ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/126

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

. Συµπλήρωση των ξδιατάξεων του Π.Δ. 139/1989 «Αρµοδιότητες και λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (Α-6ό)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: 1)Της παραγράφου 3 του άρθου 20 του ν. 1729 (Α-144) «Καταπολέµηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις». 2)Του π.δ. 137 (Α-δ1) «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης,». 2.Την 133/1900 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ατηµόσιας Τάξης, Οικονοµικών και Εµπορικής Νανυτιλίας, αποφασίζουµε: ΄“Άρθρο µόνο Στο άρθρο 2 του π.δ. 139/1989 προστιθεται παραγραφος 7 ως εξής:« 7.Το Συντονιστικό “Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λειτουργεί και ως Εθνική Μονάδα Πληροφοριών για τα ναρκωτικά». Στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθτνα, 30 Μαρτίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Οι ΥπονΡτοι , ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ . ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία