ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: Νόμος/2015/4352
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2015-12-07
ΦΕΚ: Α/2015/166 PDF
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ελλάδα
Αρxική Έκδοση
Εξαγωγή XML
Εξαγωγή PDF
Εξαγωγή RDF
Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Άρθρο 1


  1. Τα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως: Α. ΕΣΟΔΑ Τακτικός Προϋπολογισμός Ευρώ 583.281.567.000 - Τακτικά » 50.220.000.000 - Από Ευρωπαϊκή Ένωση » 325.000.000 - Πιστωτικά » 532.736.567.000 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων » 6.750.000.000 - ΄Ιδια έσοδα » 250.000.000 - Από Ευρωπαϊκή Ένωση » 4.170.000.000 - Πιστωτικά » 2.330.000.000 Σύνολο » 590.031.567.000 Β. ΕΞΟΔΑ Τακτικός Προϋπολογισμός » 583.281.567.000 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων » 6.750.000.000 Σύνολο » 590.031.567.000


Άρθρο 2


  1. Τα έξοδα ανά Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Περιφερειακή Υπηρεσία Υπουργείου οικονομικού έτους 2016, ορίζονται ως ακολούθως: Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους. Αθήνα. 7 Δεκεμβρίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του ΚράτουςΗμερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2015-12-07 Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. "Α/2015/166"