ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/3922

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-03-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-03-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετονομασία Λιμενικού Σώματος και υπαγωγή τουστο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη"
1.  
  Το Λιμενικό Σώμα το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1753/1919 (ΦΕΚ 67 Α΄) μετονομάζεται σε Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
2.  
  Στις διεθνείς σχέσεις του χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος «Ηellenic Cοast Guard»
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή έχει ως αποστολή την εφαρμογή του νόμου στις περιοχές και τους χώρους στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητα του. Ειδικότερα, στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περιλαμβάνονται ιδίως:.
 1. Η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας
 2. Η πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και ιδίως του οργανωμένου που περιλαμβάνει την άσκηση δημόσιας και κρατικής ασφάλειας
 3. Η οργάνωση όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας
 4. Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα
 5. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
 6. Η λήψη μέτρων για την παρακολούθηση, την άσκηση αστυνόμευσης και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων
 7. Η διασφάλιση της τήρησης και ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων ναυτικής ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς και των όρων ασφαλούς διαχείρισης των πλοίων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει κάθε φορά, όπως το Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΙSΡS) που κυρώθηκε με το ν. 1045/1980 (ΦΕΚ 95 Α΄) μετά τις τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν ιδίως από τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύμβασης τη 12η Δεκεμβρίου 2002 και ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ. 56/2004 (ΦΕΚ 47Α΄) και το Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΙSΜ) που κυρώθηκε με το ν. 1045/1980 (ΦΕΚ 95Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση 1/1994 της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974, κρατών, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ. 74/1996 (ΦΕΚ 58 Α΄).
 8. Ο έλεγχος εφαρμογής απαιτήσεων περί προσωπικού πλοίων
2.  
  Η άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει ιδίως:
 1. Την τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους
 2. Τον έλεγχο της εφαρμογής των αγορανομικών διατάξεων
 3. Τον έλεγχο εφαρμογής της αλιευτικής νομοθεσίας, καθώς και τη λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας
 4. Τη ρύθμιση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής
 5. Τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων και καταστημάτων
 6. Την κατάρτιση των γενικών και ειδικών κανονισμών λιμένων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχο εφαρμογής αυτών
 7. Την υλοποίηση μέτρων που αφορούν στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή άλλων σοβαρών περιστατικών και τη συνεργασία, για το σκοπό αυτόν, με άλλους συναρμόδιους φορείς, αρχές και υπηρεσίες
 8. Τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την ανέλκυση, εξουδετέρωση και απομάκρυνση ναυαγίων, επιβλαβών αντικειμένων, καθώς και εγκαταλελειμμένων πλοίων και σκαφών, τα οποία ευρίσκονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα
 9. Τον έλεγχο της νομιμότητας δραστηριοποίησης επαγγελματιών λιμένων, σε εργασίες που αφορούν ιδίως καβοδεσίες, ρυμουλκήσεις, λεμβουχήσεις, φορτοεκφορτώσεις πλοίων, λιμενεργασίες και πρακτορεύσεις πλοίων
 10. Την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν την αστυνόμευση στους χώρους ευθύνης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
3.  
  Η άσκηση της αστυνομίας τροχαίας περιλαμβάνει ιδίως:
 1. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων
 2. Τη μέριμνα για την εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας
 3. Τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων
4.  
  Η άσκηση δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως:
 1. Τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων
 2. Τη δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας, των εγκλημάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα και κυρίως τη δίωξη της παράνομης χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 3. Την αναζήτηση και σύλληψη προσώπων που διώκονται
 4. Την αναζήτηση προσώπων που έχουν εξαφανισθεί και αντικειμένων που έχουν απωλεσθεί ή κλαπεί
 5. Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα δημόσιας ασφάλειας
 6. Την αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας στο χώρο ευθύνης του
5.  
  Η άσκηση κρατικής ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως:
 1. Την προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος από κάθε ενέργεια υπονόμευσης
 2. Την πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και τρομοκρατίας
 3. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες
 4. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη διακίνηση, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα και ιδίως την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης
 5. Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα κρατικής ασφάλειας και εθνικού ενδιαφέροντος γενικότερα
6.  
  Η οργάνωση, διασφάλιση και έλεγχος εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας περιλαμβάνει ιδίως:
 1. Τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο, σε ελληνικούς λιμένες, των πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας και των πληρωμάτων τους (pοrt and flag state cοntrοl), καθώς και των υπό ελληνική σημαία πλοίων και των πληρωμάτων τους σε λιμένες της αλλοδαπής όπου λειτουργούν Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων (flag state), προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση τους με την ισχύουσα εσωτερική και διεθνή νομοθεσία για την αξιοπλοΐα, ασφάλεια ναυσιπλοΐας, προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, ασφάλεια, ασφαλή διαχείριση, καθώς και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών που αφορούν θέματα ναυτικής εργασίας και κυρίως αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, νόμιμης σύνθεσης πλοίων, συνθηκών και όρων εργασίας
 2. Τη λήψη μέτρων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας, καθώς και τη διαχείριση αυτής
 3. Τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών και τη λήψη μέτρων για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα, τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων και τον εν γένει έλεγχο εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας, καθώς και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα νομοθεσίας
 4. Τη μέριμνα για την οργάνωση, λειτουργία, βελτίωση, επέκταση και χρήση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και ηλεκτρονικών συστημάτων για την εκτέλεση της αποστολής του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
 5. Τη διαχείριση συμβάντων που λαμβάνουν χώρα στις θαλάσσιες περιοχές της τοπικής αρμοδιότητας και χώρου ευθύνης του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής
 6. Την έκδοση ναυτιλιακών οδηγιών ασφάλειας ναυσιπλοΐας
 7. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε όλα τα ανωτέρω θέματα
7.  
  Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα περιλαμβάνει ιδίως:
 1. Το συντονισμό του έργου έρευνας και διάσωσης στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας
 2. Τη συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας, καθώς και άλλους φορείς, υπηρεσίες και ιδιώτες που υποχρεούνται ή προσφέρονται να συνδράμουν σε περίπτωση ατυχήματος στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας
 3. Τη συνεργασία με κέντρα συντονισμού έρευνας και διάσωσης άλλων χωρών
 4. Την οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία των ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων, καθώς και συστημάτων θαλάσσιας κυκλοφορίας που σχετίζονται με το έργο της έρευνας και διάσωσης και της επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου ευθύνης της χώρας
8.  
  Η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος περιλαμβάνει ιδίως:
 1. Την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων για την πρόληψη και καταπολέμηση ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών
 2. Την οργάνωση και συντονισμό των δράσεων και ενεργειών που απαιτούνται, από πλευράς έμψυχου δυναμικού και κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών
 3. Τον έλεγχο και παρακολούθηση εφαρμογής των σχεδίων για την καταπολέμηση ρυπάνσεων
 4. Τη συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση ρυπάνσεων, καθώς και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα νομοθεσίας
 5. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων πρόληψης και αντιμετώπισης ρύπανσης, όπως ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο 21 παρ. 3 περίπτωση α’ του π.δ. 242/1999 (ΦΕΚ 201 Α΄) το οποίο αναριθμήθηκε σε άρθρο 17 του ίδιου προεδρικού διατάγματος με το άρθρο 5 του π.δ. 320/2001 (ΦΕΚ 217 Α΄).
9.  
  Η άσκηση αστυνόμευσης των θαλασσίων συνόρων περιλαμβάνει ιδίως:
 1. Την οργάνωση μέτρων αστυνόμευσης και ελέγχου των θαλάσσιων συνόρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τη συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες της χώρας για το σκοπό αυτόν
 2. Τη συμμετοχή και τη συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών επιχειρησιακών δράσεων, αναφορικά με την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της χώρας, καθώς και τη συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σε αντίστοιχες δράσεις άλλων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3. Την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας
10.  
  Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εκπονούν, προς υποβοήθηση της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, σχέδια δράσης
11.  
  Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και συμβάλλει στην άμυνα και ασφάλεια της χώρας
Άρθρο 3 "Έκταση αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής"
1.  
  Η αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εκτείνεται στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στα πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα, στους λιμένες και στη χερσαία ζώνη αυτών, καθώς και σε άλλους χερσαίους, παράκτιους ή θαλάσσιους χώρους όπως οι έννοιες των όρων αυτών καθορίζονται ιδίως στο ν.δ. 444/1970 (ΦΕΚ 39 Α΄), το ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄), το ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α΄), στο άρθρο 12 τουν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α΄) ή άλλες ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 4 "Χαρακτήρας Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής"
1.  
  Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή είναι ένοπλο Σώμα ασφαλείας, στρατιωτικώς οργανωμένο, το ένστολο προσωπικό του οποίου έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού σύμφωνα με το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (Σ.Π.Κ.). Στο προσωπικό του εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τα άλλα ένοπλα Σώματα, εφόσον τούτο ορίζεται ειδικά από το νόμο, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 129 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Κ.Π.Λ.Σ.) που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α΄).
2.  
  Για την εκτέλεση της αποστολής του, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό, χρησιμοποιεί επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους διερεύνησης των αδικημάτων που τελούνται στο χώρο αρμοδιότητας του, συνεργάζεται με αρχές και υπηρεσίες του εσωτερικού ή και άλλων χωρών και συμμετέχει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών και φορέων για θέματα που αφορούν την αποστολή του
3.  
  Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και το προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την υλοποίηση της αποστολής του
4.  
  Το στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία όταν καθίσταται αναγκαία η παρέμβαση του και φέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισμό, εφόδια και μέσα, για τη χρήση των οποίων λαμβάνει κατάλληλη εκπαίδευση
Άρθρο 5 "Διάρθρωση"
1.  
  Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες
2.  
  Κεντρικές Υπηρεσίες είναι το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι υπαγόμενες σε αυτό Υπηρεσίες ως εξής:
 1. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων
 2. Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α.), για θέματα σχεδίασης και χρησιμοποίησης των ελληνόκτητων πλοίων προς εξυπηρέτηση αναγκών διεθνών οργανισμών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ.
 3. Η Υπηρεσία Υγειονομικού
 4. Οι Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
 5. Η Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών (Δ.Θ.Κ.Μ.) που προβλέπεται από το άρθρο 40 του π.δ. 242/1999.
 6. Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων
 7. Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών
 8. Το Κέντρο Εφοδιασμού
 9. Η Επισκευαστική Βάση
 10. Η Μονάδα Εσωτερικού Οικονομικού Ελέγχου όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 41 Α΄).
 11. Η υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών
3.  
  Στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής λειτουργούν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) και το Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΓΙΙΧ.), τα οποία υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και υποστηρίζονται διοικητικά και λειτουργικά από τους καθ’ ύλην αρμόδιους κλάδους.
4.  
  Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων α΄, β΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό. Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε΄ και ι΄ της ίδιας παραγράφου εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Επιτελάρχη, ενώ αυτές των περιπτώσεων η΄, θ΄ και ια΄ εποπτεύονται και ελέγχονται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Κλάδου.
5.  
  Η εποπτεία του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος ανήκει στον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Έδρα του Ταμείου είναι κάθε φορά η έδρα του Αρχηγείου. Μέτοχοι του Ταμείου είναι όλα τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από την ημερομηνία κατάταξής τους.
6.  
  Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι υπαγόμενες σε αυτές Λιμενικές Αρχές και οι υπηρεσίες των Ναυτιλιακών Ακολούθων
Άρθρο 6 "Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής"
1.  
  Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με έδρα τον Πειραιά, ως ανώτατη επιτελική υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκεί τη διοίκηση του Σώματος. Επίσης, το Αρχηγείο επικουρεί τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη στην άσκηση των αρμοδιοτήτών τους.
2.  
  Το Αρχηγείο αποτελεί την προϊσταμένη αρχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και έργο του είναι η μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Για το σκοπό αυτόν προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο 7 "Διάρθρωση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής"
1.  
  Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διαρθρώνεται σε Κλάδους. Ο Κλάδος είναι επιτελική, οργανωτική μονάδα ανώτερη της Διεύθυνσης. Ο Κλάδος διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης. Οι Κλάδοι είναι οι εξής:.
 1. Κλάδος Επιχειρήσεων
 2. Κλάδος Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης
 3. Κλάδος Υποδομών και Υποστήριξης
 4. Κλάδος Ασφάλειας
 5. Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης
 6. Κλάδος Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
2.  
  Ο Κλάδος Επιχειρήσεων διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Σχεδιασμού - Επιχειρήσεων
 2. Διεύθυνση Πλωτών και Χερσαίων Μέσων
 3. Διεύθυνση Ειδικών Μονάδων
 4. Διεύθυνση Εναέριων Μέσων
3.  
  Ο Κλάδος Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Προσωπικού
 2. Διεύθυνση Οικονομικών - Συντονισμού και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 3. Διεύθυνση Προμηθειών
 4. Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Οργάνωσης - Νομοθεσίας
 5. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων
4.  
  Ο Κλάδος Υποδομών και Υποστήριξης διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Κτιριακών και Τεχνικών Υποδομών, όπου ανήκει το Κέντρο Εφοδιασμού και οι Επισκευαστικές Βάσεις
 2. Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
 3. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Μέσων και Εξοπλισμού
 4. Διεύθυνση Τακτικής Υποστήριξης Οπλισμού
5.  
  Ο Κλάδος Ασφάλειας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας
 2. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας
 3. Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων
 4. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
 5. Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου
6.  
  Ο Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμού Λιμένων
 2. Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας στην οποία υπάγεται το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας
 3. Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
7.  
  Ο Κλάδος Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας
 2. Διεύθυνση Έρευνας και Διάσωσης
 3. Διεύθυνση Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας
 4. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών
 5. Διεύθυνση Ελέγχου Πλοίων
8.  
  Οι Κλάδοι του Αρχηγείου συντονίζονται, εποπτεύονται, καθοδηγούνται και ελέγχονται από τον Επιτελάρχη του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Άρθρο 8 "Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού καιΔιαχείρισης Κρίσεων"
1.  
  Στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συγκροτείται από τους:
 1. Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ως πρόεδρο και
 2. Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
 3. Επιτελάρχη του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
 4. Γενικό Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και
 5. Προϊσταμένους Κλάδων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως μέλη
2.  
  Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου αναπληρώνονται, όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους
3.  
  Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Σχεδιάζει την οργανωτική δομή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται μακροπρόθεσμα στις εξελίξεις που αφορούν την αποστολή του
 2. Αναλύει την πορεία της εγκληματικότητας και αξιολογεί τις ανάγκες ναυσιπλοΐας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων αστυνόμευσης και ασφάλειας τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο
 3. Καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Σώματος
 4. Παρακολουθεί και αναλύει τα γεγονότα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις στον τομέα της δημόσιας τάξης ή της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και σχεδιάζει για την τακτική αντιμετώπιση τους
 5. Παρέχει κατευθύνσεις για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών γεγονότων, τα οποία μπορούν να κλονίσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών
 6. Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα και μεριμνά για την αντιμετώπισή τους
 7. Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών του προσωπικού και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους
 8. Σχεδιάζει τα συστήματα διοίκησης και εκπαίδευσης του προσωπικού
 9. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
 10. Εγκρίνει τους Κανόνες Εμπλοκής και τα Σχέδια Διαχείρισης Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
4.  
  Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη
5.  
  Στο Συμβούλιο επιτρέπεται να προσκληθούν υπηρεσιακοί παράγοντες του Σώματος και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες
6.  
  Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που ορίζεται από τον Αρχηγό
7.  
  Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον έξι (6) μελών, εφόσον ένα από τα μέλη του είναι Αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Όταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων δεν μετέχουν στη σύνθεση του οι Προϊστάμενοι των Κλάδων.
8.  
  Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνο οι αποφάσεις του Συμβουλίου, προκειμένου να εκτελεστούν. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γραμματέα του Συμβουλίου. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχει η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Άρθρο 9 "Οργανική δύναμη - Προσωπικό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής"
1.  
  Οι οργανικές θέσεις του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος που προβλέπονται κατά βαθμό, κατηγορία, ειδικότητα και αριθμό από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 53 του Κ.Π.Λ.Σ. και ανέρχονται, συνολικά, σε 10.242 θέσεις, αποτελούν οργανικές θέσεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Άρθρο 10 "Διοίκηση - Βαθμοί Διοικούντων"
1.  
  Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκεί τη διοίκηση του Σώματος και επιλέγεται από το Κ.Υ.Σ.Ε.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Κ.Π.Λ.Σ.
2.  
  Ο Υπαρχηγός είναι άμεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται
3.  
  Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός βοηθούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τον Επιτελάρχη του Αρχηγείου
4.  
  Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μπορεί με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, στον Επιτελάρχη του Αρχηγείου, στον Γενικό Επιθεωρητή, στους Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων και στον ανώτερο διοικητή Νομού Αττικής, στους Προϊστάμενους των Κλάδων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στους Προϊστάμενους των Κεντρικών Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Διοικήσεων ορισμένες αρμοδιότητες του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφαση του ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει στα πιο πάνω όργανα το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή του».
5.  
  Ο Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Επιτελάρχης του Αρχηγείου, ο Γενικός Επιθεωρητής, οι Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων, ο ανώτερος διοικητής Νομού Αττικής, οι Προϊστάμενοι των Κλάδων, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου και οι Διευθυντές των Κεντρικών Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Διοικήσεων μπορούν να μεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σε υφισταμένους τους το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή τους» για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους μεταβίβασαν με αποφάσεις τους οι προϊστάμενοι τους
6.  
  Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Υπαρχηγός και ο Επιτελάρχης του Αρχηγείου φέρουν το βαθμό του Αντιναυάρχου. Ο Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι ο αρχαιότερος μετά τον Αρχηγό Αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
7.  
  Ως Γενικός Επιθεωρητής Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται ο αρχαιότερος Υποναύαρχος
8.  
  Ως Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων και ως ανώτερος διοικητής Νομού Αττικής τοποθετούνται Υποναύαρχοι
9.  
  Ως Προϊστάμενος Κλάδου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται Υποναύαρχος ή Αρχιπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Ως Προϊστάμενοι των Κλάδων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετούνται Αρχιπλοίαρχοι του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
10.  
  Ως προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διοικήσεων τοποθετούνται Αρχιπλοίαρχοι ή Πλοίαρχοι του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
11.  
  Ως Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου και των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης τοποθετούνται Αρχιπλοίαρχοι ή ανώτεροι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Αξιωματικοί με το βαθμό του πλοιάρχου τοποθετούνται και ως βοηθοί των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
12.  
  Οι ανώτατοι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος. Οι δε λοιποί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 33/2009 (ΦΕΚ 50 Α΄).
Άρθρο 11 "Προϋπολογισμός Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής"
1.  
  Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των Υπηρεσιών και του προσωπικού του. Ειδικότερα εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες για:.
 1. αποδοχές και επιδόματα του προσωπικού γενικά,
 2. επιδόματα αλλοδαπής με τις προσαυξήσεις τους,
 3. ιατροφαρμακευτική, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη του προσωπικού και των προστατευμένων μελών του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
 4. έξοδα κηδείας του εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικού και προστατευμένων μελών,
 5. μετακινήσεις, μεταθέσεις, και αποσπάσεις του προσωπικού στο εσωτερικό και το εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και μετακινήσεις άλλων προσώπων,
 6. κάθε είδους μισθώματα, ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ταχυδρομικά έξοδα,
 7. φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση υλικού, η. τελετές, δεξιώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, αθλοθέτηση επάθλων ή βραβείων, ανέγερση μνημείων πεσόντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και συντήρηση των μνημείων αυτών, καθώς και εκδηλώσεις δημόσιων σχέσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Υπηρεσιών του στην ημεδαπή και αλλοδαπή,.
 8. συντήρηση και επισκευή των οικημάτων του Δημοσίου, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
 9. μελέτες, εκτυπώσεις, βιβλιοδεσία, διαφημίσεις, μεταφράσεις και άλλες σχετικές αμοιβές,
 10. αμοιβές που προκηρύσσονται για τη σύλληψη ή αποκάλυψη δραστών αξιόποινων πράξεων,
 11. αμοιβές υπηρεσιών καθαρισμού και προμήθεια ειδών καθαριότητας, θέρμανσης και γραφικής ύλης.
 12. Για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών επιτρέπεται να παρέχονται μηνιαία κατ’ αποκοπή χορηγήματα στις Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από τις πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτό, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη,.
 13. λειτουργία των Σχολών του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής και των παραρτημάτων τους για την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση του προσωπικού του.
 14. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας, συγγραμμάτων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, την προμήθεια ειδών ιματισμού, κλινοστρωμνής, την προμήθεια ειδών καθαριότητας και οι δαπάνες για τη διατροφή των δοκίμων, και την αποζημίωση των εκπαιδευόμενων, των μετεκπαιδευόμενων, των διδασκόντων και αυτών που μετέχουν σε εξεταστικές επιτροπές γραπτών ή προφορικών δοκιμασιών ή εξετάσεων,.
 15. εκπαίδευση ή επιμόρφωση του προσωπικού στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή, εκτός των Σχολών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και των παραρτημάτων τους,
 16. πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην αλλοδαπή ή εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή,
 17. υποτροφίες για εκπαίδευση - μετεκπαίδευση αλλοδαπών αξιωματούχων στην ημεδαπή ή σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 18. αμοιβές που καταβάλλονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αστυνομικούς, στρατιωτικούς, δημόσιους υπάλληλους ή ιδιώτες για τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, εγχειριδίων και βοηθημάτων για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού,
 19. αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κάθε είδους εξοπλισμού και επιχειρησιακών μέσων,
 20. προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους εξοπλισμού και επιχειρησιακών μέσων,
 21. προμήθεια αναλώσιμων υλικών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και λοιπών υγειονομικών ειδών,
 22. προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες επιχειρησιακών μέσων,
 23. λειτουργία των κάθε μορφής συνεργείων,
 24. προμήθεια, συντήρηση, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη αστυνομικών σκύλων, καθώς και δημιουργία - κατασκευή και συντήρηση χώρων διαμονής των αστυνομικών σκύλων,
 25. προμήθεια πυρομαχικών, οπλισμού και ανταλλακτικών, αμοιβές συντήρησης και επισκευής αυτού,
 26. προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης, υλικών εξάρτυσης, εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας και άλλων υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας του προσωπικού,
 27. προμήθεια πολιτικών ενδυμασιών όπως ειδών και μέσων προστασίας ή μεταμφίεσης, για τον εφοδιασμό του προσωπικού που υπηρετεί σε ειδικές Υπηρεσίες,
 28. συνεισφορές και συνδρομές που απορρέουν από διατάξεις ευρωπαϊκού δικαίου, διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες,
 29. παροχή πλήρους διατροφής ή γεύματος ή δείπνου ή πρόχειρου φαγητού, κατά περίπτωση, στο προσωπικό που συμμετέχει σε χαρακτηρισμένες με διαταγή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής «ως επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας», καθώς και δαπάνες διατροφής ατόμων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό,
 30. παροχή υπό προϋποθέσεις εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος στους γονείς άγαμου χωρίς τέκνα στρατιωτικού, που πεθαίνει στην υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της,
 31. εφαρμογή νέων προγραμμάτων, καθώς και κάλυψη δαπανών που βάρυναν τους ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄),.
 32. ανάγκες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.),.
 33. συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.), στο Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) και στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών SCΗΕΝGΕΝ,.
 34. κάλυψη εξόδων για την ελεύθερη κυκλοφορία του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με τα αστικά και υπεραστικά μέσα μεταφοράς και προαστιακό σιδηρόδρομο, κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α΄),.
 35. κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλεται το προσωπικό για την υπεράσπιση του ενώπιον των Δικαστηρίων, για ενέργειες του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και για κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλονται το προσωπικό και τα μέλη της οικογένειας τους όταν παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες, από έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών.
 36. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για το προσωπικό που έχει εξέλθει της υπηρεσίας, εφόσον η υπεράσπιση ή η άσκηση πολιτικής αγωγής αφορά πράξεις που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων της ενεργού υπηρεσίας του.
 37. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του π.δ. 15/2007 (ΦΕΚ 11 Α΄).
 38. Κάλυψη ειδικών απρόβλεπτων εξόδων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον. 3117/1955 (ΦΕΚ 2 Α΄).
2.  
  Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπονται πιστώσεις για την ανέγερση και επισκευή κτηρίων, για την προμήθεια επιχειρησιακών μέσων και του εξοπλισμού τους, καθώς και για τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
3.  
  Συμβάσεις για προμήθειες, επισκευές και συντηρήσεις που προορίζονται για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και αφορούν επιχειρησιακά, πλωτά, χερσαία και εναέρια μέσα, υλικά και οπλισμό, ιματισμό, εξάρτυση και εξοπλισμό ειδικών δυνάμεων και μέσα επιχειρησιακών κέντρων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής επιτρέπεται να ενεργούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2286/’ 1995, όπως ισχύει, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με την οποία χαρακτηρίζονται ως απόρρητες.
4.  
  Προμήθειες ειδών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τους Ναυτιλιακούς Ακολούθους στις έδρες τους ή από τους προϊσταμένους επιχειρησιακών μέσων που επιχειρούν στην αλλοδαπή ενεργούνται μετά από έγκριση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με απευθείας ανάθεση. Όταν οι εν λόγω προμήθειες ενεργούνται στο εξωτερικό απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.
5.  
  Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή μπορεί ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να εγκαθιστά, βελτιώνει, επεκτείνει και συντηρεί δικό της δίκτυο ασύρματης ή ενσύρματης επικοινωνίας σε όλη τη χώρα ή τμήμα της με δαπάνες του Δημοσίου
6.  
  Συνιστάται Πάγια Προκαταβολή στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για την άμεση αντιμετώπιση δαπανών, η πληρωμή των οποίων λόγω της φύσεως τους δεν μπορεί να αναβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δικαιολόγησης αυτών
7.  
  Επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάν ακινήτων, εξοπλισμού, μέσων και κάθε είδους υλικού που προορίζεται για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία της αποδοχής των δωρεών αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8.  
  Για την αντιμετώπιση αναγκών καθαρισμού, θέρμανσης και γραφικής ύλης επιτρέπεται να παρέχονται μηνιαία κατ’ αποκοπή χορηγήματα στις Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από τις πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτό, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη
9.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων, η κατανομή τους και οι σχετικές λεπτομέρειες για την κάλυψη αναγκών διατροφής προσωπικού σε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας και διατροφής ατόμων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό
11.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος των πιστώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την αποζημίωση των διδασκόντων στις Παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στα Σχολεία Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 12 "Ασφάλιση προσωπικού"
1.  
  Το προσωπικό που κατατάσσεται ή προσλαμβάνεται στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ασφαλίζεται για κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α΄), καθώς και στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), που προβλέπεται από το π.δ. 21/31 Οκτωβρίου 1932 (ΦΕΚ 387 Α΄) και στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος που προβλέπεται από το β.δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44 Α΄).
2.  
  Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής παρέχεται η νοσοκομειακή και η υγειονομική περίθαλψη που προβλέπεται για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, όπως ορίζεται ιδίως στις διατάξεις του ν. 154/1975 (ΦΕΚ 185 Α΄), του π.δ. 432/1983 (ΦΕΚ 162 Α΄), του π.δ. 133/2002 (ΦΕΚ 109 Α΄), του ν. 3079/ 2002 (ΦΕΚ 311 Α΄) και του π.δ. 169/2004 (ΦΕΚ 142 Α).
Άρθρο 13 "Προμήθειες Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής"
1.  
  Στο μέρος ΙΙ της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄) προστίθεται εδάφιο κβ΄ ως εξής: κβ Προμήθειες και επισκευές που αφορούν σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, επιχειρησιακά μέσα και συστήματα που χρησιμοποιεί το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για την εκπλήρωση της αποστολής του.
Άρθρο 14 "Εξουσιοδοτικές διατάξεις"
1.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί και κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων και του παρόντος νόμου:
 1. να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, την έδρα, τις αρμοδιότητες και την αντιστοιχία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
 2. να ιδρύονται, να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται και να μετονομάζονται ή να καταργούνται υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
 3. να ιδρύονται νέες, να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται υφιστάμενες σχολές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού, να καθορίζονται τα σχετικά με τη λειτουργία τους, τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων, τα θέματα της κάλυψης των σχετικών δαπανών και αποζημιώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
 4. να συνιστώνται, να αυξομειώνονται και να ανακατανέμονται οι οργανικές θέσεις όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και να συνιστώνται ή να καταργούνται κατηγορίες και ειδικότητες αυτού,
 5. να καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψήφιων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την πρόσληψη και την κατάταξη τους,
 6. να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, αδειών, αποζημιώσεων του στρατιωτικού προσωπικού ή να ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας των συμβουλίων κρίσεων, προαγωγών, των πειθαρχικών συμβουλίων και των άλλων συλλογικών διοικητικών οργάνων κεντρικών και περιφερειακών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
 7. να ρυθμίζονται θέματα ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών, καταστάσεων, αποστρατείας, ανάκλησης από την εφεδρεία, πειθαρχικού δικαίου, ειδικών υποχρεώσεων και απαγορεύσεων του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και κάθε άλλο συναφές θέμα,
 8. να ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας (Π.Α.Μ.) - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) και της Διεύθυνσης Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών.
2.  
  Με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία κυρώνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη εκδίδονται κανονισμοί για θέματα εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των προηγούμενων παραγράφων, το οποίο και θα απαρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του Κ.Π.Λ.Σ., των νόμων που επέφεραν τροποποιήσεις σε αυτόν, καθώς και των νόμων που είναι απολύτως συναφείς προς αυτόν.
 1. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταγλώττιση στη δημοτική όσων διατάξεων, φράσεων ή λέξεων είναι στην καθαρεύουσα, η αναδιατύπωση όπου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ακριβέστερη νοηματική απόδοση, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής, η νέα αρίθμηση των άρθρων, η διαφορετική κατάταξη αυτών, των παραγράφων και των εδαφίων τους, η υποδιαίρεση άρθρων σε περισσότερα και γενικά κάθε αναμόρφωση των υπό κωδικοποίηση διατάξεων, για την αρτιότερη νομοτεχνική κατάστρωση τους, χωρίς καμία νοηματική αλλοίωση ή μεταβολές ορολογίας, καθώς και η προσαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν αρμοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων στο υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα των κεντρικών και αποκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών, των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
 2. Αν υπάρξει αμφιβολία στην έννοια διάταξης που κωδικοποιήθηκε επικρατεί το αρχικό κείμενο της διάταξης που κωδικοποιήθηκε.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται τα θέματα συγκρότησης της Επιτροπής Κωδικοποίησης και αποζημίωσης των μελών της, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία της
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού ως αθλητών του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων τους ως αθλητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης των προμηθειών της περίπτωσης κβ΄ του μέρους ΙΙ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995, όπως προστίθεται με το άρθρο 13.
Άρθρο 15 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α΄)"
1.  
  Στο άρθρο 1 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α΄) προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
 1. Την τήρηση και διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στον θαλάσσιο χώρο, τους λιμένες, τα πλοία και τα κάθε είδους πλωτά ναυπηγήματα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
2.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
 1. Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή
Άρθρο 16 "Τροποποίηση διατάξεωντου Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος"
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Κ.Π.Λ.Σ.) που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3569/2007 (ΦΕΚ 122 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 3 Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποψηφίων, που γίνεται με το σύστημα των μορίων, οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσόντα, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίων, ο τρόπος συμπλήρωσης των ποσοστών, όταν αυτά δεν καλύπτονται από τους λοιπούς υποψήφιους, τα λοιπά προσόντα των μόνιμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αναφέρεται στην επιλογή και στην κατάταξη αυτών.
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Π.Λ.Σ. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 3569/2007 αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με το σύστημα των μορίων οι ειδικότητες, τα ειδικότερα προσόντα, το ελάχιστο όριο του γενικού βαθμού απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή υποψηφίου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
3.  
  Οι περιπτώσεις ζζ΄, ηη΄ και θθ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του (Κ.Π.Λ.Σ.), όπως συμπληρώθηκε με το ν. 3755/2009 (ΦΕΚ 52 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: ζζ Αρχιπλοίαρχος Δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή είκοσι τέσσερα έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία έξι μήνες πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου. ηη Υποναύαρχος Δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό ή τρία έτη συνολικής υπηρεσίας ως Ανώτατος Αξιωματικός ή είκοσι πέντε συνολικά έτη υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., από τα οποία έξι μήνες πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του Υποναυάρχου. θθ Αντιναύαρχοι Ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας στο βαθμό.
4.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του Κ.Π.Λ.Σ., αντικαθίσταται ως εξής: 3 Για την προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη των Αξιωματικών της παραγράφου 1 ε(αα) του άρθρου 14 που εξήλθαν από την οικεία γι’ αυτούς παραγωγική Σχολή, μετά την ισχύ του ν. 2935/2001, κατέχοντας πτυχίο Ιδρύματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού, με ειδικότητα Πλοιάρχου ή Μηχανικού, καθώς και σε εκείνους που εφαρμόστηκε η διάταξη της παραγράφου 1 στ του άρθρου 57, απαιτείται προϋπηρεσία τριών ετών ως Αξιωματικών Λ.Σ., οι μεν πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα σε Λιμενικές Αρχές ή Α.Ε.Ν. ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ., οι δε διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. ή στη Μ.Υ.Α., ή στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών ή VΤΜΙS ή στην Ε.Β. / Λ.Σ.
5.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του Κ.Π.Λ.Σ. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του ένατου άρθρου του ν. 3654/2008 (ΦΕΚ 57 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ο Υπαρχηγός και ο Επιτελάρχης επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Υποναυάρχων ή Αρχιπλοιάρχων του άρθρου 14 παράγραφος 1 α (αα), που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 19.
6.  
  Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του Κ.Π.Λ.Σ., όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3569/2007 (ΦΕΚ 122 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Αρχικελευστής τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. εφόσον κατέχει πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή Τεχνολογικού Τομέα ή ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ ή ΑΕΝ ή πρώην ΑΔ-ΣΕΝ και πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας ή είκοσι ένα έτη συνολικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης στο Λ.Σ. για όσους προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.
7.  
  Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Κ.Π.Λ.Σ. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, που εξήλθαν από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. πριν από την 26η Μαρτίου 2009 και κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή Δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξεως ή Ραδιοτηλεγραφητή Β΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων τυπικών προσόντων και εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται στον αμέσως ανώτερο από τον κατεχόμενο βαθμό Η παράγραφος 1στ του άρθρου 57 εφαρμόζεται και για όσους ονομάστηκαν Κελευστές πριν από την ανωτέρω ημερομηνία Το ήμισυ του χρόνου παραμονής που αταιτείται κατ’ ελάχιστο να έχει συμπληρωθεί στο βαθμό του Κελευστή, προσμετράται για την επόμενη προογωγή, ενώ ο χρόνος που πλεονάζει προσμετράται για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για την κατηγορία τους κατά την ενεργό υπηρεσία τους.
8.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κ.Π.Λ.Σ., αντικαθίσταται ως εξής: 2 Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί που εξέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. μετά την 26η Μαρτίου 2009 και κατέχουν πτυχίο Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, προέλευσης Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν., προάγονται στο βαθμό του Ανθυπασπιστή και Σημαιοφόρου, αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας που διανύεται από μεν τους πτυχιούχους στις Λιμενικές Αρχές ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν., από δε τους διπλωματούχους σε πλωτά ή εναέρια μέσα του Λ.Σ., ως εξής 1 Αρχικελευστές πέντε έτη ως Υπαξιωματικοί, 2 Ανθυπασπιστές δύο έτη στο βαθμό αυτόν.
9.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 123 του Κ.Π.Λ.Σ., όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 34 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Για την υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού Λ.Σ. ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για την υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών και των μελών των οικογενειών τους Η υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος παρέχεται επίσης από γενικά ή ειδικά κρατικά νοσοκομεία, μονάδες περίθαλψης εντός ή εκτός του Ε.Σ.Υ. ή άλλα ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα, από ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα συμβεβλημένα ή μη με το Δημόσιο και από ιδιώτες ιατρούς, συμβεβλημένους ή μη με το Δημόσιο, καθώς και με αποστολή στην αλλοδαπή σε ειδικές περιπτώσεις Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης κοστολογούνται και εξοφλούνται με βάση το ισχύον τιμολόγιο του Δημοσίου Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.
10.  
  Στις ειδικότητες των Αξιωματικών Λ.Σ. που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Κ.Π.Λ.Σ. προστίθεται νέα ειδικότητα ως ακολούθως: 1 Αξιωματικοί Νομικού
11.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 στ του άρθρου 15 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1 Αξιωματικούς της παραγράφου 1στ του άρθρου 14 μέχρι και τον Ανθυποπλοίαρχο, εφόσον είναι απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή πρώην Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευση (Κ.Α.ΤΕ.Ε.) ή Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.
12.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 3 β (αα), (ββ) του άρθρου 34 του Κ.Π.Λ.Σ. εφαρμόζονται και για τους Αξιωματικούς - Ανθυπασπιστές Λ.Σ. προερχόμενους εκ της Σχολής Λιμενοφυλάκων οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή πρώην Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.ΤΕ.Ε.) ή Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Α.Ε.Ν. ή πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.
13.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 119 του Κ.Π.Λ.Σ. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 3490/2006 (ΦΕΚ 206 Α΄) καταργείται, η επόμενη δε παράγραφος 6 αναριθμείται σε παράγραφο 5.
14.  
  Στο άρθρο 133 του Κ.Π.Λ.Σ. προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4 Το ιπτάμενο προσωπικό Λ.Σ. μπορεί να διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας ή να εκπαιδεύεται ή να μετεκπαιδεύεται σε αεροσκάφη ή άλλα εναέρια μέσα στρατιωτικού ή πολιτικού νηολογίου άλλων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και σε όμοια μέσα διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών που εκτελούν αποστολές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό Με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής καθορίζεται η διαδικασία απόδειξης προσμέτρησης των ωρών πτήσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
15.  
  Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ.Π.Λ.Σ. αντικαθίστανται ως εξής: 2 1 Ποσοστό δέκα τοις εκατό του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του επόμενου άρθρου παραγωγικές Σχολές, καταλαμβάνονται από τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό και ανεξαρτήτως ειδικοτήτων/κατηγοριών 1 Πολύτεκνους και τα τέκνα τους. 2 Τα τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ., που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν. 3 Τα τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 2 Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του επόμενου άρθρου παραγωγικές Σχολές καταλαμβάνονται από γονείς τριών τέκνων και τέκνα τους, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό και ανεξαρτήτως ειδικοτήτων/κατηγοριών. 3 Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό των εδαφίων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα Αν το ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται αναλογικά από υποψήφιους των λοιπών κατηγοριών/ ειδικοτήτων Το δικαίωμα για εισαγωγή στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ., από αυτούς που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες των εδαφίων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου, ασκείται για μία και μόνο παραγωγική Σχολή του Λ.Σ.
16.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ.Π.Λ.Σ., όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3569/2007 (ΦΕΚ 122 Α΄), αναριθμείται από «γ΄» σε «δ΄».
17.  
  Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Κ.Π.Λ.Σ., όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου ενάτου του ν. 3654/2009 (ΦΕΚ 57 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων των ανώτατων Αξιωματικών της παραγράφου 1α (ββ), β΄, γ΄, θ΄ και ι΄ του άρθρου 14 για οποιονδήποτε λόγο, αυτές πληρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Λ.Σ., από Αξιωματικούς της παραγράφου 1 α (αα) του άρθρου 14 ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων της κατηγορίας τους.
18.  
  Στο άρθρο 19 του Κ.Π.Λ.Σ. προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5 Οι Αξιωματικοί των περιπτώσεων θ΄ και ι΄ του άρθρου 14 προάγονται με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.
19.  
  Στο άρθρο 57 του Κ.Π.Λ.Σ. προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 3 Οι προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες απόφοιτοι Σχολής Δ.Υ.Λ.Σ., οι οποίοι κατατάχθηκαν το έτος 1996 ως Κελευστές Λ.Σ. και φέρουν το βαθμό του Ανθυπασπιστή, προάγονται αναδρομικά από 9.9.2009 στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. με τη συμπλήρωση ενός έτους παραμονής στο βαθμό αυτό, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του Σημαιοφόρου και χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών Ο χρόνος από 9.9.2009 και πλέον προσμετράται για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για την κατηγορία τους Οι προαγόμενοι κατά τα ανωτέρω τίθενται στο τέλος της οικείας επετηρίδας κατά τη σειρά αρχαιότητός τους.
Άρθρο 17 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3569/2007"
1.  
  Η παράγραφος 15 του άρθρου 2 του ν. 3569/2007 (ΦΕΚ 122 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Οι διατάξεις των παραγράφων 3α του άρθρου 19, 7β του άρθρου 48, 1ε και 1 στ του άρθρου 57, καθώς και των παραγράφων 1 α και 2 του άρθρου 59 του Κ.Π.Λ.Σ., εφαρμόζονται και για τους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Λ.Σ. που προέρχονται από την Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.).
Άρθρο 18 "Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού"
1.  
  Στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού και στον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού καταβάλλεται από τον Οίκο Ναύτου ποσοστό 3% επί του συνολικού ύψους των πληρωμών ιατρών, φαρμακοποιών, νοσοκομείων, διαγνωστικών και νοσηλευτικών ή θεραπευτικών κέντρων, ιατρικών εργαστηρίων, οπτικών και ορθοπεδικών καταστημάτων, που πραγματοποιούνται κατ’ έτος για τους ασφαλισμένους του, μέσω των παραρτημάτων του και των περιφερειακών του γραφείων
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη κατανέμεται το ανωτέρω ποσό μεταξύ των προαναφερόμενων ταμείου και κλάδου και καθορίζεται η διαδικασία υπολογισμού και είσπραξής του. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.
3.  
  Στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.) του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού αποδίδεται εφεξής ως έσοδο ποσοστό 3% επί των εισπράξεων των δικαιωμάτων πλοήγησης που προβλέπονται από την παρ. 43 του άρθρου 1 της 1329/1/29/02 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 801 Β΄).
Άρθρο 19 "Ρύθμιση θεμάτων Κέντρου Ελέγχου Αποστολώνλήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου"
1.  
  Οι υπηρεσίες ελέγχου αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου, για θέματα έρευνας και διάσωσης, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 1844/1989 (ΦΕΚ 100 Α΄), παρέχονται από το Λιμενικό Σώμα και την Πολεμική Αεροπορία με τη συνδρομή και συνεργασία εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων μέσω του ομώνυμου Κέντρου Ελέγχου Αποστολών (Κ.Ε.Α.) λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου. Διοικητής του Κ.Ε.Α. λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου ορίζεται από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανώτερος Αξιωματικός του Σώματος.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Ε.Α. λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου και τα καθήκοντα του υπηρετούντος στο Κέντρο προσωπικού ανά ειδικότητα. Για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών λαμβάνονται υπόψη εγχειρίδια και οδηγίες διεθνών οργανισμών, που είναι αρμόδιοι για θέματα λήψης και διαχείρισης συναγερμών κινδύνου, που εκπέμπονται από ραδιοφάρους ένδειξης θέσης κινδύνου, με χρήση επίγειων και δορυφορικών συστημάτων και σκοπό την υποβοήθηση του έργου της έρευνας και διάσωσης.
Άρθρο 20 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2932/2001"
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/ 2001 (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3 Η δήλωση δρομολόγησης υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου Η αρμόδια Υπηρεσία μέχρι τη 10η Φεβρουαρίου εκδίδει δελτίο τύπου, το οποίο καταχωρίζεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τη δήλωσή του Η αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνει με την προαναφερόμενη διαδικασία τις τροποποιήσεις αυτές μέχρι την 28η Φεβρουαρίου Μετά την 31η Μαρτίου ο Υπουργός ανακοινώνει στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων τη δήλωση δρομολόγησης πλοίου μαζί με τα δηλωθέντα προγράμματα εκτέλεσης δρομολογίων, εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της επόμενης παραγράφου Η ανακοίνωση αυτή κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο πλοιοκτήτη.
2.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5 Ο Υπουργός ανακοινώνει στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων τη δήλωση δρομολόγησης πλοίου επιβατηγού, επιβατηγού - οχηματαγωγού ή φορτηγού - οχηματαγωγού πλοίου που υποβάλλεται μετά την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους μαζί με τα δηλωθέντα προγράμματα εκτέλεσης δρομολογίων, αν ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών κριθεί ότι 1 πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου τρίτου και 2 ικανοποιούνται συγκοινωνιακές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τα ήδη δρομολογημένα πλοία με τακτική δρομολόγηση ή με συμβάσεις του άρθρου όγδοου Η εκτέλεση των δρομολογίων είναι υποχρεωτική για ένα έτος από τη δρομολόγηση στη συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές Μετά το πέρας του χρόνου αυτού το πλοίο συνεχίζει τα δρομολόγια του σε γραμμή ή γραμμές για τις οποίες ο Υπουργός έχει ανακοινώσει τη δήλωση δρομολόγησης πλοίου μαζί με τα δηλωθέντα προγράμματα εκτέλεσης δρομολογίων, άλλως στην περίπτωση που δεν υποβάλει εμπρόθεσμη δήλωση το πλοίο δύναται να συνεχίσει στην ίδια γραμμή ή γραμμές, μέχρι να ενταχθεί στις διαδικασίες εμπρόθεσμης τακτικής δρομολόγησης Για τις ανωτέρω δρομολογήσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου έκτου Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 4 καλούνται οι πλοιοκτήτες να προσαρμόσουν με συμφωνία τα δρομολόγια τους στις αναγκαίες χρονικές αποστάσεις για την επίλυση των προβλημάτων αυτών Αν εντός πέντε ημερών δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο Υπουργός αποφασίζει για τις αναγκαίες μεταβολές των δρομολογίων κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου δεύτερου του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Όσοι από το προσωπικό δεν είναι Ελληνες και τα καθήκοντα τους σχετίζονται με θέματα ασφαλείας, πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 21 "Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας"
1.  
  Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας όταν κρίνονται θέματα αδιαβάθμητου ανώτερου ή κατώτερου προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, μετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του ανώτερου ή δύο αιρετοί εκπρόσωποι του κατώτερου αδιαβάθμητου προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, οι οποίοι αναδεικνύονται κατόπιν εκλογικής διαδικασίας, με τους αναπληρωτές τους, για δύο χρόνια. Οι αιρετοί εκπρόσωποι του προαναφερόμενου προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Πλοηγικό Σταθμό.
2.  
  Ως προς τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εκλογής των παραπάνω αιρετών εκπροσώπων εφαρμόζονται, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
3.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας παραγράφου το χρονοδιάγραμμα διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και τα αιρετά μέλη που θα αναδειχθούν θα ορισθούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, με θητεία που θα λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των λοιπών μελών αυτού
Άρθρο 22 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
  Ο βαθμός του Ναυάρχου Λ.Σ. εν αποστρατεία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Κ.Π.Λ.Σ., όπως προστέθηκε με την παρ. 8 του ένατου άρθρου του ν. 3654/2008 (ΦΕΚ 57 Α΄), μπορεί να απονέμεται με την ίδια διαδικασία και στους Αρχηγούς του Λ.Σ. που αποστρατεύθηκαν πριν τις 3.4.2008, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός εξήντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
2.  
  Στις οργανικές θέσεις των Αξιωματικών Λ.Σ. προστίθενται είκοσι πέντε θέσεις ειδικότητας Νομικού με μείωση ισάριθμων οργανικών θέσεων στο βαθμό του Σημαιοφόρου - Ανθυποπλοιάρχου της παραγράφου 1α (αα) του άρθρου 14 που κατανέμονται ως ακολούθως: 1) Ένας Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Νομικού. 2) Δύο Πλοίαρχοι Λ.Σ. Νομικού. 3) Τρεις Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ. Νομικού. 4) Τέσσερις Πλωτάρχες Λ.Σ. Νομικού. 5) Δεκαπέντε Υποπλοίαρχοι - Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ. Νομικού ενιαία.
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 20 του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2α Πτυχιούχοι Σχολών Πανεπιστημιακού Τομέα κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε οικονομικά ή νομικά θέματα ηλικίας μέχρι τριάντα πέντε ετών, η οποία συμπληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού, που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή βρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος, μπορεί να κατατάσσονται απευθείας στο Λ.Σ. χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Οικονομικού ή Νομικού, αντίστοιχα. .
4.  
  Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η αληθής έννοια της παρούσας παραγράφου είναι ότι ο Οργανισμός μπορεί να προβαίνει ταυτόχρονα με ενιαίο διαγωνισμό σε εκποίηση ενός ή περισσότερων ναυαγίων και επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων που ανήκουν σε έναν ή διαφορετικούς ιδιοκτήτες, των οποίων οι κύριοι αρνούνται ή αδυνατούν να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους.
5.  
  Στα Ναυτικά Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιά, καθώς και στις υγειονομικές Υπηρεσίες Πολεμικού Ναυτικού μπορεί να υπηρετούν Αξιωματικοί Ιατροί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανάλογων ειδικοτήτων κατά βαθμό και θέση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 23 "Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι Λιμενικές Αρχές αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και εξακολουθούν να λειτουργούν και να ασκούν τις αρμοδιότητες τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου
2.  
  Τα ακίνητα, τα χερσαία, πλωτά και εναέρια μέσα, ο οπλισμός, τα αρχεία και γενικά το κάθε μορφής υλικό και εξοπλισμός των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος περιέρχονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 127/ 2010 (ΦΕΚ 214 Α΄). Ο τρόπος και η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Προστασίας του Πολίτη.
3.  
  Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 14 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το προσωπικό, τις υπηρεσίες και τα λοιπά θέματα του άρθρου αυτού οι ισχύουσες για το Λιμενικό Σώμα διατάξεις
4.  
  Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων για θέματα που αφορούν αρμοδιότητες οργάνωσης και λειτουργίας Υπηρεσιών και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες για το Λιμενικό Σώμα συναφείς διατάξεις
5.  
  Πόροι που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό για το Λιμενικό Σώμα μεταφέρονται με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στους αντίστοιχους κωδικούς εσόδων - εξόδων του Ειδικού Φορέα «Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή». Στον ίδιο Φορέα μεταφέρονται και οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί βάσει των διατάξεων του ν. 3711/1955 στον κωδικό αριθμό εξόδων με την ονομασία «Ειδικά Απρόβλεπτα Εξοδα» του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
6.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος Λιμενικό Σώμα για θέματα προσωπικού, υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων που δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, νοείται εφεξής Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή
7.  
  Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ασκούν βάσει των εγκυκλίων διαταγών και οδηγιών τις αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων που ανατίθενται σε αυτές δια του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι αρμοδιότητες αυτές και ο τρόπος άσκησής τους.
8.  
  Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που προέρχεται από το Λιμενικό Σώμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3865/2010, εξακολουθεί να έχει ως κύριο φορέα ασφάλισης το Δημόσιο και ως φορείς επικουρικής ασφάλισης το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, που προβλέπεται από το π.δ. 21/1931 Οκτωβρίου 1932 (ΦΕΚ 387 Α΄) και το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος που προβλέπεται από το β.δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44 Α΄), όπου ασφαλιζόταν πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Τα θέματα υγειονομικής, νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ως άνω προσωπικού εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
9.  
  Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν υπαχθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2010 (ΦΕΚ 214 Α΄) στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και αφορούν τις διευθύνσεις Λιμενικής Πολιτικής (Δ.Λ.Π.), Λιμενικών Υποδομών (Δ.Λ.Υ.), Θαλάσσιων Συγκοινωνιών (Δ.Θ.Σ.), Ναυτικής Εργασίας (Δ.Ν.ΕΡ.), Εκπαίδευσης Ναυτικών (Δ.ΕΚ.Ν.) και Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (Δ.Ν.Π.Α.), των Διευθύνσεων Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (Δ.Α.Ν.) και Λιμενικής Αστυνομίας κατά το μέρος των μεταφερόμενων τμημάτων, σύμφωνα με τις επί μέρους διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του π.δ. 127/2010 της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (Δ.Π.Θ.Π.) κατά το μέρος των μεταφερόμενων τμημάτων, σύμφωνα με τις επί μέρους διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του π.δ.127/2010 της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων (Δ.Ε.Π.) κατά το μέρος των μεταφερόμενων τμημάτων, της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών (Δ.Κ.Ε.Ο.), της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Δ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε.) κατά το μέρος των μεταφερόμενων τμημάτων, σύμφωνα με τις επί μέρους διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του π.δ.127/2010 της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Δ.Ι.Π.Α.Μ. - Π.Σ.Ε.Α.) κατά το μέρος των μεταφερόμενων τμημάτων, σύμφωνα με τις επί μέρους διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του π.δ. 127/2010 των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), των Κέντρων Επιμόρφωσης Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και των Πειθαρχικών Συμβουλίων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Σ.Ε.Ν.), των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Σ.Ε.Ν.), των Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (Σ.Σ.Π.Μ.), καθώς και των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων Πολιτιστικών Θεμάτων και Εκδηλώσεων, Νομικού Συμβούλου του Κράτους και Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και κατά παρέκκλιση των χρονικών ορίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 33/2009 (ΦΕΚ 50 Α΄), και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τη διετία. Το προσωπικό που αποσπάται επανέρχεται σταδιακά στην οργανική του θέση μέσα σε δύο έτη από της έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Το προσωπικό που αποσπάται στις ανωτέρω Υπηρεσίες, σε έκτακτες περιπτώσεις υπάγεται επιχειρησιακά στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
10.  
  Σε παραρτήματα του Οίκου Ναύτου όπου δεν υπηρετεί προσωπικό του Φορέα αυτού ή δεν επαρκεί, επιτρέπεται η κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών από προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που αποσπάται σε αυτά. Μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι εν λόγω ανάγκες καλύπτονται από υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα που μετατάσσονται στον Οίκο Ναύτου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της μετάταξης και ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των καθηκόντων.
11.  
  Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ.) που υπηρετεί στις Διευθύνσεις Πληροφορικής Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Ν.Τ.) και Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), που μεταφέρθηκαν με το π.δ. 127/2010 (ΦΕΚ 214 Β΄) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, διατηρεί την οργανική του θέση στο Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. και παραμένει ως αποσπασμένο στις ανωτέρω Υπηρεσίες, έως τη σύσταση αντίστοιχων υπηρεσιών στο Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
12.  
  Οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. που υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες με την έκδοση του παρόντος νόμου υπάγονται πλέον στο Αρχηγείο Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να δηλώσουν εντός έτους από την έκδοση του παρόντος, εάν επιθυμούν να διατηρήσουν την οργανική τους θέση στο Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ., για στελέχωση των κεντρικών ή περιφερειακών υπηρεσιών ή παραρτημάτων του Οίκου Ναύτου.
13.  
  Για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετεί στις προαναφερόμενες υπηρεσίες εκδίδονται αποφάσεις αποσπάσεων
14.  
  Θέματα που αφορούν το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία δεν ρυθμίζονται από αυτόν το νόμο, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
15.  
  Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου τις θέσεις του Αρχηγού, του Υπαρχηγού και του Επιτε-λάρχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που προβλέπονται από το άρθρο 10, καταλαμβάνουν ο Αρχηγός Λ.Σ., ο αρχαιότερος Υπαρχηγός Λ.Σ. και ο νεότερος Υπαρχηγός Λ.Σ., αντίστοιχα.
16.  
  Στην πάγια προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περιλαμβάνονται και οι εκκρεμείς δαπάνες της Παγίας Προκαταβολής του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) κατά το διάστημα υπαγωγής του Λιμενικού Σώματος σε αυτό, οι οποίες αφορούν στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν. και των εξόδων του προσωπικού του Λ.Σ. μέσω αυτής. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι αρμόδια για τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών και εκκαθάριση των εκκρεμών δαπανών που αφορούν στη λειτουργία της Πάγιας Προκαταβολής κατά το διάστημα υπαγωγής του Λ.Σ. στο Υ.Ε.Ν.
Άρθρο 24 "Διατηρούμενες διατάξεις"
1.  
  Διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις που προβλέπουν:
 1. Τους πόρους για τους κύριους και επικουρικούς φορείς ασφάλισης του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
 2. Την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση θεμάτων προσωπικού, υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου
2.  
  Διατηρείται σε ισχύ κάθε διάταξη που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ρύθμιζε θέματα του Λιμενικού Σώματος και ιδίως των υπηρεσιών, των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του και δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού
Άρθρο 25
1.  
  Στο άρθρο 14 του ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 Α΄) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
  Κατ’ εξαίρεση για τις ανάγκες εγκατάστασης των Κέντρων ή Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, καθώς και των Υπηρεσιών Ασύλου επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτηρίων σε εκτός σχεδίου περιοχές, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης. Σε περιπτώσεις ιδιωτικών μισθούμενων ακινήτων, η παρέκκλιση θα ισχύει όσο διαρκεί η ως άνω νέα χρήση. Για τις ίδιες ως άνω ανάγκες εγκατάστασης επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης και εθνικού συμφέροντος, είτε σε εκτός σχεδίου γήπεδα του Δημοσίου είτε στα γήπεδα των προαναφερόμενων ιδιωτικών μισθούμενων ακινήτων εφόσον διαθέτουν επαρκή έκταση, η τοποθέτηση ή ανέγερση προκατασκευασμένων εγκαταστάσεων, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων της εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών δόμησης. Για την εγκατάσταση των παραπάνω εγκαταστάσεων το ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου είναι 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης του γηπέδου δεν μπορεί να ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) ενώ ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,5. Σε κάθε περίπτωση η συνολική δομούμενη επιφάνεια δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Και στην περίπτωση αυτή η παρέκκλιση θα ισχύει όσο διαρκεί η ως άνω νέα χρήση, οι δε εγκαταστάσεις θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και θα απομακρύνονται, δεν μπορούν δε να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Για την αλλαγή χρήσης και τις κατασκευές αυτές δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων, οι όροι και περιορισμοί δόμησης και τυχόν ειδικότεροι όροι για τις εγκαταστάσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου αυτής. Η απόφαση αυτή επέχει θέση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας. Επίσης, επέχει θέση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται από υφιστάμενα δίκτυα υποδομών. Με την ίδια απόφαση εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι όταν οι εγκαταστάσεις δεν εξυπηρετούνται από υφιστάμενα δίκτυα υποδομών. Οι κατά τα ανωτέρω χώροι και οι εγκαταστάσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και ως χώροι κράτησης, που προβλέπονται στο άρθρο 31.
Άρθρο 26 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-03-04 Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/35
2012-09-27 Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτωνδημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
Ως Προϊστάμενος Κλάδου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται Υποναύαρχος ή Αρχιπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Αντικατάσταση
A/2012/184
2016-07-08 Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος των πιστώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την αποζημίωση των διδασκόντων στις Παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στα Σχολεία Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.
Προσθήκη
A/2016/126
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/1329/1/29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/1329_1_29 2002
ΝΟΜΟΣ 1919/1753 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1919/1753 1919
ΝΟΜΟΣ 1955/3711 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3711 1955
ΝΟΜΟΣ 1980/1045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1045 1980
ΝΟΜΟΣ 1989/1844 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1844 1989
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις. 2001/2881 2001
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2003/3153 2003
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. 2005/3409 2005
. Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3450 2006
Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2006/3490 2006
Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουγείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2007/3569 2007
Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2008/3654 2008
Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 2008/3697 2008
ΝΟΜΟΣ 2009/3654 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/3654 2009
Κύρωση της Σύμβασης παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» (ΟΛΠ Α.Ε.) και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 2009/3755 2009
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη 2010/3871 2010
΄Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκό[...]" 2011/3907 2011
Κύρωση Κεφαλαίων ΙΧ, Χ, και ΧΙ της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτά υιοθετήθηκαν την 24 Μαΐου 1994 με την Απόφαση 1/94 της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων στην Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπι[...]" 1996/74 1996
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). 2001/320 2001
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - SΟLΑS) 74», που υιοθετήθηκαν στην Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύμβασης την 12η Δεκεμβρίου 2002. 2004/56 2004
Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το πυροσβεστικό προσωπικό και στις οικογένειες αυτών. 2007/15 2007
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπι-κού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 2009/33 2009
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. 2010/127 2010
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αποδοχή Τροποποιήσεων Ετών 2005 & 2009 του Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης «Περί Διευκόλυνσης της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης, 1965». 2012/3131.Α.16_295_2012 2012
Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτωνδημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις 2012/4081 2012
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. 2014/4256 2014
Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις. 2016/4404 2016
Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παρ[...]" 2017/4487 2017
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (L.131/28.5.2009). 2011/102 2011
Μετάταξη σε Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ειδικοτήτων Υγειονομικού και Ιερέα. 2011/112 2011
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2011/67 2011
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Επιτελικής Μονάδας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 2011/79 2011
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 ν. 3938/2011). 2011/82 2011
Προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου στην Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών κ[...]" 2012/125 2012
Σύσταση Τμήματος Οικονομικών Θεμάτων τομέα Ναυτιλίας και Τμήματος Υποδομών και Τεχνικής Υποστήριξης τομέα Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 2012/16 2012
Τροποποίηση του Π.Δ. 67/2011 (Α΄ 149) και σύσταση Υπηρεσίας Μουσικής Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2012/19 2012
Καταστάσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2012/37 2012
Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2012/38 2012
Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2012/58 2012
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις. 2012/6 2012
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 “Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης”» (Α΄ 66), [...]" 2012/78 2012
Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σύμβαση ναυτικής εργασίας στα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-[...]" 2012/80 2012
Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2012/81 2012
Τροποποίηση του π.δ. 33/2009 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. (Α΄ 50)». 2012/97 2012
Εφαρμογή απαιτήσεων για ικανότητα τήρησης φυλακής των ναυτικών. 2013/106 2013
Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών. 2014/81 2014
Άδειες απουσίας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2015/80 2015
Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος Cοspas Sarsat. 2016/118 2016