ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/4394

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-06-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-06-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-06-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προσέγγιση της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προσέγγιση της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπογράφηκε στο Κισινάου, στις 8 Απριλίου 2014, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
    Τα εκπονούμενα ετήσια χρονοδιαγράμματα και προγράμματα συνεργασίας του άρθρου 3 του Μνημονίου εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Συμπλήρωση - τροποποίηση στο άρθρο 23 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Κατ’ εξαίρεση, η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση ή τη μετακίνηση στις Αρχές εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να επιβαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, σε περίπτωση που χρηματοδοτείται από πόρους ευρωπαϊκών ή άλλων Προγραμμάτων Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 23 του Ν. 4354/2015.
Άρθρο 4
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία