ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/3939

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-03-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-03-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά με τη συνεργασία, μέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΑΜSCC) και της Τεχνικής Συμφω­νίας (Τechnical Αrrangement) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβε­νίας που αφορά στην εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά με τη συνεργασία μέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΑΜSCC).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά με τη συνεργασία μέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (ΑΜSCC) και η Τεχνική Συμφωνία (Τechnical Αrrangement) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας που αφορά στην εφαρμογή του ως άνω Μνημονίου Κατανόησης, που υπογράφηκαν στην Αθήνα, στις 23 Απριλίου 2007, των οποίων το κείμενο, στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΜSCC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, στο εξής αναφερόμενοι ως «Συμμετέχοντες». ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την μεγάλη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των δύο Συμμετεχόντων στον τομέα των δραστηριοτήτων στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ τις ελλείψεις σε δυνατότητες στρατηγικών δυνατοτήτων θαλάσσιων μεταφορών, ειδικά για δυνάμεις ταχείας ανάπτυξης, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ιδέα διασφάλισης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών, ΑΠΟΣΚΟΠΩΝΤΑΣ στην ανάπτυξη εθνικών ή πολυεθνικών δυνάμεων στα πλαίσια Σλοβένικων, Νατοϊκών ή και άλλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, αποστολών και ασκήσεων, με συνεργασία και ειδικότερα μέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών των Αθηνών (ΑΜSCC), ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Συμφωνία από 19η Ιουνίου 1951, μεταξύ των Συμμέτοχων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σχετικά με το Καθεστώς των Δυνάμεών τους («ΝΑΤΟ SΟFΑ»), ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας να φιλοξενήσει και θέσει σε επιχειρησιακή λειτουργία το ΑΜSCC και την πρόθεση του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές του, καθώς και να υποστηρίξει τις λειτουργίες του ΑΜSCC, Κατέληξαν στην παρακάτω συνεννόηση: ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε1.1. Το αντικείμενο του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης (στο εξής αναφερόμενου ως «Μνημόνιο») είναι να ορίσει τις διαδικασίες για την πραγματοποίηση συνεργασίας μεταξύ των Συμμετεχόντων εντός του ΑΜSCC. 1.2. Το παρόν Μνημόνιο και η σχετική Τεχνική Συμφωνία (στο εξής αναφερόμενη ως «ΤΣ»), στοχεύουν στο να λειτουργήσουν ως η βάση για τον σχεδιασμό και εκτέλεση στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ2. 0 σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι η παροχή υπηρεσιών από το ΑΜSCC προκειμένου να υποστηριχθεί η Δημοκρατία της Σλοβενίας στην επίλυση των ελλειμμάτων στις στρατηγικές θαλάσσιες μεταφορές, με ιδιαίτερη σημασία σε εκείνες που προκύπτουν από την ανάγκη ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων σε Σλοβένικες, Νατοϊκές ή και άλλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, αποστολές και ασκήσεις. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν συντονισμό και συνεργασία για τις δυνατότητες θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ των Συμμετεχόντων. ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΑΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3.1. Το παρόν Μνημόνιο δεν προορίζεται να έρθει σε αντίθεση με διατάξεις διεθνών συμφωνιών που βρίσκονται σε ισχύ, οι οποίες θα υπερισχύουν σε περίπτωση τέτοιου είδους αντίθεσης. 3.2. Το ΑΜSCC βρίσκεται στο Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα. 3.3. Ο συντονισμός που αναφέρεται στο παρόν Μνημόνιο θα έχει εφαρμογή σε εμπορικά ναυλωμένα μέσα θαλάσσιων μεταφορών, σε παγκόσμια βάση, για επιχειρησιακούς και μη επιχειρησιακούς σκοπούς, περιλαμβάνοντας αλλά όχι περιοριστικά, ασκήσεις, αποστολές και επιχειρήσεις σε περιόδους ειρήνης, κρίσης και συγκρούσεων (π.χ. αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, εκκένωσης και διάσωσης), καθώς και απρόβλεπτα ενδεχόμενα και καταστάσεις ανάγκης. 3.4. Οι Συμμετέχοντες επιφυλάσσουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα ανάπτυξης εναλλακτικά στο παρόν Μνημόνιο. 3.5. Το ΑΜSCC επιφυλάσσει το δικαίωμα να μην διεκπεραιώσει κάποιο αίτημα για θαλάσσιες μεταφορές, εάν αυτό επιβάλλεται από λόγους εθνικής ασφάλειας. ΤΜΗΜΑ ΤΕΣΣΕΡΑΕΥΘΥΝΕΣ Για τους σκοπούς του παρόντος Μνημονίου: 4.1. ΑΜSCC α. Το ΑΜSCC ευθύνεται για την συλλογή στοιχείων επί των δυνατοτήτων για στρατηγικές θαλάσσιες μεταφορές των Συμμετεχόντων, καθώς και επί της διαθεσιμότητας για εμπορικά ναυλωμένα μέσα για θαλάσσιες μεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο. β. Το ΑΜSCC περαιτέρω ευθύνεται για τη συλλογή στοιχείων επί των απαιτήσεων για στρατηγικές θαλάσσιες μεταφορές, με σκοπό την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ανάγκης ή ελλείμματος, όποτε αυτά εντοπίζονται. γ. Βάσει των συλλεχθέντων στοιχείων και κατόπιν αιτήματος, το ΑΜSCC θα προσφέρει τη συμβουλή του ως προς το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά οι δυνατότητες στρατηγικών θαλάσσιων μεταφορών. δ. Μόλις υποβληθεί κάποιο αίτημα, το ΑΜSCC θα διεξάγει ενέργειες υπό την τελική έγκριση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας προκειμένου να εκπληρώσει τις απαιτήσεις για τα μέσα μεταφοράς και τις υπηρεσίες. ε. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ναύλωσης και ενεργοποίησης της σύμβασης μεταξύ της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και του πλοιοκτήτη, η Δημοκρατία της Σλοβενίας θα ευθύνεται για την εκτέλεση της σύμβασης, ενώ το ΑΜSCC θα ευθύνεται για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των προμηθευόμενων μέσων μεταφοράς και υπηρεσιών. στ. Το ΑΜSCC ευθύνεται για την παροχή στη Δημοκρατία της Σλοβενίας όλων των απαραίτητων δεδομένων σχετικά με τις απαιτήσεις για στρατηγικές θαλάσσιες μεταφορές και την ελεύθερη χωρητικότητα. ζ. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες ναύλωσης, τα αιτήματα ναύλωσης, την πληρωμή των μέσων μεταφοράς, την παρακολούθηση των πλοίων και τη διαχείριση της ελεύθερης χωρητικότητας περιλαμβάνονται στην επακολουθούσα ΤΣ. 4.2. Η Ελληνική Δημοκρατία α. παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη, όσον αφορά πόρους, μέσα, υπηρεσίες και διευκολύνσεις για την κανονική λειτουργία του ΑΜSCC. β. έχει προσδιορίσει τις δικές του αρμόδιες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, που ευθύνονται για την υποστήριξη των λειτουργιών του ΑΜSCC. γ. θα παρακρατεί τον έλεγχο επί των δικών του πόρων, εκτός εάν ο έλεγχος αυτός αποδεσμευτεί. δ. προσφέρει στη Δημοκρατία της Σλοβενίας την προαιρετική δυνατότητα για τη συμμετοχή ενός αξιωματικού συνδέσμου στο ΑΜSCC όπου είναι κατάλληλο, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας αποστολής, μιας επιχείρησης και/ή μιας άσκησης. Η Ελληνική Δημοκρατία επίσης προσφέρει στην Δημοκρατία της Σλοβενίας μια θέση στο ΑΜSCC σε διετή κυλιόμενη βάση όποτε θα υπάρχει κάποια θέση διαθέσιμη. ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 5.1. Όλες οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που παρέχονται ή δημιουργούνται σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο θα αποθηκεύονται, διαχειρίζονται, μεταβιβάζονται και διαφυλάσσονται από τους Συμμετέχοντες. Αυτή η προστασία θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διαδικασίες ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνουν ο ένας τον άλλον για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις όταν πραγματοποιείται μεταβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών. 5.2. Κάθε Συμμετέχων θα λάβει όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέτρα προκειμένου να μην αποκαλυφθούν οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται εμπιστευτικά, εκτός εάν ο άλλος Συμμετέχων συναινεί σε αυτές τις αποκαλύψεις. 5.3. Οι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του ΑΜSCC θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες της Ελληνικής Δημοκρατίας. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε6.1. Οι προμήθειες και όλες οι επιχειρησιακές δραστηριότητες (σύμφωνα με την παρ.4.1) παρέχονται από το ΑΜSCC, χωρίς χρέωση στη Δημοκρατία της Σλοβενίας. 6.2. Τα λειτουργικά έξοδα του ΑΜSCC χρηματοδοτούνται από την Ελληνική Δημοκρατία. 6.3. Η Δημοκρατία της Σλοβενίας θα ευθύνεται για την απευθείας πληρωμή όλων των εξόδων ναύλωσης προς τον πλοιοκτήτη και όλων των εξόδων που προκύπτουν από την εκτέλεση της σύμβασης. 6.4. Η Δημοκρατία της Σλοβενίας θα καταβάλει όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τη συμμετοχή του προσωπικού της στο ΑΜSCC. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ως άνω έξοδα καθορίζονται στην ΤΣ. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε7. Το ΑΜSCC δεν έχει καμία ευθύνη για την εκτέλεση των συμβάσεων που υπογράφονται στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου ή για τυχόν θανατηφόρο περιστατικό, τραυματισμό ή ζημία που προκαλείται στο Σλοβένικο προσωπικό ή περιουσία κατά την μεταφορά σύμφωνα με τις συμβάσεις αυτές. ΤΜΗΜΑ ΟΚΤΩ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 8. Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση του παρόντος Μνημονίου θα επιλύεται μόνο με συνεννόηση μεταξύ των Συμμετεχόντων χωρίς προσφυγή σε εξωτερική δικαιοδοσία. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ε9. Το παρόν Μνημόνιο μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εγγράφως, με αμοιβαία συναίνεση των Συμμετεχόντων. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ σύμφωνα με το Τμήμα 10.1. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ10.1. Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ μετά την υπογραφή και από τους δύο Συμμετέχοντες και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από το ΑΜSCC προς τον Σλοβένο Συμμετέχοντα ότι όλες οι απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες για τη θέση του σε ισχύ, που απαιτούνται από την Ελληνική νομοθεσία, έχουν ολοκληρωθεί. Θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι οι Συμμετέχοντες αποφασίσουν διαφορετικά. 10.2. Η εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου εξαρτάται από τη σύναψη της σχετικής ΤΣ. 10.3. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων μπορεί να καταγγείλει το παρόν Μνημόνιο παρέχοντας έγγραφη ειδοποίηση έξι μηνών προς τον άλλο Συμμετέχοντα. Ανεξάρτητα από τη λήξη του παρόντος Μνημονίου, οι διατάξεις των Τμημάτων 5, 6 και 7 αυτού θα παραμείνουν σε ισχύ, μέχρι να τακτοποιηθούν οριστικά όλες οι υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αυτά. Μετά την ημερομηνία παράδοσης της ειδοποίησης, δεν θα υπογραφούν νέες συμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου. 10.4. Το παρόν Μνημόνιο συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα, στην αγγλική γλώσσα, ένα για κάθε Συμμετέχοντα.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία