ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3768

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-07-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-07-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - ΑΜSCC), καθώς και της δι’ ανταλλαγής Ρηματικών Διακοινώσεων (Verbal Νοtes) Συμφωνίας Τροποποίησης του Μνημονίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - ΑΜSCC), το οποίο υπεγράφη την 18.4.2005 στην Αθήνα, καθώς και οι με αριθμό 128/αριθμό πρωτοκόλλου 1497/18.10.2007 και με αριθμό 2093.2/15/ΑΣ 1054/23.11.2007 ανταλλαγείσες στην Αθήνα Ρηματικές Διακοινώσεις (Verbal Νοtes) της Ιταλικής Πρεσβείας Αθηνών και της Διευθύνσεως Α1 του Υπουργείου Εξωτερικών αντίστοιχα, με τις οποίες συμφωνήθηκε η τροποποίηση του Μνημονίου των οποίων το κείμενο, στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει, αντίστοιχα, ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς των κυρουμένων Μνημονίου Κατανόησης και δι’ ανταλλαγής Ρηματικών Διακοινώσεων (Verbal Νοtes) Συμφωνίας Τροποποίησης του Μνημονίου αρχίζει από την πλήρωση της προϋπόθεσης της παραγράφου 8.1 του Αρθρου 8 του Μνημονίου Κατανόησης. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.