ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3802

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-09-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-09-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-09-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Πρωτοκόλλου ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που, ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την ανταλλαγή πληροφοριών, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 18 Σεπτεμβρίου 2007, το κείμενο του οποίου στην ελληνική, αγγλική και αρμενική γλώσσα έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ Η Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών του Ελληνικού ΓΕΕΘΑ και το Τμήμα Στρατιωτικών Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας, καλούμενοι παρακάτω «Μέρη», έχοντας κοινό ενδιαφέρον στην Άμυνα και αναγνωρίζοντας τα οφέλη που απορρέουν από την ανταλλαγή στρατιωτικών πληροφοριών σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος έχουν συμφωνήσει ως εξής: Άρθρο 1ο ΣκοπόςΑυτό το Πρωτόκολλο στοχεύει στον προσδιορισμό των αρχών και διαδικασιών ανταλλαγής στρατιωτικών πληροφοριών μεταξύ των Μερών. Άρθρο 2ο Ανάθεση Υλοποίησης Τα Μέρη αναθέτουν την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου ως εξής: - Η Αρμενική πλευρά στο Τμήμα Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Αρμενίας. Η Ελληνική πλευρά στη Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες θα αναφέρονται εφεξής ως εξουσιοδοτημένα όργανα. Άρθρο 3ο Θέματα Συνεργασίας Οι τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο Μερών θα είναι: • Πολιτικοστρατιωτικές εξελίξεις στα Βαλκάνια, Β. Αφρική και Μ. Ανατολή. • Πολιτικοστρατιωτικές και οικονομικές εξελίξεις στις δημοκρατίες της περιοχής του Καυκάσου και της Κασπίας Θάλασσας. • Ασύμμετρες απειλές και τρομοκρατικές ενέργειες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο (ομάδες, οργανώσεις, εξοπλισμός, εκπαίδευση, χρηματοδότηση και επιχειρήσεις). • Στρατιωτικές πληροφορίες άλλων περιοχών όπως από κοινού συμφωνήθηκε από τα μέρη. • Πληροφορίες ηλεκτρονικής τρομοκρατίας. • Άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος Άρθρο 4ο Καθήκοντα των Μερών Τα Μέρη θα συνεισφέρουν μέσω των δραστηριοτήτων τους στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και την αποτελεσματικότητα των κοινών δράσεων. Τα εξουσιοδοτούμενα Όργανα θα συντάσσουν ανά έτος κατάσταση με θέματα πληροφοριών και οργανωτικά θέματα που θα επιθυμούν να αντιμετωπίσουν. Τα εξουσιοδοτούμενα Όργανα θα προετοιμάζουν και θα υλοποιούν κοινές δραστηριότητες για την συλλογή βασικών πληροφοριών για θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας της Ελλάδας και της Αρμενίας. Τα εξουσιοδοτούμενα Όργανα οργανώνουν και διεξάγουν συναντήσεις εργασίας ειδικών. Το εξουσιοδοτημένο Όργανο της Αρμενικής Πλευράς Παρέχει στο εξουσιοδοτημένο Όργανο της Ελληνικής πλευράς, διαθέσιμες πληροφορίες σύμφωνα με κατάσταση θεμάτων που από κοινού συμφωνούνται. Βοηθά το εξουσιοδοτημένο Όργανο της Ελληνικής πλευράς στο σχεδιασμό, την προετοιμασία και υλοποίηση επιχειρήσεων πληροφοριών για θέματα που θα συμφωνηθούν από κοινού. Σύμφωνα με την κατάσταση θεμάτων που από κοινού συμφωνούνται, παρέχει στο εξουσιοδοτημένο Όργανο της Ελληνικής πλευράς διαθέσιμες πληροφορίες και σε περίπτωση που αφορά μεμονωμένα άτομα κατόπιν ελέγχουν των αρχείων της Αρμενικής πλευράς. • Το εξουσιοδοτημένο Όργανο της Ελληνικής πλευράς Υλοποιεί δραστηριότητες στα πλαίσια του παρόντος Πρωτοκόλλου. Σχεδιάζει και συμφωνεί με το εξουσιοδοτημένο Όργανο της Αρμενικής πλευράς την υλοποίηση αυτών των πληροφοριακών επιχειρήσεων που μπορεί να αφορούν τα ενδιαφέροντα και των δύο κρατών. Παρέχει στο εξουσιοδοτημένο Όργανο της Αρμενικής πλευράς διαθέσιμες πληροφορίες σύμφωνα με την κατάσταση των θεμάτων που από κοινού συμφωνούνται. Βοηθά το εξουσιοδοτημένο Όργανο της Αρμενικής πλευράς στην ανάπτυξη της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών της. Άρθρο 5ο Μέσα και Τρόποι Ανταλλαγής Πληροφοριών Η ανταλλαγή των πληροφοριών θα γίνεται μέσω κρύπτο - ηλεκτρονικών μέσων που εξασφαλίζουν αμεσότητα. Τα παραπάνω κρύπτο- ηλεκτρονικά μέσα θα παρασχεθούν και θα εγκατασταθούν από τη Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών με δικά της έξοδα αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Πρωτοκόλλου παραμένοντας ιδιοκτησία της Διακλαδικής Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών. Επιπλέον τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών μπορεί να είναι: • Μέσω των ΑΚΑΜ • Κατά την διάρκεια επισκέψεων των Μερών • Μέσω Ομάδων Εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού των δύο Υπηρεσιών που θα συγκροτούνται ετησίως στο Έρεβαν και την Ελλάδα σε εναλλασσόμενη βάση. Άρθρο 6ο Διαδικασίες και Λεπτομέρειες που αφορούντη σύγκληση των Ομάδων Εργασίας Ημερομηνίες διεξαγωγής των συνομιλιών των Ομάδων Εργασίας θα συμφωνούνται τουλάχιστον δυο (2) μήνες πριν την διεξαγωγή της συνάντησης. Και τα δύο μέρη θα συμφωνούν στον κατάλογο θεμάτων προς συζήτηση ένα (1) μήνα πριν από την ημέρα της συνάντησης. Το επισκεπτόμενο Μέρος θα παρέχει στο φιλοξενούν λεπτομερές πρόγραμμα επίσκεψης δέκα (10) ημέρες πριν την συνάντηση. Το φιλοξενούμενο Μέρος θα παρέχει στο επισκεπτόμενο Μέρος τα στο(χεία του προσωπικού της αντιπροσωπείας 15 ημέρες πριν την συνάντηση. Τα οικονομικά θέματα της υλοποίησης των παραπάνω δραστηριοτήτων καθορίζονται σε συνάρτηση με το ετήσιο Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας - Αρμενίας. Η αντιπροσωπεία του επισκεπτόμενου Μέρους θα αποτελείται από 3-4 άτομα, εκτός αν απαιτούνται επιπρόσθετα μέλη και αφού υπάρξει συμφωνία επ’ αυτού. Κάθε Μέρος θα απαντά εγκαίρως σε αιτήσεις του άλλου Μέρους για επιπρόσθετες πληροφορίες, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες και αποδεσμεύσιμες. Άρθρο 7ο Μορφή Πληροφοριών Όλες οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες μεταξύ των δύο Μερών θα είναι στην αγγλική γλώσσα. Θα είναι σε μορφή εγγράφου, ανεξάρτητα από τον τρόπου ανταλλαγής τους με κανονική αλληλογραφία (επιστολές) ή με ηλεκτρονική. Άρθρο 8ο Προστασία Πληροφοριών Όλα τα θέματα σχετικά με την ασφάλεια αρχειοθέτησης, μεταφοράς και προστασίας διαβαθμισμένου υλικού θα υλοποιούνται με βάση τις προβλέψεις του Παραρτήματος «Α» του Πρωτοκόλλου Ασφαλείας « Συμφωνία Συνεργασίας σε θέματα Εξοπλισμών και Αμυντικής Τεχνολογίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Αρμενίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας» που υπογράφηκε στις 18 Οκτωβρίου 1999. Άρθρο 9ο Ασφάλεια Στρατιωτικών Πληροφοριών Αυτό το Πρωτόκολλο είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ και κανένα άλλο Μέρος δεν θα πρέπει να ενημερωθεί για την ύπαρξη του ή τα περιεχόμενα του. Όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται στα πλαίσια του παρόντος Πρωτοκόλλου θα είναι «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» και άνω. Κάθε Μέρος θα παίρνει όλα τα νόμιμα διαθέσιμα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες προστατεύονται από περαιτέρω γνωστοποίηση τους, εκτός εάν το άλλο Μέρος συναινεί σε αυτό. Ο παραλήπτης δεν θα αποδεσμεύει τη διαβαθμισμένη πληροφορία σε οποιαδήποτε οντότητα τρίτου Μέρους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του εκδότη. Κάθε Μέρος θα εξασφαλίζει ότι η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες περιορίζεται σε εκείνα τα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν το απαραίτητο πιστοποιητικό ασφαλείας και έχουν συγκεκριμένη ανάγκη πρόσβασης στις πληροφορίες. Κάθε Μέρος θα ενημερώνει πάραυτα το άλλο Μέρος σε κάθε περίπτωση διαρροής ανταλλασσόμενων πληροφοριών. Αυτοί οι όροι ασφαλείας παραμένουν σε ισχύ και μετά τη λήξη αυτού του πρωτοκόλλου. Άρθρο 10ο Δαπάνες Σχετικά με Δραστηριότητες Ανταλλαγής ή Προστασίας Στρατιωτικών Πληροφοριών Οι δαπάνες των Εξουσιοδοτημένων Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου, που προκύπτουν από την ανταλλαγή πληροφοριών ή τις ενέργειες προστασίας αυτών , δεν υπόκεινται σε χρηματοδότηση από τα Εξουσιοδοτημένα Μέρη, εκτός εάν αλλιώς αμοιβαία έχει συμφωνηθεί. Άρθρο 11ο Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου Οι διατάξεις του Παρόντος Πρωτοκόλλου μπορούν να τροποποιηθούν με την γραπτή συμφωνία των δύο Μερών. Άρθρο 12ο Τακτοποίηση Διαφορών Οποιεσδήποτε διαφορές προερχόμενες από την ερμηνεία ή την εφαρμογή αυτού του Πρωτοκόλλου θα διευθετούνται στο πνεύμα της καλής θέλησης, δια μέσου συζητήσεων μεταξύ των δύο μερών, χωρίς προσφυγή σε εξωτερική εκδίκαση. Κατά την διάρκεια των παραπάνω συζητήσεων τα Μέρη θα συνεχίσουν την υλοποίηση των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 13ο Διάρκεια του Πρωτοκόλλου και Έναρξη Ισχύος Αυτό το Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της τελευταίας έγγραφης ειδοποίησης με την οποία τα Μέρη ενημερώνουν το ένα το άλλο μέσω διπλωματικής οδού σχετικά με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο εκάστου και ισχύει για απεριόριστο χρόνο. Το παρόν Πρωτόκολλο δύναται να περατωθεί από οποιοδήποτε από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη με την κοινοποίηση της πρόθεσης του να τη διακόψει. Σε αυτή την περίπτωση το Πρωτόκολλο παύει να ισχύει με την παρέλευση έξι (6) μηνών από την παραπάνω κοινοποίηση. Συντάχθηκε στην Αθήνα την 18 Σεπτεμβρίου 2007 σε τρία πρωτότυπα αντίγραφα, κάθε ένα στην Αρμενική, Ελληνική, και Αγγλική γλώσσα έχοντας όλα την ίδια ισχύ. Σε περίπτωση που υπάρχουν τυχόν διαφορές στην ερμηνεία του Πρωτοκόλλου, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. Για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος Για το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Αρμενίας (υπογραφή) (υπογραφή) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Cοlοnel Αrchak Κarapetyan ΥποστράτηγοςΔ/ντής/ΔΔΣΠ Ηead οf Ιntelligence Department
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Αρθρου 13 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία