ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/3923

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-03-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-03-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ ΑΜSCC) και της Τεχνικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - ΑΜSCC).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - ΑΜSCC) και η Τεχνική Συμφωνία (Τechnical Αrrangement) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας σχετικά με την εφαρμογή του ως άνω Μνημονίου Κατανόησης, που υπογράφηκαν στις 21 Μαΐου 2009 στην Αθήνα, των οποίων το κείμενο, στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-ΑΜSCC) ΠΡΟΟΙΜΙΟΤο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, εφεξής αναφερόμενα ως “τα Συμβαλλόμενα Μέρη”: Αναγνωρίζοντας την έλλειψη δυνατοτήτων στρατηγικών μεταφορών (θαλάσσιες, αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές), ειδικά για δυνάμεις ταχείας ανάπτυξης, Έχοντας υπόψη την έννοια της διασφάλισης και βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων μετακινήσεων και μεταφορών, Χαιρετίζοντας την απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας να φιλοξενεί, να λειτουργεί και να υποστηρίζει τις λειτουργίες του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (εφεξής αναφερόμενου ως “ΑΜSCC”) και την πρόθεση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες του ΑΜSCC, αλλά και να υποστηρίζει τις λειτουργίες του ΑΜSCC, Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ανάπτυξης συνεργασίας στον τομέα των δραστηριοτήτων μετακινήσεων και μεταφορών, Αποσκοπώντας στην ανάπτυξη εθνικών ή πολυεθνικών δυνάμεων σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ/της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων πολυεθνικών φορέων, (που διεξάγονται) υπό την εντολή των Ηνωμένων Εθνών και / ή σε ασκήσεις, μέσω της συνεργασίας και ιδίως μέσω του ΑΜSCC, Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Συμμετεχόντων, στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ), σχετικά με το Καθεστώς των Δυνάμεών τους (ΝΑΤΟ SΟFΑ), η οποία υπεγράφη στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951 και όλους τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχουν καταλήξει στην ακόλουθη συμφωνία: Άρθρο 1ΣΚΟΠΟΣ1.1. Σκοπός του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης (εφεξής αναφερόμενου ως “ΜΚ”) είναι να καθορίσει το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών εντός του ΑΜSCC, στον τομέα των δραστηριοτήτων μετακινήσεων και μεταφορών. 1.2. Το παρόν ΜΚ και η συναφής Τεχνική Συμφωνία (εφεξής αναφερόμενη ως “ΤΣ”) αποσκοπούν στο να χρησιμεύσουν ως βάση για το σχεδιασμό και την εκτέλεση δραστηριοτήτων μετακινήσεων και μεταφορών. Άρθρο 2ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ2.1. Στόχος του παρόντος ΜΚ είναι να καθορισθούν οι παρεχόμενες από το ΑΜSCC υπηρεσίες, προκειμένου να βοηθηθεί η Δημοκρατία της Ουγγαρίας στην επίλυση των ελλείψεών της σε στρατηγικές μεταφορές, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ελλείψεις που προκύπτουν από την ανάγκη ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ / της ΕΕ ή άλλων πολυεθνικών φορέων, διεξαγόμενων υπό την εντολή των Ηνωμένων Εθνών ή / και σε ασκήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης / του ΝΑΤΟ. 2.2. Επιδίωξη του παρόντος ΜΚ είναι να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών από το ΑΜSCC προς τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν υπηρεσίες βάσει συμβάσεων, συντονισμό των μέσων μεταφοράς και συνεργασία σε δραστηριότητες μετακινήσεων και μεταφορών, όπως αυτές καθορίζονται στον παρόν ΜΚ και τη συναφή ΤΣ. Άρθρο 3ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ3.1. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε διαφορετικές διατάξεις στο παρόν ΜΚ, οι διατάξεις της ΝΑΤΟ SΟFΑ, οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελληνική νομοθεσία (κατά περίπτωση), καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, θα διέπουν τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος Μ Κ. 3.2. Το ΑΜSCC εδρεύει στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στην Αθήνα. Η Ελληνική Δημοκρατία αναφέρεται εφεξής ως το “Φιλοξενούν Έθνος (ΦΕ)”. 3.3. Ο συντονισμός που αναφέρεται στο παρόν ΜΚ θα εφαρμόζεται σε δυνατότητες μετακινήσεων και μεταφορών, καθώς και σε εμπορικώς προμηθευόμενα μέσα μεταφοράς, τόσο για επιχειρησιακούς όσο και για μη επιχειρησιακούς σκοπούς. 3.4. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και άλλα μέσα μετακινήσεων και μεταφορών, εναλλακτικά εκείνων που σχετίζονται με το παρόν ΜΚ. 3.5. Το ΑΜSCC διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει τις υπηρεσίες του, αν αυτό επιβάλλεται από λόγους εθνικής ασφάλειας. Άρθρο 4ΕΥΘΥΝΕΣΓια τους σκοπούς του παρόντος ΜΚ: 4.1. ΑΜSCC α. Το ΑΜSCC είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις δυνατότητες μετακινήσεων και μεταφορών των Συμβαλλόμενων Μερών, καθώς και για τις διαθέσιμες, εμπορικά προμηθευόμενες, δυνατότητες μεταφορών. β. Το ΑΜSCC είναι, περαιτέρω, υπεύθυνο για τη συγκέντρωση στοιχείων που σχετίζονται με τις απαιτήσεις μετακινήσεων και μεταφορών, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων ή ελλείψεων που ενδέχεται να προκύψουν. γ. Κατόπιν αιτήματος και με βάση τα συγκεντρωθέντα στοιχεία, το ΑΜSCC θα υποβάλλει προτάσεις για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και μέσων μεταφοράς. δ. Μετά την υποβολή αιτήματος, το ΑΜSCC θα προβαίνει σε ενέργειες, οι οποίες υπόκεινται σε τελική έγκριση από το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος (εφεξής αναφερόμενο και ως το “Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος”), προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για μέσα μεταφοράς και παρεχόμενες υπηρεσίες. ε. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμηθειών και την ενεργοποίηση της σύμβασης μεταξύ του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους και του παρόχου του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς, αυτοί θα είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης, ενώ το ΑΜSCC θα είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και την παρακολούθηση του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου ί¬ων), σύμφωνα με τις ανάγκες του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, όπως αυτές θα διασαφηνίζονται στις αντίστοιχες συμβάσεις μίσθωσης. στ. Το ΑΜSCC θα παρέχει στο Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις μεταφοράς και τη διαθέσιμη χωρητικότητα (κατά περίπτωση). ζ. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες προμηθειών, τα αιτήματα που αφορούν σε μέσο (-α) μεταφοράς, την πληρωμή για το (-α) μέσο (-α) μεταφοράς, την παρακολούθηση του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς και τη διαχείριση της διαθέσιμης χωρητικότητας, θα συμπεριληφθούν στη συναφή ΤΣ. 4.2. Ελληνική Δημοκρατία Η Ελληνική Δημοκρατία, ως Φιλοξενούν Έθνος (εφεξής αναφερόμενη και ως “ΦΕ”): α. Παρέχει την αναγκαία υποστήριξη, όσον αφορά στους πόρους, τα κεφάλαια, τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις, για την ενδεδειγμένη λειτουργία του ΑΜSCC. β. Έχει προσδιορίσει τις αρμόδιες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την υποστήριξη των λειτουργιών του ΑΜSCC. γ. Προσφέρει στο Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος τη δυνατότητα εκπροσώπησης στο ΑΜSCC, όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 5 του παρόντος Μ Κ. Άρθρο 5ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΑΜSCC5.1. Όσον αφορά στην εκπροσώπηση του Ουγγρικού Συμβαλλόμενου Μέρους στο ΑΜSCC, όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 4, μπορούν να ενεργοποιηθούν οι ακόλουθες επιλογές, οι οποίες προσφέρονται από το ΦΕ, κατόπιν αιτήματος του Ουγγρικού Συμβαλλόμενου Μέρους: α. Τοποθέτηση εκπροσώπου ο οποίος θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του ΑΜSCC, σε διετή εκ περιτροπής βάση, οποτεδήποτε είναι διαθέσιμη κάποια θέση. β. Συμμετοχή αξιωματικού-συνδέσμου σε ομάδα εργασίας εντός των εγκαταστάσεων του ΑΜSCC, εν όψει ή κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης μετακίνησης και μεταφοράς. γ. Απόσπαση εκπροσώπων στο ΑΜSCC, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 5.2. Οι διαδικασίες συνεισφοράς στην επάνδρωση του ΑΜSCC περιγράφονται λεπτομερώς στη συναφή ΤΣ. 5.3. Το οργανόγραμμα του ΑΜSCC παρατίθεται στη συναφή ΤΣ. Το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το προαναφερθέν οργανόγραμμα, οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες του ΑΜSCC. 5.4. Ένας εκπρόσωπος του Ουγγρικού Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί να συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΜSCC (εφεξής αναφερόμενη ως “ΣΕ”). Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ΣΕ θα συμπεριληφθούν στη συναφή ΤΣ. Άρθρο 6ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ6.1. Οι διαδικασίες προμηθειών και το σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 4.1 του παρόντος ΜΚ) παρέχονται από το ΑΜSCC και τις αρμόδιες συνεργαζόμενες Ελληνικές Αρχές, χωρίς καμία επιβάρυνση του Ουγγρικού Συμβαλλόμενου Μέρους, καθόσον αυτές χρηματοδοτούνται από το ΦΕ. 6.2. Οι λειτουργικές δαπάνες του ΑΜSCC χρηματοδοτούνται από το ΦΕ. Άρθρο 7ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΜ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ7.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να ανταλλάσσουν αδιαβάθμητες πληροφορίες στο πλαίσιο του παρόντος ΜΚ. Η ανταλλαγή και προστασία εθνικών διαβαθμισμένων πληροφοριών θα υπόκειται σε ιδιαίτερη σύμβαση, σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών, η οποία θα συναφθεί μεταξύ των Κυβερνήσεων των Συμβαλλόμενων Μερών. 7.2. Όλες οι διαβαθμισμένες πληροφορίες του ΝΑΤΟ και / ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες παρέχονται ή παράγονται σύμφωνα με το παρόν ΜΚ θα αποθηκεύονται, διαχειρίζονται, παράγονται, διαβιβάζονται ή ανταλλάσσονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, κανονισμούς και οδηγίες ασφάλειας του ΝΑΤΟ και / ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. CΜ (2002) Ασφάλεια εντός του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, του Ιουνίου 2002). 7.3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος 6α λαμβάνει όσα αναγκαία μέτρα έχει στη διάθεσή του, προκειμένου να διατηρήσει μυστικές όλες τις πληροφορίες που έχουν ανταλλαγεί εμπιστευτικά, εκτός αν το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος συναινεί σε αποδέσμευσή τους. 7.4. Οι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του ΑΜSCC, από προσωπικό του Ουγγρικού Συμβαλλόμενου Μέρους, θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΦΕ που θα ισχύουν κατά το χρόνο της επίσκεψης. Άρθρο 8ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣΤο ΑΜSCC και οι συνεργαζόμενες Ελληνικές Αρχές δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για την υλοποίηση των συμβάσεων οι οποίες υπογράφονται στο πλαίσιο του παρόντος ΜΚ, για οποιαδήποτε μοιραία περιστατικά, τραυματισμούς ή ζημίες προκληθούν σε προσωπικό, περιουσιακά στοιχεία, ή στο περιβάλλον, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μετακινήσεων και μεταφορών που σχετίζονται με τις συμβάσεις αυτές. Άρθρο 9ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝΟποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος ΜΚ θα επιλύεται με διαβουλεύσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, χωρίς προσφυγή σε εξωτερική δικαιοδοσία. Άρθρο 10ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΤο παρόν ΜΚ μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εγγράφως, με αμοιβαία συναίνεση των Συμβαλλόμενων Μερών. Όλες οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 11 του παρόντος ΜΚ. Άρθρο 11ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ11.1. Το παρόν ΜΚ θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατά την οποία το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα γνωστοποιήσει στο Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες διαδικασίες κύρωσης. 11.2. Η εφαρμογή του παρόντος ΜΚ εξαρτάται από την υπογραφή και την κύρωση της συναφούς ΤΣ. 11.3. Το παρόν ΜΚ μπορεί να τερματισθεί, ανά πάσα στιγμή, με αμοιβαία έγγραφη συναίνεση των Συμβαλλόμενων Μερών. 11.4. Το παρόν ΜΚ μπορεί, επίσης, να καταγγελθεί μονομερώς, με έγγραφη γνωστοποίηση προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Στην περίπτωση αυτή, ο τερματισμός του ΜΚ επέρχεται έξι μήνες μετά την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης της καταγγελίας ή μετά την ολοκλήρωση οποιωνδήποτε συμβάσεων έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του παρόντος ΜΚ, οποιοδήποτε από αυτά συμβεί μεταγενέστερα. Μετά την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, κανένα νέο συμβόλαιο δεν θα υπογράφεται, στο πλαίσιο του παρόντος ΜΚ. 11.5. Ανεξάρτητα από τον τερματισμό του παρόντος ΜΚ, τα Άρθρα 6, 7, 8 και 9 θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, έως ότου διευθετηθούν οριστικά όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αυτά. Το παρόν ΜΚ συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα, στην αγγλική γλώσσα, ένα για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Υπεγράφη στην Αθήνα, στις 21 Μαΐου 2009. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ Ιωάννης Πλακιωτάκης Δρ. Κ?rοly F?redi Υφυπουργός Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αμυντικού Σχεδιασμού και Υποδομών ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ(ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-ΑΜSCC) ΕΙΣΑΓΩΓΗΤο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, εφεξής αναφερόμενα ως “τα Συμβαλλόμενα Μέρη”: Λαμβάνοντας υπόψη το “Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-ΑΜSCC)”, εφεξής αναφερομένου ως “ΜΚ”, Επιθυμώντας να θεσπίσουν τις βασικές διαδικασίες που αφορούν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο ΜΚ, Έχουν καταλήξει στην ακόλουθη συμφωνία: ΤΜΗΜΑ 1ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Συμφωνίας (εφεξής αναφερόμενης ως “ΤΣ”) είναι να προσδιορίσει τις πρόσθετες ρυθμίσεις και διαδικασίες οι οποίες θα ισχύουν για τη συνεργασία των Συμβαλλόμενων Μερών, στο πλαίσιο του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών της Αθήνας (εφεξής αναφερόμενου ως “ΑΜSCC”). Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο ΜΚ θα ισχύουν για την παρούσα ΤΣ και τα Παραρτήματά της. Τα Παραρτήματα της παρούσας ΤΣ από το “Α” έως το Ή” ρυθμίζουν συγκεκριμένους όρους οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται κατά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα Παραρτήματα αυτά συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΤΣ. Άλλα Παραρτήματα μπορούν να προστεθούν, με αμοιβαία συναίνεση (των Συμβαλλομένων Μερών), σύμφωνα με τα Άρθρα 7 και 8. ΤΜΗΜΑ 2ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Τα οικονομικά ζητήματα που αφορούν στη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων και υπηρεσιών του ΑΜSCC, όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 6 του συναφούς ΜΚ, περιγράφονται στο Παράρτημα “Α” της παρούσας ΤΣ. ΤΜΗΜΑ 3ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΣΟ (-Α) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3.1. Οι Σύνδεσμοι Επικοινωνίας (ΣυνΕπ) που ασχολούνται με το αίτημα για μέσο (-α) μεταφοράς, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες προμηθειών, αναφέρονται στο Παράρτημα “Β” της παρούσας ΤΣ. 3.2. Κάθε αίτημα που αφορά σε δυνατότητες μεταφοράς θα υποβάλλεται από το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος (εφεξής αναφερόμενο και ως το «Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος») προς το ΑΜSCC, για λεπτομερή αξιολόγηση, σύμφωνα με το Παράρτημα “Γ”. Πρόσθειες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το ΑΜSCC, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια του (-ων) πλέον κατάλληλου (-ων) μέσου (-ων). 3.3. Το ΑΜSCC και οι αρμόδιες συνεργαζόμενες Ελληνικές Αρχές θα διενεργούν τις αντίστοιχες διαδικασίες, προκειμένου να διευκολύνεται η «εξεύρεση» του (των) απαιτούμενου(-ων) μέσου (-ων). 3.4. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμηθειών, οι συμβάσεις για μεταφορά θα εγκρίνονται και θα υπογράφονται, στην αγγλική γλώσσα, από εκπροσώπους του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, απευθείας με τον (-ους) πάροχο (-ους) του (-ων) μέσου (-ων). Ένα αντίγραφο κάθε σύμβασης θα παρέχεται από το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος στο ΑΜSCC, για λόγους παρακολούθησης. 3.5. Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος και ο πάροχος του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς είναι υπεύθυνοι για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Το ΑΜSCC θα παρακολουθεί το (-α) προμηθευθέν (-τα) μέσο (-α) μεταφοράς για λογαριασμό του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα εξοφλεί απευθείας τον πάροχο του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς, σύμφωνα με τις αντίστοιχες συμβατικές ρήτρες. 3.6. Όλες οι προαναφερόμενες ενέργειες οι οποίες θα διεξάγονται από το ΑΜSCC και τις αρμόδιες συνεργαζόμενες Ελληνικές Αρχές, θα υπόκεινται στην τελική έγκριση του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.7. Λεπτομέρειες σχετικά με τους ορούς συμβάσεων και τη χρησιμοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας παρατίθενται στο Παράρτημα “Ε” της παρούσας ΤΣ. ΤΜΗΜΑ 4ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4.1. Μια Συμβουλευτική Επιτροπή (εφεξής αναφερόμενη ως «ΣΕ»), θα συσταθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Κυβερνήσεων, των Υπουργείων Άμυνας και των Διεθνών Οργανισμών που έχουν υπογράψει συμφωνία για συνεργασία με το ΑΜSCC. 4.2. Όλες οι Κυβερνήσεις, τα Υπουργεία Άμυνας και οι Διεθνείς Οργανισμοί που έχουν ήδη υπογράψει ή θα υπογράψουν συμφωνία για συνεργασία με το ΑΜSCC, θα εκπροσωπούνται στη ΣΕ. Αυτά θα αναφέρονται εφεξής ως “Μέλη της ΣΕ”. 4.3. Η ΣΕ θα παρέχει συμβουλές σχετικά με θέματα που αφορούν στις δυνατότητες και δραστηριότητες μετακινήσεων και μεταφορών. 4.4. Οι συνεδριάσεις της ΣΕ θα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ΑΜSCC, μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα Μέλη της ΣΕ που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2, υπό την προϋπόθεση ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων Μελών της ΣΕ συμφωνούν να συμμετάσχουν. Η συμμετοχή των Μελών της ΣΕ, τα οποία συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση, είναι αναγκαία για τη σύγκληση της συνεδρίασης. 4.5. Ο Διευθυντής του ΑΜSCC διατηρεί το δικαίωμα να αιτείται τη σύγκληση οποιασδήποτε συνεδρίασης της ΣΕ, αν αυτό επιβάλλεται από συγκεκριμένους λόγους. 4.6. Οι αποφάσεις της ΣΕ θα λαμβάνονται με ομοφωνία. ΤΜΗΜΑ 5ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜSCC Οι διαδικασίες σχετικά με τη συνεισφορά στην επάνδρωση του ΑΜSCC περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα “ΣΤ”. ΤΜΗΜΑ 6ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΝΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Οι αρχές και οι διαδικασίες που θα εφαρμόζονται από τους παρόχους των μέσων, το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος και το ΑΜSCC, σχετικά με την παρακολούθηση των προμηθευθέντων μέσων, περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα” Ζ “. ΤΜΗΜΑ 7ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 7.1. Η παρούσα ΤΣ μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εγγράφως. Όλες οι τροποποιήσεις, εκτός από εκείνες του Παραρτήματος “Β”, πρέπει να συμφωνούνται αμοιβαία από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 11 του ΜΚ. 7.2. Οι τροποποιήσεις του Παραρτήματος “Β” θα τίθενται σε ισχύ μετά από έγγραφη γνωστοποίηση, από το Συμβαλλόμενο Μέρος που ζητά την εν λόγω τροποποίηση, προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. ΤΜΗΜΑ 8ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ 8.1. Η παρούσα ΤΣ, δεν συνιστά αυτοτελές έγγραφο. Μετά την υπογραφή της από αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία το ΜΚ θα τεθεί σε ισχύ. Θα παραμείνει σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα το ΜΚ παράμενε σε ισχύ. 8.2. Η παρούσα ΤΣ θα τερματισθεί κατά την ημερομηνία τερματισμού του συναφούς ΜΚ. Η παρούσα ΤΣ συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα, στην αγγλική γλώσσα, ένα για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Υπεγράφη στην Αθήνα, στις 21 Μαΐου 2009. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ Ιωάννης Πλακιωτάκης Δρ. Κ?rοly F?redi Υφυπουργός Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αμυντικού Σχεδιασμού και Υποδομών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:Παράρτημα Α: Οικονομικά Θέματα. Παράρτημα Β: Σύνδεσμοι Επικοινωνίας. Παράρτημα Γ: Αίτημα για Μέσα Μεταφοράς. Παράρτημα Δ: Διαδικασίες Προμηθειών. Παράρτημα Ε: Όροι Συμβάσεων και Χρησιμοποίηση της Διαθέσιμης Χωρητικότητας. Παράρτημα ΣΤ: Συνεισφορά στην Επάνδρωση του ΑΜSCC. Παράρτημα Ζ: Επικοινωνίες, Παρακολούθηση και Γενικές Πληροφορίες. Παράρτημα Η: Ορολογία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α” ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Οι λειτουργικές δαπάνες του ΑΜSCC χρηματοδοτούνται από το Φιλοξενούν Έθνος (εφεξής αναφερόμενο ως “ΦΕ”), όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.2 του ΜΚ. Ο λειτουργικός προϋπολογισμός του ΑΜSCC υπολογίζεται σε ευρώ. 2.Εκτός από την υποστήριξη που αναφέρεται στο ΜΚ, το ΦΕ θα παρέχει, χωρίς καμία επιβάρυνση του Ουγγρικού Συμβαλλόμενου Μέρους, για το προσωπικό που τοποθετείται στο ΑΜSCC, τα ακόλουθα: 1)Δαπάνες που σχετίζονται με την Υγεία, την Ασφάλεια και την Ασφάλιση: (1) Ασφάλιση εντός των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (εφεξής αναφερόμενου ως ΓΕΕΘΑ”). (2) Τα αναγκαία δελτία ταυτότητας και τις άδειες εισόδου. (3) Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οποία μπορεί να παρασχεθεί εντός των εγκαταστάσεων του ΓΕΕΘΑ. (4) Οδοντιατρική περίθαλψη, η οποία μπορεί να παρασχεθεί εντός των εγκαταστάσεων του ΓΕΕΘΑ. (5) Ελέγχους υγιεινής και ασφάλειας και μέτρα προστασίας των εγκαταστάσεων του ΑΜSCC. (6) Πυροπροστασία εντός των εγκαταστάσεων του ΑΜSCC. 2)Δαπάνες που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις των γραφείων, τις παροχές (από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας), τον εξοπλισμό και τις προμήθειες: (1) Εγκαταστάσεις και την κατάλληλη συντήρηση και τον καθαρισμό τους. (2) Υπηρεσίες που παρέχονται στο προσωπικό του ΑΜSCC. (3) Κάλυψη των δαπανών για παροχές (από τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας), οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση και αποχέτευσης. (4) Φοριαμούς για προσωπικά αντικείμενα. (5) Εξοπλισμό ασφάλειας και συντήρησή του. (6) Φωτοαντιγραφικά, μέσα και συντήρησή τους. (7) Επίπλωση / εξοπλισμό γραφείου και συντήρησή τους. (8) Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων και φωτογράφησης. (9) Χρήση τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας και συντήρησή τους. (10) Χρήση εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συντήρησή του. (11) Αναλώσιμες προμήθειες γραφείου, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν χαρτί, τόνερ (για εκτυπωτές λέιζερ) και ανταλλακτικά με μελάνι εκτυπωτών. (12) Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών δαπανών για τη χρήση εμπορικών συστημάτων, συμπεριλαμβανόμενων και των ταχυδρομικών τελών για το ταχυδρομείο του ΑΜSCC και της σύνδεσης με το Διαδίκτυο. (13) Δαπάνες τηλεπικοινωνίας μέσω στρατιωτικών δικτύων. 3)Λοιπές δαπάνες: (1) Κάλυψη των εκπαιδευτικών σειρών μαθημάτων του ΦΕ, οι οποίες είναι αναγκαίες για την κατάλληλη λειτουργία του ΑΜSCC. (2) Κάλυψη δαπανών ταξιδίων, εξαιρουμένων των επιδομάτων διαμονής, σε διατεταγμένη υπηρεσία του ΑΜSCC. (3) Κάλυψη δαπανών για δημόσιες σχέσεις και ενημερωτικό υλικό του ΑΜSCC. (4) Παροχή εντύπων και στρατιωτικών εκδόσεων του ΦΕ. 3.Η ακόλουθη υποστήριξη θα παρέχεται από το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος στο προσωπικό του το οποίο τοποθετείται στο ΑΜSCC, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας χωρίς αποζημίωση από τον προϋπολογισμό του ΑΜSCC: 1)Μισθός και επιδόματα. 2)Οικιακές διευκολύνσεις. 3)Επιδόματα διαμονής. 4)Προκαταρτική εκπαίδευση (πριν την ανάληψη υπηρεσίας), συμπεριλαμβανόμενων και των σειρών μαθημάτων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωαης (κατά περίπτωση). 5)Σειρές εκπαιδευτικών μαθημάτων σταδιοδρομίας / τακτική επιμόρφωση. 6)Διοίκηση προσωπικού. 7)Μακροχρόνια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 8)Μακροχρόνια οδοντιατρική περίθαλψη. 9)Εξειδικευμένη ιατροφαρμακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη. 10)Έξοδα μετακινήσεων προς και από τα οικιακά καταλύματα. 11)Ταχυδρομικά τέλη για εθνικές υποθέσεις ή προσωπικά θέματα. 12)Δαπάνες επικοινωνίας για εθνικές υποθέσεις ή προσωπικά θέματα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β” ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Οι Σύνδεσμοι Επικοινωνίας είναι οι ακόλουθοι: 1.Φιλοξενούν Έθνος Διοικητής ΑΜSCC Στρατόπεδο Παπάγου 15569 Χολαργός Αθήνα, Ελληνική Δημοκρατία Τηλέφωνα: +30 210 657 1700 +30 210 657 1742 Τηλεομοιότυπο: +30 210 657 1790 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: amscc.dir@οtenet.gr 2.Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας Υπηρεσία Ανάπτυξης και Διοικητικής Μέριμνας Διεύθυνση Εξοπλισμών και Μετακινήσεων Η-1135 Βουδαπέστη, Lehel u. 35-37. Ταχυδρομική διεύθυνση: Βουδαπέστη, 1885, Ρf. 25 Συνταγματάρχης Αttila VΙGΗ Αντισυνταγματάρχης Sandοr ΚΙSS Τηλέφωνο: +36 12365175 Τηλεομοιότυπο +36 12365189 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: attila.νigh@hm.gον.hu sandοr. kiss@hm.gον.hu ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ” ΑΙΤΗΜΑ ΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1.Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει στο ΑΜSCC όσα το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις του. Το αίτημα περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές, τις ακόλουθες πληροφορίες: 1)Δρομολόγιο:(1) Σημείο αναχώρησης (αρχικό) - Λιμένας / Αερολιμένας / τόπος φόρτωσης. (2) Σημείο άφιξης (τελικό) - Λιμένας / Αερολιμένας Εκφόρτωσης / τόπος παράδοσης. (3) Νωρίτερη και απώτατη δυνατή ημερομηνία/ώρα φόρτωσης. (4) Νωρίτερη και απώτατη δυνατή ημερομηνία εκφόρτωσης ή παράδοσης (ιδίως για τα σκάφη, μπορεί, επίσης, να απαιτείται ελάχιστη ταχύτητα). (5) Περιορισμούς στην αναμενόμενη πορεία. 2)Περιορισμούς ως προς το (-α) μέσο (-α) μεταφοράς. 3)Χρονικό διάστημα για την εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση). 4)Αιτιολογία για τη διαδικασία του επείγοντος, προκειμένου να δικαιολογηθούν διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πρόχειρος εθνικός διαγωνισμός ή / και έρευνα / επισκόπηση αγοράς. 5)Επιβάτες (Συνοδεία ή / και Τεχνικό Προσωπικό): αριθμός και βαθμοί. 6)Φορτίο:(1) Πλήρη περιγραφή φορτίου, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 1)Αναλυτικό κατάλογο με όλα τα Προϊόντα / Εξοπλισμό προς μεταφορά. 2)Διαστάσεις / κυβικά μέτρα (όγκος) / καθαρό - μεικτό βάρος / μήκος κατά τη φόρτωση / μέτρα πατώματος (ανά τεμάχιο ή / και ομάδα αντικειμένων). 3)Ακριβή στοιχεία του επικίνδυνου υλικού, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο φορτίο: κατηγορία κινδύνου (ΑDR / RΙD / ΙΜDG), αριθμός UΝ, σημείο ανάφλεξης, κατηγορία συσκευασίας, ΕΜS / ΜFΑG. (2) Περιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν το μέσο μεταφοράς που πρέπει να χρησιμοποιηθεί (εύρος διαδρόμου, ύψος καταστρώματος και μέγιστη αντοχή καταστρώματος, δυνατότητες-αντοχή ράμπας φόρτωσης, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για εμπορευματοκιβώτια/ψυγεία κλπ). (3) Αναλυτική αξία του φορτίου, η οποία απαιτείται για τις εσωτερικές διαδικασίες του κατόχου του μέσου (π.χ. ασφάλιση). (4) Ποιοι θα είναι υπεύθυνοι για τη φόρτωση / εκφόρτωση του (-ων) μέσου (-ων). (5) Ποιοι είναι υπεύθυνοι για τη στοίβαξη, την πρόσδεση και την ασφάλιση του φορτίου. (6) Εξειδικευμένες επισημάνσεις. 10)Εκτιμώμενο ποσό της (-ων) σύμβασης (-εων) μίσθωσης. 11)Προσχέδιο σύμβασης (-εων), το οποίο να περιλαμβάνει τους τεχνικούς όρους και τις συμβατικές ρήτρες, αν αυτό είναι δυνατό. 2.Τα αιτήματα θα πρέπει υποβάλλονται, κατά προτίμηση, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην αγγλική γλώσσα και η λήψη τους θα επιβεβαιώνεται μέσω των ιδίων μέσων επικοινωνίας. 3.Το ΑΜSCC θα προσφέρει στο Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος συνδρομή και προτάσεις, ούτως ώστε να συμπληρώνεται κατάλληλα το υποβαλλόμενο αίτημα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ” ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1.Οποιοδήποτε αίτημα για δυνατότητα μέσου (-ων) μεταφοράς, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα “Γ”, θα υποβάλλεται από το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος, μέσω των εγκεκριμένων επισήμων διαύλων επικοινωνίας, προς το ΑΜSCC, για λεπτομερή αξιολόγηση. 2.Το ΑΜSCC θα απαντά, εν ευθέτω χρόνω, για το αν μπορούν να κινηθούν οι διαδικασίες προμηθειών. Στη συνέχεια, θα προσφέρει στο Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος κάθε αναγκαία συνδρομή για την κατάλληλη συμπλήρωση του αιτήματος μεταφοράς, σύμφωνα με το Παράρτημα “Γ”. 3.Μετά τη συμπλήρωση της αιτήματος και την τελική έγκριση του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, το ΑΜSCC, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές (κατά περίπτωση), θα προβαίνει σε ενέργειες προκειμένου να διευκολύνει την προμήθεια του (-ων) κατάλληλου (-ων) μέσου (-ων), σύμφωνα με τις ανάγκες του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Το είδος των διαδικασιών προμηθειών και / ή η επισκόπηση / έρευνα αγοράς (κατά περίπτωση), η οποία θα ακολουθηθεί, καθώς και η κίνησή της / τους, προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. 5.Όλες οι διαδικασίες προμηθειών θα διενεργούνται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ενσωματωθεί σε αυτή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Ε” ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.Υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης Κάθε σύμβαση θα υπογράφεται μεταξύ του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους και του παρόχου του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς. 2.Τεχνικοί όροι και συμβατικές ρήτρες Οι τεχνικοί όροι και οι συμβατικές ρήτρες θα διασαφηνίζονται στο προσχέδιο σύμβασης το οποίο μπορεί να επισυνάπτεται στο αίτημα, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα “Γ”. 3.Όροι πληρωμής Η πληρωμή πρέπει να γίνεται από το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος απευθείας στον πάροχο του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς, χωρίς καμία ανάμειξη του ΑΜSCC σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης. 4.Υλοποίηση της σύμβασης μίσθωσης 1)Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος και ο πάροχος του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς είναι υπεύθυνοι για την καλή εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης, για κάθε πρόσθετη δαπάνη που μπορεί να προκύψει από απρόβλεπτα έξοδα που αφορούν στην εκτέλεσή της, καθώς και για πλημμελή εκτέλεση ή μη εκτέλεσή της. 2)Το ΑΜSCC και οι συνεργαζόμενες Ελληνικές Αρχές δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα/νομικώς υπεύθυνα από το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος ή / και τον πάροχο του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς για οποιοδήποτε πρόσθετη δαπάνη που μπορεί να προκύψει από απρόβλεπτα έξοδα που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης, καθώς και για πλημμελή εκτέλεση ή μη εκτέλεσή της. 5.Ασφάλεια του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς Ο πλοίαρχος του πλοίου, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ο οδηγός του φορτηγού και ο μηχανοδηγός του συρμού, κατά περίπτωση, είναι η ανώτατη αρχή για οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια του (-ων) αντίστοιχου (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς. 6.Στοίβαξη και μεταφορά επικίνδυνων φορτίων Η Στοίβαξη και η μεταφορά επικίνδυνων φορτίων θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς (ΑDR / RΙD/ΙΜDG, κατά περίπτωση) ή σύμφωνα με τους Ελληνικούς εθνικούς κανονισμούς ή / και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν αυτοί είναι πιο περιοριστικοί. 7.Χρησιμοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας 1)Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τη διαθέσιμη χωρητικότητα, όποτε αυτή υφίσταται, των προμηθευθέντων για λογαριασμό του μέσων σε άλλους συνεργάτες, έναντι αποζημίωσης και μετά από συναίνεση του παρόχου του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς. 2)Σε τέτοια περίπτωση, το ΑΜSCC μπορεί να υποβάλλει προτάσεις σχετικά με τη βέλτιστη διαχείριση της διαθέσιμης χωρητικότητας του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς. 3)Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε χωρητικότητας σε μέσο (-α) μεταφοράς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “ΣΤ” ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜSCC 1.Ο τρέχων κατάλογος επάνδρωσης του ΑΜSCC αποτελείται συνολικά από 22 άτομα προσωπικό, σύμφωνα με την Προσθήκη “1” του παρόντος Παραρτήματος. Το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το οργανόγραμμα οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες του ΑΜSCC. 2.Το ΦΕ διατηρεί το δικαίωμα να καλύπτει μόνιμα τη θέση του Διοικητού ΑΜSCC, του Συμβούλου του Διοικητού ΑΜSCC (Αξιωματικού του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος) και τις θέσεις του Κλάδου Υποστήριξης. 3.Το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας διατηρεί το δικαίωμα να καλύπτει τη θέση του Υποδιοικητού (DD)-Διευθυντού Επιτελείου (CΟS). Οι υπόλοιπες θέσεις μπορούν να καλυφθούν από προσωπικό των Κυβερνήσεων, των Υπουργείων Άμυνας και Διεθνών Οργανισμών που έχουν υπογράψει συμφωνία για συνεργασία με το ΑΜSCC. κατόπιν αιτήματός τους και εφόσον αυτό εγκριθεί από το ΦΕ. 4.Η κανονική διάρκεια τοποθέτησης στο ΑΜSCC είναι 2 έτη. Μια επικάλυψη τριών εβδομάδων με τον προκάτοχο (της θέσης) είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μεταβίβαση καθηκόντων. Η τοποθέτηση προσωπικού το οποίο ενδέχεται να συνταξιοδοτηθεί ή να προαχθεί κατά τη διάρκεια της τοποθέτηοης στο ΑΜSCC θα πρέπει να αποφεύγεται. 5.Οι επιλογές που αφορούν στην εκπροσώπηση του Ουγγρικού Συμβαλλόμενου Μέρους στο ΑΜSCC, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 5 του ΜΚ, μπορούν να ενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγμή, κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Για κάθε υποψήφιο εκπρόσωπο του Ουγγρικού Συμβαλλόμενου Μέρους στις εγκαταστάσεις του ΑΜSCC, το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα αποστέλλει μια επιστολή με το αίτημά του προς το ΑΜSCC. Στην επιστολή αυτή το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα δηλώνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο που πρόκειται να τοποθετηθεί στο ΑΜSCC: ονοματεπώνυμο, βαθμό, τρέχουσα θέση, θέση που πρόκειται να καλυφθεί στο ΑΜSCC και χρονικό διάστημα τοποθέτησης. Η επιστολή αυτή θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο βιογραφικό σημείωμα (CV) και την κατάλληλη εξουσιοδότηση ασφαλείας. Ο Διοικητής του ΑΜSCC θα απαντά σχετικά με την αποδοχή ή μη της εν λόγω «παρουσίας», εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της επιστολής. Μία εβδομάδα μετά τη λήψη της ειδοποίησης που εκφράζει την αποδοχή, ο εκπρόσωπος του Ουγγρικού Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί να παρουσιασθεί στο ΑΜSCC. Τα χρονοδιαγράμματα αυτά μπορούν να συντομευθούν στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 5.1.β του ΜΚ. Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύπτει όλες τις δαπάνες υποδομών και λειτουργίας, ενώ το Ουγγρικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύπτει όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με ανθρώπινους πόρους. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ:Προσθήκη «1»: Οργανόγραμμα ΑΜSCC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.Συμβατικές ρήτρες που αφορούν στην παρακολούθηση του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων) 1)Πρέπει να επιτευχθεί μια εκτεταμένη χρήση εμπορικών τηλεπικοινωνιακών διαύλων (τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, τηλέτυπο, δεδομένα, κλπ.), καθώς και των υφιστάμενων στρατιωτικών συστημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ / της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε το ΑΜSCC να ασκεί τα καθήκοντά του για παρακολούθηση του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων). Επιπλέον ο πλοίαρχος/ πράκτορας / πάροχος / χειριστής του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων) πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες πριν την αναχώρηση του(-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων): (1) Στοιχεία αναγνώρισης και επικοινωνίας του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων), κατά περίπτωση. (2) Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του πλοιάρχου / πράκτορα / παρόχου / χειριστή/ υπευθύνου ασφαλείας του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων) και λεπτομέρειες για αντίδραση σε έκτακτη ανάγκη. (3) Σε ορισμένες περιπτώσεις, για λόγους ασφαλείας, μπορούν να ζητηθούν τα προσωπικά στοιχεία του (-ων) χειριστή (-ων) του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων). (4) Εκτιμώμενος χρόνος αναχώρησης (ΕΤD) και εκτιμώμενος χρόνος άφιξης (ΕΤΑ). 2)Ο πλοίαρχος / πράκτορας / πάροχος / χειριστής του προμηθευθέντος μέσου πρέπει να εκπέμπει, σε συμφωνημένα χρονικά διαστήματα, σε περίπτωση κατά την οποία ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ένα σήμα προς το ΑΜSCC με το οποίο θα ενημερώνει σχετικά με τη θέση του μέσου, την καλή κατάσταση του φορτίου και την προβλεπόμενη ημερομηνία / ώρα άφιξης στην επόμενη ενδιάμεση στάση και / ή στον τελικό προορισμό. Έχει, επίσης, την υποχρέωση να αναφέρει, άμεσα στο ΑΜSCC, κάθε συμβάν ή ατύχημα το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων), του φορτίου του ή / και των επιβατών και του προσωπικού του, καθώς και για κάθε συμβάν ή ατύχημα το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον ή / και να οδηγήσει σε ρύπανση. 2.Πληροφορίες σχετικά με το (-α) προμηθευθέν (-τα) μέσο (-α) οι οποίες αποστέλλονται από το ΑΜSCC Το ΑΜSCC θα παρέχει στο Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος, μέσω εκτεταμένης χρήσης των εμπορικών διαύλων επικοινωνίας (τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, τηλέτυπο, δεδομένα κ.λπ.), όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν στο (-α) προμηθευθέν (-τα) μέσο (-α) και την πορεία του(ς), το συντομότερο δυνατό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Η” ΟΡΟΛΟΓΙΑΟι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ΤΣ και / ή το συναφές ΜΚ ορίζονται ως εξής: 1.Παρακολούθηση1)Η παρακολούθηση του δρομολογίου των προμηθευθέντων μέσων, με βάση τις εκθέσεις που παρέχονται από τον πλοίαρχο / πράκτορα / πάροχο / χειριστή τους. 2)Η διαβίβαση στο Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος ή / και στον πάροχο του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται από Διεθνείς Οργανισμούς και / ή Κέντρα Αναφοράς σχετικά με την ασφαλή διέλευση, την αναχώρηση ή / και την άφιξη του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων), όπου αυτό είναι εφικτό. 2.ΦορτίοΚάθε φορτίο ή εμπόρευμα επί ή μεταφερόμενο από ένα όχημα μεταφοράς (πλοίο, αεροπλάνο, φορτηγό κ.λπ.). 3.ΕπιβάτηςΈνα άτομο που ταξιδεύει με ένα μεταφορικό μέσο (πλοίο, αεροπλάνο, φορτηγό κ.λπ.), χωρίς να συμμετέχει στο χειρισμό του. 4.Μέσο μεταφοράς Κάθε μεταφορικό μέσο (πλοίο, αεροπλάνο, φορτηγό κ.λπ.), που χρησιμοποιείται για μια συγκεκριμένη μεταφορά. 5.Πάροχος μέσου μεταφοράς Η νομική οντότητα (πρόσωπο ή εταιρεία) η οποία παρέχει το μέσο και υπογράφει τη σύμβαση μίσθωσης με το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος. Αυτή μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης, ο πράκτορας ή ο μεσίτης του μέσου. 6.ΑπαίτησηΗ διεκδίκηση κάποιου πράγματος δικαιωματικά ή ως οφειλόμενου ή ως περιουσιακού στοιχείου. 7.ΕυθύνηΚατάσταση νόμιμης υποχρέωσης και ευθύνης. 8.ΑDRΟι διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς. 9.RΙDΚανονισμοί νια τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων σιδηροδρομικώς. 10.ΙΜΟΔιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. 11.ΙΜDGΔιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Αγαθών. 12.Αριθμός ΟΗΕ Τετραψήφιος αριθμός που προσδιορίζει τις επικίνδυνες ουσίες και αντικείμενα, στο πλαίσιο των διεθνών μεταφορών. 13.ΕΜS / ΜFΑG Επείγον Ιατροφαρμακευτικό Πρόγραμμα / Ιατρικός Οδηγός Πρώτων Βοηθειών. 14.Διαδικασία Επείγοντος Η διαδικασία προμηθειών, κατά την οποία το διαθέσιμο χρονικό πλαίσιο δεν επιτρέπει τη διεξανωγή ανοικτού διαγωνισμού και δικαιολογεί τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόχειρο εθνικό διαγωνισμό ή / και έρευνα / επισκόπηση αγοράς.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Κατανόησης και Τεχνικής Συμφωνίας που κυρώνονται αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 11.1 του άρθρου 11 του Μνημονίου Κατανόησης. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία