ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/108

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(10) Τροποποΐηση των περιφερειών δικαιοδοσίας του Λιµενάαρχείου ΑΓ. ΝΙ ΚΟΛΑΟΥ και του Υπολιµεναρχείου ΣΗΤΕΙΑΣ Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
υπόφη: α. Τη διάταξη του άρθρου 13 ή καρ. 1 του Ν. 672} 1977 περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν.Δ. 530/1970 «περί Λιµενοφυλάκων χαι ετέρων τινών διατάξεων» (Α΄ 235),. β. Τη διάταξη του αρθρου 14 παρ. 9 του από 27.5/1.6.1927 Νοµο. θετικού Διατάγµατος «περι Διοικήσεως του Εµπορικού Ναντικού» (Α΄ 104). γ. Την αριθµ. 4128/3/89/17.4.1980 πρόταση του Αρχηγού Λιµενικού Σώµατος «τροποποίηση των περιφερειών δικαιοδοσίας του Λιµεναρχείου ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ και του Υπολιµεναρχείου ΣΗΤΕΙΑΣ Ερήτης». &δ. Την αριθµ 333/ 1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Εµπορικής Ναντιλίας, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο 1.. Το προς βορρά όριο των περιφερειών δικαιοδοσίας του Λιµεναρχείου ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ και του Υπολιµεναρχείου ΣΗΤΕΙΑΣ Κρήτης, που χκαθορίσθηκε µε τα αρθρα 1 και 2 του Π. Διατάγµατος 438/1988 (Α΄ 20 ) µετατίθεται από άκρας «Κάστελλος» στην άχκρα «Λεγάµενηρ. . 2. Στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του Υ/Χ. ΣΗΤΕΙΑΣ υπάγεται επίσης και η νησίδα «Ψείρα». Στον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας αναθέτουµε την δηµοσιευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός των περιφερειών αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Λιμεναρχείου Αγ. Νικολάου. 1996/78 1996