Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την αναζήτηση, την εκταφή, τον προσδιορισμό της ταυτότητας και τον ενταφιασμό των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών σε πολεμικές επιχειρήσεις στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου του 1940-1941 και την κατασκευή κοιμητηρίων στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τον ενταφιασμό τους

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την αναζήτηση, την εκταφή, τον προσδιορισμό της ταυτότητας και τον ενταφιασμό των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών σε πολεμικές επιχειρήσεις στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου του 1940-1941 και την κατασκευή κοιμητηρίων στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τον ενταφιασμό τους, που υπέγραψαν οι Υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, και της Αλβανίας, εκ μέρους της Αλβανικής Κυβέρνησης, στα Τίρανα στις 9 Φεβρουαρίου 2009, στην ελληνική, αλβανική και αγγλική γλώσσα, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ - ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1940-1941 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ. Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και ίο Υπουργικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αλβανίας, εφεξής αναφερόμενα ως «οι Πλευρές». Υπενθυμίζοντας τη Συνθήκη Φιλίας, Συνεργασίας, Ασφάλειας και Σχέσεων Καλής Γειτονίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, η οποία υπεγράφη στα Τίρανα, στις 21 Μαρτίου 1996, Αναγνωρίζοντας την ανθρωπιστική διάσταση και την ηθική σημασία του ευπρεπούς και τιμητικού ενταφιασμού των Ελλήνων στρατιωτικών οι οποίοι έπεσαν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του ελληνο-ιταλικού πολέμου του 1940-1941, στο αλβανικό έδαφος, κατά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, Συμφώνησαν στα εξής: Άρθρο 11.Προς τιμήν των Ελλήνων στρατιωτικών και άλλων Ελλήνων υπηκόων που συνόδευαν τον στρατό υπό ειδικό καθεστώς (μέλη του Ερυθρού Σταυρού, ιατρικό προσωπικό και ιερείς), οι οποίοι έπεσαν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του ελληνο-ιταλικού πολέμου του 1940-1941, θα κατασκευαστούν κοιμητήρια στην Αλβανία, με δαπάνες οι οποίες θα επιβαρύνουν την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι προαναφερθέντες πεσόντες θα αναφέρονται, εφεξής, ως «πεσόντες σε πολεμικές επιχειρήσεις». 2.Η προαναφερθείσα κατασκευή κοιμητηρίων θα υλοποιηθεί: 1)σε μια τοποθεσία, επιφανείας 10.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία παρέχεται από την Αλβανική Κυβέρνηση γι’ αυτό το συγκεκριμένο σκοπό, 4 χλμ. πριν από την πόλη Κλεισούρα, επί της κύριας οδικής αρτηρίας Λεκλί-Κλεισούρα (δείτε το παράρτημα, με το χάρτη και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας) 2)σε μια τοποθεσία, επιφανείας 1.610 τετραγωνικών μέτρων, στην είσοδο του χωριού Βουλιαράτες (δείτε το παράρτημα, με το χάρτη και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας). 3.Εάν, λόγω δεσμευτικών δημόσιων λόγων, ο χώρος ο οποίος παρέχεται για ένα κοιμητήριο απαιτηθεί για μια άλλη χρήση, τότε η Αλβανική Κυβέρνηση θα παρέχει στην Ελληνική - Κυβέρνηση ένα άλλο κατάλληλο χώρο, κοντά στην υφιστάμενη υποδομή του κοιμητηρίου και θα αναλαμβάνει τις δαπάνες για τη μετακίνηση και τον εκ νέου ενταφιασμό των σορών, καθώς και την εξυπηρέτηση των νέων μνημάτων. Η επιλογή του νέου χώρου, η διευθέτηση του, η μετακίνηση και ο εκ νέου ενταφιασμός των σορών θα υλοποιούνται με αμοιβαία συμφωνία. 4.Οι σοροί των πεσόντων σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του ελληνο-ιταλικού πολέμου του 1940-1941, οι οποίοι τώρα αναπαύονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας, θα φιλοξενηθούν εκεί. 5.Η αναζήτηση, η εκταφή, ο προσδιορισμός της ταυτότητας και ο ενταφιασμός των σορών θα πραγματοποιηθεί από μια Μικτή Επιτροπή Αλβανών και Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή αυτή θα εκπονήσει τον εσωτερικό κανονισμό των δραστηριοτήτων της κατά την πρώτη της συνεδρίαση. 6.Η αναζήτηση, η εκταφή, ο προσδιορισμός της ταυτότητας και ο ενταφιασμός θα γίνουν βάσει των υφισταμένων αρχείων και αποδεικτικών στοιχείων εκείνης της χρονικής περιόδου, βάσει των χαρτών που θα εγκριθούν από τη Μικτή Επιτροπή. 7.Η Ελληνική Πλευρά θα επιβαρυνθεί με τις δαπάνες για την αναζήτηση, την εκταφή, τον προσδιορισμό της ταυτότητας και τον ενταφιασμό. Επιπλέον, η Ελληνική Πλευρά θα παράσχει τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό και την τεχνολογική υποδομή. 8.Επίσημες τελετές σε ανάμνηση των πεσόντων σε πολεμικές επιχειρήσεις θα διοργανώνονται από εκπροσώπους της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, στις 28 Οκτωβρίου κάθε έτους. Οι ενώσεις των συγγενών και των φίλων των αποθανόντων μπορούν να παρίστανται σε τελετές. Άρθρο 2 Το μνημείο για «τους πεσόντες σε πολεμικές επιχειρήσεις» θα έχει μια μαρμάρινη πλάκα, με την ακόλουθη χαραγμένη επιγραφή στην αλβανική και ελληνική γλώσσα: «ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ - ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1940-1941». Άρθρο 3 Στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, η Ελληνική Πλευρά δεσμεύεται για τα εξής: α. Να παράσχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Αναζήτηση, την Εκταφή, τον Προσδιορισμό «της Ταυτότητας, και τον Ενταφιασμό των σορών, καθώς επίσης και το προσωπικό υποστήριξης και το λοιπό προσωπικό, τα υλικά και τα μέσα τα οποία απαιτούνται για .την αναζήτηση, την ανάκτηση και την περισυλλογή των σορών των πεσόντων σε πολεμικές επιχειρήσεις. β. Να παράσχει οποιοδήποτε είδος αρχειακού υλικού σχετικά με τις τοποθεσίες των κοινών ή μεμονωμένων μνημάτων των πεσόντων σε πολεμικές επιχειρήσεις και οποιοδήποτε είδος διαθέσιμων στοιχείων (τοπογραφικά σχέδια, χάρτες ή οποιεσδήποτε άλλες πηγές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν υλικό για την παραγωγή αποδεικτικών στοιχείων), προκειμένου να διευκολυνθεί η συνολική αναζήτηση. γ. Να παράσχει το απαιτούμενο προσωπικό, το οποίο θα εισέλθει στην Αλβανία, για τη μεταφορά των υλικών και των εργαλείων που απαιτούνται για την κατασκευή των κοιμητηρίων. δ. Να διασφαλίσει ότι θα τηρούνται όλες οι υγειονομικές προϋποθέσεις σχετικά με τις εκταφές, τον προσδιορισμό της ταυτότητας και τις διαδικασίες του εκ νέου ενταφιασμού, σύμφωνα με την αντίστοιχη αλβανική νομοθεσία. ε. Να καλύψει όλες τις δαπάνες για: (1) τη μεταφορά του προσωπικού, των υλικών και των εργαλείων από την Ελλάδα προς την Αλβανία, για την περισυλλογή των σορών και τις εργασίες κατασκευής των κοιμητηρίων. (2) την παροχή νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και την τηλεφωνική σύνδεση με τα κοιμητήρια, και (3) την κατασκευή εγγύς χώρων στάθμευσης και ζεύξεων μεταξύ αυτών και των πλησιέστερων οδών. στ. Να διασφαλίσει, όταν η κατασκευή ολοκληρωθεί, τη συντήρηση των προαναφερθέντων κοιμητηρίων, παρέχοντας τα κατάλληλα κεφάλαια για τα τρέχοντα έξοδα και το απασχολούμενο προσωπικό με εμπειρία συντήρησης. Άρθρο 4 Στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, η αλβανική Πλευρά δεσμεύεται για τα εξής: α. Να παράσχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Αναζήτηση, τη Εκταφή, τον Προσδιορισμό της Ταυτότητας και τον Ενταφιασμό των σορών και να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα απαιτηθούν για τη συνδρομή και τη διευκόλυνση του έργου της εν λόγω Επιτροπής. β. Να παράσχει οποιοδήποτε είδος αρχειακού υλικού σχετικά με τις τοποθεσίες των κοινών ή μεμονωμένων μνημάτων των πεσόντων σε πολεμικές επιχειρήσεις και οποιοδήποτε είδος διαθέσιμων στοιχείων (τοπογραφικά σχέδια, χάρτες ή οποιεσδήποτε άλλες πηγές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν υλικό για την παραγωγή αποδεικτικών στοιχείων), προκειμένου να διευκολυνθεί η συνολική αναζήτηση. γ. Να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίσει, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, την είσοδο, μετακίνηση και παραμονή του ελληνικού προσωπικού στην Αλβανία και τη μεταφορά των υλικών και των εργαλείων στους χώρους που θα έχουν εκ των προτέρων συμφωνηθεί. δ. Ο εξοπλισμός και τα μέσα μεταφοράς που θα εισαχθούν προσωρινά θα υπόκεινται σε εκτελωνισμό κατά το χρόνο εισόδου τους στο αλβανικό έδαφος, υπό τον όρο ότι, όταν τελειώσουν οι εργασίες, θα πρέπει να επιστραφούν στη χώρα προέλευσής τους. ε.Τα υλικά και ο εξοπλισμός που προορίζονται για τη διαδικασία του προσδιορισμού της ταυτότητας και της κατασκευής των κοιμητηρίων θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς και λοιπούς δασμούς, υπό τον όρο ότι, εκτός από την συνήθη τελωνειακή διασάφηση, θα δοθεί στις αλβανικές αρχές ένας ακριβής κατάλογος των εισαγόμενων εμπορευμάτων και μια δήλωση από το πρόσωπο το οποίο θα είναι εξουσιοδοτημένο από την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία θα επιβεβαιώνει, επίσημα, ότι τα δηλωθέντα αγαθά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία. στ. Να συνδράμει, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στην εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος ε. (2) της παρούσας Συμφωνίας. ζ. Να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ακώλυτη δραστηριότητα των επιμνημόσυνων δεήσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 8 της παρούσας Συμφωνίας, στην αλβανική και ελληνική γλώσσα. η. Να ενημερώσει την Ελληνική Πλευρά για τις απαιτήσεις της αλβανικής νομοθεσίας, όσον αφορά στις διαδικασίες εκταφής και εκ νέου ενταφιασμού, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος δ της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 51.Για τη διαδικασία εκταφής, αναζήτησης, προσδιορισμού της ταυτότητας και ενταφιασμού ενός πεσόντος σε πολεμικές επιχειρήσεις, θα τηρούνται ακριβή αποδεικτικά στοιχεία από τη Μικτή Αλβανο-Ελληνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Αναζήτηση, την Εκταφή, τον Προσδιορισμό της Ταυτότητας και τον Ενταφιασμό, στα οποία θα καταγράφεται το αρχικά ευρεθέν και το νέο μνήμα, τα προσωπικά δεδομένα και τα αναγνωρισθέντα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 2.Για τη μετακίνηση των σορών των πεσόντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, από τη Δημοκρατία της Αλβανίας προς την Ελληνική Δημοκρατία, θα απαιτείται επίσημο αίτημα από την Ελληνική Πλευρά. Οι αλβανικές αρχές θα παρέχουν την άδεια μετακίνησης, μόνο αφού έχει υποβληθεί ένα τέτοιο επίσημο αίτημα. 3.Όλα τα αιτήματα τα οποία απευθύνονται προς την αλβανική Πλευρά, όσον αφορά σε οποιαδήποτε-μεταφορά των πεσόντων σε πολεμικές επιχειρήσεις .σε μια τρίτη χώρα, θα απαιτούν επίσημη επιβεβαίωση από την Ελληνική Πλευρά. 4.Η αλβανική Πλευρά δεν θα επιβαρυνθεί με οποιοδήποτε οικονομικό κόστος για τη εκταφή, τον προσδιορισμό της ταυτότητας και τη μετακίνηση των πεσόντων σε πολεμικές επιχειρήσεις προς τρίτες χώρες. 5.Εάν βρεθούν, στα υφιστάμενα ελληνικά μνήματα πολέμου, σοροί προσώπων διαφορετικών από εκείνα που έπεσαν σε πολεμικές επιχειρήσεις, το θέμα θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται όσον αφορά στη φύλαξη και τη διατήρηση τους, όπως αυτό θα αποφασίζεται από τη Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Η Ελληνική Πλευρά θα επιβαρύνεται με τις δαπάνες του εκ νέου ενταφιασμού τους. Άρθρο 61.Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα γίνεται σεβαστή η αλβανική νομοθεσία. 2.Οποιαδήποτε από τις Πλευρές δικαιούται να προτείνει τροποποιήσεις σε οποιεσδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι η συναίνεση της άλλης Πλευράς γι’ αυτές θα δίνεται γραπτώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7. 3.Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των Πλευρών, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, θα επιλύεται με απευθείας διαπραγματεύσεις, δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 71.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μετά την ανταλλαγή γραπτών ανακοινώσεων μεταξύ των Πλευρών, με τις οποίες θα ενημερώνουν, η μια την άλλη, για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών τους. 2.Συντάχθηκε στα Τίρανα, στις 9.2.2009 εις διπλούν, στην αλβανική, ελληνική και αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης όσον αφορά στην ερμηνεία, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, όντας νόμιμα εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Για την Κυβέρνηση Για το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Αλβανίας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΖΑΝΑ ΧΗUΚΑ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας Συνεργασίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία