ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/4064

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-04-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-04-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-04-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της δι’ ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1του Συντάγματος, οι υπ’ αριθμ. 062/Ρ/217243/24.6.2009 και 2090.10/ΑΣ 1551/8.7.2009 ανταλλαγείσες στη Ρώμη ρηματικές διακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Πρεσβείας της Ελλάδας, αντίστοιχα, με τις οποίες συμφωνήθηκε η τροποποίηση της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 13.10.1983 (ν. 1501/1984, Α΄ 190/28.11.1984), το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ιταλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Τροποποίησης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στις ανταλλαγείσες ρηματικές διακοινώσεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1984/1501 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1501 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία