ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/3963

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-04-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-04-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-04-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέμηση του Εγκλήματος, ιδιαιτέρως της Τρομοκρατίας, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και του Οργανωμένου Εγκλήματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, περί της συνεργασίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαιτέρως της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, που υπογράφηκε στο Πεκίνο στις 5 Ιουνίου 2007, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, εφεξής αποκαλούμενες ως τα «Μέρη», εκφράζοντας την επιθυμία τους να ενδυναμώσουν και να βελτιώσουν τις ήδη υφιστάμενες φιλικές και εμπνεόμενες από πνεύμα συνεργασίας σχέσεις μεταξύ των δύο Κρατών, εκφράζοντας την ανησυχία τους σε σχέση με τον κίνδυνο εξάπλωσης του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, της διεθνούς παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, καθώς και της διεθνούς τρομοκρατίας, σεβόμενα τις διεθνείς συμφωνίες και τη νομοθεσία που ισχύει και στα δύο Κράτη και με την επιφύλαξη των προηγούμενων δεσμεύσεών τους, που βασίζονται σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, συμφώνησαν ως ακολούθως: Άρθρο 1 Τα Μέρη θα συνεργάζονται και θα παρέχουν αμοιβαίως βοήθεια στους ακόλουθους τομείς: α) Στην καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας. β) Στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. γ) Στην καταπολέμηση της παράνομης καλλιέργειας, παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών. δ) Στην καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων, που αφορούν σε όπλα, συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και ραδιολογικών όπλων, πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών, πυρηνικού και ραδιενεργού υλικού καθώς και δηλητηριωδών ουσιών. ε) Στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και του διεθνούς οικονομικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης προϊόντων (ξέπλυμα χρήματος) από εγκληματικές δραστηριότητες. στ) Στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. ζ) Στην καταπολέμηση της πλαστογράφησης και της παραποίησης εγγράφων οποιουδήποτε είδους. η) Στην καταπολέμηση της παραποίησης και πλαστογράφησης τραπεζογραμματίων, πιστωτικών καρτών, χρεογράφων και άλλων πολύτιμων ειδών. θ) Στην καταπολέμηση του εγκλήματος που στρέφεται κατά της ανθρώπινης ζωής, της υγείας, της ελευθερίας και της σεξουαλικής ακεραιότητας. ι) Στην καταπολέμηση του εγκλήματος, που στρέφεται κατά της περιουσίας και ιδιαιτέρως κατά της κλοπής και της παράνομης διακίνησης οχημάτων. ια) Στην έρευνα για αγνοούμενα άτομα και για άτομα που έχουν διαπράξει εγκλήματα εντός της επικράτειας του άλλου Μέρους, καθώς και για την αναγνώριση πτωμάτων, υπό την εδαφική αρμοδιότητα κάθε Μέρους. ιβ) Στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης έργων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, πολύτιμων λίθων και μετάλλων, καθώς και άλλων πολύτιμων αντικειμένων. ιγ) Για τη βελτίωση μεθόδων και μέσων για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης και για το χειρισμό καταστάσεων κρίσης, όπως αεροπειρατεία, απαγωγή, κ.λπ. ιδ) Για την εκπαίδευση και τη μόρφωση των αστυνομικών. ιε) Για τη συνεργασία στον πολιτιστικό, αθλητικό και κοινωνικό τομέα μέσω της ανταλλαγές αστυνομικών αντιπροσωπειών. Τα Μέρη θα συνεργάζονται και σε άλλους τομείς που αφορούν στην εγκληματικότητα γενικά, την πρόληψη του εγκλήματος και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον γι’ αυτό. Άρθρο 2 Η συνεργασία μεταξύ των δύο Μερών στους ανωτέρω αναφερόμενους στο Άρθρο Άρθρο 1 τομείς, θα επιτυγχάνεται μέσω: α) Της ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρίας στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. β) Της ανταλλαγής εμπειρίας όσον αφορά τη χρήση της εργαστηριακής τεχνολογίας καθώς και τις μεθόδους και τα μέσα της εγκληματολογικής έρευνας. γ) Της ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων και εμπειρίας στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, καθώς και μέσω της παροχής υλικής και τεχνικής υποστήριξης στις υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων για να εντοπίσουν τα πλαστά και παραποιημένα έγγραφα και να προλαμβάνουν την παράνομη είσοδο και την παράνομη μετανάστευση. δ) Της ανταλλαγής δειγμάτων και πληροφοριών επί των νέων ταξιδιωτικών εγγράφων, σφραγίδων και τύπων θεωρήσεων, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης διέλευσης των συνόρων. ε) Της ανταλλαγής πληροφοριών για την πρόληψη και την καταστολή οποιασδήποτε μορφής εγκλήματος, ιδιαιτέρως όλων των ενεργειών, που έχουν σχέση με την τρομοκρατία, το διεθνές οικονομικό έγκλημα, το οργανωμένο έγκλημα και την παράνομη διακίνηση όπλων και ραδιενεργών υλικών. στ) Της ανταλλαγής πληροφοριών, σε σχέση με νέες μεθόδους, που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παραγωγή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, τη διεθνή τους διακίνηση, απόκρυψη και διανομή, καθώς και σε σχέση με νέες μεθόδους για την καταπολέμησή τους σύμφωνα με την Ενιαία Συνθήκη για τα Ναρκωτικά του 1961, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο Τροποποίησης του 1972, τη Συνθήκη περί των Ψυχοτρόπων Ουσιών του 1971 και τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών του 1988 κατά της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών. ζ) Της ανταλλαγής νομοθεσίας, που αφορά στα θέματα αυτής της Συμφωνίας. η) Της ανταλλαγής δημοσιεύσεων και αποτελεσμάτων επιστημονικών ερευνών στους τομείς που καλύπτονται από τη Συμφωνία αυτή, μέσω της οργάνωσης και της λήψης μέτρων κοινού ενδιαφέροντος. Άρθρο 3 Για να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας, τα Μέρη θα πραγματοποιούν συναντήσεις εμπειρογνωμόνων στα πλαίσια της Συμφωνίας αυτής, οποτεδήποτε αμφότερα τα Μέρη συμφωνούν ότι είναι απαραίτητο. Άρθρο 4 1 Κάθε ένα από τα Μέρη μπορεί, πλήρως ή μερικώς, να αρνηθεί τη συνεργασία σε περιπτώσεις, που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική του κυριαρχία, την ασφάλεια ή τα εθνικά του συμφέροντα ή στην περίπτωση, που η συνεργασία αυτή έρχεται σε σύγκρουση με την εθνική του νομοθεσία. Η άρνηση συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών αιτίων, κοινοποιείται γραπτώς στο άλλο Μέρος χωρίς αργοπορία. 2 Κανένα από τα δύο Μέρη δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει ή να διαβιβάσει σε τρίτη χώρα οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες, εκτός και αν πάρει τη συγκατάθεση του άλλου Μέρους. 3 Οι υπεύθυνες υπηρεσίες για την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής είναι οι ακόλουθες: Για την Ελληνική Δημοκρατία: Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Η Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας Για άμεση συνεργασία σε πολύ επείγουσες περιπτώσεις, τα Μέρη θα ανταλλάξουν μια λίστα που θα περιέχει τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες τις υπεύθυνες για επικοινωνία και συνεργασία. Άρθρο 5 1 Τα Μέρη θα συγκροτήσουν μια Συντονιστική Επιτροπή, υπεύθυνη για την εφαρμογή της Συμφωνίας, υπό την προεδρία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για την Ελληνική Δημοκρατία και υπό την προεδρία του Υπουργού Δημόσιας Ασφάλειας για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ή των εκπροσώπων των δυο Υπουργείων, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων. Η Συντονιστική Επιτροπή θα είναι επίσης υπεύθυνη για την προώθηση και την αξιολόγηση αυτής της Συμφωνίας. Εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων μπορεί να παρευρίσκονται στις συσκέψεις της Επιτροπής αυτής, εάν είναι απαραίτητο. 2 Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνέρχεται σε χρονικά διαστήματα, που θα καθορίζονται μέσω διαβουλεύσεων, εκ περιτροπής στην Ελλάδα και στην Κίνα. 3 Η Συντονιστική Επιτροπή θα χρησιμοποιεί τα αγγλικά ως γλώσσα εργασίας της, μη αποκλειόμενης της χρήσης οποιασδήποτε άλλης ευρέως ομιλούμενης γλώσσας. Άρθρο 6 Τα Μέρη δεσμεύονται να εφαρμόσουν όλες τις σχετικές διατάξεις, που συμπεριλαμβάνονται στους περί προστασίας δεδομένων νόμους τους, κατά την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων οποιασδήποτε κατηγορίας, για τους σκοπούς της Συμφωνίας αυτής. Άρθρο 7 Η Συμφωνία αυτή δε θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από άλλες διεθνείς συμφωνίες δεσμευτικές για τα Μέρη. Άρθρο 8 1 Τα Μέρη θα ενημερώσουν το ένα το άλλο με γραπτή ανακοίνωση, μέσω των διπλωματικών καναλιών, σχετικά με την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών τους διαδικασιών για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας. Η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την 30η ημέρα μετά από την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας γνωστοποίησης και συνάπτεται για αόριστο χρόνο. 2 Κάθε ένα από τα Μέρη μπορεί να καταγγείλει τη Συμφωνία αυτή με γραπτή ανακοίνωση γνωστοποιούμενη στο άλλο Μέρος μέσω των διπλωματικών καναλιών. Η Συμφωνία αυτή θα τερματιστεί την 30η ημέρα μετά από την ημερομηνία παραλαβής μιας τέτοιας ανακοίνωσης. 3 Η αναστολή ή η ανάκληση της Συμφωνίας θα γνωστοποιείται στο άλλο Μέρος 30 ημέρες νωρίτερα. Άρθρο 9 Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με κοινή συμφωνία των Μερών. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία την περιγραφόμενη στην παρ. 1 του Άρθρου 8. Άρθρο 10 Μόλις τεθεί σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία, η Συμφωνία περί της Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που είχε υπογραφεί στο Πεκίνο, στις 15 Φεβρουαρίου 1995, θα παύσει να ισχύει. Το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομάδας Συντονισμού Ασφάλειας για τους 29ους Ολυμπιακούς Αγώνες, περί της Συνεργασίας για την Ασφάλεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου το 2008, που υπεγράφη στο Πεκίνο, στις 3 Νοεμβρίου 2005, θα παραμείνει σε ισχύ, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 8. Έγινε στο Πεκίνο στις 5 Ιουνίου 2007 σε δύο πρωτότυπα, το κάθε ένα στην Ελληνική, Κινεζική και Αγγλική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου γνήσια. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας όσον αφορά την ερμηνεία της Συμφωνίας, το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει. Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Κέρκυρα, 24 Απριλίου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία