ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/4349

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-11-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-11-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-11-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών-μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας αφετέρου, μετά του συνημμένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου Διόρθωσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών - μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας αφετέρου, με τα συνημμένα σε αυτήν Παραρτήματα και Πρωτόκολλα, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες, στις 27 Ιουνίου 2014, καθώς και το Πρακτικό Διόρθωσης στη Συμφωνία Σύνδεσης μετά του συνημμένου σε αυτό Πρωτοκόλλου Διόρθωσης, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας, μετά των συνημμένων σε αυτήν Παραρτημάτων και Πρωτοκόλλων, καθώς και του Πρακτικού Διόρθωσης της Συμφωνίας, που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 464 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία