ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/4175

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-08-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-08-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας αφ’ ετέρου, μετά των συνημμένων σε αυτήν Δηλώσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, η Κοινή Ερμηνευτική Δήλωση και η Μονομερής Δήλωση της Ε.Ε., που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες, στις 10 Μαΐου 2010, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας Πλαίσιο μετά των συνημμένων σε αυτήν Δηλώσεων που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 49 της Συμφωνίας. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.