ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3753

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-03-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-03-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση των Πρωτοκόλλων του Βορειοατλαντικού Συμφώνου για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, τα Πρωτόκολλα του Βορειοατλαντικού Συμφώνου για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες στις 9 Ιουλίου 2008, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Τα Μέρη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο υπογράφηκε στην Ουάσινγκτον στις 4 Απριλίου 1949, Αφού πείστηκαν ότι η ασφάλεια της Βορειοατλαντικής περιοχής θα επαυξηθεί με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην εν λόγω Συνθήκη, Συμφωνούν ως εξής: Άρθρο Ι Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου θα πρέπει, εκ μέρους όλων των Μερών, να κοινοποιήσει προς την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας πρόσκληση προσχώρησης στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συμφώνου, η Δημοκρατία της Κροατίας θα καταστεί Μέρος κατά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης της στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Άρθρο ΙΙ Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ όταν έκαστο των Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου γνωστοποιήσει την αποδοχή του στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα ενημερώσει όλα τα Μέρη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου σχετικά με την ημερομηνία παραλαβής εκάστης των εν λόγω γνωστοποιήσεων και σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο ΙΙΙ Το παρόν Πρωτόκολλο, το αγγλικό και γαλλικό κείμενο του οποίου είναι εξίσου αυθεντικά, θα κατατεθεί στα Αρχεία της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος θα διαβιβαστούν από την εν λόγω Κυβέρνηση στις Κυβερνήσεις όλων των Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Σε πίστωση των οποίων, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο Υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 9 Ιουλίου 2008 Για το Βασίλειο του Βελγίου: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας: Υπογραφή Για τον Καναδά: Υπογραφή Για την Τσεχική Δημοκρατία: Υπογραφή Για το Βασίλειο της Δανίας: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Εσθονίας: Υπογραφή Για τη Γαλλική Δημοκρατία: Υπογραφή Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: Υπογραφή Για την Ελληνική Δημοκρατία: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας: Υπογραφή Για την Ιταλική Δημοκρατία: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Λεττονίας: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Λιθουανίας: Υπογραφή Για το Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου: Υπογραφή Για το Βασίλειο της Ολλανδίας: Υπογραφή Για το Βασίλειο της Νορβηγίας: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Πολωνίας: Υπογραφή Για την Πορτογαλική Δημοκρατία: Υπογραφή Για τη Ρουμανία: Υπογραφή Για τη Σλοβακική Δημοκρατία: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Σλοβενίας: Υπογραφή Για το Βασίλειο της Ισπανίας: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Τουρκίας: Υπογραφή Για το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας Υπογραφή Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Υπογραφή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ Τα Μέρη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο υπογράφηκε στην Ουάσινγκτον στις 4 Απριλίου 1949, Αφού πείστηκαν ότι η ασφάλεια της Βορειοατλαντικής περιοχής θα επαυξηθεί με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην εν λόγω Συνθήκη, Συμφωνούν ως εξής: Άρθρο Ι Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου θα πρέπει, εκ μέρους όλων των Μερών, να κοινοποιήσει προς την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας πρόσκληση προσχώρησης στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συμφώνου, η Δημοκρατία της Αλβανίας θα καταστεί Μέρος κατά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου προσχώρησης της στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Άρθρο ΙΙ Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ όταν έκαστο των Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου γνωστοποιήσει την αποδοχή του στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα ενημερώσει όλα τα Μέρη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου σχετικά με την ημερομηνία παραλαβής εκάστης των εν λόγω γνωστοποιήσεων και σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο ΙΙΙ Το παρόν Πρωτόκολλο, το αγγλικό και γαλλικό κείμενο του οποίου είναι εξίσου αυθεντικά, θα κατατεθεί στα Αρχεία της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος θα διαβιβαστούν από την εν λόγω Κυβέρνηση στις Κυβερνήσεις όλων των Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Σε πίστωση των οποίων, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο Υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 9 Ιουλίου 2008 Για το Βασίλειο του Βελγίου: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας: Υπογραφή Για τον Καναδά: Υπογραφή Για την Τσεχική Δημοκρατία: Υπογραφή Για το Βασίλειο της Δανίας: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Εσθονίας: Υπογραφή Για τη Γαλλική Δημοκρατία: Υπογραφή Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: Υπογραφή Για την Ελληνική Δημοκρατία: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας: Υπογραφή Για την Ιταλική Δημοκρατία: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Λεττονίας: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Λιθουανίας: Υπογραφή Για το Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου: Υπογραφή Για το Βασίλειο της Ολλανδίας: Υπογραφή Για το Βασίλειο της Νορβηγίας: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Πολωνίας: Υπογραφή Για την Πορτογαλική Δημοκρατία: Υπογραφή Για τη Ρουμανία: Υπογραφή Για τη Σλοβακική Δημοκρατία: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Σλοβενίας: Υπογραφή Για το Βασίλειο της Ισπανίας: Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Τουρκίας: Υπογραφή Για το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας Υπογραφή Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Υπογραφή.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των Πρωτοκόλλων που κυρώνονται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου ΙΙ αυτών, αντίστοιχα. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία