ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/111

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συνένωση των χκοινοτήτων Γέργερης, Νυβρίτου και Πανασού της Επαρχίας Καινουργίου του Νοµού Ηρακλείόυ, σε Δήµο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψφη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 17 και 18 του δηµοτικού και χοινοτικού κώδικα (Π.Δ.…323/1989) (Α 146),. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 137 /1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Τάξης» (Α 51). 3.Το Π.Δ. 610/1 988 γεωγραφικων περιοχών (ενοτήτων) Νοµού Ηρακλείου» (Α 295),. 4.Τις 55/1989, 18/1989 και 46/1989, 8/1989 χαι 37/1989 αποφασεις των χοινοτικών συµβουλίων Γεργερης, Νυβρίτου και Πανασού αντίστοιχα. 5.Την 58/1990 γνωµοδότηση του Συμβουλιου της Επικρατειας, µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο Οι Κοινοτητες Γέργερης, Νυβριτου και Πανασούτης Επαρχίας Καινουργιου του Νοµού ΗΠρακλείου συνενώνονται και αποτελούν Δήµο µετο όνοµα «Ρούβαν και έδρα το συνοικισµό «Γέργερη η της τέως κοινότη- τας Γέργερη,. Στον Υπουρτο Εσωτερικών, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτελεση του παρόντος διατάγµατος. 22 ιΜαρτίου 1990 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ετοτεΡικον Θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ -------ή--------(4)