ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/4104

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-01-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-01-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφ’ ετέρου, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Εμπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφ’ ετέρου, για την Τροποποίηση της Συμφωνίας Εμπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ν. 3124/2003, Α΄ 62), που υπογράφηκε στο Κλέιμοντ, στις 11 Σεπτεμβρίου 2009, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
    Οι Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων δύνανται με δήλωση προς το Υπουργείο Εξωτερικών, να παραιτούνται της προβλεπόμενης για τη θέση αυτή αμοιβής, καθώς και όλων των σχετικών αποδοχών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 4 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία