ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3791

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-08-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-08-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για την Ανάπτυξη του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών Χ και του συναφούς σε αυτό Πρωτοκόλλου για τη Διασυνοριακή Συνεργασία κατά μήκος του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου Χ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης για την Ανάπτυξη του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών Χ και το συναφές σε αυτό Πρωτόκολλο για τη Διασυνοριακή Συνεργασία κατά μήκος του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου Χ, που υπογράφηκαν στη Θεσσαλονίκη, στις 15 Μαρτίου 2001 και στην Κέρκυρα, στις 16 Ιουνίου 2006, αντίστοιχα, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Μνημόνιο Κατανόησης για την Ανάπτυξη του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών Χ Επιθυμώντας να προωθήσουν την διεθνή μεταφορά αγαθών και επιβατών μέσω της επίτευξης προόδου στην υλοποίηση των Διακηρύξεων της Δεύτερης Πανευρωπαϊκής Διάσκεψης για τις Μεταφορές που έλαβε χώρα στην Κρήτη το 1994 και των Διαδρόμων Μεταφορών άμεσης προτεραιότητας που υποστηρίχθηκαν από την διάσκεψη και εκείνων που υιοθετήθηκαν κατά την Τρίτη Πανευρωπαϊκή Διάσκεψη για τις Μεταφορές που έλαβε χώρα στο Ελσίνκι το 1997 (περιλαμβανομένης της αναφοράς περί προσαρμογής στους Διαδρόμους Κρήτης) ως βάση για περαιτέρω εργασία, Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του Διαδρόμου Χ θα προαγάγει τις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, Λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη σημασία της συνεργασίας για την ανάπτυξη του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου Συνδυασμένων Μεταφορών Χ σε σχέση με την ανάπτυξη των οδικών και κυρίως των σιδηροδρομικών ζεύξεων προς όφελος της υποδομής Πανευρωπαϊκών Μεταφορών, Επιθυμώντας να έχουν επαρκείς διασυνδέσεις με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις εξελίξεις που προκύπτουν από την Αξιολόγηση Αναγκών σε Υποδομή Μεταφορών (ΤΙΝΑ) στις υποψήφιες Χώρες ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και την ανάπτυξη των χωρών μέσω των οποίων περνά ο Διάδρομος, Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η ανάπτυξη υποδομής είναι μία μακροπρόθεσμη διαδικασία, Καλωσορίζοντας τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σχετικά με τον Διάδρομο από τους ενδιαφερόμενους Συμμετέχοντες καθώς και από διεθνή ιδρύματα (UΝ/ ΕCΕ, ΕC, ΕCΜΤ) και τα έργα που προέκυψαν από τα πλαίσια αυτών (π.χ. UΝ /ΕCΕ ΤΕΜ, ΤΕR), Οι υπογράφοντες το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης, εφεξής καλούμενοι «Συμμετέχοντες», ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΩΣ ΕΝΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΚΟΙΝΟ ΣΚΟΠΟ: 1.Στόχος Ο στόχος του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης είναι η συνεργασία στην ανάπτυξη κύριων και βοηθητικών υποδομών για τον Πανευρωπαϊκό Διάδρομο Συνδυασμένων Μεταφορών Χ. Η ανάπτυξη του Διαδρόμου πρέπει να περιλαμβάνει συντήρηση, ανακατασκευή, αποκατάσταση, αναβάθμιση και νέα κατασκευή κύριων και βοηθητικών υποδομών καθώς και λειτουργία και χρήση αυτού με σκοπό να ευνοηθούν οι πλέον αποτελεσματικοί και περιβαλλοντικώς φιλικοί τρόποι μεταφοράς (υποδομή και υπηρεσίες). Η συνεργασία περαιτέρω στοχεύει στην μελέτη και προσδιορισμό προϋποθέσεων και όρων για την πλέον αποτελεσματική χρήση κεφαλαίων και τεχνογνωσίας που παρέχονται από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. 2.Ορισμός του Διαδρόμου Ο Διάδρομος Πανευρωπαϊκών Συνδυασμένων Μεταφορών Χ Σάλτσμπουργκ - Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ- Βελιγράδι - Νις - Σκόπια - Βέλες - Θεσσαλονίκη περιλαμβανομένων των κλάδων του Α: Γκρατς-Μαριμπόρ-Ζάγκρεμπ και Β: Βουδαπέστη-Νόβι Σαντ-Βελιγράδι, και C: Νις - Σόφια (Ντιμίτροβγκραντ-Κωνσταντινούπολη μέσω του Διαδρόμου ΙV) και D: Βέλες-Μπίτολα- Φλώρινα μέσω Εγνατίας προς Ηγουμενίτσα αναφέρεται στα οδικά, σιδηροδρομικά σημεία και σημεία διασύνδεσης για εσωτερικά ύδατα, υποδομές μεταφορών αέρα, θάλασσας και συνδυασμένων μεταφορών, περιλαμβανομένων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως σηματοδοσία, τις εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για διαχείριση κυκλοφορίας, ζεύξεις πρόσβασης, σταθμοί συνοριακής διάβασης, σταθμοί εξυπηρέτησης, τερματικοί σταθμοί μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών, αποθήκες στην διαδρομή του Διαδρόμου όπως ορίζεται ανωτέρω. 3.Γενικοί κανόνες για τις μελέτες Οι Συμμετέχοντες επιθυμούν να συνεργαστούν στην ανάληψη των μελετών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Οι όροι για τις μελέτες θα συντονιστούν μεταξύ των Συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά κριτήρια, μεθοδολογία και λοιπές πλευρές που καλύπτονται από το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης. Ως πρώτο βήμα, θα πρέπει να συγκεντρωθεί μία πλήρης απογραφή υφιστάμενων μελετών για τον Διάδρομο και τα συμπεράσματα των μελετών αυτών πρέπει να τεθούν στην διάθεση όλων των ενδιαφερομένων Συμμετεχόντων, κατόπιν αιτήματος. Οι μετέπειτα μελέτες θα καλύπτουν ως απαιτείται: - κατάσταση της υποδομής για τον Διάδρομο - αξιολόγηση αναγκών - συνολικός σχεδιασμός για συντονισμένη ανάπτυξη του Διαδρόμου - απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή διεθνών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη και λειτουργία του Διαδρόμου - ζητήματα όπως καθορισμός προτεραιοτήτων, σκοπιμότητα ή τεχνικός σχεδιασμός ειδικής συντήρησης, ανακατασκευής, αποκατάστασης, αναβάθμισης και επενδυτικών μέτρων, καθώς και χρήση ή λειτουργία της υποδομής και λοιπών σχετικών απόψεων - οργανωτικά, νομικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Οι μελέτες πρέπει να διεξαχθούν σύμφωνα με την βέλτιστη πρακτική, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απαιτήσεις του ιδιωτικού τομέα και των διεθνών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, που πρέπει να εμπλακούν κατά τις διάφορες φάσεις σχεδιασμού, υλοποίησης, λειτουργίας και χρήσης της υποδομής. Οι Συμμετέχοντες προτίθενται να συνεργαστούν στο θέμα χρηματοδότησης των απαραίτητων μελετών ως ενδείκνυται. Θα διεξαχθούν διαγωνισμοί για μελέτες σύμφωνα με κανόνες που συμφωνούνται μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν την ετοιμότητα τους να αναλάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι μελέτες μπορούν να διεξαχθούν αποτελεσματικά, π.χ. παρέχοντας κάθε βοήθεια και πληροφορία που απαιτείται για την διεξαγωγή των μελετών. 4.Ανταλλαγή πληροφοριών Οι Συμμετέχοντες προτίθενται να θέτουν στην διάθεση αλλήλων πληροφορίες σχετικές με την ανάπτυξη, χρήση και λειτουργία του Διαδρόμου. Εδώ περιλαμβάνονται λεπτομερή διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υποδομής για τον Διάδρομο, τις ροές κυκλοφορίας, χρόνους αναμονής στα σύνορα, ειδική συντήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση, επένδυση, περιβαλλοντικά και οργανωτικά μέτρα σχεδιαζόμενα ή πραγματοποιηθέντα, και τους οικονομικούς πόρους που έχουν επιμεριστεί ή θα επιμεριστούν στην ανάπτυξη του Διαδρόμου από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Θα καλύπτει επίσης το νομικό πλαίσιο για ιδιωτική συμμετοχή στην ανάπτυξη, χρήση και λειτουργία του Διαδρόμου καθώς επίσης και σχετικά οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα εάν δεν είναι το αντικείμενο συμβάσεων παραχώρησης. Εντός των ορίων του σχετικού νόμου και αν ομόφωνα συμφωνηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή, πρέπει να συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα των μελετών και τα συμπεράσματα τους πρέπει να καθίστανται προσβάσιμα κατόπιν αιτήματος σε ενδιαφερόμενα ιδρύματα, που επιδεικνύουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για συμβολή στην ανάπτυξη του Διαδρόμου. 5.Τεχνικοί κανόνες και διαλειτουργικότητα Οι Συμμετέχοντες προτίθενται να συμφωνήσουν επί μίας κοινής σειράς τεχνικών προτύπων απαραίτητων για την διασφάλιση βέλτιστης διαλειτουργικότητας όλων των τμημάτων του Διαδρόμου, περιλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας μεταξύ διάφορων τρόπων μεταφοράς. Τα εν λόγω τεχνικά πρότυπα καλύπτουν ηλεκτροδότηση, εύρος γραμμής και επικοινωνίες για το σιδηροδρομικό τμήμα του Διαδρόμου - δυναμικότητα αξονικού φορτίου και σηματοδοσία για το οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα του Διαδρόμου - θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος και διαχείριση κυκλοφορίας. Τα πρότυπα που καθορίζουν οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι Συμβάσεις UΝ- ΕCΕ για υποδομή μεταφορών ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα CΕΝ, CΕΝΕLΕC και ΕΤSΙ για τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς θα τηρούνται ως ενδείκνυται προκειμένου να εξασφαλιστεί διαλειτουργικότητα. 6.Διάβαση συνόρων και τελωνειακή συνεργασία Καθώς οι υπερβολικοί χρόνοι αναμονής για την διάβαση συνόρων ενδέχεται να αναστείλουν τις βελτιώσεις που θα προκύψουν από την ανάπτυξη του Διαδρόμου, οι Συμμετέχοντες επιθυμούν να ενθαρρύνουν και προωθήσουν, μέσω συντονισμού δράσεων με τις αρμόδιες αρχές, την εγκατάσταση κοινών σταθμών συνοριακής διάβασης και κοινών ελέγχων, καθώς και την συνεργασία τελωνειακών υπηρεσιών προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι αναμονής και να διευκολυνθούν οι συνθήκες στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Οι Συμμετέχοντες δύνανται να ενθαρρύνουν και προωθήσουν κοινές μελέτες των οργανωτικών μέτρων και μέτρων υποδομής: π.χ. πρέπει να μελετηθεί η τυποποίηση διαδικασιών ελέγχου και οι δυνατότητες για ελαχιστοποίηση χρόνων αναμονής στα σύνορα και πρέπει να γίνουν προτάσεις για βελτίωση. Τα πρότυπα που καθορίζονται από Διεθνείς Συμφωνίες ή την Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει να τηρούνται. 7.Πλαίσιο για ιδιωτική συμμετοχή Οι Συμμετέχοντες προτίθενται να κάνουν πρόβλεψη για βέλτιστη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη, λειτουργία και χρήση του Διαδρόμου. Προς τούτο, πρέπει να υπάρξει διάλογος με τον ιδιωτικό τομέα και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την διάρκεια σχεδιασμού και πραγματοποίησης των μελετών. Σε όλες τις φάσεις συνεργασίας βάσει του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, ο ιδιωτικός τομέας γενικώς θα ενημερώνεται σχετικά με δράσεις που σχεδιάζονται ή πραγματοποιούνται, και τα σχόλια του θα λαμβάνονται υπόψη στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Οι Συμμετέχοντες από κοινού στοχεύουν στην διασφάλιση των νομικών και οικονομικών συνθηκών που είναι απαραίτητες για την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη και λειτουργία του Διαδρόμου. Οι Συμμετέχοντες δύνανται να συστήσουν κοινούς φορείς για την διεξαγωγή των απαραίτητων ενεργειών ανάπτυξης του Διαδρόμου. Λαμβάνοντας υπόψη την εθνική νομοθεσία, θα διερευνήσουν δυνατότητες για να εμπιστευθούν την υλοποίηση των στόχων του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης εξ ολοκλήρου ή μερικώς σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. 8.Διευθύνουσα Επιτροπή Διευθύνουσα Επιτροπή, που θα αποτελείται από εκπροσώπους των Συμμετεχόντων, θα συντονίζει το κοινό έργο που θα διεξαχθεί βάσει του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Κάθε Συμμετέχων θα διορίσει έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή εκπρόσωπο στην Διευθύνουσα Επιτροπή, με γνωστοποίηση προς όλους τους λοιπούς Συμμετέχοντες. Η Διευθύνουσα Επιτροπή θα συνέρχεται ως απαιτείται αλλά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Η απόφαση για τους κανόνες διαδικασίας αυτής θα ληφθεί ομόφωνα. Εκπρόσωποι από τον ιδιωτικό τομέα ή τα διεθνή χρηματοοικονομικά και λοιπά ιδρύματα καθώς και ειδήμονες θα μπορούσαν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις ως ενδείκνυται. Η Διευθύνουσα Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας Ομάδων Εργασίας για συγκεκριμένες εργασίες ή για επαρκή προαγωγή των στόχων του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Η Διευθύνουσα Επιτροπή θα αναφέρει τακτικά επί των εργασιών της στην Ομάδα Μεταφορών G-24. 9.Υλοποίηση Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται και οι δραστηριότητες που διεξάγονται από τους Συμμετέχοντες θα παράσχουν την βάση για τον καθορισμό προτεραιοτήτων, προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων για συγκεκριμένα μέτρα που είναι απαραίτητα για την συντονισμένη ανάπτυξη του Διαδρόμου καθώς και όρων για την χρήση και λειτουργία του Διαδρόμου. Οι Συμμετέχοντες θα συμφωνήσουν επί των θεμάτων αυτών ως ενδείκνυται. 10.Τελικές παρατηρήσεις Η συνεργασία στα πλαίσια του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης βασίζεται σε εθελούσια δέσμευση και θα εξακολουθήσει έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι της πρωτοβουλίας. Όταν ζητηθεί από Συμμετέχοντα, το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα αναθεωρηθεί μετά από πέντε έτη. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης δεν περιέχει υποχρεώσεις που διέπονται από το διεθνές δίκαιο.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία