Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
    Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός έτους 2016. Τα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως: Α. ΕΣΟΔΑ Τακτικός Προϋπολογισμός Ευρώ 583.281.567.000 - Τακτικά » 50.220.000.000 - Από Ευρωπαϊκή Ένωση » 325.000.000 - Πιστωτικά » 532.736.567.000 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων » 6.750.000.000 - ΄Ιδια έσοδα » 250.000.000 - Από Ευρωπαϊκή Ένωση » 4.170.000.000 - Πιστωτικά » 2.330.000.000 Σύνολο » 590.031.567.000 Β. ΕΞΟΔΑ Τακτικός Προϋπολογισμός » 583.281.567.000 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων » 6.750.000.000 Σύνολο » 590.031.567.000.
Article 2
1.  
    Τα έξοδα ανά Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Περιφερειακή Υπηρεσία Υπουργείου οικονομικού έτους 2016, ορίζονται ως ακολούθως: Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους. Αθήνα. 7 Δεκεμβρίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Title Ref.Number Date
Title Ref.Number Date