ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3778

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-08-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-08-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφ’ ετέρου και της Τελικής Πράξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφ’ ετέρου και η Τελική Πράξη, που υπογράφηκαν στο Λουξεμβούργο στις 11 Οκτωβρίου 2004, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ,ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, εφεξής «κράτη μέλη», και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής «Κοινότητα», αφενός,ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, αφετέρου,ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τους δεσμούς μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, και τις κοινές αξίες που συνδέουν τα μέρη, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η Δημοκρατία του Τατζικιστάν επιθυμούν να ενισχύσουν τους δεσμούς αυτούς και να συνάψουν εταιρική σχέση και συνεργασία που καθιστούν στενότερες και ευρύτερες τις σχέσεις που είχαν καθιερωθεί στο παρελθόν, ιδίως με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, αφετέρου, για το εμπόριο και την εμπορική και οικονομική συνεργασία, που υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 1989, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση, αφενός, της Κοινότητας και των κρατών μελών της, και, αφετέρου, της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν στην ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών που αποτελούν τη βάση της εταιρικής σχέσης, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ, στο ίδιο πλαίσιο, ότι η υποστήριξη της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν θα συμβάλει στη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Κεντρική Ασία, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση των μερών στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, καθώς και στη συνεργασία για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σταθερή προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν στην πλήρη εφαρμογή όλων των αρχών και των διατάξεων που περιέχουν η τελική πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), τα τελικά έγγραφα των διασκέψεων της Μαδρίτης και της Βιέννης που επακολούθησαν, το έγγραφο της Διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης για την οικονομική συνεργασία, ο Χάρτης των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη και το έγγραφο της ΔΑΣΕ του Ελσίνκι 1992 με τίτλο «Οι προκλήσεις της αλλαγής» και τα άλλα θεμελιώδη έγγραφα του ΟΑΣΕ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, η εγκαθίδρυση πολυκομματικού συστήματος με ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές και η οικονομική ελευθέρωση που αποβλέπει στη δημιουργία οικονομίας αγοράς έχουν θεμελιώδη σημασία, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι η πλήρης εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας προϋποθέτει τη συνέχιση και επίτευξη, στην οποία και συμβάλλει, των πολιτικών, οικονομικών και νομικών μεταρρυθμίσεων της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, καθώς και τη δημιουργία των παραγόντων που είναι απαραίτητοι για τη συνεργασία, ιδίως με βάση τα συμπεράσματα της διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενθαρρύνουν τη συνέχιση της διαδικασίας εσωτερικής συμφιλίωσης που έχει αρχίσει στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν μετά τις ειρηνευτικές συμφωνίες της Μόσχας, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενθαρρύνουν τη διαδικασία περιφερειακής συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες στους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία, ώστε να προαχθεί η ευημερία και η σταθερότητα στην περιοχή, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν και να αναπτύξουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυμία της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν να καθιερώσει στενή συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την ανάγκη να προωθήσουν τις επενδύσεις στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και της διαχείρισης των υδάτων, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια και στην πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης του Χάρτη για την Ενέργεια και του Πρωτοκόλλου του Χάρτη για την Ενέργεια που αφορά την ενεργειακή επάρκεια και σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προθυμία της Κοινότητας να αναπτύξει, εφόσον χρειάζεται, κοινωνικοοικονομική συνεργασία και να παράσχει τεχνική βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει και την καταπολέμηση της φτώχειας, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η συμφωνία θα ευνοήσει τη σταδιακή προσέγγιση μεταξύ της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν και μιας ευρύτερης ζώνης συνεργασίας στην Ευρώπη και τις γειτονικές περιοχές, καθώς και την προοδευτική ένταξη του Τατζικιστάν στο ανοικτό διεθνές σύστημα συναλλαγών, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα μέρη ανέλαβαν τη δέσμευση να ελευθερώσουν τις συναλλαγές, σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), και ότι η Κοινότητα αποδέχεται με ικανοποίηση την πρόθεση της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν να προσχωρήσει στον ΠΟΕ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις εμπορικές δραστηριότητες και τις επενδύσεις, καθώς και τους όρους σε τομείς όπως η εγκατάσταση εταιρειών, η απασχόληση, η παροχή υπηρεσιών και η κυκλοφορία των κεφαλαίων, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει νέο κλίμα στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων, βασικών μέσων για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν στενή συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβανομένης υπόψη της αλληλεξάρτησης των μερών στον τομέα αυτό, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η συνεργασία για την πρόληψη και τον έλεγχο της λαθρομετανάστευσης του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της παρούσας συμφωνίας, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν πολιτιστική συνεργασία και συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και να βελτιώσουν τη ροή πληροφοριών, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Συνάπτεται εταιρική σχέση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου. Οι στόχοι αυτής της εταιρικής σχέσης είναι οι εξής: - να υποστηρίξει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, - να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν για την εδραίωση της δημοκρατίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνικής υποδομής της και για την επιτυχή μετάβαση της σε οικονομία αγοράς, - να αποτελέσει το κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο των μερών, με σκοπό την ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων μεταξύ τους, - να προωθήσει το εμπόριο, τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και του ύδατος, και τις αρμονικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών, και να ευνοήσει έτσι τη σταθερή και διαρκή οικονομική ανάπτυξη τους, - να δημιουργήσει τις βάσεις για τη νομοθετική, οικονομική, κοινωνική, χρηματοδοτική, βιομηχανική, τεχνολογική και πολιτιστική συνεργασία, καθώς και την επιστημονική συνεργασία για μη στρατιωτικούς σκοπούς. ΤΙΤΛΟΣ ΙΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 2 Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως ορίζονται συγκεκριμένα στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην τελική πράξη του Ελσίνκι και στο Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, διαπνέει τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των μερών και αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 3 Τα μέρη θεωρούν ουσιαστικής σημασίας για τη μελλοντική τους ευημερία και σταθερότητα τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη, που προήλθαν από τη διάλυση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, εφεξής «Ανεξάρτητα Κράτη», να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ τους σύμφωνα με τις αρχές της τελικής πράξης του Ελσίνκι και το διεθνές δίκαιο, με πνεύμα καλής γειτονίας, και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να ενθαρρύνουν τη διαδικασία αυτή. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 4 Καθιερώνεται τακτικός και συνεχής πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών, τον οποίο τα μέρη προτίθενται να αναπτύξουν και να ενισχύσουν. Ο διάλογος αυτός συνοδεύει και παγιώνει την προσέγγιση μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, ενισχύει τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν και συμβάλλει στη δημιουργία νέων μορφών συνεργασίας. Ο πολιτικός διάλογος: - θα ενισχύσει τους δεσμούς της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν με την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της και, με τον τρόπο αυτό, με την κοινότητα των δημοκρατικών εθνών στο σύνολο της. Η οικονομική σύγκλιση που επιτυγχάνεται με την παρούσα συμφωνία οδηγεί σε εντατικότερες πολιτικές σχέσεις, - θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη σύγκλιση των θέσεων για τα διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και, συνεπώς, αύξηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, - θα ενθαρρύνει τα μέρη να συνεργάζονται σε ζητήματα που αφορούν την τήρηση των αρχών της Δημοκρατίας και το σεβασμό, την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, και να διενεργούν διαβουλεύσεις για τα σχετικά ζητήματα, εφόσον αυτό απαιτείται. Τα μέρη θεωρούν ότι η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής (WΜD) και των φορέων τους, είτε πρόκειται για κρατικούς είτε για μη κρατικούς φορείς, αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας. Τα μέρη συμφωνούν επομένως να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους μεριμνώντας για την πλήρη τήρηση και εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των διεθνών συνθηκών και συμφωνιών για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση των όπλων, καθώς και των άλλων διεθνών υποχρεώσεων τους σ’ αυτό τον τομέα. Τα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα διάταξη αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της παρούσας συμφωνίας και θα περιληφθεί στον πολιτικό διάλογο που θα συνοδεύσει και θα εδραιώσει αυτά τα στοιχεία. Τα μέρη συμφωνούν επίσης να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους: - λαμβάνοντας μέτρα για την υπογραφή ή την κύρωση όλων των άλλων συναφών διεθνών μέσων, ή για την προσχώρηση σ’ αυτά, ανάλογα με την περίπτωση, και για την πλήρη εφαρμογή τους, - δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό σύστημα εθνικών ελέγχων κατά την εξαγωγή, που να καλύπτει αφενός την εξαγωγή, αφετέρου τη διαμετακόμιση προϊόντων που συνδέονται με τα όπλα μαζικής καταστροφής (WΜD), συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της τελικής χρησιμοποίησης όσον αφορά τις τεχνολογίες διπλής χρήσης στο πλαίσιο των όπλων μαζικής καταστροφής (WΜD), και προβλέποντας αποτελεσματικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των ελέγχων κατά την εξαγωγή. Αυτός ο διάλογος μπορεί να διεξάγεται σε περιφερειακή βάση. Άρθρο 5 Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας που θεσπίζεται με το άρθρο 77, και σε άλλες περιστάσεις κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. Άρθρο 6 Τα μέρη θεσπίζουν περαιτέρω διαδικασίες και μηχανισμούς για πολιτικό διάλογο, κυρίως: - τακτικές συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των αντιπροσώπων της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των αντιπροσώπων της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου, - πλήρη αξιοποίηση όλων των διπλωματικών οδών μεταξύ των μερών, ιδίως των κατάλληλων επαφών σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, των συνόδων του ΟΑΣΕ, κ.α., - οποιοδήποτε άλλο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εδραίωση και ανάπτυξη του διαλόγου αυτού. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 71.Τα μέρη παρέχουν αμοιβαία τη μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους όσον αφορά: - τους τελωνειακούς δασμούς και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις εισαγωγές και εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου είσπραξής τους, - τις διατάξεις σχετικά με τον εκτελωνισμό, τη διαμετακόμιση, τις αποθήκες και τη μεταφόρτωση, - φόρους και άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις κάθε είδους που επιβάλλονται άμεσα ή έμμεσα στα εισαγόμενα εμπορεύματα, - τις μεθόδους πληρωμής και τη μεταβίβαση αυτών των πληρωμών, - τους κανονισμούς σχετικά με την πώληση, την αγορά, τις μεταφορές, τη διανομή και τη χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων στην εγχώρια αγορά. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά: 1)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται με σκοπό να δημιουργηθεί τελωνειακή ένωση ή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ή που απορρέουν από τη δημιουργία τέτοιας ένωσης ή ζώνης, 2)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται σε συγκεκριμένες χώρες σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ και άλλες διεθνείς συμφωνίες υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών, 3)τα πλεονεκτήματα που χορηγούνται στις όμορες χώρες με σκοπό τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που λήγει πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι τα οποία χορηγούνται από τη Δημοκρατία του Τατζικιστάν στα άλλα κράτη, τα οποία προήλθαν από τη διάλυση της ΕΣΣΔ. Άρθρο 81.Τα μέρη συμφωνούν ότι η αρχή της διαμετακόμισης είναι θεμελιώδης όρος για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. Όσον αφορά το θέμα αυτό, κάθε μέρος επιτρέπει τη χωρίς περιορισμούς διαμετακόμιση, μέσω του εδάφους του, των εμπορευμάτων που κατάγονται από το τελωνειακό έδαφος του άλλου μέρους ή προορίζονται γι’ αυτό. 2.Οι κανόνες που περιγράφονται στο άρθρο V παράγραφοι 2, 3,4 και 5 της ΓΣΔΕ 1994 εφαρμόζονται μεταξύ των μερών. 3.Οι κανόνες που περιέχονται στο παρόν άρθρο ισχύουν υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικών κανόνων που συμφωνούνται μεταξύ των μερών σχετικά με ειδικούς τομείς, ιδίως τον τομέα των μεταφορών, ή για συγκεκριμένα προϊόντα. Άρθρο 9 Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων, και οι οποίες είναι δεσμευτικές για τα μέρη, κάθε μέρος χορηγεί απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τις επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή επί προϊόντων που εισέρχονται προσωρινά, σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν νομοθεσίες, στις περιπτώσεις και κατά τις διαδικασίες που προβλέπει οιαδήποτε άλλη σχετική διεθνής σύμβαση η οποία τα δεσμεύει. Λαμβάνονται υπόψη οι όροι υπό τους οποίους το εν λόγω μέρος ανέλαβε τις δεσμεύσεις που απορρέουν από μία τέτοια σύμβαση. Άρθρο 101.Τα εμπορεύματα, καταγωγής Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, απαλλάσσονται των ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 12, 15 και 16 της παρούσας συμφωνίας, 2.Τα εμπορεύματα, καταγωγής Κοινότητας, απαλλάσσονται των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά την εισαγωγή τους στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 12, 15 και 16 της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 11 Η εμπορία προϊόντων μεταξύ των μερών γίνεται στις τιμές της αγοράς. Άρθρο 121.Όταν ένα προϊόν εισάγεται στο έδαφος ενός εκ των μερών σε αυξημένες ποσότητες ή με όρους που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία στους εθνικούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, η Κοινότητα ή η Δημοκρατία του Τατζικιστάν, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες και προϋποθέσεις. 2.Πριν ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο ή, για τις περιπτώσεις που καλύπτει η παράγραφος 4, αμέσως μετά τη λήψη των μέτρων, η Κοινότητα ή η Δημοκρατία του Τατζικιστάν, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχει στο Συμβούλιο Συνεργασίας όλες τις σχετικές πληροφορίες που μπορούν να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη, όπως προβλέπεται στον τίτλο ΧΙ. 3.Αν, στο τέλος των διαβουλεύσεων, τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε το ζήτημα στο Συμβούλιο Συνεργασίας, όσον αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, το μέρος που ζήτησε να γίνουν διαβουλεύσεις είναι ελεύθερο να περιορίσει τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων στο βαθμό και για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή την επανόρθωση της ζημίας, ή να λάβει άλλα κατάλληλα μέτρα. 4.Σε κρίσιμες περιπτώσεις, κατά τις οποίες οποιαδήποτε καθυστέρηση ενδέχεται να προκαλέσει ζημίες που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθούν, τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα πριν από την έναρξη των διαβουλεύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι προτείνονται διαβουλεύσεις αμέσως μετά τη λήψη των μέτρων. 5.Κατά την επιλογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, τα μέρη δίνουν προτεραιότητα στα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. 6.Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν θίγει ούτε επηρεάζει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την εφαρμογή από ένα μέρος μέτρων αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο VΙ της ΓΣΔΕ 1994, τη συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VΙ της ΓΣΔΕ 1994, τη συμφωνία για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα ή τη σχετική εθνική νομοθεσία. Άρθρο 13 Τα μέρη αναλαμβάνουν να προσαρμόσουν τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας για τις μεταξύ τους εμπορευματικές συναλλαγές, εφόσον το επιτρέπουν οι περιστάσεις, και ιδίως η κατάσταση που θα δημιουργηθεί με τη μελλοντική προσχώρηση της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν στον ΠΟΕ. Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να διατυπώνει συστάσεις στα μέρη σχετικά με αυτές τις προσαρμογές, οι οποίες, εφόσον γίνουν δεκτές, μπορούν να τίθενται σε εφαρμογή δυνάμει συμφωνίας μεταξύ των μερών, σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν διαδικασίες τους. Άρθρο 14 Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς των εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που επιβάλλουν λόγοι δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφυλάξεως των φυτών, προστασίας των φυσικών πόρων, των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ούτε στους κανονισμούς που αφορούν τον χρυσό και τον άργυρο. Εντούτοις, οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν πρέπει να αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών. Άρθρο 15 Το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας διέπονται από χωριστή διμερή συμφωνία. Μετά τη λήξη της εν λόγα συμφωνίας, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θα συμπεριληφθούν στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 16 Το εμπόριο πυρηνικών υλικών διέπεται από τις διατάξεις της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Εφόσον είναι απαραίτητο, το εμπόριο πυρηνικών υλικών διέπεται από τις διατάξεις ειδικής συμφωνίας, που θα συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν. ΤΙΤΛΟΣ ΙVΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Άρθρο 171.Με την επιφύλαξη των νόμων, όρων και διαδικασιών που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίζουν ότι δεν επιβάλλεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των υπηκόων της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, που διαμένουν και απασχολούνται νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους, όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους αυτού του κράτους μέλους. 2.Με την επιφύλαξη των νόμων, όρων και διαδικασιών, που εφαρμόζονται στο Τατζικιστάν, η Δημοκρατία του Τατζικιστάν καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίζει ότι δεν επιβάλλεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των υπηκόων κράτους μέλους, που διαμένουν και απασχολούνται νομίμως στο έδαφος της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους του. Άρθρο 18 Το Συμβούλιο Συνεργασίας εξετάζει πιθανές βελτιώσεις των όρων εργασίας για τους επιχειρηματίες σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις των μερών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχει το έγγραφο της διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης. Άρθρο 19 Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 18. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 201.Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της παρέχουν, για την εγκατάσταση εταιρειών του Τατζικιστάν, όπως ορίζεται στο άρθρο 22, στοιχείο δ), μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν σε εταιρείες τρίτων χωρών. 2.Χωρίς να θίγονται οι επιφυλάξεις που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της παρέχουν στις θυγατρικές εταιρείες των εταιρειών του Τατζικιστάν που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος τους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν σε οποιαδήποτε κοινοτική εταιρεία για τις δραστηριότητές της. 3.Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της παρέχουν στα υποκαταστήματα των εταιρειών του Τατζικιστάν που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος τους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχουν στα υποκαταστήματα των εταιρειών οποιασδήποτε τρίτης χώρας για τις δραστηριότητές τους. 4.Η Δημοκρατία του Τατζικιστάν χορηγεί, για την εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών, όπως ορίζεται στο άρθρο 22, στοιχείο δ), μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στις εταιρείες του Τατζικιστάν ή στις εταιρείες οποιασδήποτε τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι η ευνοϊκότερη. 5.Η Δημοκρατία του Τατζικιστάν παρέχει στις θυγατρικές και τα υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών που εγκαθίστανται στο έδαφός της μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στις εταιρείες και υποκαταστήματα του Τατζικιστάν ή σε εταιρείες και υποκαταστήματα οποιασδήποτε τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι η ευνοϊκότερη, όσον αφορά τις δραστηριότητές τους. Άρθρο 211.Οι διατάξεις του άρθρου 20 δεν ισχύουν για τις αεροπορικές, τις εσωτερικές πλωτές και τις θαλάσσιες μεταφορές. 2.Ωστόσο, προκειμένου για δραστηριότητες οι οποίες αναλαμβάνονται από ναυτιλιακές εταιρείες παροχής υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών που περιλαμβάνουν θαλάσσια διαδρομή, κάθε μέρος επιτρέπει στις εταιρείες του άλλου μέρους να έχουν εμπορική παρουσία στο έδαφός του με τη μορφή θυγατρικών ή υποκαταστημάτων, υπό όρους εγκατάστασης και λειτουργίας όχι λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που παρέχονται στις δικές του εταιρείες ή σε θυγατρικές και υποκαταστήματα εταιρειών οποιασδήποτε τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποιοι είναι ευνοϊκότεροι. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά: 1)την προώθηση στην αγορά και τις πωλήσεις υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και συναφών υπηρεσιών με άμεση επαφή με τους πελάτες, από την προσφορά τιμής μέχρι την τιμολόγηση είτε αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται ή προσφέρονται από τον ίδιο τον φορέα παροχής υπηρεσιών είτε από φορείς παροχής υπηρεσιών, με τους οποίους ο πωλητής υπηρεσιών έχει συνάψει μόνιμες επιχειρηματικές συμφωνίες, 2)την αγορά και τη χρησιμοποίηση για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό των πελατών τους (και τη μεταπώληση στους τελευταίους) κάθε υπηρεσίας μεταφορών και συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εσωτερικών μεταφορών με οποιοδήποτε μέσο, ιδίως των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, των οδικών και των σιδηροδρομικών μεταφορών, που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας, 3)την κατάρτιση τεκμηρίωσης όσον αφορά παραστατικά μεταφοράς, τελωνειακά ή άλλα έγγραφα σχετικά με την καταγωγή και τον χαρακτήρα των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, 4)την παροχή εμπορικών πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων με μηχανογραφημένα συστήματα πληροφοριών και ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων (με την επιφύλαξη οποιουδήποτε περιορισμού που δεν εισάγει διακρίσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών), 5)τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και του διορισμού τοπικού προσωπικού (ή, στην περίπτωση αλλοδαπού προσωπικού, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας), με οποιαδήποτε επιτόπου εγκατεστημένη ναυτιλιακή εταιρεία, 6)την οργάνωση, για λογαριασμό των εταιρειών, του ελλιμενισμού του σκάφους ή, εφόσον απαιτείται, την ανάληψη του φορτίου. Άρθρο 22 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας: α) ως «κοινοτική εταιρεία» ή «εταιρεία του Τατζικιστάν», αντίστοιχα, νοείται εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αντίστοιχα, και έχει την καταστατική έδρα της, την κεντρική της διοίκηση ή τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αντίστοιχα. Ωστόσο, αν η εταιρεία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν και έχει μόνο την καταστατική έδρα της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αντίστοιχα, θεωρείται κοινοτική εταιρεία ή εταιρεία του Τατζικιστάν, εφόσον οι δραστηριότητες της παρουσιάζουν πραγματικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη ή της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αντίστοιχα. β) ως «θυγατρική εταιρεία» νοείται μία εταιρεία επί της οποίας η πρώτη ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, γ) ως «υποκατάστημα» εταιρείας νοείται τόπος δραστηριοτήτων χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, με εξωτερικά στοιχεία μονιμότητας, όπως η επέκταση μητρικής εταιρείας, που διαθέτει διευθύνον προσωπικό και υλικό εξοπλισμό απαραίτητο για τη διαπραγμάτευση με τρίτους έτσι ώστε, αν και αυτοί γνωρίζουν ότι θα υπάρχει, αν χρειασθεί, νομική σύνδεση με τη μητρική εταιρεία που εδρεύει σε άλλη χώρα, δεν είναι υποχρεωμένοι να έρχονται σε άμεση επαφή με τη μητρική εταιρεία, αλλά μπορούν να συναλλάσσονται με τον τόπο δραστηριοτήτων που αποτελεί επέκτασή της, δ) ως «εγκατάσταση» νοείται το δικαίωμα των κοινοτικών εταιρειών ή των εταιρειών του Τατζικιστάν, κατά την έννοια του στοιχείου α), να αναλαμβάνουν οικονομικές δραστηριότητες με τη σύσταση θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν ή την Κοινότητα, αντίστοιχα, ε) ως «δραστηριότητες» νοούνται οι οικονομικές δραστηριότητες, στ) ως «οικονομικές δραστηριότητες» νοούνται οι δραστηριότητες βιομηχανικού, εμπορικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα. Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών που περιλαμβάνουν θαλάσσια διαδρομή, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΥΙΟΙ καλύπτουν επίσης τους υπηκόους των κρατών μελών ή της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αντίστοιχα, και τις ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες εκτός της Κοινότητας ή της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν και ελέγχονται από υπηκόους κράτους μέλους ή της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αντίστοιχα, αν τα σκάφη τους είναι νηολογημένα σε αυτό το κράτος μέλος ή στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν νομοθεσίες τους. Άρθρο 231.Παρά τις άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη δεν παρακωλύονται από το να λαμβάνουν μέτρα για λόγους εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των επενδυτών, των καταθετών, των ασφαλισμένων ή των προσώπων στα οποία ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει καταπιστευματικό δικαίωμα, ή για να εξασφαλίσει την ακεραιότητα και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία. 2.Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν χρησιμοποιείται για να ζητηθεί από ένα μέρος να κοινολογήσει πληροφορίες που αφορούν τις υποθέσεις και τη λογιστική των επιμέρους πελατών ή πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα ή αποκλειστικής εκμετάλλευσης που βρίσκονται στην κατοχή των δημόσιων οργανισμών. 3.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» νοούνται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Άρθρο 24 Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν την εφαρμογή, εκ μέρους ενός από τα μέρη, οιουδήποτε μέτρου το οποίο είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφεύγεται η βάσει των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας καταστρατήγηση μέτρων όσον αφορά την πρόσβαση τρίτης χώρας στην αγορά του. Άρθρο 251.Παρά τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι του παρόντος τίτλου, μία κοινοτική εταιρεία ή εταιρεία του Τατζικιστάν εγκατεστημένη στο έδαφος της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν ή της Κοινότητας, αντίστοιχα, έχει δικαίωμα να απασχολεί ή να επιτρέπει σε μία από τις θυγατρικές της εταιρείες ή τα υποκαταστήματα της να απασχολούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, στο έδαφος της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν και της Κοινότητας, αντίστοιχα, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι αποτελούν βασικό προσωπικό, κατά την έννοια της παραγράφου 2, και απασχολούνται αποκλειστικά από εταιρείες ή υποκαταστήματα. Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνο την περίοδο απασχόλησης. 2.Το βασικό προσωπικό των προαναφερόμενων εταιρειών, εφεξής «οργανισμών», αποτελείται από «άτομα που έχουν αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς» κατά την έννοια του στοιχείου γ), στις ακόλουθες κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός είναι Νομικό Πρόσωπο και ότι τα εν λόγω άτομα έχουν απασχοληθεί από αυτόν ή έχουν συμπράξει με αυτόν (όχι ως μέτοχοι με πλειοψηφία) για ένα τουλάχιστον έτος αμέσως πριν από τη μεταφορά αυτή: 1)Ανώτεροι υπάλληλοι οργανισμού, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην εγκατάσταση και εποπτεύονται ή λαμβάνουν οδηγίες κυρίως από το διοικητικό συμβούλιο ή από τους μετόχους της επιχείρησης ή τους ομολόγους τους? στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται: - η διεύθυνση της εγκατάστασης ή τμήματος ή υπηρεσίας της εγκατάστασης, - η επίβλεψη και ο έλεγχος της εργασίας άλλων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν εποπτικές, διοικητικές ή τεχνικές αρμοδιότητες, - η αρμοδιότητα να προσλαμβάνουν και να απολύουν ή να προτείνουν την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού, ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό. 2)Πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό και διαθέτουν σπάνιες γνώσεις ουσιαστικής σημασίας για τις υπηρεσίες, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διαχείριση της εγκατάστασής του. Η αξιολόγηση αυτών των γνώσεων μπορεί να αφορά, εκτός από τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την εγκατάσταση, προσόντα υψηλού επιπέδου για ένα είδος εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ασκούν αναγνωρισμένα επαγγέλματα. 3)Ως «άτομο που έχει αποσπασθεί ενδοεπιχειρησιακώς» νοείται φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε οργανισμό στο έδαφος ενός από τα μέρη και έχει μετατεθεί προσωρινά στο πλαίσιο της άσκησης οικονομικής δραστηριότητας στο έδαφος του άλλου μέρους? ο εν λόγω οργανισμός πρέπει να έχει τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων του στο έδαφος ενός μέρους, και η μετάθεση πρέπει να γίνεται σε υποκατάστημα ή θυγατρική εταιρεία αυτού του οργανισμού, που ασκεί πράγματι παρόμοιες οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος του άλλου μέρους. Άρθρο 261.Τα μέρη αποφεύγουν κατά το δυνατό τη λήψη μέτρων ή την ανάληψη δραστηριοτήτων που καθιστούν τους όρους για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των εταιρειών του άλλου μέρους πιο περιοριστικούς από τους όρους που ίσχυαν την ημέρα πριν από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 34? οι καταστάσεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 34 διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου. 3.Με πνεύμα εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν πληροφορεί την Κοινότητα για την πρόθεση της να καταθέσει νέους νόμους ή να θεσπίσει νέους κανονισμούς που μπορούν να καταστήσουν τους όρους για την εγκατάσταση ή τη λειτουργία στο Τατζικιστάν των θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων των κοινοτικών εταιρειών πιο περιοριστικούς από τους όρους που ίσχυαν την ημέρα πριν από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας. Η Κοινότητα μπορεί να ζητήσει από τη Δημοκρατία του Τατζικιστάν να της διαβιβάσει τα σχέδια των εν λόγω νόμων ή κανονισμών και να αρχίσει διαβουλεύσεις σχετικά με αυτά. 4.Όταν η θέσπιση στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν νέων νόμων ή κανονισμών καθιστά τους όρους λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων των κοινοτικών εταιρειών που εγκαθίστανται στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν πιο περιοριστικούς από τους όρους που ίσχυαν την ημέρα της υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, οι εν λόγω νόμοι ή κανονισμοί δεν εφαρμόζονται, κατά τα τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης πράξης, στις θυγατρικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα που ήταν ήδη εγκατεστημένα στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν τη στιγμή της έναρξης ισχύος της σχετικής πράξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ Άρθρο 271.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, τα μέρη αναλαμβάνουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επιτρέψουν προοδευτικά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των κοινοτικών εταιρειών ή εταιρειών του Τατζικιστάν που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος μέρους άλλου από αυτό του αποδέκτη των υπηρεσιών, λαμβανομένης υπόψη της ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών στα δύο μέρη. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας διατυπώνει συστάσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 1. Άρθρο 28 Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να αναπτύξουν στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν τομέα υπηρεσιών προσανατολισμένο προς την αγορά. Άρθρο 291.Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν στην πράξη την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης στην αγορά και στις μεταφορές κατά τις εμπορικές συναλλαγές. 1)η ανωτέρω διάταξη δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τον κώδικα συμπεριφοράς των ομίλων τακτικών γραμμών (Liner Cοnferences), όπως εφαρμόζονται από καθένα από τα μέρη της παρούσας συμφωνίας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών εκτός ομίλων είναι ελεύθερες να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς έναν όμιλο, ενόσω τηρούν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού κατά τις εμπορικές συναλλαγές, 2)τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού ως ουσιαστικού στοιχείου του εμπορίου ξηρού και υγρού χύδην φορτίου. 2.Κατ’ εφαρμογή των αρχών της παραγράφου 1, τα μέρη: 1)δεν εφαρμόζουν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τις διατάξεις για την κατανομή του φορτίου που προβλέπουν οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 2)δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, εκτός εάν, κατ’ εξαίρεση, οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών ενός από τα μέρη της παρούσας συμφωνίας δεν θα είχαν με άλλο τρόπο την ευκαιρία να εμπορεύονται με την εν λόγω τρίτη χώρα, 3)απαγορεύουν τις συμφωνίες κατανομής φορτίου, σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες, όσον αφορά το εμπόριο υγρού και ξηρού χύδην φορτίου, 4)καταργούν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα, τα διοικητικά, τεχνικά και άλλα εμπόδια που μπορούν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις ή να εισάγουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. 3.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος χορηγεί, μεταξύ άλλων, για τα πλοία υπηκόων ή εταιρειών του άλλου μέρους, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχει στα δικά του πλοία, όσον αφορά την πρόσβαση σε λιμένες που είναι ανοιχτοί στο διεθνές εμπόριο, τη χρήση υποδομής και βοηθητικών υπηρεσιών των λιμένων, καθώς και τα σχετικά τέλη και επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές εγκαταστάσεις και την παραχώρηση θέσεων αγκυροβολιάς και εγκαταστάσεων φόρτωσης και εκφόρτωσης. Άρθρο 30 Για να εξασφαλισθεί η συντονισμένη ανάπτυξη των μεταφορών μεταξύ των μερών, ανάλογα με τις εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά και παροχής υπηρεσιών στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών και, ενδεχομένως, αεροπορικών μεταφορών, καθορίζονται με ειδικές συμφωνίες, κατά περίπτωση, τις οποίες διαπραγματεύονται τα μέρη, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙVΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 311.Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών που οφείλονται σε λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται έστω και περιστασιακά με την άσκηση επίσημης εξουσίας στο έδαφος των μερών. Άρθρο 32 Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει τα μέρη να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις τους όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή, την εργασία, τους όρους εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι, κατά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και ρυθμίσεων, δεν εξουδετερώνονται ούτε περιορίζονται τα οφέλη που απορρέουν για κάθε μέρος από τους όρους συγκεκριμένης διάταξης της παρούσας συμφωνίας. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 31. Άρθρο 33 Οι εταιρείες που ελέγχονται από κοινού από εταιρείες του Τατζικιστάν και κοινοτικές εταιρείες και ανήκουν αποκλειστικά σε αυτές επωφελούνται επίσης από τις διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. Άρθρο 34 Αρχής γενομένης από την ημέρα που προηγείται κατά ένα μήνα της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος των σχετικών υποχρεώσεων της γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GΑΤS), η μεταχείριση που παρέχεται από κάθε μέρος στο άλλο όσον αφορά τους τομείς ή τα μέτρα που καλύπτονται από την GΑΤS, δεν είναι σε καμία περίπτωση ευνοϊκότερη από αυτή που παρέχεται από το εν λόγω πρώτο μέρος δυνάμει των διατάξεων της GΑΤS για κάθε τομέα, υποτομέα και τρόπο παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 35 Για τους σκοπούς των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, δεν λαμβάνεται υπόψη η μεταχείριση που παρέχουν η Κοινότητα, τα κράτη μέλη της ή η Δημοκρατία του Τατζικιστάν βάσει των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής ολοκλήρωσης σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου V της GΑΤS. Άρθρο 361.Η μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν ισχύει για τα φορολογικά οφέλη που παρέχουν ή θα παράσχουν στο μέλλον τα μέρη βάσει συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ή άλλων φορολογικών ρυθμίσεων. 2.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε να εμποδίζει την υιοθέτηση ή την επιβολή της εφαρμογής μέτρων που σκοπό έχουν να αποτρέψουν τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή με βάση τις φορολογικές διατάξεις των συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, άλλων φορολογικών ρυθμίσεων, ή την εθνική φορολογική νομοθεσία. 3.Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε να εμποδίζει τα κράτη μέλη ή τη Δημοκρατία του Τατζικιστάν, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας τους, να διαχωρίζουν τους φορολογουμένους που δεν ευρίσκονται σε πανομοιότυπες καταστάσεις, ιδίως όσον αφορά τον τόπο διαμονής τους. Άρθρο 37 Με την επιφύλαξη του άρθρου 24, καμία διάταξη των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV δεν ερμηνεύεται ως επιτρέπουσα: - στους υπηκόους των κρατών μελών ή της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αντίστοιχα, να εισέρχονται ή να παραμένουν στο έδαφος της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν ή της Κοινότητας, αντίστοιχα, με οποιαδήποτε ιδιότητα, και ιδίως ως μέτοχοι ή εταίροι, ως διευθυντές ή υπάλληλοι εταιρείας ή ως προμηθευτές ή αποδέκτες υπηρεσιών, - στις κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα εταιρειών του Τατζικιστάν να απασχολούν ή να επιτρέπουν να απασχολούνται υπήκοοι της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν στο έδαφος της Κοινότητας, - στις θυγατρικές του Τατζικιστάν ή υποκαταστήματα κοινοτικών εταιρειών να απασχολούν ή να επιτρέπουν να απασχολούνται υπήκοοι των κρατών μελών στο έδαφος της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, - στις εταιρείες του Τατζικιστάν ή κοινοτικές θυγατρικές ή υποκαταστήματα εταιρειών του Τατζικιστάν να αποσπούν, με βάση προσωρινές συμβάσεις εργασίας, υπηκόους του Τατζικιστάν για να εργασθούν για λογαριασμό και υπό τον έλεγχο άλλων προσώπων, - στις κοινοτικές εταιρείες ή τις θυγατρικές ή υποκαταστήματα κοινοτικών εταιριών του Τατζικιστάν να αποσπούν, με βάση προσωρινές συμβάσεις εργασίας, εργαζομένους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Άρθρο 381.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκρίνουν, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, όλες τις πληρωμές τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών, μεταξύ των κατοίκων της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, που αφορούν την κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. 2.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας υποδοχής και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ, και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό του προϊόντος των επενδύσεων αυτών και όλων των κερδών που απορρέουν από αυτές. 3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 5, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν εισάγονται νέοι συναλλαγματικοί περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και τις σχετικές τρέχουσες πληρωμές μεταξύ των κατοίκων της Κοινότητας και του Τατζικιστάν, ούτε καθίστανται πιο περιοριστικοί οι υφιστάμενοι διακανονισμοί. 4.Τα μέρη πραγματοποιούν μεταξύ τους διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κυκλοφορία κεφαλαίων άλλων από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, προκειμένου να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας. 5.Όσον αφορά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, έως ότου επιτευχθεί πλήρης μετατρεψιμότητα του νομίσματος του Τατζικιστάν κατά την έννοια του άρθρου VΙΙΙ της συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η Δημοκρατία του Τατζικιστάν δύναται, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να εφαρμόζει συναλλαγματικούς περιορισμούς για τη χορήγηση ή ανάληψη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων πιστώσεων, στο βαθμό που οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται στο Τατζικιστάν για τη χορήγηση τέτοιων πιστώσεων και επιτρέπονται από τη θέση της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν στο ΔΝΤ. Η Δημοκρατία του Τατζικιστάν εφαρμόζει τους περιορισμούς αυτούς έτσι ώστε να μην επιβάλλονται διακρίσεις και να διαταράσσεται όσο το δυνατό λιγότερο η παρούσα συμφωνία. Η Δημοκρατία του Τατζικιστάν ενημερώνει ταχέως το Συμβούλιο Συνεργασίας σχετικά με τη θέσπιση αυτών των μέτρων και τις τυχόν τροποποιήσεις που επιφέρονται σ’ αυτά. 6.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, η κίνηση κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν προκαλεί, ή ενδέχεται να προκαλέσει, σοβαρές δυσχέρειες στη διαχείριση της συναλλαγματικής πολιτικής ή της νομισματικής πολιτικής στην Κοινότητα ή το Τατζικιστάν, η Κοινότητα και η Δημοκρατία του Τατζικιστάν, αντίστοιχα, μπορούν να λαμβάνουν μέτρα διασφάλισης όσον αφορά την μεταξύ τους κίνηση κεφαλαίων για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, εφόσον τα μέτρα αυτά είναι απολύτως αναγκαία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Άρθρο 391.Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του Παραρτήματος ΙV, η Δημοκρατία του Τατζικιστάν εξακολουθεί να βελτιώνει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας ώστε, μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, να παρέχει επίπεδο προστασίας παρόμοιο με εκείνο που ισχύει στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων ανάλογων μέσων επιβολής της εφαρμογής αυτών των δικαιωμάτων. 2.Μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Δημοκρατία του Τατζικιστάν θα προσχωρήσει στις πολυμερείς συμβάσεις δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV παράγραφος 1, στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη, ή που εφαρμόζονται de factο από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των εν λόγω συμβάσεων. Όπου είναι δυνατόν, η Κοινότητα παρέχει στήριξη για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. ΤΙΤΛΟΣ VΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 401.Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι σημαντική προϋπόθεση για την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν και της Κοινότητας είναι η προσέγγιση της ισχύουσας και μελλοντικής νομοθεσίας της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν με τη νομοθεσία της Κοινότητας. Η Δημοκρατία του Τατζικιστάν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της θα καταστεί σταδιακά συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία. 2.Η προσέγγιση των νομοθεσιών αφορά ειδικότερα τους ακόλουθους τομείς: τελωνειακό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, δίκαιο τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, λογιστική και φορολογία εταιρειών, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, κανόνες ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων συναφών θεμάτων και πρακτικών που επηρεάζουν το εμπόριο, δημόσιες συμβάσεις, προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων και προφυλάξεως των φυτών, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία του καταναλωτή, έμμεση φορολογία, τεχνικούς κανόνες και πρότυπα, νομοθεσία και κανονισμούς για την πυρηνική ενέργεια, μεταφορές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 3.Η Κοινότητα παρέχει στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, τα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: - την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, - την έγκαιρη παροχή πληροφοριών, ειδικότερα για τη σχετική νομοθεσία, - τη διοργάνωση σεμιναρίων, - την εκπαίδευση του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και την εφαρμογή της νομοθεσίας, - ενίσχυση για τη μετάφραση της κοινοτικής νομοθεσίας στους σχετικούς τομείς. 4.Τα μέρη συμφωνούν να εξετάσουν τους τρόπους εφαρμογής των κατ’ ιδίαν νόμων περί ανταγωνισμού σε συντονισμένη βάση, στις περιπτώσεις που επηρεάζεται το μεταξύ τους εμπόριο. ΤΙΤΛΟΣ VΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 411.Η Κοινότητα και η Δημοκρατία του Τατζικιστάν θεσπίζουν οικονομική συνεργασία με στόχο να συμβάλλουν στη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και ανάκαμψης, καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τους σημερινούς οικονομικούς δεσμούς, προς όφελος των μερών. 2.Διαμορφώνονται πολιτικές και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική μεταρρύθμιση και στην αναδιάρθρωση του οικονομικού συστήματος της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν με γνώμονα τις απαιτήσεις της βιώσιμης και αρμονικής κοινωνικής ανάπτυξης? οι πολιτικές αυτές πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα θέματα περιβάλλοντος και καταπολέμησης της φτώχειας. 3.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία θα εστιάζεται, ιδίως, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην υποστήριξη των επιχειρήσεων (η οποία περιλαμβάνει ιδιωτικοποιήσεις, επενδύσεις και ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών), στη γεωργία και τα είδη διατροφής (συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής ασφάλειας), στην ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης της υδροηλεκτρικής ενέργειας), στη διαχείριση του ύδατος και στην ασφάλεια κατά τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, στην υγεία και την καταπολέμηση της φτώχειας, στις μεταφορές, στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στον τουρισμό, στην προστασία του περιβάλλοντος, στις διασυνοριακές δραστηριότητες και στην περιφερειακή συνεργασία. 4.Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε μέτρα που ευνοούν το οικονομικό δυναμικό της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν και την περιφερειακή συνεργασία. 5.Ενδεχομένως, η Κοινότητα μπορεί να υποστηρίζει με τεχνική βοήθεια την οικονομική συνεργασία και άλλες μορφές συνεργασίας που προβλέπει η παρούσα συμφωνία, λαμβανομένων υπόψη του κοινοτικού κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τεχνική βοήθεια προς τα Ανεξάρτητα Κράτη, των προτεραιοτήτων που συμφωνούνται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σχετικά με την τεχνική βοήθεια της Κοινότητας προς την Κεντρική Ασία και την εφαρμογή της στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν καθώς και των καθορισμένων διαδικασιών της για τον συντονισμό και την εφαρμογή. Η Δημοκρατία του Τατζικιστάν μπορεί επίσης να επωφελείται από άλλα κοινοτικά προγράμματα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς που έχει εκδώσει το Συμβούλιο. Άρθρο 42Συνεργασία στον τομέα των εμπορευματικώνσυναλλαγών και των υπηρεσιώνΤα μέρη συνεργάζονται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το διεθνές εμπόριο της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ. Η Κοινότητα παρέχει στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν τεχνική βοήθεια για το σκοπό αυτό. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει ειδικά θέματα που συνδέονται άμεσα με τη διευκόλυνση των συναλλαγών, με σκοπό ιδίως να ενισχυθεί η Δημοκρατία του Τατζικιστάν να εναρμονίσει τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις της με τους κανόνες του ΠΟΕ, ούτως ώστε να πληροί, το συντομότερο δυνατόν, τις προϋποθέσεις προσχώρησης της σ’ αυτό τον οργανισμό. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται: - η χάραξη πολιτικής για το εμπόριο και θέματα του εμπορίου, ιδίως τις πληρωμές και τους μηχανισμούς συμψηφισμού, - η διαμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας. Άρθρο 43Βιομηχανική συνεργασία1.Η συνεργασία επιδιώκει να προωθήσει ιδίως τα εξής: - την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ των οικονομικών φορέων αμφοτέρων των μερών, καθώς και μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, - τη συμμετοχή της Κοινότητας στις προσπάθειες της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν να αναδιαρθρώσει τη βιομηχανία της, - τη βελτίωση της διαχείρισης, - τη βελτίωση της ποιότητας και την προσαρμογή των βιομηχανικών προϊόντων στα διεθνή πρότυπα, - την ανάπτυξη αποτελεσματικού δυναμικού παραγωγής και επεξεργασίας πρώτων υλών, - την ανάπτυξη κατάλληλων εμπορικών κανόνων και πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας των προϊόντων, - την προστασία του περιβάλλοντος, - τις μετατροπές στην αμυντική βιομηχανία, - την κατάρτιση του προσωπικού. 2.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την επιβολή της εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις. Άρθρο 44Προώθηση και προστασία των επενδύσεων1.Σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες και αρμοδιότητες της Κοινότητας και των κρατών μελών της, η συνεργασία αποβλέπει στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τις εθνικές και ξένες, ιδιωτικές επενδύσεις, ειδικότερα με τη διευκόλυνση της προστασίας των επενδύσεων, τη μεταφορά κεφαλαίων και την ανταλλαγή πληροφοριών για τις επενδυτικές δυνατότητες. 2.Ειδικότερα, η συνεργασία αυτή επιδιώκει: - να συναφθούν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν για την αποφυγή διπλής φορολογίας, - να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες που θα προσελκύσουν ξένες επενδύσεις στην οικονομία του Τατζικιστάν, - να θεσπισθούν σταθεροί και κατάλληλοι νόμοι και όροι για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, και να ανταλλάσσονται πληροφορίες για τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις διοικητικές πρακτικές στον τομέα των επενδύσεων, - να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές δυνατότητες υπό μορφή, μεταξύ άλλων, εμπορικών εκθέσεων, πανηγύρεων, εβδομάδων εμπορικού χαρακτήρα και άλλων εκδηλώσεων. Άρθρο 45Δημόσιες συμβάσειςΤα μέρη συνεργάζονται για να αναπτύξουν συνθήκες ανοικτές και ανταγωνιστικές για την ανάθεση συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως με την προκήρυξη διαγωνισμών. Άρθρο 46Συνεργασία στον τομέα των προτύπωνκαι της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης1.Τα μέρη συνεργάζονται για να ευνοήσουν την ευθυγράμμιση με τα κριτήρια, τις αρχές και τις κατευθύνσεις που συμφωνούνται διεθνώς στον τομέα της μετρολογίας, των προτύπων και της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης, να διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης, καθώς και για να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων του Τατζικιστάν. 2.Για το σκοπό αυτό, τα μέρη επιδιώκουν να συνεργάζονται σε έργα τεχνικής βοήθειας για: - να προωθήσουν την κατάλληλη συνεργασία με τους οργανισμούς και τα ιδρύματα που ειδικεύονται σ’ αυτούς τους τομείς, - να προωθήσουν τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών τεχνικών κανονισμών και την εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών εξακρίβωσης της συμμόρφωσης, - να καταστήσουν κοινή την πείρα και τις τεχνικές πληροφορίες στον τομέα της διαχείρισης της ποιότητας. Άρθρο 47Μεταλλευτικά προϊόντα και πρώτες ύλες1.Τα μέρη επιδιώκουν την αύξηση των επενδύσεων και του εμπορίου στους τομείς των μεταλλευτικών προϊόντων και των πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μη σιδηρούχων μετάλλων. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως στους ακόλουθους τομείς: - ανταλλαγή πληροφοριών για τις εξελίξεις του μεταλλευτικού τομέα και του τομέα των μη σιδηρούχων μετάλλων, - καθιέρωση νομικού πλαισίου για τη συνεργασία, - εμπορικά θέματα, - θέσπιση και εφαρμογή νομοθεσίας περιβάλλοντος, - κατάρτιση,- ασφάλεια στη μεταλλευτική βιομηχανία. Άρθρο 48Συνεργασία στον τομέα της επιστήμηςκαι της τεχνολογίας1.Τα μέρη προωθούν τη συνεργασία στην επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (RΤD) για μη στρατιωτικούς σκοπούς με βάση το κριτήριο του αμοιβαίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους, την κατάλληλη πρόσβαση στα αντίστοιχα προγράμματα τους και με την επιφύλαξη κατάλληλου επιπέδου αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας (ΙΡR). 2.Η συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας καλύπτει: - την ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών, - τις κοινές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (RΤD), - τις δραστηριότητες που συνδέονται με την κατάρτιση και τα προγράμματα κινητικότητας επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών και των δύο μερών που ασχολούνται με την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (RΤD). Οσάκις η εν λόγω συνεργασία λαμβάνει τη μορφή δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και/ή κατάρτισης, πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49. Τα μέρη μπορούν να ξεκινήσουν, με κοινή συμφωνία, άλλες μορφές συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων συνεργασίας, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό των επιστημόνων, των μηχανικών, των ερευνητών και των τεχνικών οι οποίοι συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει στην έρευνα και/ή την παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφής. 3.Η συνεργασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ειδικές συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και συνάπτονται σύμφωνα με τις διαδικασίες κάθε μέρους και περιέχουν, μεταξύ άλλων, κατάλληλες διατάξεις όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας (ΙΡR). Άρθρο 49Εκπαίδευση και κατάρτιση1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξειδίκευσης στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως στους ακόλουθους τομείς: - τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανωτάτης εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αναγνώρισης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των διπλωμάτων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, - την κατάρτιση στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των δημοσίων υπαλλήλων, ιδιαίτερα σε τομείς προτεραιότητας οι οποίοι πρέπει να καθορισθούν, - τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, - την κινητικότητα των εκπαιδευτικών, σπουδαστών, διοικητικών στελεχών, νέων επιστημόνων και ερευνητών, και εν γένει των νέων, - την προώθηση της διδασκαλίας των ευρωπαϊκών σπουδών στα κατάλληλα ιδρύματα, τη διδασκαλία των κοινοτικών γλωσσών, - τη μεταπτυχιακή κατάρτιση διερμηνέων συνεδρίων, - την κατάρτιση δημοσιογράφων, - την κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού. 3.Κάθε μέρος μπορεί, ενδεχομένως, να συμμετάσχει, σύμφωνα με τις δικές του διαδικασίες, στα αντίστοιχα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του άλλου μέρους? οσάκις ενδείκνυται, θα καθορισθούν, ενδεχομένως, θεσμικά πλαίσια και προγράμματα συνεργασίας μέσω της συμμετοχής της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν στο πρόγραμμα ΤΕΜΡUS της Κοινότητας. Άρθρο 50Γεωργία και βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντωνΟ σκοπός της συνεργασίας στον τομέα αυτό είναι να συνεχισθεί η αγροτική μεταρρύθμιση και η μεταρρύθμιση των γεωργικών διαρθρώσεων, ο εκσυγχρονισμός, η ιδιωτικοποίηση και η αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα, της κτηνοτροφίας, της βιομηχανίας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και του τομέα υπηρεσιών της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, η ανάπτυξη της εγχώριας και ξένης αγοράς για τα προϊόντα του Τατζικιστάν, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβανομένης υπόψη της αναγκαιότητας βελτίωσης της επισιτιστικής ασφάλειας και ανάπτυξης των γεωργοβιομηχανιών, της μεταποίησης και της διανομής των γεωργικών προϊόντων. Τα μέρη επιδιώκουν επίσης τη σταδιακή προσέγγιση των προτύπων του Τατζικιστάν με τους κοινοτικούς τεχνικούς κανονισμούς σχετικά με τα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων. Άρθρο 51Ενέργεια1.Η συνεργασία διέπεται από τις αρχές της οικονομίας αγοράς και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας, στα πλαίσια της προοδευτικής ολοκλήρωσης των αγορών ενέργειας της Ευρώπης. 2.Η συνεργασία εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στη χάραξη και ανάπτυξη ενεργειακής πολιτικής. Συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθοι τομείς: - βελτίωση της διαχείρισης και των κανονισμών του τομέα της ενέργειας σύμφωνα με τις αρχές οικονομίας αγοράς, - βελτίωση του εφοδιασμού σε ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας κατά τον εφοδιασμό, κατά τρόπο οικονομικά και περιβαλλοντικά ορθολογικό, - προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης και την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Χάρτη Ενέργειας που αφορά την ενεργειακή επάρκεια και σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα, - εκσυγχρονισμό της ενεργειακής υποδομής, - βελτίωση των ενεργειακών τεχνολογιών για την παροχή και την τελική χρησιμοποίηση όλων των μορφών ενέργειας, - διαχείριση και τεχνική κατάρτιση στον ενεργειακό τομέα, - μεταφορά και διαμετακόμιση ενεργειακών υλικών και προϊόντων, - θέσπιση σειράς θεσμικών, νομικών, φορολογικών και άλλων προϋποθέσεων που απαιτούνται για να ενθαρρυνθεί η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, - ανάπτυξη υδροηλεκτρικών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 3.Τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά σχέδια στον τομέα της ενέργειας που αφορούν, ιδίως, την παραγωγή ενεργειακών πόρων και την κατασκευή και ανακαίνιση πετρελαιαγωγών και αγωγών φυσικού αερίου ή άλλων μέσων μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων. Τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και στις σχετικές ρυθμίσεις. Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του τίτλου ΙV και του άρθρου 44, όσον αφορά τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα. Άρθρο 52Περιβάλλον και υγεία1.Με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας και τις δηλώσεις της διάσκεψης της Λουκέρνης, του Απριλίου 1993, και της διάσκεψης της Σόφιας, του Οκτωβρίου 1995, και λαμβάνοντας υπόψη τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 19, καθώς και το Πρωτόκολλο για τον Χάρτη Ενέργειας που αφορά την ενεργειακή επάρκεια και τα συναφή περιβαλλοντικά ζητήματα, τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου. 2.Η συνεργασία έχει στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση κάθε μορφής ρύπανσης, και ιδίως: - την αποτελεσματική παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης και την αξιολόγηση του περιβάλλοντος? συστήματα πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος, - την καταπολέμηση της τοπικής, περιφερειακής και διασυνοριακής ρύπανσης του αέρα και των υδάτων, - την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, - τη βιώσιμη, αποτελεσματική και περιβαλλοντικά αποδεκτή παραγωγή και χρησιμοποίηση ενέργειας, - την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, - την ταξινόμηση και ασφαλή χρησιμοποίηση των χημικών ουσιών, - την ποιότητα των υδάτων, - τη μείωση, ανακύκλωση και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων, την εφαρμογή, όταν υπογραφεί, της Σύμβασης της Βασιλείας, - τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας, τη διάβρωση των εδαφών, τη χημική ρύπανση, - την προστασία των δασών, - τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών και τη βιώσιμη χρησιμοποίηση και διαχείριση των βιολογικών πόρων, - το χωροταξικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, - τη χρήση οικονομικών και φορολογικών μέσων, - τις κλιματολογικές μεταβολές σε παγκόσμια κλίμακα, - την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, - την εφαρμογή, όταν υπογραφεί, της Σύμβασης Εspοο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο. 3.Στις μορφές συνεργασίας περιλαμβάνονται τα εξής: - προγραμματισμός για τη διαχείριση των καταστροφών και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, - ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη μεταφορά καθαρών τεχνολογιών και την ασφαλή και περιβαλλοντικώς ορθή χρήση της βιοτεχνολογίας, - κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, - την προσέγγιση των νομοθεσιών προς τα κοινοτικά πρότυπα, - τη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, και σε διεθνές επίπεδο, - την ανάπτυξη στρατηγικών, ιδίως όσον αφορά πλανητικά και κλιματολογικά προβλήματα και την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, - μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 4.Τα μέρη επιδιώκουν την ανάπτυξη της συνεργασίας τους σχετικά με την υγεία του ανθρώπου, ιδίως μέσω τεχνικής βοήθειας για την πρόληψη και την καταπολέμηση των μεταδοτικών ασθενειών και την προστασία της μητέρας και του παιδιού. Άρθρο 53ΜεταφορέςΤα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα των μεταφορών. Η συνεργασία αυτή αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και δικτύων μεταφορών της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, στην ανάπτυξη και εξασφάλιση, ενδεχομένως, της συμβατότητας των συστημάτων μεταφορών για την επίτευξη περισσότερο ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών, στον καθορισμό και την επεξεργασία σχεδίων προτεραιότητας και στην επιδίωξη της προσέλκυσης επενδύσεων για την υλοποίησή τους. Η συνεργασία περιλαμβάνει τα εξής: - τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης και της λειτουργίας των οδικών μεταφορών, των σιδηροδρόμων και των αερολιμένων, - τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των οδικών, σιδηροδρομικών, αερολιμενικών και εσωτερικών πλωτών υποδομών, καθώς και των βοηθημάτων ναυσιπλοΐας και αεροναυτιλίας, και τον εκσυγχρονισμό των κυριότερων αξόνων κοινού ενδιαφέροντος και των διευρωπαϊκών συνδέσεων για τους εν λόγω τρόπους μεταφοράς, ιδίως εκείνους που σχετίζονται με το σχέδιο ΤRΑCΕCΑ, - την προώθηση και ανάπτυξη των πολλαπλών συνδυασμένων μεταφορών, - την προώθηση κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, - την προετοιμασία του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικοποίησης των μεταφορών. - την απλούστευση των διατυπώσεων για κάθε είδους μεταφορά στην περιοχή. Άρθρο 54Ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίεςΣτα πλαίσια των αντιστοίχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, τα μέρη επεκτείνουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στους ακόλουθους τομείς: - τον καθορισμό πολιτικών και κατευθύνσεων για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, - τη διατύπωση των αρχών πολιτικής τιμολόγησης και εμπορίας στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, - τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, ιδίως όσον αφορά τα ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα και συστήματα πιστοποίησης, - την ενθάρρυνση αναπτυξιακών έργων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και την προσέλκυση επενδύσεων, - τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, με την ελευθέρωση των δραστηριοτήτων των υποτομέων, - την προώθηση της εφαρμογής προηγμένων τεχνολογιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κυρίως όσον αφορά την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων, - την ενίσχυση της διαχείρισης των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη βελτιστοποίηση τους, - την ανάπτυξη κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και για τη χρησιμοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, - την ενίσχυση της κατάρτισης για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό συνθήκες οικονομίας αγοράς. Άρθρο 55Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και φορολογικοί θεσμοί1.Στόχος της συνεργασίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι ιδίως να διευκολύνει την ένταξη της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν στα διεθνώς αποδεκτά συστήματα αμοιβαίων διακανονισμών. Τεχνική βοήθεια παρέχεται για: - τη δημιουργία χρηματιστηρίου αξιών και αγοράς κινητών αξιών, - την ανάπτυξη των τραπεζικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη κοινής αγοράς πιστωτικών πόρων, και την ένταξη της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν στο διεθνώς αποδεκτό σύστημα αμοιβαίων διακανονισμών, - την ανάπτυξη των ασφαλιστικών υπηρεσιών, που θα δημιουργήσουν, μεταξύ άλλων, ευνοϊκό πλαίσιο για τη συμμετοχή των κοινοτικών εταιρειών στη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων στον ασφαλιστικό τομέα της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, καθώς και την ανάπτυξη των ασφαλίσεων για τις εξαγωγικές πιστώσεις. Η συνεργασία αυτή συμβάλει ιδίως στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μερών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 2.Τα μέρη συνεργάζονται για την ανάπτυξη φορολογικού συστήματος και φορολογικών θεσμών στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών στο φορολογικό τομέα και την εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στη χάραξη και την υλοποίηση της φορολογικής πολιτικής. Άρθρο 56Αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεωνΑναγνωρίζοντας ότι η ιδιωτικοποίηση έχει θεμελιώδη σημασία για τη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για την ανάπτυξη του αναγκαίου θεσμικού, νομικού και μεθοδολογικού πλαισίου. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην ομαλότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων, στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και στην ανάλογη κατάρτιση σε θέματα πολιτικής επενδύσεων. Η τεχνική βοήθεια εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στα εξής: - περαιτέρω ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου στο πλαίσιο της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, για να βοηθηθεί ο καθορισμός και η διαχείριση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, - περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, συμπεριλαμβανομένου του νομοθετικού πλαισίου, και των μηχανισμών υλοποίησης, - προώθηση του πνεύματος της οικονομίας αγοράς σε ό,τι αφορά τη χρήση της γης και την επικαρπία, - αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που δεν είναι ακόμη έτοιμες για ιδιωτικοποίηση, - ανάπτυξη ιδιωτικών επιχειρήσεων, ιδίως στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, - ανάπτυξη επενδυτικών κεφαλαίων, Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να συμβάλει στην προώθηση των κοινοτικών επενδύσεων στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν. Άρθρο 57Περιφερειακή ανάπτυξη1.Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και του χωροταξικού σχεδιασμού. 2.Για το σκοπό αυτό, τα μέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών όσον αφορά την περιφερειακή και τη χωροταξική πολιτική, καθώς και τις μεθόδους διαμόρφωσης των περιφερειακών πολιτικών με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των μειονεκτουσών περιοχών. Επίσης, ενθαρρύνουν τις άμεσες επαφές μεταξύ των αντίστοιχων περιφερειακών και δημόσιων οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό της περιφερειακής ανάπτυξης με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα μέσα προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης. Άρθρο 58Συνεργασία στον κοινωνικό τομέα1.Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, τα μέρη αναπτύσσουν τη συνεργασία τους με σκοπό τη βελτίωση, μεταξύ άλλων, της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Η συνεργασία περιλαμβάνει τα εξής: - την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, με ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου, - την ανάπτυξη και προώθηση προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση των επαγγελματικών ασθενειών και άλλων συναφών παθήσεων, - την πρόληψη των κυριότερων κινδύνων ατυχημάτων και τη διαχείριση των τοξικών χημικών ουσιών, - την έρευνα για την ανάπτυξη της πληροφόρησης και της κατανόησης των θεμάτων περιβάλλοντος εργασίας, καθώς και υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 2.Όσον αφορά την απασχόληση, η συνεργασία περιλαμβάνει κυρίως τεχνική βοήθεια για: - τη βελτιστοποίηση της αγοράς εργασίας, - τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών για την εξεύρεση εργασίας και την παροχή συμβουλών, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, - την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης, - την ανταλλαγή πληροφοριών για τα προγράμματα ευέλικτης απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων που σκοπό έχουν να ευνοήσουν την αυτοαπασχόληση και τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 3.Τα μέρη μεριμνούν ιδιαίτερα για τη συνεργασία στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν. Σκοπός αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι να αναπτύξουν στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν μεθόδους προστασίας εγγενείς στις οικονομίες αγοράς και να περιλάβουν όλες τις σχετικές μορφές κοινωνικής προστασίας. Άρθρο 59ΤουρισμόςΤα μέρη ενισχύουν και αναπτύσσουν τη συνεργασία τους, μεταξύ άλλων, για: - τη διευκόλυνση του τουρισμού, - την αύξηση της ροής πληροφοριών, - τη μεταφορά τεχνογνωσίας, - τη μελέτη των δυνατοτήτων ανάληψης κοινών ενεργειών, - τη συνεργασία μεταξύ των επίσημων οργανισμών τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας διαφημιστικού υλικού, - την κατάρτιση για την ανάπτυξη του τουρισμού. Άρθρο 60Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις1.Τα μέρη αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των ενώσεων τους, και στη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας, στους ακόλουθους ιδίως τομείς: - την ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου για τις ΜΜΕ, - την ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής για τη στήριξη των ΜΜΕ, την προώθηση της επικοινωνίας και της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, και την ανάπτυξη της ικανότητας των ΜΜΕ να επιτυγχάνουν τη χρηματοδότησή τους, - την κατάρτιση στους τομείς της εμπορικής διάθεσης, της λογιστικής και του ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων. Άρθρο 61Πληροφόρηση και επικοινωνίαΤα μέρη υποστηρίζουν την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και προωθούν την αποτελεσματική αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Αποδίδεται προτεραιότητα στα προγράμματα που παρέχουν βασικές πληροφορίες για την Κοινότητα καθώς και για τη Δημοκρατία του Τατζικιστάν στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον είναι δυνατόν, της πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων της Κοινότητας, στα πλαίσια απόλυτου σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 62Προστασία του καταναλωτήΤα μέρη συνεργάζονται στενά για να επιτύχουν τη συμβατότητα των συστημάτων τους για την προστασία του καταναλωτή. Η συνεργασία αυτή καλύπτει ιδίως την ανταλλαγή πληροφοριών για τη νομοθετική και θεσμική μεταρρύθμιση, τη δημιουργία μόνιμων συστημάτων αμοιβαίας πληροφόρησης για τα επικίνδυνα προϊόντα, τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά τις τιμές, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ανάπτυξη των ανταλλαγών μεταξύ εκπροσώπων των καταναλωτών, τη μεγαλύτερη συμβατότητα των πολιτικών για την προστασία του καταναλωτή, και τη διοργάνωση σεμιναρίων και περιόδων κατάρτισης. Άρθρο 63Τελωνεία1.Στόχος της συνεργασίας είναι να εξασφαλισθεί η τήρηση όλων των διατάξεων που πρόκειται να θεσπισθούν όσον αφορά το εμπόριο και τις θεμιτές εμπορικές πρακτικές, και να επιτευχθεί η προσέγγιση του τελωνειακού συστήματος της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν με το τελωνειακό σύστημα της Κοινότητας. 2.Η συνεργασία πραγματοποιείται ιδίως μέσω: - ανταλλαγής πληροφοριών, - βελτίωσης των μεθόδων εργασίας, - καθιέρωσης της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και του ενιαίου διοικητικού εγγράφου, - απλούστευσης των ελέγχων και των διατυπώσεων όσον αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων, - υποστήριξης για την καθιέρωση σύγχρονων τελωνειακών συστημάτων πληροφοριών, - διοργάνωσης σεμιναρίων και περιόδων κατάρτισης. Κατά περίπτωση, προβλέπεται η παροχή τεχνικής βοήθειας. 3.Με την επιφύλαξη της περαιτέρω συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως στον τίτλο VΙΙΙ, η αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά θέματα μεταξύ των διοικητικών αρχών των μερών διέπεται από τις διατάξεις του πρωτοκόλλου που επισυνάπτεται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 64Συνεργασία στον τομέα της στατιστικήςΣτόχος της συνεργασίας σ’ αυτό τον τομέα είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος στατιστικής που να παρέχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για τη στήριξη και την παρακολούθηση της κοινωνικοοικονομικής μεταρρύθμισης, και να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν. Ειδικότερα, τα μέρη συνεργάζονται στους ακόλουθους τομείς: - την προσαρμογή του συστήματος στατιστικής του Τατζικιστάν στις διεθνείς μεθόδους, πρότυπα και ταξινομήσεις, - την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών, - την παροχή των απαραίτητων στατιστικών μακροοικονομικών και μικροοικονομικών πληροφοριών για την εφαρμογή και διαχείριση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Η Κοινότητα παρέχει στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν τεχνική βοήθεια για το σκοπό αυτό. Άρθρο 65Οικονομικά θέματαΤα μέρη διευκολύνουν τη διαδικασία κοινωνικοοικονομικής μεταρρύθμισης και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, συνεργαζόμενα με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης των βασικών μηχανισμών των οικονομιών τους και τη διαμόρφωση και εφαρμογή οικονομικής πολιτικής στις οικονομίες αγοράς. Για το σκοπό αυτό, τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τις μακροοικονομικές επιδόσεις και προοπτικές. Η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια για: - να βοηθήσει τη Δημοκρατία του Τατζικιστάν κατά τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης, παρέχοντας συμβουλές εμπειρογνωμόνων και τεχνική αρωγή, - να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ οικονομολόγων για την επίσπευση της μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών καθώς και για την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας, - να καταστήσει τη Δημοκρατία του Τατζικιστάν ικανότερη να επεξεργάζεται οικονομικά πρότυπα. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Άρθρο 66 Τα μέρη συνεργάζονται σε κάθε ζήτημα σχετικό με τη εγκαθίδρυση και την ενίσχυση δημοκρατικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με τις αρχές του ΟΑΣΕ. Η συνεργασία αυτή λαμβάνει τη μορφή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας που αποσκοπούν στην παροχή συνδρομής, μεταξύ άλλων, για την κατάρτιση του σχετικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τον ρόλο του κράτους σε ζητήματα δικαιοσύνης και τη λειτουργία του εκλογικού συστήματος? οσάκις ενδείκνυται, τα προγράμματα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν κατάρτιση. Τα μέρη ενθαρρύνουν τις επαφές και τις ανταλλαγές μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και δικαστικών αρχών τους, των μελών των Κοινοβουλίων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Άρθρο 67 Τα μέρη καθιερώνουν συνεργασία με στόχο την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων, όπως: - παράνομες δραστηριότητες στον τομέα της οικονομίας, μεταξύ άλλων της δωροδοκίας? - παράνομες συναλλαγές διαφόρων εμπορευμάτων, μεταξύ άλλων βιομηχανικών αποβλήτων και παράνομης διακίνησης όπλων? - πλαστογραφία.Η συνεργασία στους προαναφερθέντες τομείς βασίζεται στη διαβούλευση και στη στενή επαφή. Τεχνική βοήθεια και διοικητική συνδρομή παρέχεται, σε τομείς όπως: - χάραξη εθνικής νομοθεσίας για την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων? - δημιουργία κέντρων ενημέρωσης? - βελτίωση της αποτελεσματικότητας των οργάνων, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την πρόληψη των παράνομων δραστηριοτήτων? - κατάρτιση του προσωπικού και ανάπτυξη των υποδομών έρευνας? - εκπόνηση αμοιβαία αποδεκτών μέτρων για την παρεμπόδιση των παράνομων δραστηριοτήτων. Άρθρο 68Νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες1.Τα μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και να συνεργάζονται, ώστε να αποφεύγεται η χρήση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους για τη νομιμοποίηση προσόδων που προκύπτουν από παράνομες δραστηριότητες εν γένει, και, ειδικότερα, από τη διακίνηση ναρκωτικών. 2.Η συνεργασία στον τομέα αυτό περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια με στόχο να καθορισθούν κατάλληλα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αντίστοιχα με εκείνα τα οποία έχει εγκρίνει η Κοινότητα και τα διεθνή φόρα στον τομέα αυτόν, και ιδίως η ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FΑΤF). Άρθρο 69Καταπολέμηση ναρκωτικώνΣτο πλαίσιο των αντιστοίχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, τα μέρη συνεργάζονται για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των πολιτικών και μέτρων αντιμετώπισης της παράνομης παραγωγής, προσφοράς και διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της εκτροπής των πρόδρομων χημικών ουσιών, καθώς και για να συμβάλλουν στην πρόληψη και στη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών. Όσον αφορά τον έλεγχο των πρόδρομων χημικών ουσιών και άλλων βασικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παραγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, η συνεργασία αυτή υλοποιείται βάσει των προτύπων που έχουν υιοθετήσει η Κοινότητα και αρμόδιες διεθνείς αρχές, όπως η ειδική ομάδα χημικής δράσης (CΑΤF). Η συνεργασία στο χώρο αυτό βασίζεται στις διαβουλεύσεις και στη στενή συνεργασία μεταξύ των μερών σχετικά με τους στόχους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στους διάφορους τομείς που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. Άρθρο 70Συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης1.Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στην κοινή διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων μεταξύ των εδαφών τους. Για την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, καθιερώνουν συνολικό διάλογο σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τη μετανάστευση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η παράνομη μετανάστευση, η εμπορία ανθρώπων και η συμπερίληψη θεμάτων μετανάστευσης στις εθνικές στρατηγικές κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των περιοχών προέλευσης μεταναστών. 2.Η συνεργασία βασίζεται στην αξιολόγηση των ειδικών αναγκών και στη διαβούλευση μεταξύ των μερών και εφαρμόζεται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Η συνεργασία επικεντρώνεται ειδικότερα: 1)στα βασικά αίτια της μετανάστευσης? 2)στη θέσπιση και εφαρμογή εθνικών νόμων και πρακτικών όσον αφορά τη διεθνή προστασία, ούτως ώστε να τηρούνται οι διατάξεις της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 περί του καθεστώτος των προσφύγων και του Πρωτοκόλλου του 1967, καθώς και άλλων σχετικών διεθνών μέσων, ώστε να τηρείται η αρχή της μη «επαναπροώθησης»? 3)στους κανόνες που αφορούν την είσοδο, καθώς και στα δικαιώματα και στο καθεστώς των προσώπων στα οποία επιτρέπεται η είσοδος, στην ίση μεταχείριση και στην ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών στην κοινωνία, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, και στα μέτρα για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας? 4)στην επεξεργασία μιας αποτελεσματικής προληπτικής πολιτικής κατά της παράνομης μετανάστευσης, των λαθρεμπόρων μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης μέσων για την καταπολέμηση των δικτύων και των εγκληματικών οργανώσεων λαθρεμπόρων και διακινητών και την προστασία των θυμάτων αυτού του είδους λαθρεμπορίου? 5)στην επιστροφή, υπό ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες, των προσώπων που διαμένουν παράνομα, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της οικειοθελούς επιστροφής, και στην επανεισδοχή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3? 6)στον τομέα των θεωρήσεων εισόδου (νisas), ιδίως όσον αφορά τα σημεία κοινού ενδιαφέροντος? 7)στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, ιδίως όσον αφορά τη διοργάνωση, την κατάρτιση, τις βέλτιστες πρακτικές και κάθε άλλο λειτουργικό μέτρο που εφαρμόζεται στον εν λόγω τομέα και, ενδεχομένως, την παροχή εξοπλισμού, έχοντας επίγνωση της δυνητικής διπλής χρήσης του εν λόγω εξοπλισμού. 3.Στο πλαίσιο της συνεργασίας για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, τα μέρη συμφωνούν επίσης για την επανεισδοχή των παράνομων μεταναστών τους. Προς το σκοπό αυτό: - η Δημοκρατία του Τατζικιστάν κάνει δεκτή την επανεισδοχή των υπηκόων της που διαμένουν παράνομα στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν αιτήματος του κράτους αυτού και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις? - και κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει δεκτή την επανεισδοχή των υπηκόων του που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν ύστερα από αίτημα του Τατζικιστάν και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Δημοκρατία του Τατζικιστάν χορηγούν στους υπηκόους τους κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας για τους σκοπούς αυτούς. Τα μέρη συμφωνούν να συνάψουν, κατόπιν αιτήματος και το ταχύτερο δυνατόν, συμφωνία η οποία θα διέπει τις ειδικές υποχρεώσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν σε θέματα επανεισδοχής, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης επανεισδοχής υπηκόων άλλων χωρών και απατρίδων. Για το σκοπό αυτό, ως «μέρη» νοούνται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της και η Δημοκρατία του Τατζικιστάν. Άρθρο 71Καταπολέμηση της τρομοκρατίαςΤα μέρη επαναβεβαιώνουν τη σημασία της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και τις αντίστοιχες νομοθεσίες και κανονισμούς τους, συνεργάζονται για την πρόληψη και την καταστολή τρομοκρατικών πράξεων. Ειδικότερα, συνεργάζονται: - στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του ψηφίσματος 1373 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των υπόλοιπων ψηφισμάτων και αποφάσεων των ΗΕ και άλλων διεθνών μέσων που αφορούν το εν λόγω θέμα? - μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με τις διεθνείς και εθνικές νομοθεσίες, σχετικά με τις τρομοκρατικές ομάδες και τα δίκτυα υποστήριξής τους? - και μέσω της ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τα μέσα και τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών τομέων και του τομέα της κατάρτισης καθώς και μέσω της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την πρόληψη της τρομοκρατίας. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 72 Τα μέρη αναλαμβάνουν να προωθούν, να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την πολιτιστική συνεργασία. Οσάκις ενδείκνυται, τα προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας της Κοινότητας ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών μπορούν να αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας και είναι δυνατόν να αναπτύσσονται περαιτέρω δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος. ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 73 Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76, η Δημοκρατία του Τατζικιστάν επωφελείται της προσωρινής χρηματοδοτικής αρωγής της Κοινότητας, με την παροχή τεχνικής βοήθειας υπό μορφή επιχορηγήσεων. Άρθρο 74 Η χρηματοδοτική βοήθεια καλύπτεται από το πρόγραμμα Τacis, και τον σχετικό κοινοτικό κανονισμό του Συμβουλίου. Η Δημοκρατία του Τατζικιστάν δύναται να απολαύει και άλλων ειδών κοινοτικής ενίσχυσης ανάλογα με τις ανάγκες της. Ειδική προσοχή δίδεται στη συγκέντρωση της ενίσχυσης, στο συντονισμό των μέσων ενίσχυσης και στη σχέση μεταξύ των διαφορετικών ειδών κοινοτικής ανθρωπιστικής βοήθειας, βοήθειας για την ανασυγκρότηση και βοήθειας για την ανάπτυξη. Η καταπολέμηση της φτώχειας ενσωματώνεται στα κοινοτικά προγράμματα. Άρθρο 75 Οι στόχοι και οι τομείς για τους οποίους παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια η Κοινότητα καθορίζονται σε ενδεικτικό πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στις προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, τις τομεακές ικανότητες απορρόφησης και την πρόοδο της μεταρρύθμισης. Τα μέρη ενημερώνουν το Συμβούλιο Συνεργασίας σχετικά. Άρθρο 76 Για να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, τα μέρη εξασφαλίζουν ότι η βοήθεια της Κοινότητας συντονίζεται στενά με τις συνεισφορές από άλλες πηγές, όπως τα κράτη μέλη, άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 77 Συνιστάται Συμβούλιο Συνεργασίας το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Το Συμβούλιο Συνεργασίας συνεδριάζει τακτικά σε υπουργικό επίπεδο. Συνέρχεται σε τακτά διαστήματα που καθορίζει το ίδιο και τουλάχιστον άπαξ ανά διετία. Εξετάζει θέματα μείζονος σημασίας τα οποία προκύπτουν στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας και κάθε διμερές ή διεθνές θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για το σκοπό της επίτευξης των στόχων της παρούσας συμφωνίας. Το Συμβούλιο Συνεργασίας δύναται επίσης να υποβάλλει τις πρέπουσες συστάσεις, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών. Άρθρο 781.Το Συμβούλιο Συνεργασίας αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και μέλη της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. 3.Την προεδρία του Συμβουλίου Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ ένας εκπρόσωπος της Κοινότητας και ένα μέλος της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν. Άρθρο 791.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Συμβούλιο Συνεργασίας επικουρείται από την Επιτροπή Συνεργασίας συγκροτούμενη από εκπροσώπους των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου, συνήθως σε επίπεδο ανώτερων διοικητικών στελεχών. Την προεδρία της Επιτροπής Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ η Κοινότητα και η Δημοκρατία του Τατζικιστάν. Το Συμβούλιο Συνεργασίας καθορίζει στον κανονισμό λειτουργίας του τα καθήκοντα της Επιτροπής Συνεργασίας, στα οποία περιλαμβάνεται η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνεργασίας και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Συνεργασίας. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στην Επιτροπή Συνεργασίας, η οποία εξασφαλίζει τη συνέχεια μεταξύ των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Συνεργασίας. Άρθρο 80 Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση κάθε ειδικής επιτροπής ή οργάνου τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και προσδιορίζει τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών ή οργάνων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 81 Το Συμβούλιο Συνεργασίας, κατά την εξέταση θέματος που προκύπτει στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας σχετικά με διάταξη που αφορά άρθρο μιας εκ των συμφωνιών ίδρυσης του ΠΟΕ, λαμβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν περισσότερο, την ερμηνεία την οποία εν γένει δίδουν στο εν λόγω άρθρο τα μέλη του ΠΟΕ. Άρθρο 82 Θεσπίζεται Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας αποτελεί, για τα μέλη του Κοινοβουλίου του Τατζικιστάν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα φόρουμ συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν τον πολιτικό διάλογο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Συνεδριάζει κατά διαστήματα τα οποία καθορίζει η ίδια. Άρθρο 831.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και από μέλη του Κοινοβουλίου του Τατζικιστάν, αφετέρου. 2.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 3.Την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας ασκούν εναλλάξ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο του Τατζικιστάν, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της. Άρθρο 84 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας δύναται να ζητήσει από το Συμβούλιο Συνεργασίας να της παράσχει οιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να είναι χρήσιμη για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας? το Συμβούλιο Συνεργασίας της παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας ενημερώνεται σχετικά με τις συστάσεις του Συμβουλίου Συνεργασίας. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας μπορεί να απευθύνει συστάσεις στο Συμβούλιο Συνεργασίας. Άρθρο 851.Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ότι τα νομικά και φυσικά πρόσωπα του άλλου μέρους δύνανται άνευ διακρίσεων έναντι των ημεδαπών, να έχουν πρόσβαση στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα των μερών, για την προάσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 2.Στα πλαίσια των αντιστοίχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, τα μέρη: - ενθαρρύνουν τη διαιτησία για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά τις εμπορικές συναλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ των οικονομικών παραγόντων της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, - συμφωνούν ότι εφόσον μία διαφορά υποβάλλεται σε διαιτησία, κάθε μέρος επιλέγει το δικό του διαιτητή, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται άλλως βάσει των κανόνων του οργάνου διαιτησίας που έχουν επιλέξει τα μέρη, και ότι ο προεδρεύων επιδιαιτητής ή ο μοναδικός διαιτητής μπορεί να είναι υπήκοος τρίτης χώρας, - συνιστούν στους οικονομικούς τους παράγοντες να επιλέγουν, με αμοιβαία συμφωνία, το εφαρμοστέο στις συμβάσεις τους δίκαιο, - ενθαρρύνουν την προσφυγή στους κανόνες διαιτησίας τους οποίους έχει συντάξει η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών (Uncitral) και στη διαιτησία την οποία αναλαμβάνει κάθε οργανισμός κράτους που έχει υπογράψει τη Σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων που έγινε στη Νέα Υόρκη στις 10 Ιουνίου 1958. Άρθρο 86 Η παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα μέρος να λαμβάνει, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, μέτρα τα οποία: α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της κοινολόγησης πληροφοριών που αντιβαίνει σε ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας, β) αφορούν την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού, όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς, γ) θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλεια του στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής η οποία θίγει την τήρηση του νόμου και της δημόσιας τάξης, σε καιρό πολέμου ή σοβαρών διεθνών εντάσεων που αποτελούν απειλή πολέμου ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, δ) θεωρεί αναγκαία για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων του όσον αφορά τον έλεγχο της διπλής χρήσης των βιομηχανικών αγαθών και τεχνολογιών. Άρθρο 871.Στους τομείς που καλύπτονταν από την παρούσα συμφωνία και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν: - οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Δημοκρατία του Τατζικιστάν έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να επιτρέπουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους ή των εταιρειών τους, - οι διακανονισμοί που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων ή των εταιριών ή επιχειρήσεων του Τατζικιστάν. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του δικαιώματος των μερών να εφαρμόζουν τις αντίστοιχες διατάξεις της φορολογικής τους νομοθεσίας στους φορολογούμενους, των οποίων η κατάσταση δεν είναι πανομοιότυπη όσον αφορά τον τόπο της κατοικίας τους. Άρθρο 881.Κάθε μέρος μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο Συνεργασίας διαφορά σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να επιλύει τη διαφορά με σύσταση. 3.Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το ένα μέρος κοινοποιεί στο άλλο τον διορισμό μεσολαβητού, το άλλο δε μέρος ορίζει ένα δεύτερο μεσολαβητή εντός δύο μηνών. Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη εκλαμβάνονται ως ένα μέρος στη διαφορά. Το Συμβούλιο Συνεργασίας ορίζει ένα τρίτο μεσολαβητή. Οι συστάσεις του μεσολαβητή εγκρίνονται με πλειοψηφία. Οι συστάσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές για τα μέρη. Άρθρο 89 Τα μέρη συμφωνούν να διαβουλεύονται ταχέως, μέσω κατάλληλων διαύλων και κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε των μερών για να συζητήσουν κάθε θέμα που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και κάθε θέμα που αφορά τις σχέσεις μεταξύ των μερών. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν κατ’ ουδένα τρόπο τα άρθρα 12, 88 και 94, και ισχύουν υπό την επιφύλαξη των άρθρων αυτών. Το Συμβούλιο Συνεργασίας δύναται να θεσπίσει κανονισμό διαδικασίας για τη διευθέτηση των διαφορών. Άρθρο 90 Η μεταχείριση που παρέχεται στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας σε καμία περίπτωση δεν είναι ευνοϊκότερη από τη μεταχείριση που παρέχουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Άρθρο 91 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «μέρη» νοούνται η Δημοκρατία του Τατζικιστάν, αφενός, και η Κοινότητα, ή τα κράτη μέλη, ή η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους, αφετέρου. Άρθρο 92 Εφόσον τα θέματα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία καλύπτονται και από τη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας και τα Πρωτοκολλά της, η Συνθήκη αυτή και τα Πρωτόκολλα, μόλις τεθούν σε ισχύ, εφαρμόζονται στα θέματα αυτά, μόνον στο βαθμό που προβλέπεται η εφαρμογή αυτή. Άρθρο 93 Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο δέκα ετών και στη συνέχεια ανανεώνεται αυτομάτως ανά έτος, εφόσον κανένα μέρος δεν απευθύνει στο άλλο μέρος γραπτή προειδοποίηση για την καταγγελία της, έξι μήνες πριν από τη λήξη της. Άρθρο 941.Τα μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους βάσει της παρούσας συμφωνίας. Μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων που εκτίθενται στην παρούσα συμφωνία. 2.Εάν ένα μέρος κρίνει ότι το άλλο μέρος δεν εκπλήρωσε μία υποχρέωση του βάσει της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Προηγουμένως, εκτός από εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, παρέχει στο Συμβούλιο Συνεργασίας όλες τις αιτούμενες αναγκαίες πληροφορίες για μία λεπτομερή εξέταση της κατάστασης, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη. Κατά την επιλογή των μέτρων αυτών, δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα τα οποία διαταράσσουν στο ελάχιστο δυνατό βαθμό τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Συνεργασίας, εφόσον το ζητήσει το άλλο μέρος. Άρθρο 95 Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και ΙV καθώς και το πρωτόκολλο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 96 Μέχρις ότου επιτευχθούν ισοδύναμα δικαιώματα για τα πρόσωπα και τους οικονομικούς φορείς βάσει της παρούσας συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα τα οποία εξασφαλίζονται βάσει συμφωνιών που ισχύουν και δεσμεύουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, αφενός, και τη Δημοκρατία του Τατζικιστάν, αφετέρου, εκτός από τους τομείς που υπάγονται στην κοινοτική αρμοδιότητα και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία σε τομείς αρμοδιότητάς τους. Άρθρο 97 Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζονται η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, υπό τους όρους που προβλέπονται στις Συνθήκες αυτές, και, αφετέρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν. Άρθρο 98 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο θεματοφύλακας της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 99 Το πρωτότυπο της παρούσας συμφωνίας, τα κείμενα της οποίας στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβένικη, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και τατζικική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 100 Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα μέρη σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο. Η παρούσα συμφωνία, μόλις αρχίσει να ισχύει και όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν και της Κοινότητας, αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για το εμπόριο και την οικονομική και εμπορική συνεργασία που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου 1989. Άρθρο 101 Εάν, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις ορισμένων μερών της παρούσας συμφωνίας αρχίσουν να εφαρμόζονται δυνάμει ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, τα μέρη συμφωνούν ότι, υπό τις περιστάσεις αυτές, οι όροι «ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας» σημαίνουν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της ενδιάμεσης συμφωνίας. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Παράρτημα Ι Ενδεικτικός κατάλογος των πλεονεκτημάτων που παρέχει η Δημοκρατία του Τατζικιστάν στα Ανεξάρτητα Κράτη σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3. Παράρτημα ΙΙ Επιφυλάξεις της Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2. Παράρτημα ΙΙΙ Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 3. Παράρτημα ΙV Συμβάσεις περί πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, που αναφέρονται στο άρθρο 39. Πρωτόκολλο περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝΣΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΡΑΤΗΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 1.Δημοκρατία της Λευκορωσίας, Δημοκρατία του Καζακστάν, Δημοκρατία της Κιργισίας, Ρωσική Ομοσπονδία: δεν ισχύουν δασμοί. 2.Τα προϊόντα που μεταφέρονται με βάση τις συμφωνίες βιομηχανικής συνεργασίας με χώρες ΚΑΚ δεν φορολογούνται. 3.Το «Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για τη μαζική παραγωγή» βάσει του οποίου εκδίδεται το εθνικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες ΚΑΚ. 4.Υπάρχει ειδικό σύστημα πληρωμής σε συνάλλαγμα σε όλες τις χώρες ΚΑΚ. 5.Υπάρχουν ειδικοί όροι διαμετακόμισης που έχουν συμφωνηθεί με όλες τις χώρες ΚΑΚ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Μεταλλευτικός τομέας Σε ορισμένα κράτη μέλη, είναι δυνατόν να απαιτείται παραχώρηση, όσον αφορά τα δικαιώματα εξόρυξης μεταλλευμάτων και ορυκτών, για ορισμένες εταιρίες που δεν ελέγχονται από την Κοινότητα. ΑλιείαΗ πρόσβαση σε βιολογικούς πόρους και σε πεδία αλιείας ευρισκόμενα στα θαλάσσια ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία κρατών μελών της Κοινότητας και η χρησιμοποίηση αυτών περιορίζονται στα αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας και είναι νηολογημένα σε κοινοτικό έδαφος, εκτός αν προβλέπεται άλλως. Αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας Σε ορισμένα κράτη μέλη, η αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας από μη κοινοτικές εταιρίες υπόκειται σε περιορισμούς. Υπηρεσίες οπτικοακουστικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ραδιοφωνίας Είναι δυνατόν να επιφυλάσσεται εθνική μεταχείριση όσον αφορά την παραγωγή και τη διανομή, συμπεριλαμβανομένης και της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής και άλλων μορφών μετάδοσης σε κοινό, οπτικοακουστικών έργων, τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια καταγωγής? εντούτοις, εξαιρείται, συγκεκριμένα, η υποδομή της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής για τη μετάδοση τέτοιων οπτικοακουστικών μέσων. Υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελματιών Υπηρεσίες περιοριζόμενες στα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των κρατών μελών. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αυτά τα πρόσωπα είναι δυνατόν να συγκροτούν εταιρίες. ΓεωργίαΣε ορισμένα κράτη μέλη, η εθνική μεταχείριση δεν εφαρμόζεται σε εταιρίες που δεν ελέγχονται από την Κοινότητα οι οποίες επιθυμούν να αναλάβουν γεωργική δραστηριότητα. Η αγορά αμπελώνων από εταιρίες που δεν ελέγχονται από την Κοινότητα υπόκειται σε κοινοποίηση, ή, εφόσον απαιτείται, έγκριση. Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων Σε ορισμένα κράτη μέλη, ισχύουν περιορισμοί στη συμμετοχή αλλοδαπών σε εταιρίες εκδόσεων και ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Χρηματοπιστωτική υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία χρηματοπιστωτικής φύσεως που προσφέρεται από παρέχοντα χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε ένα εκ των μερών. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: Α. Όλες τις υπηρεσίες ασφάλισης και τις συναφείς με την ασφάλιση υπηρεσίες, 1.Άμεση ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης): (i) ζωής, (ii) κλάδων εκτός ζωής. 2.Αντασφάλιση καιεπανεκχώρηση. 3.Ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως μεσιτεία και πρακτόρευση. 4.Βοηθητικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλών, πραγματογνωμοσύνη, εκτίμηση κινδύνων και διευθέτηση αποζημιώσεων. Β. Τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός ασφαλίσεων). 1.Αποδοχή καταθέσεων και άλλων ανταποδόσιμων ποσών από το κοινό. 2.Δανειοδοτήσεις παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, καταναλωτικών πιστώσεων, ενυπόθηκων πιστώσεων, πρακτόρευσης και χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών. 3.Χρηματοδοτική μίσθωση. 4.Όλες οι υπηρεσίες πληρωμής και μεταβίβασης χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, των ταξιδιωτικών επιταγών και των τραπεζικών επιταγών. 5.Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 6.Εμπορία για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών, είτε στο χρηματιστήριο είτε στην εξωχρηματιστηριακή αγορά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, των κάτωθι: 1)μέσων της χρηματαγοράς (επιταγές, γραμμάτια, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λπ.), 2)συναλλάγματος,3)παράγωγων προϊόντων, τα οποία περιλαμβάνουν προθεσμιακές πράξεις («futures») και πράξεις με δικαίωμα επιλογής («οptiοns»), αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, 4)μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, στα οποία περιλαμβάνονται προϊόντα όπως τα «swaps», οι συμφωνίες προθεσμιακών τιμών κ.λπ., 5)μεταβιβάσιμων αξιών, 6)άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων και χρηματοπιστωτικών στοιχείων ενεργητικού, στα οποία περιλαμβάνονται τα αποθέματα χρυσού και αργύρου. 7.Συμμετοχή στην έκδοση κάθε είδους χρεογράφων, στην οποία περιλαμβάνεται η ανάληψη της εκδόσεως και της πρακτορεύσεως (είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό επίπεδο) και η παροχή υπηρεσιών που αφορά τέτοιου είδους εκδόσεις. 8.Χρηματομεσιτεία.9.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευστών ή χαρτοφυλακίου, διαχείριση συλλογικών επενδύσεων κάθε είδους, διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρεσίες παρακαταθηκών και καταθέσεων υπό εποπτεία. 10.Υπηρεσίες διακανονισμού και εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των χρεογράφων, των παράγωγων προϊόντων και άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων. 11.Συμβουλευτική διαμεσολάβηση και άλλες βοηθητικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 10, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης και της ανάλυσης των πιστώσεων, της έρευνας και της παροχής συμβουλών για τις επενδύσεις και το χαρτοφυλάκιο, της παροχής συμβουλών για τις αγορές και για την αναδιάρθρωση και τη στρατηγική των εταιριών. 12.Παροχή και μεταφορά χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων και σχετικού λογισμικού που προέρχεται από άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι ακόλουθες δραστηριότητες εξαιρούνται από τον ορισμό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: 1)Δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες ή από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό με σκοπό την άσκηση νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. 2)Δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες, κυβερνητικούς φορείς ή υπηρεσίες, ή από δημόσιους οργανισμούς για λογαριασμό ή με την εγγύηση της κυβέρνησης, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ασκηθούν από τους παρέχοντες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ανταγωνιστικά προς τέτοιου είδους δημόσιους φορείς. 3)Δραστηριότητες που αποτελούν μέρος ενός θεσμικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή σχεδίου συνταξιοδοτήσεως του Δημοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ασκηθούν από τους παρέχοντες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ανταγωνιστικά προς τέτοιου είδους δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 391.Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 αφορά τις εξής πολυμερείς συμβάσεις: - Διεθνής σύμβαση για την προστασία των ερμηνευτών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (Ρώμη 1961), - Πρωτόκολλο σχετικά με τη συμφωνία της Μαδρίτης όσον αφορά τη διεθνή καταχώρηση σημάτων (Μαδρίτη 1989), - Διεθνής σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UΡΟV) (Πράξη Γενεύης, 1991). 2.Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να συστήσει την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε άλλες πολυμερείς συμβάσεις. Στην περίπτωση που εμφανισθούν προβλήματα στον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που θίγουν τους όρους συναλλαγών, αναλαμβάνονται επειγόντως διαβουλεύσεις, εφόσον το ζητήσει ένα μέρος, για την αναζήτηση αμοιβαία ικανοποιητικών λύσεων. 3.Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τις εξής πολυμερείς συμβάσεις: - Σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (Πράξη Στοκχόλμης, 1967, όπως τροποποιήθηκε το 1979), - Συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1970, όπως τροποποιήθηκε το 1979 και το 1984). - Αναθεωρημένη Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία της λογοτεχνίας και των καλλιτεχνικών έργων (1886, τελευταία τροποποίηση το 1979). - Συνθήκη για το δίκαιο των εμπορικών σημάτων (Γενεύη, 1994). 4.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Δημοκρατία του Τατζικιστάν παρέχει στις κοινοτικές εταιρείες και υπηκόους, όσον αφορά την αναγνώριση και προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει σε οιαδήποτε τρίτη χώρα στα πλαίσια διμερών συμφωνιών. 5.Οι διατάξεις της παραγράφου 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που παραχωρεί η Δημοκρατία του Τατζικιστάν σε οιαδήποτε τρίτη χώρα σε πραγματικά αμοιβαία βάση ή τα πλεονεκτήματα που παραχωρεί η Δημοκρατία του Τατζικιστάν σε άλλη χώρα της πρώην ΕΣΣΔ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Άρθρο ΠΡΩΤΟΟρισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου, νοούνται ως: 1)«τελωνειακή νομοθεσία»: οι νομικές ή κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση των εμπορευμάτων καθώς και την υπαγωγή αυτών σε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, τα οποία θεσπίζονται από τα εν λόγω μέρη, 2)«αιτούσα αρχή»: η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από ένα μέρος για το σκοπό αυτό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα, 3)«αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση»: η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από ένα μέρος για το σκοπό αυτό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα, 4)«στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε πρόσωπο του οποίου έχει εξακριβωθεί ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα, 5)«πράξη που παραβιάζει την τελωνειακή νομοθεσία»: κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 2Πεδίο εφαρμογής1.Τα μέρη αλληλοβοηθούνται, στους τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους, κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως με την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη των πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της εν λόγω νομοθεσίας. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά οποιαδήποτε διοικητική αρχή των συμβαλλομένων μερών, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις. Επίσης, δεν αφορά πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο εξουσιών που ασκούνται κατόπιν αιτήσεως δικαστικής αρχής, εκτός αν η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών επιτραπεί από τις εν λόγω αρχές. Άρθρο 3Συνδρομή κατόπιν αιτήσεως1.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει κάθε σχετική πληροφορία, η οποία μπορεί να επιτρέψει στην πρώτη αρχή να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με πράξεις που σημειώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες αποτελούν ή είναι δυνατόν να αποτελέσουν παραβίαση αυτής της νομοθεσίας. 2.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση την ενημερώνει σχετικά με τα εξής: 1)εάν τα εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου συμβαλλομένου μέρους κατά τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, ενδεχομένως, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόσθηκε στα εν λόγω εμπορεύματα, 2)εάν τα εμπορεύματα που εισήχθησαν στο έδαφος ενός από τα μέρη εισήχθησαν από το έδαφος του άλλου μέρους κατά τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, ενδεχομένως, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόσθηκε στα εν λόγω εμπορεύματα. 3.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει, στο πλαίσιο των νομικών ή κανονιστικών της διατάξεων, τα αναγκαία μέτρα, ώστε να τεθούν υπό επιτήρηση: 1)τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι έχουν διενεργήσει πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, 2)οι χώροι στους οποίους έχουν αποθηκευθεί ή είναι δυνατόν να αποθηκευτούν εμπορεύματα κατά τρόπο ο οποίος δημιουργεί βάσιμους λόγους για υπόνοιες ότι τα εμπορεύματα αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, 3)τα εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται ή είναι δυνατόν να μεταφερθούν κατά τρόπο ο οποίος δημιουργεί βάσιμους λόγους για υπόνοιες ότι τα εμπορεύματα αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, 4)τα μέσα μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία. Άρθρο 4Αυτεπάγγελτη συνδρομήΤα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν μεταξύ τους, με δική τους πρωτοβουλία και σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες και τα άλλα νομικά μέσα που διαθέτουν, αμοιβαία συνδρομή εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως οσάκις λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν: - δραστηριότητες που συνιστούν ή δίνουν την εντύπωση ότι συνιστούν πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία και που ενδιαφέρουν, ενδεχομένως, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, - νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια πράξεων κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, - εμπορεύματα που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο πράξεων κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι εμπλέκονται ή είχαν εμπλακεί σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, - μέσα μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι είχαν χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιούνται ή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία. Άρθρο 5Παράδοση/κοινοποίησηΚατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές της διατάξεις, όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου: - να επιδίδονται όλα τα έγγραφα, - να κοινοποιούνται όλες οι αποφάσεις που προέρχονται από την αιτούσα αρχή και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, σε παραλήπτη που έχει τη μόνιμη κατοικία του ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της. Στην περίπτωση αυτή, στις αιτήσεις γνωστοποίησης ή κοινοποίησης εφαρμόζεται το άρθρο 6, παράγραφος 3. Άρθρο 6Μορφή και ουσία των αιτήσεων συνδρομής1.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς και να συνοδεύονται από τα έγγραφα που είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση της αίτησης. Εφόσον το απαιτεί ο επείγων χαρακτήρας της κατάστασης, μπορούν να γίνονται δεκτές και προφορικές αιτήσεις, οι οποίες όμως πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες: 1)την αιτούσα αρχή που υποβάλλει την αίτηση, 2)το ζητούμενο μέτρο, 3)το αντικείμενο και τον λόγο της αίτησης, 4)τους νόμους, τους κανόνες και τα άλλα σχετικά νομικά στοιχεία, 5)όσο το δυνατόν πιο ακριβή και κατανοητά στοιχεία σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν το στόχο της έρευνας, 6)περίληψη των πραγματικών περιστατικών καθώς και των ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί. 3.Οι αιτήσεις συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, ή σε γλώσσα αποδεκτή από την εν λόγω αρχή. 4.Αν μια αίτηση δεν πληροί ης τυπικές προϋποθέσεις, μπορεί να ζητείται η διόρθωση ή συμπλήρωση της. Ωστόσο, είναι δυνατόν να διατάσσεται η λήψη συντηρητικών μέτρων. Άρθρο 7Διεκπεραίωση των αιτήσεων1.Για να διεκπεραιώσει μια αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενεργεί, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της και των διαθέσιμων πόρων, όπως θα ενεργούσε γιι δικό της λογαριασμό ή κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του ιδίου μέρους, παρέχοντας πληροφορίες που ήδη διαθέτει, διεξάγοντας κατάλληλες έρευνες ή ζητώντας τη διεξαγωγή τους. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και σε οποιαδήποτε άλλη αρχή διαβιβάζεται η αίτηση εκ μέρους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, εφόσον η τελευταία δεν δύναται να ενεργήσει για δικό της λογαριασμό. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες και τα άλλα νομικά μέσα του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ενός συμβαλλόμενου μέρους δύνανται, με τη συγκατάθεση του άλλου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να λαμβάνουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, ή άλλης αρχής για την οποία είναι υπεύθυνη η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, πληροφορίες σχετικά με πράξεις που παραβιάζουν ή είναι δυνατόν να παραβιάσουν την τελωνειακή νομοθεσία, τις οποίες πληροφορίες η αιτούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Οι υπάλληλοι ενός συμβαλλόμενου μέρους δύνανται, με τη συγκατάθεση του άλλου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να παρίστανται στις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου. Άρθρο 8Μορφή υπό την οποία γνωστοποιούνται οι πληροφορίες1.Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών στην αιτούσα αρχή υπό μορφή εγγράφων, επικυρωμένων αντιγράφων τους, εκθέσεων και παρόμοιων κειμένων. 2.Η διάταξη περί εγγράφων της παραγράφου 1 μπορεί να αντικατασταθεί από διάταξη περί πληροφοριών προσκομιζόμενων με ηλεκτρονικά μέσα, σε οποιαδήποτε μορφή για τον ίδιο σκοπό. 3.Τα πρωτότυπα των φακέλων και των εγγράφων ζητούνται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες τα επικυρωμένα αντίγραφα κρίνονται ανεπαρκή. Τα πρωτότυπα που διαβιβάζονται, επιστρέφονται το συντομότερο δυνατό. Άρθρο 9Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής1.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν τη συνδρομή που προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παροχή συνδρομής: 1)θα μπορούσε να θίξει την κυριαρχία της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν ή ενός κράτους μέλους από το οποίο ζητήθηκε η παροχή συνδρομής δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, ή2)θα μπορούσε να βλάψει τη δημόσια τάξη, ασφάλεια ή άλλα ουσιώδη συμφέροντα, ιδίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 2, ή3)συνεπάγεται παραβίαση του βιομηχανικού, εμπορικού ή επαγγελματικού απορρήτου. 2.Η παροχή συνδρομής δύναται να αναβληθεί από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, με το αιτιολογικό ότι η παροχή αυτή θα παρεμπόδιζε διεξαγόμενη έρευνα, δίωξη ή διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διαβουλεύεται με την αιτούσα αρχή προκειμένου να εξακριβώσει αν η βοήθεια μπορεί να δοθεί υπό τους όρους ή τις προϋποθέσεις που η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση μπορεί να απαιτήσει. 3.Αν η αιτούσα αρχή ζητήσει συνδρομή την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει, αν της εζητείτο, πρέπει να επισημάνει το γεγονός αυτό στην αίτηση της. Στην περίπτωση αυτή, εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση. 4.Αν υπάρξει άρνηση παροχής συνδρομής, η σχετική απόφαση και αιτιολόγηση πρέπει να κοινοποιούνται αμελλητί στην αιτούσα αρχή. Άρθρο 10Ανταλλαγή πληροφοριών και τήρηση του απορρήτου1.Κάθε πληροφορία που γνωστοποιείται υπό οποιαδήποτε μορφή, δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου, έχει απόρρητο ή εμπιστευτικό χαρακτήρα, αναλόγως των κανόνων που ισχύουν σε έκαστο εκ των συμβαλλομένων μερών. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της προστασίας που προσφέρουν σε ανάλογες πληροφορίες τόσο οι σχετικοί νόμοι του μέρους που την έλαβε όσο και οι αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις των κοινοτικών οργάνων. 2.Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανταλλάσσονται μόνον εφόσον το συμβαλλόμενο μέρος που τα λαμβάνει δεσμεύεται να τα προστατεύσει κατά τρόπο τουλάχιστον ισοδύναμο προς αυτόν που ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση στο συμβαλλόμενο μέρος που τα παρέχει. 3.Οι πληροφορίες που λαμβάνονται πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. Αν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ζητήσει να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για άλλους σκοπούς, ζητεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της αρχής που παρείχε τις εν λόγω πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή, η χρήση των πληροφοριών υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει η αρχή που τις παρείχε. 4.Η παράγραφος 3 δεν εμποδίζει τη χρησιμοποίηση πληροφοριών σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία που κινείται εκ των υστέρων λόγω μη συμμόρφωσης προς την τελωνειακή νομοθεσία. Η χρησιμοποίηση αυτή κοινοποιείται αμέσως στην αρμόδια αρχή που παρείχε τις πληροφορίες αυτές. 5.Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να χρησιμοποιούν, ως αποδεικτικά στοιχεία στα πρακτικά τους, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες τους, καθώς και σε διαδικασίες και δίκες ενώπιον δικαστηρίων, πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που έχουν συμβουλευτεί βάσει των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 11Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες1.Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δύναται να εξουσιοδοτηθεί προκειμένου να παραστεί, εντός των ορίων της σχετικής εξουσιοδότησης και υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή μάρτυρα, σε πολιτικές, ποινικές ή διοικητικές διαδικασίες για θέματα τα οποία καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο και τα οποία εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του άλλου μέρους, καθώς και να προσκομίζει αντικείμενα, έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους, τα οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών. Η αίτηση παράστασης πρέπει να αναφέρει επακριβώς για ποιο θέμα και υπό ποία ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξετασθεί ο υπάλληλος. 2.Ο υπάλληλος απολαύει, στο έδαφος της αιτούσας αρχής, της προστασίας που παρέχεται στους υπαλλήλους της από την ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 12Δαπάνες συνδρομήςΤα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, οι οποίες προέρχονται από την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, ενδεχομένως, από τις δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες καθώς και για διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν είναι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών. Άρθρο 13Εφαρμογή1.Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται στις κεντρικές τελωνειακές αρχές της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφενός, και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, ενδεχομένως, στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της, αφετέρου. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των δεδομένων. Δύνανται να προβαίνουν σε συστάσεις προς τα αρμόδια όργανα σχετικά με τροποποιήσεις, που θεωρούν ότι θα πρέπει να επέλθουν στο παρόν πρωτόκολλο. 2.Τα μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους και, ακολούθως, αλληλοενημερώνονται σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που θεσπίζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 14Άλλες συμφωνίες1.Λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών, οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου: - δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών στο πλαίσιο άλλων διεθνών συμφωνιών ή συμβάσεων, - θεωρούνται συμπληρωματικές προς τις συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής που έχουν συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθούν μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών της και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, και - δεν επηρεάζουν τις διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, πληροφοριών οι οποίες έχουν ληφθεί στους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία και οι οποίες είναι δυνατόν να ενδιαφέρουν την Κοινότητα. 2.Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας υπερισχύουν των διατάξεων των διμερών συμφωνιών αμοιβαίας συνδρομής που έχουν συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθούν μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών της και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, εφόσον οι διατάξεις τους είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 3.Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την εφαρμοσιμότητα του παρόντος πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους προκειμένου να επιλύσουν το θέμα στο πλαίσιο της Επιτροπής Συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 79 της παρούσας συμφωνίας. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, και για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής καλούμενα «κράτη μέλη», και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής καλούμενες «Κοινότητα», αφενός,οι πληρεξούσιοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, αφετέρου,συνελθόντες στο Λουξεμβούργο, στις 11 Οκτωβρίου 2004, για την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου, εφεξής καλούμενη «συμφωνία», υιοθέτησαν τα ακόλουθα κείμενα: τη συμφωνία, τα παραρτήματά της και το ακόλουθο πρωτόκολλο: Πρωτόκολλο περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν υιοθέτησαν τα κείμενα των κοινών δηλώσεων που απαριθμούνται κατωτέρω και προσαρτώνται στην παρούσα τελική πράξη: Κοινή δήλωση για τα προσωπικά δεδομένα Κοινή δήλωση για το άρθρο 5 της συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 13 της συμφωνίας Κοινή δήλωση για την έννοια του «ελέγχου» στο άρθρο 22, στοιχείο (β) και στο άρθρο 33 της συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 32 της συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 39 της συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 94 της συμφωνίας Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας, και οι πληρεξούσιοι της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν σημείωσαν επίσης τη δήλωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρήτρα σχετικά με την επιστροφή και την επανεισδοχή των λαθρομεταναστών (άρθρο 70) που προσαρτάται στην παρούσα τελική πράξη. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν σημείωσαν επίσης την ακόλουθη ανταλλαγή επιστολών που προσαρτάται στην παρούσα τελική πράξη. Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν σχετικά με την εγκατάσταση εταιριών. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν σημείωσαν επίσης την ακόλουθη δήλωση που προσαρτάται στην παρούσα τελική πράξη: Δήλωση της Γαλλικής Κυβέρνησης. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Κατά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη τελούν εν γνώσει της ανάγκης για κατάλληλη προστασία του ατόμου όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν ότι οι περιστάσεις δικαιολογούν συναντήσεις σε ανώτατο επίπεδο, αυτές οι συναντήσεις μπορεί να ρυθμίζονται ad hοc. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 13 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Μέχρις ότου η Δημοκρατία του Τατζικιστάν προσχωρήσει στον ΠΟΕ, τα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Συνεργασίας σχετικά με την πολιτικής της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν στον τομέα των εισαγωγικών δασμών, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στη δασμολογική προστασία. Ειδικότερα, οι διαβουλεύσεις αυτές προτείνονται πριν από την αύξηση της δασμολογικής προστασίας. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΥ»ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΣΤΟΙΧΕΙΟ (β) ΚΑΙ ΣΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 33 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 1.Τα μέρη επιβεβαιώνουν ότι κατανοούν αμοιβαία ότι το θέμα του ελέγχου εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα της συγκεκριμένης περίπτωσης. 2.Παραδείγματος χάριν, μία επιχείρηση θεωρείται ότι «ελέγχεται» από άλλη επιχείρηση και, συνεπώς, είναι θυγατρική αυτής εφόσον: - η άλλη επιχείρηση κατέχει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, ή - η άλλη επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίσει ή να παύσει την πλειοψηφία του διοικητικού οργάνου, του οργάνου διαχείρισης ή του εποπτικού οργάνου και είναι συγχρόνως μέτοχος ή μέλος της θυγατρικής. 3.Τα μέρη θεωρούν ότι η απαρίθμηση των κριτηρίων της παραγράφου 2 δεν είναι εξαντλητική. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 32 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Το γεγονός ότι απαιτείται ταξιδιωτική θεώρηση για τα φυσικά πρόσωπα ορισμένων μόνο μερών και όχι άλλων δεν πρέπει να θεωρείται ότι ακυρώνει ή εξασθενεί τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από συγκεκριμένη δέσμευση. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Τα μέρη συμφωνούν ότι, για τους σκοπούς της συμφωνίας, η πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία περιλαμβάνει ειδικότερα τα δικαιώματα δημιουργού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος δημιουργού για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα συγγενή δικαιώματα, τα δικαιώματα που αφορούν το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα βιομηχανικά σχέδια, τις γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών προέλευσης, των εμπορικών σημάτων και των σημάτων υπηρεσιών, τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων καθώς και την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 βις της Σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την προστασία πληροφοριών για την τεχνογνωσία που δεν έχουν κοινολογηθεί. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 94 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 1.Τα μέρη συμφωνούν, για το σκοπό της ορθής ερμηνείας και πρακτικής εφαρμογής της συμφωνίας, ότι ο όρος «εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις» που περιέχεται στο άρθρο 94 της συμφωνίας σημαίνει περιπτώσεις ουσιώδους παραβίασης της συμφωνίας από ένα από τα μέρη. Η ουσιώδης παραβίαση της συμφωνίας συνίσταται σε: 1)αποκήρυξη της συμφωνίας για την οποία δεν προβλέπεται κύρωση βάσει των γενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου ή2)παραβίαση των ουσιωδών στοιχείων της συμφωνίας, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 2. 2.Τα μέρη συμφωνούν ότι ο όρος «κατάλληλα μέτρα» που αναφέρεται στο άρθρο 94 σημαίνει τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αν ένα από τα μέρη λάβει μέτρα σε εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 94, το άλλο μέρος δύναται να προσφεύγει στη διαδικασία επίλυσης διαφορών. ΔΗΛΩΣΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ(Άρθρο 70) Το άρθρο 70 ισχύει υπό την επιφύλαξη της εσωτερικής κατανομής εξουσιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της για τη σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α. Επιστολή της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν Κύριε,Έχω την τιμή να αναφερθώ στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία μονογραφήθηκε στις 16.12.2003. Όπως υπογράμμισα κατά τις διαπραγματεύσεις, η Δημοκρατία του Τατζικιστάν παραχωρεί στις κοινοτικές εταιρίες που εγκαθίστανται και λειτουργούν στο Τατζικιστάν προνομιακή μεταχείριση σε ορισμένα θέματα. Επίσης, εξήγησα ότι το γεγονός αυτό αντανακλά την πολιτική του Τατζικιστάν να προωθήσει με κάθε τρόπο την εγκατάσταση κοινοτικών εταιριών στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, θεωρώ ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας μονογράφησης της παρούσας συμφωνίας και της ενάρξεως ισχύος των σχετικών άρθρων για την εγκατάσταση εταιριών, η Δημοκρατία του Τατζικιστάν δεν θα θεσπίσει μέτρα ή κανονισμούς, τα οποία συγκριτικά με την κατάσταση που υπήρχε κατά την ημερομηνία μονογράφησης της παρούσας συμφωνίας, εισάγουν ή εντείνουν τις διακρίσεις εις βάρος των κοινοτικών εταιριών σε σχέση με τις εταιρείες του Τατζικιστάν ή τρίτων χωρών. Παρακαλώ να μου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής. Μετά τιμής, Για την Κυβέρνησητης Δημοκρατίας του Τατζικιστάν Β. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Κύριε,Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, με σημερινή ημερομηνία, η οποία έχει ως ακολούθως: «Έχω την τιμή να αναφερθώ στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία μονογραφήθηκε στις 16.12.2003. Όπως υπογράμμισα κατά τις διαπραγματεύσεις, η Δημοκρατία του Τατζικιστάν παραχωρεί στις κοινοτικές εταιρίες που εγκαθίστανται και λειτουργούν στο Τατζικιστάν προνομιακή μεταχείριση σε ορισμένα θέματα. Επίσης, εξήγησα ότι το γεγονός αυτό αντανακλά την πολιτική του Τατζικιστάν να προωθήσει με κάθε τρόπο την εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, θεωρώ ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας μονογράφησης της παρούσας συμφωνίας και της ενάρξεως ισχύος των σχετικών άρθρων για την εγκατάσταση εταιριών, η Δημοκρατία του Τατζικιστάν δεν θα θεσπίσει μέτρα ή κανονισμούς, τα οποία συγκριτικά με την κατάσταση που υπήρχε κατά την ημερομηνία μονογράφησης της παρούσας συμφωνίας, εισάγουν ή εντείνουν τις διακρίσεις βάρος των κοινοτικών εταιρειών σε σχέση με τις εταιρείες του Τατζικιστάν ή τρίτων χωρών. Παρακαλώ να μου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής.» Σας γνωρίζω τη λήψη της ανωτέρω επιστολής. Μετά τιμής, Εξ ονόματοςτης Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας και της Τελικής Πράξης που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 100 και 101 της Συμφωνίας. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία