ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/4095

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-11-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-11-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-11-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2013 ο οποίος είναι εναρμονισμένος με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Τα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως: α. ΕΣΟΔΑ Τακτικός προϋπολογισμός Ευρώ 114.378.000.000 - Τακτικά “ 49.685.000.000 - Από Ευρωπαϊκή Ένωση “ 236.000.000 - Πιστωτικά “ 64.457.000.000 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων “ 6.850.000.000 - Ίδια έσοδα “ 200.000.000 - Από Ευρωπαϊκή Ένωση “ 4.936.000.000 - Πιστωτικά “ 1.714.000.000 Σύνολο “ 121.228.000.000 β. ΕΞΟΔΑ Τακτικός προϋπολογισμός “ 114.378.000.000 Προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων “ 6.850.000.000 Σύνολο “ 121.228.000.000.
Άρθρο 2
1.  
    Τα έσοδα και τα έξοδα των παρακάτω ταμείων και υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2013, ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και έχουν κατά ταμείο και υπηρεσία ως ακολούθως: Έσοδα Έξοδα 1) Ταμείο Εθνικής Άμυνας Ευρώ 1.437.000 1.437.000 2) Ταμείο Εθνικού Στόλου “ 1.300.000 1.300.000 3) Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας “ 1.400.000 1.400.000 4) Εθνικά Κληροδοτήματα “ 35.908.820 35.908.820 5) Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων “ 389.520.000 389.520.000 6) Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας “ 17.000.000 17.000.000 7) Κεφάλαια Σποροπαραγωγής “ 4.490.000 4.490.000 8) Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων “ 600.000 600.000 9) Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων “ 4.021.257.469 4.021.257.469 10) Επιτροπή Ανταγωνισμού “ 28.112.097 28.112.097 11) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας “ 9.345.000 9.176.000 12) Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων “ 6.400.000 6.400.000 Σύνολο “ 4.516.770.386 4.516.601.386 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία