ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/3813

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-12-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-12-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-12-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμώνορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2010.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2010, τα έσοδα και τα έξοδα του οποίου ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως: α. ΕΣΟΔΑ Τακτικός προϋπολογισμός Ευρώ 91.908.000.000 -Τακτικά » 53.328.000.000 -Από Ευρωπαϊκή Ένωση » 372.000.000 -Πιστωτικά » 38.156.000.000 -Ειδικά » 52.000.000 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων » 10.300.000.000 -΄Ιδια έσοδα » 150.000.000 -Από Ευρωπαϊκή Ένωση » 3.710.000.000 -Πιστωτικά » 6.440.000.000 Σύνολο » 102.208.000.000 β. ΕΞΟΔΑ Τακτικός προϋπολογισμός » 91.908.000.000 -Τακτικά » 89.143.000.000 -Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση » 2.713.000.000 -Αντικριζόμενα από ειδικά έσοδα » 52.000.000 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων » 10.300.000.000 Σύνολο » 102.208.000.000.
Άρθρο 2
1.  
    Τα έσοδα και τα έξοδα των παρακάτω ταμείων και υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2010 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και έχουν κατά ταμείο και υπηρεσία ως ακολούθως: Έσοδα Έξοδα 1) Ταμείο Εθνικής Άμυνας Ευρώ 3.550.000 3.550.000 2) Ταμείο Εθνικού Στόλου » 8.912.000 8.912.000 3) Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας » 4.091.050 4.091.050 4) Εθνικά Κληροδοτήματα » 51.402.173 51.402.173 5) Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων » 546.528.000 546.528.000 6) Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) » 47.336.400 47.336.400 7) Κεφάλαια Σποροπαραγωγής (Α΄ Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) » 6.790.773 6.790.773 8) Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (Β΄ Παράρ- τημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) » 650.000 650.000 9) Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωρ- γικών Προϊόντων » 4.443.571.629 4.443.571.629 10) Λογαριασμός Πετρελαιοειδών » 37.700.000 11) Επιτροπή Ανταγωνισμού » 25.963.430 25.963.430 Σύνολο » 5.176.495.455 5.138.795.455 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία