ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/3890

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-11-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-11-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-11-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding/ΜΟU) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για τη Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Σλοβένικης Ναυτιλιακής Διεύθυνσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται και έχει ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το «Μνημόνιο Κατανόησης (ΜΟU) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για τη Συνεργασία της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας και της Σλοβένικης Ναυτιλιακής Διεύθυνσης», που υπογράφηκε, στην Αθήνα στις 23 Απριλίου 2007, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
    Η διόρθωση ή συμπλήρωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 περίπτωση 2 θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, που κυρώνεται το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Κατανόησης που κυρώνεται, προσωρινά από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 6 αυτού και οριστικά από την ολοκλήρωση των συνταγματικών διαδικασιών. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία