ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/4435

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-11-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-11-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-11-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ποσκεσθαμ-amscc) και της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - ΑΜSCC).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - ΑΜSCC) και η Τεχνική Διευθέτηση μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ - ΑΜSCC), που υπογράφηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου 2012 στην Αθήνα, των οποίων το κείμενο, σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής: ΠΡΟΟΙΜΙΟΤο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, εφεξής αναφερόμενα ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»: Αναγνωρίζοντας την έλλειψη δυνατοτήτων στρατηγικών μεταφορών (θαλάσσιες, αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές), ειδικά για δυνάμεις ταχείας ανάπτυξης, Έχοντας υπόψη την έννοια της διασφάλισης και βελτίω­σης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων μετακινήσεων και μεταφορών, Χαιρετίζοντας την απόφαση της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τη φιλοξενία, λειτουργία και υποστήριξη των λειτουργιών του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (εφεξής αναφερόμενου ως «ΑΜSCC») και την πρόθεση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες του ΑΜSCC, αλλά και να υποστηρίζει τις λειτουργίες του ΑΜSCC. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ανάπτυξης συνεργασίας στον τομέα των δραστηριοτήτων μετακινήσεων και μεταφορών, Αποσκοπώντας στην ανάπτυξη εθνικών ή πολυεθνικών δυνάμεων σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ/της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων πολυεθνικών φορέων, που διεξάγονται υπό την εντολή των Ηνωμένων Εθνών και/ή σε ασκήσεις, μέσω της συνεργασίας και ιδίως μέσω του ΑΜSCC, Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ) σχετικά με το Καθεστώς των Δυνάμεων τους (ΝΑΤΟ SΟFΑ), η οποία υπεγράφη στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951 και όλους τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχουν καταλήξει στην ακόλουθη συμφωνία: Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ1.1. Σκοπός του παρόντος Μνημονίου Συναντίληψης (εφεξής αναφερόμενου ως «ΜΣ») είναι να καθορίσει το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών εντός του ΑΜSCC, στον τομέα των δραστηριοτήτων μετακινήσεων και μεταφορών. 1.2. Το παρόν ΜΣ και η συναφής Τεχνική Διευθέτηση (εφεξής αναφερόμενη ως «ΤΔ») αποσκοπούν στο να χρησιμεύσουν ως βάση για το σχεδιασμό και την εκτέλεση δραστηριοτήτων μετακινήσεων και μεταφορών. Άρθρο 2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 2.1. Στόχος του παρόντος ΜΣ είναι να καθορισθούν οι παρεχόμενες από το ΑΜSCC υπηρεσίες, προκειμένου να βοηθηθεί η Δημοκρατία της Βουλγαρίας στην επίλυση των ελλείψεων της σε στρατηγικές μεταφορές, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ελλείψεις που προκύπτουν από την ανάγκη ταχείας ανάπτυξης δυνάμεων σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, ή άλλων πολυεθνικών - φορέων, οι οποίες διεξάγονται κατόπιν εντολής των Ηνωμένων Εθνών, ή/και σε ασκήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΝΑΤΟ. 2.2. Επιδίωξη του παρόντος ΜΣ είναι να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών από το ΑΜSCC προς τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν συμβατικές υπηρεσίες, συντονισμό των μέσων μεταφοράς και συνεργασία σε δραστηριότητες μετακινήσεων και μεταφορών, όπως αυτές καθορίζονται στο παρόν ΜΣ και τη σχετική ΤΔ. Άρθρο 3 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3.1. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε διαφορετικές διατάξεις στο παρόν ΜΣ, οι διατάξεις της ΝΑΤΟ SΟFΑ, οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελληνική νομοθεσία (κατά περίπτωση), καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές συμφωνίες ισχύουν μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, θα διέπουν τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του παρόντος ΜΣ. 3.2. Το ΑΜSCC εδρεύει στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στην Αθήνα. Η Ελληνική Δημοκρατία αναφέρεται εφεξής ως το «Φιλοξενούν Έθνος (ΦΕ)». 3.3. Ο συντονισμός που αναφέρεται στο παρόν ΜΣ αφορά τις δυνατότητες μετακινήσεων και μεταφορών, καθώς και εκ του εμπορίου προμηθευθέντα μέσα μεταφοράς, τόσο για επιχειρησιακούς, όσο και για μη επιχειρησιακούς σκοπούς. 3.4. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και άλλα μέσα μετακινήσεων και μεταφορών, εναλλακτικά εκείνων που σχετίζονται με το παρόν ΜΣ. 3.5. Το ΑΜSCC διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει τις υπηρεσίες του, αν αυτό επιβάλλεται από λόγους εθνικής ασφάλειας. Άρθρο 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΓια τους σκοπούς του παρόντος ΜΣ: 4.1. ΑΜSCC α. Το ΑΜSCC είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις δυνατότητες μετακινήσεων και μεταφορών των Συμβαλλομένων Μερών, καθώς και για τις διαθέσιμες εκ του εμπορίου προμηθευθείσες δυνατότητες μεταφορών. β. Το ΑΜSCC είναι επιπλέον αρμόδιο για τη συγκέντρωση στοιχείων που σχετίζονται με τις απαιτήσεις μετακινήσεων και μεταφορών, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων ή ελλείψεων που ενδέχεται να προκύψουν. γ. Κατόπιν αιτήσεως και με βάση τα συγκεντρωθέντα στοιχεία, το ΑΜSCC θα υποβάλλει προτάσεις για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και μέσων μεταφοράς. δ. Μετά την υποβολή αιτήσεως, το ΑΜSCC θα προβαίνει σε ενέργειες, οι οποίες υπόκεινται σε τελική έγκριση από το Βουλγαρικό Συμβαλλόμενο Μέρος (εφεξής αναφερόμενο και ως το «Αιτούν Μέρος»), προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για μέσα μεταφοράς και παρεχόμενες υπηρεσίες. ε. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμη­θειών και την ενεργοποίηση της σύμβασης μεταξύ του Αιτούντος Μέρους και του παρόχου του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς, αυτοί θα είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης, ενώ το ΑΜSCC θα είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και την παρακολούθηση του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων), σύμφωνα με τις ανάγκες του Αιτούντος Μέρους, όπως αυτές θα προσδιορίζονται στις αντίστοιχες συμβάσεις μίσθωσης. στ. Το ΑΜSCC θα παρέχει στο Αιτούν Μέρος όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις μεταφοράς και τη διαθέσιμη χωρητικότητα (κατά περίπτωση). ζ. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες προμηθειών, τα αιτήματα που αφορούν το/τα μέσο (-α) μεταφοράς, την πληρωμή για το (-α) μέσο (-α) μεταφοράς, την παρακολούθηση του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς και τη διαχείριση της διαθέσιμης χωρητικότητας, θα συμπεριληφθούν στη σχετική ΤΔ. 4.2. Ελληνική Δημοκρατία Η Ελληνική Δημοκρατία, ως Φιλοξενούν Έθνος (εφεξής αναφερόμενη και ως «ΦΕ»): α. Παρέχει την αναγκαία υποστήριξη, όσον αφορά τους πόρους, τα κεφάλαια, τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις, για την ενδεδειγμένη λειτουργία του ΑΜSCC. β. Έχει προσδιορίσει τις αρμόδιες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την υποστήριξη των λειτουργιών του ΑΜSCC. γ. Προσφέρει στο Βουλγαρικό Συμβαλλόμενο Μέρος τη δυνατότητα εκπροσώπησης στο ΑΜSCC, όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 5 του παρόντος ΜΣ. Άρθρο 5 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΑΜSCC 5.1. Όσον αφορά την εκπροσώπηση του Βουλγαρικού Συμβαλλόμενου Μέρους στο ΑΜSCC, όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 4, μπορούν να ενεργοποιηθούν οι ακόλουθες επιλογές, οι οποίες προσφέρονται από το ΦΕ, κατόπιν αιτήματος του Βουλγαρικού Συμβαλλόμενου Μέρους: α. Τοποθέτηση εκπροσώπου, ο οποίος θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του ΑΜSCC, σε διετή εκ περιτροπής βάση, οποτεδήποτε είναι διαθέσιμη κάποια θέση. β. Συμμετοχή αξιωματικού-συνδέσμου σε έναν Πυρήνα (Ομάδα Εργασίας) που θα φιλοξενείται εντός των εγκαταστάσεων του ΑΜSCC, εν όψει, ή κατά τη διάρκεια, μιας επιχείρησης μετακίνησης και μεταφοράς. γ. Απόσπαση εκπροσώπων στο ΑΜSCC, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 5.2. Οι διαδικασίες συνεισφοράς στη στελέχωση του ΑΜSCC περιγράφονται λεπτομερώς στη συναφή ΤΔ. 5.3. Το οργανόγραμμα του ΑΜSCC παρατίθεται στη συναφή ΤΔ. Το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το προαναφερθέν οργανόγραμμα, οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες του ΑΜSCC. 5.4. Ένας εκπρόσωπος του Βουλγαρικού Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί να συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΜSCC (εφεξής αναφερόμενη ως «ΣΕ»). Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ΣΕ θα συμπεριληφθούν στη συναφή ΤΔ. Άρθρο 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 6.1. Οι διαδικασίες προμηθειών και το σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 4.1 του παρόντος ΜΣ) παρέχονται από το ΑΜSCC και τις αρμόδιες συνεργαζόμενες Ελληνικές Αρχές, χωρίς καμία επιβάρυνση του Βουλγαρικού Συμβαλλόμενου Μέρους, καθόσον αυτές χρηματοδοτούνται από το ΦΕ. 6.2. Οι λειτουργικές δαπάνες του ΑΜSCC χρηματοδοτούνται από το ΦΕ. Άρθρο 7 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ7.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να ανταλλάσσουν αδιαβάθμητες πληροφορίες στο πλαίσιο του παρόντος ΜΣ. Η ανταλλαγή και προστασία εθνικών διαβαθμισμένων πληροφοριών θα αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης σύμβασης, σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών, η οποία θα συναφθεί μεταξύ των Κυβερνήσεων των Συμβαλλόμενων Μερών. 7.2. Η αποθήκευση, διαχείριση, παραγωγή, διαβίβαση ή ανταλλαγή όλων των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΝΑΤΟ και/ Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες παρέχονται ή παράγονται σύμφωνα με το παρόν ΜΣ, θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, κανονισμούς και οδηγίες ασφάλειας ΝΑΤΟ και/ή Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. CΜ (2002) Ασφάλεια εντός του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, του Ιουνίου 2002). 7.3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει όσα αναγκαία μέτρα έχει στη διάθεση του, προκειμένου να διασφαλίζει τη μη αποδέσμευση όλων των πληροφοριών που έχουν ανταλλαγεί εμπιστευτικά, εκτός εάν το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος συναινεί στην αποδέσμευσή τους. 7.4. Οι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του ΑΜSCC, από προσωπικό του Βουλγαρικού Συμβαλλόμενου Μέρους, θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΦΕ που θα ισχύουν κατά το χρόνο της επίσκεψης. Άρθρο 8 ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ Το ΑΜSCC και οι συνεργαζόμενες Ελληνικές Αρχές δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για την υλοποίηση των συμβάσεων οι οποίες υπογράφονται στο πλαίσιο του παρόντος ΜΣ, για οποιουσδήποτε θανάτους, τραυματισμούς ή ζημίες προκληθούν σε προσωπικό, περιουσια­κά στοιχεία, ή στο περιβάλλον, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μετακινήσεων και μεταφορών που σχετίζονται με τις συμβάσεις αυτές. Άρθρο 9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου, θα επιλύεται με διαβουλεύσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, χωρίς προσφυγή σε εξωτερική δικαιοδοσία. Άρθρο 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΤο παρόν ΜΣ μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εγγράφως, με αμοιβαία συναίνεση των Συμβαλλόμενων Μερών. Όλες οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 11 του παρόντος ΜΣ. Άρθρο 11 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 11.1. Το παρόν ΜΣ θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατά την οποία το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα γνωστοποιήσει στο Βουλγαρικό Συμβαλλόμενο Μέρος ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες διαδικασίες κύρωσης. 11.2. Η εφαρμογή του παρόντος ΜΣ εξαρτάται από την υπογραφή και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, και την κύρωση της σχετικής ΤΔ από το ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος. 11.3. Το παρόν ΜΣ μπορεί να τερματισθεί, ανά πάσα στιγμή, με αμοιβαία έγγραφη συναίνεση των Συμβαλλόμενων Μερών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται εκκρεμείς συμβάσεις μίσθωσης που να έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του παρόντος ΜΣ. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις, ο τερματισμός του ΜΣ επέρχεται κατόπιν ολοκλήρωσης των εν λόγω συμβάσεων. 11.4. Το παρόν ΜΣ μπορεί, επίσης, να καταγγελθεί μονομερώς, με έγγραφη γνωστοποίηση του ενός προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Στην περίπτωση αυτή, ο τερματισμός του ΜΣ επέρχεται έξι μήνες μετά την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης τερματισμού, ή μετά την ολοκλήρωση όποιων συμβάσεων έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του παρόντος ΜΣ, οποιοδήποτε από αυτά συμβεί μεταγενέστερα. Μετά την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, ουδεμία νέα σύμβαση θα υπογράφεται, στο πλαίσιο του παρόντος ΜΣ. 11.5. Ανεξάρτητα από τον τερματισμό του παρόντος ΜΣ, τα Άρθρα 6, 7, 8 και 9 θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, έως ότου διευθετηθούν οριστικά όλες οι υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αυτά. Το παρόν Μνημόνιο συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα, στην Αγγλική γλώσσα, ένα για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Υπεγράφη στην Αθήνα, στις 19 Σεπτεμβρίου 2012. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Υποστράτηγος Ταξίαρχος Ανδρέας Ηλιόπουλος Ζhiνkο Μihaylον ΓΕΕΘΑ/Δντής Γ’ Κλάδου Διευθυντής Διεύθυνσης Διοικητικής Μέριμνας ΥπουργείουΆμυνας Βουλγαρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ- ΑΜSCC) ΕΙΣΑΓΩΓΗΤο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, εφεξής αναφερόμενα ως «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»: Λαμβάνοντας υπόψη το «Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας το οποίο αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-ΑΜSCC)», εφεξής αναφερόμενου ως «ΜΣ», Επιθυμώντας να θεσπίσουν τις βασικές διαδικασίες που αφορούν στις δραστηριότητες οι οποίες περιγράφονται στο ΜΣ, Έχουν καταλήξει στην ακόλουθη συμφωνία: ΤΜΗΜΑ 1 ΣΚΟΠΟΣΣκοπός της παρούσας Τεχνικής Διευθέτησης (εφεξής αναφερόμενης ως «ΤΔ») είναι να προσδιορίσει τις πρόσθετες διευθετήσεις και διαδικασίες οι οποίες θα ισχύουν για τη συνεργασία των Συμβαλλόμενων Μερών, στο πλαίσιο του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών της Αθήνας (εφεξής αναφερόμενου ως «ΑΜSCC»). Οι διατάξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο ΜΣ θα ισχύουν για την παρούσα ΤΔ και τα Παραρτήματα της. Τα Παραρτήματα της παρούσας ΤΔ από το «Α» έως το «Η» ρυθμίζουν συγκεκριμένους όρους οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται κατά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα Παραρτήματα αυτά συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΤΔ. Άλλα Παραρτήματα μπορούν να προστεθούν, με αμοιβαία συναίνεση, σύμφωνα με τα Άρθρα 7 και 8. ΤΜΗΜΑ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΤα οικονομικά ζητήματα που αφορούν στη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων και υπηρεσιών του ΑΜSCC, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 6 του συναφούς ΜΣ, περιγράφονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας ΤΔ. ΤΜΗΜΑ 3 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΣΟ (-Α) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3.1. Οι Σύνδεσμοι Επικοινωνίας (ΣυνΕπ) οι οποίοι ασχολούνται με το αίτημα για μέσο (-α) μεταφοράς, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες προμηθειών, αναφέρονται στο Παράρτημα «Β» της παρούσας ΤΔ. 3.2. Κάθε αίτημα που αφορά σε δυνατότητες μεταφοράς θα υποβάλλεται από το Βουλγαρικό Συμβαλλόμενο Μέρος (εφεξής αναφερόμενο και ως το «Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος») προς το ΑΜSCC, για λεπτομερή αξιολόγηση, σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ». Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το ΑΜSCC, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διευκολυνθεί η προμήθεια του (-ων) πλέον κατάλληλου (-ων) μέσου (-ων). 3.3. Το ΑΜSCC και οι αρμόδιες συνεργαζόμενες Ελληνικές Αρχές θα διενεργούν τις αντίστοιχες διαδικασίες, προκειμένου να διευκολύνεται η προμήθεια του (των) απαιτούμενου(-ων) μέσου (-ων). 3.4. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμηθειών, οι συμβάσεις για μεταφορά θα εγκρίνονται και θα υπογράφονται, στην αγγλική γλώσσα, από εκπροσώπους του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, απευθείας με τον (-ους) πάροχο (-ους) του (-ων) μέσου (-ων). Ένα αντίγραφο οποιασδήποτε σύμβασης θα παρέχεται από το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος στο ΑΜSCC, για λόγους παρακολούθησης του μέσου. 3.5. Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος και ο πάροχος του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς είναι υπεύθυνοι για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Το ΑΜSCC θα παρακολουθεί το (-α) προμηθευθέν (-α) μέσο (-α) μεταφοράς για λογαριασμό του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα εξοφλεί απευθείας τον πάροχο του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς, σύμφωνα με τις αντίστοιχες συμβατικές ρήτρες. 3.6. Όλες οι προαναφερόμενες ενέργειες οι οποίες θα διεξάγονται από το ΑΜSCC και τις αρμόδιες συνεργαζόμενες Ελληνικές Αρχές, υπόκεινται στην τελική έγκριση του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.7. Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους συμβάσεων και τη χρησιμοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας παρατίθενται στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας ΤΔ. ΤΜΗΜΑ 4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4.1. Μια Συμβουλευτική Επιτροπή (εφεξής αναφερόμενη ως «ΣΕ»), θα συσταθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Κυβερνήσεων, των Υπουργείων Αμυνας και των Διεθνών Οργανισμών που έχουν υπογράψει συμφωνία για συνεργασία με το ΑΜSCC. 4.2. Όλες οι Κυβερνήσεις, τα Υπουργεία Άμυνας και οι Διεθνείς Οργανισμοί που έχουν ήδη υπογράψει ή θα υπογράψουν συμφωνία για συνεργασία με το ΑΜSCC, θα εκπροσωπούνται στη ΣΕ. Αυτά θα αναφέρονται εφεξής ως «Μέλη της ΣΕ». 4.3. Η ΣΕ θα παρέχει συμβουλές σχετικά με θέματα τα οποία αφορούν στις δυνατότητες και δραστηριότητες μετακινήσεων και μεταφορών. 4.4. Οι συνεδριάσεις της ΣΕ θα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ΑΜSCC, μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα Μέλη της ΣΕ που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2, υπό την προϋπόθεση ότι η πλειοψηφία των Μελών της ΣΕ συμφωνούν να συμμετάσχουν. Η συμμετοχή των Μελών της ΣΕ, τα οποία συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση, είναι αναγκαία για να λάβει χώρα η συνεδρίαση. 4.5. Ο Διοικητής του ΑΜSCC διατηρεί το δικαίωμα να αιτείται τη σύγκληση οποιασδήποτε συνεδρίασης της ΣΕ, αν αυτό επιβάλλεται από συγκεκριμένους λόγους. 4.6. Οι αποφάσεις της ΣΕ θα λαμβάνονται με συναίνεση των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση Μελών της ΣΕ. ΤΜΗΜΑ 5 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜSCC Οι διαδικασίες σχετικά με τη συνεισφορά στη στελέχωση του ΑΜSCC περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα «ΣΤ». ΤΜΗΜΑ 6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΝΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Οι αρχές και οι διαδικασίες οι οποίες θα εφαρμόζονται από τους παρόχους των μέσων, το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος και το ΑΜSCC, σχετικά με την παρακολούθηση των προμηθευθέντων μέσων, περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα «Ζ». ΤΜΗΜΑ 7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ7.1. Η παρούσα ΤΔ μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εγγράφως. Όλες οι τροποποιήσεις, εκτός από εκείνες του Παραρτήματος «Β», πρέπει να συμφωνούνται αμοιβαία από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 11 του ΜΣ. 7.2. Οι τροποποιήσεις του Παραρτήματος «Β» θα τίθενται σε ισχύ μετά από έγγραφη γνωστοποίηση, από το Συμβαλλόμενο Μέρος που αιτείται την εν λόγω τροποποίηση, προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. ΤΜΗΜΑ 8 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 8.1. Η παρούσα ΤΔ θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία το ΜΣ θα τεθεί σε ισχύ. Θα παραμείνει σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα το ΜΣ παραμένει σε ισχύ. 8.2. Η παρούσα ΤΔ θα τερματισθεί κατά την ημερομηνία τερματισμού του συναφούς ΜΣ. Η παρούσα ΤΔ συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα, στην αγγλική γλώσσα, ένα για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Υπεγράφη στην Αθήνα, στις 19 Σεπτεμβρίου 2012. ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Υποστράτηγος Ταξίαρχος Ανδρέας Ηλιόπουλος Ζhiνkο Μihaylον ΓΕΕΘΑ/Δντής Γ’ Κλάδου Διευθυντής Διεύθυνσης Διοικητικής Μέριμνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:Παράρτημα Α: Οικονομικά Θέματα. Παράρτημα Β: Σύνδεσμοι Επικοινωνίας. Παράρτημα Γ: Αίτημα για Μέσα Μεταφοράς. Παράρτημα Δ: Διαδικασίες Προμηθειών. Παράρτημα Ε: Συμβατικοί Όροι και Χρησιμοποίηση της Διαθέσιμης Χωρητικότητας. Παράρτημα ΣΤ: Συνεισφορά στη Στελέχωση του ΑΜSCC. Παράρτημα Ζ: Επικοινωνίες, Παρακολούθηση και Γενικές Πληροφορίες. Παράρτημα Η: Ορολογία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Οι λειτουργικές δαπάνες του ΑΜSCC χρηματοδοτούνται από το Φιλοξενούν Έθνος (εφεξής αναφερόμενο ως «ΦΕ»), όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.2 του ΜΣ. Ο λειτουργικός προϋπολογισμός του ΑΜSCC υπολογίζεται σε ευρώ. 2.Εκτός από την υποστήριξη που αναφέρεται στο ΜΣ, το ΦΕ θα παρέχει, χωρίς καμία επιβάρυνση του Βουλγαρικού Συμβαλλόμενου Μέρους, για το προσωπικό που τοποθετείται στο ΑΜSCC, τα ακόλουθα: 1)Δαπάνες που σχετίζονται με την Υγεία, την Ασφάλεια και την Ασφάλιση: (1) Ασφάλιση εντός των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (εφεξής αναφερόμενου ως «ΓΕΕΘΑ»). (2) Τα αναγκαία δελτία ταυτότητας και τις άδειες εισόδου. (3) Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οποία μπορεί να παρασχεθεί εντός των εγκαταστάσεων του ΓΕΕΘΑ. (4) Οδοντιατρική περίθαλψη, η οποία μπορεί να παρασχεθεί εντός των εγκαταστάσεων του ΓΕΕΘΑ. (5) Ελέγχους υγιεινής & ασφάλειας και μέτρα πρόληψης των εγκαταστάσεων του ΑΜSCC. (6) Πυροπροστασία εντός των εγκαταστάσεων του ΑΜSCC. 2)Δαπάνες που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις των γραφείων, τις παροχές (από επιχειρήσεις κοινής ωφέ­λειας), τον εξοπλισμό και τις προμήθειες: (1) Εγκαταστάσεις και την κατάλληλη συντήρηση και τον καθαρισμό τους. (2) Υπηρεσίες που παρέχονται στο προσωπικό του ΑΜSCC. (3) Κάλυψη των δαπανών για παροχές (από τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας), οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση και αποχέτευση. (4) Φοριαμούς για προσωπικά αντικείμενα. (5) Εξοπλισμό ασφάλειας και συντήρησή του. (6) Φωτοαντιγραφικά μέσα και συντήρησή τους. (7) Επίπλωση / εξοπλισμό γραφείου και συντήρησή τους. (8) Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων και φωτογράφησης. (9) Χρήση τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας και συντήρησή τους. (10) Χρήση εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συντήρησή του. (11) Προμήθειες γραφείου, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν χαρτί, τόνερ (για εκτυπωτές λέιζερ) και ανταλλακτικά με μελάνι εκτυπωτών. (12) Κάλυψη τηλεπικοινωνιακού κόστους για τη χρήση εμπορικών συστημάτων, συμπεριλαμβανόμενων και των ταχυδρομικών τελών για το ταχυδρομείο του ΑΜSCC και της σύνδεσης με το Διαδίκτυο. (13) Δαπάνες τηλεπικοινωνίας μέσω στρατιωτικών δικτύων. 3)Λοιπές δαπάνες: (1) Κάλυψη των εκπαιδευτικών σειρών μαθημάτων του ΦΕ, οι οποίες είναι αναγκαίες για την κατάλληλη λειτουργία του ΑΜSCC. (2) Κάλυψη κόστους μετακίνησης, εξαιρουμένων των επιδομάτων διαμονής, σε διατεταγμένη υπηρεσία του ΑΜSCC. (3) Κάλυψη δαπανών για δημόσιες σχέσεις και ενημερωτικό υλικό του ΑΜSCC. (4) Παροχή εντύπων και στρατιωτικών εκδόσεων του ΦΕ. 3.Η ακόλουθη υποστήριξη θα παρέχεται από το Βουλγαρικό Συμβαλλόμενο Μέρος στο προσωπικό του, το οποίο τοποθετείται στο ΑΜSCC, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, χωρίς αποζημίωση από το προϋπολογισμό τού ΑΜSCC: 1)Μισθοί και επιδόματα. 2)Οικιακές διευκολύνσεις/καταλύματα. 3)Επιδόματα διαμονής. 4)Προκαταρκτική εκπαίδευση (πριν την ανάληψη υπηρεσίας), συμπεριλαμβανομένων και των σειρών μαθημάτων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά περίπτωση). 5)Σειρές εκπαιδευτικών μαθημάτων σταδιοδρομίας / τακτικής επιμόρφωσης. 6)Διοίκηση προσωπικού. 7)Μακροχρόνια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 8)Μακροχρόνια οδοντιατρική περίθαλψη. 9)Εξειδικευμένη ιατροφαρμακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη. 10)Κόστος μετακινήσεων προς και από τα καταλύματα. 11)Ταχυδρομικά τέλη για εθνικές υποθέσεις ή προσωπικά θέματα. 12)Δαπάνες επικοινωνίας για εθνικές υποθέσεις ή προσωπικά θέματα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Οι Σύνδεσμοι Επικοινωνίας είναι οι ακόλουθοι: 1.Φιλοξενούν Έθνος Διοικητής ΑΜSCC Στρατόπεδο Παπάγου 15569 Χολαργός Αθήνα, Ελληνική Δημοκρατία Τηλέφωνα: +30 210 657 1700 +30 210 657 1742 Τηλεομοιότυπο: +30 210 657 1790 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: amscc.οps@οtenet.gr 2.Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος Εκπρόσωπος Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας Αντισυνταγματάρχης Chaνdar Ινanον Ταχυδρομική διεύθυνση: 3, Dyakοn Ιgnatiy Str 1092, Σόφια, Βουλγαρία Τηλέφωνο: +359 2 92 22415 Τηλεομοιότυπο: +359 2 92 22450 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lοgsupοp@mοd.bg ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1.Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος παρέχει στο ΑΜSCC όσα το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις του. Το αίτημα περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές, τις ακόλουθες πληροφορίες: 1)Δρομολόγιο:(1) Σημείο αναχώρησης (αρχικό) - Λιμένας / Αερολιμένας / τόπος φόρτωσης. (2) Σημείο άφιξης (τελικό) - Λιμένας / Αερολιμένας Εκφόρτωσης / τόπος παράδοσης. (3) Χρονικά περιθώρια ως προς τη δυνατή ημερομηνία/ ώρα φόρτωσης. (4) Χρονικά περιθώρια ως προς την δυνατή ημερομηνία εκφόρτωσης ή παράδοσης (ιδίως για τα σκάφη, μπορεί, επίσης, να απαιτείται ελάχιστη ταχύτητα). (5) Περιορισμούς στην αναμενόμενη πορεία. 2)Περιορισμούς ως προς το (-α) μέσο (-α) μεταφοράς. 3)Χρονικό διάστημα για την εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση). 4)Αιτιολογία για τη διαδικασία του επείγοντος, προκειμένου να δικαιολογηθούν διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πρόχειρος διαγωνισμός ή / και έρευνα / επισκόπηση αγοράς. 5)Επιβάτες (Συνοδοί ή / και Τεχνικό Προσωπικό): αριθμός και βαθμοί. 6)Φορτίο:(1) Πλήρη περιγραφή φορτίου, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 1)Αναλυτικό κατάλογο με όλα τα Προϊόντα / Εξοπλισμό προς μεταφορά. 2)Διαστάσεις / κυβικά μέτρα (όγκος) / καθαρό - μεικτό βάρος / μήκος κατά τη φόρτωση / μέτρα πατώματος (ανά τεμάχιο ή / και ομάδα αντικειμένων). 3)Λεπτομερή στοιχεία του επικίνδυνου υλικού, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο φορτίο: κατηγορία κινδύνου (ΑDR / RΙD / ΙΜDG), αριθμός UΝ, σημείο ανάφλεξης, κατηγορία συσκευασίας, ΕΜS / ΜFΑG. (2) Περιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν το μέσο μεταφοράς που πρέπει να χρησιμοποιηθεί (εύρος διαδρόμου, ύψος καταστρώματος και μέγιστη αντοχή καταστρώματος, δυνατότητες-αντοχή ράμπας φόρτωσης, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για εμπορευματοκιβώτια / ψυγεία κ.λπ.). (3) Αναλυτική αξία του φορτίου, η οποία απαιτείται για τις εσωτερικές διαδικασίες του ιδιοκτήτη του μέσου (π.χ. ασφάλιση). (4) Ποιοι θα είναι υπεύθυνοι για τη φόρτωση / εκφόρτωση του (-ων) μέσου (-ων). (5) Ποιοι θα είναι υπεύθυνοι για τη στοίβαξη, την πρόσδεση και την ασφάλιση του φορτίου. (6) Επεξηγηματικές επισημάνσεις. 10)Εκτιμώμενο ποσό της (-ων) σύμβασης (-εων) μίσθωσης. 11)Προσχέδιο σύμβασης (-εων), το οποίο να περιλαμβάνει τους τεχνικούς όρους και τις συμβατικές ρήτρες, αν αυτό είναι δυνατό. 2.Τα αιτήματα θα πρέπει υποβάλλονται, κατά προτίμηση, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην αγγλική γλώσσα και η λήψη τους θα επιβεβαιώνεται μέσω των ιδίων μέσων επικοινωνίας. 3.Το ΑΜSCC θα προσφέρει στο Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος συνδρομή και προτάσεις, ούτως ώστε να συμπληρώνεται κατάλληλα η υποβαλλόμενη αίτηση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1.Οποιοδήποτε αίτημα για διάθεση μέσου (-ων) μεταφοράς, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα «Γ», θα υποβάλλεται από το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος, μέσω των εγκεκριμένων επισήμων διαύλων επικοινωνίας, προς το ΑΜSCC, για λεπτομερή αξιολόγηση. 2.Το ΑΜSCC θα απαντά, εν ευθέτω χρόνω, για το αν μπορούν να κινηθούν οι διαδικασίες προμηθειών. Στη συνέχεια, θα προσφέρει στο Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος κάθε αναγκαία συνδρομή για την κατάλληλη συμπλήρωση της αίτησης μεταφοράς, σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ». 3.Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης και την τελική έγκριση του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, το ΑΜSCC, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές (κατά περίπτωση), θα προβαίνει σε ενέργειες προκειμένου να διευκολύνει την προμήθεια του (-ων) κατάλληλου (-ων) μέσου (-ων), σύμφωνα με τις ανάγκες του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. 4.Το είδος των διαδικασιών προμηθειών και / ή η επισκόπηση / έρευνα αγοράς (κατά περίπτωση), η οποία θα ακολουθηθεί, καθώς και η έναρξη της / τους, προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. 5.Όλες οι διαδικασίες προμηθειών θα διενεργούνται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ενσωματωθεί σε αυτή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.Υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης Κάθε σύμβαση θα υπογράφεται μεταξύ του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους και του παρόχου του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς. 2.Τεχνικοί όροι και συμβατικές ρήτρες Οι τεχνικοί όροι και οι συμβατικές ρήτρες θα διευκρινίζονται στο προσχέδιο σύμβασης το οποίο μπορεί να επισυνάπτεται στην αίτηση, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα «Γ». 3.Όροι πληρωμής Η πληρωμή πρέπει να γίνεται από το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος απευθείας στον πάροχο του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς, χωρίς καμία ανάμειξη του ΑΜSCC, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης. 4.Εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης 1)Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος και ο πάροχος του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς είναι υπεύθυνοι για την καλή εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης, για κάθε πρόσθετη δαπάνη που μπορεί να προκύψει από απρόβλεπτα έξοδα που αφορούν στην εκτέλεση της, καθώς και για πλημμελή εκτέλεση ή μη εκτέλεσή της. 2)Το ΑΜSCC και οι συνεργαζόμενες Ελληνικές Αρχές δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι / υπόλογοι κατά το νόμο από το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος ή / και τον πάροχο του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς για οποιοδήποτε πρόσθετη δαπάνη μπορεί να προκύψει από απρόβλεπτα έξοδα που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης, καθώς και για πλημμελή εκτέλεση ή μη εκτέλεσή της. 5.Ασφάλεια του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς Ο πλοίαρχος του πλοίου, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ο οδηγός του φορτηγού και ο μηχανοδηγός του συρμού, κατά περίπτωση, είναι η ανώτατη αρχή για κάθε ζήτημα το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια του (-ων) αντίστοιχου (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς. 6.Στοίβαξη και μεταφορά επικίνδυνων φορτίων Η στοίβαξη και η μεταφορά επικίνδυνων φορτίων θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς (ΑDR / RΙD / ΙΜDG, κατά περίπτωση) ή σύμφωνα με τους Ελληνικούς εθνικούς κανονισμούς ή / και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν αυτοί είναι πιο περιοριστικοί. 7.Χρησιμοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας 1)Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τη διαθέσιμη χωρητικότητα, όποτε αυτή υφίσταται, των προμηθευθέντων για λογαριασμό του μέσων σε άλλους συνεργάτες, έναντι αποζημίωσης και μετά από συναίνεση του παρόχου του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς. 2)Σε τέτοια περίπτωση, το ΑΜSCC μπορεί να υποβάλλει προτάσεις σχετικά με τη βέλτιστη διαχείριση της διαθέσιμης χωρητικότητας του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς. 3)Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε χωρητικότητας σε μέσο (-α) μεταφοράς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜSCC 1.Ο τρέχων κατάλογος στελέχωσης του ΑΜSCC αποτελείται συνολικά από προσωπικό 22 ατόμων, σύμφωνα με την Προσθήκη «1» του παρόντος Παραρτήματος. Το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διατηρεί το δικαίω­μα να τροποποιεί το οργανόγραμμα οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες του ΑΜSCC. 2.Το ΦΕ διατηρεί το δικαίωμα να καλύπτει μόνιμα τη θέση του Διοικητού ΑΜSCC, του Συμβούλου του Διοικητού ΑΜSCC (Αξιωματικού του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος) και τις θέσεις του Κλάδου Υποστήριξης. 3.Το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας διατηρεί το δικαίω­μα να καλύπτει τη θέση του Υποδιοικητού (DD)-Διευθυντού Επιτελείου (CΟS). Οι υπόλοιπες θέσεις μπορούν να καλυφθούν από προσωπικό των Κυβερνήσεων, των Υπουργείων Άμυνας και Διεθνών Οργανισμών που έχουν υπογράψει συμφωνία για συνεργασία με το ΑΜSCC, κατόπιν αιτήματος τους και εφόσον αυτό εγκριθεί από το ΦΕ. 4.Η κανονική διάρκεια τοποθέτησης στο ΑΜSCC είναι 2 έτη. Μια επικάλυψη τριών εβδομάδων με τον προκάτοχο (της θέσης) είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μεταβίβαση καθηκόντων. Η τοποθέτηση προσωπικού το οποίο ενδέχεται να συνταξιοδοτηθεί ή να προαχθεί κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης στο ΑΜSCC θα πρέπει να αποφεύγεται. 5.Οι επιλογές που αφορούν στην εκπροσώπηση του Βουλγαρικού Συμβαλλόμενου Μέρους στο ΑΜSCC, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 5 του ΜΣ, μπορούν να ενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγμή, κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Για κάθε υποψήφιο εκπρόσωπο του Βουλγαρικού Συμβαλλόμενου Μέρους στις εγκαταστάσεις του ΑΜSCC, το Βουλγαρικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα αποστέλλει μια επιστολή με το αίτημα του προς το ΑΜSCC. Στην επιστολή αυτή, το Βουλγαρικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα δηλώνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο που πρόκειται να τοποθετηθεί στο ΑΜSCC: ονοματεπώνυμο, βαθμό, τρέχουσα θέση, θέση που πρόκειται να καλυφθεί στο ΑΜSCC και χρονικό διάστημα τοποθέτησης. Η επιστολή αυτή θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο βιογραφικό σημείωμα (CV) και την κατάλληλη εξουσιοδότηση ασφαλείας. Ο Διοικητής του ΑΜSCC θα απαντά σχετικά με την αποδοχή ή μη της εν λόγω συμμετοχής, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της επιστολής. Μία εβδομάδα μετά τη λήψη της ειδοποίησης που εκφράζει την αποδοχή, ο/η εκπρόσωπος του Βουλγαρικού Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί να παρουσιασθεί στο ΑΜSCC. Τα χρονοδια­γράμματα αυτά μπορούν να συντομευθούν κατά την περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 5.1.β του ΜΣ. Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύπτει όλα τα κόστη υποδομών και λειτουργίας, ενώ το Βουλγαρικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύπτει όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με ανθρώπινους πόρους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.Συμβατικές ρήτρες που αφορούν στην παρακολούθηση του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων) 1)Πρέπει να επιτευχθεί μια εκτεταμένη χρήση εμπορικών τηλεπικοινωνιακών διαύλων (τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, τηλέτυπο, δεδομένα κ.λπ.), καθώς και των υφιστάμενων στρατιωτικών συστημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ / της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε το ΑΜSCC να ασκεί τα καθήκοντα του για παρακολούθηση του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων). Επιπλέον, ο πλοίαρχος / πράκτορας / πάροχος / χειριστής του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων) πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες πριν την αναχώρηση του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων): (1) Λεπτομερή στοιχεία αναγνώρισης και επικοινω­νίας του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων), κατά περίπτωση. (2) Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του πλοιάρχου / πράκτορα / παρόχου / χειριστή / υπευθύνου ασφαλείας του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων) και λεπτομέ­ρειες για τρόπους αντίδρασης σε έκτακτη ανάγκη. (3) Σε ορισμένες περιπτώσεις, για λόγους ασφαλείας, μπορούν να ζητηθούν τα προσωπικά στοιχεία του (-ων) χειριστή (-ων) του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων). (4) Εκτιμώμενος χρόνος αναχώρησης (ΕΤD) και εκτιμώμενος χρόνος άφιξης (ΕΤΑ). 2)Ο πλοίαρχος / πράκτορας / πάροχος / χειριστής του προμηθευθέντος μέσου, σε συμφωνημένα χρονικά διαστήματα, σε περίπτωση κατά την οποία ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες το επιβάλλουν, υποχρεούται να αποστέλλει στο ΑΜSCC σήμα, με το οποίο θα ενημερώνει σχετικά με τη θέση του μέσου, την καλή πορεία της αποστολής και την προβλεπόμενη ημερομηνία / ώρα άφιξης στην επόμενη ενδιάμεση στάση και / ή στον. τελικό προορισμό. Έχει, επίσης, την υποχρέωση να αναφέρει, άμεσα στο ΑΜSCC, κάθε συμβάν ή ατύχημα το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων), του φορτίου του ή / και των επιβατών και του προσωπικού του, καθώς και για κάθε συμβάν ή ατύχημα το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον ή / και να οδηγήσει σε ρύπανση. 2.Πληροφορίες σχετικά με το (-α) προμηθευθέν (-τα) μέσο (-α) οι οποίες αποστέλλονται από το ΑΜSCC Το ΑΜSCC θα παρέχει στο Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος, μέσω εκτεταμένης χρήσης των εμπορικών διαύλων επικοινωνίας (τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία, τηλέτυπο, δεδομένα κ.λπ.), όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν στο (-α) προμηθευθέν (-τα) μέσο (-α) και την πορεία του(ς), το συντομότερο δυνατό. Κάθε μεταφορικό μέσο (πλοίο, αεροπλάνο, φορτηγό κ.λπ.), που χρησιμοποιείται για μια συγκεκριμένη μεταφορά. 5.Πάροχος μέσου μεταφοράς Η νομική οντότητα (πρόσωπο ή εταιρεία) η οποία παρέχει το μέσο και υπογράφει τη σύμβαση μίσθωσης με το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος. Αυτή μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης, ο πράκτορας ή ο μεσίτης του μέσου. 6.ΑξίωσηΗ διεκδίκηση για κάτι ως σύννομο ή ως οφειλόμενο ή ως περιουσιακό στοιχείο. 7.Νομική Ευθύνη Κατάσταση νομικής υποχρέωσης και ευθύνης. 8.ΑDRΕυρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών. 9.RΙDΚανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών. 10.ΙΜΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» ΟΡΟΛΟΓΙΑΟι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ΤΔ και/ ή το συναφές ΜΣ ορίζονται ως εξής: 1.Παρακολούθηση1)Η παρακολούθηση του δρομολογίου των προμηθευθέντων μέσων, με βάση τις αναφορές που παρέχονται από τον πλοίαρχο / πράκτορα / πάροχο / χειριστή τους. 2)Η διαβίβαση στο Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος ή / και στον πάροχο του (-ων) μέσου (-ων) μεταφοράς όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται από Διεθνείς Οργανισμούς και / ή Κέντρα Αναφοράς σχετικά με την ασφαλή διέλευση, την αναχώρηση ή / και την άφιξη του (-ων) προμηθευθέντος (-ων) μέσου (-ων), όποτε αυτό είναι εφικτό. 2.ΦορτίοΚάθε φορτίο ή εμπόρευμα που βρίσκεται σε ένα μεταφορικό μέσο ή μεταφέρεται από ένα μεταφορικό μέσο (πλοίο, αεροπλάνο, φορτηγό κ.λπ.). 3.ΕπιβάτηςΈνα άτομο που ταξιδεύει με ένα μεταφορικό μέσο (πλοίο, αεροπλάνο, φορτηγό κ.λπ.), χωρίς να συμμετέχει στο χειρισμό του. 4.Μέσο μεταφοράς Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. 11.ΙΜDGΔιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Αγαθών. 12.Αριθμός UΝ Τετραψήφιος αριθμός που προσδιορίζει τις επικίνδυνες ουσίες και αντικείμενα, στο πλαίσιο των διεθνών μεταφορών. 13.ΕΜS / ΜFΑG Επείγον Ιατροφαρμακευτικό Πρόγραμμα / Ιατρικός Οδηγός Πρώτων Βοηθειών. 14.Διαδικασία Επείγοντος Η διαδικασία προμηθειών, κατά την οποία το διαθέσιμο χρονικό πλαίσιο δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού και δικαιολογεί τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόχειρου διαγωνισμού ή / και έρευνας / επισκόπησης αγοράς.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Συναντίληψης και της Τεχνικής Διευθέτησης που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 11.1 και 11.2 του άρθρου 11 του Μνημονίου Συναντίληψης. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία