ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/3822

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-02-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-02-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-02-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

‘Ιδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Ιερά Μητρόπολη Αττικής διαιρείται στις εξής δύο νέες Ιερές Μητροπόλεις:
 1. Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, με έδρα το Ίλιο, στην εδαφική περιφέρεια της οποίας περιλαμβάνονται οι Δήμοι Ιλίου, Αχαρνών, Πετρουπόλεως, Ανω Λιοσίων, Καματερού, Ζεφυρίου, Αυλώνος, Φυλής, Θρακομακεδόνων και οι Κοινότητες Αφιδνών και Κρυονερίου και
 2. Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού, με έδρα την Κηφισιά, στην εδαφική περιφέρεια της οποίας περιλαμβάνονται οι Δήμοι Κηφισίας, Αμαρουσίου, Πεύκης, Μελισσίων, Νέας Ερυθραίας, Μεταμορφώσεως, Λυκόβρυσης, Μαραθώνος, Νέας Μάκρης, Ωρωπίων, Αγίου Στεφάνου, Ανοίξεως, Διονύσου, Εκάλης, Καλάμου και Δροσιάς και οι Κοινότητες Ροδοπόλεως, Σταμάτας, Γραμματικού, Βαρνάβα, Καπανδριτίου, Μαλακάσας, Πολυδενδρίου, Συκαμίνου και Μαρκοπούλου Ωρωπού
2.  
  Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις ιεροκηρύκων, διακόνων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής κατανέμονται στις δύο νέες Ιερές Μητροπόλεις ως εξής:
 1. Στην Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρου-πόλεως:
 2. δύο θέσεις ιεροκηρύκων του άρθρου 25 τουν. 817/1978 (ΦΕΚ 170 Α΄), δύο θέσεις διακόνων τουν. 673/1977 (ΦΕΚ 238 Α΄) και δύο θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α), από τις οποίες μία κλάδου ΔΕ Γραμματέα-Οικονομικού και μία κλάδου ΥΕ Κλητήρα.
 3. Στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού:
 4. δύο θέσεις ιεροκηρύκων, από τις οποίες μία του ν. 1811/1988 (ΦΕΚ 231 Α΄) και μία του π.δ. 582/1980, τρεις θέσεις διακόνων του ν. 673/1977 και δύο θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α΄), από τις οποίες μία κλάδου ΠΕ Τεχνικού και μια κλάδου ΔΕ Γραφέα-Δακτυλογράφου.
3.  
  Με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι υπηρετούντες σε θέσεις κλάδων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μεταφέρονται στην οικεία κατά περίπτωση νέα Ιερά Μητρόπολη
4.  
  Με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού
Άρθρο 2
1.  
  Η αναστολή της ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 (ΦΕΚ 49 Α΄) παρατείνεται από τη λήξη της (31-12-2009, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 τουν. 3734/2009, ΦΕΚ 8 Α) έως 31.12.2010.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-02-16 ‘Ιδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/21
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/673 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/673 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/817 1978
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1811 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1811 1988
Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2819 2000
Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίαςκαι άλλες διατάξεις. 2008/3653 2008
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/582 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/582 1980
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
2010/213_2010 2010
Περί αντικαταστάσεως του υπ’ αριθμ. 35/1986 Κανονισμού «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνήματος ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Περιοχής Ανακάσης Δήμου Αγίων Αναργύρων Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/1987) της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεω[...]" 2011/225.2011 2011
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 2010/3879 2010