ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/4088

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-10-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-10-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-10-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2012» και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 21 Αυγούστου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2012», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 162 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) και έχει ως εξής: «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2012. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2.Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη ρύθμιση θεμάτων των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων του έτους 2012 των κατώτερων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας που ανέκυψαν κατόπιν της έκτακτης μεταφοράς του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων του ιδίου έτους στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 12.7.2012 «Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή» (Α΄ 147/13.7.2012). 3.Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Οι αιτήσεις μετάθεσης έτους 2012 με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων (άρθρα 3, 12 και 16 του π.δ. 100/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), των κατώτερων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας που προήχθησαν κατά τις τακτικές κρίσεις του ιδίου ως άνω έτους στους βαθμούς του Αστυνόμου Β΄ και Υπαστυνόμου Α΄, εξετάζονται με βάση το βαθμό που κατείχαν οι ενδιαφερόμενοι πριν τη διενέργεια των ως άνω τακτικών κρίσεων. Άρθρο 2 Έναρξη ΙσχύοςΗ ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της από 12.7.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 147/13.7.2012), ήτοι 7.7.2012.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία