Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας σχετικά με τη συνεργασία με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΑΜSCC) και της Τεχνικής Συμφωνίας (Τechnical Αrrangement) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας σε εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας σχετικά με τη συνεργασία με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΑΜSCC).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας σχετικά με τη συνεργασία με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΑΜSCC), που υπεγράφη στις Βρυξέλλες την 24η Απριλίου 2007 και η Τεχνική Συμφωνία (Τechnical Αrrangement) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας σε εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας σχετικά με τη συνεργασία με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΑΜSCC), που υπεγράφη στις Βρυξέλλες την 24η Απριλίου 2007, των οποίων το κείμενο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει, αντίστοιχα, ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΤο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας, στο εξής αναφερόμενοι ως «Συμμετέχοντες». ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την μεγάλη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των δύο Συμμετεχόντων στον τομέα των δραστηριοτήτων στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ τις ελλείψεις σε δυνατότητες στρατηγικών δυνατοτήτων θαλάσσιων μεταφορών, ειδικά για δυνάμεις ταχείας ανάπτυξης, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ιδέα διασφάλισης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών, ΑΠΟΣΚΟΠΩΝΤΑΣ στην ανάπτυξη εθνικών ή πολυεθνικών δυνάμεων στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε. ή και άλλων πολυεθνικών επιχειρήσεων κατόπιν εντολής των Ηνωμένων Εθνών και/ή ασκήσεων, με συνεργασία και ειδικότερα μέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών θαλάσσιων Μεταφορών των Αθηνών (ΑΜSCC), ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συμφωνία από 19η Ιουνίου 1951, μεταξύ των Συμμετόχων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σχετικά με το Καθεστώς των Δυνάμεών τους («ΝΑΤΟ SΟFΑ»). ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας να φιλοξενήσει και θέσει σε επιχειρησιακή λειτουργία το ΑΜSCC και την πρόθεση του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές του, καθώς και να υποστηρίξει τις λειτουργίες του ΑΜSCC, Κατέληξαν στην παρακάτω αμοιβαία συμφωνία: ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε1.1. Το αντικείμενο του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης (στο εξής αναφερόμενου ως «Μνημόνιο») είναι να ορίσει τις διαδικασίες για την πραγματοποίηση συνεργασίας μεταξύ των Συμμετεχόντων εντός του ΑΜSCC. 1.2. Το παρόν Μνημόνιο και η σχετική Τεχνική Συμφωνία (στο εξής αναφερόμενη ως «ΤΣ»), στοχεύουν στο να λειτουργήσουν ως η βάση για τον σχεδιασμό και εκτέλεση στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ2.1. Ο σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι η παροχή υπηρεσιών από το ΑΜSCC προκειμένου να υποστηριχθεί το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας στην επίλυση των ελλειμμάτων στις στρατηγικές θαλάσσιες μεταφορές, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες που προκύπτουν από την ανάγκη ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε. ή και άλλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες διεξάγονται υπό την εντολή των Ηνωμένων Εθνών και/ή ασκήσεις. 2.2. Ο αντικειμενικός σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι να διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών από το ΑΜSCC προς το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβάσεων, συντονισμό και συνεργασία για τις δυνατότητες θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ των Συμμετεχόντων. ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΑΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3.1. Υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε αντίθετων διατάξεων του παρόντος Μνημονίου, οι διατάξεις της ΝΑΤΟ/SΟFΑ, οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές συμφωνίες σε ισχύ μεταξύ των Συμμετόχων, θα έχουν εφαρμογή σε όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται με βάση το παρόν Μνημόνιο. 3.2. Το παρόν Μνημόνιο δεν επιδιώκει να τροποποιήσει διεθνείς συμφωνίες που βρίσκονται σε ισχύ, ούτε εθνική νομοθεσία και κανονισμούς. Σε περίπτωση τέτοιου είδους αντίθεσης, οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνουν ο ένας τον άλλο και θα βρίσκουν τρόπους να την ρυθμίζουν. 3.3. Το ΑΜSCC βρίσκεται στο Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα. Η Ελληνική Δημοκρατία στο εξής θα αναφέρεται ως «Κράτος Υποδοχής». 3.4. Ο συντονισμός που αναφέρεται στο παρόν Μνημόνιο θα έχει εφαρμογή σε στρατιωτικές δυνατότητες και εμπορικά ναυλωμένα μέσα θαλάσσιων μεταφορών, σε παγκοσμία βάση, για επιχειρησιακούς και μη επιχειρησιακούς σκοπούς, περιλαμβάνοντας αλλά όχι περιοριστικά, ασκήσεις και επιχειρήσεις σε περιόδους ειρήνης, κρίσης και συγκρούσεων (π.χ. αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, εκκένωσης και διάσωσης), καθώς και απρόβλεπτα ενδεχόμενα και καταστάσεις ανάγκης. 3.5. Οι Συμμετέχοντες επιφυλάσσουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα ανάπτυξης, εναλλακτικά στο παρόν Μνημόνιο. 3.6. Το ΑΜSCC επιφυλάσσει το δικαίωμα να μην διεκπεραιώσει κάποιο αίτημα για θαλάσσιες μεταφορές, εάν αυτό επιβάλλεται από λόγους εθνικής ασφάλειας. ΤΜΗΜΑ ΤΕΣΣΕΡΑΕΥΘΥΝΕΣ Πα τους σκοπούς του παρόντος Μνημονίου: 4.1. ΑΜSCC α. Το ΑΜSCC ευθύνεται για την συλλογή στοιχείων επί των δυνατοτήτων για στρατηγικές θαλάσσιες μεταφορές των Συμμετεχόντων, καθώς και επί της διαθεσιμότητας για εμπορικά ναυλωμένα μέσα για θαλάσσιες μεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο. β. Το ΑΜSCC περαιτέρω ευθύνεται για τη συλλογή στοιχείων επί των απαιτήσεων για στρατηγικές θαλάσσιες μεταφορές, με σκοπό την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ανάγκης ή ελλείμματος, όποτε αυτά εντοπίζονται. γ. Βάσει των συλλεχθέντων στοιχείων και κατόπιν αιτήματος, το ΑΜSCC θα προσφέρει τη συμβουλή του ως προς το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά οι δυνατότητες στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών. δ. Μόλις υποβληθεί κάποιο αίτημα, το ΑΜSCC θα διεξάγει ενέργειες υπό την τελική έγκριση του Συμμετέχοντος, προκειμένου να εκπληρώσει τις απαιτήσεις για τα μέσα μεταφοράς και τις υπηρεσίες. ε. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ναύλωσης και ενεργοποίησης της σύμβασης μεταξύ του αιτούντος Συμμετέχοντος και του πλοιοκτήτη, ο αιτών Συμμετέχων θα ευθύνεται για την εκτέλεση της σύμβασης, ενώ το ΑΜSCC θα ευθύνεται για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των προμηθευόμενων μέσων μεταφοράς και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες του αιτούντα Συμμετέχοντα. στ. Το ΑΜSCC ευθύνεται για την παροχή στους Συμμετέχοντες όλων των απαραίτητων δεδομένων σχετικά με τις απαιτήσεις για στρατηγικές θαλάσσιες μεταφορές και την ελεύθερη χωρητικότητα. ζ. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες ναύλωσης, τα αιτήματα ναύλωσης, την πληρωμή των μέσων μεταφοράς, την παρακολούθηση των πλοίων και τη διαχείριση της ελεύθερης χωρητικότητας περιλαμβάνονται στην επακολουθούσα ΤΣ. 4.2. Κράτος Υποδοχής Το Κράτος Υποδοχής: α. παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη, όσον αφορά πόρους, μέσα, υπηρεσίες και διευκολύνσεις για την κανονική λειτουργία του ΑΜSCC. β. έχει προσδιορίσει τις δικές του αρμόδιες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, που ευθύνονται για την υποστήριξη των λειτουργιών του ΑΜSCC. γ. θα παρακρατεί τον έλεγχο επί των δικών του πόρων, εκτός εάν ο έλεγχος αυτός αποδεσμευτεί. δ. προσφέρει στον άλλο Συμμετέχοντα την προαιρετική δυνατότητα για τη συμμετοχή ενός αξιωματικού συνδέσμου στο ΑΜSCC, όπου είναι κατάλληλο, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας επιχείρησης και/ή μιας άσκησης. Το Κράτος Υποδοχής επίσης προσφέρει στον Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας μια θέση στο ΑΜSCC σε διετή κυλιόμενη βάση, όποτε θα υπάρχει κάποια θέση διαθέσιμη. ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 5.1. Όλες οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που παρέχονται ή δημιουργούνται σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο θα αποθηκεύονται, διαχειρίζονται, μεταβιβάζονται και διαφυλάσσονται από τους Συμμετέχοντες σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και κανονισμούς. Αυτή η προστασία θα είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και διαδικασίες του ΝΑΤΟ και/ή της Ε. Ε. Οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνουν ο ένας τον άλλον για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που απορρέουν από τους εθνικούς τους νόμους και κανονισμούς όταν πραγματοποιείται μεταβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών. 5.2. Οι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του ΑΜSCC θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε6.1. Οι προμήθειες και όλες οι επιχειρησιακές δραστηριότητες (σύμφωνα με την παρ.4.1) παρέχονται από το ΑΜSCC, χωρίς χρέωση στο Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας, καθώς χρηματοδοτούνται από το Κράτος Υποδοχής. 6.2. Τα λειτουργικά έξοδα του ΑΜSCC χρηματοδοτούνται από το Κράτος Υποδοχής. 6.3. Οι Συμμετέχοντες θα καταβάλουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τη συμμετοχή του προσωπικού τους στο ΑΜSCC. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ως άνω έξοδα θα καθοριστούν στην ΤΣ. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε7.1. Απαιτήσεις και ευθύνες που προκύπτουν σε σχέση με την εκτέλεση του παρόντος Μνημονίου θα ρυθμίζονται σύμφωνα με το Άρθρο VΙΙΙ της ΝΑΤΟ SΟFΑ. 7.2. Το ΑΜSCC δεν έχει καμία ευθύνη για την εκτέλεση των συμβάσεων που υπογράφονται στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου ή για τυχόν θανατηφόρο περιστατικό, τραυματισμό ή ζημία που προκαλείται στο Τσεχικό προσωπικό ή περιουσία, κατά την μεταφορά, σύμφωνα με τις συμβάσεις αυτές. ΤΜΗΜΑ ΟΚΤΩΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 8. Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση του παρόντος Μνημονίου θα επιλύεται μόνο με συνεννόηση μεταξύ των Συμμετεχόντων και δεν θα παραπέμπεται σε εθνικό ή διεθνές δικαστήριο, ούτε σε κανέναν άλλο τρίτο, για επίλυση. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε9. Το παρόν Μνημόνιο μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, έγγραφα, με αμοιβαία συναίνεση των Συμμετεχόντων. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ σύμφωνα με το Τμήμα 10.1. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ10.1. Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία, κατά την οποία το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας θα ενημερώσει Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας ότι όλες οι απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες για την θέση του σε ισχύ έχουν ολοκληρωθεί. Θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι οι Συμμετέχοντες αποφασίσουν διαφορετικά. 10.2. Η εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου εξαρτάται από τη σύναψη της σχετικής ΤΣ. 10.3. Το παρόν Μνημόνιο μπορεί να λήξει με αμοιβαία συναίνεση των Συμμετεχόντων, οποτεδήποτε. 10.4. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων μπορεί να καταγγείλει το παρόν Μνημόνιο, παρέχοντας έγγραφη ειδοποίηση προς τον άλλο Συμμετέχοντα. Σε αυτή την περίπτωση, το Μνημόνιο θα λήξει έξι μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης της ειδοποίησης ή μετά την εκτέλεση οποιωνδήποτε συμβάσεων έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου, οποιοδήποτε γεγονός λάβει χώρα μεταγενέστερα. Μετά την ημερομηνία παράδοσης της ειδοποίησης, δεν θα υπογραφούν νέες συμβάσεις στο πλαίσιο στου παρόντος Μνημονίου. 10.5. Ανεξάρτητα από τη λήξη του παρόντος Μνημονίου, οι διατάξεις των Τμημάτων 5, 6 και 7 αυτού θα παραμείνουν σε ισχύ, μέχρι να τακτοποιηθούν οριστικά όλες οι υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αυτά. Συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα, στην αγγλική γλώσσα, ένα για κάθε Συμμετέχοντα. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2007 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ Υποστράτηγος Υποστράτηγος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΡΑVΕLl JΕVULΑ Δντής Γ Κλάδου/ΓΕΕΘΑ Δντής Τμημ. Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΤο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας, οτο εξής αναφερόμενοι ως «οι Συμμετέχοντες». ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν την ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων δυνάμεών τους υπό το πνεύμα της συνεργασίας για τη χρήση των δυνατοτήτων των Στρατηγικών θαλάσσιων Μεταφορών, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν βασικούς διακανονισμούς για την κατάλληλη παροχή των δυνατοτήτων των Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το «Μνημόνιο Κατανόησης» (στο εξής αναφερόμενο ως «Μνημόνιο») μεταξύ τους σχετικά με τη συνεργασία με το Πολυεθνικό Κέντρο Αθηνών για τον Συντονισμό των Θαλάσσιων Μεταφορών (ΑΜSCC), ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ: ΤΜΗΜΑ 1ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο σκοπός της παρούσας Τεχνικής Συμφωνίας (ΤΣ) είναι να ορίσει τους πρόσθετους διακανονισμούς και διαδικασίες που έχουν εφαρμογή στη συνεργασία των Συμμετεχόντων με το ΑΜSCC. Οι διατάξεις που ήδη περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα ΤΣ και τα σχετικά Παραρτήματά της. Τα Παραρτήματα της παρούσας ΤΣ από το «Α» έως το «Η» ρυθμίζουν συγκεκριμένα θέματα, τα οποία πρέπει να έχουν εφαρμογή στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτά τα Παραρτήματα συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΤΣ. Άλλα Παραρτήματα μπορεί να προστεθούν με αμοιβαία συναίνεση. ΤΜΗΜΑ 2ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2. Τα οικονομικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση των δυνατοτήτων και υπηρεσιών του ΑΜSCC, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 του σχετικού Μνημονίου, ορίζονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας ΤΣ. ΤΜΗΜΑ 3ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΚΑΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ 3.1. Τα Σημεία Επαφής για τις διαδικασίες παραγγελιών μεταφοράς ορίζονται στο Παράρτημα «Β» της παρούσας ΤΣ. Οποιαδήποτε αίτηση για δυνατότητα θαλάσσιας μεταφοράς θα υποβάλλεται από το Σημείο Επαφής της Τσεχίας στο ΑΜSCC για λεπτομερή αξιολόγηση. 3.2. Το αίτημα θαλάσσιας μεταφοράς θα γίνεται σύμφωνα με το έντυπο που ορίζεται στο παράρτημα «Γ». Το ΑΜSCC μπορεί να παρέχει πρόσθετα έντυπα, όπου θεωρείται απαραίτητο, προκειμένου να διευκολύνει τον αιτούντα Συμμετέχοντα να συμπληρώσει το αίτημα θαλάσσιας μεταφοράς. 3.3. Το ΑΜSCC, μέσω της Διεύθυνσης Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών (Δ.Θ.Κ.Μ.) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας του Κράτους Υποδοχής θα διεξάγει διαγωνισμούς όπως περιγράφονται στο Παράρτημα «Δ» προκειμένου να αποκτήσει τα απαιτούμενα μέσα μεταφοράς. 3.4. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαγωνισμού, οι συμβάσεις μίσθωσης (ναυλοσύμφωνα) θα εγκρίνονται και θα υπογράφονται στην Αγγλική γλώσσα από τους Τσέχους αντιπροσώπους, απευθείας με τον πλοιοκτήτη. Ένα αντίγραφο κάθε σύμβασης μίσθωσης (ναυλοσύμφωνου) θα παρέχεται από την Τσέχο Συμμετέχοντα στο ΑΜSCC για επίτευξη παρακολούθησης. 3.5. Ο Αιτών Συμμετέχων είναι ο ναυλωτής του σκάφους/σκαφών και ευθύνεται για την καλή εκτέλεση του ναυλοσύμφωνου. Ο Αιτών Συμμετέχων, μετά από την καλή εκτέλεση του ναυλοσύμφωνου, θα εξοφλεί απευθείας τον πλοιοκτήτη. Το ΑΜSCC θα παρακολουθεί τα ναυλωθέντα σκάφη για λογαριασμό του ναυλωτή αυτών. 3.6. Λεπτομέρειες σχετικά με ζητήματα των συμβάσεων και τη χρήση διαθέσιμης χωρητικότητας ορίζονται στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας ΤΣ. ΤΜΗΜΑ 4ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4.1. Μια Συμβουλευτική Επιτροπή θα ιδρυθεί με τη συμμετοχή αντιπροσώπων όλων των Κυβερνήσεων/ Υπουργείων Άμυνας/Διεθνών Οργανισμών, οι οποίοι έχουν υπογράψει ένα σχετικό Μνημόνιο για συνεργασία στις θαλάσσιες μεταφορές με το ΑΜSCC. 4.2. Η Συμβουλευτική Επιτροπή θα επεκταθεί με τη συνεργασία περισσότερων Κυβερνήσεων/Υπουργείων Άμυνας/ Διεθνών Οργανισμών με το ΑΜSCC. 4.3. Η Συμβουλευτική Επιτροπή θα ευθύνεται για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για τις δραστηριότητες και στόχους που έχουν σχέση με την πρόνοια για την ικανότητα στις θαλάσσιες μεταφορές. 4.4. Οι συνελεύσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής θα λαμβάνουν χώρα κατόπιν αιτήσεως οποιασδήποτε προαναφερόμενης Κυβερνήσεως /Υπουργείου Άμυνας/ Διεθνούς Οργανισμού. ΤΜΗΜΑ 5ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΜSCC 5. Διαδικασίες για τη συνεισφορά επάνδρωσης αναλύονται στο Παράρτημα «ΣΤ», μαζί με ένα οργανόγραμμα του ΑΜSCC με διακριτούς ρόλους και καθήκοντα, καθώς και καθορισμένες θέσεις για τους εκπροσώπους όλων των Κυβερνήσεων/Υπουργείων Άμυνας/ Διεθνών Οργανισμών που συνεργάζονται με το ΑΜSCC. ΤΜΗΜΑ 6ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΑΥΛΩΘΕΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 6. Οι αρχές και οι διαδικασίες που πρόκειται να εφαρμοστούν από τις συμμετέχουσες ναυτιλιακές εταιρίες, τον Αιτούντα Συμμετέχοντα και το ΑΜSCC, προκειμένου να παρακολουθούνται τα ναυλωθέντα μέσα μεταφοράς, αναλύονται στο Παράρτημα «Ζ». Το αναφερόμενο έργο πρέπει να επιτευχθεί με εκτεταμένη χρήση εμπορικών επικοινωνιακών διαύλων (τηλέφωνο, φαξ, τέλεξ, δεδομένα κλπ.) καθώς και υπάρχοντα στρατιωτικά συστήματα σύμφωνα με τα πρότυπα ΝΑΤΟ/Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ 7ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 7. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις της παρούσας ΤΣ σε οποιοδήποτε χρόνο. Κάθε τέτοια τροποποίηση, εκτός από τροποποιήσεις στο Παράρτημα «Β», θα τίθεται σε ισχύ όταν γίνει εγγράφως αποδεκτή από τον έτερο Συμμετέχοντα. ΤΜΗΜΑ 8ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 8.1. Η παρούσα ΤΣ θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής της, αλλά όχι πριν την ημερομηνία, κατά την οποία το Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ. Θα παραμείνει σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα το Μνημόνιο παραμείνει σε ισχύ ή μέχρι οι Συμμετέχοντες να αποφασίσουν διαφορετικά. 8.2. Η παρούσα ΤΣ μπορεί να λήξει με αμοιβαία συναίνεση των Συμμετεχόντων σε οποιονδήποτε χρόνο. 8.3. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να καταγγείλει την παρούσα ΤΣ με την παροχή γραπτής ειδοποίησης στον έτερο Συμμετέχοντα. Σε αυτή την περίπτωση, η ΤΣ θα τερματιστεί έξι μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποιήσεως ή μετά την ολοκλήρωση όποιων συμβάσεων είχαν υπογραφεί στο πλαίσιο του Μνημονίου, οποιοδήποτε συμβεί μεταγενέστερα. Μετά την ημερομηνία παραλαβής την ειδοποιήσεως καμία νέα σύμβαση δεν θα υπογραφεί στο πλαίσιο του Μνημονίου. Συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα στην αγγλική γλώσσα, ένα για κάθε Συμμετέχοντα. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2007 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ Υποστράτηγος Υποστράτηγος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΡΑVΕLl JΕVULΑ Δντής Γ Κλάδου/ Δντής Τμημ. Υποστήριξης ΓΕΕΘΑ ΥΠΕΘΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠαράρτημα Α: Οικονομικά Θέματα Παράρτημα Β: Σημεία Επαφής Παράρτημα Γ: Αίτημα Θαλάσσιας Μεταφοράς Παράρτημα Δ: Διαδικασίες Ναύλωσης Παράρτημα Ε: Συμβατικά Θέματα και Χρήση Διαθέσιμης Χωρητικότητας Παράρτημα ΣΤ: Θέματα Επάνδρωσης Παράρτημα Ζ: Επικοινωνίες, Παρακολούθηση και Γενικές Πληροφορίες Παράρτημα Η: Ορολογία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τα λειτουργικά έξοδα του ΑΜSCC χρηματοδοτούνται από το Κράτος Υποδοχής όπως αναφέρεται στην παρ. 6.2 του Μνημονίου. Ο λειτουργικός προϋπολογισμός του ΑΜSCC υπολογίζεται σε ευρώ. 2. Επιπρόσθετα στην υποστήριξη που αναλύεται στο Μνημόνιο, το Κράτος Υποδοχής θα παρέχει δωρεάν: α. ασφάλεια β. τις απαραίτητες κάρτες ταυτότητας, πάσο ασφαλείας και πάσο για τα εξαρτώμενα μέλη, γ. ιατρική περίθαλψη που παρέχεται σε επίπεδο Ελληνικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) δ. οδοντιατρική περίθαλψη που παρέχεται σε επίπεδο ΓΕΕΘΑ ε. ελέγχους και προφυλάξεις για υγιεινή και ασφάλεια, στ. πυροπροστασία, ζ. χρεώσεις επικοινωνίας μέσω στρατιωτικών δικτύων, η. έντυπα του Κράτους Υποδοχής και στρατιωτικές εκδόσεις. 3. Υποστήριξη που παρέχεται από το Κράτος Υποδοχής: α. Χώροι Εργασίας: (1) συντήρηση χώρου γραφείων (2) συγκεκριμένες υπηρεσίες στο χώρο γραφείων του ΑΜSCC (3) παροχές, οι οποίες περιλαμβάνουν ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ύδρευση και αποχέτευση, (4) καθαριότητα γραφείων, η οποία περιλαμβάνει παράθυρα, ανακύκλωση, απεντομώσεις και κάδους απορριμμάτων. β. Εξοπλισμός: (1) χώρους αποθήκευσης, (2) παροχή και συντήρηση επίπλωσης ασφάλειας, (3) παροχή και συντήρηση φωτοτυπικών διευκολύνσεων, (4) εξοπλισμός γραφείου, (5) φωτοαναπαραγωγικές και φωτογραφικές υπηρεσίες, (6) παροχή και συντήρηση συσκευών τηλεφώνων και φαξ, (7) παροχή και συντήρηση εξοπλισμού υπολογιστών, γ. Έξοδα υλικών και διοικητικά έξοδα: (1) αναλώσιμες προμήθειες γραφείου, οι οποίες περιλαμβάνουν χαρτί, λέιζερ tοners και εκτυπωτές. (2) έξοδα επικοινωνίας εμπορικών συστημάτων, περιλαμβάνοντας ταχυδρομικές χρεώσεις για το ΑΜSCC και σύνδεση Διαδικτύου, (3) δαπάνες ταξιδίου, εκτός από επιδόματα διαβίωσης, σε διατεταγμένη υπηρεσία του ΑΜSCC, (4) εκπαιδευτικά τμήματα του Κράτους Υποδοχής, απαραίτητα για τη λειτουργία του ΑΜSCC, (5) περιοδικά, (6) δημόσιες σχέσεις/ενημέρωση. 4. Η παρακάτω υποστήριξη θα παρασχεθεί στο Τσεχικό προσωπικό που θα τοποθετηθεί στο ΑΜSCC από το Υπουργείο Άμυνας της Τσεχίας, σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία και κανονισμούς, χωρίς αποζημίωση από τον προϋπολογισμό του ΑΜSCC: α. πληρωμές και επιδόματα, β. κατοικία, γ. επιδόματα διαβίωσης, δ. προεργασιακή εκπαίδευση, περιλαμβάνοντας σειρά μαθημάτων ΝΑΤΟ, ε. εθνικά εκπαιδευτικά μέτρα (εκπαιδευτικά τμήματα σταδιοδρομίας/τακτική εκπαίδευση), στ. διοίκηση προσωπικού, ζ. μακροπρόθεσμη ιατρική περίθαλψη, η. μακροπρόθεσμη οδοντιατρική περίθαλψη, θ. ειδικό επαγγελματία για ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη, ι. έξοδα μετακίνησης προς και από τον τόπο κατοικίας, ια. ταχυδρομικά τέλη για εθνικές υποθέσεις. ιβ. χρεώσεις επικοινωνίας για εθνικές υποθέσεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ Τα Σημεία Επαφής είναι τα εξής: 1. Κράτος Υποδοχής ΑΜSCC -Διευθυντής Στρατόπεδο Παπάγου 15569 Χολαργός, Αθήνα Ελληνική Δημοκρατία Τηλ. 0030-210-657-1742 email: amscc.dir@οtenet.gr 2. Δημοκρατία της Τσεχίας Διεύθυνση Λογιστικής και Ιατρικής Υποστήριξης Κέντρο Συντονισμού Μετακινήσεων Cοl. Μartin Stοchl - Αναπληρωτής Διευθυντής VΖ 3818 Βοieslaνska 929 CΖ-25002 Stara Βοleslaν Τηλ. 420 973 230 929 Φαξ 420 973 230 920 email: nmcc@army.cz ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΙΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 Τα Σημεία Επαφής παρέχουν στο ΑΜSCC τις πληρέστερες λεπτομέρειες των αιτημάτων τους. Το αίτημα περιλαμβάνει, γενικά, τις εξής πληροφορίες: α. Δρομολόγιο (1) Λιμένα Επιβίβασης {2) Λιμένα Αποβίβασης (3) Περιορισμούς στην αναμενόμενη πορεία β. Χρονικό διάστημα για την εκτέλεση της σύμβασης (εάν υπάρχει) γ. Αιτιολογία για επείγουσα διαδικασία, προκειμένου να δικαιολογηθούν διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για εθνικό με συνοπτικές διαδικασίες διαγωνισμό. δ. Επιβάτες (Συνοδούς και/ή Τεχνικό Προσωπικό): αριθμό και βαθμό. ε. Φορτίο (1) Μήκος σε μέτρα (2) Είδος Φορτίου - οι περιοριστικοί παράγοντες του πλοίου πρέπει να αναφέρονται (πλάτος διαδρόμου, ύψος καταστρώματος και μέγιστη πίεση αντοχής καταστρώματος, δυνατότητα ράμπας φόρτωσης, ηλεκτρικό ρεύμα για καταψυκτικούς χώρους/ κοντέινερς. Αναλυτικός κατάλογος του εξοπλισμού ο οποίος πρόκειται να μεταφερθεί, με συγκεκριμένο βάρος και διαστάσεις, πρέπει να ακολουθήσει, το συντομότερο δυνατό. (3) Όγκος/Διαστάσεις (4) Στοιχεία επικίνδυνων υλικών που θα περιλαμβάνονται στο φορτίο, κατηγορία κινδύνου, ποσότητα/καθαρό βάρος εκρηκτικών, εάν έχει εφαρμογή. (5) Αναλυτική αξία φορτίου για πλοιοκτησιακές διαδικασίες (π. χ. ασφάλιση) (6) Χρόνος, μέσα στον οποίο θα πρέπει να λάβει χώρα η φόρτωση (ημερομηνία/ώρα). Ώρες ενάρξεως και πέρατος. (7) Απαιτούμενη και/ή τελευταία ημερομηνία παράδοσης ή ελάχιστη ταχύτητα του πλοίου. (8) Ποιος είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελεί φόρτωση/εκφόρτωση του πλοίου. (9) Ποιος είναι εξουσιοδοτημένος να προσδένει/ασφαλίζει το φορτίο. (10)Διευκρινιστικές παρατηρήσεις. στ. Υπολογιζόμενο (κατ’ εκτίμηση) ποσό του κόστους της σύμβασης. ζ. Σχέδιο σύμβασης, το οποίο να περιλαμβάνει τεχνικούς όρους και όρους της σύμβασης, εάν είναι δυνατό. 2. Τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται κατά προτίμηση μέσω CRΟΝΟS ή με φαξ ή e-mail στην Αγγλική γλώσσα και η παραλαβή τους θα επιβεβαιώνεται μέσω των ίδιων τρόπων επικοινωνίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ Οποιαδήποτε αίτηση για δυνατότητα θαλάσσιας μεταφοράς θα υποβάλλεται από τον Αιτούντα Συμμετέχοντα (Ναυλωτή) μέσω εξουσιοδοτημένων καθιερωμένων διαύλων επικοινωνίας προς το ΑΜSCC, για λεπτομερή αξιολόγηση. Κατόπιν, η απαίτηση για μέσα (σκάφη) θα αποστέλλεται στην Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών (Δ.Θ.Κ.Μ.) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας του Κράτους Υποδοχής. Η προμήθεια, για λογαριασμό του Αιτούντος Συμμετέχοντος (Ναυλωτή) θα γίνεται από την ως άνω Διεύθυνση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέσσερις διαφορετικές διαδικασίες ναύλωσης μέσω της Διεύθυνσης Κρατικών Θαλασσίων Μεταφορών περιγράφονται παρακάτω. Οι πρώτες δύο είναι σύμφωνες με την εθνική νομοθεσία του Κράτους Υποδοχής (Νόμοι 4442/29, 1316/38, 3257/04), οι οποίες είναι εναρμονισμένες με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι άλλες δύο θα λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία. 1. Ανοικτός διαγωνισμός Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους Υποδοχής, οποιοσδήποτε διαγωνισμός θα ανακοινώνεται ευρέως στα εθνικά μέσα ενημέρωσης (σε τουλάχιστον τρεις εφημερίδες) και την Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 2. Περιορισμένος διαγωνισμός Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις επείγοντος, όταν πρέπει να αναληφθούν άμεσες ενέργειες. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αιτιολογείται από τον Αιτούντα Συμμετέχοντα. Σε αυτή την περίπτωση, η ανακοίνωση περιορίζεται στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στις Ελληνικές Ναυτιλιακές Ενώσεις και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. (Η διαδικασία αυτή απαιτεί ανακοίνωση τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού). 3. Διαγωνισμός βάσει της Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Διαπραγματεύσεις Σύμφωνα με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία. 4. Διαπραγματεύσεις στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύμφωνα με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Τεχνικοί όροι και όροι σύμβασης Οι τεχνικοί όροι και όροι σύμβασης θα ορίζονται σε σχέδιο σύμβασης, το οποίο μπορεί να επισυνάπτεται στο Αίτημα Θαλάσσιας Μεταφοράς (Παράρτημα Γ). 2. Όροι Πληρωμής Η πληρωμή πρέπει να γίνεται από τον Τσέχο Συμμετέχοντα, χωρίς καμία ανάμιξη του ΑΜSCC, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 3. Εκτέλεση συμβάσεων μίσθωσης Ο Τσέχος Συμμετέχων ευθύνεται για την εκτέλεση των συμβάσεων μίσθωσης. 4. Ασφάλεια Πλοίου Ο Κυβερνήτης/Πλοίαρχος του πλοίου είναι η τελική εξουσία για οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του πλοίου. 5. Στοίβαξη και μεταφορά επικίνδυνων Φορτίων Η στοίβαξη και μεταφορά επικίνδυνων φορτίων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως αυτοί εφαρμόζονται: α. Διεθνείς Ναυτιλιακούς Κανονισμούς Επικίνδυνων Αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών επικίνδυνων αγαθών σε πλοία,) ή τους εθνικούς κανονισμούς, εάν είναι περισσότερο αυστηροί. β. Εκδόσεις ΝΑΤΟ (π.χ. SΤΑΝΑG 4441 «Εγχειρίδιο Αρχών Ασφαλείας του ΝΑΤΟ για τη Μεταφορά Στρατιωτικών Πυρομαχικών και Εκρηκτικών») 6. Χρήση διαθέσιμης χωρητικότητας Ο Τσέχος Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει την διαθέσιμη χωρητικότητα των ναυλωθέντων σκαφών σε τρίτους, οι οποίοι συμμετέχουν σε Νατοϊκές/Ευρωπαϊκές (στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή άλλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, βάσει εντολής των Ηνωμένων Εθνών και/ή ασκήσεων, έναντι αποζημίωσης. Σε περίπτωση προσφοράς διαθέσιμης χωρητικότητας, η διαχείριση θα αναλαμβάνεται από το ΑΜSCC. Οι Συμμετέχοντες θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για τη διαθέσιμη χωρητικότητα των σκαφών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ 1. Ο κατάλογος επάνδρωσης του ΑΜSCC αποτελείται από 15 άτομα προσωπικό συνολικά. Το Κράτος Υποδοχής διατηρεί μόνιμα το δικαίωμα να καλύψει τουλάχιστον τη θέση του Διοικητή ΑΜSCC, του Συμβούλου του Διοικητή ΑΜSCC (Αξιωματικός του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος) και τις θέσεις του Κλάδου Υποστήριξης. Το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας διατηρεί μόνιμα το δικαίωμα να καλύψει τη θέση του Υποδιοικητή/Διευθυντή Επιτελείου. Οι υπόλοιπες θέσεις μπορούν να παρασχεθούν στις Κυβερνήσεις/Υπουργεία Άμυνας/Διεθνείς Οργανισμούς που συμμετέχουν στο ΑΜSCC, κατόπιν αιτήματος και έγκρισης από το Κράτος Υποδοχής. 2. Η φυσιολογική διάρκεια θητείας στο ΑΜSCC είναι 2 έτη. Μια συνύπαρξη τριών εβδομάδων με τον προκάτοχο είναι σημαντική για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης. Ο διορισμός προσωπικού που μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ή να προαχθεί κατά τη διάρκεια της τοποθετήσεώς του στο ΑΜSCC, πρέπει να αποφεύγεται. 3. Τοποθέτηση Μόνιμου Προσωπικού α. Η τοποθέτηση θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του Τσέχου Συμμετέχοντα και του Κράτους Υποδοχής. β. Ο Τσέχος Συμμετέχων θα στέλνει στο Κράτος Υποδοχής μια «Επιστολή Πρόθεσης Τοποθέτησης» η οποία θα περιλαμβάνει: όνομα - βαθμό βιογραφικό σημείωμα χρονική περίοδο τοποθέτησης. γ. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την παραλαβή της Επιστολής Πρόθεσης Τοποθέτησης, το Κράτος Υποδοχής θα παρέχει απάντηση για την αποδοχή της τοποθέτησης. δ. Μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής επιστολών, το προσωπικό του Τσέχου Συμμετέχοντα μπορεί να παρουσιαστεί στο ΑΜSCC. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ 1: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜSCC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1 Όροι της σύμβασης σχετικά με την παρακολούθηση α. Προκειμένου το ΑΜSCC να ασκήσει τα καθήκοντά του επί της παρακολούθησης των μέσων μεταφοράς, οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν από τον διαχειριστή, πράκτορα ή πλοίαρχο του σκάφους πριν τον απόπλου: (1) Ταυτότητα πλοίου (όνομα, διακριτικό κλήσεως, αριθμός αναγνώρισης ΙΜΟ ή αριθμός ΜΜSΙ). (2) Όνομα, στοιχεία αξιωματικού ασφαλείας πλοίου και αξιωματικού ασφαλείας εταιρίας. (3) Κατάλογος πληρώματος και συνολικός αριθμός επιβαινόντων στο σκάφος (4) Προβλεπόμενος χρόνος ταξιδίου από τον λιμένα επιβίβασης και προβλεπόμενος χρόνος άφιξης στον λιμένα αποβίβασης. β. Ο Πλοίαρχος του πλοίου πρέπει να στέλνει, κάθε δώδεκα ώρες, μειούμενες σε έξι ώρες εάν το επιβάλλουν συγκεκριμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις, ένα σήμα στο ΑΜSCC, με σκοπό την ενημέρωσή του για τη θέση του πλοίου και την καλή κατάσταση του φορτίου, καθώς και την υπολογιζόμενη ημερομηνία/ώρα άφιξης στον επόμενο λιμένα. Ο Πλοίαρχος έχει επίσης την υποχρέωση να αναφέρεται άμεσα στο ΑΜSCC οποιοδήποτε περιστατικό ή ατύχημα το οποίο επηρεάζει την ασφάλεια του πλοίου, οποιοδήποτε περιστατικό ή ατύχημα το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου ή οποιαδήποτε κατάσταση ικανή να οδηγήσει σε θαλάσσια ρύπανση. 2. Ενημέρωση για τα Ναυλωθέντα Πλοία που αποστέλλεται από το ΑΜSCC Το ΑΜSCC θα παρέχει στον Τσέχο Συμμετέχοντα όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα ναυλωθέντα πλοία (όνομα, εθνικότητα, διεθνές όνομα καταχώρησης, προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης/άφιξης, θέση, καλή κατάσταση φορτίου, ημερομηνίες/ώρες προβλεπόμενης διέλευσης από συγκεκριμένα υποδεδειγμένα σημεία, ταχύτητα, διαθέσιμα συστήματα τηλεπικοινωνιών, στοιχεία επικεφαλής αξιωματικού, τηλέφωνο/φαξ, e-mail κλπ.) όσο το δυνατό συντομότερα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΟΡΟΛΟΓΙΑΟι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ΤΣ έχουν την παρακάτω έννοια: 1. Παρακολούθηση α. Η παρατήρηση της πορείας του σκάφους, με χρήση των ημερησίων αναφορών που παρέχονται από τον Πλοίαρχο του σκάφους ο οποίος εξασφαλίζει ότι το ταξίδι συνεχίζεται χωρίς κανένα πρόβλημα που να επηρεάζει την ασφάλεια του πλοίου και του φορτίου. β. Η σύνδεση του πλοίου και του ναυλωτή με συμμαχικά έθνη ή σχετικούς διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ηνωμένα Έθνη, ΝΑΤΟ ή Ε.Ε.) υπεύθυνα για να παρέχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες ή/και πιθανή προστασία κατά τη διάρκεια του θαλάσσιου ταξιδιού και αγκυροβολίας, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδρομής του πλοίου. 2. Φορτίο Το φορτίο μπορεί να αποτελείται από αεροσκάφη, οχήματα ή άλλα υλικά, στα οποία περιλαμβάνονται επικίνδυνα υλικά, τη μετακίνηση των οποίων ζήτησε ο Αιτών Συμμετέχων. 3. Επιβάτες Το προσωπικό που είναι εξουσιοδοτημένο να επιβιβασθεί στο σκάφος.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς των κυρουμένων Μνημονίου Κατανόησης και Τεχνικής Συμφωνίας αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 10.1 του Τμήματος 10 του Μνημονίου Κατανόησης και της παραγράφου 8.1 του Τμήματος 8 της Τεχνικής Συμφωνίας. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία