ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3764

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-07-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, που υπογράφηκε στο Σεράγεβο στις 22 Ιανουαρίου 2008, το κείμενο της οποίας στην ελληνική, αγγλική, σερβική, κροατική και βοσνιακή γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, εφεξής αποκαλούμενοι τα «Μέρη», Λαμβάνοντας υπόψη και σεβόμενες τους στόχους και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως τις αρχές της απαγόρευσης της χρήσης βίας ή απειλής χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις, καθώς και το σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, του απαραβίαστου των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας, της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις και της ειρηνικής επίλυσης διαφορών, Ακολουθώντας τις διατάξεις των «Εγγράφων Πλαισίου για τη Συνεργασία για την Ειρήνη» (Ρartnership fοr Ρeace Framewοrk Dοcuments), που υιοθετήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών το 1994, οιαδήποτε ισχύει, Σεβόμενοι τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν σε συμμόρφωση προς την Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (1975), το Χάρτη των Παρισίων για τη Νέα Ευρώπη (1990) και το Έγγραφο της Βιέννης για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφαλείας (1999), καθώς και άλλα ενδεδειγμένα Έγγραφα του ΟΑΣΕ, Επιθυμώντας να προάγουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας, Συμφώνησαν ως εξής: Άρθρο 1Σκοπός και Αρχές της Συνεργασίας(1) Ο σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι να καθιερωθούν οι αρχές επί των οποίων θα βασιστούν η ανάπτυξη και η περαιτέρω προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών στον τομέα της άμυνας. (2) Τα Μέρη θα βασίσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας στις αρχές της ισότητας, της κυριαρχίας, της αμοιβαιότητας και των κοινών συμφερόντων. (3) Η παρούσα Συμφωνία δεν θα έχει επιπτώσεις στα δικαιώματα κάθε Μέρους να συνάψει παρόμοιες συμφωνίες με άλλες χώρες. Άρθρο 2Καθορισμός ΌρωνΟι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία καθορίζονται ως εξής: 1) Αποστέλλον Μέρος - η χώρα που αποστέλλει προσωπικό, συσκευές και εξοπλισμό στο έδαφος του Υποδεχόμενου Μέρους. 2) Υποδεχόμενο Μέρος - η χώρα, στο έδαφος της οποίας βρίσκεται το προσωπικό, οι συσκευές ή/και ο εξοπλισμός του Αποστέλλοντος Μέρους. 3) Προσωπικό - στρατιωτικό προσωπικό και πολίτες που απασχολούνται στα όργανα των συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 3Τομείς ΣυνεργασίαςΤα Μέρη θα συνεργαστούν στον τομέα της Άμυνας, ιδιαίτερα μέσω των ακόλουθων τομέων: 1) Πολιτική άμυνας και ασφάλειας. 2) Ζητήματα τεχνολογίας Στρατιωτικού Εξοπλισμού και Άμυνας. 3) Στρατιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση. 4) Διοικητική υποστήριξη. 5) Δραστηριότητες στο πλαίσιο της Συνεργασίας για την Ειρήνη. 6) Έλεγχος εξοπλισμών και αφοπλισμού. 7) Εργασίες υποστήριξης ειρήνης. 8) Διαχείριση κρίσεων. 9) Στρατιωτικές πληροφορίες. 10) Στρατιωτική ιατρική. 11) Στρατιωτική νομοθεσία. 12) Στρατιωτική τοπογραφία και χαρτογράφηση. 13) Στρατιωτική επιστημονική έρευνα (θεωρητική και εφαρμοσμένη). 14) Άλλοι τομείς, αμοιβαία συμφωνηθέντες από τα Μέρη. Άρθρο 4Μορφές ΣυνεργασίαςΤα Μέρη θα συνεργαστούν μέσω των ακόλουθων μορφών: 1) Επισκέψεις σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας, Υφυπουργών, των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων ή άλλων αντιπροσώπων των Μερών. 2) Επισκέψεις ομάδων εργασίας και εμπειρογνωμόνων. 3) Αποστολή ή/και ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων. 4) Συμμετοχή σε ασκήσεις ή/και διεθνείς επιχειρήσεις. 5) Εκπαίδευση ή/και στρατιωτική κατάρτιση των μελών των ενόπλων δυνάμεων των συμβαλλόμενων Μερών. 6) Ανταλλαγή εμπειριών και διαβουλεύσεων στους τομείς κοινών συμφερόντων. 7) Συμμετοχή σε διασκέψεις, συμπόσια, σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας. 8) Συμμετοχή σε εκθέσεις εξοπλισμού και στρατιωτικών εφοδίων. 9) Άλλες μορφές, αμοιβαία συμφωνηθείσες από τα συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο 5Εφαρμογή της Συμφωνίας(1) Τα Εκτελεστικά Όργανα των Μερών που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας είναι: 1.Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας. 2.Για το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, το Υπουργείο Άμυνας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. (2) Με σκοπό την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα Εκτελεστικά Όργανα των Μερών μπορούν να συνάψουν πρωτόκολλα και άλλες συμπληρωματικές ρυθμίσεις, υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους. Άρθρο 6Σχεδιασμός της Συνεργασίας(1) Βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα εκπονούν Ετήσιο Σχέδιο Διμερούς Συνεργασίας για το επόμενο έτος. (2) Προκειμένου να εκπονηθεί το Ετήσιο Σχέδιο Διμερούς Συνεργασίας, τα Εκτελεστικά Όργανα των συμβαλλόμενων Μερών θα ανταλλάσσουν τα προσχέδια τους για το προσεχές έτος, το αργότερο έως τη 15η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. (3) Το Ετήσιο Σχέδιο Διμερούς Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: προσδιορισμό και περιγραφή δραστηριοτήτων, αριθμό συμμετεχόντων, τόπο συναντήσεως, διάρκεια και ημερομηνία δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και άλλες απαραίτητες πληροφορίες. (4) Το εναρμονισμένο Ετήσιο Σχέδιο Διμερούς Συνεργασίας για το προσεχές έτος θα υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των Εκτελεστικών Οργάνων των συμβαλλόμενων Μερών μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το αργότερο. (5) Τα Μέρη μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινή ομάδα εργασίας που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 7Οικονομικές Υποχρεώσεις(1) Τα Μέρη θα επιβαρύνονται με τις δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, σε βάση αμοιβαιότητας. (2) ΤοΑποστέλλον Μέρος θα καλύπτει: 1.Τα έξοδα μεταφοράς της αντιπροσωπείας από τον τόπο αναχώρησης προς τον τελικό προορισμό της στη φιλοξενούσα χώρα του και αντίστροφα. 2.Τις δαπάνες που αφορούν τη μεταφορά των ασθενών και/ή τραυματιών προς τις χώρες τους. (3) Το Υποδεχόμενο Μέρος θα καλύπτει: 1.Τις τοπικές δαπάνες μεταφοράς της αντιπροσωπείας από το χώρο συνάντησης προς τους τόπους όπου θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες δραστηριότητες. 2.Τις δαπάνες διατροφής και διαμονής, καθώς επίσης και τις δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων. (4) Το Υποδεχόμενο Μέρος θα παρέχει, εάν είναι απαραίτητο, ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη έκτακτης ανάγκης στα μέλη της αντιπροσωπείας και το προσωπικό του Αποστέλλοντος Μέρους, στα στρατιωτικά ιατρικά ιδρύματά του. Άρθρο 8Αρμοδιότητα και ΑξιώσειςΟι διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών-Μερών της Βορειοατλαντικής Συνθήκης και ’Αλλων Κρατών που συμμετέχουν στη Συνεργασία για την Ειρήνη σε σχέση με το Καθεστώς των Δυνάμεών τους και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 19 Ιουνίου 1995, θα εφαρμόζονται mutatis mutandis στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 9Προστασία των Πληροφοριών, Εγγράφωνκαι Δεδομένων(1) Τα Μέρη θα παρέχουν προστασία στις πληροφορίες, τα έγγραφα και τα δεδομένα, τα οποία είτε λαμβάνονται είτε ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία τους. (2) Τα Μέρη δεν θα παραδίδουν τις πληροφορίες, τα έγγραφα και τα δεδομένα σε τρίτο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από το Μέρος που έχει παράσχει τις πληροφορίες. (3) Οι πληροφορίες, τα έγγραφα και τα δεδομένα τα οποία είτε λαμβάνονται είτε ανταλλάσσονται μέσω της συνεργασίας, σε εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, δεν θα χρησιμοποιούνται κατά των συμφερόντων κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους. Άρθρο 10ΔιαφωνίεςΟποιαδήποτε πιθανή διαφωνία, η οποία είτε σχετίζεται με την ερμηνεία είτε προκύπτει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, θα επιλύεται με διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ των Μερών, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου. Άρθρο 11Τροποποιήσεις στη ΣυμφωνίαΚάθε Μέρος μπορεί να προτείνει εγγράφως τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. Οι τροποποιήσεις, αφού συμφωνηθούν από αμφότερα τα Μέρη, θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 12. Άρθρο 12Τελικές διατάξεις(1) Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής των διπλωματικών ρηματικών διακοινώσεων, με τις οποίες κάθε Μέρος ενημερώνει το άλλο για την ολοκλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών του, οι οποίες είναι απαραίτητες για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. Εντούτοις, όπου αυτό είναι εφικτό, τα Μέρη θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, από την ημερομηνία της υπογραφής της. (2) Η Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε Μέρος μπορεί να καταγγείλει τη Συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή, με γραπτή αναγγελία προ 90 ημερών. (3) Σε περίπτωση που υπάρχουν οικονομικά ζητήματα ή αξιώσεις που παραμένουν εκκρεμή κατά τη διάρκεια της καταγγελίας, οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας σχετικά με αυτά τα ζητήματα ή αξιώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ, έως ότου διακανονιστούν οριστικά τα συγκεκριμένα ζητήματα. (4) Σε περίπτωση λήξης της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη είναι υποχρεωμένα να συνεχίσουν να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της παρούσας Συμφωνίας. Υπογράφηκε στο Σαράγεβο στις 22 Ιανουαρίου 2008, σε δύο αντίγραφα, στις ελληνική, αγγλική και σερβική - κροατική - βοσνιακή γλώσσες, όλα τα κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ SΕLΜΟ CΙΚΟΤΙC
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία