ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/15

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/15

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
({) Χορήγηση ειδικής άδειας στο σύλλογο για την ανάπτυξη των σχέσεων στο εµπόριο, την οικονοµία και την τεχνολογία µεταξύ Ελλάδος χαι Ισραήλ να χρησιµοποιεί τον τίτλο «Επιµελητήριο. “Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του Ν. 1746/ 1988 Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων και άλλες διατάξεις, (Α΄ 2} 2. Την από 20.6.1980 αίτηση του ανωτέρω συλλόγου. 3. Την αριθµ. 411/1989 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικειου Αθηνών. 4. Την αριθµ. 640/89 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Εµπορίου, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο Χορηγείται «στο σύλλογο για την ανάπτυξη των σχέσεων στο εµπόριο, την οικονοµία και την τεχνολογία µεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ», που εγκρίθηκε µε την απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αριθµ.. 411 /1980, ειδική άδεια να χρησιµοποιεί τον τίτλο «Έλληνο ραηλινό Επιµελητήριο Εµπορίου χαι Τεχνολογίας». . Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-01-22 Προεδρικό Διάταγμα 1990/15
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/5
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία