ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/204

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-06-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συµπλήρωση του Π.Δ. 117/1 900 «Ορισµός µεταβατικής έδρας του Εφετείου Ναυπλίου στην έδρα του Πρωτοδικείου Καλαµάτας» (ΦΕΚ 48/Α΄“),.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 του » Κώδικα. Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν: 1756/ 1988, ΦΕΚ 35/Α΄). . 2. Την χοινή γνώµη του Προέδρου και Εισαγγελέως του Αρείου Πα-΄ γου µε τον αριθµό 79/5.10.1989. 3.Τις γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µε τους αριθµούς 714/1989 χαι 242/90 και µε πρόταση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουµε: Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου µόνου του Π.Δ. 117/1990 (ΦΕΚ 48/ Α) προστίθεται παράγραφος µε τον αριθµό 4: «ά. Ηµεροµηνία ενάρξεως των συνεδριάσεων ορίζεται η 11 Ιουνίου 1990. Υποθέσεις για τις οποίες έχει επιδοθεί εις τους κατηγορουµένους κλΧητήριο θέσπισµα ή κλήση µέχρι της 11 Ιουνίου 1990 εκδικάζονται στην έδρα του Εφετείου. ' Σε περίπτωση αναβολής της εκδικάσεως % κηρύξεως απαραδέκτου της συζητήσεως υποθέσεως, που κατά τα ανωτέρω αδαασπ|κε στην εδρα του Εφετείου, η υπόθεση αυτή προσδιορίζεται σε νέα δικάσιµο στη µεταβαταη έδρα.» Στον Αντιπροιδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία