ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/4165

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-07-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-07-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-07-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην ανάπτυξη της ποιότητας και ασφάλειας στην παραγωγή και διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεργασίας μετα­ξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην ανά­πτυξη της ποιότητας και ασφάλειας στην παραγωγή και διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, που υ­πογράφηκε στην Αθήνα, στις 17 Δεκεμβρίου 2012, το κεί­μενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
    Τα προγράμματα της συνιστώμενης ad hοc Ομάδας Εργασίας, του άρθρου 3 του Μνημονίου για τη διασφάλι­ση της αμοιβαίας συνεργασίας στις δραστηριότητες που καθορίζονται στο άρθρο 2 αυτού, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η Τροποποίηση, που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του Μνημονίου, υπόκειται στην ίδια διαδικασία με την οποία το Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ
Άρθρο 4
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ­ση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνη­μονίου που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋ­ποθέσεων του άρθρου 7 παράγραφος 1 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία