ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/207

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-06-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(&) Ίδρυση Ενορίας του Ι'ερού Ενοριακού Ναού Αγίων Νικολάου και Νεκταρίου, Πύργων Μεσαγρού της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψφης 1.Το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «περί χαταστατικού χάρτου της Εχκκλησίας της Ελλάδος» (Α“ 146) σε συνδυασµό µε τα άρθρα 2 και 4 του αριθ. 8/1979 κανονισµού της Ιεράς Συνόδου της Εχκκλησίας της Ελλάδος «περί Ιερών Ναών χαι Ενοριών» (Α΄ 1),. 2.Τη σύµφωνη Πώµη του Μητροπολιτικού Συµβουλίου της Ιεράς Μητροπό εως Μυτιλήνης που περιλαµβάνεται στο απόσπασµα της υπ' αριθ. 9 /1989 πράξεώς του. 3.Την υπ' αριθ. 60/1989 γνωµοδότηση του Κοινοτικού Συµβουλίου τη Κοινότητας Μεσαγρού Μυτινήνης. 4.Την αριθ. 231 /1 990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επιχρατείας µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Νικολάου και Νεκταρίου, Πύργων Μεσαργού της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλή.νης. Στον Υπουργό Εθνυζής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήγνα, 28 Μαΐου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑ! ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ -φ------
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία