ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/113

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/113

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συνένωση των χοινοτήτων Γουβών, Καλού Χωριού, Κόζαρης και Χαρασού της Επαρχίας Πεδιάδος του Νοµού Ηρακλείου, σε δήµο. υπόφη: 1 Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 17 και 18 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989) (Α 146),. 2. Τις διατάζξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα» (Α 137), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 137/1 986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης» (Α 51). . 3. Το Π.Δ. 610/1988 «Προσδιορισµός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) Νοµού Ηρακλείου» (Α 295). 4. Τις αποφάσεις 68/1989, 20/1989 και 27/1989, 4/1989 και 5/1989 των κοινοτικών συµβουλίων Γουβών, Καλού Χωρίου, Κόξαρης και Χαρασού αντίστοιχα. . 5. Την 59/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας,. µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουµε: (6) ΄“Άρθρο µόνο Οι κοινότητες Γουβών, Καλού Χωρίου,. Κόξαρης και Χαρασου της 503. Επαρχιας Πεδιαδος του Νοµου Ηραχλειου, αυνενώνονται χαι αποτελούν Δημο µε το ονοµα Γουβών και έδρα το συνουισµό «Βούβαι αί» της τέως χοινότητας Γουβών. Στον Υπουργό Εσωτερικών., αναθετουμε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐγα, 22 Μαρτιου 1990 ο πρΟεΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εξοτενικον Θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ --+- … , (6)
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-04-02 Προεδρικό Διάταγμα 1990/113
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/48
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία