ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/200

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-05-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-05-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-05-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διορισµός Υπουργών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων: α) 37 παρ. 1 και 8] του Συντάγµατος και ) 14 και 22 του Νόµου 1558 /85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανω (ΕτΚ Α, 137} και γ) του Νόµου 1835/89 «Σύσταση γείου Τουρισµου χ.λπ.» (ΕπΚ Α, 76). 2.Την αριθ. Υ 944/88 απόφαση του Πρωθυπουργου «Σύσταση θξσεων Ἀναπληρωτών Υπουργών» (ΕτΚ Β, 854ώ), µε πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουµε: Διορίζουµε τους: . α. Ιωάννη Κεφαλογιαννη του Κωνσταντίνου, ως Υπουργό Τουρισµού και ως Υπουργό χωρίς Χαρτοφυλάκιο χαι 1)Αριστοτέλη Πανλίδη του Αντωνίου, ως Αναπληρωτή Υπουργό Εµπορικής Ναντιλίας. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 24 Μαΐου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΑΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 201 (6) Κατάργηση του αριθ. 835/3.11.1961 Β. Δ/τος «περίεπεκτάσεως των εν Βόλω εγκαταστάσεων της Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επώνυµία «Προνοµιούχος Ανώνυµος Εταιρεία Γενικών Αποθηχκών της Ελλάδος» (Α΄ 211),. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόφψη: 1.Το άρθρο 14, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 8, 12, και 20 του Ν. Δ/ τος 3077/54, «περί Γενικών Αποθηκών» (Α΄ 243). 2.Την από 21.12.89 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Προνοµιούχου Ανωνύµου Εταιρείας Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος. 3.Την αριθ. 178/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου ΈΕπικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εµπορίου, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο Καταργείται το αριθ. 835 /3.11.1961 Β. Δ/µα και αίρεται η λειτουργία ως γεναής αποθήκης του ισογείου αποθηκευτικού χώρου ωφελίµου επιφανείας δαπέδου 153 τετρ. µέτρων, που βρίσκεται στο Βόλο, ΄ και στην οδό Μεταµορφώσεως 3. Στον Υπουργο Εµπορίου αναθέτουµε την δημωιευση και εκτελεση του παρόντος Δ/τος. '
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-05-24 Διορισµός Υπουργών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/77
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανακήρυξη ως Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος αιγιαλού και παραλίας στον «Άλιμο Αττικής». 1992/242 1992
Ανακήρυξη ως Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος Δημόσιας έκτασης στην περιοχή Γουβιά. 1992/243 1992