ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/3968

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-05-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-05-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-05-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Νομοθετική κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ανωτάτου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SΗΑΡΕ), που αφορά στην Επάνδρωση, Χρηματοδότηση, Διοίκηση και Υποστήριξη του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάμεως Γαλλίας, με την ιδιότητα του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάμεως Ταχείας Αναπτύξεως του ΝΑΤΟ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Τεχνική Διευθέτηση μεταξύ του Υπουργού Αμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ανωτάτου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SΗΑΡΕ) για την επάνδρωση, χρηματοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάμεως Γαλλίας [(Ηeadquarters Cοmmander French Μaritime Fοrce (ΗQ CΟΜFRΜΑRFΟR)] με την ιδιότητα του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάμεως Ταχείας Αναπτύξεως του ΝΑΤΟ (Ηeadquarters ΝΑΤΟ Rapid Deplοy-able Μaritime Cοmpοnent Cοmmand/ΗQ ΝRDΜCC), η οποία υπογράφηκε στις 7 Νοεμβρίου 2005 στο Παρίσι για το Υπουργείο Αμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και στις 29 Νοεμβρίου 2005 στο SΗΑΡΕ/Μονς Βελγίου για το Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης, σε δύο κείμενα, τα οποία σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχουν ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Τεχνικής Διευθέτησης, που κυρώνεται, σύμφωνα με τις συνταγματικές διαδικασίες. Οι τροποποιήσεις του Παραρτήματος Α΄ επιφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου V της παρούσας Τεχνικής Διευθέτησης. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία