ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/16

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Μετατροπή της Ιεράς΄Γυναιιείας Κοινοβιακής Μονής Αναστάσεως Λουτρακίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου σε ανδρική,. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του Ν. 590/1977 «περί του Καταστατικού Χαρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ 146/1977 τ.ΑΥ. 2. Την αριθµ. 4911/13.12.1989 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ορισµός αρµοδιοτήτων» στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Κοντογιαννόπουλο (ΦΕΚ 896/ 18.12.1989 τ. Β΄). 3. Τη σύµφωνη γνώµη του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου που περιλαµβάνεται στο υπ' αριθµ. 369/14.3.88 έγγραφό του. » 4&. Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 19.4.1989. 5δ. Την υπ' αριθµ. 591 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Παιδειας και Θρησκευµάτων. Η Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αναστάσεως Λουτρακίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου µετατρέπεται σε ανδρική,. Στον Αναπληρωτή .Υπουργό Εθνικής Παιδείας, και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση χκαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 1990Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ . Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ νΥπΟγΡΓΟΣ. . ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΔΕΙΑΣ κΑι ΘΡΗΣΚΕΥΜΑτΩΝ .. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ .ΑΡΙΘ. 17 (2) Ίδρυση της Ιεράς Ανδρικής Κοινοβιακής Μονής Αγίας Παρασκευής Βασιλειάδας της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς. . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ . ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|ΑΣ Εχοντας υποφη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. ΄3 του Ν 590/1977 «περί του Καταστατικού Χάρτου της Εχχλησιας της Ελλάδος» (ΦΕΚ 146/1977 ' 2. Την αριθµ. 4011 /13.12.1989 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ορισµός αρµοδιοτήτων» στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Κοντογιαννόπουλο (ΦΕΚ 896/ 18.12.1989 τ. Β 3. Τη σύµφωνη γνώµη του Σεβασμιωτατου Μητροπολιτου Καστοριάς που περιλαµβανεται στο. υπ' αριθµ 843/30.12. 1989 έγγραφό του. κ ΄ 4. Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησιας της Ελλάδος, που ληφθηκε στη συνεδρίαση της 23.3.1989.. δ. Την αριθμ 359/1989 γνωµοδότηση του Συμβουλιου της Επιχρατείας µε πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: 'Άρθρο µόνο. Ιδρύεται Ιερά Ανδρική Κοινοβιακή Μονή Αγίας Παρασκευής Βασιλειάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς. Σπτον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη. δηµοσίευση χκαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑ! ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 36 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 18 (8) Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Κυριακής, περιοχής Κουντούρας Σελίνου της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάµου χαι Σελίνου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου