχή, να προσελκυσθούν επενδύσεις και να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα δικτύων και υπηρεσιών. Άρθρο 104 Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 1.Η συνεργασία εστιάζεται κυρίως σε τομείς προτεραιότητας που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό. 2.Πιο συγκεκριμένα, τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία στον τομέα των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συνδεδεμένων υπηρεσιών, με τελικό στόχο την υιοθέτηση από μέρους της Αλβανίας του κοινοτικού κεκτημένου στους εν λόγω τομείς ένα έτος μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 105 Πληροφόρηση και επικοινωνία Η Κοινότητα και η Αλβανία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να ενισχυθεί η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Προτεραιότητα δίνεται σε προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο τόσο τη βασική ενημέρωση του ευρέως κοινού στην Αλβανία σχετικά με την Κοινότητα όσο και την περισσότερο εξειδικευμένη ενημέρωση των επαγγελματικών κύκλων στην εν λόγω χώρα. Άρθρο 106 Μεταφορές1.Η συνεργασία μεταξύ των μερών επικεντρώνεται πρωτίστως σε τομείς προτεραιότητας που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των μεταφορών. 2.Η συνεργασία δύναται κυρίως να αποβλέπει στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των αλβανικών μέσων μεταφορών, στη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των επιβατών και των εμπορευμάτων, στην προώθηση της πρόσβασης στην αγορά και στις υποδομές μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και αερολιμένων, στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης υποδομών πολλαπλών μέσων μεταφοράς σε σύνδεση με τα κύρια διευρωπαϊκά δίκτυα, με στόχο ιδίως την ενίσχυση των περιφερειακών συνδέσεων, στην επίτευξη επιπέδων λειτουργίας συγκρίσιμων με εκείνων της Κοινότητας, στην ανάπτυξη συστήματος μεταφορών στην Αλβανία συμβατού και ευθυγραμμισμένου προς το κοινοτικό σύστημα και στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος στον τομέα των μεταφορών. Άρθρο 107 ΕνέργειαΗ συνεργασία επικεντρώνεται σε τομείς προτεραιότητας που συνδέονται με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των θεμάτων πυρηνικής ασφάλειας. Η συνεργασία αντικατοπτρίζει τις αρχές της οικονομίας της αγοράς και βασίζεται στην υπογραφείσα περιφερειακή συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητας με σκοπό τη σταδιακή ενσωμάτωση της Αλβανίας στις ενεργειακές αγορές της Ευρώπης. Άρθρο 108 Περιβάλλον1.Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους όσον αφορά το ζωτικής σημασίας έργο της καταπολέμησης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης με σκοπό την προώθηση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος. 2.Η συνεργασία εστιάζεται κυρίως σε τομείς προτεραιότητας που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του περιβάλλοντος. Άρθρο 109 Συνεργασία στον τομέα της έρευναςκαι της τεχνολογικής ανάπτυξης 1.Τα μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για ειρηνικούς σκοπούς με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πόρων, την κατάλληλη πρόσβαση στα αντίστοιχα προγράμματά τους, εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα επίπεδα αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Η συνεργασία λαμβάνει δεόντως υπόψη τους τομείς προτεραιότητας που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 3.Η συνεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και θα συναφθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθεί καθένα από τα μέρη. Άρθρο 110 Περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη 1.Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, με στόχο να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία. 2.Η συνεργασία λαμβάνει δεόντως υπόψη τους τομείς προτεραιότητας που αφορούν το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης. Άρθρο 111 Δημόσια διοίκηση 1.Η συνεργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη αποτελεσματικής και υπεύθυνης δημόσιας διοίκησης στην Αλβανία, ιδίως για τη στήριξη της εφαρμογής του κράτους δικαίου, την ορθή λειτουργία των κρατικών θεσμών προς όφελος του αλβανικού πληθυσμού στο σύνολό του και την ομαλή ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Αλβανίας. 2.Η συνεργασία στον εν λόγω τομέα επικεντρώνεται κυρίως στη δημιουργία θεσμικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και εφαρμογής διαφανών και αμερόληπτων διαδικασιών πρόσληψης, της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, της ανάπτυξης σταδιοδρομίας στον δημόσιο τομέα, της συνεχούς κατάρτισης και της προώθησης δεοντολογίας στη δημόσια διοίκηση, καθώς και της προώθησης της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης. Η συνεργασία αφορά τόσο την κεντρική διοίκηση όσο και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 112 Για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας, και σύμφωνα με τα άρθρα 3,113 και 115, η Αλβανία δύναται να λάβει χρηματοδοτική ενίσχυση από την Κοινότητα με τη μορφή επιχορηγήσεων και δανείων, συμπεριλαμβανομένων δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η κοινοτική βοήθεια εξακολουθεί να εξαρτάται από την εκπλήρωση των αρχών και όρων που περιέχονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 29ης Απριλίου 1997, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων των ετησίων επανεξετάσεων για τις χώρες που εντάσσονται στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, στις ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις, καθώς και σε άλλα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά την τήρηση των προγραμμάτων προσαρμογής. Η βοήθεια που χορηγείται στην Αλβανία συνδέεται με τις διαπιστωθείσες ανάγκες, τις επιλεγείσες προτεραιότητες, την ικανότητα απορρόφησης και εξόφλησης και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μεταρρύθμιση και την αναδιάρθρωση της οικονομίας. Άρθρο 113 Η χρηματοδοτική βοήθεια με τη μορφή επιχορηγήσεων καλύπτεται από τα λειτουργικά μέτρα που προβλέπονται στο σχετικό κανονισμό του Συμβουλίου εντός ενός πολυετούς ενδεικτικού πλαισίου που καθορίζει η Κοινότητα μετά από διαβουλεύσεις με την Αλβανία. Η χρηματοδοτική βοήθεια δύναται να καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια, την προσέγγιση των νομοθεσιών και την οικονομική ανάπτυξη. Άρθρο 114 Κατόπιν αιτήσεως της Αλβανίας και σε περίπτωση ειδικής ανάγκης, η Κοινότητα δύναται να εξετάζει, σε συντονισμό με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τη δυνατότητα χορήγησης έκτακτης μακροοικονομικής συνδρομής υπό ορισμένες προϋποθέσεις και λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα όλων των χρηματοδοτικών πόρων. Η χορήγηση της συνδρομής αυτής εξαρτάται από την εκπλήρωση ορισμένων όρων που θα καθοριστούν στο πλαίσιο προγράμματος το οποίο θα συμφωνηθεί μεταξύ της Αλβανίας και του ΔΝΤ. Άρθρο 115 Για να καταστεί δυνατή η βέλτιστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων, τα μέρη διασφαλίζουν ότι η κοινοτικές συνεισφορές χορηγούνται σε στενό συντονισμό με τις συνεισφορές από άλλες πηγές, όπως τα κράτη μέλη, τρίτες χώρες και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για το σκοπό αυτό, τα μέρη ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με όλες τις πηγές συνδρομής. ΤΙΤΛΟΣ Χ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 116 Συγκροτείται Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, με αποστολή να εποπτεύει την εφαρμογή και την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας. Συνέρχεται στο κατάλληλο επίπεδο ανά τακτά διαστήματα και όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, για να εξετάζει τα σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας καθώς και άλλα διμερή ή διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Άρθρο 1171.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης απαρτίζεται από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από μέλη της κυβέρνησης της Αλβανίας, αφετέρου. 2.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. 3.Τα μέλη του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δύνανται να εκπροσωπούνται, σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στον κανονισμό λειτουργίας του. 4.Η προεδρία του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ασκείται εκ περιτροπής από εκπρόσωπο της Κοινότητας και εκπρόσωπο της Αλβανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας του. 5.Στις εργασίες του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης συμμετέχει, για θέματα αρμοδιότητάς της και με την ιδιότητα του παρατηρητή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άρθρο 118 Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις εντός του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας στις περιπτώσεις που προβλέπονται σχετικά. Οι λαμβανόμενες αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα εκτέλεσής τους. Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δύναται επίσης να διατυπώνει τις κατάλληλες συστάσεις. Εκδίδει αποφάσεις και διατυπώνει συστάσεις κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των μερών. Άρθρο 119 Κάθε μέρος δύναται να παραπέμψει στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης κάθε διαφορά σχετική με την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας. Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δύναται να διευθετεί τη διαφορά μέσω δεσμευτικής απόφασης. Άρθρο 1201.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης επικουρείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του από την Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσώπους της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της Αλβανίας, αφετέρου. 2.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης στον κανονισμό λειτουργίας του καθορίζει τα καθήκοντα της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής. 3.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δύναται να αναθέτει στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές του. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης λαμβάνει τις αποφάσεις της σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 118. 4.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δύναται να αποφασίζει τη σύσταση κάθε άλλης ειδικής επιτροπής ή οργάνου, τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης καθορίζει, στον κανονισμό λειτουργίας του, τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών ή των οργάνων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 121 Η Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης δύναται να συστήνει υποεπιτροπές. Πριν το τέλος του πρώτου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης συστήνει τις απαραίτητες υποεπιτροπές για την επαρκή εφαρμογή της συμφωνίας. Κατά τη λήψη απόφασης για τη σύσταση υποεπιτροπών και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους, η Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης λαμβάνει δεόντως υπόψη τη σημασία που έχει η ικανοποιητική διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, ιδίως, όσον αφορά την εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων 80 και 81 της παρούσας συμφωνίας και την εποπτεία του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την Αλβανία και τη γειτονική περιοχή. Άρθρο 122 Συγκροτείται Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Αποτελεί φόρουμ για τα μέλη του Κοινοβουλίου της Αλβανίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων. Συνεδριάζει κατά διαστήματα που καθορίζει η ίδια. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης απαρτίζεται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και από μέλη του Κοινοβουλίου της Αλβανίας, αφετέρου. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. Η προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ασκείται εκ περιτροπής από εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου της Αλβανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας της. Άρθρο 123 Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του άλλου μέρους έχουν μη διακριτική πρόσβαση, σε σύγκριση με τους δικούς του υπηκόους, στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα των μερών προκειμένου να υπερασπίσουν τα ατομικά τους δικαιώματα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους. Άρθρο 124 Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει ένα μέρος να λάβει μέτρα τα οποία: α) θεωρεί αναγκαία για την αποτροπή της δημοσιοποίησης πληροφοριών, η οποία αντιβαίνει σε ζωτικά συμφέροντα ασφάλειάς του? β) αφορούν την παραγωγή, ή το εμπόριο, όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, την ανάπτυξη ή την παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς? γ) θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του, στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής που διαταράσσει την τήρηση του νόμου και της δημόσιας τάξης, σε καιρό πολέμου ή σοβαρής διεθνούς αναταραχής που αποτελεί απειλή πολέμου, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας. Άρθρο 1251.Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν: - οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Αλβανία έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους, ή των εταιρειών και επιχειρήσεών τους? - οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Αλβανίας δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ υπηκόων, επιχειρήσεων ή εταιρειών της Αλβανίας. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν το δικαίωμα των μερών να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις της φορολογικής τους νομοθεσίας σε φορολογουμένους που δεν βρίσκονται σε πανομοιότυπες καταστάσεις όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. Άρθρο 1261.Τα μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους βάσει της παρούσας συμφωνίας. Μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. 2.Αν ένα από τα μέρη θεωρεί ότι το άλλο μέρος δεν εκπληρώνει κάποια από τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συμφωνίας, δύναται να λάβει κατάλληλα μέτρα. Προηγουμένως, με εξαίρεση τις περιπτώσεις έκτακτης ειδικής ανάγκης, παρέχει στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εμπεριστατωμένη εξέταση της κατάστασης, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη. 3.Κατά την επιλογή μέτρων, δίδεται προτεραιότητα σε αυτά που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά γνωστοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του εν λόγω συμβουλίου εφόσον το ζητήσει το άλλο μέρος. Άρθρο 127 Τα μέρη συμφωνούν να διενεργούν αμέσως διαβουλεύσεις μέσω των κατάλληλων διαύλων, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε από τα μέρη, και να συζητούν κάθε θέμα σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και άλλα θέματα σχέσεων μεταξύ των μερών. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν κατά κανένα τρόπο και δεν θίγουν τα άρθρα 31, 37, 38, 39 και 43. Άρθρο 128 Μέχρις ότου επιτευχθούν, βάσει της παρούσας συμφωνίας, ίσα δικαιώματα για τα άτομα και τους οικονομικούς παράγοντες, η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που εξασφαλίζονται γι’ αυτούς βάσει υφιστάμενων συμφωνιών που δεσμεύουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, αφενός, και την Αλβανία, αφετέρου. Άρθρο 129 Τα παραρτήματα Ι έως V και τα πρωτόκολλα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Η συμφωνία - πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Αλβανίας σε κοινοτικά προγράμματα, που υπεγράφη στις 22 Νοεμβρίου 2004, και το παράρτημά της αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Η αναθεώρηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 της εν λόγω συμφωνίας-πλαισίου διεξάγεται στο πλαίσιο του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης το οποίο έχει την εξουσία να τροποποιεί, εφόσον χρειαστεί, τη συμφωνία - πλαίσιο. Άρθρο 130 Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Οποιοδήποτε από τα μέρη δύναται να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με κοινοποίηση προς το άλλο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης. Άρθρο 131 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «μέρη» νοούνται η Κοινότητα ή τα κράτη μέλη της, ή η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους, αφενός, και η Αλβανία, αφετέρου. Άρθρο 132 Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στις εδάφη στα οποία ισχύει η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, υπό τους όρους που προβλέπει η εν λόγω συνθήκη και, αφετέρου, στο έδαφος της Αλβανίας. Άρθρο 133 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο θεματοφύλακας της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 134 Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίγραφα σε καθεμία από τις επίσημες γλώσσες των μερών, και όλα αυτά τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 135 Τα μέρη εγκρίνουν την παρούσα συμφωνία σύμφωνα με τις ισχύουσες σ’ αυτά διαδικασίες. Τα έγγραφα κύρωσης ή έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας πράξης κύρωσης ή έγκρισης. Άρθρο 136 Ενδιάμεση συμφωνία Σε περίπτωση που, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις ορισμένων μερών της παρούσας συμφωνίας, ιδίως αυτές που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και τις μεταφορές, τεθούν σε ισχύ μέσω ενδιάμεσων συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας, τα μέρη συμφωνούν ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, για τους σκοπούς των διατάξεων του τίτλου ΙV άρθρα 40, 71, 72, 73 και 74 της παρούσας συμφωνίας, των πρωτοκόλλων 1, 2, 3, 4 και 6, και των σχετικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 5 αυτής, ως «ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας» νοείται η ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σχετικής ενδιάμεσης συμφωνίας όσον αφορά τις υποχρεώσεις που περιέχονται στις προαναφερθείσες διατάξεις. Άρθρο 137 Από την ημέρα της θέσης σε ισχύ, η παρούσα συμφωνία αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για το εμπόριο και την εμπορική και οικονομική συνεργασία, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 11 Μαΐου 1992. Αυτό δεν θίγει κανένα δικαίωμα, υποχρέωση ή νομική κατάσταση των μερών που δημιουργήθηκαν από την εκτέλεση της εν λόγω συμφωνίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠαράρτημα Ι - Δασμολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για βιομηχανικά προϊόντα της ΕΚ Παράρτημα ΙΙ (α) - Δασμολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για πρωτογενή γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο (α)) Παράρτημα ΙΙ (β) - Δασμολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για πρωτογενή γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο (β)) Παράρτημα ΙΙ (γ) - Δασμολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για πρωτογενή γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο (γ)) Παράρτημα ΙΙΙ -Παραχωρήσεις της Κοινότητας για ψάρια και προϊόντα αλιείας της Αλβανίας Παράρτημα ΙV - Εγκατάσταση: Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Παράρτημα V - Δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ(αναφερόμενες στο άρθρο 19) Οι δασμολογικοί συντελεστές μειώνονται ως εξής: - την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, ο εισαγωγικός δασμός μειώνεται στο 80% του βασικού δασμού? - την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, ο εισαγωγικός δασμός μειώνεται στο 60% του βασικού δασμού? - την 1η Ιανουαρίου του δεύτερου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, ο εισαγωγικός δασμός μειώνεται στο 40% του βασικού δασμού? - την 1η Ιανουαρίου του τρίτου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, ο εισαγωγικός δασμός μειώνεται στο 20% του βασικού δασμού - την 1η Ιανουαρίου του τέταρτου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, ο εισαγωγικός δασμός μειώνεται στο 10% του βασικού δασμού? - την 1η Ιανουαρίου του πέμπτου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας οι εναπομένοντες εισαγωγικοί δασμοί καταργούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (β) ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ(κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο β)) Οι δασμοί για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα μειώνονται και καταργούνται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: - από την ημέρα θέσης σε ισχύ της συμφωνίας, οι εισαγωγικοί δασμοί μειώνονται στο 90% του βασικού δασμού - την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της συμφωνίας, οι εισαγωγικοί δασμοί μειώνονται στο 80% του βασικού δασμού - την 1η Ιανουαρίου του δεύτερου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της συμφωνίας, οι εισαγωγικοί δασμοί μειώνονται στο 60% του βασικού δασμού - την 1η Ιανουαρίου του τρίτου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της συμφωνίας, οι εισα γωγικοί δασμοί μειώνονται στο 40% του βασικού δασμού - την 1η Ιανουαρίου του τέταρτου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της συμφωνίας, οι εισαγωγικοί δασμοί μειώνονται στο 0% του βασικού δασμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (αναφερόμενες στον τίτλο V, κεφάλαιο ΙΙ) 1.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ Ως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες νοούνται όλες οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικής φύσεως που προσφέρονται από πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ενός μέρους. Ι. Στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: Α. Όλες οι ασφαλιστικές υπηρεσίες και οι σχετικές με ασφάλειες υπηρεσίες: Ι. Πρωτασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης): i) ζωής? ii) ζημιών? 2.αντασφάλιση και επανεκχώρηση? 3.ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως μεσιτεία και πρακτόρευση? 4.επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλών, αναλογιστικές μελέτες, εκτίμηση κινδύνου και διακανονισμός αποζημιώσεων? Β. Τραπεζικές και λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (εκτός των ασφαλιστικών): 1.αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό? 2.κάθε μορφής δανειοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της καταναλωτικής πίστης, των ενυπόθηκων πιστώσεων, της διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων και της χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών? 3.χρηματοδοτική μίσθωση? 4.όλες οι υπηρεσίες πληρωμής και μεταφοράς χρηματικών ποσών, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, των ταξιδιωτικών επιταγών και των τραπεζικών επιταγών? 5.εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων? 6.συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών, είτε στο χρηματιστήριο ή σε εξωχρηματιστηριακές αγορές είτε με άλλο τρόπο επί: 1)μέσων της χρηματαγοράς (επιταγών, συναλλαγματικών, πιστοποιητικών καταθέσεων, κ.λπ.)? 2)συναλλάγματος?3)παράγωγων προϊόντων που περιλαμβάνουν προθεσμιακές πράξεις (futures) και πράξεις με δικαίωμα επιλογής (οptiοns), χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτές? 4)μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, που περιλαμβάνουν προϊόντα όπως οι συμφωνίες ανταλλαγής (swaps), οι συμφωνίες προθεσμιακών τιμών, κ.λπ. 5)μεταβιβάσιμων κινητών αξιών? 6)άλλων διαπραγματεύσιμων μέσων και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ράβδων χρυσού ή αργύρου? 7.συμμετοχή σε εκδόσεις κάθε μορφής χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένης της αναδοχής και της διάθεσης (στο κοινό ή σε ιδιώτες) και παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τις σχετικές εκδόσεις? 8.υπηρεσίες χρηματομεσιτείας? 9.διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευστών διαθεσίμων ή χαρτοφυλακίου, κάθε μορφή διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων, διαχείριση κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρεσίες φύλαξης, θεματοφύλακα και καταπιστευματοδόχου? 10.υπηρεσίες εκκαθάρισης και συμψηφισμού για πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κινητών αξιών, των παράγωγων προϊόντων και άλλων διαπραγματεύσιμων μέσων? 11.παροχή και μεταβίβαση πληροφοριών χρηματοοικονομικού χαρακτήρα και επεξεργασία χρηματοοικονομικών δεδομένων και σχετικού λογισμικού από παρόχους άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών? 12.υπηρεσίες παροχής συμβουλών, διαμεσολάβησης και άλλες επικουρικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, σχετικές με το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα σημεία 1) έως 11 ) ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της ανάλυσης πιστοληπτικής ικανότητας, της έρευνας και των συμβουλών για επενδύσεις και συγκρότηση χαρτοφυλακίων, της παροχής συμβουλών για εξαγορές καθώς και για την αναδιάρθρωση και τη στρατηγική επιχειρήσεων. ΙΙ. Οι ακόλουθες δραστηριότητες εξαιρούνται από τον ορισμό των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: 1)δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες ή από οποιοδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό με σκοπό την άσκηση νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής? 2)δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες, κυβερνητικούς φορείς ή υπηρεσίες, ή δημόσιους οργανισμούς, για λογαριασμό ή με την εγγύηση της κυβέρνησης, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ασκούνται από τους παρέχοντες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανταγωνιστικά προς τέτοιου είδους δημόσιους φορείς? 3)δραστηριότητες που αποτελούν μέρος ενός θεσμικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή σχεδίου συνταξιοδοτήσεως του δημοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ασκούνται από τους παρέχοντες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανταγωνιστικά προς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ(αναφερόμενα στο άρθρο 73) 1.Το άρθρο 73 παράγραφος 3 αφορά τις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις στις οποίες τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη, ή οι οποίες εφαρμόζονται de factο από τα κράτη μέλη: - Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την πνευματική ιδιοκτησία (Γενεύη, 1996)? - Σύμβαση περί της προστασίας των παραγωγών φωνογραφημάτων κατά της μη επιτρεπόμενης αναπαραγωγής των φωνογραφημάτων τους (Γενεύη, 1971)? - Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UΡΟV - Πράξη Γενεύης, 1991). Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει την εφαρμογή του άρθρου 73 παράγραφος 3 και σε άλλες πολυμερείς συμβάσεις. 2.Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις: - Διεθνής σύμβαση περί της προστασίας των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης (Ρώμη, 1961)? - Σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Πράξη Στοκχόλμης 1967, όπως τροποποιήθηκε το 1979)? - Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Πράξη Παρισίων, 1971)? - Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα (Γενεύη, 1996)? - Διακανονισμός της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώριση σημάτων (Πράξη Στοκχόλμης 1967, όπως τροποποιήθηκε το 1979)? - Συνθήκη της Βουδαπέστης σχετικά με τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης των μικροοργανισμών στο πλαίσιο διαδικασιών για την απονομή διπλώματος ευρεσιτεχνίας (1977, όπως τροποποιήθηκε το 1980)? - Πρωτόκολλο στο διακανονισμό της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή καταχώριση σημάτων (Μαδρίτη, 1989)? - Συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον, 1970, τροπολογία το 1979 και τροποποίηση το 1984)? - Διακανονισμός της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών ενόψει καταχωρίσεως των σημάτων (Γενεύη, 1977, όπως τροποποιήθηκε το 1979)? - Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας? - Συνθήκη περί του δικαίου ευρεσιτεχνίας (ΡLΤ) (WΙΡΟ)? - Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (ΤRΙΡS). 3.Από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Αλβανία παρέχει στις κοινοτικές εταιρείες και υπηκόους, όσον αφορά την αναγνώριση και την προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα στα πλαίσια διμερών συμφωνιών. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Πρωτόκολλο 1 για τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα Πρωτόκολλο 2 για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Αλβανίας και της Κοινότητας στον τομέα των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων Πρωτόκολλο 3 σχετικά με την καθιέρωση αμοιβαίων προτιμησιακών παραχωρήσεων για ορισμένους οίνους και την αμοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονομασιών οίνων, αλκοολούχων ποτών και αρωματισμένων οίνων Πρωτόκολλο 4 σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας Πρωτόκολλο 5 σχετικά με τις χερσαίες μεταφορές Πρωτόκολλο 6 περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά θέματα ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ Άρθρο 1 Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται στα προϊόντα που απαριθμούνται στα κεφάλαια 72 και 73 της συνδυασμένης ονοματολογίας. Εφαρμόζεται επίσης σε άλλα τελικά προϊόντα σιδήρου και χάλυβα που ενδέχεται να κατάγονται στο μέλλον από την Αλβανία βάσει των προαναφερθέντων κεφαλαίων. Άρθρο 2 Οι δασμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής Αλβανίας καταργούνται κατά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 31.Από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, οι δασμοί που επιβάλλονται στην Αλβανία στις εισαγωγές προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής Κοινότητας, στα οποία αναφέρεται το άρθρο 19 της συμφωνίας και τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι αυτής μειώνονται προοδευτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιέχεται στο εν λόγω παράρτημα. 2.Από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, οι δασμοί που επιβάλλονται στην Αλβανία στις εισαγωγές όλων των λοιπών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής Κοινότητας καταργούνται. Άρθρο 41.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Κοινότητα προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής Αλβανίας, καθώς και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, καταργούνται από την ημέρα θέσης σε ισχύ της συμφωνίας. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Αλβανία προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής Κοινότητας, καθώς και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, καταργούνται από την ημέρα θέσης σε ισχύ της συμφωνίας. Άρθρο 51.Ενόψει των κανόνων που καθορίζονται στο άρθρο 71 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη αναγνωρίζουν ως επείγουσα ανάγκη την υποχρέωση κάθε μέρους να διευθετήσει αμέσως όλες τις διαρθρωτικές αδυναμίες του τομέα σιδήρου και χάλυβα, ώστε να διασφαλίσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας του. Η Αλβανία υποχρεούται συνεπώς να εκπονήσει εντός τριών ετών το αναγκαίο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα, ώστε να επιτύχει τη βιωσιμότητα του εν λόγω τομέα υπό κανονικές συνθήκες αγοράς. Η Κοινότητα παρέχει κατόπιν αιτήσεως στην Αλβανία τις κατάλληλες τεχνικές συμβουλές για την επίτευξη αυτού του στόχου. 2.Πέραν των κανόνων που καθορίζονται στο άρθρο 71 της παρούσας συμφωνίας, κάθε πρακτική αντίθετη προς το άρθρο αυτό αξιολογείται βάσει των ειδικών κριτηρίων που απορρέουν από την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις της Κοινότητας συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου καθώς και των ειδικών κανόνων για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόζονται στον τομέα σιδήρου και χάλυβα μετά την εκπνοή της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. 3.Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 παράγραφος 1 (iii) της παρούσας συμφωνίας όσον αφορά τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, η Κοινότητα αναγνωρίζει ότι επί πέντε έτη μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, η Αλβανία μπορεί να χορηγεί κατ’εξαίρεση κρατικές ενισχύσεις για αναδιάρθρωση υπό τον όρο ότι: - επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα των επωφελούμενων επιχειρήσεων υπό κανονικές συνθήκες αγοράς κατά το τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης, - το ποσό και η ένταση των ενισχύσεων αυτών περιορίζονται αυστηρά στα απολύτως αναγκαία επίπεδα για την αποκατάσταση αυτής της βιωσιμότητας και μειώνονται προοδευτικά και - το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης συνδέεται με τη συνολική ορθολογική διαχείριση και με συμψηφιστικά μέτρα για την αντιστάθμιση των στρεβλωτικών συνεπειών των ενισχύσεων που χορηγεί η Αλβανία. 4.Κάθε μέρος διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια κατά την εφαρμογή του αναγκαίου προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής μέσω πλήρους και συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών με το άλλο μέρος, στις οποίες περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για το σχέδιο αναδιάρθρωσης καθώς και για το ποσό, την ένταση και το σκοπό κάθε κρατικής ενίσχυσης που χορηγείται βάσει των παραγράφων 2 και 3. 5.Το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης παρακολουθεί την εφαρμογή των προϋποθέσεων που παρατίθενται στις παραγράφους 1 έως 4. 6.Σε περίπτωση που ένα από τα μέρη κρίνει ότι συγκεκριμένη πρακτική του άλλου μέρους δεν συμβιβάζεται με τους όρους του παρόντος άρθρου και ότι η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα του πρώτου μέρους ή σημαντική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία του, το εν λόγω μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της ομάδας επαφών που αναφέρεται στο άρθρο 7 ή τριάντα εργάσιμες ημέρες μετά τη διατύπωση του αιτήματος για τη διενέργεια των εν λόγω διαβουλεύσεων. Άρθρο 6 Τα άρθρα 20, 21 και 22 της συμφωνίας εφαρμόζονται στο εμπόριο μεταξύ των εταίρων όσον αφορά τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα. Άρθρο 7 Τα μέρη συμφωνούν ότι για την παρακολούθηση και την επανεξέταση της ορθής εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου συγκροτείται ομάδα επαφών σύμφωνα με το άρθρο 120 παράγραφος 4 της συμφωνίας. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Άρθρο 11.Η Κοινότητα και η Αλβανία εφαρμόζουν στα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα τους δασμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και στα παραρτήματα ΙΙ(α), ΙΙ(β), ΙΙ(γ) και ΙΙ(δ) αντίστοιχα, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται σ’αυτά ανεξάρτητα από το αν ισχύουν δασμολογικές ποσοστώσεις ή όχι. 2.Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αποφασίζει σχετικά με: - την επέκταση του πίνακα των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, - τις τροποποιήσεις των δασμών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και στα παραρτήματα ΙΙ(α), ΙΙ(β) ,ΙΙ(γ) και ΙΙ(δ), - την αύξηση ή την κατάργηση των δασμολογικών ποσοστώσεων. Άρθρο 2 Οι δασμοί που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 μπορεί να μειώνονται με απόφαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης: - όταν κατά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας οι δασμοί που εφαρμόζονται στα βασικά προϊόντα μειώνονται ή - μετά από μειώσεις που προκύπτουν από αμοιβαίες παραχωρήσεις που αφορούν τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. Οι μειώσεις που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση υπολογίζονται επί του τμήματος του δασμού που έχει οριστεί ως το γεωργικό στοιχείο που αντιστοιχεί στα γεωργικά προϊόντα που όντως χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των εν λόγω μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και αφαιρούνται από τους δασμούς που επιβάλλονται σε αυτά τα βασικά γεωργικά προϊόντα. Άρθρο 3 Η Κοινότητα και η Αλβανία ενημερώνονται αμοιβαία για τις διοικητικές ρυθμίσεις που θεσπίζουν για τα προϊόντα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο. Οι ρυθμίσεις αυτές εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση όλων των ενδιαφερομένων μερών και είναι, κατά το δυνατόν, απλές και ευέλικτες. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΟΙΝΩΝ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΝΩΝ Άρθρο 1 Το παρόν πρωτόκολλο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 1) συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την καθιέρωση αμοιβαίων προτιμησιακών εμπορικών παραχωρήσεων για ορισμένους οίνους (Παράρτημα Ι του παρόντος πρωτοκόλλου)? 2) συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονομασιών των οίνων, αλκοολούχων ποτών και αρωματισμένων οίνων (Παράρτημα ΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου). Άρθρο 2 Οι εν λόγω συμφωνίες εφαρμόζονται στους οίνους που υπάγονται στην κλάση 22.04, στα αλκοολούχα ποτά που υπάγονται στην κλάση 22.08 και στους αρωματισμένους οίνους που υπάγονται στην κλάση 22.05 της Διεθνούς Σύμβασης για το Εναρμονισμένο Σύστημα ΙΙεριγραφής και Κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983. Οι εν λόγω συμφωνίες καλύπτουν τα ακόλουθα προϊόντα: 1) τους οίνους που έχουν παραχθεί από νωπά σταφύλια α) που κατάγονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες που αναφέρονται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αμπελοοινικής αγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί, και στον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1622/2000 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1493/1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινακής αγοράς και για την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα των οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών, όπως έχουν τροποποιηθεί? β) που κατάγονται από την Αλβανία και έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αλβανίας. Οι εν λόγω οινολογικοί κανόνες πρέπει να συνάδουν προς την κοινοτική νομοθεσία? 2) τα αλκοολούχα ποτά, όπως αυτά ορίζονται: α) για την Κοινότητα, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 1576/1989 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών, όπως τροποποιήθηκε, και με τον κανονισμό (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 1014/1990 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 1990, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών, όπως έχει τροποποιηθεί? β) για την Αλβανία, με την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 2 της 6.1.2003, σχετικά με τη θέσπιση του κανονισμού «για τον ορισμό, την περιγραφή και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών», η οποία βασίζεται στο νόμο υπ’ αριθμ. 8443, της 21.1.1999, «για τα αμπελουργικά προϊόντα, τα προϊόντα οίνου και άλλα υποπροϊόντα του σταφυλιού»? 3) τους αρωματισμένους οίνους, τα αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο και τα αρωματισμένα κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων, εφεξής «αρωματισμένοι οίνοι», όπως ορίζονται: α) για την Κοινότητα, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 1601/1991 του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων, όπως έχει τροποποιηθεί? β) για την Αλβανία, με το νόμο υπ’ αριθμ. 8443 της 21.1.1999, σχετικά με «τα αμπελουργικά προϊόντα, τα προϊόντα οίνου και άλλα υποπροϊόντα του σταφυλιού». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ 1.Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακόλουθων οίνων, καταγωγής Αλβανίας, τυγχάνουν των ακόλουθων παραχωρήσεων: Κωδικός ΣΟ Περιγραφή των εμπορευμάτων (σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος Ι στοιχείο β) του πρωτοκόλλου 3) Επιβλητέος δασμός Ποσότητες (hl) Ειδικές διατάξεις ex 2204 10 ex 2204 21 Αφρώδη κρασιά ποιότητας Κρασιά από νωπά σταφύλια Απαλλαγή 5 000 (1) ex 2204 29 Κρασιά από νωπά σταφύλια Απαλλαγή 2 000 (1) (1) Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, μπορούν να πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις για την προσαρμογή των ποσοστώσεων με τη μεταφορά ποσοτήτων από τη ποσόστωση που εφαρμόζεται στην κλάση ex 2204 29 στην ποσόστωση που εφαρμόζεται στις κλάσεις ex 2204 10 και ex 2204 21. 2.Η Κοινότητα χορηγεί προτιμησιακό μηδενικό δασμό στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο σημείο 1, υπό την επιφύλαξη ότι η Αλβανία δεν χορηγεί επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή για ης εξαγωγές των ποσοτήτων αυτών. 3.Οι εισαγωγές στην Αλβανία των ακόλουθων οίνων, καταγωγής Κοινότητας, τυγχάνουν των ακόλουθων παραχωρήσεων: Δασμολογικός κωδικός της Αλβανίας Περιγραφή των εμπορευμάτων (σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του πρωτοκόλλου 3) Επιβλητέος δασμός Ποσότητες (hl) ex 2204 10 Αφρώδη κρασιά ποιότητας Απαλλαγή 10 000 ex 2204 21 Κρασιά από νωπά σταφύλια 4.Η Αλβανία χορηγεί προτιμησιακό μηδενικό δασμό στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο σημείο 3, υπό την επιφύλαξη ότι η Κοινότητα δεν χορηγεί επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή για τις εξαγωγές των ποσοτήτων αυτών. 5.Οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας καθορίζονται στο πρωτόκολλο αριθ. 4 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 6.Οι εισαγωγές οίνου στο πλαίσιο των παραχωρήσεων που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία υπόκεινται στην προσκόμιση πιστοποιητικού και συνοδευτικού εγγράφου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2001, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις σχετικές με τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα συναλλαγές με τρίτες χώρες, τα οποία εκδίδονται από επίσημο φορέα ο οποίος αναγνωρίζεται από αμφότερα τα μέρη και αναφέρεται στους καταλόγους που καταρτίζονται από κοινού, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι ο εν λόγω οίνος συνάδει προς το άρθρο 2 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου 3 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 7.Τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν, το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του 2008, τις δυνατότητες αμοιβαίας χορήγησης περαιτέρω παραχωρήσεων, λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης του εμπορίου οίνου μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 8.Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι τα οφέλη που χορηγούνται αμοιβαία δεν θίγονται από άλλα μέτρα. 9.Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας της παρούσας συμφωνίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΟΙΝΩΝ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΝΩΝ Άρθρο 1 Στόχοι1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, με βάση τις αρχές της αμεροληψίας και της αμοιβαιότητας, να αναγνωρίζουν, να προστατεύουν και να ελέγχουν τις ονομασίες των οίνων, των αλκοολούχων ποτών και των αρωματισμένων οίνων που κατάγονται από το έδαφός τους, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν όλα τα γενικά και ειδικά μέτρα που είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουν ότι εκπληρούνται οι υποχρεώσεις και επιτυγχάνονται οι στόχοι που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας και εκτός αντιθέτου διατάξεως αυτής, νοούνται ως: α) «προϊόν καταγωγής»: όταν χρησιμοποιείται σε σχέση με την ονομασία ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη: (i) ο οίνος που παράγεται εξ ολοκλήρου στο έδαφος του οικείου συμβαλλόμενου μέρους μόνον από σταφύλια που έχουν συγκομισθεί εξ ολοκλήρου στο έδαφος του εν λόγω μέρους, (ii) το αλκοολούχο ποτό ή ο αρωματισμένος οίνος που παρασκευάζεται στο έδαφος του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους? β) «γεωγραφική ένδειξη»: ένδειξη, όπως αναφέρεται στο Προσάρτημα 1, κατά την έννοια του άρθρου 22 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (εφεξής «η συμφωνία ΤRΙΡS»)? γ) «παραδοσιακή έκφραση»: μια ονομασία που χρησιμοποιείται κατά παράδοση, σύμφωνα με το προσάρτημα 2, η οποία αναφέρεται ιδίως στη μέθοδο παραγωγής ή στην ποιότητα, στο χρώμα, στο είδος ή στον τόπο, ή σε ένα ιδιαίτερο γεγονός που συνδέεται με την ιστορία του συγκεκριμένου οίνου και αναγνωρίζεται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ενός συμβαλλόμενου μέρους για την περιγραφή και την παρουσίαση οίνου καταγόμενου από το έδαφος του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους? δ) «ομώνυμη»: η ίδια γεωγραφική ένδειξη ή η ίδια παραδοσιακή έκφραση ή ένδειξη τόσο παραπλήσια ώστε να μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ή να παραπέμψει σε διαφορετικούς τόπους, διαδικασίες ή πράγματα? ε) «περιγραφή»: οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή οίνου, αλκοολούχου ποτού ή αρωματισμένου οίνου σε μια ετικέτα ή στα έγγραφα που συνοδεύουν τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά ή τους αρωματισμένους οίνους κατά τη μεταφορά, στα εμπορικά έγγραφα, ιδίως στα τιμολόγια, στα δελτία παράδοσης και στις διαφημίσεις? στ) «επισήμανση»: το σύνολο των περιγραφών και άλλων ενδείξεων, σημείων, απεικονίσεων, γεωγραφικών ενδείξεων ή εμπορικών σημάτων που χαρακτηρίζουν τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά ή τους αρωματισμένους οίνους και εμφαίνονται στο ίδιο δοχείο, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος πωματισμού και των προσδεδεμένων στο δοχείο εντύπων, καθώς και του καλύμματος του λαιμού των φιαλών? ζ) «παρουσίαση»: το σύνολο των λέξεων, αναφορών και παρόμοιων που αφορούν οίνο, αλκοολούχο ποτό ή αρωματισμένο οίνο και χρησιμοποιούνται στις ετικέτες, στη συσκευασία, στα δοχεία, στο πώμα, σε διαφημίσεις και/ή στο πλαίσιο της προώθησης πωλήσεων εν γένει? η) «συσκευασία»: τα προστατευτικά περιτυλίγματα, όπως χαρτί, ψάθινα περιβλήματα κάθε είδους, χαρτοκιβώτια και κουτιά, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ενός ή περισσοτέρων δοχείων ή για πώληση στον τελικό καταναλωτή? θ) «παραγόμενο»: η ολοκληρωμένη διαδικασία οινοποίησης ή παραγωγής αλκοολούχων ποτών ή αρωματισμένων οίνων? ι) «οίνος»: το προϊόν που παράγεται αποκλειστικά με ολική ή μερική αλκοολική ζύμωση νωπών σταφυλιών προερχόμενων από ποικιλίες αμπέλου που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία, τα οποία έχουν υποστεί έκθλιψη ή όχι, ή γλεύκους σταφυλιών? ια) «ποικιλίες αμπέλου»: οι ποικιλίες φυτών του είδους Vitis Vinifera, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που ενδέχεται να ισχύει σε ένα συμβαλλόμενο μέρος σχετικά με τη χρησιμοποίηση διαφόρων ποικιλιών αμπέλου για τον οίνο που παράγεται στο εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος? ιβ) «Συμφωνία ΠΟΕ»: η συμφωνία του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που συνήφθη στις 15 Απριλίου 1994. Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες για την εισαγωγή και την εμπορία Εκτός αν άλλως προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, οι οίνοι, τα αλκοολούχα ποτά ή οι αρωματισμένοι οίνοι εισάγονται και διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο έδαφος του οικείου συμβαλλόμενου μέρους. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ,ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΝΩΝ Άρθρο 4 Προστατευόμενες ονομασίες Οι ακόλουθες ονομασίες προστατεύονται όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 και 7: α) όσον αφορά τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους καταγωγής Κοινότητας: - οι όροι που αναφέρονται στο όνομα του κράτους μέλους από το οποίο κατάγεται ο οίνος, το αλκοολούχο ποτό και ο αρωματισμένος οίνος ή άλλοι όροι που υποδηλώνουν το κράτος μέλος, - οι γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο Προσάρτημα Ι, Μέρος Α, στοιχείο α) για τους οίνους, στοιχείο β) για τα αλκοολούχα ποτά και στοιχείο γ) για τους αρωματισμένους οίνους, οι παραδοσιακές εκφράσεις που αναφέρονται στο Προσάρτημα 2. β) όσον αφορά τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους καταγωγής Αλβανίας: - οι όροι που αναφέρονται στο όνομα «Αλβανία» ή οποιοσδήποτε άλλος όρος που υποδηλώνει την εν λόγω χώρα, - οι γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο Προσάρτημα 1, Μέρος Β, στοιχείο α) για τους οίνους, στοιχείο β) για τα αλκοολούχα ποτά και στοιχείο γ) για τους αρωματισμένους οίνους. Άρθρο 5 Προστασία των ονομασιών που αναφέρονταιστα κράτη μέλη της Κοινότητας και στην Αλβανία 1.Στην Αλβανία, οι όροι που αναφέρονται στα κράτη μέλη της Κοινότητας και οι άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν ένα κράτος μέλος, για τον προσδιορισμό της καταγωγής του οίνου, του αλκοολούχου ποτού και του αρωματισμένου οίνου: 1)προορίζονται αποκλειστικά για τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους καταγωγής του εν λόγω κράτους μέλος, και 2)χρησιμοποιούνται από την Κοινότητα μόνο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Κοινότητας. 2.Στην Κοινότητα, οι όροι που αναφέρονται στην Αλβανία και οι άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν την Αλβανία, για τον προσδιορισμό της καταγωγής του οίνου, του αλκοολούχου ποτού και του αρωματισμένου οίνου: 1)προορίζονται αποκλειστικά για τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους καταγωγής Αλβανίας, και 2)χρησιμοποιούνται από την Αλβανία μόνον υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Αλβανίας. Άρθρο 6 Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 1.Στην Αλβανία, οι γεωγραφικές ενδείξεις για την Κοινότητα που αναφέρονται στο Προσάρτημα 1, Μέρος Α: 1)προστατεύονται για τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους καταγωγής Κοινότητας, και 2)χρησιμοποιούνται από την Κοινότητα μόνον υπό τους όρους που καθορίζονται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Κοινότητας. 2.Στην Κοινότητα, οι γεωγραφικές ενδείξεις για την Αλβανία που αναφέρονται στο Προσάρτημα 1, Μέρος Β: 1)προστατεύονται για τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους καταγωγής Αλβανίας, και 2)χρησιμοποιούνται από την Αλβανία μόνον υπό τους όρους που προβλέπονται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Αλβανίας. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, για να διασφαλίσουν την αμοιβαία προστασία των ονομασιών που αναφέρονται στο άρθρο 4, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων, των αλκοολούχων ποτών και των αρωματισμένων οίνων που κατάγονται από το έδαφος των συμβαλλομένων μερών. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε συμβαλλόμενο μέρος χρησιμοποιεί τα κατάλληλα έννομα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 23 της συμφωνίας ΤRΙΡS του ΠΟΕ ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία και να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση γεωγραφικών ενδείξεων για τον προσδιορισμό των οίνων, των αλκοολούχων ποτών και των αρωματισμένων οίνων που δεν καλύπτονται από τις σχετικές ενδείξεις ή περιγραφές. 4.Οι γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 προορίζονται αποκλειστικά για τα προϊόντα καταγωγής του συμβαλλομένου μέρους στα οποία εφαρμόζονται και μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον υπό τους όρους που καθορίζονται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους. 5.Η προστασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία απαγορεύει ιδίως οποιαδήποτε χρησιμοποίηση προστατευόμενων ονομασιών για τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους που δεν κατάγονται από την αναγραφόμενη γεωγραφική περιοχή ή από τον τόπο όπου χρησιμοποιείται κατά παράδοση η έκφραση, και εφαρμόζονται ακόμη και όταν: - αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του οίνου, του αλκοολούχου ποτού ή του αρωματισμένου οίνου, - η σχετική γεωγραφική ένδειξη μεταφράζεται, - η ονομασία συνοδεύεται από όρους, όπως «είδος», «τύπου», «με χαρακτηριστικά», «απομίμηση», «μέθοδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις. 6.Όταν οι γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο Προσάρτημα 1 είναι ομώνυμες, η προστασία παρέχεται σε καθεμία από τις ενδείξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί καλή τη πίστη. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν από κοινού τους πρακτικούς όρους χρήσης υπό τους οποίους οι ομώνυμες γεωγραφικές ενδείξεις διαφοροποιούνται μεταξύ τυυς, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης δίκαιης μεταχείρισης των ενδιαφερόμενων παραγωγών, καθώς και της ανάγκης να μην παραπλανώνται οι καταναλωτές. 7.Αν μια γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο Προσάρτημα Ι είναι ομώνυμη με τη γεωγραφική ένδειξη τρίτης χώρας, εφαρμόζεται το άρθρο 23 παράγραφος 3 της συμφωνίας ΤRΙΡS. 8.Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν κατ’ουδένα τρόπο το δικαίωμα ενός προσώπου να χρησιμοποιεί, κατά τη διάρκεια των εμπορικών συναλλαγών, το όνομα του ή το όνομα του προκατόχου του, στην επιχείρηση, εκτός αν το όνομα χρησιμοποιείται κατά τρόπον ώστε να παραπλανάται ο καταναλωτής. 9.Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει ένα συμβαλλόμενο μέρος να προστατεύει μία γεωγραφική ένδειξη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους που αναφέρεται στο Προσάρτημα 1, η οποία δεν προστατεύεται ή έχει παύσει να προστατεύεται στη χώρα καταγωγής του ή η οποία έχει πέσει σε αχρηστία στη χώρα αυτή. 10.Από την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη παύουν να θεωρούν ότι οι προστατευόμενες γεωγραφικές ονομασίες που αναφέρονται στο Προσάρτημα 1 αποτελούν όρους συνήθεις στην καθομιλουμένη των συμβαλλόμενων μερών και συνιστούν την κοινή ονομασία οίνων, αλκοολούχων ποτών και αρωματισμένων οίνων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 6 της συμφωνίας ΤRΙΡS. Άρθρο 7 Προστασία των παραδοσιακών εκφράσεων 1.Στην Αλβανία, οι παραδοσιακές εκφράσεις για την Κοινότητα που αναφέρονται στο Προσάρτημα 2: 1)δεν χρησιμοποιούνται για την περιγραφή ή την παρουσίαση των οίνων καταγωγής Αλβανίας? και 2)μπορούν να χρησιμοποιούνται για την περιγραφή ή την παρουσίαση οίνων καταγωγής Κοινότητας μόνον όσον αφορά τους οίνους των οποίων η καταγωγή, η κατηγορία και η γλώσσα αναφέρονται στο Προσάρτημα 2 και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Κοινότητας. 2.Η Αλβανία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, για να διασφαλίσει την προστασία των παραδοσιακών εκφράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 και οι οποίες χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων που κατάγονται από το έδαφος της Κοινότητας. Προς το σκοπό αυτό, η Αλβανία προβλέπει τα κατάλληλα έννομα μέσα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των παραδοσιακών εκφράσεων και να αποτρέψει τη χρησιμοποίηση για την περιγραφή οίνου που δεν επιτρέπεται να φέρει τέτοιες εκφράσεις, ακόμη και αν οι χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές εκφράσεις συνοδεύονται από εκφράσεις όπως «είδος», «τύπου», «με χαρακτηριστικά», «απομίμηση», «μέθοδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις. 3.Η προστασία μιας παραδοσιακής έκφρασης εφαρμόζεται μόνο για: 1)τη γλώσσα ή τις γλώσσες στην οποία ή στις οποίες εμφανίζεται στο Προσάρτημα 2 και όχι στη μετάφραση? και 2)για κατηγορία προϊόντων που τυγχάνουν προστασίας στην Κοινότητα, όπως καθορίζεται στο Προσάρτημα 2. 4.Η προστασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 δεν θίγει το άρθρο 4. Άρθρο 8 Εμπορικά σήματα 1.Τα αρμόδια εθνικά και περιφερειακά γραφεία των συμβαλλόμενων μερών αρνούνται την καταχώριση εμπορικού σήματος για οίνο, αλκοολούχο ποτό ή αρωματισμένο οίνο που είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο με, ή περιέχει ή συνίσταται σε μνεία για γεωγραφική ένδειξη που προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 της παρούσας συμφωνίας όσον αφορά τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά ή τους αρωματισμένους οίνους που δεν έχουν την καταγωγή αυτή και δεν πληρούν τους σχετικούς κανόνες που διέπουν τη χρησιμοποίησή τους. 2.Τα αρμόδια εθνικά και περιφερειακά γραφεία των συμβαλλόμενων μερών αρνούνται την καταχώριση εμπορικού σήματος για οίνο που περιέχει ή συνίσταται σε παραδοσιακή έκφραση που προστατεύεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, εάν ο εν λόγω οίνος δεν είναι ο οίνος για τον οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά η παραδοσιακή έκφραση, όπως αναφέρεται στο Προσάρτημα 2. 3.Η κυβέρνηση της Αλβανίας, ενεργώντας στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας της και για την επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, θεσπίζει όλα τα αναγκαία μέτρα για να τροποποιήσει τις ονομασίες των εμπορικών σημάτων Αmantia (Grappa) και Gjergj Κastriοti Skenderbeu Κοnjak ώστε να άρει πλήρως, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, όλες τις αναφορές στις κοινοτικές γεωγραφικές ενδείξεις που προστατεύονται δυνάμει του άρθρου 4, της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 9 ΕξαγωγέςΤα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που οι οίνοι, τα αλκοολούχα ποτά και οι αρωματισμένοι οίνοι που κατάγονται από ένα συμβαλλόμενο μέρος εξάγονται και διατίθενται στο εμπόριο εκτός του εδάφους του, οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχεία (α) και (β) δεύτερη περίπτωση και, στην περίπτωση οίνων, οι παραδοσιακές εκφράσεις του εν λόγω μέρους που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο (α) τρίτη περίπτωση, δεν χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την παρουσίαση των εν λόγω προϊόντων που κατάγονται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Άρθρο 10 Ομάδα εργασίας 1.Συστήνεται ομάδα εργασίας υπό την αιγίδα της Υποεπιτροπής Γεωργίας, η οποία δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 121 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Αλβανίας και της Κοινότητας. 2.Η εν λόγω ομάδα εργασίας μεριμνά για την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας και εξετάζει κάθε θέμα το οποίο μπορεί να προκύψει κατά την εφαρμογή της. 3.Η ομάδα εργασίας μπορεί να διατυπώνει συστάσεις, να εξετάζει και να υποβάλλει προτάσεις για κάθε θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα των οίνων, των αλκοολούχων ποτών και των αρωματισμένων οίνων που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. Η ομάδα συγκαλείται, κατόπιν αιτήσεως ενός των συμβαλλομένων μερών, εναλλάξ στην Κοινότητα και στην Αλβανία, σε χρόνο και τόπο και με τρόπο που καθορίζεται αμοιβαία από τα συμβαλλόμενα μέρη. Άρθρο 11 Καθήκοντα των συμβαλλομένων μερών 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη, είτε άμεσα είτε μέσω της ομάδας εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, διατηρούν επαφή για όλα τα θέματα τα σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. 2.Η Αλβανία ορίζει το Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων ως αντιπροσωπευτικό οργανισμό της. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορίζει τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκης Επιτροπής ως αντιπροσωπευτικό οργανισμό της. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος σε περίπτωση αλλαγής του αντιπροσωπευτικού οργανισμού του. 3.Ο αντιπροσωπευτικός οργανισμός εξασφαλίζει το συντονισμό των δραστηριοτήτων όλων των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τη διασφάλιση της επιβολής της παρούσας συμφωνίας. 4.Τα συμβαλλόμενα μέρη: 1)τροποποιούν αμοιβαία, με απόφαση της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης, τους καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας συμφωνίας κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν τροποποιήσεις των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των συμβαλλόμενων μερών? 2)αποφασίζουν αμοιβαία, με απόφαση της επιτροπής σταθεροποίησης και σύνδεσης, την τροποποίηση των προσαρτημάτων της παρούσας συμφωνίας. Τα προσαρτήματα θεωρείται ότι τροποποιούνται από την ημερομηνία που αναγράφεται σε ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ή από την ημερομηνία της απόφασης της ομάδας εργασίας, κατά περίπτωση? 3)αποφασίζουν αμοιβαία τους πρακτικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 6? 4)αλληλοενημερώνονται σχετικά με την πρόθεσή τους να θεσπίσουν νέους κανονισμούς ή να τροποποιήσουν τους υφιστάμενους κανονισμούς που αφορούν θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως είναι η προστασία της υγείας ή του καταναλωτή, που έχουν επιπτώσεις στην αγορά του οίνου, των αλκοολούχων ποτών και του αρωματισμένου οίνου? 5)κοινοποιούν μεταξύ τους τις τυχόν νομοθετικές, διοικητικές και δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και αλληλοενημερώνονται σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει των αποφάσεων αυτών. Άρθρο 12 Εφαρμογή και λειτουργία της συμφωνίας Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν τα σημεία επαφής, που αναφέρονται στο Προσάρτημα 3, τα οποία είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή και λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 13 Εφαρμογή και αμοιβαία συνδρομή μεταξύτων συμβαλλομένων μερών 1.Εάν η περιγραφή ή η παρουσίαση οίνου, αλκοολούχου ποτού ή αρωματισμένου ποτού, ιδίως στην ετικέτα, στα επίσημα ή εμπορικά έγγραφα ή στη διαφήμιση, αντιβαίνει στην παρούσα συμφωνία, τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν τα αναγκαία διοικητικά μέτρα και/ή κινούν δικαστικές διαδικασίες ώστε να καταπολεμήσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό ή να παρεμποδίσουν με κάθε άλλο τρόπο την καταχρηστική χρησιμοποίηση της προστατευόμενης ονομασίας. 2.Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται και οι διαδικασίες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο κινούνται, ιδίως, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)όταν χρησιμοποιούνται περιγραφές ή η μετάφραση περιγραφών, ονομασιών, επιγραφών ή εικόνων που αφορούν τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά ή τους αρωματισμένους οίνους, των οποίων οι ονομασίες προστατεύονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, παρέχουν εσφαλμένες ή παραπλανητικές ενδείξεις όσον αφορά την καταγωγή, τη φύση ή την ποιότητα του οίνου, του αλκοολούχου ποτού ή του αρωματισμένου οίνουβ) όταν τα χρησιμοποιούμενα για τη συσκευασία δοχεία είναι παραπλανητικά ως προς την καταγωγή του οίνου. 3.Εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει λόγους να υποπτεύεται ότι: 1)ένας οίνος, ένα αλκοολούχο ποτό ή αρωματισμένος οίνος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, που αποτελεί ή έχει αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου στην Αλβανία και την Κοινότητα, δεν τηρεί τους κανόνες που διέπουν τον τομέα του οίνου, των αλκοολούχων ποτών ή του αρωματισμένου οίνου στην Κοινότητα ή την Αλβανία ή τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας? και 2)η μη τήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και θα μπορούσε να οδηγήσει στην εφαρμογή διοικητικών μέτρων και/ή στην κίνηση δικαστικών διαδικασιών, ενημερώνει αμέσως τον αντιπροσωπευτικό οργανισμό του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. 4.Οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 περιέχουν λεπτομέρειες όσον αφορά τη μη τήρηση των κανόνων που διέπουν τον τομέα των οίνων, των αλκοολούχων ποτών και των αρωματισμένων οίνων του συμβαλλόμενου μέρους και/ή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα, εμπορικά ή άλλα κατάλληλα έγγραφα/τα οποία διευκρινίζουν τα τυχόν διοικητικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν ή τις δικαστικές διαδικασίες που πρέπει να κινηθούν. Άρθρο 14 Διαβουλεύσεις1.Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις, εάν ένα από αυτά θεωρεί ότι το άλλο παρέλειψε να εκπληρώσει μια από τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. 2.Το συμβαλλόμενο μέρος που ζητά τις διαβουλεύσεις γνωστοποιεί στο άλλο μέρος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λεπτομερή εξέταση της συγκεκριμένης περίπτωσης. 3.Στην περίπτωση που κάποια καθυστέρηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να καταστήσει αναποτελεσματικά τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης, μπορούν να λαμβάνονται κατάλληλα προσωρινά συντηρητικά μέτρα, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, υπό την προϋπόθεση ότι, αμέσως μετά τη λήψη αυτών των μέτρων, διεξάγονται διαβουλεύσεις. 4.Εάν, μετά τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία, το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο ζήτησε τις διαβουλεύσεις ή έλαβε τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, μπορεί να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 126 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15 Διαμετακόμιση μικρών ποσοτήτων 1.Η παρούσα συμφωνία δεν ισχύει ως προς τους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά και τους αρωματισμένους οίνους που: 1)διαμετακομίζονται μέσω του εδάφους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, ή 2)κατάγονται από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποστέλλονται σε μικρές ποσότητες από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο, υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο ΙΙ. 2.Οι ακόλουθοι οίνοι, αλκοολούχα ποτά και αρωματισμένοι οίνοι θεωρείται ότι αποτελούν μικρές ποσότητες: 1)ποσότητες σε επισημασμένα δοχεία που δεν υπερβαίνουν τα 5 λίτρα με πώμα ασφαλείας μιας χρήσης, όταν η συνολική μεταφερόμενη ποσότητα, ανεξάρτητα από το αν αποτελείται από χωριστές παρτίδες, δεν υπερβαίνει τα 50 λίτρα? 2)i) ποσότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και δεν υπερβαίνουν τα 30 λίτρα, ii) ποσότητες τις οποίες αποστέλλει ένας ιδιώτης σε έναν άλλο ιδιώτη και δεν υπερβαίνουν τα 30 λίτρα, iii) ποσότητες οι οποίες αποτελούν μέρος της οικοσκευής ενός ιδιώτη που μετακομίζει? iν) ποσότητες οι οποίες εισάγονται για επιστημονικά ή τεχνικά πειράματα και οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 1 εκατόλιτρο? ν) ποσότητες οι οποίες εισάγονται ατελώς και προορίζονται για διπλωματικές, προξενικές αρχές ή συναφείς αρχές? νi) ποσότητες οι οποίες φυλάσσονται επί διεθνών μέσων μεταφοράς και αποτελούν μέρος των εφοδίων τους. Η εξαίρεση που προβλέπεται στο σημείο (α) δεν μπορεί να ισχύει σωρευτικά με μία ή περισσότερες από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο σημείο (β). Άρθρο 16 Εμπορία των προϋπαρχόντων αποθεμάτων 1.Οι οίνοι, τα αλκοολούχα ποτά ή οι αρωματισμένοι οίνοι, οι οποίοι, την ημέρα θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, είχαν παραχθεί, παρασκευασθεί, περιγραφεί και παρουσιασθεί σύμφωνα με τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των συμβαλλόμενων μερών, αλλά κατά τρόπο που απαγορεύεται στην παρούσα συμφωνία, μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. 2.Πλην αντίθετων διατάξεων θεσπιζόμενων από τα συμβαλλόμενα μέρη, οι οίνοι, τα αλκοολούχα ποτά ή οι αρωματισμένοι οίνοι που έχουν παραχθεί, παρασκευασθεί, χαρακτηριστεί και παρουσιαστεί σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, αλλά των οποίων η παραγωγή, η παρασκευή, η περιγραφή και η παρουσίαση παύουν να συνάδουν προς αυτήν, λόγω κάποιας τροποποίησής της, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στο εμπόριο μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ(ονομασίες αναφερόμενες στα άρθρα 4 και 6 του Παραρτήματος ΙΙ) ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ α) ΟΙΝΟΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΓΙΟ1. Οίνοι ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένη περιοχή Ονόματα καθορισμένων περιοχών C?tes de Sambre et Μeuse Ηagelandse Wijn Ηaspengοuwse Wijn 2. Επιτραπέζιοι οίνοι με γεωγραφική ένδειξη Vin de pays des jardins de Wallοnie ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ(αναφερόμενων στο άρθρο 12 του Παραρτήματος ΙΙ) α) Κοινότητα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Διεύθυνση Β - Διεθνείς υποθέσεις ΙΙ Προϊστάμενος διοικητικής μονάδας Β.2 Διεύρυνση Β-1049 Βruxelles / Βrussel ΒέλγιοΤηλέφωνο: +32 2 299 11 11 Φαξ: +32 2 296 62 92 β) Αλβανία Κα Βrunilda Stamο, Διευθύντρια Διεύθυνση Πολιτικών Παραγωγής Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Προστασίας του Καταναλωτή Sheshi Skenderbej Νr.2 ΤίραναΑλβανία Τηλέφωνο/φαξ: +355 4 225872 email: bstamο@albnet.net ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ«ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟρισμοίΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» Άρθρο 2 Γενικές διατάξεις Άρθρο 3 Διμερής σώρευση στην Κοινότητα Άρθρο 4 Διμερής σώρευση στην Αλβανία Άρθρο 5 Προϊόντα παραγόμενα εξ ολοκλήρου Άρθρο 6 Επαρκώς επεξεργασμένα προϊόντα Άρθρο 7 Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση Άρθρο 8 Μονάδα χαρακτηρισμού Άρθρο 9 Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία Άρθρο 10 Συνδυασμοί εμπορευμάτων Άρθρο 11 Ουδέτερα στοιχείαΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 12 Αρχή της εδαφικότητας Άρθρο 13 Απευθείας μεταφορά Άρθρο 14 ΕκθέσειςΤΙΤΛΟΣ ΙV ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ Άρθρο 15 Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούςΤΙΤΛΟΣ V ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 16 Γενικές διατάξεις Άρθρο 17 Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR. 1 Άρθρο 18 Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR. 1 Άρθρο 19 Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR. 1 Άρθρο 20 Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής Άρθρο 21 Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου Άρθρο 22 Εγκεκριμένος εξαγωγέας Άρθρο 23 Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καταγωγής Άρθρο 24 Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής Άρθρο 25 Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές Άρθρο 26 Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής Άρθρο 27 Δικαιολογητικά έγγραφα Άρθρο 28 Φύλαξη των πιστοποιητικών καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων Άρθρο 29 Διαφορές και λάθη εκτύπωσης Άρθρο 30 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώΤΙΤΛΟΣ VΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 31 Αμοιβαία συνδρομή Άρθρο 32 Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής Άρθρο 33 Διευθέτηση διαφορών Άρθρο 34 Κυρώσεις Άρθρο 35 Ελεύθερες ζώνεςΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ Άρθρο 36 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου Άρθρο 37 Ειδικοί όροιΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 38 Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλουΚατάλογος παραρτημάτων Παράρτημα Ι: Επεξηγημαηκές σημειώσεις για τον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διεξαχθούν επί μη καταγόμενων υλών προκειμένου να μπορέσει να αποκτήσει το παρασκευαζόμενο προϊόν το χαρακτήρα καταγωγής Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR. 1 και αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR. 1 Παράρτημα ΙV: Κείμενο της δήλωσης τιμολογίου ΤΙΤΛΟΣ ΙΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου νοούνται ως: α) «κατασκευή ή παρασκευή» κάθε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών? β) «ύλη» όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος? γ) «προϊόν» το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία? δ) «εμπορεύματα» τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα? ε) «δασμολογητέα αξία», η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας περί της εφαρμογής του άρθρου ΝΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (συμφωνία ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία)? στ) «τιμή εκ του εργοστασίου», η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση στην Κοινότητα ή την Αλβανία υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος? ζ) «αξία υλών», η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στην Κοινότητα ή την Αλβανία? η) «αξία καταγόμενων υλών», η αξία τέτοιων υλών όπως περιγράφεται στο στοιχείο ζ), που εφαρμόζεται κατ’αναλογία? θ) «προστιθέμενη αξία», η τιμή εκ του εργοστασίου αφού αφαιρεθεί η δασμολογητέα αξία εκάστης των ενσωματωθεισών υλών που είναι καταγωγής του άλλου μέρους ή, αν η δασμολογητέα αξία δεν είναι γνωστή ή δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβάλλεται για τις ύλες στην Κοινότητα ή την Αλβανία? ι) «κεφάλαια» και «κλάσεις» τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία, η οποία αποτελεί το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, που αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο ως «εναρμονισμένο σύστημα» ή «ΕΣ»? ια) ο όρος «υπαγόμενος» αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μία συγκεκριμένη κλάση? ιβ) «αποστολή εμπορευμάτων» τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη είτε καλύπτονται από ενιαίο έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ενιαίο τιμολόγιο? ιγ) «εδάφη», τα εδάφη συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» Άρθρο 2Γενικές διατάξειςΙ. Για την εφαρμογή της συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας: α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα, κατά την έννοια του άρθρου 5? β) τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ’ αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί στην Κοινότητα επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6. 2.Για την εφαρμογή της συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Αλβανίας. 1)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Αλβανία, κατά την έννοια του άρθρου 5? 2)τα προϊόντα που παράγονται στην Αλβανία και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ’ αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί στην Αλβανία επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6. Άρθρο 3Διμερής σώρευση στην ΚοινότηταΤα προϊόντα καταγωγής Αλβανίας θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται στην Κοινότητα. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο όμως ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7. Άρθρο 4Διμερής σώρευση στην ΑλβανίαΤα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Αλβανίας όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται στην Αλβανία. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο όμως ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7. Άρθρο 5Προϊόντα παραγόμενα εξ ολοκλήρου1.Θεωρούνται ως «παραγόμενα εξ ολοκλήρου» στην Κοινότητα ή στην Αλβανία: 1)τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφός τους ή από τον θαλάσσιο ή ωκεάνειο πυθμένα τους? 2)τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα στις χώρες αυτές? 3)τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα στις χώρες αυτές? 4)τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές? 5)τα προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές? 6)τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα, που λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων της Κοινότητας και της Αλβανίας με τα πλοία τους? 7)τα προϊόντα που κατασκευάζονται επί των πλοίων-εργοστασίων τους, αποκλειστικώς από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ)? 8)τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συγκεντρωθεί σ’αυτές και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαστικών που χρησιμοποιούνται μόνο για αναγόμωση ή ως απορρίμματα? 9)τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιοτεχνικές ή βιομηχανικές εργασίες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές? 10)τα προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος εκτός των χωρικών τους υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους και 11)τα εμπορεύματα τα παραγόμενα σ’ αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι). 2.Οι όροι «πλοία τους» και «πλοίων - εργοστασίων τους» στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) αφορούν μόνο τα πλοία και πλοία-εργοστάσια, τα οποία: 1)είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στην Αλβανία? 2)φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Αλβανίας? 3)ανήκουν, κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον, σε υπηκόους κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Αλβανίας ή σε εταιρεία που έχει την έδρα της σε ένα από τα κράτη αυτά, της οποίας ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειονότητα των μελών των εν λόγω συμβουλίων είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Αλβανίας και της οποίας, επιπλέον, σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σ’ αυτά τα κράτη ή σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους αυτών των κρατών? 4)των οποίων ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί είναι στο σύνολό τους υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Αλβανίας, ή 5)το πλήρωμα των οποίων αποτελείται, κατά 75% τουλάχιστον, από υπηκόους κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Αλβανίας. Άρθρο 6Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα1.Για την εφαρμογή του άρθρου 2, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου θωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ. Οι προϋποθέσεις αυτές δηλώνουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του. 2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι μη καταγόμενες ύλες που, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον πίνακα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν υπό τον όρο ότι: 1)η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 10% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος? 2)δεν σημειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στον πίνακα για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος. 3.Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 7. Άρθρο 7Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ως ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6: 1)εργασίες συντήρησης που διασφαλίζουν τη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση? 2)διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων? 3)πλύση, καθαρισμός, αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων ή άλλων επικαλύψεων? 4)σιδέρωμα ή πρεσσάρισμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων? 5)απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης? 6)αποφλοίωση, μερική ή ολική λεύκανση, στίλβωση, γυάλισμα δημητριακών και ρυζιού? 7)εργασίες για το χρωματισμό ζάχαρης και την παρασκευή κύβων ζάχαρης? 8)καθαρισμός, αφαίρεση των κουκουτσιών και αποφλοίωση, φρούτων, καρπών και λαχανικών? 9)ακόνισμα, απλή λείανση ή απλός τεμαχισμός? 10)διαχωρισμός, κοσκίνισμα, διαλογή, ταξινόμηση, διαβάθμιση, συνδυασμοί (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης συνδυασμού ειδών)? 11)η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, θήκες, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας? 12)η επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων ή άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα ίδια τα προϊόντα ή τις συσκευασίες τους? 13)απλή ανάμειξη προϊόντων του ίδιου ή διαφορετικού είδους? 14)απλή συνένωση μερών είδους για την κατασκευή ενός πλήρους είδους ή αποσυναρμολόγηση προϊόντων στα μέρη τους? 15)συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων εκ των εργασιών που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιδ) και 16)σφαγή ζώων. 2.Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός της Κοινότητας ή της Αλβανίας σε συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να εξετάζονται από κοινού, όταν πρόκειται να οριστεί, αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ως ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1. Άρθρο 8Μονάδα χαρακτηρισμού1.Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου συνίσταται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο θεωρείται ως η μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος. Συνάγονται τα ακόλουθα: 1)όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα, σε μία μόνον κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού? 2)όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Όταν, κατ’ εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, η συσκευασία κατατάσσεται με το προϊόν που περιέχει, τότε θεωρείται ότι αποτελεί σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής. Άρθρο 9Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλείαΤα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία, που παραδίδονται μαζί με ένα τεμάχιο εξοπλισμού, μηχανής, συσκευής ή οχήματος, αποτελούν μέρος του κανονικού εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου ή δεν τιμολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω τεμάχιο εξοπλισμού, μηχανής, συσκευής ή οχήματος. Άρθρο 10Συνδυασμοί εμπορευμάτωνΚατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος οι συνδυασμοί εμπορευμάτων θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα προϊόντα. Ωστόσο, συνδυασμός εμπορευμάτων αποτελούμενος από προϊόντα καταγόμενα και μη θεωρείται στο σύνολο του καταγόμενος, υπό τον όρο ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του συνδυασμού. Άρθρο 11Ουδέτερα στοιχείαΓια να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν έχει τον χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των παρακάτω στοιχείων που χρησιμοποιούνται, ενδεχομένως, για την παραγωγή του: α) της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων? β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού? γ) των μηχανημάτων και εργαλείων ή δ) των προϊόντων που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 12Αρχή της εδαφικότητας1.Οι όροι του τίτλου ΙΙ σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στην Κοινότητα ή την Αλβανία. 2.Αν καταγόμενα προϊόντα, που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή την Αλβανία προς άλλη χώρα, επανεισαχθούν πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι: 1)τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που είχαν εξαχθεί, και 2)δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους. 3.Η απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής σύμφωνα με τους όρους του τίτλου ΙΙ, δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιήθηκε εκτός της Κοινότητας ή της Αλβανίας επί υλών, οι οποίες είχαν εξαχθεί από την Κοινότητα ή την Αλβανία και επανεισήχθησαν στη συνέχεια, υπό τον όρο: 1)ότι οι εν λόγω ύλες είχαν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα ή την Αλβανία ή είχαν υποστεί σε αυτές, πριν από την εξαγωγή τους, επεξεργασία ή μεταποίηση πέρα από τις εργασίες που απαριθμούνται στο άρθρο 7, και 2)ότι μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι: i) τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα προέκυψαν από την επεξεργασία ή τη μεταποίηση των υλών που εξήχθησαν, και ii) η συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός της Κοινότητας ή της Αλβανίας με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, στο οποίο ζητείται να αποδοθεί ο χαρακτήρας καταγωγής. 4.Για την εφαρμογή της παραγράφου 3, οι όροι που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ και αφορούν την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, δεν ισχύουν όσον αφορά τις επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται εκτός της Κοινότητας ή της Αλβανίας. Εντούτοις, όταν για τη διαπίστωση του χαρακτήρα καταγωγής του αντίστοιχου τελικού προϊόντος, εφαρμόζεται κανόνας που παρατίθεται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ και καθορίζει τη μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών, η συνολική αξία των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται στο έδαφος του ενδιαφερόμενου μέρους και η συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός της Κοινότητας ή της Αλβανίας κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, πρέπει να μην υπερβαίνουν το προβλεπόμενο ποσοστό. 5.Για την εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4, ως «συνολική προστιθέμενη αξία» νοείται το σύνολο του κόστους που προκύπτει εκτός της Κοινότητας ή της Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των υλών που ενσωματώνονται εκεί. 6.Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους που προβλέπονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ και τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση μόνον κατ’ εφαρμογή του γενικού περιθωρίου του άρθρου 6 παράγραφος 2. 7.Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα προϊόντα των κεφαλαίων 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος. 8.Οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται εκτός της Κοινότητας ή της Αλβανίας και καλύπτονται από το παρόν άρθρο, πραγματοποιούνται υπό τους όρους του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή παρόμοιου συστήματος. Άρθρο 13Απευθείας μεταφορά1.Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται από τις διατάξεις της συμφωνίας εφαρμόζεται αποκλειστικά στα εμπορεύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και μεταφέρονται απευθείας μεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας. Ωστόσο, προϊόντα που αποτελούν μία και μόνον αποστολή μπορούν να μεταφέρονται μέσω άλλων εδαφών με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σ’ αυτά τα εδάφη, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση. Τα καταγόμενα προϊόντα μπορούν να μεταφέρονται με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο της Κοινότητας ή της Αλβανίας. 2.Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Ι προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής: 1)ενιαίο έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της χώρας διαμετακόμισης, ή 2)βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και η οποία: i) παρέχει ακριβή περιγραφή των προϊόντων? ii) αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόματα των πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν, και iii) Πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέμειναν στη χώρα διαμετακόμισης, ή 3)ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο. Άρθρο 14Εκθέσεις1.Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται για να συμμετάσχουν σε έκθεση σε χώρα άλλη από τις χώρες της Κοινότητας και την Αλβανία και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Κοινότητα ή στην Αλβανία εμπίπτουν κατά την εισαγωγή στις διατάξεις της συμφωνίας, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται στις τελωνειακές αρχές κατά ικανοποιητικό τρόπο ότι: 1)εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από την Κοινότητα ή την Αλβανία στη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκθεση και τα εξέθεσε εκεί? 2)ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα μεταβίβασε κατά άλλον τρόπο σε παραλήπτη στην Κοινότητα ή την Αλβανία? 3)τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά, στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην έκθεση, και 4)τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στη συγκεκριμένη έκθεση. 2.Πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου Ν και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τη φύση των προϊόντων και με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθησαν. 3.Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, εμποροπανήγυρη ή παρόμοια δημόσια εκδήλωση που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο. ΤΙΤΛΟΣ ΙVΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΜΩΝ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ Άρθρο 15Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγήςαπό δασμούς1.Οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας ή Αλβανίας, για τις οποίες εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου Ν δεν αποτελούν στην Κοινότητα ή στην Αλβανία αντικείμενο επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς οποιουδήποτε είδους. 2.Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται σε κάθε ρύθμιση για επιστροφή, διαγραφή ή μη καταβολή, πλήρη ή μερική, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος, που επιβάλλονται, στην Κοινότητα ή την Αλβανία, σε ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή, σε περίπτωση που αυτή η επιστροφή, η διαγραφή ή η μη καταβολή, εφαρμόζεται ρητά ή στην πράξη, όταν τα προϊόντα που παράγονται από τις εν λόγω ύλες εξάγονται και όχι όταν διατίθενται στην κατανάλωση σε αυτές. 3.Ο εξαγωγέας προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, εάν ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν έχει επιτραπεί επιστροφή, όσον αφορά τις μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των σχετικών προϊόντων, και ότι όλοι οι δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που αντιστοιχούν σ’αυτές τις ύλες έχουν πράγματι καταβληθεί. 4.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρμόζονται επίσης όσον αφορά τη συσκευασία κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία κατά την έννοια του άρθρου 9 και τους συνδυασμούς εμπορευμάτων κατά την έννοια του άρθρου 10, όταν αυτά δεν αποτελούν είδη καταγωγής. 5.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν μόνο για τις ύλες που ανήκουν στο είδος που αφορά η συμφωνία. Περαιτέρω, αυτές δεν εμποδίζουν την εφαρμογή συστήματος επιστροφών για τα γεωργικά προϊόντα κατά την εξαγωγή, που ισχύει για κάθε εξαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας. ΤΙΤΛΟΣ VΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 16Γενικές διατάξεις1.Τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, κατά την εισαγωγή τους στην Αλβανία και τα προϊόντα καταγωγής Αλβανίας, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, υπάγονται στη συμφωνία, εφόσον προσκομιστεί: 1)πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ, ή 2)στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1, δήλωση η οποία εφεξής αποκαλείται «δήλωση τιμολογίου», που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Το κείμενο της δήλωσης τιμολογίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΝ. 2.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου εμπίπτουν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26, στη συμφωνία, χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή κανενός από τα προαναφερθέντα έγγραφα. Άρθρο 17Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.11.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μετά από γραπτή αίτηση που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, υπ’ ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 2.Για το σκοπό αυτό, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του συμπληρώνουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 καθώς και το έντυπο της αίτησης, υποδείγματα των οποίων παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ. Τα έντυπα αυτά συμπληρώνονται σε μια από τις γλώσσες στις οποίες έχει εκδοθεί η συμφωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν αυτά είναι χειρόγραφα, συμπληρώνονται με μελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων αναγράφεται στη θέση που προορίζεται γι’ αυτό το σκοπό χωρίς να παρεμβάλλονται κενά διάστιχα. Όταν η θέση αυτή δεν συμπληρώνεται πλήρως, σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και να διαγραμμίζεται ο κενός χώρος. 3.Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει, ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Αλβανίας, εάν τα σχετικά εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Κοινότητα ή την Αλβανία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 5.Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της τήρησης των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου. Για το σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς-και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών. 6.Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 αναγράφεται στη θέση 11 του πιστοποιητικού. 7.Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγματική εξαγωγή. Άρθρο 18Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικούκυκλοφορίας ΕUR.11.Κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 παράγραφος 7, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, αν: 1)δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων, ή 2)αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, το οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους. 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας στην αίτησή του πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία της εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση. 3.Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR. 1, μόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου. 4.Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR. 1 που εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να φέρουν μία από τις ακόλουθες φράσεις: 5.Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στη θέση «παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1. Άρθρο 19Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικούκυκλοφορίας ΕUR. 11.Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού ΕUR. 1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν. 2.Το αντίγραφο που εκδίδεται, κατ’ αυτόν τρόπο, πρέπει να φέρει μία από τις ακόλουθες λέξεις: ΕS «DUΡLΙCΑDΟ» CS «DUΡLΙΚ?Τ» DΑ «DUΡLΙΚΑΤ» DΕ «DUΡLΙΚΑΤ» ΕΤ «DUΡLΙΚΑΑΤ» ΕL «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» ΕΝ «DUΡLΙCΑΤΕ» FR «DUΡLΙCΑΤΑ» ΙΤ «DUΡUCΑΤΟ» LΝ «DUΒLΙΚ?ΤS» LΤ «DUΒLΙΚΑΤΑS» ΗU «Μ?SΟDLΑΤ» ΜΤ «DUΡLΙΚΑΤ» ΝL «DUΡLΙCΑΑΤ» ΡL «DUΡLΙΚΑΤ» ΡΤ «SΕGUΝDΑ ΝΙΑ» SΙ «DΝΟJΝΙΚ» SΚ «DUΡLΙΚ?Τ» FΙ «ΚΑΚSΟΙSΚΑΡΡΑLΕ» SΝ «DUΡLΙΚΑΤ» ΑL «DUΒLΙΚΑΤΕ». 3.Η λέξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στη θέση «παρατηρήσεις» του αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 4.Το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία. Άρθρο 20Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντοςπιστοποιητικού καταγωγήςΌταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται έλεγχο εκ μέρους τελωνείου της Κοινότητας ή της Αλβανίας, είναι δυνατή η αντικατάσταση του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού καταγωγής από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR. 1 με σκοπό την αποστολή όλων ή ορισμένων από τα προϊόντα αυτά σε άλλα τελωνεία της Κοινότητας ή της Αλβανίας. Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1, εκδίδονται από το τελωνείο στον έλεγχο του οποίου υποβάλλονται τα προϊόντα. Άρθρο 21Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου1.Η δήλωση τιμολογίου που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να συντάσσεται: 1)από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22, ή 2)από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ. 2.Δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται αν τα σχετικά προϊόντα μπορεί να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Αλβανίας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 3.Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να προσκομίσει, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν το χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων καθώς και την τήρηση των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, επίθεση σφραγίδο ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, δήλωσης της οποίας το κείμενο αναφέρεται στο παράρτημα ΙΝ, σε μια από τις γλώσσες του εν λόγω παραρτήματος και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Η δήλωση μπορεί επίσης να είναι χειρόγραφη σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να συντάσσεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες. 5.Οι δηλώσεις τιμολογίου πρέπει να φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό τον όρο ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή ανάληψη υποχρέωσης για αποδοχή της πλήρους ευθύνης για τη δήλωση τιμολογίου από την οποία φαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις ισχύουν σαν να έφεραν πράγματι τη χειρόγραφη υπογραφή του. 6.Η δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι αυτή προσκομίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά. Άρθρο 22Εγκεκριμένος εξαγωγέας1.Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα (εφεξής «εγκεκριμένος εξαγωγέας»), που πραγματοποιεί συχνές αποστολές προϊόντων βάσει της συμφωνίας, να συντάσσει δηλώσεις τιμολογίου ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. Ο εξαγωγέας υποχρεούται να παρέχει στις τελωνειακές αρχές όλες τις εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παρέχουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα, υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν αναγκαίες. 3.Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα αριθμό αδείας του τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση τιμολογίου. 4.Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα. 5.Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Την ανακαλούν όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν παρέχει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν πληροί πλέον τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την άδεια. Άρθρο 23Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καταγωγής1.Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής και πρέπει να κατατίθεται εντός της προθεσμίας αυτής στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. 2.Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος στην περίπτωση που η αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις. 3.Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής, όταν τα προϊόντα έχουν προσκομιστεί πριν από την εν λόγω τελική ημερομηνία. Άρθρο 24Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγήςΤα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην εν λόγω χώρα. Οι εν λόγω αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητούν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής από δήλωση του εισαγωγέα με την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας. Άρθρο 25Εισαγωγή με τμηματικές αποστολέςΌταν, μετά από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 α) του εναρμονισμένου συστήματος, που υπάγονται στα τμήματα ΧΝΙ και ΧΝΙΙ ή στις κλάσεις 7308 και 9406 του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, υποβάλλεται γι’αυτά ενιαίο πιστοποιητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής. Άρθρο 26Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισηςπιστοποιητικού καταγωγής1.Γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα χωρίς να απαιτείται η κατάθεση επίσημου πιστοποιητικού καταγωγής, τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών και δηλώνονται ως πληρούντα τους όρους του παρόντος πρωτοκόλλου και εφόσον δεν υφίσταται καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις δηλώσεις CΝ22/CΝ23 ή σε φύλλο χαρτιού που προσαρτάται στο εν λόγω έγγραφο. 2.Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, δεν θεωρούνται ως εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός. 3.Εξάλλου, η συνολική αξία των προαναφερθέντων προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 500 ΕUR στις περιπτώσεις μικροδεμάτων ή τα 1200 ΕUR για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών. Άρθρο 27Δικαιολογητικά έγγραφαΤα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 που χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 ή από δήλωση τιμολογίου είναι δυνατό πράγματι να θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Αλβανίας και πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος πρωτοκόλλου είναι δυνατό να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: α) άμεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής των σχετικών εμπορευμάτων τις οποίες εφαρμόζει ο εξαγωγέας ή ο προμηθευτής και οι οποίες περιλαμβάνονται π.χ. στα λογιστικά του βιβλία ή στα εσωτερικά λογιστικά του στοιχεία? β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή την Αλβανία, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία? γ) έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η επεξεργασία ή η μεταποίηση των υλών πραγματοποιήθηκε στην Κοινότητα ή την Αλβανία και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή την Αλβανία, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία? ή δ) πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 ή δηλώσεις τιμολογίου που αποδεικνύουν το χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή στην Αλβανία σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο. Άρθρο 28Φύλαξη των πιστοποιητικών καταγωγής και τωνδικαιολογητικών εγγράφων1.Ο εξαγωγέας, που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3. 2.Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης τιμολογίου, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο παράγραφος 3. 3.Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής που εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2. 4.Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 και τις δηλώσεις τιμολογίου που υποβάλλονται σ’ αυτές. Άρθρο 29Διαφορές και λάθη εκτύπωσης1.Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των στοιχείων που αναγράφονται στο πιστοποιητικό καταγωγής και εκείνων που αναφέρονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων, δεν συνεπάγεται αφ’ εαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτό το έγγραφο πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα. 2.Εμφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στο πιστοποιητικό καταγωγής δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, αν τα σφάλματα αυτά δεν είναι τέτοια που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων του σχετικού εγγράφου. Άρθρο 30Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ1.Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 26 παράγραφος 3 στις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα τιμολογούνται σε νόμισμα άλλο από το ευρώ, το ισόποσο των εθνικών νομισμάτων των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Αλβανίας σε ευρώ καθορίζεται ετησίως από κάθε μια από τις ενδιαφερόμενες χώρες. 2.Αποστολή υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή του άρθρου 26 παράγραφος 3 με αναφορά στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται tο τιμολόγιο, σύμφωνα με το ποσό που έχει καθορίσει η σχετική χώρα. 3.Τα ποσά που εκφράζονται σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα είναι ισοδύναμα με την αντίστοιχη αξία, στο εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, του ευρώ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου. Τα ποσά ανακοινώνονται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι τις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γνωστοποιεί σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες τα σχετικά ποσά. 4.Κάθε χώρα μπορεί να στρογγυλοποιεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή στο εθνικό της νόμισμα ποσού εκφρασμένου σε ευρώ. Το στρογγυλοποιημένο ποσό δεν μπορεί να διαφέρει από το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή κατά περισσότερο από 5%. Κάθε χώρα μπορεί να διατηρεί αμετάβλητο το ισόποσο ποσού εκφρασμένου σε ευρώ στο εθνικό της νόμισμα εάν, κατά τη στιγμή της ετήσιας αναπροσαρμογής που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η μετατροπή του εν λόγω ποσού, πριν από τη στρογγυλοποίηση, συνεπάγεται αύξηση μικρότερη του 15% του ισόποσου σε εθνικό νόμισμα. Το ισόποσο σε εθνικό νόμισμα μπορεί να διατηρείται αμετάβλητο, αν η μετατροπή δεν οδηγεί σε μείωση της ισοδύναμης αξίας. 5.Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ επανεξετάζονται από την Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μετά από αίτηση της Κοινότητας ή της Αλβανίας. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω επανεξέτασης, το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης εξετάζει αν επιδιώκεται η διατήρηση των συνεπειών των σχετικών ορίων με πραγματικούς όρους. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των ποσών που εκφράζονται σε ευρώ. ΤΙΤΛΟΣ VΙΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 31Αμοιβαία συνδρομή1.Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και της Αλβανίας διαβιβάζουν αμοιβαία, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες τους για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των εν λόγω πιστοποιητικών και των δηλώσεων τιμολογίου. 2.Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, η Κοινότητα και η Αλβανία παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των αρμοδίων τελωνειακών υπηρεσιών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 ή των δηλώσεων τιμολογίου και της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτά τα έγγραφα. Άρθρο 32 Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής1.Ο μεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, το χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την εκπλήρωση των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής οφείλουν να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1, και το τιμολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιμολογίου ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που δικαιολογούν την έρευνα. Προς επίρρωση της αίτησής τους για έλεγχο, αυτές παρέχουν όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει και που υποδηλώνουν ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στο πιστοποιητικό καταγωγής είναι ανακριβείς. 3.Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. 4.Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, οφείλουν να επιτρέψουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα, με την επιφύλαξη λήψης κάθε προληπτικού μέτρου που κρίνεται απαραίτητο. 5.Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού, το ταχύτερο δυνατό. Τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να ορίζουν σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα μπορεί πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Αλβανίας και ότι πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος πρωτοκόλλου. 6.Εάν, σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της γνησιότητας του εν λόγω εγγράφου ή της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές αρχές αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των προτιμήσεων. Άρθρο 33Διευθέτηση διαφορώνΟι διαφορές που ανακύπτουν σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγχου του άρθρου 32, οι οποίες δεν μπορούν να διευθετηθούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά του ή που εγείρουν ζητήματα ως προς την ερμηνεία του παρόντος πρωτοκόλλου, υποβάλλονται στο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας της εν λόγω χώρας. Άρθρο 34ΚυρώσειςΕπιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο που συντάσσει ή προκαλεί τη σύνταξη εγγράφου, το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, με σκοπό την παραχώρηση προτιμησιακής μεταχείρισης για τα προϊόντα. Άρθρο 35Ελεύθερες ζώνες1.Η Κοινότητα και η Αλβανία προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα, που διακινούνται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εμπορεύματα ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στην παρεμπόδιση της φθοράς τους. 2.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας ή της Αλβανίας εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν νέο πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ Άρθρο 36Εφαρμογή του πρωτοκόλλου1.Ο όρος «Κοινότητα» που χρησιμοποιείται στο άρθρο 2 δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια. 2.Προϊόντα καταγωγής Αλβανίας, όταν εισάγονται στη Θέουτα και τη Μελίλια, υπάγονται στο ίδιο από κάθε άποψη τελωνειακό καθεστώς με αυτό που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας βάσει του πρωτοκόλλου 2 της πράξης προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η Αλβανία παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων που καλύπτονται από τη συμφωνία και κατάγονται από τη Θέουτα και Μελίλια, το ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που παρέχει σε προϊόντα που εισάγονται και κατάγονται από την Κοινότητα. 3.Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, το παρόν πρωτόκολλο ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 37. Άρθρο 37Ειδικοί όροι1.Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, τα ακόλουθα θεωρούνται ως: 1) προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας: 1)τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια, 2)τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Θέουτα και στη Μελίλια, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα εκτός αυτών που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι: i) έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6, ή ii) τα προϊόντα αυτά κατάγονται από την Αλβανία ή την Κοινότητα, εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 7. 2) προϊόντα καταγωγής Αλβανίας: 1)τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στην Αλβανία, 2)τα προϊόντα τα παραγόμενα στην Αλβανία για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι: i) έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6, ή ii) τα προϊόντα αυτά κατάγονται από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα, εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 7. 2.Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ενιαίο έδαφος. 3.Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποχρεούται να αναγράφει τις μνείες «Αλβανία» και «Θέουτα και Μελίλια» στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 ή στις δηλώσεις τιμολογίου. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, οι εν λόγω μνείες αναγράφονται στη θέση 4 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 ή στις δηλώσεις τιμολογίου. 4.Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου στη Θέουτα και Μελίλια. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 38Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλουΤο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ Σημείωση 1: Ο πίνακας αναφέρει τους όρους που απαιτούνται για να θεωρηθούν όλα τα προϊόντα επαρκώς επεξεργασθέντα ή μεταποιηθέντα κατά την έννοια του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου. Σημείωση 2: 2.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραγόμενο προϊόν. Η πρώτη στήλη αναφέρει τον αριθμό της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και η δεύτερη στήλη την περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σ’ αυτή την κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται ένας κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του αριθμού της πρώτης στήλης προηγείται η ένδειξη «ex», αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες στη στήλη 3 ή 4 εφαρμόζονται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2. 2.2. Όταν στη στήλη 1 συγκεντρώνονται περισσότεροι κωδικοί κλάσεων ή όταν στη στήλη αυτή αναφέρεται ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, οι σχετικοί κανόνες που αναφέρονται στη στήλη 3 ή 4 εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις που εμφανίζονται μαζί στη στήλη 1. 2.3. Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τους κανόνες που αναφέρονται παραπλεύρως στη στήλη 3 ή 4. 2.4. Όταν για κάποιο στοιχείο στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας μπορεί να επιλέγει, ως εναλλακτική λύση, να εφαρμόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη στήλη 4. Αν δεν παρέχεται κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρμόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3. Σημείωση 3: 3.1. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του «προϊόντος καταγωγής» και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή άλλων προϊόντων ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω ιδιότητα αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται τα εν λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο στην Κοινότητα ή στην Αλβανία. Για παράδειγμα: Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας προβλέπει ότι η αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να ενσωματωθούν δεν πρέπει να υπερβεί το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από «άλλα χαλυβοκράματα σφυρηλατημένα» της κλάσης ex 7224. Αν οι εργασίες σφυρηλάτησης πραγματοποιήθηκαν εντός της Κοινότητας με πρώτη ύλη μη καταγόμενου πλινθώματος, το προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο αποκτά ήδη την ιδιότητα καταγωγής δυνάμει του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης ex 7224. Το προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρείται ως καταγόμενο προϊόν κατά τον υπολογισμό της αξίας του κινητήρα ανεξάρτητα από το αν αυτός κατασκευάστηκε στο ίδιο ή σε άλλο εργοστάσιο της Κοινότητας. Η αξία του μη καταγόμενου πλινθώματος δεν πρέπει λοιπόν να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί. 3.2. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται? συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα του προϊόντος καταγωγής? αντίθετα, υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν το χαρακτήρα καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας, η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται. 3.3. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν στον κανόνα χρησιμοποιείται η έκφραση «Κατασκευή/Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης», τότε είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται ύλες οποιασδήποτε κλάσης (ακόμη και ύλες της ίδιας περιγραφής και κλάσης με το προϊόν), με την επιφύλαξη, ωστόσο, των ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, στον κανόνα. Η έκφραση, ωστόσο, «Κατασκευή/Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης αριθ.......» ή «Κατασκευή/Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν» σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός από εκείνες της ίδιας περιγραφής με το προϊόν, όπως αυτό αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα. 3.4. Όταν κανόνας του πίνακα ορίζει ότι κάποιο προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα όλες οι ύλες. Για παράδειγμα: Ο κανόνας για τα υφάσματα των κλάσεων ΕΣ 5208 έως 5212 προβλέπει ότι μπορεί να χρησιμοποιούνται φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές ίνες και χημικής ύλες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή και οι δύο μαζί. 3.5. Όταν κανόνας του πίνακα προβλέπει ότι κάποιο προϊόν πρέπει να έχει κατασκευασθεί από μια συγκεκριμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρησιμοποίηση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν είναι δυνατό να πληρούν τον κανόνα (βλ. επίσης τη σημείωση 6.2 παρακάτω για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα). Για παράδειγμα: Ο κανόνας για τις προπαρασκευασμένες τροφές της κλάσης 1904, ο οποίος αποκλείει ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ανόργανων αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν παράγονται από δημητριακά. Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, για προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν από τη συγκεκριμένη ύλη που ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατό να παράγονται από ύλες της ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας. Για παράδειγμα: Στην περίπτωση ενδύματος του ex κεφαλαίου 62, που κατασκευάζεται από μη υφαντικές ύλες, αν προβλέπεται ότι επιτρέπεται η κατασκευή παρόμοιου είδους μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν είναι δυνατό κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας που προηγείται του σταδίου του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών. 3.6. Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατό να προστίθενται. Επομένως η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισμένες ύλες. Σημείωση 4: 4.1. Ο όρος «φυσικές ίνες» όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές. Πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί άλλως, ο όρος «φυσικές ίνες» περιλαμβάνειάνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί. 4.2. Ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει τις χοντρές τρίχες χαίτης και ουράς μόνοπλων ή βοοειδών της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301 έως 5305. 4.3. Οι όροι «υφαντικοί πολτοί», «χημικές ύλες» και «ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού» που χρησιμοποιούνται στον πίνακα προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νημάτων ή ινών από χαρτί. 4.4. Ο όρος «τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς» που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507. Σημείωση 5: 5.1. Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραπομπή στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολο τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10% ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4). 5.2. Εντούτοις, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 5.1 είναι δυνατό να εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες. Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες: - μετάξι, - μαλλί, - χοντροειδείς ζωικές τρίχες, - ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας, - τρίχες χαίτης και ουράς ίππων, - βαμβάκι, - ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί, - λινάρι, - κάνναβι, - γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου, - σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Αgaνe, - ίνες από κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες, - συνθετικές ίνες συνεχείς, - τεχνητές ίνες συνεχείς, - νήματα καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυπροπυλένιο, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρες, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς πολυακριλονιτριλικές, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυιμίδια, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυτετραφθοροαιθυλένιο, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυφαινυλενοσουλφίδιο, - συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυβινυλοχλωρίδιο, - άλλες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, - τεχνητές ίνες μη συνεχείς από βισκόζη, - άλλες τεχνητές ίνες μη συνεχείς, - νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα, - νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα, - προϊόντα της κλάσης 5605 (μεταλλικά νήματα), στα οποία έχει ενσωματωθεί λωρίδα με πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, - άλλα προϊόντα της κλάσης 5605. Για παράδειγμα: Νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από βαμβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού), δύνανται να χρησιμοποιηθούν, εφόσον το συνολικό τους βάρος δεν υπερβαίνει το 10% του βάρους του νήματος. Για παράδειγμα: Ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενα συνθετικά νήματα που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού) ή μάλλινα νήματα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση) ή συνδυασμός των δύο αυτών τύπων νημάτων δύνανται να χρησιμοποιούνται σε αναλογία μέχρι 10% κατά βάρος του υφάσματος. Για παράδειγμα: Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από βαμβακερό ύφασμα της κλάσης 5210, θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά νήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα. Για παράδειγμα: Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευαστεί από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες και συνεπώς η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύμμεικτο προϊόν. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν «νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα», αυτή η ανοχή είναι 20% όσον αφορά τα νήματα. 5.4. Στην περίπτωση προϊόντων «στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες», η ανοχή αυτή είναι 30% όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα. Σημείωση 6: 6.1. Όταν γίνεται στον πίνακα αναφορά στην παρούσα σημείωση, υφαντικές ύλες με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 6.2. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 6.3, ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορεί να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες. Για παράδειγμα: Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν υφαντικές ύλες. 6.3. Όταν εφαρμόζεται κανόνας που προβλέπει ποσοστά, η αξία των υλών που δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται. Σημείωση 7: 7.1. Οι «καθορισμένες επεξεργασίες», σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2092 και ex 3403, είναι οι ακόλουθες: α) η εν κενώ απόσταξη? β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης? γ) η πυρόλυση? δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση? ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες? στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα? αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη? ζ) ο πολυμερισμός? η) η αλκυλίωση? θ) ο ισομερισμός. 7.2. Οι «ειδικές επεξεργασίες» σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 2710 έως 2712 είναι οι ακόλουθες: α) η εν κενώ απόσταξη? β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης? γ) η πυρόλυση? δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση? ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες? στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα? αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη? ζ) ο πολυμερισμός? η) η αλκυλίωση? θ) ο ισομερισμός. ι) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά τα βαριά λάδια της κλάσης ex 2710, με την οποία επιτυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 τοις εκατό της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία (μέθοδος ΑSΤΜD 1266-59 Τ)? ια) η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης ΣΟ 2710? ιβ) η επεξεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση αποκλειστικά για τα βαριά λάδια της κλάσης ΣΟ ex 2710 κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε . χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές επεξεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών της κλάσης ΣΟ ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα ως καθορισμένες επεξεργασίες? ιγ) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά τα πετρέλαια εξωτερικής καύσης της κλάσης ΣΟ 2710) εφόσον αυτά αποστάζουν κατ’όγκο, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών, λιγότερο από 30% στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D 86? ιδ) η επεξεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας αποκλειστικά για λιπαντικά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσεως της κλάσης ΣΟ ex 2710? ιε) η αφαίρεση του λαδιού με κλασματική κρυστάλλωση, αποκλειστικά για προϊόντα ακατέργαστα άλλα από βαζελίνη, οζοκηρίτη, κερί από λιγνίτη ή κερί από τύρφη, κερί από παραφίνη περιεκτικότητας μικρότερης του 0,75% ) της κλάσης ex 2712. 7.3. Για τους σκοπούς των κλάσεων ΣΟ ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, οι απλές εργασίες όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του ύδατος, η διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο, όλοι οι συνδυασμοί των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις δεν προσδίδουν την ιδιότητα καταγωγής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝΕΠΙ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τα προϊόντα που απαριθμούνται στον πίνακα ενδεχομένως δεν καλύπτονται στο σύνολο τους από τη συμφωνία. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να διενεργηθούν διαβουλεύσεις με τα λοιπά μέρη της συμφωνίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕUR.1ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕUR.1Οδηγίες εκτύπωσης 1.Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού ΕUR.1 είναι 210 x 297 χιλιοστά, όσον αφορά το μήκος υπάρχει ανοχή κατ’ανώτατο όριο 5 χιλιοστά μικρότερο ή 8 χιλιοστά μεγαλύτερο. Το χαρτί που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι χρώματος λευκού χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα γραφής και ζυγίζει τουλάχιστον 25 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο, φέρει δε έντυπη πράσινη κυματοειδή διάταξη γραμμών, η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα. 2.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και της Αλβανίας μπορούν να αναλάβουν την εκτύπωση των πιστοποιητικών ή να την αναθέσουν σε εγκεκριμένα τυπογραφεία. Στην τελευταία περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε πιστοποιητικό. Κάθε πιστοποιητικό ΕUR.1 φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας του. Φέρει επίσης αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευση του. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 5ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Άρθρο 1ΣτόχοςΣτόχος του παρόντος πρωτοκόλλου είναι να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των μερών στον τομέα των χερσαίων μεταφορών και ειδικότερα στον τομέα της διαμετακόμισης και να εξασφαλιστεί, για το σκοπό αυτό, η συντονισμένη ανάπτυξη των μεταφορών μεταξύ και μέσω των εδαφών των συμβαλλόμενων μερών, με την πλήρη και αλληλένδετη εφαρμογή όλων των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 2Πεδίο εφαρμογής1.Η συνεργασία καλύπτει τις χερσαίες μεταφορές, και ειδικότερα τις οδικές, σιδηροδρομικές και συνδυασμένες μεταφορές, και περιλαμβάνει τις σχετικές υποδομές. 2.Στο πλαίσιο αυτό, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου αφορά ειδικότερα: - τις υποδομές μεταφορών στο έδαφος του ενός ή του άλλου συμβαλλόμενου μέρους στο βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου του παρόντος πρωτοκόλλου, - την πρόσβαση, επί αμοιβαίας βάσης, στην αγορά των οδικών μεταφορών, - τα βασικά συνοδευτικά μέτρα, νομικής και διοικητικής φύσης, περιλαμβανομένων και των μέτρων εμπορικού, φορολογικού, κοινωνικού και τεχνικού χαρακτήρα, - τη συνεργασία για την ανάπτυξη ενός συστήματος μεταφορών που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του περιβάλλοντος, και - την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών για την ανάπτυξη των πολιτικών των συμβαλλόμενων μερών στον τομέα των μεταφορών, ειδικότερα όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών. Άρθρο 3ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου, νοούνται ως: α) «μεταφορά υπό καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης» η μεταφορά, από μεταφορέα εγκατεστημένο στην Κοινότητα, εμπορευμάτων υπό καθεστώς διαμετακόμισης μέσω του εδάφους της Αλβανίας από ή προς κράτος μέλος της Κοινότητας? β) «μεταφορά υπό καθεστώς αλβανικής διαμετακόμισης» μεταφορά, από μεταφορέα εγκατεστημένο στην Αλβανία, εμπορευμάτων υπό καθεστώς διαμετακόμισης από την Αλβανία μέσω του εδάφους της Κοινότητας με προορισμό τρίτη χώρα ή εμπορευμάτων από τρίτη χώρα με προορισμό την Αλβανία? γ) «συνδυασμένες μεταφορές» οι εμπορευματικές μεταφορές κατά τις οποίες το φορτηγό, το ρυμουλκούμενο, το ημιρυμουλκούμενο, με ή χωρίς ελκυστήρα, το κινητό αμάξωμα ή το εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών και άνω χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο για το αρχικό ή τελικό τμήμα της διαδρομής και, για το υπόλοιπο τμήμα, το σιδηροδρομικό δίκτυο ή τις εσωτερικές πλωτές οδούς ή τις θαλάσσιες οδούς, όταν η διαδρομή αυτή υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, και διανύουν την αρχική ή τελική οδική διαδρομή - είτε ανάμεσα στο σημείο φόρτωσης του εμπορεύματος και τον πλησιέστερο κατάλληλο σιδηροδρομικό σταθμό φόρτωσης για την αρχική διαδρομή, και ανάμεσα στον πλησιέστερο κατάλληλο σιδηροδρομικό σταθμό εκφόρτωσης και το σημείο εκφόρτωσης του εμπορεύματος για την τελική διαδρομή, - είτε μέσα σε ακτίνα που δεν υπερβαίνει τα 150 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, από τον ποτάμιο ή θαλάσσιο λιμένα φόρτωσης ή εκφόρτωσης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΥΠΟΔΟΜΗ Άρθρο 4Γενική διάταξηΤα μέρη συμφωνούν να λαμβάνουν αμοιβαία συντονισμένα μέτρα για την ανάπτυξη δικτύου υποδομών για τις συνδυασμένες μεταφορές, ως βασικού μέσου για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τις εμπορευματικές μεταφορές μέσω της Αλβανίας, ιδίως όσον αφορά την πανευρωπαϊκή οδό VΙΙΙ, τον άξονα Βορρά-Νότου και τις συνδέσεις με την πανευρωπαϊκή ζώνη μεταφορών Αδριατικής/Ιονίου. Άρθρο 5ΣχεδιασμόςΗ ανάπτυξη δικτύου συνδυασμένων περιφερειακών μεταφορών στο έδαφος της Αλβανίας που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Αλβανίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καλύπτοντας τις κύριες οδούς και τους σιδηροδρομικούς άξονες, τις εσωτερικές πλωτές οδούς, τους ποτάμιους λιμένες τους λιμένες, τους αερολιμένες και άλλους τρόπους μεταφοράς του δικτύου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κοινότητα και την Αλβανία. Το δίκτυο αυτό ορίστηκε στο πλαίσιο συναινετικού μνημονίου για την ανάπτυξη ενός δικτύου βασικών υποδομών μεταφορών για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το οποίο υπεγράφη από υπουργούς της περιοχής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2004. Η ανάπτυξη του δικτύου και η επιλογή των προτεραιοτήτων θα αποτελεί αρμοδιότητα διοικούσας επιτροπής που θα αποτελείται από αντιπροσώπους κάθε συμβαλλόμενου μέρους. Άρθρο 6Χρηματοοικονομικά θέματα1.Η Κοινότητα συμβάλλει οικονομικά, σύμφωνα με το άρθρο 112 της συμφωνίας, στην κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Αυτή η χρηματοδοτική συνεισφορά δύναται να λάβει τη μορφή πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κάθε άλλη δυνατή μορφή χρηματοδότησης που επιτρέπει τη διάθεση περαιτέρω συμπληρωματικών πόρων. 2.Για να επιταχυνθούν οι εργασίες, η Επιτροπή θα προσπαθεί, στο μέτρο του δυνατού, να ευνοήσει τη χρησιμοποίηση συμπληρωματικών πόρων όπως, για παράδειγμα, τις επενδύσεις από ορισμένα κράτη μέλη επί διμερούς βάσης ή μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών κεφαλαίων. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕ! ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Άρθρο 7Γενική διάταξηΤα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν και συντονίζουν αμοιβαία τα αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη και την προώθηση των σιδηροδρομικών και των συνδυασμένων μεταφορών προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, στο μέλλον, ένα σημαντικό τμήμα των διμερών και διαμετακομιστικών μεταφορών τους μέσω της Αλβανίας θα πραγματοποιείται υπό φιλικότερες προς το περιβάλλον συνθήκες. Άρθρο 8Ειδικά θέματα για τις υποδομέςΣτο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων της Αλβανίας, πρέπει να αναληφθούν οι αναγκαίες εργασίες για την προσαρμογή τους στην τεχνική των συνδυασμένων μεταφορών, κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη ή τη δημιουργία τερματικών σταθμών, το πλάτος των σηράγγων και τη μεταφορική ικανότητα, εργασίες που απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Άρθρο 9Συνοδευτικά μέτραΤα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο: - να παρακινήσουν τους χρήστες και τους αποστολείς να χρησιμοποιούν τις συνδυασμένες μεταφορές, - να καταστήσουν τις συνδυασμένες μεταφορές ανταγωνιστικές των οδικών μεταφορών, κυρίως μέσω της παροχής χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Κοινότητα ή την Αλβανία στο πλαίσιο των αντίστοιχων νομοθεσιών τους, - να ενθαρρύνουν τη χρήση των συνδυασμένων μεταφορών για μακρινές αποστάσεις και να προωθήσουν κυρίως τη χρήση των κινητών αμαξωμάτων, των εμπορευματοκιβωτίων και γενικότερα των μη συνοδευόμενων μεταφορών, - να βελτιώσουν την ταχύτητα και την αξιοπιστία των συνδυασμένων μεταφορών και ειδικότερα: - να αυξήσουν τη συχνότητα των αποστολών ανάλογα με τις ανάγκες των αποστολέων και των χρηστών, - να μειώσουν το χρόνο αναμονής στους τερματικούς σταθμούς και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους, - να εξαλείψουν με το δέοντα τρόπο όλα τα εμπόδια από τις διαδρομές προσέγγισης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις συνδυασμένες μεταφορές, - να εναρμονίσουν, όπου παρίσταται ανάγκη, τα βάρη, τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ειδικού εξοπλισμού, κυρίως για να εξασφαλιστεί η αναγκαία συμβατότητα όσον αφορά το πλάτος των γραμμών και για να ληφθούν συντονισμένα μέτρα για το χειρισμό και τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού αυτού, ανάλογα με το μέγεθος της κυκλοφορίας, και - γενικώς, την ανάληψη κάθε άλλης πρόσφορης δράσης. Άρθρο 10Ο ρόλος των σιδηροδρόμωνΣε συνδυασμό με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των κρατών και των διοικήσεων των σιδηροδρόμων, τα συμβαλλόμενα μέρη, όσον αφορά τη μεταφορά τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων, υποχρεούνται να προτείνουν στις σιδηροδρομικές διοικήσεις τους: - να ενισχύσουν τη συνεργασία σ’όλους τους τομείς, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο των διεθνών σιδηροδρομικών οργανώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφορών, - να εκπονήσουν από κοινού ένα σύστημα οργάνωσης των σιδηροδρόμων που θα παρακινεί τους αποστολείς να αποστέλλουν τα εμπορεύματα τους σιδηροδρομικώς αντί για οδικώς, κυρίως στην περίπτωση διαμετακόμισης, στο πλαίσιο ενός υγιούς ανταγωνισμού και αφήνοντας ελεύθερη επιλογή στον χρήστη, - να προετοιμάσουν τη συμμετοχή της Αλβανίας στην εφαρμογή και τη μελλοντική εξέλιξη του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της ανάπτυξης των σιδηροδρόμων. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Άρθρο 11Γενικές διατάξεις1.Όσον αφορά την αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά των μεταφορών, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, σε πρώτη φάση και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, να διατηρήσουν το καθεστώς που απορρέει από διμερείς συμφωνίες ή από άλλες διεθνείς διμερείς πράξεις rοan? ryονν συναφθεί μεταξύ κάθε κράτους μέλους της Κοινότητας και της Αλβανίας ή, ελλείψει r?ism&ν; συμφωνιών ή πράξεων, που απορρέει από την εκ των πραγμάτων κατάσταση που διαμορφώθηκε το 1991. Ωστόσο, εν αναμονή της σύναψης συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Αλβανίας για την πρόσβαση στην αγορά των οδικών μεταφορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, και για την επιβολή οδικών φόρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2, η Αλβανία συνεργάζεται με τα κράτη μέλη της Κοινότητας για την τροποποίηση των διμερών αυτών συμφωνιών και πράξεων με σκοπό την προσαρμογή τους στο παρόν πρωτόκολλο. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να παραχωρήσουν απεριόριστη πρόσβαση στις μεταφορές υπό καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης μέσω της Αλβανίας και στις μεταφορές υπό καθεστώς αλβανικής διαμετακόμισης μέσω της Κοινότητας, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας. 3.Εάν, ως αποτέλεσμα των δικαιωμάτων που παρέχονται δυνάμει της παραγράφου 2, οι διαμετακομιστικές μεταφορές που διενεργούν κοινοτικοί οδικοί μεταφορείς αυξηθούν σε βαθμό που να προκαλεί ή να απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στα οδικά έργα υποδομής και/ή εμπόδια στην ομαλή κυκλοφοριακή ροή στους άξονες που αναφέρονται στο άρθρο 5 και, υπό τις ίδιες περιστάσεις, ανακύψουν προβλήματα στο κοινοτικό έδαφος πλησίον των αλβανικών συνόρων, το θέμα απαιτείται να υποβληθεί προς εξέταση στο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 της συμφωνίας. Τα μέρη έχουν την ευχέρεια να προτείνουν έκτακτα προσωρινά μέτρα που δεν εισάγουν διακρίσεις στο βαθμό που είναι αναγκαία για τον περιορισμό ή το μετριασμό της ζημίας. 4.Εάν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θεσπίσει κανόνες που αποσκοπούν στη μείωση της ρύπανσης που προκαλούν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που είναι ταξινομημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη βελτίωση της κυκλοφοριακής ασφάλειας, ισοδύναμοι κανόνες επιβάλλεται να ισχύουν για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που είναι ταξινομημένα στην Αλβανία και επιθυμούν να διέλθουν από το κοινοτικό έδαφος. Το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης αποφασίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες. 5.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν αναλαμβάνουν καμία μονομερή ενέργεια που θα μπορούσε να εισαγάγει διακρίσεις μεταξύ των μεταφορέων ή των οχημάτων της Κοινότητας και της Αλβανίας. Κάθε μέρος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διευκολύνει τις οδικές μεταφορές προς το έδαφος του άλλου μέρους ή μέσω αυτού. Άρθρο 12Πρόσβαση στην αγοράΤα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να αναζητήσουν από κοινού, κατά προτεραιότητα, και σύμφωνα με τους εσωτερικούς τους κανόνες: - τις λύσεις που θα μπορούσαν να ευνοήσουν την ανάπτυξη ενός συστήματος μεταφορών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μερών και το οποίο να συμβιβάζεται, αφενός, με την ολοκλήρωση της εσωτερικής κοινοτικής αγοράς και την εφαρμογή της κοινής πολιτικής μεταφορών, και, αφετέρου, με την οικονομική πολιτική και την πολιτική μεταφορών της Αλβανίας, - το οριστικό σύστημα για τη ρύθμιση της μελλοντικής πρόσβασης στην αγορά των οδικών μεταφορών των μερών, με βάση την αμοιβαιότητα. Άρθρο 13Φορολογία, διόδια και λοιπές επιβαρύνσεις1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δέχονται ότι η φορολογική μεταχείριση των οδικών οχημάτων, τα διόδια και οι λοιπές επιβαρύνσεις και των δύο μερών πρέπει να μην εισάγουν διακρίσεις. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με σκοπό να καταλήξουν σε συμφωνία για την επιβολή οδικών φόρων, το συντομότερο δυνατό, βάσει των σχετικών ρυθμίσεων της Κοινότητας. Αυτή η συμφωνία αποσκοπεί ιδίως στο να εξασφαλίσει την ελεύθερη ροή της διασυνοριακής κυκλοφορίας, τη σταδιακή εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των συστημάτων φορολόγησης των οδικών μεταφορών που εφαρμόζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη και την εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που δημιουργούν οι εν λόγω διαφορές. 3.Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα συμβαλλόμενα μέρη εξαλείφουν τις διακρίσεις μεταξύ κοινοτικών μεταφορέων και μεταφορέα της Αλβανίας, όσον αφορά τους φόρους και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στην κυκλοφορία ή/και την κατοχή βαρέων επαγγελματικών οχημάτων καθώς και τους φόρους ή τα τέλη που επιβάλλονται στις μεταφορές στο έδαφος των συμβαλλόμενων μερών. Η Αλβανία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, τα ποσά των φορολογικών επιβαρύνσεων, διοδίων και λοιπών τελών που εφαρμόζει καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού τους. 4.Μέχρι τη σύναψη των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και στο άρθρο 12, κάθε μεταβολή που προτείνεται μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και αφορά τις φορολογικές επιβαρύνσεις, τα διόδια ή λοιπά τέλη, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων είσπραξης τους, που ενδέχεται να επιβληθούν στις κοινοτικές διαμετακομιστικές μεταφορές μέσω της Αλβανίας, υπόκειται σε προηγούμενη διαδικασία διαβουλεύσεων. Άρθρο 14 Βάρος και διαστάσεις1.Η Αλβανία δέχεται ότι τα οδικά οχήματα που ανταποκρίνονται στα κοινοτικά πρότυπα για το βάρος και τις διαστάσεις μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς σχετικούς περιορισμούς στους οδικούς άξονες που αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τους έξι πρώτους μήνες μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της συμφωνίας, τα οδικά οχήματα που δεν πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα της Αλβανίας υπόκεινται σε ειδική, χωρίς διακρίσεις, επιβάρυνση η οποία είναι ανάλογη της ζημίας που προκαλείται από το επιπρόσθετο βάρος ανά άξονα. 2.Η Αλβανία προσπαθεί να εναρμονίσει, μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της συμφωνίας, τις ισχύουσες ρυθμίσεις της και πρότυπα για την κατασκευή οδών με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κοινότητα και καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε να βελτιώσει τα υφιστάμενα οδικά δίκτυα που αναφέρονται στο άρθρο 5, σύμφωνα με τις νέες αυτές ρυθμίσεις και πρότυπα εντός του προτεινόμενου χρονικού διαστήματος, ανάλογα με τις χρηματοοικονομικές της δυνατότητες. Άρθρο 15Περιβάλλον1.Για την προστασία του περιβάλλοντος, τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν την καθιέρωση προτύπων για τις εκπομπές καυσαερίων και σωματιδίων και για το επίπεδο θορύβου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, που να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας. 2.Για να δοθούν στη βιομηχανία σαφείς κατευθύνσεις και για να ενθαρρυνθούν η συντονισμένη έρευνα, ο προγραμματισμός και η παραγωγή, πρέπει να αποφευχθεί η θέσπιση παρεκκλινόντων εθνικών προτύπων στον τομέα αυτό. Τα οχήματα που πληρούν τα πρότυπα, που έχουν θεσπιστεί με διεθνείς συμφωνίες που αφορούν και το περιβάλλον, μπορούν να κυκλοφορούν στο έδαφος των συμβαλλομένων μερών χωρίς άλλους περιορισμούς. 3.Όσον αφορά την εισαγωγή νέων προτύπων, τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων. Άρθρο 16 Κοινωνικά θέματα1.Η Αλβανία εναρμονίζει τη νομοθεσία της σε θέματα κατάρτισης του προσωπικού των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, ειδικότερα όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, προς τα πρότυπα της Κοινότητας. 2.Η Αλβανία, ως συμβαλλόμενο μέρος της ευρωπαϊκής συμφωνίας περί των πληρωμάτων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές (ΕRΤΑ), και η Κοινότητα θα συντονίσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις πολιτικές τους για το χρόνο οδήγησης, τις διακοπές και τις περιόδους ανάπαυσης για τους οδηγούς και τη σύνθεση των πληρωμάτων, ανάλογα με την μελλοντική ανάπτυξη της κοινωνικής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα. 3.Τα μέρη συνεργάζονται για την εφαρμογή και την επιβολή της κοινωνικής νομοθεσίας στον τομέα των οδικών μεταφορών. 4.Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν την ισοδυναμία των αντίστοιχων νομοθετικών διατάξεων τους σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, με σκοπό την αμοιβαία αναγνώριση. Άρθρο 17 Διατάξεις σχετικά με την κυκλοφορία1.Τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους και προσπαθούν να εναρμονίσουν τις διατάξεις τους προκειμένου να βελτιώσουν τη ροή της κυκλοφορίας κατά τις περιόδους αιχμής (Σαββατοκύριακα, δημόσιες αργίες, τουριστική περίοδος). 2.Γενικά, τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τον συντονισμό ενός συστήματος πληροφοριών σχετικά με την οδική κυκλοφορία. 3.Προσπαθούν να εναρμονίσουν τις νομοθεσίες τους σχετικά με τη μεταφορά αλλοιώσιμων αγαθών, ζωντανών ζώων και επικίνδυνων υλών. 4.Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να εναρμονίσουν επίσης την τεχνική βοήθεια που 9α περιέχεται στους οδηγούς, τη μετάδοση βασικών πληροφοριών για την κυκλοφορία και άλλων στοιχείων χρήσιμων για τον τουρισμό, την παροχή πρώτων βοηθειών, περιλαμβανομένης και της μεταφοράς τραυματιών. Άρθρο 18 Οδική ασφάλεια1.Η Αλβανία, μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της συμφωνίας, οφείλει να εναρμονίσει τη νομοθεσία της με τη νομοθεσία της Κοινότητας στον τομέα της οδικής ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. 2.Η Αλβανία, ως συμβαλλόμενο μέρος της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, και η Κοινότητα θα συντονίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις πολιτικές τους όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας στον τομέα της οδικής ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά ης άδειες οδήγησης και τα μέτρα για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων. ΤΙΤΛΟΣ ΙVΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ Άρθρο 19Απλούστευση των διατυπώσεων1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να απλουστεύσουν τη ροή των εμπορευμάτων μέσω του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου, είτε πρόκειται για διμερείς είτε για διαμετακομιστικές μεταφορές. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας για τη διευκόλυνση των ελέγχων και των διατυπώσεων κατά τις εμπορευματικές μεταφορές. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, στο βαθμό που κρίνεται σκόπιμο, να αναζητήσουν από κοινού καινά ενθαρρύνουν τη θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων απλούστευσης. ΤΙΤΛΟΣ VΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 20Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογήςΕάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη συμπεράνει, βάσει των εμπειριών που συγκέντρωσε κατά την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, ότι ορισμένα άλλα μέτρα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πρωτοκόλλου είναι προς το συμφέρον μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και, ειδικότερα, μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος της διαμετακόμισης, υποβάλλει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος προτάσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Άρθρο 21 Εφαρμογή1.Η συνεργασία μεταξύ των μερών πραγματοποιείται στο πλαίσιο ειδικής υποεπιτροπής που πρόκειται να συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 121 της συμφωνίας. 2.Η εν λόγω υποεπιτροπή: 1)εκπονεί σχέδια συνεργασίας στους τομείς των σιδηροδρομικών και των συνδυασμένων μεταφορών, της έρευνας για τις μεταφορές και του περιβάλλοντος? 2)αναλύει την εφαρμογή των αποφάσεων που περιέχει το παρόν πρωτόκολλο και προτείνει στην επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης τις κατάλληλες λύσεις στα ενδεχόμενα προβλήματα? 3)προβαίνει, δύο έτη μετά την ημέρα θέσης σε ισχύ της συμφωνίας, σε εκτίμηση της κατάστασης όσον αφορά τη βελτίωση των υποδομών και τις επιπτώσεις της ελεύθερης διαμετακόμισης? και 4)συντονίζει τις εργασίες σχετικά με την παρακολούθηση, την πρόβλεψη και τις στατιστικά των διεθνών μεταφορών και ειδικότερα των διαμετακομιστικών μεταφορών. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 6 ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 1ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου νοούνται ως: α) «τελωνειακή νομοθεσία», όλες οι νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται στα εδάφη των μερών και οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση των εμπορευμάτων καθώς και την υπαγωγή αυτών σε οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου? β) «αιτούσα αρχή», η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από ένα των μερών για τον σκοπό αυτό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου? γ) «αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση», η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από ένα των μερών για τον σκοπό αυτό και στην οποία υποβάλλεται αίτηση συνδρομής βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου? δ) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», όλες οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιούμενο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο? ε) «πράξη που διενεργείται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας», κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 2Πεδίο εφαρμογής1.Τα μέρη αλληλοβοηθούνται στους τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους, κατά τον τρόπο και υπό ης προϋποθέσεις που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως με την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη των πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της εν λόγω νομοθεσίας. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά κάθε διοικητική αρχή των μερών, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων. Επίσης, δεν αφορά πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο εξουσιών που ασκούνται κατόπιν αιτήσεως δικαστικής αρχής, εκτός αν η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών επιτραπεί από την εν λόγω αρχή. 3.Το παρόν πρωτόκολλο δεν καλύπτει τη συνδρομή για την είσπραξη δασμών, φόρων ή προστίμων. Άρθρο 3Συνδρομή κατόπιν αιτήσεως1.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει στην αιτούσα αρχή όλες τις σχετικές πληροφορίες που θα της επιτρέψουν να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και τις πληροφορίες τις σχετικές με διαπιστωθείσες ή σχεδιαζόμενες δραστηριότητες που αποτελούν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν πράξεις διενεργούμενες κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. 2.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση την ενημερώνει σχετικά με τα εξής: 1)εάν τα εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου συμβαλλομένου μέρους κατά το δέοντα τρόπο, διευκρινίζοντας, κατά περίπτωση, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόσθηκε στα εν λόγω εμπορεύματα? 2)εάν τα εμπορεύματα που εισήχθησαν στο έδαφος ενός από τα μέρη εξήχθησαν από το έδαφος του άλλου μέρους κατά το δέοντα τρόπο, διευκρινίζοντας, κατά περίπτωση, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόσθηκε στα εν λόγω εμπορεύματα. 3.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει, στο πλαίσιο των νομοθετικών ή κανονιστικών της διατάξεων τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ειδική επιτήρηση όσον αφορά: 1)τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι εμπλέκονται ή έχουν εμπλακεί σε πράξεις διενεργούμενες κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας? 2)τους χώρους στους οποίους έχουν συγκεντρωθεί ή είναι δυνατό να συγκεντρωθούν αποθέματα εμπορευμάτων υπό συνθήκες που δημιουργούν εύλογες υπόνοιες ότι τα εμπορεύματα αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις διενεργούμενες κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας? 3)τα εμπορεύματα που μεταφέρονται ή είναι δυνατόν να μεταφερθούν κατά τρόπο που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι τα εμπορεύματα αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων διενεργούμενων κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας? 4)τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται ή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων διενεργούμενων κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 4Αυθόρμητη συνδρομήΤα μέρη παρέχουν μεταξύ τους, με δική τους πρωτοβουλία και σύμφωνα με τις νομοθετικές ή κανονιστικές τους διατάξεις, αμοιβαία συνδρομή, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, παρέχοντας ιδίως τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν σχετικά με: - δραστηριότητες που συνιστούν ή δίνουν την εντύπωση ότι συνιστούν πράξεις διενεργούμενες κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας και οι οποίες είναι δυνατόν να ενδιαφέρουν το άλλο μέρος? - νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο πράξεων διενεργούμενων κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας? - εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο πράξεων διενεργούμενων κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας? - φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι εμπλέκονται ή έχουν εμπλακεί σε πράξεις διενεργούμενες κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας? και - μέσα μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιούνται ή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 5Επίδοση/γνωστοποίησηΚατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές της διατάξεις, όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου: - να επιδίδονται όλα τα έγγραφα, ή - να γνωστοποιούνται όλες οι αποφάσεις, που προέρχονται από την αιτούσα αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, σε παραλήπτη που έχει τη μόνιμη κατοικία του ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. Οι αιτήσεις επίδοσης εγγράφων ή γνωστοποίησης αποφάσεων πρέπει να έχουν συνταχθεί γραπτά^ σε επίσημη γλώσσα της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτήν. Άρθρο 6Μορφή και ουσία των αιτήσεων συνδρομής1.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου πρέπει να είναι γραπτές και να συνοδεύονται από τα έγγραφα που είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση της αίτησης. Εφόσον το απαιτεί ο επείγων χαρακτήρας της κατάστασης, μπορούν να γίνουν δεκτές και προφορικές αιτήσεις, οι οποίες όμως πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 1)την αιτούσα αρχή? 2)το ζητούμενο μέτρο? 3)το αντικείμενο και τον λόγο της αίτησης? 4)τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις και άλλα σχετικά νομικά στοιχεία? 5)όσο το δυνατόν πιο ακριβή και πλήρη στοιχεία σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν το στόχο της έρευνας? και 6)περίληψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών καθώς και των ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί. 3.Οι αιτήσεις συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία υποβάλλεται ή αίτηση ή σε γλώσσα αποδεκτή από την εν λόγω αρχή. Αυτό δεν ισχύει για τυχόν έγγραφα τα οποία συνοδεύουν την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 4.Αν μια αίτηση δεν πληροί τις προαναφερόμενες τυπικές προϋποθέσεις, μπορεί να ζητείται η διόρθωση ή η συμπλήρωση της? εν τω μεταξύ, είναι δυνατόν να διατάσσεται η λήψη συντηρητικών μέτρων. Άρθρο 7Διεκπεραίωση των αιτήσεων1.Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενεργεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των διαθέσιμων πόρων της, όπως θα ενεργούσε και δια ίδιον λογαριασμό ή για άλλη αρχή του ίδιου μέρους, διαβιβάζοντας τα στοιχεία που διαθέτει και διεξάγοντας τις κατάλληλες έρευνες ή μεριμνώντας για τη διεξαγωγή τους. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και σε οιαδήποτε άλλη αρχή, στην οποία διαβιβάζεται η αίτηση εκ μέρους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, εφόσον η τελευταία δεν δύναται να ενεργήσει για δικό της λογαριασμό. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ενός μέρους είναι δυνατόν, με τη συγκατάθεση του άλλου ενδιαφερόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να λαμβάνουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή άλλης αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχεία σχετικά με δραστηριότητες που αποτελούν ή μπορούν να αποτελέσουν πράξεις διενεργούμενες κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, τα οποία η αιτούσα αρχν χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι μέρους είναι δυνατόν, με τη συγκατάθεση του άλλου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να παρίστανται στις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου. Άρθρο 8Μορφή υπό την οποία κοινοποιούνται οι πληροφορίες1.Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί γραπτώς τα αποτελέσματα των ερευνών στην αιτούσα αρχή υποβάλλοντας συγχρόνως όλα τα σχετικά έγγραφα, τα επικυρωμένα αντίγραφα ή άλλα στοιχεία. 2.Τα εν λόγω στοιχεία είναι δυνατό να διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς. 3.Πρωτότυπα έγγραφα διαβιβάζονται μόνο κατόπιν αιτήσεως, εφόσον τα επικυρωμένα αντίγραφα αποδειχθούν ανεπαρκή. Τα πρωτότυπα αυτά επιστρέφονται το συντομότερο δυνατόν. Άρθρο 9Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής1.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής ή να την υποβάλουν σε ορισμένες προϋποθέσεις ή απαιτήσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρούν ότι η παροχή συνδρομής στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου: 1)ενδέχεται να θίξει την κυριαρχία της Αλβανίας ή κράτους μέλους από το οποίο ζητήθηκε η παροχή συνδρομής δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, ή 2)ενδέχεται να προσβάλει τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή άλλα ζωτικά συμφέροντα στις περιπτώσεις, ιδίως, που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, ή 3)παραβιάζει το βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο. 2.Η παροχή της συνδρομής είναι δυνατό να αναβληθεί από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, με την αιτιολογία ότι η παροχή αυτή έχει σχέση με διεξαγόμενη έρευνα, δίωξη ή διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διαβουλεύεται με την αιτούσα αρχή προκειμένου να εξακριβώσει αν η συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί υπό τους γενικούς ή ειδικούς όρους που κρίνει αναγκαίους η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. 3.Αν η αιτούσα αρχή ζητήσει συνδρομή την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει, εάν της εζητείτο, εφιστά στην αίτηση της την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση. 4.Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, η απόφαση της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και η σχετική αιτιολόγηση πρέπει να κοινοποιούνται αμελλητί στην αιτούσα αρχή. Άρθρο 10Ανταλλαγή πληροφοριών και υποχρέωση τήρησης του απορρήτου1.Κάθε πληροφορία που κοινοποιείται από οποιαδήποτε μορφή, δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, είναι εμπιστευτική ή περιορισμένης χρήσης, ανάλογα με τους ισχύοντες σε κάθε μέρος κανόνες. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και απολαύει της προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες τόσο από τη σχετική νομοθεσία του μέρους που την έλαβε όσο και από τις αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στις κοινοτικές αρχές. 2.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανταλλάσσονται μόνον εφόσον το παραλαμβάνον μέρος δεσμεύεται να τους παράσχει προστασία του ιδίου τουλάχιστον επιπέδου με εκείνο που ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση στο μέρος που τα διαβιβάζει. Για το σκοπό αυτό, τα μέρη ενημερώνονται μεταξύ τους για τις εφαρμοστέες σ’αυτά ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των νομικών διατάξεων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Κοινότητας. 3.Η χρησιμοποίηση, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί για πράξεις διενεργούμενες κατά παοάβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, των πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, θεωρείται ότι πραγματοποιείται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Συνεπώς, τα μέρη έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία στα πρακτικά τους, στις εκθέσεις και τις μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς και σε διαδικασίες και καταγγελίες που παραπέμπονται στα δικαστήρια, πληροφορίες που συγκέντρωσαν και έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Η αρμόδια αρχή η οποία χορήγησε τις εν λόγω πληροφορίες ή παρέσχε πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα, πρέπει να ενημερώνεται για τη χρησιμοποίηση αυτή. 4.Οι ληφθείσες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμεί να τις χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς, ζητεί εκ των προτέρων τη γραπτή συγκατάθεση της αρχής που τις παρέσχε. Εν συνεχεία η χρησιμοποίηση αυτή υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει η εν λόγω αρχή. Άρθρο 11Εμπειρογνώμονες και μάρτυρεςΥπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί προκειμένου να παραστεί, εντός των ορίων της σχετικής εξουσιοδότησης και υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο, και να προσκομίζει αντικείμενα, έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα τους, τα οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς ενώπιον ποιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής πρέπει να παραστεί ο υπάλληλος καθώς και για ποιο ζήτημα και υπό ποίαν ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξετασθεί. Άρθρο 12 Δαπάνες της συνδρομήςΤα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε απαίτηση επιστροφής δαπανών, οι οποίες προέρχονται από την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, ενδεχομένως, από τις δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες, καθώς και για διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρθρο 13Εφαρμογή1.Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται, αφενός, στις τελωνειακές αρχές της Αλβανίας και, αφετέρου, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, ενδεχομένως, στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. Οι εν λόγω αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες, ιδίως στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα να εισηγούνται στα αρμόδια όργανα τις τροποποιήσεις που κρίνουν ότι πρέπει να επέλθουν στο παρόν πρωτόκολλο. 2.Τα μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους και, ακολούθως, αλληλοενημερώνονται σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που θεσπίζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 14Άλλες συμφωνίες1.Λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της Κοινότητας και των κρατών μελών, οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου: - δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις των μερών στο πλαίσιο άλλων διεθνών συμφωνιών ή συμβάσεων - θεωρούνται συμπληρωματικές προς τις συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής που έχουν συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθούν μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών και της Αλβανίας, και - δεν επηρεάζουν τις διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση, μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, πληροφοριών που λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου και οι οποίες είναι δυνατόν να ενδιαφέρουν την Κοινότητα. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου υπερισχύουν των διατάξεων οποιασδήποτε διμερούς συμφωνίας για αμοιβαία συνδρομή η οποία έχει συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθεί μεταξύ των μεμονωμένων κρατών και της Αλβανίας, εφόσον οι διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας δεν συμβιβάζονται με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 3.Όσον αφορά τα προβλήματα τα σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, τα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους για την επίλυση τους στο πλαίσιο της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 120 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας μετά του Πρωτοκόλλου αυτής που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 135 της Συμφωνίας. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία