ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/155

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-04-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-04-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-04-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/155

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποΐηση Οργανισµού Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις της ταρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανω (Α΄ 137), 2. Την µε αριθµό 144/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της >Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο Η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 224/1988 «περί Όργανισµου του Ταχυδροµιχου Ταµιευτηρίου (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής: β) Από έναν από τους Υποδιοικητές της Τράπεζας της Ελλάδας, που προτείνεται από το Διοικητή της ως Αντιπρόεδρο: Τον Υποδιοικητή ελλείποντα, απόντα ή χωλυόµενο αναπληρώνει ως µέλος του Συµβουλίου ένας από τους Διευθυντές της Τράπεζας, προτεινόµενος κατά τον ίδιο τρόπο. Στον Υπουργό Μεταφορών χαι Επικοινωνιών αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, 4 Απριλίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Οι ΥΠΟΥΡτΟι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ οικουονικο . Ν. ΘΕΜΕΛΗΣ Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜετΑΦΟΡΩΝ κΑ! επικοιΝοΝιου Γ. ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ -+
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-04-10 Προεδρικό Διάταγμα 1990/155
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/57
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία