ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/3995

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-07-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-07-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου«Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 9 Μαΐου 2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών», που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 106 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει ως εξής: «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΔιενέργεια Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, 2.την εξαιρετικά επείγουσα, απρόβλεπτη και επιτακτική ανάγκη να διενεργηθεί η Γενική Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 30.3.2011 έως 13.4.2011, όπως είχε οριστεί με την 1524/Γ5-473/14.2.2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 425), εξαιτίας των αναφερόμενων στην 9/2011 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου λόγων, 3.το γεγονός ότι η πιο πάνω Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανακλήθηκε με την 584/2011 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύτηκε στις 11.3.2011, 4.την ανάγκη διενέργειας της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη διενέργεια της Απογραφής Κτιρίων (από 1.2.2011 έως 28.2.2011), προκειμένου τα στοιχεία της Απογραφής Κτιρίων να είναι αξιοποιήσιμα ως συγκρίσιμα απογραφικά δεδομένα στην Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών, 5.την 52/2011 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 6.τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Άρθρο 11.Η Γενική Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) να διεξαχθεί από 10.5.2011 έως 24.5.2011, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 9η Μαΐου 2011. 2.Ως προς το σκοπό της Γενικής Απογραφής, την έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., την Ομάδα Εργασίας, την Ομάδα Έργου στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τα λοιπά όργανα της Απογραφής, την αποζημίωση που θα καταβληθεί στα κάθε είδους όργανα της Απογραφής και τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας κάλυψης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 1524/Γ5-473/14-2-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη «Προκήρυξη διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών, κατά τα έτη 2010-2011» (Β΄ 425), η οποία κυρώνεται με την παρούσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις αυτής. 3.Πράξεις, κανονιστικές και ατομικές, που προβλέπονται και έχουν εκδοθεί από τα οριζόμενα στην πιο πάνω κοινή υπουργική απόφαση όργανα εν όψει της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών που επρόκειτο να διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από 30.3.2011 έως 13.4.2011, κυρώνονται και θεωρούνται έγκυρες. Άρθρο 2 Αντικείμενο της κατά το άρθρο 1 Γενικής Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών αποτελούν τα ακόλουθα στοιχεία, όπως αυτά εξειδικεύονται στα προσαρτώμενα στην παρούσα Πράξη, ως Παραρτήματα, Δελτία Απογραφής Κατοικίας – Νοικοκυριού (έντυπο Π-1.1) και Απογραφής Ατόμου (έντυπο Π-1.2), Συγκεντρωτική Κατάσταση Απογραφέντων Νοικοκυριών – Κατοικιών – Κατοικούμενων Χώρων και Συλλογικών Καταλυμάτων (έντυπο Κ-1), Δελτία Απογραφής Συλλογικού Καταλύματος (έντυπο Π-2.1) και Απογραφής Ατόμου Συλλογικού Καταλύματος (έντυπο Π-2.2) και Κατάσταση Φιλοξενούμενων Ατόμων (έντυπο ΚΦ), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της Πράξης αυτής: Α. Στοιχεία Απογραφής Κατοικίας: 0. Γεωγραφικός προσδιορισμός οικισμού και ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας 1.Είδος κατοικίας Χαρακτηριστικά κανονικής κατοικίας 2.Κατάσταση κατοικίας 3.Τύπος κτιρίου όπου βρίσκεται η κατοικία 4.Περίοδος κατασκευής Ανέσεις κανονικής κατοικίας ή άλλου είδους κατοικούμενου χώρου 5.Συνολική επιφάνεια της κατοικίας (μ2) 6.Αριθμός κανονικών δωματίων εκτός κουζίνας 7.Κουζίνα 8.Ύδρευση 9.Λουτρό ή ντους 10.Τουαλέτα ή WC 11.Θέρμανση 12.Μόνωση κατοικίας Ανέσεις νοικοκυριού 13.Κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας 14.Αριθμός αυτοκινήτων και θέσεων στάθμευσης στη διάθεση του νοικοκυριού 15.Πρόσβαση στο διαδίκτυο 16.Ανακύκλωση οικιακών απορριμμάτων 17.Καθεστώς κατοχής της κατοικίας (ιδιόκτητη, με ενοίκιο κ.λπ.) Β. Στοιχεία και σχέσεις μελών του νοικοκυριού Ονοματεπώνυμο μελών νοικοκυριού και σχέσεις συγγένειας μεταξύ τους ή μη. Γ. Δελτίο Απογραφής Ατόμου 1.Επώνυμο και όνομα απογραφόμενου, όνομα πατέρα ή συζύγου, όνομα μητέρας 2.Φύλο 3.Ημερομηνία γέννησης 4.Σχέση με το νοικοκυριό 1)Μέλος του νοικοκυριού 1) Παρόν ή προσωρινά απόν 2) Διανυκτέρευσε τη Δευτέρα 9.5.2011 στη μόνιμη κατοικία του ή αλλού 2)Προσωρινά φιλοξενούμενος (άτομο που διανυκτέρευσε στην παρούσα κατοικία τη Δευτέρα 9/5/2011 και εάν τούτο έχει απογραφεί ή θα απογραφεί στη μόνιμη κατοικία του) 3)Προσωρινά φιλοξενούμενος (άτομο που δε διανυκτέρευσε στην παρούσα κατοικία τη Δευτέρα 9/5/2011 και τούτο δεν έχει απογραφεί και δε θα απογραφεί στη μόνιμη κατοικία του) 5.Οικογενειακή κατάσταση 6.Γεωγραφικός προσδιορισμός οικισμού ή χώρας εξωτερικού της μόνιμης κατοικίας της μητέρας του απογραφόμενου κατά τη γέννησή του 7.Υπηκοότητα 8.Δημοτική ενότητα (πρώην Δήμος ή Κοινότητα) στα δημοτολόγια της οποίας ο απογραφόμενος είναι εγγεγραμμένος 9.Γεωγραφικός προσδιορισμός οικισμού προηγούμενης διαμονής στην Ελλάδα και ημερομηνία εγκατάστασης (αν η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους 12 μήνες, διαφορετικά θα ζητηθεί μόνο το έτος) στον τόπο μόνιμης κατοικίας 10.Προηγούμενη διαμονή σε χώρα εξωτερικού, ημερομηνία εγκατάστασης στην Ελλάδα (αν η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους 12 μήνες, διαφορετικά θα ζητηθεί μόνο το έτος), χώρα προηγούμενης διαμονής και κυριότερος λόγος εγκατάστασης στην Ελλάδα 11.Επίπεδο εκπαίδευσης 12.Τίτλος σπουδών (εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, τμήμα, χώρα) 13.Κύρια ασχολία του απογραφόμενου την εβδομάδα από 3 έως 9 Μαΐου 2011 14.Περιγραφή οικονομικής δραστηριότητας του καταστήματος ή της επιχείρησης εργασίας την εβδομάδα από 3 έως 9 Μαΐου 2011 ή την τελευταία φορά που εργάστηκε ο απογραφόμενος 15.Περιγραφή επαγγέλματος 16.Καθεστώς απασχόλησης 17.Ώρες απασχόλησης (συνήθεις ώρες ανά εβδομάδα, ώρες απασχόλησης την εβδομάδα από 3 έως 9 Μαΐου 2011, λόγος μειωμένης απασχόλησης την εβδομάδα από 3 έως 9 Μαΐου 2011) 18.Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εργασίας (οικισμός ή χώρα εξωτερικού) 19.Αριθμός ατόμων που εργάζονται στο κατάστημα ή την επιχείρηση εργασίας ή της τελευταίας εργασίας 20.Κύρια πηγή πόρων ζωής 21.Αριθμός γεννηθέντων ζώντων τέκνων (μόνο για θήλεις). Δ. Δελτίο Απογραφής Συλλογικού Καταλύματος: 1.Γεωγραφικός προσδιορισμός συλλογικού καταλύματος 2.Είδος συλλογικού καταλύματος 3.Τίτλος ή ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου ή του ιδρύματος ή της επιχείρησης στην οποία ανήκει. Ε. Δελτίο Απογραφής Ατόμου Συλλογικού Καταλύματος Για τα άτομα που συμπληρώνεται το «Δελτίο Απογραφής Ατόμου Συλλογικού Καταλύματος» (Έντυπο Π-2.2), στο ερώτημα 5 «Οικογενειακή Κατάσταση» δε θα ζητείται απάντηση για τις περιπτώσεις 9, 10, 11 και 12. Άρθρο 31.Μετά το πέρας της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού– Κατοικιών και αφού ληφθούν υπόψη και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την Απογραφή Κτιρίων, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. καταρτίζει βάση δεδομένων, η οποία αποτελείται από όλες τις μεταβλητές που θα συλλεγούν ανά απογραφόμενο άτομο. Στοιχεία της βάσης που οδηγούν στην ταυτοποίηση των απογραφόμενων ατόμων (όπως επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα ή συζύγου, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, οδός και αριθμός κατοικίας) τηρούνται στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. με ασφαλή τρόπο, χωριστά, και διαγράφονται το αργότερο τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία αναφοράς της απογραφής. Τα συμπληρωμένα δελτία απογραφής καταστρέφονται, επίσης, το αργότερο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία. 2.Με βάση τα στοιχεία της απογραφής δημιουργείται Στατιστικό Μητρώο Πληθυσμού με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια δειγματοληπτικών ερευνών πληθυσμού, κατοικιών και κτιρίων και μονάδα έρευνας το νοικοκυριό ή το άτομο. Το Μητρώο αυτό περιλαμβάνει ποσοστό μόνον του συνόλου των απογραφόμενων ατόμων, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται η μέθοδος δημιουργίας του Μητρώου, οι διαδικασίες και ο τρόπος ενημέρωσης των μεταβλητών, οι διοικητικές και άλλες πηγές που θα χρησιμοποιήσει η ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο χρόνος τήρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο της επόμενης απογραφής, και τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με τις διεθνώς ακολουθούμενες πρακτικές. Άρθρο 4 Για τη διενέργεια της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών και Κτιρίων του 2011 εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας (ν.δ. 3627/1956, ν. 2392/1996, π.δ. 168/2008, ν. 3832/2010, όπως ισχύουν) και η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Άρθρο 5 Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία