Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία για τις πνευματικές και καλλιτεχνικές σχέσεις της 19ης Δεκεμβρίου 1938 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Συμφωνία για τις πνευματικές και καλλιτεχνικές σχέσεις της 19ης Δεκεμβρίου 1938 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας (α.ν. 1608/1938, ΦΕΚ 57 Α΄/1.1.1939) που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 6 Ιουνίου 2008, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την ημερομηνία υπογραφής του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1938/1608 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1608 1938
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία